Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Trung tâm truyền thông

Newsroom

Những Điều khoản, Điều kiện và Thông báo của Trang thông tin điện tử Tripadvisor

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

CÁC SẢN PHẨM BỔ SUNG

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ TIẾT LỘ

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC KHÁC; CẤP GIẤY PHÉP

ĐẶT CHỖ VỚI NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA THÔNG QUA Tripadvisor

ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
 

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

BỒI THƯỜNG

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB BÊN THỨ BA

PHẦN MỀM LÀ MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ; CÁC GIẤY PHÉP DI ĐỘNG BỔ SUNG

THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

SỬA ĐỔI DỊCH VỤ; CHẤM DỨT

KHU VỰC THẨM QUYỀN VÀ LUẬT CHI PHỐI

CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

TRỢ GIÚP DỊCH VỤ

 

Chào mừng quý vị đến với các trang web và các thuộc tính trên di động của Tripadvisor tại www.Tripadvisor.com.vn và các tên miền hiện hành hàng đầu đất nước (bao gồm cả các tên miền phụ gắn với các tên miền này), ứng dụng phần mềm liên quan (đôi khi được gọi là “ứng dụng”), dữ liệu, SMS, API, email, trò chuyện và trao đổi qua điện thoại, nút, widget và quảng cáo (tất cả các mục này được gọi chung trong tài liệu này là “Dịch vụ”; xét chung hơn, các trang web và các thuộc tính trên di dộng của Tripadvisor sau đây được gọi là “trang web”). Dịch vụ được cung cấp cho quý vị với điều kiện là quý vị chấp thuận các điều khoản, điều kiện và thông báo được nêu dưới đây (gọi chung là “Thỏa thuận” này). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ này, quý vị đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này và cam đoan rằng quý vị đã đọc và hiểu các điều khoản trong Thỏa thuận. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này vì Thỏa thuận có chứa thông tin liên quan đến các quyền hợp pháp của quý vị và các giới hạn đối với các quyền này cũng như một phần đề cập đến luật áp dụng và thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Nếu không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện này, quý vị không được phép sử dụng Dịch vụ. Nếu quý vị có tài khoản Tripadvisor và muốn chấm dứt Thỏa thuận này, quý vị có thể chấm dứt Thỏa thuận bất kỳ lúc nào bằng cách đóng tài khoản của mình và không còn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ (mô tả về cách chấm dứt Thỏa thuận có ở đây.

Mọi thông tin, văn bản, liên kết, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, dữ liệu, mã hoặc tài liệu khác hay sự sắp xếp tài liệu mà quý vị có thể xem, truy cập hoặc tương tác dưới hình thức khác thông qua Dịch vụ sẽ được gọi là “Nội dung”. Các cụm từ “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “Tripadvisor” đề cập đến Tripadvisor LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn ở Delaware có trụ sở tại Hoa Kỳ (“Tripadvisor”). “Dịch vụ” được định nghĩa ở trên đề cập đến những dịch vụ được Tripadvisor hoặc công ty liên kết của tập đoàn chúng tôi cung cấp (Tripadvisor và các tổ chức đó, khi một hoặc nhiều tổ chức được đề cập, sẽ được định nghĩa chung là “Công ty Tripadvisor”). Để tránh nhầm lẫn, các trang web đều thuộc sở hữu và dưới sự kiểm soát của Tripadvisor.  Tuy nhiên, một số Dịch vụ cụ thể được cung cấp qua các trang web có thể thuộc sở hữu và dưới sự kiểm soát của các công ty liên kết thuộc Tripadvisor, ví dụ như Dịch vụ hỗ trợ đặt chỗ Nhà nghỉ cho thuê, Nhà hàng và Trải nghiệm với các nhà cung cấp bên thứ ba (xem bên dưới). Là một phần của Dịch vụ, chúng tôi có thể thông báo cho quý vị về các ưu đãi đặc biệt, sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi, các chi nhánh hoặc đối tác của chúng tôi cung cấp và có thể thu hút sự quan tâm của quý vị. Những thông báo như vậy thường được gửi thông qua bản tin và thông tin tiếp thị, đồng thời thể hiện nỗ lực tìm hiểu kỹ hơn về quý vị và sở thích của quý vị trong Dịch vụ của chúng tôi cũng như dịch vụ từ các chi nhánh của chúng tôi. Đổi lại, điều này cho phép chúng tôi tùy chỉnh các dịch vụ sao cho phù hợp với các sở thích đó.

