Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Κέντρο ΜΜΕ

Newsroom

TripAdvisor Όροι χρήσης Ιστοσελίδας, Προϋποθέσεις και Πληροφορίες

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα ή «"κινητή ιδιοκτησία» TripAdvisor συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εφαρμογών (συλλογικά καλούμενων η παρούσα «Ιστοσελίδα»). Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται αποκλειστικά για να βοηθήσει τους πελάτες μας στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα ταξίδια, την ανάρτηση απόψεων για θέματα σχετικά με τα ταξίδια, τη συμμετοχή σε διαδραστικά φόρουμ σχετικά με τα ταξίδια και την αναζήτηση και πραγματοποίηση ταξιδιωτικών κρατήσεων.. Οι όροι «εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «TripAdvisor» αναφέρονται στην TripAdvisor LLC και τις θυγατρικές της καθώς και στις ιστοσελίδες μας (συλλογικά καλούμενες «TripAdvisor»). Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στον πελάτη που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα ή/και συνεισφέρει στο περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας.

Η παρούσα Ιστοσελίδα σάς προσφέρεται υπό την προϋπόθεση της αποδοχής σας χωρίς τροποποίηση οποιουδήποτε/όλων των όρων, προϋποθέσεων και σημειώσεων που παρατίθενται παρακάτω (συλλογικά, η «Συμφωνία»). Με την πρόσβαση στην/ή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη Συμφωνία και δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τη Συμφωνία, καθώς περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας και τους περιορισμούς αυτών των δικαιωμάτων, καθώς και μια παράγραφο που αφορά την ισχύουσα νομοθεσία και τη δικαιοδοσία σε περίπτωση διενέξεων. Αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Ιστοσελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε ή άλλως να τροποποιούμε στο μέλλον τη Συμφωνία, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις. Η εξακολούθηση της, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, επίσκεψης/χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας μετά από κάθε τέτοια αλλαγή, συνεπάγεται την αποδοχή της αναθεωρημένης ή τροποποιημένης Συμφωνίας. Η ημερομηνία πραγματοποίησης των αναθεωρήσεων στην παρούσα Συμφωνία θα αναφέρεται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας και κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή της. Θα ειδοποιούμε τα μέλη μας για ουσιαστικές αλλαγές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, είτε στέλνοντας ειδοποίηση μέσω email που μας έχει δοθεί, είτε αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα μας. Παρακαλείστε να ελέγχετε την εν λόγω σελίδα τακτικά για να ενημερώνεστε για την πλέον πρόσφατη έκδοση της Συμφωνίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ως προϋπόθεση για τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι (i) όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν από εσάς είναι αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις, (ii) εάν έχετε λογαριασμό στην Ιστοσελίδα TripAdvisor, θα διασφαλίζετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και θα εποπτεύετε και θα είστε απολύτως υπεύθυνοι για οιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς και (iii) είστε 13 ετών και άνω ώστε να εγγραφείτε για την απόκτηση ενός λογαριασμού και να συνεισφέρετε στην ιστοσελίδα μας, (iv) νομιμοποιείστε στη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας και στη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκτίθενται εδώ.

Η TripAdvisor δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες οποιουδήποτε ατόμου κάτω των 13 ετών. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε σε οποιονδήποτε την πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικάτης παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας.

Η αντιγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ανάρτηση ή αναδιανομή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της TripAdvisor. Για να ζητήσετε τη σχετική άδεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την TripAdvisor στην εξής διεύθυνση:

Director, Partnerships and Business Development
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, η Ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες ανήκουν σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών ή εμπόρους/πωλητές. Οι εν λόγω τρίτοι αυτοί ενδέχεται να χρεώνουν κάποιο τέλος για τη χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Επομένως, πρέπει να διενεργείτε οποιαδήποτε έρευνα θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη ή κατάλληλη πριν να προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξακριβώσετε εάν θα υπάρξει χρέωση. Όταν η TripAdvisor παρέχει πληροφορίες σχετικά με χρεώσεις στην Ιστοσελίδα, οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας και για λόγους πληροφόρησης. Η ΤripAdvisor δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ορθές ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τέτοιους ιστοτόπους τρίτων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της παρούσας Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των μηνυμάτων, των δεδομένων, των πληροφοριών, του κειμένου, της μουσικής, των ήχων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των βίντεο, των χαρτών, των εικονιδίων, του λογισμικού, του κώδικα ή άλλου υλικού), καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή του εν λόγω περιεχομένου και των πληροφοριών, αποτελούν ιδιοκτησία μας. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε με άλλο τρόπο, να μην αντιγράψετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, παρέχετε άδεια, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταβιβάσετε, ή πωλήσετε ή μεταπωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από ή μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:

