Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Κέντρο ΜΜΕ

Newsroom

Όροι χρήσης Ιστοσελίδας, Προϋποθέσεις και Πληροφορίες του Tripadvisor

Καλωσορίσατε στους ιστότοπους και στα μέσα της Tripadvisor για κινητές συσκευές που διατίθενται στη διεύθυνση www.Tripadvisor.com.gr και στους βασικούς τομείς για τις διάφορες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποτομέων), τις σχετικές εφαρμογές λογισμικού (ορισμένες φορές αναφέρονται ως "εφαρμογές"), δεδομένα, SMS, API, email, online και τηλεφωνικές συνομιλίες, κουμπιά, widget και διαφημίσεις. (Συλλογικά, όλα αυτά τα στοιχεία θα αναφέρονται στο εξής ως "Υπηρεσίες". Γενικότερα, οι ιστότοποι και τα μέσα για κινητές συσκευές του Tripadvisor θα αναφέρονται στο εξής ως "ιστότοποι".) 
Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την Tripadvisor LLC, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συσταθείσα στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ("Tripadvisor") με την καταστατική έδρα της στη διεύθυνση [Tripadvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, MA 02494, USA]. Οι όροι «εμείς», «εμάς», «μας» θα ερμηνεύονται ανάλογα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Tripadvisor, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επισημάνσεις που περιγράφονται κατωτέρω (συλλογικά, η παρούσα «Συμφωνία»). Η παρούσα Συμφωνία δεν ισχύει εάν απλώς περιηγείστε στους ιστότοπους ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες χωρίς να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Tripadvisor.   Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συμφωνία, καθώς περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τα νομικά δικαιώματά σας και τους περιορισμούς αυτών των δικαιωμάτων, καθώς και μια παράγραφο που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία σε περίπτωση διενέξεων. Εάν είστε καταναλωτής στην ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα Συμφωνία εντός 14 ημερών από τη σύναψή της. Μπορείτε να το κάνετε αυτό ή να καταγγείλετε την παρούσα Συμφωνία οποιαδήποτε άλλη στιγμή, κλείνοντας τον λογαριασμό σας (επικοινωνώντας μαζί μας ή μεταβαίνοντας στο «Πληροφορίες λογαριασμού» ενώ είστε συνδεδεμένοι και ορίζοντας την επιλογή «κλείσιμο λογαριασμού») και χωρίς πλέον να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. 
Εάν είστε καταναλωτής στην ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, έχετε ορισμένα υποχρεωτικά δικαιώματα καταναλωτή. Εάν είστε καταναλωτής που ζει αλλού, μπορεί επίσης να έχετε δικαιώματα καταναλωτή σύμφωνα με τους νόμους της επικράτειάς σας. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει τα υποχρεωτικά δικαιώματα καταναλωτή που έχετε.
Οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι σύνδεσμοι, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, το ηχητικό υλικό, τα βίντεο, τα δεδομένα, οι κώδικες, καθώς και κάθε άλλο υλικό ή σύνολο υλικών που μπορείτε να δείτε, να προσπελάσετε ή να αλληλεπιδράσετε με αυτό με άλλον τρόπο μέσω των Υπηρεσιών, θα αναφέρεται ως "Περιεχόμενο". Ο όρος "Υπηρεσίες", όπως ορίζεται πιο πάνω, αναφέρεται στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Tripadvisor ή τις συγγενείς εταιρείες αυτής. (Η Tripadvisor και οι εν λόγω νομικές οντότητες θα ορίζονται συλλογικά ως "Εταιρείες της Tripadvisor", όταν γίνεται αναφορά σε μία ή περισσότερες από αυτές.) Για την αποφυγή αμφιβολιών, όλοι οι ιστότοποι ανήκουν στην Tripadvisor και ελέγχονται από αυτήν.   Ωστόσο, ορισμένες συγκεκριμένες Υπηρεσίες που διατίθενται μέσα από τους ιστότοπους ενδέχεται να ανήκουν και να ελέγχονται από συγγενείς εταιρείες της Tripadvisor, όπως για παράδειγμα οι Υπηρεσίες που σχετίζονται με τις κρατήσεις για ενοικιαζόμενα διακοπών, κρατήσεις εστιατορίων και εμπειρίες που παρέχονται από τρίτους προμηθευτές (δείτε παρακάτω). Ως μέρος των Υπηρεσιών μας, ενδέχεται να σας στείλουμε ειδοποιήσεις σχετικά με ειδικές προσφορές, προϊόντα ή επιπλέον υπηρεσίες που διατίθενται από εμάς, τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τους συνεργάτες μας, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Οι ειδοποιήσεις αυτές θα αποστέλλονται κατά κανόνα μέσω ενημερωτικών δελτίων και μηνυμάτων μάρκετινγκ και αποτελούν προσπάθειες για να γνωρίσουμε καλύτερα εσάς και τις προτιμήσεις σας στις Υπηρεσίες μας και σε εκείνες των συνδεδεμένων εταιρειών μας. Με τη σειρά του, αυτό επιτρέπει την προσαρμογή των υπηρεσιών σύμφωνα με αυτές τις προτιμήσεις.
Ο όρος "εσείς" ή "χρήστης" αναφέρεται στο φυσικό πρόσωπο, την εταιρεία, τον οργανισμό ή άλλη νομική οντότητα που έχει δημιουργήσει λογαριασμό στο Tripadvisor και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή/και συνεισφέρει Περιεχόμενο σε αυτές. Το Περιεχόμενο που συνεισφέρετε, υποβάλλετε, μεταδίδετε ή/και δημοσιεύετε στις Υπηρεσίες, ή μέσω αυτών, θα αναφέρεται ως "το Περιεχόμενό σας" ή/και "το Περιεχόμενο που υποβάλλετε".
Οι Υπηρεσίες παρέχονται σε συνεχή βάση και παρέχονται αποκλειστικά για τα παρακάτω: 
A.    Διευκόλυνση των χρηστών στη συλλογή ταξιδιωτικών πληροφοριών, τη δημοσίευση Περιεχομένου, την αναζήτηση ταξιδιωτικών υπηρεσιών και τη διενέργεια κρατήσεων.
B.    Διευκόλυνση των ταξιδιωτικών και τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της φιλοξενίας, ως προς την αλληλεπίδρασή τους με χρήστες και πιθανούς πελάτες μέσα από τις δωρεάν υπηρεσίες ή/και τις υπηρεσίες επί πληρωμή που παρέχονται από τις Εταιρείες της Tripadvisor ή μέσω αυτών.

Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες και το Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες μας αλλάζουν τακτικά, ώστε να είναι επικαιροποιημένα (για παράδειγμα, με τρέχουσες πληροφορίες και προσφορές). Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι όσον αφορά τις υπηρεσίες τρίτων, νέες υπηρεσίες μεταφοράς, καταλύματα, εστιατόρια, περιηγήσεις, δραστηριότητες ή εμπειρίες, αυτές μπορούν να γίνουν διαθέσιμες για να κάνετε κράτηση, ενώ άλλες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε με άλλον τρόπο τη Συμφωνία μελλοντικά, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, και συμφωνείτε ότι εφόσον συνεχίσετε να συνδέεστε ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά από μια τέτοια αλλαγή, αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη ή τροποποιημένη Συμφωνία. Η ημερομηνία πραγματοποίησης των αναθεωρήσεων στην παρούσα Συμφωνία θα αναφέρεται στο κάτω μέρος αυτής και κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή της. Θα σας ειδοποιούμε για ουσιαστικές αλλαγές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, είτε στέλνοντας ειδοποίηση προς τη διεύθυνση email που σχετίζεται με το προφίλ σας είτε ανεβάζοντας μια ανακοίνωση στους ιστότοπούς μας. Φροντίστε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να ενημερώνεστε για την πλέον πρόσφατη έκδοση της Συμφωνίας. Εάν δεν θέλετε να αποδεχτείτε οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας και να διακόψετε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες (περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε αυτό είναι διαθέσιμη εδώ). 
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ως προϋπόθεση για την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι (i) όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς μέσω των Υπηρεσιών στις Εταιρείες της Tripadvisor είναι αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις, (ii) θα προστατεύετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και θα εποπτεύετε και θα είστε απολύτως υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς, (iii) είστε 13 ετών και άνω. Οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν συλλέγουν εν γνώσει τους δεδομένα ατόμων κάτω των 13 ετών. Εάν είστε καταναλωτής που κατοικεί στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες εάν παραβιάσετε την παρούσα Συμφωνία ή για οποιονδήποτε άλλο εύλογο λόγο. Εάν δεν είστε καταναλωτής που κατοικεί στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων αθέτησης της παρούσας Συμφωνίας. Εφόσον προχωρήσετε σε χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών που διευκολύνουν την κοινοποίηση Περιεχομένου προς ή από ιστότοπους τρίτων, κατανοείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε πληροφορία που κοινοποιείτε στις Εταιρείες της Tripadvisor. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή, δημοσίευση ή αναδιανομή (α) του συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου, ή/και (β) των Υπηρεσιών γενικότερα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Εταιρειών της Tripadvisor. Για να ζητήσετε αυτή τη συγκατάθεση, στείλτε το αίτημά σας στην εξής διεύθυνση:
Director, Partnerships and Business Development
Tripadvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό. Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού, θα πρέπει να καταχωρήσετε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες. Η ευθύνη για κάθε ενέργεια που γίνεται μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων και της επικοινωνίας με άλλους χρήστες, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο εσάς, και κατά συνέπεια οφείλετε να προστατεύετε τον λογαριασμό σας. Για τον σκοπό αυτό, συμφωνείτε να διατηρείτε επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας.  
Αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Tripadvisor για εμπορικούς σκοπούς και αποδέχεστε την παρούσα Συμφωνία εκ μέρους κάποιας εταιρείας, οργανισμού ή άλλης νομικής οντότητας, συμφωνείτε ότι έχετε την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για να προβείτε σε κάτι τέτοιο και να δεσμεύσετε την εν λόγω νομική οντότητα σε αυτή τη Συμφωνία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι λέξεις "εσείς" και "σας", όπως χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία, θα αναφέρονται στη συγκεκριμένη νομική οντότητα και το άτομο που ενεργεί για λογαριασμό της θα αναφέρεται ως "Εταιρικός εκπρόσωπος".
Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να συναντήσετε συνδέσμους για ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων, ή να σας δοθεί η δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε με τέτοιους ιστότοπους και εφαρμογές. Μεταξύ άλλων, μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα να κοινοποιήσετε Περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του δικού σας Περιεχομένου, σε ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές τρίτων ενδέχεται να προβάλουν δημόσια το Περιεχόμενο που θα τους κοινοποιήσετε. Οι εν λόγω τρίτοι πιθανόν να χρεώνουν κάποιο τέλος για τη χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των ιστότοπών τους. Επομένως, πρέπει να διενεργείτε οποιαδήποτε έρευνα πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη ή κατάλληλη πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξακριβώσετε εάν θα υπάρξει χρέωση. Στις περιπτώσεις όπου οι Εταιρείες της Tripadvisor παρέχουν λεπτομέρειες για τα τέλη ή τις χρεώσεις που ισχύουν για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες τρίτων, οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους διευκόλυνσης και ενημέρωσης. Οι αλληλεπιδράσεις σας με ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων πραγματοποιούνται με δική σας ευθύνη. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν φέρουν σε καμία περίπτωση ευθύνη για τους ιστότοπους και τις εφαρμογές τρίτων.
Οι Εταιρείες της Tripadvisor κατατάσσουν και σας παρουσιάζουν καταχωρίσεις χρησιμοποιώντας συστήματα συστάσεων. Οι διαφορετικές κατηγορίες καταχωρίσεων (όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια, δραστηριότητες και πτήσεις) κατατάσσονται με βάση διαφορετικά κριτήρια, όπως η τιμή, τα "αγαπημένα των ταξιδιωτών" και η διάρκεια. Πλήρη στοιχεία σχετικά με την πολιτική μας και τα κριτήρια κατάταξης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Πώς λειτουργεί ο ιστότοπος
Ένα μέρος του Περιεχομένου που βλέπετε, ή στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών, χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Συμφωνείτε και κατανοείτε ότι οι Εταιρείες της Tripadvisor ενδέχεται να προβάλουν διαφημίσεις και προωθητικό υλικό στις Υπηρεσίες, δίπλα ή κοντά στο Περιεχόμενό σας (και στην περίπτωση των βίντεο ή άλλου δυναμικού περιεχομένου, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την προβολή τους), καθώς και στο Περιεχόμενο άλλων.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Οι Εταιρείες της Tripadvisor ενδέχεται, κατά διαστήματα, να προβούν σε αλλαγή, ενημέρωση ή κατάργηση ορισμένων προϊόντων και δυνατοτήτων των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε και κατανοείτε ότι οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την αποθήκευση ή τη διατήρηση του Περιεχομένου σας ή άλλων πληροφοριών που παρέχετε, παρά μόνο στον βαθμό που αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Παρέχουμε, επίσης, και άλλες υπηρεσίες που ενδέχεται να διέπονται από πρόσθετους όρους και συμφωνίες. Αν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, οι πρόσθετοι όροι θα καταστούν διαθέσιμοι και θα αποτελέσουν μέρος της παρούσας Συμφωνίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι εν λόγω πρόσθετοι όροι εξαιρούν ρητά την παρούσα Συμφωνία ή υπερισχύουν έναντι αυτής με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Για παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή να αγοράσετε πρόσθετες υπηρεσίες για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, οφείλετε να αποδεχτείτε τους σχετικούς πρόσθετους όρους. Στον βαθμό που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ οποιωνδήποτε άλλων όρων και των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη σύγκρουση και αναφορικά με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, θα υπερισχύουν οι πρόσθετοι όροι.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που διατίθενται στις Υπηρεσίες, ή μέσω αυτών, (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, μηνυμάτων, δεδομένων, πληροφοριών, κειμένου, μουσικής, ήχων, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο, χαρτών, εικονιδίων, λογισμικού, κώδικα ή άλλου υλικού), καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή του εν λόγω Περιεχομένου και των πληροφοριών, ανήκουν στις Εταιρείες της Tripadvisor ή έχουν εκχωρηθεί στις Εταιρείες της Tripadvisor από τρίτους. Για οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο πέραν του δικού σας, συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε με άλλον τρόπο και να μην αντιγράψετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε, αναπαραγάγετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταβιβάσετε, πουλήσετε ή μεταπωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από ή μέσω των Υπηρεσιών. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι:
 •  (i) Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο για οποιονδήποτε άλλον εμπορικό σκοπό πέραν των εμπορικών σκοπών που επιτρέπονται ρητά βάσει της παρούσας Συμφωνίας και των σχετικών οδηγιών που μπορεί να σας παρέχουν οι Εταιρείες της Tripadvisor.
 • (ii) Δεν θα προσπελάσετε, παρακολουθήσετε, αναπαραγάγετε, διανείμετε, μεταδώσετε, προβάλετε, πουλήσετε, αδειοδοτήσετε, αντιγράψετε ή εκμεταλλευτείτε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των προφίλ και των φωτογραφιών των χρηστών, χρησιμοποιώντας ρομπότ, αράχνες, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή μη αυτόματες διαδικασίες για σκοπούς που δεν συνάδουν με την παρούσα Συμφωνία ή δεν έχουν τη ρητή έγγραφη άδειά μας.
 • (iii) Δεν θα παραβιάσετε τους περιορισμούς που μπορεί να υπάρχουν στις κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ στις Υπηρεσίες και δεν θα παρακάμψετε ή καταστρατηγήσετε άλλα μέτρα που μπορεί να έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης στις Υπηρεσίες.
 • (iv) Δεν θα προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει, ή μπορεί να επιβάλει, αποκλειστικά κατά την κρίση μας (ή εάν είστε καταναλωτής που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην ΕΕ, κατά την εύλογη κρίση μας), αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας.
 • (v) Δεν θα χρησιμοποιήσετε βαθείς συνδέσμους για οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών και για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας.
 • (vi) Δεν θα εμφανίσετε σε πλαίσιο και δεν θα αντικατοπτρίσετε ή ενσωματώσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών σε άλλους ιστότοπους ή υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας.
 • (vii) Δεν θα επιχειρήσετε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσαρμόσετε ή επεξεργαστείτε οποιαδήποτε προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται από τις Εταιρείες της Tripadvisor σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Επίσης, δεν θα επιχειρήσετε να κάνετε αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα αυτών των προγραμμάτων λογισμικού.
 • (viii) Δεν θα παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή παρέμβετε με άλλον τρόπο σε λειτουργίες των Υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια ή λειτουργίες που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή Περιεχομένου. 
 • (ix) Δεν θα κατεβάσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, παρά μόνο εφόσον το Περιεχόμενο αυτό έχει διατεθεί προς λήψη από τις Εταιρείες της Tripadvisor. Ή
 • (x) Δεν θα χρησιμοποιήσετε, ούτε θα βοηθήσετε, ενθαρρύνετε ή επιτρέψετε σε οποιονδήποτε τρίτο να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνες, σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) ή άλλη αυτοματοποιημένη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για να αποκτήσετε πρόσβαση, να ανακτήσετε, να αντιγράψετε, να εξάγετε, να συγκεντρώσετε, να συλλέξετε, να κατεβάσετε ή να ευρετηριάσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την Tripadvisor εγγράφως.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι προσωπικές πληροφορίες που αναρτάτε ή υποβάλλετε με άλλον τρόπο στο πλαίσιο των Υπηρεσιών θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου και cookies. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη Δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου και cookies.
ΚΡΙΤΙΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Τα σχόλιά σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν παρέχετε Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες, ή μέσω αυτών, είτε αυτό γίνεται μέσω email είτε μέσω ανάρτησης σε οποιοδήποτε προϊόν συγχρονισμού της Tripadvisor, μέσω των υπηρεσιών και εφαρμογών τρίτων ή με άλλον τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου που μεταδίδεται στον λογαριασμό σας Tripadvisor στο πλαίσιο προϊόντων ή υπηρεσιών των Εταιρειών της Tripadvisor, κριτικών, ερωτήσεων, φωτογραφιών, βίντεο, σχολίων, προτάσεων, ιδεών και άλλων παρόμοιων στοιχείων που μπορεί να περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενό σας, εκχωρείτε στις Εταιρείες της Tripadvisor το μη αποκλειστικό, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, μεταβιβάσιμο, αμετάκλητο και πλήρως εκχωρήσιμο με άδεια δικαίωμα αόριστης διάρκειας για: (α) Να φιλοξενούν, χρησιμοποιούν, τροποποιούν, εκτελούν, προσαρμόζουν, μεταφράζουν, διανέμουν, δημοσιεύουν και να προβάλλουν δημόσια αυτό το Περιεχόμενό σας σε όλο τον κόσμο και σε οποιοδήποτε μέσο, γνωστό ή μελλοντικό, όπως επίσης και να δημιουργούν παράγωγα έργα από αυτό το Περιεχόμενο. (β) Να διαθέτουν το Περιεχόμενό σας στον υπόλοιπο κόσμο και να επιτρέπουν στους τρίτους να κάνουν το ίδιο. (γ) Να παρέχουν, προωθούν και βελτιώνουν τις Υπηρεσίες, και να κοινοποιούν το Περιεχόμενό σας στις Υπηρεσίες που διαθέτουν προς άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την αποκλειστική προβολή, μετάδοση, διανομή, προώθηση ή δημοσίευση του εν λόγω Περιεχομένου σε άλλα μέσα και υπηρεσίες, σύμφωνα με την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και την παρούσα Συμφωνία. (δ) Να χρησιμοποιούν το όνομα ή/και το εμπορικό σήμα που έχετε υποβάλει αναφορικά με το εν λόγω Περιεχόμενό σας. Αναγνωρίζετε ότι η Tripadvisor έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει εάν θα αναφερθεί στο πρόσωπό σας ως δημιουργό του Περιεχομένου (ή εάν είστε καταναλωτής που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην ΕΕ, κατά την εύλογη κρίση μας). Επιπλέον, παρέχετε στις Εταιρείες της Tripadvisor το δικαίωμα να διώκουν σύμφωνα με το νόμο κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβιάζει τα δικά σας δικαιώματα ή τα δικαιώματα των Εταιρειών της Tripadvisor επί του Περιεχομένου σας, κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενό σας δεν είναι εμπιστευτικό και δεν αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία σας. Συμφωνείτε ότι έχετε στην κατοχή σας ή έχετε εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες, δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων αποκλειστικής ιδιοκτησίας), συναινέσεις και συμφωνίες για τη δημοσίευση και κάθε άλλη χρήση (και τη δημοσίευση και άλλη χρήση από τις Εταιρείες της Tripadvisor) του Περιεχομένου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι διατηρείτε τα ηθικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναφοράς του δημιουργού ή ακεραιότητας) επί του Περιεχομένου σας, δηλώνετε δια της παρούσας ότι, στον βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία: (α) Δεν απαιτείτε τη χρήση πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης σε σχέση με το Περιεχόμενο ή τα παράγωγα έργα, τις αναβαθμίσεις ή τις ενημερώσεις αυτού. (β) Δεν αντιτίθεστε στη δημοσίευση, χρήση, τροποποίηση, διαγραφή και εκμετάλλευση του Περιεχομένου σας από τις Εταιρείες της Tripadvisor ή τους δικαιοδόχους, δικαιοπαρόχους και εκδοχείς αυτών. (γ) Παραιτείστε οριστικά όλων των ηθικών δικαιωμάτων που έχετε ως δημιουργός επί του Περιεχομένου σας, και συμφωνείτε να μην διεκδικήσετε και να μην αξιώσετε κανένα τέτοιο δικαίωμα. (δ) Απαλλάσσετε δια παντός τις Εταιρείες της Tripadvisor, καθώς επίσης και τους δικαιοδόχους, δικαιοπαρόχους και εκδοχείς αυτών, από κάθε αξίωση που θα μπορούσατε να εγείρετε βασιζόμενοι σε αυτά τα ηθικά δικαιώματα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σχόλια και οι λοιπές προτάσεις που κάνετε μπορεί να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και δεν φέρουμε καμία υποχρέωση να διαφυλάξουμε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές.
Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν φόρουμ συζητήσεων, πίνακες ανακοινώσεων, κριτικές, ενημερώσεις ή άλλα φόρουμ στα οποία μπορείτε να δημοσιεύσετε Περιεχόμενο, όπως κριτικές για ταξιδιωτικές εμπειρίες, μηνύματα, υλικά ή άλλα στοιχεία ("Διαδραστικές περιοχές"). Αν η Tripadvisor παρέχει τέτοιες Διαδραστικές περιοχές στους ιστότοπούς της, η ευθύνη για τη χρήση των εν λόγω Διαδραστικών περιοχών βαρύνει αποκλειστικά και μόνο εσάς. Οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν εγγυώνται κανένα επίπεδο εμπιστευτικότητας σε ό,τι αφορά το Περιεχόμενο που παρέχετε στις Υπηρεσίες ή σε οποιαδήποτε Διαδραστική περιοχή.  Στον βαθμό που οποιαδήποτε νομική οντότητα, η οποία συγκαταλέγεται στις Εταιρείες της Tripadvisor, παρέχει κάποια μορφή ιδιωτικής επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, συμφωνείτε ότι η εν λόγω νομική οντότητα θα έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών για λόγους προστασίας της κοινότητάς μας και των Υπηρεσιών μας. Κατανοείτε ότι οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν επεξεργάζονται και δεν ελέγχουν τα μηνύματα των χρηστών που αναρτώνται ή διανέμονται μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναρτώνται ή διανέμονται μέσω οποιωνδήποτε χώρων συζήτησης, πινάκων ανακοινώσεων ή άλλων φόρουμ επικοινωνίας, και κατά συνέπεια δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για αυτά τα μηνύματα.  Συγκεκριμένα, η Tripadvisor δεν επεξεργάζεται και δεν ελέγχει το Περιεχόμενο των χρηστών που εμφανίζεται στους ιστότοπους.  Παρόλ' αυτά, οι Εταιρείες της Tripadvisor διατηρούν το δικαίωμα να καταργούν ή/και να περιορίζουν, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, κάθε μήνυμα ή άλλο Περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες, εφόσον έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι το εν λόγω Περιεχόμενο παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία ή εφόσον πιστεύουν ότι η κατάργηση ή/και ο περιορισμός αυτού του Περιεχομένου είναι εύλογα απαραίτητα για την προστασία των δικαιωμάτων των Εταιρειών της Tripadvisor ή/και των άλλων χρηστών των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με την αφαίρεση του Περιεχομένου σας από τους ιστότοπους, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση για την απόφασή μας μέσω της εσωτερικής διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων της Tripadvisor. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εναντίωσης και ένστασης για μια απόφαση αφαίρεσης ή περιορισμού του Περιεχομένου σας εδώ. Εφόσον χρησιμοποιείτε κάποια Διαδραστική περιοχή, συμφωνείτε ρητά ότι θα υποβάλλετε μόνο Περιεχόμενο που σας ανήκει και συμμορφώνεται με τις δημοσιευμένες οδηγίες της Tripadvisor, όπως αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής του περιεχομένου και διατίθενται σε εσάς από την Tripadvisor.  Συμφωνείτε ρητά ότι δεν θα δημοσιεύσετε, ανεβάσετε, μεταδώσετε, διανείμετε, αποθηκεύσετε, δημιουργήσετε ή δημοσιοποιήσετε με άλλον τρόπο μέσω των Υπηρεσιών οποιοδήποτε Περιεχόμενό σας που:
a.     Είναι ψευδές, παράνομο, παραπλανητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο, έκφυλο, υπαινικτικό κατά τρόπο άσεμνο ή αποτελεί παρενόχληση (ή υποστηρίζει την παρενόχληση άλλου ατόμου), είναι απειλητικό, παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα δικαιώματα στη δημοσιότητα, ή είναι υβριστικό, εμπρηστικό, δόλιο ή με άλλον τρόπο αμφιλεγόμενο.
b.     Είναι κατάφωρα προσβλητικό για τη διαδικτυακή κοινότητα, όπως περιεχόμενο που προωθεί τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή τη βία οποιουδήποτε είδους κατά οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου.
c.     Θα συνιστούσε, θα ενθάρρυνε, θα προωθούσε ή θα παρείχε οδηγίες για τη διεξαγωγή παράνομης δραστηριότητας, θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, θα αποτελούσε βάση για αναζήτηση αστικής ευθύνης, θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ή θα δημιουργούσε με άλλον τρόπο ευθύνη ή θα παραβίαζε οποιοδήποτε τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κανόνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η.Π.Α. (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) ή οποιωνδήποτε κανόνων άλλων χρηματιστηριακών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE), του NASDAQ και του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.
d.     Παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, όπως για την κατασκευή ή την αγορά παράνομων όπλων, την παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας, ή την παροχή ή τη δημιουργία ιών υπολογιστών.
e.     Μπορεί να παραβιάζει ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα πνευματικά ή αποκλειστικά δικαιώματα τρίτων. Πιο συγκεκριμένα, περιεχόμενο που προωθεί την παράνομη ή άνευ αδείας αντιγραφή έργου τρίτων που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως είναι η παροχή πειρατικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συνδέσμων για αυτά, η παροχή πληροφοριών για την παράκαμψη προεγκατεστημένων συσκευών προστασίας από την αντιγραφή, ή η παροχή μουσικής που έχει αποκτηθεί με πειρατεία ή συνδέσμων για πειρατικά μουσικά αρχεία.
f.Συνιστά μαζική αλληλογραφία ή σπαμ, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτή αλληλογραφία ή πυραμίδα.
g.     Αντιποιείται φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή παρουσιάζει ψευδώς με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τη σχέση σας με κάποιο φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών της Tripadvisor.
h.     Αποτελεί ιδιωτική πληροφορία οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμών εθνικής ασφάλισης και αριθμών πιστωτικών καρτών.   Πρέπει να σημειωθεί ότι το επώνυμο ενός φυσικού προσώπου μπορεί να αναρτηθεί στους ιστότοπούς μας, αλλά μόνο εφόσον έχουμε εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη ρητή άδεια του συγκεκριμένου προσώπου.
i.Περιέχει σελίδες περιορισμένης πρόσβασης ή πρόσβασης μόνο μέσω κωδικού, ή κρυφές σελίδες ή εικόνες (οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες μέσω συνδέσμου από ή προς άλλη προσβάσιμη σελίδα).
j.Περιλαμβάνει ιούς, κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλα επιβλαβή, προβληματικά ή καταστροφικά αρχεία, ή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εισαγωγής τέτοιων στοιχείων.
k.     Δεν σχετίζεται με το θέμα της Διαδραστικής περιοχής ή των Διαδραστικών περιοχών όπου έχει αναρτηθεί το εν λόγω Περιεχόμενο.
l.Κατά την αποκλειστική κρίση της Tripadvisor (ή εάν είστε καταναλωτής που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην ΕΕ, κατά την εύλογη κρίση μας), (α) παραβιάζει τις διατάξεις των παραπάνω υποπαραγράφων, (β) παραβιάζει τις σχετικές οδηγίες που σας έχει παράσχει η Tripadvisor, (γ) είναι αμφιλεγόμενο, (δ) περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση ή την απόλαυση των Διαδραστικών περιοχών, ή οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών, από τρίτους, ή (ε) μπορεί να εκθέτει οποιαδήποτε από τις Εταιρείες της Tripadvisor, ή τους χρήστες τους, σε κίνδυνο ή ευθύνη.
Στον βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν φέρουν και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται, αποθηκεύεται, μεταδίδεται ή ανεβαίνει στις Υπηρεσίες από εσάς (εφόσον πρόκειται για δικό σας Περιεχόμενο) ή τρίτους (για οποιοδήποτε Περιεχόμενο γενικά), ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία. Επίσης, οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, δυσφημιστικά ή συκοφαντικά σχόλια, λιβέλους, παραλείψεις, αναλήθειες, χυδαιολογίες, πορνογραφικό υλικό ή χυδαιότητες που μπορεί να συναντήσετε. Ως πάροχος διαδραστικών υπηρεσιών, και στον βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η Tripadvisor δεν φέρει ευθύνη για τις δηλώσεις, τους ισχυρισμούς ή άλλο Περιεχόμενο που παρέχουν οι χρήστες της (συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας Περιεχομένου) σε ιστότοπους ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρουμ. Παρότι η Tripadvisor δεν έχει ουδεμία υποχρέωση να εξετάζει, να επεξεργάζεται ή να παρακολουθεί το Περιεχόμενο που αναρτάται ή διανέμεται μέσω των Διαδραστικών περιοχών, διατηρεί το δικαίωμα, και έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια (ή εάν είστε καταναλωτής που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην ΕΕ, κατά την εύλογη κρίση μας), να αποσύρει, να εξετάζει, να μεταφράζει ή να επεξεργάζεται χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε Περιεχόμενο αναρτάται ή αποθηκεύεται στις Υπηρεσίες, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, όπως επίσης και να αναθέτει τις εργασίες αυτές σε τρίτους. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, φέρετε αποκλειστική ευθύνη για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την αντικατάσταση οποιουδήποτε Περιεχομένου που αναρτάτε ή άλλως υποβάλετε σε εμάς ή αποθηκεύετε στις Υπηρεσίες με αποκλειστικά δικό σας κόστος και έξοδα. Πλήρη στοιχεία σχετικά με τις πολιτικές μας για τον έλεγχο του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που ενδέχεται να επιβάλλουμε στο περιεχόμενό σας, μπορείτε να βρείτε εδώ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οποιαδήποτε χρήση των Διαδραστικών περιοχών ή άλλων στοιχείων των Υπηρεσιών κατά παράβαση των ανωτέρω παραβαίνει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε κατάργηση ή αναστολή του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε τις Διαδραστικές περιοχές ή/και τις Υπηρεσίες γενικότερα. Η Tripadvisor μπορεί επίσης να αναστείλει την επεξεργασία των ειδοποιήσεων και καταγγελιών που υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών, εάν υποβάλλετε συχνά προδήλως αβάσιμες ειδοποιήσεις ή καταγγελίες. 
Η προσέγγισή μας για την αναστολή της από μέρους σας χρήσης της πλατφόρμας περιγράφεται αναλυτικότερα εδώ.
Περιορισμός των δικαιωμάτων αδειοδότησης της Tripadvisor. Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε να περιορίσετε τη χρήση του Περιεχομένου σας από τις Εταιρείες της Tripadvisor βάσει της παρούσας Συμφωνίας (όπως περιγράφεται πιο πάνω), παρέχοντάς τους μια περιορισμένη άδεια, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. (Η εν λόγω περιορισμένη άδεια θα αναφέρεται στο παρόν ως "Περιορισμένη άδεια").  Μπορείτε να το κάνετε αυτό επιλέγοντας την εκχώρηση της Περιορισμένης άδειας εδώ (Σημειώστε ότι για να κάνετε αυτήν την επιλογή, θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας). Εφόσον κάνετε αυτήν την επιλογή, τα δικαιώματα που θα εκχωρηθούν στις Εταιρείες της Tripadvisor σε σχέση με το Περιεχόμενό σας με βάση τους παραπάνω όρους (αναφέρονται ως "Βασική άδεια") θα περιορίζονται σημαντικά, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους 1 έως 6, με αποτέλεσμα οι Εταιρείες της Tripadvisor να μην έχουν τη Βασική άδεια για κανένα Περιεχόμενό σας πέραν από τα κείμενα κριτικής και τις σχετικές βαθμολογίες που δημοσιεύετε (για τα οποία οι Εταιρείες της Tripadvisor θα εξακολουθήσουν να έχουν τη Βασική άδεια), αλλά αντ' αυτής θα έχουν μια "Περιορισμένη άδεια" για το υπόλοιπο Περιεχόμενο σας, όπως ορίζεται στη συνέχεια: 