Từ “quý vị” đề cập đến cá nhân, công ty, tổ chức kinh doanh hoặc pháp nhân khác sử dụng Dịch vụ và/hoặc đóng góp Nội dung cho Dịch vụ. Nội dung mà quý vị đóng góp, gửi, chuyển giao và/hoặc đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ sẽ được gọi là “Nội dung từ quý vị”, “Nội dung của quý vị” và/hoặc “Nội dung quý vị gửi”.

Dịch vụ chỉ được cung cấp nhằm:

 1. Hỗ trợ khách hàng thu thập thông tin du lịch, đăng Nội dung, tìm kiếm và đặt dịch vụ du lịch và đặt chỗ; và
 2. Hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ khách sạn trong việc thu hút khách hàng và khách hàng tiềm năng bằng các dịch vụ miễn phí và/hoặc trả phí được cung cấp bởi hoặc thông qua Công ty Tripadvisor.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này dưới hình thức khác trong tương lai theo các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này và quý vị hiểu cũng như đồng ý rằng việc quý vị tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi thực hiện thay đổi đó có nghĩa là quý vị chấp nhận Thỏa thuận đã cập nhật hoặc sửa đổi. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi Thỏa thuận này gần đây nhất ở cuối Thỏa thuận này và mọi bản sửa đổi đều sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng đã đăng ký Dịch vụ của chúng tôi (những người dùng đã đăng ký đó được gọi là "Chủ tài khoản") về thay đổi quan trọng đối với các điều khoản và điều kiện này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email được liên kết với hồ sơ của Chủ tài khoản hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi. Hãy nhớ thường xuyên quay lại trang này để xem phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Để sử dụng Dịch vụ, quý vị cần đảm bảo rằng (i) mọi thông tin được cung cấp thông qua Dịch vụ cho Công ty Tripadvisor là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ, (ii) nếu quý vị là Chủ tài khoản, quý vị sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của mình, giám sát và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của quý vị bởi bất cứ ai khác ngoài quý vị, (iii) quý vị đủ 13 tuổi trở lên (tại một số khu vực thẩm quyền, luật pháp địa phương có thể yêu cầu độ tuổi lớn hơn) để đăng ký tài khoản, sử dụng Dịch vụ và đóng góp cho trang web của chúng tôi và (iv) quý vị có thẩm quyền pháp lý để tham gia vào Thỏa thuận này cũng như sử dụng Dịch vụ, bao gồm các trang web của chúng tôi theo tất cả các điều khoản và điều kiện có tại đây. Công ty Tripadvisor không chủ đích thu thập thông tin của bất kỳ cá nhân nào dưới 13 tuổi. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ ai truy cập Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, lý do vi phạm Thỏa thuận này. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bao gồm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào hỗ trợ chia sẻ Nội dung đến hoặc từ trang web của bên thứ ba, quý vị hiểu rằng quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào mà quý vị chia sẻ với Công ty Tripadvisor. Quý vị chỉ có thể truy cập Dịch vụ như dự định thông qua chức năng được cung cấp của Dịch vụ và được cho phép theo Thỏa thuận này.

Sao chép, chuyển giao, tái tạo, chép lại, đăng hoặc phân phối lại (a) Nội dung hoặc bất kỳ phần nào trong đó và/hoặc (b) Dịch vụ thường bị nghiêm cấm khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty Tripadvisor. Để yêu cầu cho phép, vui lòng chuyển yêu cầu của quý vị đến:

Giám đốc, bộ phận Quan hệ đối tác và phát triển kinh doanh

Tripadvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

Để truy cập một số tính năng nhất định của Dịch vụ, quý vị sẽ cần phải trở thành Chủ tài khoản bằng cách tạo tài khoản. Khi tạo một tài khoản, quý vị phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình, bao gồm tương tác và liên lạc với người khác và quý vị phải bảo vệ tài khoản của mình. Nhằm mục đích này, nếu quý vị là Chủ tài khoản, quý vị đồng ý cập nhật thông tin liên lạc của mình.  