 • (i) χρησιμοποιείτε αυτήν την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό˙
 • (ii) αποκτάτε πρόσβαση, παρακολουθείτε ή αντιγράφετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες αυτής της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας˙
 • (iii) παραβιάζετε τους περιορισμούς σε οποιεσδήποτε επικεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ της παρούσας Ιστοσελίδας ή παρακάμπτετε ή καταστρατηγείτε άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης στην παρούσα Ιστοσελίδα˙
 • (iv) προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει, ή μπορεί να επιβάλει, κατά την κρίση μας, ένα αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας˙
 • (v) θέτετε deep-links σε οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας˙
 • (vi) εμφανίζετε σε «πλαίσιο» (frame), ως «καθρέπτη» (mirror), ή ενσωματώνετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας˙ή
 • (vii) επιχειρείτε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσαρμόσετε, επεξεργαστείτε, κάνετε αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, ή αντίστροφη μηχανίκευση σε οποιαδήποτε προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται από την TripAdvisor σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η TripAdvisor δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία αναρτάτε στην Ιστοσελίδα θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Εκτιμούμε τα σχόλιά σας. Παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν σας ότι με την υποβολή περιεχομένου στην Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με οποιεσδήποτε αναρτήσεις στηνΙστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων κριτικών για ξενοδοχεία, ερωτήσεων, φωτογραφιών ή βίντεο, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή άλλου υλικού, που περιέχονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες (συλλογικά, «Υποβαλλόμενο Υλικό»), χορηγείτε στην TripAdvisor και τις θυγατρικές της ένα μη αποκλειστικό, μη υποκείμενο σε τέλη, διαρκές, μεταβιβάσιμο, ανέκκλητο δικαίωμα και με δυνατότητα πλήρης εκχώρησης (α) χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, διανομής, δημοσίευσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και δημόσιας εμφάνισης και εκτέλεσης του υποβαλλόμενου υλικού σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο, είτε είναι γνωστό σήμερα είτε επινοηθεί στο μέλλον, για οποιονδήποτε σκοπό και (β) χρήσης του ονόματος που υποβάλετε σε σχέση με το εν λόγω Υποβαλλόμενο Υλικό. Αποδέχεστε ότι η TripAdvisor μπορεί να επιλέξει να συνδέσει τα σχόλιά σας και τις κριτικές σας με το πρόσωπό σας, κατά την κρίση της. Επιπλέον, παρέχετε στην TripAdvisor το δικαίωμα να διώκει σύμφωνα με το νόμο κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τα δικά σας δικαιώματα ή τα δικαιώματα της TripAdvisor στο Υποβαλλόμενο Υλικό παραβιάζοντας την παρούσα Συμφωνία. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Υποβαλλόμενο Υλικό δεν είναι εμπιστευτικό και δεν αποτελεί ιδιοκτησία.

Η TripAdvisor δεν επεξεργάζεται ή ελέγχει τα Μηνύματα των Χρηστών που αναρτώνται ή διανέμονται στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναρτώνται ή διανέμονται μέσω οποιωνδήποτε χώρων συζήτησης (chat rooms), πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards) ή άλλων φόρουμ επικοινωνίας και δεν θα υφέρει καμία ευθύνη για τα εν λόγω Μηνύματα Χρηστών. Η TripAdvisor παρ’ όλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο και κατά την κρίση της να αφαιρέσει χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε Μηνύματα Χρηστών και/ή Περιεχόμενα της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει φόρουμ συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων, υπηρεσίες υποβολής κριτικών ή άλλα φόρουμ στα οποία εσείς ή τρίτοι μπορείτε να υποβάλλετε αξιολογήσεις ταξιδιωτικών εμπειριών ή άλλο περιεχόμενο, μηνύματα, υλικά ή άλλα στοιχεία στην Ιστοσελίδα («Διαδραστικές Περιοχές»). Αν η TripAdvisor παρέχει τέτοιες Διαδραστικές Περιοχές, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των εν λόγω Διαδραστικών Περιοχών και τις χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη. Με τη χρήση οποιασδήποτε Διαδραστικής Περιοχής, συμφωνείτε ρητά να μην αναρτήσετε, ανεβάσετε, μεταδώσετε, διανείμετε, αποθηκεύσετε, δημιουργήσετε ή άλλως δημοσιεύσετε μέσω της Ιστοσελίδας ο,τιδήποτε από τα ακόλουθα:

 1. Οποιοδήποτε μήνυμα, δεδομένα, πληροφορίες, κείμενα, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό («Περιεχόμενο»), το οποίοείναι ψευδές, παράνομο, παραπλανητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο, έκφυλο, υπαινικτικό κατά τρόπο άσεμνο, που αποτελεί παρενόχληση ή υποστηρίζει την παρενόχληση άλλου ατόμου, που είναι απειλητικό, που παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα δικαιώματα στη δημοσιότητα, που είναι υβριστικό, εμπρηστικό, δόλιο ή αμφισβητήσιμο˙
 2. Περιεχόμενο που είναι κατάφορα προσβλητικό στη διαδικτυακή κοινότητα, όπως περιεχόμενο που προωθεί τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή τη βία οποιουδήποτε είδους κατά οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου˙
 3. Περιεχόμενο που θα συνιστούσε, θα ενθάρρυνε, θα προωθούσε ή θα παρείχε οδηγίες για τη διεξαγωγή παράνομης δραστηριότητας, θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, βάση για αναζήτηση αστικής ευθύνης, θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ή που θα δημιουργούσε με άλλο τρόπο ευθύνη ή θα παραβίαζε οποιοδήποτε τοπικό, πολιτειακό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κανόνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) ή οποιωνδήποτε κανόνων άλλων χρηματιστηριακών οργανισμών, συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), το NASDAQ, ή το Χρηματιστήριο του Λονδίνου˙
 4. Περιεχόμενο που παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, όπως την κατασκευή ή την αγορά παράνομων όπλων, την παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας, ή την παροχή ή τη δημιουργία ιών υπολογιστών˙
 5. Περιεχόμενο που μπορεί να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιωτικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Πιο συγκεκριμένα, περιεχόμενο που προωθεί παράνομη ή άνευ αδείας αντιγραφή του προστατευόμενου με πνευματική ιδιοκτησία έργου ενός άλλου ατόμου, όπως είναι η παροχή πειρατικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συνδέσμων σε αυτά, η παροχή πληροφοριών για την παράκαμψη προεγκατεστημένων συσκευών προστασίας από την αντιγραφή, ή η παροχή μουσικής που έχει αποκτηθεί με πειρατεία ή συνδέσεων σε πειρατικά μουσικά αρχεία.˙
 6. Περιεχόμενο με το οποίο κάποιος αντιποιείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή με άλλο τρόπο παρουσιάζει ψευδώς σχέση με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της TripAdvisor˙
 7. Μη ζητηθείσες διαφημίσεις, μαζική αλληλογραφία ή «spamming», μετάδοση «junk mail», αλυσιδωτών μηνυμάτων (chain letters), προεκλογικών μηνυμάτων, διαφήμιση, διαγωνισμοί, κληρώσεις, ή ανήθικες προτάσεις˙
 8. Περιεχόμενο που περιλαμβάνει εμπορικές δραστηριότητες ή / και πωλήσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, όπως διαγωνισμοί, κληρώσεις, ανταλλαγές, διαφημίσεις, καθώς και συστήματα πυραμίδων˙
 9. Ιδιωτικές πληροφορίες οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, επωνύμου (οικογενειακού ονόματος), διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και αριθμών πιστωτικών καρτών˙
 10. Περιέχει σελίδες περιορισμένης πρόσβασης ή πρόσβασης μόνο μέσω κωδικού, ή κρυφές σελίδες (hidden pages) ή εικόνες (hidden images) (εκείνες που δεν συνδέονται με ή από άλλη προσβάσιμη σελίδα)˙Ιούς, κατεστραμμένα δεδομένα (corrupted data) ή άλλα επιβλαβή, αποδιοργανωτικά ή καταστρεπτικά αρχεία˙
 11. Περιεχόμενο που είναι άσχετο με το θέμα του/των Διαδραστικού/ών Χώρου/ων όπου το περιεχόμενο αυτό δημοσιεύτηκε, ή
 12. Περιεχόμενο ή συνδέσεις σε περιεχόμενο που κατά την αποκλειστική κρίση της TripAdvisor, (α) παραβιάζει τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας, (β) είναι ανάρμοστο, (γ) περιορίζει ή εμποδίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από τη χρήση ή την απόλαυση των Διαδραστικών Περιοχών ή της Ιστοσελίδας, ή (δ) ενδέχεται να εκθέτει την TripAdvisor ή τις θυγατρικές της ή τους χρήστες της σε οποιονδήποτε κίνδυνο ή ευθύνη οποιασδήποτε μορφής.