 1. Όταν δημοσιεύετε Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες, η άδεια χρήσης που εκχωρείτε στις Εταιρείες της Tripadvisor για το συγκεκριμένο Περιεχόμενο θα περιορίζεται σε μια μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, μεταβιβάσιμη, εκχωρήσιμη με άδεια και διεθνή άδεια για τη φιλοξενία, χρήση, διανομή, τροποποίηση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημόσια προβολή, μετάφραση και χρήση του Περιεχομένου σας για τη δημιουργία παράγωγων έργων, με σκοπό την προβολή αυτού του Περιεχομένου στις Υπηρεσίες, και για τη χρήση του ονόματός σας ή/και του εμπορικού σήματός σας αναφορικά με το εν λόγω Περιεχόμενο. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 που ακολουθεί, η Περιορισμένη άδεια θα ισχύει για κάθε Περιεχόμενο (εκτός των κειμένων κριτικής και των σχετικών βαθμολογιών) που παρέχετε οι ίδιοι ή που παρέχουν τρίτοι για λογαριασμό σας (π.χ. τρίτο πρόσωπο που συμμετέχει ή διαχειρίζεται με άλλον τρόπο τον λογαριασμό σας) που γίνεται διαθέσιμο στις Υπηρεσίες ή αναφορικά με αυτές.