Nếu quý vị đang tạo tài khoản Tripadvisor nhằm mục đích thương mại và chấp nhận Thỏa thuận này thay mặt công ty, tổ chức hoặc pháp nhân khác, quý vị cam đoan và đảm bảo rằng quý vị được ủy quyền làm như vậy và có quyền ràng buộc tổ chức đó với Thỏa thuận này, trong trường hợp đó, các từ “quý vị” và “của quý vị” được sử dụng trong Thỏa thuận này sẽ đề cập đến tổ chức đó và cá nhân hành động thay mặt cho công ty sẽ được gọi là “Đại diện kinh doanh”.

Thông qua việc quý vị sử dụng Dịch vụ, quý vị có thể gặp các liên kết dẫn đến các trang web và ứng dụng của bên thứ ba hoặc có thể tương tác với các trang web và ứng dụng của bên thứ ba. Điều này có thể bao gồm khả năng chia sẻ Nội dung từ Dịch vụ, bao gồm cả Nội dung của quý vị, với các trang web và ứng dụng của bên thứ ba đó. Xin lưu ý rằng các trang web và ứng dụng của bên thứ ba có thể hiển thị công khai Nội dung được chia sẻ đó. Các bên thứ ba này có thể tính phí sử dụng một số nội dung hoặc dịch vụ nhất định được cung cấp trên hoặc thông qua trang web của họ. Do đó, quý vị cần thực hiện mọi hoạt động tìm hiểu cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiếp tục tiến hành giao dịch với bất kỳ bên thứ ba nào để xác định xem quý vị có phải trả phí không. Trong trường hợp Công ty Tripadvisor cung cấp chi tiết về phí hoặc chi phí cho nội dung hoặc dịch vụ của bên thứ ba thì thông tin đó chỉ được đưa ra nhằm mục đích thuận tiện và cung cấp thông tin. Quý vị tự chịu mọi rủi ro khi tương tác với các trang web và ứng dụng của bên thứ ba. Quý vị thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng Công ty Tripadvisor không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của bên thứ ba.

Một số Nội dung quý vị thấy hoặc truy cập dưới hình thức khác trên hoặc thông qua Dịch vụ được sử dụng nhằm mục đích thương mại. Quý vị đồng ý và hiểu rằng Công ty Tripadvisor có thể đặt quảng cáo và khuyến mãi trên Dịch vụ song song, gần, liền kề hoặc sát với Nội dung của quý vị (bao gồm, đối với video hoặc nội dung động khác, trước, trong hoặc sau khi nội dung đó trình bày) cũng như Nội dung của đối tượng khác.

CÁC SẢN PHẨM BỔ SUNG

Đôi khi, Công ty Tripadvisor có thể quyết định thay đổi, cập nhật hoặc ngừng các sản phẩm và tính năng nhất định của Dịch vụ. Quý vị đồng ý và hiểu rằng Công ty Tripadvisor không có nghĩa vụ lưu trữ hoặc duy trì Nội dung của quý vị hoặc thông tin khác mà quý vị cung cấp, ngoại trừ trong phạm vi quy định của luật hiện hành.

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ khác có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản hoặc thỏa thuận bổ sung. Nếu quý vị sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác như vậy, các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp và sẽ nằm trong Thỏa thuận này, trừ khi các điều khoản bổ sung đó loại trừ hoặc thay thế rõ ràng Thỏa thuận này. Ví dụ: nếu quý vị sử dụng hoặc mua các dịch vụ bổ sung đó nhằm mục đích thương mại hoặc kinh doanh, quý vị phải đồng ý với các điều khoản bổ sung áp dụng. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào khác xung đột với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, các điều khoản bổ sung sẽ chi phối trong phạm vi xung đột liên quan đến các dịch vụ cụ thể đó.