Η TripAdvisor δεν αναλαμβάνει και δεν υπέχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται, αποθηκεύεται ή μεταφορτώνεται από εσάς ή από τρίτο, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ούτε είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα, , δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, παραλείψεις, αναλήθειες, βωμολοχίες, πορνογραφία ή υβρεολόγιο που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Ως πάροχος διαδραστικών υπηρεσιών, η TripAdvisor δεν φέρει ευθύνη για οποιουδήποτε είδους δηλώσεις, δηλώσεις εκπροσώπησης ή περιεχόμενο που παρέχουν οι χρήστες του σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ, προσωπική ιστοσελίδα ή άλλη διαδραστική τοποθεσία. Αν και η TripAdvisor δεν έχει ουδεμία υποχρέωση να εξετάζει, να επεξεργάζεται ή να παρακολουθεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται ή διανέμεται μέσω οποιασδήποτε Διαδραστικής Περιοχής, η TripAdvisor διατηρεί το δικαίωμα, και έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, να αφαιρεί, εξετάζει ή επεξεργάζεται χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε Περιεχόμενο αναρτάται ή αποθηκεύεται στην Ιστοσελίδα οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, και έγκειται στη δική σας ευθύνη μόνο η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η αντικατάσταση οποιουδήποτε Περιεχομένου που αναρτάτε ή αποθηκεύετε στην Ιστοσελίδα με δικό σας μόνο κόστος και έξοδα.

Εάν διαπιστωθεί ότι διατηρείτε ηθικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναγνώρισης της πατρότητας ή της διατήρησης της ακεραιότητας του έργου) στο Περιεχόμενο, δηλώνετε με την παρούσα ότι (α) δεν απαιτείτε οποιαδήποτε πληροφορία για την ταυτοποίηση προσώπου ή οποιαδήποτε παράγωγα έργα αυτού ή αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις του να χρησιμοποιείται σε σχέση με τοΠεριεχόμενο, (β) δεν έχετε αντίρρηση για την TripAdvisor ή τους δικαιοδόχους της, τους διαδόχους και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της˙ να δημοσιεύουν, χρησιμοποιούν, τροποποιούν, διαγράφουν και εκμεταλλεύονται το Περιεχ’ομένο (γ) παραιτείσθε δια παντός και συμφωνείτε να μην αξιώσετε ή διεκδικήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σε σχέση με οποιοδήποτε ή με όλα τα ηθικά δικαιώματα πνευματικού δημιουργού αναφορικά με οποιοδήποτε Περιεχόμενο, και (δ) απαλλάσσετε δια παντός την TripAdvisor, και τους δικαιοδόχους ςτης , τους διαδόχους της και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της, από οποιεσδήποτε αξιώσεις που θα μπορούσατε άλλως να εγείρετε κατά της TripAdvisor βάσει οιωνδήποτε τέτοιων ηθικών δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε χρήση των Διαδραστικών Περιοχών ή άλλων τμημάτων της Ιστοσελίδας που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω παραβαίνει τους Όρους της παρούσας Ιστοσελίδας και μπορεί να συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, τη διακοπή ή την αναστολή των δικαιωμάτων σας να χρησιμοποιείτε τις Διαδραστικές Περιοχές και/ή την Ιστοσελίδα.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ TRIPADVISOR

Χρήση Άμεσης Κράτησης. Η TripAdvisor σάς προσφέρει τη δυνατότητα να αναζητήσετε, να επιλέξετε και να πραγματοποιήσετε ταξιδιωτικές κρατήσεις με τρίτους προμηθευτές, χωρίς να χρειαστεί να αφήσετε την εμπειρία της ιστοσελίδας του. Πραγματοποιώντας ταξιδιωτικές κρατήσεις που παρέχονται μέσω της Άμεσης Κράτησης, γίνεστε μέλος της TripAdvisor, σε περίπτωση που δεν είστε ήδη. Ως μέλος της TripAdvisor, μπορείτε να υποβάλετε κριτική ταξιδιών, να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων, να στέλνετε email με το περιεχόμενο της σελίδας TripAdvisor σε εσάς τους ίδιους και σε τρίτους, να έχετε πρόσβαση σε newsletters που προορίζονται μόνο για μέλη και σε περιεχόμενο που σχετίζεται με τη διοργάνωση ταξιδιών και να συμμετέχετε σε έρευνες, διαγωνισμούς ή κληρώσεις.