2.     Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους στοιχεία του Περιεχομένου που υπόκειται στην Περιορισμένη άδεια, μπορείτε να καταργήσετε τα δικαιώματα αδειοδότησης των Εταιρειών της Tripadvisor επ' αυτών διαγράφοντας την εκάστοτε σχετική δημοσίευση από τις Υπηρεσίες.  Αντίστοιχα, μπορείτε να καταργήσετε τα δικαιώματα αδειοδότησης των Εταιρειών της Tripadvisor επί του συνόλου του Περιεχομένου σας που υπόκειται στην Περιορισμένη άδεια καταργώντας τον λογαριασμό σας. (Μπορείτε να δείτε τη σχετική διαδικασία εδώ). Παρά τις οποιεσδήποτε διατάξεις προς το αντίθετο, το Περιεχόμενό σας: (α) Θα παραμείνει στις Υπηρεσίες, εφόσον το έχετε κοινοποιήσει σε τρίτους, οι οποίοι το αντέγραψαν ή το αποθήκευσαν πριν προχωρήσετε στη διαγραφή ή απενεργοποίηση του λογαριασμού σας. (β) Ενδέχεται να συνεχίσει να προβάλλεται στις Υπηρεσίες για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη διαγραφή ή απενεργοποίηση του λογαριασμού σας, έως ότου το εντοπίσουμε και το διαγράψουμε. (γ) Ενδέχεται να διατηρηθεί για ένα διάστημα (χωρίς να προβάλλεται δημόσια) για τεχνικούς λόγους, λόγους καταπολέμησης προσπαθειών εξαπάτησης, κανονιστικούς ή νομικούς λόγους, με τη μορφή αντιγράφου ασφαλείας.

3.     Οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν θα χρησιμοποιήσουν το Περιεχόμενό σας για την προβολή διαφημίσεων προϊόντων και υπηρεσιών άλλων εταιρειών σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας (συμπεριλαμβανομένου του χορηγούμενου Περιεχομένου), παρότι συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι Εταιρείες της Tripadvisor έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες στις Υπηρεσίες, δίπλα ή κοντά στο Περιεχόμενό σας (και στην περίπτωση των βίντεο ή άλλου δυναμικού περιεχομένου, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την προβολή τους), καθώς και στο Περιεχόμενο άλλων.  Σε κάθε περίπτωση προβολής του Περιεχομένου σας στις Υπηρεσίες, θα γίνεται αναφορά στο πρόσωπό σας ως δημιουργού του Περιεχομένου αυτού με χρήση του ονόματος ή/και του εμπορικού σήματος που έχετε υποβάλει αναφορικά με το εν λόγω Περιεχόμενο.   

4.     Οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν θα εκχωρήσουν σε τρίτους το δικαίωμα να δημοσιεύσουν το Περιεχόμενό σας εκτός των Υπηρεσιών. Ωστόσο, όταν κοινοποιείτε το Περιεχόμενό σας στις Υπηρεσίες (με την εξαίρεση της λειτουργίας "Ταξίδια", η οποία μπορεί να γίνει ιδιωτική), το εν λόγω Περιεχόμενο καθίσταται "δημόσιο" και εμείς παρέχουμε στους άλλους χρήστες τη δυνατότητα να κοινοποιούν (μέσω ενσωμάτωσης της δημόσιας ανάρτησής σας ή με άλλον τρόπο) αυτό το Περιεχόμενο (με την εξαίρεση, όπως σημειώθηκε, της λειτουργίας "Ταξίδια" εφόσον έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι ιδιωτική) σε υπηρεσίες τρίτων και, παράλληλα, επιτρέπουμε στις μηχανές αναζήτησης να εμφανίζουν το εν λόγω δημόσιο Περιεχόμενό σας στα αποτελέσματά τους. 

5.     Με την εξαίρεση των τροποποιήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 6 αυτής της ενότητας της Συμφωνίας, τόσο τα δικά μας όσο και τα δικά σας δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εξακολουθούν να υπόκεινται στους λοιπούς όρους της παρούσας Συμφωνίας. Η άδεια που εκχωρείτε στις Εταιρείες της Tripadvisor, όπως ισχύει τροποποιημένη από τις παραγράφους 1-6, θα αναφέρεται ως "Περιορισμένη άδεια".

6.     Για λόγους σαφήνειας, αν υποβάλετε Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες στο πλαίσιο άλλων υπηρεσιών ή προγραμμάτων των Εταιρειών της Tripadvisor, το Περιεχόμενο αυτό δεν θα υπόκειται στην Περιορισμένη άδεια, αλλά θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή του συγκεκριμένου προγράμματος της Tripadvisor.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Tripadvisor
Χρήση των υπηρεσιών κρατήσεων της Tripadvisor. Οι Εταιρείες της Tripadvisor σας παρέχουν τη δυνατότητα να αναζητάτε, να επιλέγετε και να κάνετε ταξιδιωτικές κρατήσεις σε τρίτους προμηθευτές, χωρίς να αποχωρείτε από τις Υπηρεσίες. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η Tripadvisor δεν πωλεί η ίδια ταξιδιωτικές κρατήσεις. Η Tripadvisor επιτρέπει σε τρίτους να πωλούν τις ταξιδιωτικές τους κρατήσεις στο Tripadvisor.
Η Tripadvisor μπορεί να διευκολύνει την προώθηση και την πώληση ταξιδιωτικών κρατήσεων από τρίτους σε εσάς. Ωστόσο, η Tripadvisor δεν είναι το μέρος που αναλαμβάνει την προώθηση ή/και την πώληση. Εάν κάνετε κράτηση σε τρίτο προμηθευτή, η σύμβαση για την κράτηση συνάπτεται πάντοτε αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του τρίτου μέρους. Η Tripadvisor δεν είναι (α) ο αγοραστής ή ο πωλητής της κράτησης, (β) συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση με το τρίτο μέρος ή υπεύθυνη για την εκπλήρωση της εν λόγω σύμβασης, ή (γ) αντιπρόσωπος δικός σας ή του τρίτου μέρους σε σχέση με την αγορά ή την πώληση. Εάν πραγματοποιήσετε κράτηση σε τρίτο προμηθευτή, συμφωνείτε ότι οφείλετε να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αγοράς και χρήσης του ιστότοπου του εν λόγω προμηθευτή, όπως επίσης και την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και όλους τους άλλους κανόνες ή τις πολιτικές που σχετίζονται με τον ιστότοπο ή την επιχείρηση του εν λόγω προμηθευτή. Οι αλληλεπιδράσεις σας με τρίτους προμηθευτές πραγματοποιούνται με δική σας ευθύνη. Οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με τις ενέργειες, παραλείψεις, λάθη, δεσμεύσεις, εγγυήσεις, αθετήσεις ή αμέλειες τρίτων προμηθευτών, ή για τραυματισμούς, θανάτους, υλικές ζημιές ή λοιπές ζημιές ή δαπάνες που οφείλονται στην αλληλεπίδρασή σας με τρίτους προμηθευτές.

