Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Trung tâm truyền thông

Newsroom

Tài nguyên: Dành cho đối tác

Truy cập TripAdvisor Insights - tài nguyên tiếp thị dịch vụ khách sạn thiết yếu - để tìm hiểu thêm về cách quý vị có thể giúp khách du lịch tìm và đặt chỗ cho chuyến đi hoàn hảo.

 

Tài nguyên: Chính sách của chúng tôi

TripAdvisor (”TripAdvisor", "chúng tôi", "của chúng tôi”) là một dịch vụ trực tuyến cung cấp cho người dùng ("quý vị") những đề xuất gợi ý về khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà trọ, kỳ nghỉ, gói du lịch, hướng dẫn du lịch, chuyến bay, nhà nghỉ cho thuê và nhiều thông tin khác. Trang thông tin điện tử của chúng tôi, các đặc tính di động và ứng dụng liên quan (gọi chung là “Trang thông tin điện tử” của chúng tôi) là một phần của TripAdvisor® Media Network, thuộc sở hữu và quyền điều hành của TripAdvisor LLC.

Xem chính sách >

 

 

Chào mừng quý vị đến với trang thông tin điện tử TripAdvisor hay các thuộc tính di động, bao gồm cả các ứng dụng liên quan (gọi chung là “Trang thông tin điện tử” này). Trang thông tin điện tử này được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ khách hàng thu thập thông tin du lịch, đăng ý kiến về các vấn đề liên quan đến du lịch, tham gia các diễn đàn du lịch tương tác cũng như tìm kiếm, đặt chỗ du lịch và không vì mục đích nào khác. Thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “TripAdvisor” đề cập đến TripAdvisor LLC, các công ty liên kết và các trang thông tin điện tử của chúng tôi (gọi chung là "TripAdvisor"). Thuật ngữ “quý vị” đề cập đến khách hàng truy cập vào Trang thông tin điện tử và/hoặc đóng góp nội dung trên Trang thông tin điện tử này.

Xem chính sách >

 

 

Tại TripAdvisor, chúng tôi đã tạo ra một cộng đồng nơi các thành viên có thể đọc đánh giá du lịch của nhau đồng thời lập kế hoạch và đặt chỗ cho chuyến đi hoàn hảo của họ. Thỉnh thoảng, một vài người sẽ tìm cách chọc phá hệ thống của chúng tôi bằng cách đăng đánh giá gian lận nên chúng tôi nghĩ việc chia sẻ cách tiếp cận, chính sách của chúng tôi và các hành động chúng tôi thực hiện để xác định, chặn và xóa các đánh giá không trung thực là điều rất hữu ích. Dưới đây là những điều chúng tôi tin tưởng.

Xem chính sách >

 

 

Các phần của phần mềm TripAdvisor Mobile có thể sử dụng tài liệu có bản quyền sau, việc sử dụng bằng cách này đã được chấp nhận.

Xem chính sách >