Χρησιμοποιώντας την Άμεση Κράτηση, αναγνωρίζετε ότι δέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου μας και όλους τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Επίσης, εγγυάστε ότι είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος-η, ότι είστε νομικά ικανοί να εισέλθετε στην παρούσα Συμφωνία και ότι θα χρησιμοποιείτε την Άμεση Κράτηση και την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς επίσης ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι αληθείς και ακριβείς. Συμφωνείτε επιπλέον ότι θα χρησιμοποιείτε τη λειτουργία της Άμεσης Κράτησης μόνο για να πραγματοποιείτε νόμιμες κρατήσεις για εσάς ή τρίτους που σας έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως σχετικά. Οποιαδήποτε ψευδής κράτηση απαγορεύεται και η ΤripAdvisor ενδέχεται να διαγράψει την εγγραφή του χρήστη εκείνου που θα αποπειραθεί να την πραγματοποιήσει . Εάν διαθέτετε λογαριασμό TripAdvisor, οφείλετε να προστατεύετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και να επιβλέπετε και να είστε πλήρως υπεύθυνοι για οποιοδήποτε άλλο άτομο κάνει χρήση του λογαριασμού σας.

ΩΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ: (1) Η TRIPADVISOR ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ˙ ΚΑΙ (2) Η ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΤΟΣΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ TRIPADVISOR ΟΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση μέσω της Άμεσης Κράτησης, συλλέγουμε τις πληροφορίες πληρωμής σας και τις στέλνουμε στον προμηθευτή για ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι ο προμηθευτής και όχι η TripAdvisor, επεξεργάζεται την πληρωμή σας και ολοκληρώνει την κράτηση.

Η TripAdvisor και οι θυγατρικές της δεν επεμβαίνουν αυθαίρετα στις κρατήσεις, ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να μην επεξεργαστούμε μια κράτηση υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως όταν μια κράτηση δεν είναι πλέον διαθέσιμη ή όταν έχουμε εύλογους λόγους να υποπτευόμαστε ότι το αίτημα της κράτησης μπορεί να είναι ψευδές. Η TripAdvisor διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας για να επεξεργαστεί την κράτησή σας.

Στη μη πιθανή περίπτωση που μια κράτηση είναι διαθέσιμη κατά την υποβολή της παραγγελίας σας αλλά γίνεται μη διαθέσιμη πριν το check-in σας, η μοναδική επιλογή σας θα είναι να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή για να προβείτε σε διαφορετική συμφωνία ή να ακυρώσετε την κράτησή σας.

Tρίτοι Προμηθευτές. Η TripAdvisor δεν αποτελεί ταξιδιωτικό πρακτορείο και δεν παρέχει ούτε διαθέτει υπηρεσίες μεταφοράς ή καταλύματα. Παρότι η TripAdvisor εμφανίζει πληροφορίες για ιδιοκτησίες που ανήκουν σε τρίτους προμηθευτές και διευκολύνει την πραγματοποίηση κρατήσεων με συγκεκριμένους προμηθευτές στην Άμεση Κράτηση και σε συνδεδεμένες ιστοσελίδες, οι εν λόγω ενέργειες δεν συνεπάγονται, δηλώνουν ή συνιστούν με οποιονδήποτε τρόπο, ότι η TripAdvisor χορηγεί ή εγκρίνει τους τρίτους προμηθευτές ή ότι σχετίζεται με τους τρίτους προμηθευτεές. Παρότι τα μέλη της TripAdvisor μπορούν να αξιολογήσουν και να υποβάλλουν κριτικές για συγκεκριμένα ακίνητα, σύμφωνα με τις εμπειρίες τους, η TripAdvisor δεν υιοθετεί ούτε συστήνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών. Συμφωνείτε ότι η TripAdvisor δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που λαμβάνει από τρίτους προμηθευτές και εμφανίζει στις ιστοσελίδες ή εφαρμογές της.

Εάν πραγματοποιήσετε κράτηση με τρίτο προμηθευτή, συμφωνείτε να διαβάσετε και να δεσμεύεστε από τους όρους και προϋποθέσεις αγοράς και χρήσης της ιστοσελίδας του προμηθευτή (οι «Όροι Χρήσης»), την Πολιτική Απορρήτου και τυχόν άλλους κανόνες ή πολιτικές που σχετίζονται με την ιστοσελίδα ή περιουσία του προμηθευτή. Οι αλληλεπιδράσεις σας με τρίτους προμηθευτές, πραγματοποιούνται με δικό σας ρίσκο. Η TripAdvisor δεν φέρει ευθύνη αναφορικά με τις ενέργειες, παραλείψεις, δεσμεύσεις, εγγυήσεις, αθετήσεις ή αμέλειατρίτων προμηθευτών ή για σωματικές βλάβες, θανάτους, ζημιές σε ιδιοκτησία ή λοιπές ζημιές ή δαπάνες που προκύπτουν από την αλληλεπίδρασή σας με τρίτους προμηθευτές.

Η παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να σας οδηγεί μέσω συνδέσμων σε ιστοσελίδες προμηθευτών ή άλλες ιστοσελίδες που δεν χειρίζεται ή ελέγχει η TripAdvisor. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την παράγραφο «Σύνδεσμοι (Links) σε ιστοσελίδες τρίτων» παρακάτω.