Τα δικαιώματα προσφυγής σας σε σχέση με μια σύμβαση μεταξύ εσάς και ενός τρίτου προμηθευτή (για παράδειγμα, σε σχέση με επιστροφές χρημάτων και ακυρώσεις), θα είναι μεταξύ εσάς και του τρίτου μέρους, όπως ορίζεται στη σύμβαση με το εν λόγω τρίτο μέρος. Στην απίθανη περίπτωση που μια κράτηση είναι μεν διαθέσιμη κατά την υποβολή της παραγγελίας σας αλλά καταστεί μη διαθέσιμη πριν το check-in, η μοναδική επιλογή ανάμεσα σε εμάς και εσάς θα είναι να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή για να προβείτε σε διαφορετική συμφωνία ή να ακυρώσετε την κράτησή σας και να λάβετε επιστροφή χρημάτων (κατά περίπτωση και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη σύμβασή σας με τον τρίτο προμηθευτή).
Οι τρίτοι προμηθευτές μπορεί να είναι επιχειρήσεις ή καταναλωτές. Εάν είστε καταναλωτής που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην ΕΕ και ο τρίτος προμηθευτής με τον οποίο συνάπτετε σύμβαση είναι επίσης καταναλωτής, λάβετε υπόψη ότι δεν θα μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτή έναντι του εν λόγω προμηθευτή.

Κάνοντας κράτηση για ταξιδιωτικές κρατήσεις μέσω των ιστότοπων, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, και αναγνωρίζετε ότι αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας και στην παρούσα Συμφωνία. 
ΩΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR, ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (1) ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ, ΚΑΙ (2) Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ TRIPADVISOR, ΤΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ.
Η χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας λογαριασμού στο Tripadvisor, είναι δωρεάν και η πληρωμή γίνεται μόνο όταν κάνετε κράτηση μέσω των Υπηρεσιών. Όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση μέσω των Εταιρειών της Tripadvisor, συλλέγουμε τις πληροφορίες πληρωμής σας και τις στέλνουμε στον προμηθευτή για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως περιγράφεται στην Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η διεκπεραίωση της πληρωμής και η ολοκλήρωση της εκάστοτε κράτησης αποτελούν ευθύνη του προμηθευτή και όχι των Εταιρειών της Tripadvisor.
Οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν επεμβαίνουν αυθαίρετα στις κρατήσεις. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε τις υπηρεσίες διευκόλυνσης κρατήσεων σε συγκεκριμένες συνθήκες, όπως όταν μια κράτηση δεν είναι πλέον διαθέσιμη ή όταν έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτευόμαστε ότι το αίτημα της κράτησης μπορεί να είναι ψευδές. Οι Εταιρείες της Tripadvisor διατηρούν επίσης το δικαίωμα να προβούν σε ενέργειες επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας, προκειμένου να επεξεργαστούν το αίτημά σας για κράτηση.
Τρίτοι προμηθευτές. Οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν είναι ταξιδιωτικά πρακτορεία και δεν παρέχουν ούτε έχουν στην κατοχή τους υπηρεσίες μεταφοράς, καταλύματα, εστιατόρια, περιηγήσεις, δραστηριότητες ή εμπειρίες. Παρότι οι Εταιρείες της Tripadvisor προβάλλουν πληροφορίες για ιδιοκτησίες που ανήκουν σε τρίτους προμηθευτές και διευκολύνουν την πραγματοποίηση κρατήσεων σε συγκεκριμένους προμηθευτές σε ή μέσω των ιστότοπών τους, αυτές οι ενέργειες δεν υπονοούν, δηλώνουν ή συνιστούν με οποιονδήποτε τρόπο χορηγία ή έγκριση των τρίτων προμηθευτών από τις Εταιρείες της Tripadvisor ή την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μεταξύ των Εταιρειών της Tripadvisor και των τρίτων προμηθευτών. Παρότι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να βαθμολογούν και να γράφουν κριτικές για συγκεκριμένες υπηρεσίες μεταφοράς, καταλύματα, εστιατόρια, περιηγήσεις, δραστηριότητες ή εμπειρίες, με βάση την προσωπική τους εμπειρία, οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν υποστηρίζουν και δεν προτείνουν προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών. Ωστόσο, η Tripadvisor παρέχει σε ορισμένες επιχειρήσεις βραβεία που βασίζονται στις κριτικές που έχουν δημοσιευτεί από χρήστες. Οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν υποστηρίζουν σε καμία περίπτωση το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται, υποβάλλεται ή παρέχεται με άλλον τρόπο από χρήστες ή επιχειρήσεις, ούτε και τις απόψεις, τις προτάσεις ή τις συμβουλές που εκφράζονται σε αυτό το Περιεχόμενο. Επίσης, οι Εταιρείες της Tripadvisor αποποιούνται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με αυτό το Περιεχόμενο. Συμφωνείτε ότι οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν φέρουν ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν από τρίτους προμηθευτές και προβάλλουν στις Υπηρεσίες.
Οι Υπηρεσίες μπορεί να σας οδηγούν μέσω συνδέσμων σε ιστότοπους προμηθευτών ή άλλους ιστότοπους που δεν χειρίζεται και δεν ελέγχει η Tripadvisor. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα "Σύνδεσμοι για ιστότοπους τρίτων".

Κρατήσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής του Tripadvisor για κινητές συσκευές.  Ορισμένες από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες για τις οποίες γίνεται κράτηση μέσω της εφαρμογής του Tripadvisor για κινητές συσκευές διέπονται από ένα πρόσθετο σύνολο όρων χρήσης.  Αυτοί οι όροι είναι διαθέσιμοι μέσω της ίδιας της εφαρμογής και μπορείτε να τους βρείτε εδώ
Κρατήσεις για ενοικιαζόμενα διακοπών, εστιατόρια και εμπειρίες που παρέχονται από τους τρίτους προμηθευτές που περιλαμβάνονται στη λίστα των συνεργαζόμενων ιστότοπων. Ορισμένες από τις συγγενείς εταιρείες της Tripadvisor ενεργούν ως εμπορικές πλατφόρμες που διευκολύνουν τους ταξιδιώτες (1) να συνάπτουν συμφωνίες μίσθωσης ενοικιαζόμενων διακοπών με ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων ("Ενοικιαζόμενα διακοπών"), (2) να κάνουν κρατήσεις σε εστιατόρια ("Εστιατόρια") ή/και (3) να κάνουν κρατήσεις για περιηγήσεις, δραστηριότητες και αξιοθέατα (με διάφορους τρόπους, "Εμπειρίες") στους τρίτους προμηθευτές που παρέχουν αυτές τις Εμπειρίες (κάθε προμηθευτής Ενοικιαζόμενου διακοπών ή/και Εμπειρίας θα αναφέρεται στο εξής ως "Διαφημιζόμενος"). Αυτές οι συγγενείς εταιρείες της Tripadvisor διανέμουν τις διαφημίσεις τους σε τρίτες νομικές οντότητες του ομίλου Εταιρειών της Tripadvisor και γι' αυτό βλέπετε αυτές τις διαφημίσεις στους ιστότοπους των Εταιρειών της Tripadvisor.  Ως χρήστης, φέρετε την ευθύνη για την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων, συγκεκριμένα, των ιστότοπων των Εταιρειών της Tripadvisor) και για κάθε συναλλαγή που σχετίζεται με Ενοικιαζόμενα διακοπών, Εστιατόρια ή Εμπειρίες και διευκολύνεται από τις συγγενείς εταιρείες της Tripadvisor. Δεν κατέχουμε, δεν διαχειριζόμαστε και δεν συνάπτουμε συμβάσεις για κανένα από τα Ενοικιαζόμενα διακοπών, τα Εστιατόρια και τις Εμπειρίες που αναφέρονται στις Υπηρεσίες.
Επειδή ούτε η Tripadvisor ούτε οι συγγενείς εταιρείες αυτής αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στις συναλλαγές που σχετίζονται με Ενοικιαζόμενα διακοπών, Εστιατόρια και Εμπειρίες που διενεργούνται μεταξύ των ταξιδιωτών και των Διαφημιζόμενων, κάθε διαφωνία ή σύγκρουση που αφορά μια πραγματική ή πιθανή συναλλαγή σας με κάποιον Διαφημιζόμενο και σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με την ποιότητα, τις συνθήκες, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα του Ενοικιαζόμενου διακοπών, του Εστιατορίου ή της Εμπειρίας, την ακρίβεια της σχετικής καταχώρησης, τη δυνατότητα του Διαφημιζόμενου να μισθώνει το Ενοικιαζόμενο διακοπών, να παρέχει κρατήσεις, γεύματα ή άλλες υπηρεσίες σε ένα Εστιατόριο, ή να παρέχει μια Εμπειρία, ή τη δυνατότητά σας να πληρώσετε για ένα Ενοικιαζόμενο διακοπών, ένα γεύμα ή μια υπηρεσία σε Εστιατόριο ή για μια Εμπειρία, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη.
Μία από τις συγγενείς εταιρείες της Tripadvisor μπορεί να λειτουργήσει ως εκπρόσωπος περιορισμένων αρμοδιοτήτων ενός Διαφημιζόμενου αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά της πληρωμής σας στον εν λόγω Διαφημιζόμενο. Συμφωνείτε να πληρώσετε σε έναν Διαφημιζόμενο ή σε μια συγγενή εταιρεία της Tripadvisor που ενεργεί ως περιορισμένος αντιπρόσωπος συλλογής πληρωμών εκ μέρους ενός Διαφημιζόμενου, οποιαδήποτε αμοιβή ή αμοιβές που σας έχουν καθοριστεί πριν από την πραγματοποίηση κράτησης για οποιαδήποτε κράτηση Ενοικιαζόμενου διακοπών ή Εμπειρίας και οποιεσδήποτε αμοιβές που σας χρεώνονται ως αποτέλεσμα ζημίας που προκλήθηκε από τη χρήση της κράτησης Ενοικιαζόμενου διακοπών ή της Εμπειρίας από εσάς, σύμφωνα με οποιουσδήποτε ισχύοντες όρους ή πολιτικές.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις για τα Ενοικιαζόμενα διακοπών, τις προκαταβολές εγγύησης, τις χρεώσεις για τις Εμπειρίες, τη διεκπεραίωση των πληρωμών, την επιστροφή χρημάτων κ.λπ., ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις των συγγενών εταιρειών μας. (Για τις Εμπειρίες, επισκεφτείτε το Viator. Για Εστιατόρια, επισκεφτείτε το The Fork. Για ενοικιαζόμενα διακοπών, επισκεφτείτε τον ιστότοπο για Ενοικιαζόμενα διακοπών των Εταιρειών της Tripadvisor. Εφόσον κάνετε κάποια κράτηση για Ενοικιαζόμενο διακοπών, Εστιατόριο ή Εμπειρία μέσω συγγενούς εταιρείας της Tripadvisor, θα πρέπει να αναγνωρίσετε και να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω εταιρείας, όπως επίσης και την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της.
Σε περίπτωση διαφωνίας με κάποιον Διαφημιζόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να δείτε τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης τέτοιων διαφωνιών εδώ: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
Διεθνή ταξίδια. Όταν πραγματοποιείτε διεθνείς ταξιδιωτικές κρατήσεις σε τρίτους προμηθευτές ή οργανώνετε διεθνή ταξίδια χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, οφείλετε να διασφαλίζετε ότι καλύπτετε όλες τις απαιτήσεις εισόδου στη χώρα και ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφά σας, συμπεριλαμβανομένων του διαβατηρίου και της βίζας, είναι τακτοποιημένα.
Σχετικά με τις απαιτήσεις για το διαβατήριο και τη βίζα, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη πρεσβεία ή το προξενείο για περισσότερες πληροφορίες. Επειδή οι απαιτήσεις που ισχύουν ενδέχεται να αλλάζουν κατά διαστήματα, φροντίστε να ενημερωθείτε εγκαίρως πριν πραγματοποιήσετε την κράτησή σας και πριν από την αναχώρησή σας. Οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για ταξιδιώτες στους οποίους δεν επιτρέπεται η επιβίβαση ή η είσοδος σε μια πτήση ή χώρα εξαιτίας της αδυναμίας τους να προσκομίσουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτεί η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία, αρχή ή χώρα, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που ο ταξιδιώτης μπορεί να περνάει κατά τη διαδρομή προς τον προορισμό του.
Είναι επίσης ευθύνη σας να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σχετικά με τις τρέχουσες συστάσεις για εμβολιασμούς προτού ταξιδέψετε διεθνώς και να βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όλες τις απαιτήσεις εισόδου σχετικά με θέματα υγείας, τηρώντας όλες τις ιατρικές οδηγίες που σχετίζονται με το ταξίδι σας.
Αν και τα περισσότερα ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών σε διεθνείς προορισμούς, ολοκληρώνονται χωρίς κάποιο συμβάν, το ταξίδι σε κάποιους προορισμούς ενδέχεται να ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλους. Η Tripadvisor παροτρύνει τους ταξιδιώτες να ερευνούν και συμβουλεύονται τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, τις προειδοποιήσεις, τις ανακοινώσεις και τους οδηγούς που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση της χώρας τους και τις κυβερνήσεις των χωρών προορισμού, πριν προβούν σε ταξιδιωτικές κρατήσεις για διεθνείς προορισμούς. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής παρέχει πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες χώρες και το επίπεδο του κινδύνου που ενέχουν τα ταξίδια σε συγκεκριμένους διεθνείς προορισμούς στις εξής τοποθεσίες www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac και www.customs.gov.
ΠΑΡΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ Ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ) ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ, ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΦΑΝΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΡΗΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΦΑΝΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.
Η TRIPADVISOR ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ, Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ Ή Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ή ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ TRIPADVISOR, ΠΑΡΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΙΜΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η TRIPADVISOR ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Ή ΑΛΛΟΝ ΟΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ TRIPADVISOR ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η TRIPADVISOR ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.
ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΟΡΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΠΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Ή ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ, ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΑΘΕΤΗΣΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΑΜΕΛΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ή ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΘΑΝΑΤΟΥΣ, ΥΛΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η TRIPADVISOR ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΑΠΕΡΓΙΑΣ, ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ή ΑΡΧΗΣ.
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ TRIPADVISOR (Ή ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥΣ) ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ, Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, Ή ΧΡΗΜΑΤΩΝ, Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ), ΙΟΥΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR), ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΥΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΘΕΤΗΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η TRIPADVISOR Ή ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΧΑΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ. 
Εάν οι Εταιρείες της Tripadvisor κριθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε, ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με, την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, η εν λόγω ευθύνη τους δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί συνολικά: (α) το ύψος των χρεώσεων που καταβλήθηκαν στις Εταιρείες της Tripadvisor για τη συναλλαγή ή τις συναλλαγές που έγιναν μέσω των Υπηρεσιών και στις οποίες βασίζεται η αξίωση, ή (β) το ποσό των εκατό δολαρίων (100,00 δολάρια ΗΠΑ).
Ο περιορισμός της ευθύνης αντικατοπτρίζει την κατανομή του κινδύνου μεταξύ των μερών. Οι περιορισμοί που ορίζονται στην παρούσα ενότητα θα συνεχίσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται, ακόμα κι αν κάποιο από τα περιορισμένα μέσα επανόρθωσης που προβλέπονται σε αυτούς τους όρους κριθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στον ουσιαστικό σκοπό του. Οι περιορισμοί της ευθύνης που αναφέρονται στους παρόντες όρους ισχύουν προς όφελος των Εταιρειών της Tripadvisor.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ. ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ, ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ Ή ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ Ή ΔΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ.
Εάν είστε καταναλωτής στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την ΕΕ, η παρούσα Συμφωνία δεν αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες και ζημίες που προκαλούνται από την παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης να ενεργείτε με εύλογη προσοχή και επιδεξιότητα ή από την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι προκύπτουσες ζημίες ήταν προβλέψιμες όταν προέκυψαν οι υποχρεώσεις.      
ΕΑΝ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ Ή ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ, Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Η παρούσα ενότητα «Αποζημίωση» δεν ισχύει για καταναλωτές που κατοικούν στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε και να αποζημιώνετε τις Εταιρείες της Tripadvisor και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους αυτών από κάθε αξίωση, βάση αγωγής, αίτηση, απαίτηση, απώλεια, ζημία, πρόστιμο, ποινή ή άλλο έξοδο ή δαπάνη οποιουδήποτε είδους ή φύσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ευλόγων νομικών και λογιστικών αμοιβών, που εγείρουν τρίτοι ως αποτέλεσμα της από μέρους σας:
 • (i) παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας ή των εγγράφων που αναφέρονται σε αυτήν,
 • (ii) παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων, ή
 • (iii) χρήσης των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων των Εταιρειών της Tripadvisor.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ
Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν υπερσυνδέσμους για ιστότοπους που δεν διαχειρίζονται οι Εταιρείες της Tripadvisor. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται για σκοπούς αναφοράς και μόνο. Οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν ελέγχουν αυτούς τους ιστότοπους και δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή για τις πρακτικές που ακολουθούν σε σχέση με το ιδιωτικό απόρρητο ή άλλα θέματα. Περαιτέρω, έγκειται σε εσάς να λαμβάνετε προφυλάξεις για να εξασφαλίζετε ότι οι σύνδεσμοι που επιλέγετε ή τα προγράμματα λογισμικού που κατεβάζετε (είτε από αυτόν είτε από οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο) δεν περιέχουν στοιχεία όπως ιοί, ιοί τύπου worm, δούρειοι ίπποι, ελαττώματα και άλλα καταστροφικά στοιχεία. Το γεγονός ότι οι Εταιρείες του Tripadvisor συμπεριλαμβάνουν υπερσυνδέσμους για αυτούς τους ιστότοπους τρίτων δεν συνεπάγεται ότι εγκρίνουν το υλικό που υπάρχει σε αυτούς τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές, ούτε ότι διατηρούν οποιαδήποτε σχέση με τους διαχειριστές τους.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητηθεί από κάποιον ιστότοπο ή εφαρμογή τρίτου να συνδέσετε το προφίλ σας στο Tripadvisor με το προφίλ σας σε έναν άλλον ιστότοπο. Η ευθύνη για αυτήν την απόφαση είναι αποκλειστικά δική σας, η σχετική επιλογή είναι εντελώς προαιρετική και μπορείτε να ανακαλέσετε την απόφασή σας να επιτρέψετε τη σύνδεση αυτών των πληροφοριών (με τον ιστότοπο ή την εφαρμογή τρίτου) οποιαδήποτε στιγμή. Εάν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στο Tripadvisor με έναν ιστότοπο ή εφαρμογή τρίτου, ο εν λόγω ιστότοπος ή η εν λόγω εφαρμογή θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει στον λογαριασμό σας στο Tripadvisor, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν άλλους χρήστες στους οποίους έχετε κοινοποιήσει πληροφορίες. Επιβάλλεται να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, των ιστότοπων και των εφαρμογών τρίτων που επισκέπτεστε, καθώς περιλαμβάνουν κανόνες και δικαιώματα για την από μέρους τους χρήση των πληροφοριών σας που μπορεί να διαφέρουν από τους αντίστοιχους κανόνες των Υπηρεσιών. Το ίδιο ισχύει και για τους ιστότοπούς μας. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές τρίτων, και να τα χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Το λογισμικό που προέρχεται από τις Υπηρεσίες υπόκειται επιπλέον στους ελέγχους εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κανένα πρόγραμμα λογισμικού που παρέχεται από τις Υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να ληφθεί, να εξαχθεί με άλλον τρόπο ή να επανεξαχθεί (α) στην Κούβα, το Ιράκ, το Σουδάν, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, τη Συρία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία έχουν επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό οι ΗΠΑ (ή σε πολίτες ή κατοίκους αυτών των χωρών), ή (β) σε οποιοδήποτε άτομο συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των Ειδικά καθορισμένων ατόμων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή στον Πίνακα απορριπτικών αποφάσεων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι δεν διαμένετε, δεν τελείτε υπό τον έλεγχο και δεν είστε υπήκοος ή κάτοικος οποιασδήποτε από αυτές τις χώρες ή δεν βρίσκεστε σε αυτές τις λίστες.
Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν προγράμματα λογισμικού, τα οποία ορισμένες φορές αναφέρονται ως "εφαρμογές".  Όλα τα προγράμματα λογισμικού που διατίθενται προς λήψη από τις Υπηρεσίες ("Λογισμικό") αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Tripadvisor ή άλλων μερών, ανάλογα με τις σχετικές αναφορές. Η χρήση του Λογισμικού αυτού διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει το Λογισμικό ή περιλαμβάνεται σε αυτό. Δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα Λογισμικού που συνοδεύεται από ή περιλαμβάνει άδεια χρήσης, παρά μόνο εάν συμφωνήσετε πρώτα με τους όρους της εν λόγω άδειας χρήσης. Για κάθε πρόγραμμα Λογισμικού που διατίθεται προς λήψη μέσω των Υπηρεσιών και δεν συνοδεύεται από άδειας χρήσης, σας εκχωρούμε δια της παρούσας μια περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, προκειμένου να βλέπετε ή να χρησιμοποιείτε με άλλον τρόπο τις Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που αναφέρονται σε αυτήν) και για κανέναν άλλον σκοπό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των κωδίκων HTML, XML και JAVA και των στοιχείων ελέγχου Active X που περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες, ανήκουν ή αδειοδοτούνται από την Tripadvisor και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού. Κάθε τέτοια ενέργεια μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή σοβαρών αστικών και ποινικών κυρώσεων. Οι παραβάτες θα διώκονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
Ορισμένα τμήματα του λογισμικού της Tripadvisor για κινητές συσκευές ενδέχεται να περιέχουν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, η χρήση του οποίου αναγνωρίζεται από την Tripadvisor. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι που διέπουν τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών της Tripadvisor για κινητές συσκευές. Για να δείτε τις σημειώσεις που αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές της Tripadvisor για κινητές συσκευές, ανατρέξτε στη σελίδα Όροι χρήσης για κινητές συσκευές.
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Η ονομασία Tripadvisor, το λογότυπο της κουκουβάγιας, τα σύννεφα βαθμολογιών και όλα τα λοιπά ονόματα ή σλόγκαν προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή/και σήματα χρήσης της Tripadvisor LLC ή/και των προμηθευτών της ή των δικαιπαρόχων της, και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αποτελέσουν αντικείμενο απομίμησης ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Tripadvisor ή του κατά περίπτωση δικαιούχου του σήματος. Επιπροσθέτως, η συνολική εμφάνιση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπών μας, και όλων των επικεφαλίδων σελίδων, των προσαρμοσμένων γραφικών, των εικονιδίων κουμπιών και των δεσμών ενεργειών που σχετίζονται με αυτά, αποτελεί σήμα υπηρεσιών, εμπορικό σήμα ή/και διακριτικό γνώρισμα της Tripadvisor και δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αποτελέσει αντικείμενο απομίμησης ή να χρησιμοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Tripadvisor. Όλα τα λοιπά εμπορικά και κατοχυρωμένα σήματα, ονόματα προϊόντων και επωνυμίες ή λογότυπα που αναφέρονται στις Υπηρεσίες ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους τους. Εκτός από τυχόν αναφορές σε άλλα σημεία της παρούσας Συμφωνίας, οι αναφορές σε οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες με διακριτικό τίτλο, εμπορικό σήμα, κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλον τρόπο δεν αποτελεί ρητή ή σιωπηρή υποστήριξη, χορηγία ή σύσταση από την Tripadvisor.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Tripadvisor δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που διαχειρίζονται τρίτοι.
Πολιτική ενημέρωσης και απόσυρσης παράνομου περιεχομένου
Η Tripadvisor εφαρμόζει την πολιτική της ενημέρωσης και απόσυρσης. Εάν έχετε παράπονα ή αντιρρήσεις για το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων των χρηστών που δημοσιεύονται στις Υπηρεσίες, ή εάν πιστεύετε ότι το υλικό ή το περιεχόμενο που αναρτάται στις Υπηρεσίες προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας ακολουθώντας τη διαδικασία ενημέρωσης και απόσυρσης. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα και τη σχετική διαδικασία. Αφού ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία, η Tripadvisor θα απαντήσει στην καταγγελία σας, εφόσον αυτή είναι έγκυρη και κατάλληλα τεκμηριωμένη, καταβάλλοντας κάθε εύλογη προσπάθεια για την απόσυρση του καταγγελλόμενου, παράνομου περιεχομένου εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Η παρούσα Συμφωνία: 
Η Tripadvisor μπορεί κατά διαστήματα να αλλάζει, να προσθέτει ή να διαγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, κατά τη διακριτική της ευχέρεια (ή κατά την εύλογη διακριτική της ευχέρεια για τους καταναλωτές που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην ΕΕ), εφόσον κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για νομικούς, γενικούς ρυθμιστικούς και τεχνικούς λόγους, ή λόγω αλλαγών στις παρεχόμενες Υπηρεσίες ή στη φύση ή τη διάταξη των Υπηρεσιών. Έπειτα, καλείστε να αποδεχτείτε ρητά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, όπως ισχύουν τροποποιημένοι.
Τροποποιήσεις: 
Οι Εταιρείες της Tripadvisor μπορούν να αλλάξουν, να αναστείλουν ή να καταργήσουν οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσιών οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας των δυνατοτήτων, των βάσεων δεδομένων και του Περιεχομένου των Υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή, χωρίς κανένα κόστος για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: 
(α)        για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους ή/και να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στους σχετικούς νόμους και τις κανονιστικές απαιτήσεις, όπως οι υποχρεωτικοί νόμοι για τους καταναλωτές, 
(β)        για την εκτέλεση προσωρινής συντήρησης, τη διόρθωση σφαλμάτων, την εφαρμογή τεχνικών προσαρμογών, για λειτουργικούς σκοπούς ή την πραγματοποίηση βελτιώσεων, όπως η προσαρμογή των Υπηρεσιών σε ένα νέο τεχνικό περιβάλλον, μεταφέροντας τις Υπηρεσίες σε μια νέα πλατφόρμα φιλοξενίας ή διασφαλίζοντας τη συμβατότητα των Υπηρεσιών με τις συσκευές και το λογισμικό (όπως ενημερώνονται κατά καιρούς), 
(γ)        για την αναβάθμιση ή την τροποποίηση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εκδόσεων των ιστότοπων σε ορισμένες συσκευές ή άλλης τροποποίησης ή αλλαγών σε υπάρχουσες δυνατότητες και λειτουργίες, 
(δ)        για την τροποποίηση της δομής, τον σχεδιασμό ή τη διάταξη των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ονόματος ή της αλλαγής της επωνυμίας των Υπηρεσιών, ή της τροποποίησης, βελτίωσης ή/και επέκτασης των διαθέσιμων δυνατοτήτων και λειτουργιών, και 
(ε)         για λόγους ασφαλείας. 
Για χρήστες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ: Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές στις Υπηρεσίες τις οποίες θεωρούμε εύλογα ότι θα επηρεάσουν ουσιωδώς αρνητικά την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ή τη χρήση αυτών, θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τις αλλαγές. Εάν δεν καταγγείλετε τη σύμβασή σας μαζί μας πριν πραγματοποιηθούν αυτές οι αλλαγές, θα θεωρήσουμε ότι αποδέχεστε τις αλλαγές. 
Ενημερώσεις: 
Ενδέχεται να προβούμε σε ενημερώσεις για να διατηρήσουμε τις Υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους για τους καταναλωτές. Εάν οι αυτόματες ενημερώσεις είναι ενεργοποιημένες στις ρυθμίσεις σας, θα ενημερώνουμε αυτόματα τις Υπηρεσίες. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ανά πάσα στιγμή εάν προτιμάτε να μην λαμβάνετε πλέον αυτόματες ενημερώσεις. 
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία και να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών, συνιστούμε να αποδέχεστε όλες τις ενημερώσεις των Υπηρεσιών για τις οποίες σας ενημερώνουμε όταν αυτές καθίστανται διαθέσιμες. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να ενημερώσετε το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας. Καθώς και όταν κυκλοφορούν νέα λειτουργικά συστήματα και συσκευές, ενδέχεται με την πάροδο του χρόνου να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε παλαιότερες εκδόσεις. 
Εάν επιλέξετε να μην κατεβάσετε ή να μην εγκαταστήσετε οποιεσδήποτε ενημερώσεις, οι Υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμες, να μην υποστηρίζονται ή να μην έχουν την προηγούμενη λειτουργικότητα. 
Δεν φέρουμε ευθύνη για την αποτυχία σας να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε ενημέρωση ή την πιο πρόσφατα δημοσιευμένη έκδοση των Υπηρεσιών προκειμένου να επωφεληθείτε από νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες ή/και λειτουργικότητα ή/και να πληροίτε τις απαιτήσεις συμβατότητας, εφόσον σας έχουμε πληροφορήσει για την ενημέρωση, σας έχουμε εξηγήσει τις συνέπειες της αποτυχίας εγκατάστασής της και σας έχουμε παράσχει οδηγίες εγκατάστασης.
Τυχόν αλλαγές στην Υπηρεσία που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα διάταξη «Ενημερώσεις» θα υπόκεινται στην ενότητα «Τροποποιήσεις» παραπάνω.
Καταγγελία: 
Οι Εταιρείες της Tripadvisor μπορούν επίσης να θέσουν όρια ή να περιορίσουν με άλλον τρόπο το σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών, χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη, για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, προκειμένου να εμποδίσουν τυχόν μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή εφόσον η Tripadvisor ή/και οι συγγενείς εταιρείες αυτής κρίνουν, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά τους (ή κατά την εύλογη διακριτική της/τους ευχέρεια για τους καταναλωτές που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην ΕΕ), ότι παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή άλλη νομοθετική διάταξη ή ρύθμιση, ή εφόσον η Tripadvisor ή/και οι συγγενείς εταιρείες αυτής αποφασίσουν να διακόψουν την παροχή οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών.
Η Tripadvisor έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περίπτωση που έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι την έχετε αθετήσει ή ότι η καταγγελία της είναι εύλογα απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων των Εταιρειών της Tripadvisor ή/και άλλων χρηστών των Υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να σταματήσουμε να σας παρέχουμε Υπηρεσίες.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Ο παρών ιστότοπος ανήκει και ελέγχεται από την Tripadvisor LLC, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συσταθείσα στις ΗΠΑ. Η παρούσα Συμφωνία, καθώς και οποιαδήποτε διένεξη ή αξίωση (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διενέξεων και αξιώσεων) προκύπτει ή σχετίζεται με αυτή, το αντικείμενό της ή τη διατύπωσή της, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κοινοπολιτείας της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ. Δια της παρούσας συναινείτε στην υπαγωγή στην αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία των δικαστηρίων της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ και αποδέχεσθε την ορθότητα και την καταλληλότητα των διαδικασιών στα δικαστήρια αυτά για όλες τις διαφορές, συμβατικές και μη, που μπορεί να ανακύψουν ή να σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ή τρίτους. Συμφωνείτε ότι όλες οι αξιώσεις που ενδέχεται να εγείρετε κατά της Tripadvisor LLC και προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών θα συζητούνται και θα επιλύονται σε αρμόδιο δικαστήριο που βρίσκεται στην Κοινοπολιτεία της Μασαχουσέτης. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Υπηρεσιών στις δικαιοδοσίες που δεν αναγνωρίζουν όλες τις διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παρούσας παραγράφου. Καμιά διάταξη αυτής της ρήτρας δεν περιορίζει το δικαίωμα της Tripadvisor LLC να προσφύγει εναντίον σας σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στον βαθμό που η κείμενη νομοθεσία της χώρας διαμονής σας απαιτεί την εφαρμογή άλλου δικαίου ή/και δικαιοδοσίας –ιδιαίτερα δε εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ως καταναλωτής– και δεν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης βάσει σύμβασης και υπαγωγής στις Συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών, που μπορεί να ίσχυαν σε άλλη περίπτωση.  Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ως καταναλωτής και όχι ως επιχείρηση ή Εταιρικός εκπρόσωπος, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να εγείρετε αξιώσεις κατά της Tripadvisor ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας διαμονής σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ρήτρα αυτή θα ισχύει στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται στη χώρα διαμονής σας.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Οι νομισματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διάφορες δημόσια διαθέσιμες πηγές και πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες γραμμές μόνο. Η ακρίβεια των παρεχόμενων ισοτιμιών δεν επαληθεύεται και οι πραγματικές ισοτιμίες μπορεί να διαφέρουν. Οι ισοτιμίες ενδέχεται να μην ενημερώνονται καθημερινά. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θεωρούνται ακριβείς, αλλά οι Εταιρείες της Tripadvisor δεν παρέχουν καμία απολύτως εγγύηση για την ακρίβειά τους. Όταν χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε οικονομικό σκοπό, συνιστούμε να συμβουλεύεστε εξειδικευμένο επαγγελματία για να επαληθεύετε την ακρίβεια των νομισματικών ισοτιμιών. Δεν επιτρέπουμε τη χρήση των πληροφοριών αυτών για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέρα από την προσωπική χρήση, ενώ απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση, η αναδιανομή και η χρήση αυτών των πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη, όνομα λογαριασμού, ψευδώνυμο ή άλλο αναγνωριστικό χρήστη, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας.
Συμφωνείτε ότι η παρούσα Συμφωνία και η χρήση των Υπηρεσιών δεν συνεπάγονται τη σύσταση κοινοπραξίας, σχέσης αντιπροσωπείας, συνεργασίας ή σχέσης εργασίας μεταξύ υμών και της Tripadvisor ή/και των συγγενών εταιρειών αυτής.
Η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία και δικονομία, και κανένας όρος αυτής της Συμφωνίας δεν περιορίζει το δικαίωμά μας να συμμορφωνόμαστε με τις προσταγές του νόμου ή άλλες κυβερνητικές ή νομικές επιταγές ή προϋποθέσεις σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών ή των πληροφοριών που παρέχονται σε εμάς ή συλλέγονται από εμάς αναφορικά με τη χρήση αυτή. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, συμφωνείτε ότι θα εγείρετε κάθε αξίωση ή βάση αγωγής που προέρχεται ή σχετίζεται με την από μέρους σας πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία γεννήθηκε ή προέκυψε, άλλως θα κρίνεται ότι υφίσταται παραίτηση από αυτήν την αξίωση ή βάση αγωγής.
Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας ως άκυρο ή μη εφαρμοστέο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω δηλώσεων αποποίησης ευθυνών και περιορισμών ευθύνης, η άκυρη ή μη εφαρμοστέα διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια ισχυρή, έγκυρη διάταξη που προσεγγίζει όσο το δυνατόν καλύτερα τον σκοπό της αρχικής διάταξης και οι λοιποί όροι της Συμφωνίας αυτής θα εξακολουθούν να ισχύουν.
Η παρούσα Συμφωνία (και οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα) αποτελεί τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Tripadvisor σχετικά με τις Υπηρεσίες και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ή σύγχρονη επικοινωνία και πρόταση, ηλεκτρονική, προφορική ή γραπτή, μεταξύ εσάς και του Tripadvisor σχετικά με τις Υπηρεσίες. Η έντυπη μορφή της παρούσας Συμφωνίας και κάθε ειδοποίησης που θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με τη Συμφωνία αυτή στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τα άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που παράγονται και τηρούνται σε έντυπη μορφή.
Οι παρακάτω ενότητες θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά τη λύση της παρούσας Συμφωνίας, εάν ισχύουν:
 • Πρόσθετα προϊόντα
 • Απαγορευμένες δραστηριότητες
 • Κριτικές, σχόλια και χρήση άλλων διαδραστικών περιοχών, Εκχώρηση άδειας
  • Περιορισμός των δικαιωμάτων αδειοδότησης του Tripadvisor
 • Ταξιδιωτικοί προορισμοί
  • Διεθνή ταξίδια
 • Δήλωση αποποίησης ευθυνών
 • Αποζημίωση
 • Παρεχόμενο λογισμικό στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, Πρόσθετες άδειες κινητών συσκευών
 • Σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων
  • Πολιτική ενημέρωσης και απόσυρσης παράνομου περιεχομένου
 • Τροποποιήσεις και διακοπή των Υπηρεσιών
 • Δικαιοδοσία και ισχύουσα νομοθεσία
 • Γενικές διατάξεις
 • Βοήθεια για τις Υπηρεσίες