Κρατήσεις διακοπώνμε τρίτους προμηθευτές που αναγράφονται στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Η TripAdvisor και ορισμένες από τις θυγατρικές της λειτουργούν ως αγορές που επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να εισέλθουν σε συμφωνίες μίσθωσης διακοπών ή συναλλαγές ενοικίασης με ιδιοκτήτες και διευθυντές καταλυμάτων (ο καθένας καλούμενος «Διαφημιστής»). Ως χρήστες, πρέπει να είστε υπεύθυνοι για τη χρήση της Ιστοσελίδας, των συνδεδεμένων ιστοσελίδων μας και κάθε συναλλαγή που αφορά κράτηση διακοπών και παρέχεται μέσω της Άμεσης Κράτησης και/ή αναγράφεται στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες μας. Δεν μας ανήκουν τα ακίνητα που αναγράφονται στην παρούσα Ιστοσελίδα ή τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες μας, ούτε έχουμε τη διαχείρησή τους ούτε έχουμε συνάψει σύμβαση για αυτά.

Επειδή η TripAdvisor και οι θυγατρικές της δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέλη στις συναλλαγές μίσθωσης διακοπών μεταξύ ταξιδιωτών και Διαφημιστών, οποιαδήποτε διένεξη ή σύγκρουση που αφορά πραγματική ή πιθανή συναλλαγή ανάμεσα σε εσάς και έναν Διαφημιστή, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας, κατάστασης, ασφάλειας ή νομιμότητας ενός καταλύματος, της ακρίβειας του περιεχομένου καταχώρησης, της ικανότητας του Διαφημιστή να μισθώσει μια ιδιοκτησία διακοπών ή της ικανότητάς σας να πληρώσετε για την ιδιοκτησία διακοπών, αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη κάθε χρήστη. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι μπορεί να απαιτείται να εισέλθετε σε ξεχωριστή συμφωνία μίσθωσης με έναν Διαφημιστή πριν μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κράτηση ή να αγοράσετε προϊόν ή υπηρεσία και αυτή η συμφωνία μπορεί να επιβάλλει επιπρόσθετους περιορισμούς στην κράτηση, το προϊόν ή την υπηρεσία της.

Όροι πληρωμής κρατήσεων διακοπών

Συμφωνείτε να καταβάλλετε στον Διαφημιστή ή τη θυγατρική της TripAdvisor που λειτουργεί εκ μέρους του Διαφημιστή, το τέλος εξυπηρέτησης για οποιαδήποτε κράτηση διακοπών σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Μια θυγατρική της TripAdvisor μπορεί να λειτουργεί ως περιορισμένος εκπρόσωπος του Διαφημιστή αποκλειστικά με σκοπό τη μεταφορά της πληρωμής σας στον Διαφημιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη μίσθωσης κρατήσεων διακοπών, τις προκαταβολές, την επεξεργασία πληρωμών και τις ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης των συνδεδεμένων ιστοσελίδων μας. Πραγματοποιώντας μια κράτηση διακοπών μέσω μιας από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες μας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Διεθνείς προορισμοί. Όταν πραγματοποιείτε διεθνείς ταξιδιωτικές κρατήσεις με τρίτους προμηθευτές ή οργανώνετε διεθνή ταξίδια χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, είστε υπεύθυνοι προκειμένου να διασφαλίσετε ότι καλύπτετε όλες τις απαιτήσεις εισόδου στη χώρα και ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφά σας, συμπεριλαμβανομένων διαβατηρίων και βίζας, είναι στην εντέλεια.

Σχετικά με τις απαιτήσεις για διαβατήριο και βίζα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την αντίστοιχη πρεσβεία ή προξενείο για περισσότερες πληροφορίες. Επειδή οι προϋποθέσεις που ισχύουν ενδέχεται να αλλάζουν κατά διαστήματα, φροντίστε να ενημερωθείτε εγκαίρως πριν πραγματοποιήσετε την κράτησή σας και αναχωρήσετε. Η TripAdvisor δεν δέχεται ευθύνη για ταξιδιώτες στους οποίους δεν γίνεται δεκτή η είσοδος σε πτήση ή σε χώρα εξαιτίας αδυναμίας τους να φέρουν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, την κυβερνητική αρχή ή τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων χωρών που ο ταξιδιώτης καταφτάνει για να μετεπιβιβαστεί προς τον προορισμό του.

Είναι επίσης ευθύνη σας να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σχετικά με τις τρέχουσες συστάσεις για εμβολιασμούς προτού ταξιδέψετε διεθνώς και να βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όλες τις απαιτήσεις εισόδου σχετικά με θέματα υγείας, τηρώντας όλες τις ιατρικές οδηγίες που σχετίζονται με το ταξίδι σας.

Αν και τα περισσότερα ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών σε διεθνείς προορισμούς, ολοκληρώνονται χωρίς κάποιο συμβάν, το ταξίδι σε κάποιους προορισμούς ενδέχεται να ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλους. Η TripAdvisor συνιστά στους ταξιδιώτες να ερευνούν και συμβουλεύονται τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, τις προειδοποιήσεις, τις ανακοινώσεις και τους ταξιδιωτικούς οδηγούς, που εκδίδονται από τις κυβερνήσεις τους και τις κυβερνήσεις των χωρες προορισμών τους πριν προβούν σε κράτηση ταξιδiού σε διεθνείς προορισμούς. ΠΑΡΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ, Η TRIPADVISOR ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΊΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. Η TRIPADVISOR, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΟΙ «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR») ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΦΑΛΜΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ, ΠΤΗΣΕΩΝ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ, , ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΤΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΗΣ ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΛΠ) ΕΠΙΣΗΣ, Η TRIPADVISOR ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ/Ή ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ) Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ Ή ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ‘Η ΟΡΟ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (SERVERS) Ή ΚΑΘΕ EMAIL ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η TRIPADVISOR ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΒΊΑΣΤΟ.

Η TRIPADVISOR ΑΡΝΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΡΗΤΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ Ή ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΓΙΑ (I) ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ˙ (ΙΙ) ΑΠΑΤΗ˙ (ΙΙΙ) ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ˙ (IV) ΣΚΟΠΙΜΗ ΑΘΕΤΗΣΗ Ή ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ˙ (V) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ TRIPADVISOR. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ TRIPADVISOR ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΑΘΕΤΗΣΕΙΣ Ή ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΘΑΝΑΤΟ, ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ TRIPADVISOR ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΑΠΕΡΓΙΑΣ, ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ TRIPADVISOR (ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ, ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ Ή ΚΑΘΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΔΩΝ, ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΣΤΗΚΑΤΕ,ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ (ΜΕ LINK) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΩΣ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ) ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η TRIPADVISOR ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΩΝ.

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

Εάν οι Εταιρείες του Ομίλου Μέσων TripAdvisor κριθούν υπεύθυνες για απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση των ιστοσελίδων ή υπηρεσιών μας από εσάς, τότε η ευθύνη για αποζημίωση των Εταιρειών του Ομίλου Μέσων TripAdvisor δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση, αθροιστικά, το μεγαλύτερο ποσό εκ των παρακάτω: (α) τα τέλη συναλλαγής που καταβλήθηκαν στην TripAdvisor για τις συναλλαγές στην Ιστοσελίδα της, εξαιτίας των οποίων προέκυψεή (β) Εκατό δολάρια ΗΠΑ ($100,00).

Ο περιορισμός της ευθύνης αντικατοπτρίζει την κατανομή του κινδύνου μεταξύ των μερών. Οι περιορισμοί που ορίζονται στο τμήμα αυτό θα συνεχίζουν να ισχύουν και θα εφαρμόζονται ακόμη και αν κάποιος από τους όρους που περιέχεται στο παρόν κριθεί ότι έχει αποτύχει από τον ουσιώδη σκοπό του. Οι περιορισμοί της ευθύνης που αναφέρονται στους παρόντες όρους ισχύουν προς όφελος των Εταιρειών του Ομίλου Μέσων της TripAdvisor.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπίζεσθε και να αποζημιώνετε την TripAdvisor και τους συνεργάτες της καθώς και οιονδήποτε εκ των εκπροσώπων, διευθυντών, υπαλλήλων και αντιπροσώπων της από και για οποιαδήποτε αξίωση, βάση αγωγής, αίτηση, απαίτηση, απώλεια, ζημία, πρόστιμα, ποινές ή άλλα κόστη ή έξοδα οιουδήποτε είδους ή φύσης συμπεριλαμβάνοντας, αλλά χωρίς περιορισμό, των ευλόγων νομικών και λογιστικών αμοιβών, που εγείρουν τρίτοι ως αποτέλεσμα:

 • (i) της παραβίασης από μέρους σας της Συμφωνίας αυτής ή των εγγράφων που αναφέρονται σε αυτήν,
 • (ii) της παραβίασης οιουδήποτε νόμου ή της προσβολής των δικαιωμάτων τρίτου, ή
 • (iii) της χρήσης από μέρους σας της Ιστοσελίδας αυτής.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα αυτή ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες που λειτουργούν υπό άλλους πλην της TripAdvisor. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται για την αναφορά σας και μόνο. Δεν ελέγχουμε τις ιστοσελίδες αυτές και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενά τους ή για το απόρρητο ή άλλες πρακτικές των ιστοσελίδων αυτών. Περαιτέρω, έγκειται σε εσάς να λαμβάνετε προφυλάξεις για να εξασφαλίζετε ότι οποιοιδήποτε σύνδεσμοι που επιλέγετε ή λογισμικό που μεταφορτώνετε (είτε από την Ιστοσελίδα αυτή είτε από άλλους ιστοχώρους) είναι απαλλαγμένα από στοιχεία όπως ιοί, worms, trojan horses, ελαττώματα και άλλα στοιχεία με περιεχόμενο που καταστρέφει. Το ότι διατίθενται υπερσύνδεσμοι στις ιστοσελίδες αυτές δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε το περιεχόμενο στις ιστοσελίδες αυτές ούτε ότι συνδεόμαστε με τους διαχειριστές τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να σας ζητήσει ιστοσελίδα τρίτου να συνδέσετε το προφίλ σας στην TripAdvisor με το προφίλ σε άλλη ιστοσελίδα τρίτου. Η σχετική επιλογή σας είναι εντελώς προαιρετική, και η απόφαση να επιτρέπετε τη σύνδεση αυτών των πληροφοριών μπορεί να ανακληθεί (στην ιστοσελίδα του τρίτου) οποτεδήποτε.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το υλικό στις ιστοσελίδες παρουσιάζεται με μοναδικό σκοπό την παροχή πληροφοριών και την προώθηση των υπηρεσιών της TripAdvisor, των ιστοσελίδων της, των συνεργατών της και άλλων προϊόντων που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τις περιοχές της, τα εδάφη της και τις περιοχές επιρροής της. Οι ιστοσελίδες TripAdvisor ελέγχονται και λειτουργούν υπό την TripAdvisor από τα γραφεία της στην Πολιτεία της Μασαχουσέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η TripAdvisor δεν εγγυάται ότι το υλικό στις ιστοσελίδες TripAdvisor είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο προς χρήση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όσοι επιλέγουν να μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα TripAdvisor από χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία, εάν και στον βαθμό που εφαρμόζονται οι τοπικοί νόμοι. Λογισμικό που προέρχεται από τις ιστοσελίδες της TripAdvisor υπόκειται επιπλέον στους ελέγχους εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κανένα λογισμικό από τις ιστοσελίδες TripAdvisor δεν μπορεί να μεταφορτωθεί ή άλλως να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί (α) στην (ή σε υπήκοο ή κάτοικο αυτών) Κούβα, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Βόρεια Κορέα, στο Ιράν, στη Συρία, ή κάθε άλλη χώρα στην οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό αγαθών, ή (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στη λίστα ειδικώς ορισμένων υπηκόων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (U.S. Treasury Department List of Specially Designated Nationals) ή τον Πίνακα Εντολών Άρνησης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders). Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες TripAdvisor, δηλώνετε και εγγυάσθε ότι δεν ευρίσκεσθε, δεν είστε υπό τον έλεγχο, ή δεν είστε υπήκοος ή κάτοικος οποιασδήποτε από αυτές τις χώρες ή δεν βρίσκεστε στις λίστες αυτές.