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας διατίθενται στη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι ιστότοποι ή/και οι εφαρμογές της Tripadvisor μέσω των οποίων παρέχεται πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
Οι ιστότοποι ή/και οι εφαρμογές μέσω των οποίων παρέχεται πρόσβαση στις Υπηρεσίες ενδέχεται να μην ενημερώνονται πάντα σε περιοδική ή τακτική βάση και, κατά συνέπεια, δεν απαιτείται να καταχωρηθούν ως εκδοτικά προϊόντα σύμφωνα με οποιονδήποτε σχετικό νόμο.
Τα φανταστικά ονόματα εταιριών, προϊόντων, ανθρώπων και χαρακτήρων ή/και τα δεδομένα που αναφέρονται στις Υπηρεσίες, ή μέσω αυτών, δεν αντιπροσωπεύουν κανένα αληθινό πρόσωπο, εταιρεία, προϊόν ή γεγονός.
Κανένα στοιχείο της παρούσας Συμφωνίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχουν δικαιώματα ή προνόμια τρίτων. Κατ' εξαίρεση, οι συγγενείς εταιρείες της Tripadvisor θεωρούνται ρητά ως τρίτοι δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.
Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή μας.
Επιφυλασσόμαστε για οιαδήποτε δικαιώματα δεν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας ή για να δείτε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας ή στείλτε μας email στη διεύθυνση help@tripadvisor.com. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας γράψετε στην παρακάτω διεύθυνση:
Tripadvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Tripadvisor LLC δεν αποδέχεται καμία νομική αλληλογραφία ή επίδοση νομικών εγγράφων, παρά μόνο εφόσον τα εν λόγω έγγραφα έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή, στην παραπάνω διεύθυνση, εκτός εάν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία.  Για την αποφυγή αμφιβολιών και άνευ περιορισμών, δεν αποδεχόμαστε ειδοποιήσεις ή επιδόσεις νομικών εγγράφων που έχουν αποσταλεί σε οποιαδήποτε από τις συγγενείς ή θυγατρικές εταιρείες μας, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω.
ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, επικοινωνία ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ
Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση email: help@tripadvisor.com 
ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
Εάν είστε εθνική αρχή κράτους μέλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση email: poc-dsa@tripadvisor.com 
Οι αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου και οι επαγγελματικοί φορείς μπορούν επίσης να επικοινωνούν μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτήν τη διεύθυνση email.
Εναλλακτικά, οι δημόσιες αρχές μπορούν να επικοινωνούν με την Tripadvisor Ireland Limited, η οποία είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός μας για τους σκοπούς της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:
Διεύθυνση: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ιρλανδία
Διεύθυνση email: dsa.notifications@tripadvisor.com
Αριθμός τηλεφώνου: +35315126124
Μην επικοινωνείτε μαζί μας στον νόμιμο εκπρόσωπό μας χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, εκτός εάν επικοινωνείτε μαζί μας εκ μέρους ενός από τους δημόσιους φορείς που αναφέρονται παραπάνω, καθώς η Tripadvisor δεν θα ανταποκριθεί στο αίτημά σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα ή επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στις παραπάνω ενότητες «ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ή «ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, επικοινωνία ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ».

©2024 Tripadvisor LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Τελευταία ενημέρωση στις 16 Φεβρουαρίου 2024