Οποιοδήποτε λογισμικό που είναι διαθέσιμο προς μεταφόρτωση από τις ιστοσελίδες της TripAdvisor (το «Λογισμικό») αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της TripAdvisor, ή των συνεργατών της TripAdvisor, ή λογισμικό που ανήκει σε τρίτους. Η χρήση του εν λόγω Λογισμικού διέπεται από τους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει, ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό («Σύμβαση άδειας χρήσης»). Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Λογισμικό που συνοδεύεται ή περιλαμβάνει Σύμβαση άδειας χρήσης εκτός εάν πρωτύτερα έχετε αποδεχτεί τους όρους της Σύμβασης άδειας χρήσης. Για κάθε Λογισμικό που διατίθεται προς μεταφόρτωση στην Ιστοσελίδα αυτή και δεν συνοδεύεται από Σύμβαση άδειας χρήσης, παρέχουμε με το παρόν προς τον χρήστη περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού ώστε να βλέπετε ή να χρησιμοποιείτε με άλλον τρόπο την παρούσα Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και για κανέναν άλλο σκοπό.

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι κάθε Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου κάθε κώδικα HTML, XML και JAVA και έλεγχο Active X που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, ανήκει στην TripAdvisor, και/ή στους συνεργάτες της, και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού απαγορεύεται ρητώς, και μπορεί να συνεπάγεται σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) Ή ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ‘Η ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Όλο το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της TripAdvisor: ©2016 TripAdvisor. Με την επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της. Η TripAdvisor δεν ευθύνεται για περιεχόμενο σε ιστοσελίδες που λειτουργούν τρίτοι. Η λέξη TRIPADVISOR, το λογότυπο με την απεικόνιση της κουκουβάγιας, τα σύννεφα βαθμολογιών και τα λοιπά ονόματα ή σλόγκαν προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται στην Παρούσα Ιστοσελίδα είναι καταχωρημένα σήματα και/ή σήματα χρήσης της TripAdvisor και/ή των προμηθευτών της ή των δικαιοδόχων της, και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αποτελέσουν αντικείμενο απομίμησης ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της TripAdvisor ή του κατά περίπτωση δικαιούχου του σήματος. Επιπροσθέτως, η συνολική εντύπωση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των επικεφαλίδων σελίδων, των γραφικών, των εικονιδίων και των κειμένων, αποτελεί σήμα υπηρεσιών, σήμα και διακριτικό γνώρισμα της TripAdvisor και δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αποτελέσει αντικείμενο απομίμησης ή να χρησιμοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της TripAdvisor. Όλα τα λοιπά σήματα, καταχωρημένα σήματα, ονόματα προϊόντων και επωνυμίες ή λογότυπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους τους. Αναφορά σε οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες, με διακριτικό τίτλο, σήμα, κατασκευαστή, προμηθευτή δεν αποτελεί ρητή ή σιωπηρή αναγνώριση, χορηγία ή σύσταση σχετικά με αυτά από την TripAdvisor.

Πολιτική ειδοποίησης και απομάκρυνσης («Take-Down») για παράνομο περιεχόμενο

Η TripAdvisor λειτουργεί βάσει πολιτικής ειδοποίησης και απομάκρυνσης («Take-Down»). Εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονα ή αντιρρήσεις για το υλικό ή το περιεχόμενο που περιέχουν τα Μηνύματα Χρηστών που αναρτώνται στην παρούσα Ιστοσελίδα, ή εάν πιστεύετε ότι το υλικό ή το περιεχόμενο που αναρτάται στην παρούσα Ιστοσελίδα προσβάλλει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχετε, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα ακολουθώντας τη διαδικασία ειδοποίησης και απομάκρυνσης που διαθέτουμε. Πατήστε εδώ για να δείτε τη Διαδικασία Ειδοποίησης και Απομάκρυνσης («Take-Down»). Μόλις λάβουμε την ειδοποίησή σας σύμφωνα μετην εν λόγω διαδικασία, η θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για την απομάκρυνση του παράνομου περιεχομένου.

Τροποποιήσεις

Η TripAdvisor μπορεί να αλλάζει, να προσθέτει ή να διαγράφει τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών ενίοτε κατά τη διακριτική της ευχέρεια, όταν το κρίνει αναγκαίο και εύλογο για νομικούς, γενικούς ρυθμιστικούς και τεχνικούς λόγους, ή εξαιτίας αλλαγών στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή στη φύση ή τη διάταξη χώρου της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε εφεξής ότι θα δεσμεύεστε από τους εκάστοτε τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η TripAdvisor μπορεί να αλλάζει, να αναστέλλει ή να διακόπτει κάθε τμήμα των υπηρεσιών της TripAdvisor οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας κάθε λειτουργίας, βάσης δεδομένων ή του περιεχομένου της. Η TripAdvisor μπορεί επίσης να θέτει όρια σε κάποιες λειτουργίες ή υπηρεσίες ή να περιορίζει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε τμήματα της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα της TripAdvisor χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, προκειμένου να εμποδίζει τυχόν μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή όπου κρίνουμε κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια ότι παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη ή ρύθμιση και όταν αποφασίσουμε να διακόψουμε την παροχή κάποιας υπηρεσίας.

Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ TRIPADVISOR ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΧΡΟΝΙΚΉ ΣΤΙΓΜΉ, Ή ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται από ένα νομικό πρόσωπο που εδρεύει στις ΗΠΑ και η εν λόγω Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ. Με την παρούσα συναινείτε στην υπαγωγή στην αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία των δικαστηρίων της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ και αποδέχεσθε την ορθότητα και την καταλληλότητα των διαδικασιών στα δικαστήρια αυτά για όλες τις διαφορές που ανακύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε ότι όλες οι αξιώσεις που ενδέχεται να εγείρετε κατά της TripAdvisor και προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας θα συζητούνται και θα επιλύονται σε αρμόδιο δικαστήριο της Πολιτείας της Μασαχουσέτης. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία δεν παρέχει ισχύ σε όλους τους κανονισμούς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παρούσας παραγράφου. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στον βαθμό που το εφαρμοστέο δίκαιο στη χώρα της διαμονής σας απαιτεί την εφαρμογή άλλου δικαίου και/ή δικαιοδοσίας που δεν μπορεί άλλως να αποκλεισθεί με σύμβαση.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Οι νομισματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διάφορες δημοσίως διαθέσιμες πηγές και πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατευθυντήριες γραμμές. Οι ισοτιμίες δεν επαληθεύονται ως ακριβείς, και οι πραγματικές ισοτιμίες μπορεί να διαφέρουν. Οι ισοτιμίες ενδέχεται να μην ενημερώνονται καθημερινά. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την εφαρμογή αυτή θεωρούνται ακριβείς, αλλά η TripAdvisor, και/ή οι συνεργάτες της δεν εγγυώνται την ακρίβεια αυτών. Όταν χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε οικονομικό σκοπό, σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε εξειδικευμένο επαγγελματία για να επαληθεύετε την ακρίβεια των νομισματικών ισοτιμιών. Η χρήση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την προσωπική σας χρήση δεν επιτρέπεται, και απαγορεύεται ρητώς να μεταπωλείτε, επαναδιανέμετε και να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες αυτές για εμπορικούς σκοπούς.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τμήματα του λογισμικού TripAdvisor για κινητές συσκευές ενδέχεται να περιέχουν υλικό προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα, τη χρήση του οποίου υλικού η Tripadvisor αναγνωρίζει. Επίσης, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι που ισχύουν για τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών της TripAdvisor για κινητές συσκευές . Παρακαλούμε να επισκεφτείτε τους Όρους χρήσης για κινητές συσκευές για συγκεκριμένες ειδοποιήσεις αναφορικά με εφαρμογές της ΤripAdvisor για κινητές συσκευές.

ΓΕΝΙΚΑ

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται καμία κοινοπραξία, σχέση αντιπροσωπείας, συνεργασίας ή εργασιακή σχέση μεταξύ υμών και των Εταιρειών του Ομίλου Μέσων της TripAdvisor και/ή των συνδεδεμένων Εταιρειών δυνάμει της εν λόγω Συμφωνίας αυτής ή της χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η εκτέλεση των όρων της εν λόγω Συμφωνίας υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία και δικονομία, και κανένας όρος της παρούσας Συμφωνίας δεν περιορίζει το δικαίωμά μας να συμμορφωνόμαστε με τις προσταγές του νόμου ή άλλων κυβερνητικών ή νομικών επιταγών ή προϋποθέσεων σχετικά με τη χρήση από εσάς της Ιστοσελίδας ή πληροφοριών που παρέχονται σε εμάς ή συλλέγονται από εμάς αναφορικά με τη χρήση αυτή. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, συμφωνείτε ότι θα εγείρετε κάθε αξίωση ή αγωγή που απορρέει ή σχετίζεται με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία την οποία η αξίωση ή η βάση της αγωγής γεννήθηκε ή προέκυψε, άλλως θα κρίνεται ότι έχετε παραιτηθεί από την εν λόγω αξίωση ή τη βάση της αγωγής.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της Συμφωνίας αυτής κριθεί ότι είναι μη ισχυρό ή άκυρο σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, συμπεριλαμβάνοντας, αλλά χωρίς περιορισμό, τις ρήτρες απαλλαγής και τους περιορισμούς από την ευθύνη που ορίζονται ανωτέρω, τότε η ανίσχυρη ή άκυρη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια ισχυρή, έγκυρη διάταξη που ευρίσκεται εγγύτερα στον σκοπό της αρχικής διάταξης και οι λοιποί όροι της Συμφωνίας αυτής θα εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρούσα συμφωνία (και οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν) αποτελεί το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ υμών και της TripAdvisor σχετικά με την Ιστοσελίδα αυτή και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ή σύγχρονη επικοινωνία ή πρόταση, είτε έγινε ηλεκτρονικά, είτε προφορικά, ή εγγράφως, μεταξύ του πελάτη και της TripAdvisor αναφορικά με την Ιστοσελίδα αυτή. Έντυπη μορφή της Συμφωνίας αυτής και οποιασδήποτε ανακοίνωσης δίδεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε ένδικες ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με τη Συμφωνία αυτή στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους όπως άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργούνται στο πρωτότυπο και τηρούνται σε έντυπη μορφή.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διατίθενται στη γλώσσα της Ιστοσελίδας. Οι συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις υπό τους οποίους δηλώνετε τη συμφωνία σας δεν θα αποθηκεύονται ατομικώς από την TripAdvisor.

Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί πάντοτε να ενημερώνεται σε περιοδική ή τακτική βάση και συνεπώς δεν απαιτείται να εγγραφεί ως εκδοτικό προϊόν υπό οιονδήποτε σχετικό νόμο.

Πλαστά ονόματα εταιριών, προϊόντων, ανθρώπων, χαρακτήρων και/ή στοιχεία που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αυτή δεν προορίζονται να αντιπροσωπεύουν κανένα αληθινό πρόσωπο, εταιρεία, προϊόν ή γεγονός.

Επιφυλασσόμεθα για οιαδήποτε δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα.

ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Για απαντήσεις στις απορίες σας ή για πληροφορηθείτε πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, επισκεφτείτε το Κέντρο Βοήθειας. Διαφορετικά μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

©2016 TripAdvisor LLC. Με την επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων μας.