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Nội dung và thông tin sẵn có trên và thông qua Dịch vụ này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tin nhắn, dữ liệu, thông tin, văn bản, nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, bản đồ, biểu tượng, phần mềm, mã hoặc tài liệu khác) cũng như cơ sở hạ tầng được dùng để cung cấp Nội dung và thông tin đó là tài sản độc quyền của Công ty Tripadvisor hoặc được bên thứ ba cấp phép cho Công ty Tripadvisor. Đối với tất cả Nội dung không phải Nội dung của quý vị, quý vị đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, chuyển giao, hiển thị, trình bày, tái tạo, công bố, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh, truyền hoặc bán hay bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ nào lấy từ hay thông qua Dịch vụ này. Ngoài ra, quý vị đồng ý không:

 • (i) sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung cho bất kỳ mục đích thương mại nào, ngoài phạm vi của các mục đích thương mại được cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận này và các hướng dẫn có liên quan do Công ty Tripadvisor cung cấp;
 • (ii) truy cập, theo dõi, tái tạo, phân phối, chuyển giao, truyền phát, hiển thị, bán, cấp phép, sao chép hoặc khai thác dưới hình thức khác bất kỳ Nội dung nào của Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở, hồ sơ và ảnh của người dùng, sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper hay phương tiện tự động nào khác hay bất kỳ quy trình thủ công nào vì bất kỳ mục đích gì không theo Thỏa thuận này hoặc khi chưa có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
 • (iii) vi phạm hạn chế trong mọi nhãn loại trừ robot trên Dịch vụ hoặc bỏ qua hay tránh né các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc giới hạn việc truy cập Dịch vụ;
 • (iv) thực hiện bất kỳ hành động nào gây nên, hoặc có thể gây nên, theo quyết định riêng của chúng tôi, một lượng tải lớn không hợp lý hoặc không tương xứng với cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
 • (v) liên kết sâu đến bất kỳ phần nào của Dịch vụ vì bất kỳ mục đích gì khi chưa có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
 • (vi) "tạo khung", "phản chiếu" hay nói cách khác là kết hợp bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào khác khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi;
 • (vii) tìm cách sửa đổi, biên dịch, điều chỉnh, chỉnh sửa, giải mã, phân tách hoặc sử dụng kỹ thuật đảo ngược bất kỳ chương trình phần mềm nào mà Công ty Tripadvisor sử dụng liên quan đến Dịch vụ;
 • (viii) tránh né, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào; hoặc
 • (ix) tải xuống bất kỳ Nội dung nào trừ khi được Công ty Tripadvisor cung cấp rõ ràng để tải xuống.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ TIẾT LỘ

Mọi thông tin cá nhân mà quý vị đăng trên hoặc gửi liên quan đến Dịch vụ sẽ được sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nhấp vào đây để xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC KHÁC; CẤP GIẤY PHÉP

Chúng tôi mong nhận được phản hồi của quý vị. Xin lưu ý rằng bằng việc cung cấp Nội dung của quý vị cho hoặc thông qua Dịch vụ, gửi qua email, đăng tải qua bất kỳ sản phẩm đồng bộ hóa nào của Tripadvisor, thông qua các dịch vụ và ứng dụng của bên khác, hoặc bao gồm bất kỳ Nội dung nào của quý vị được truyền đến tài khoản Tripadvisor dựa trên bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Công ty Tripadvisor, đánh giá, câu hỏi, hình ảnh hoặc video, nhận xét, đề xuất, ý tưởng hoặc nội dung tương tự có trong bất kỳ Nội dung nào của quý vị, quý vị cấp cho Công ty Tripadvisor quyền không độc quyền, không mất phí bản quyền, lâu dài, có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi và có thể cấp phép bổ sung đầy đủ để (a) lưu trữ, sử dụng, tái tạo, sửa đổi, chạy, điều chỉnh, biên dịch, phân phối, công bố, tạo tác phẩm phái sinh và hiển thị và trình bày công khai Nội dung đó của quý vị trên toàn thế giới thông qua mọi phương tiện truyền thông, hiện đã biết hoặc sẽ được sáng chế trong tương lai; (b) cung cấp Nội dung của quý vị cho phần còn lại của thế giới và cho phép những đối tượng khác làm vậy; (c) cung cấp, quảng bá và cải thiện Dịch vụ và cung cấp Nội dung của quý vị được chia sẻ trên Dịch vụ cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác để chia sẻ chung, truyền phát, phân phối, quảng bá hoặc công bố Nội dung đó của quý vị trên các phương tiện truyền thông và dịch vụ khác theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và Thỏa thuận này; và (d) sử dụng tên và/hoặc thương hiệu mà quý vị gửi liên quan đến Nội dung đó của quý vị. Quý vị xác nhận rằng Tripadvisor có thể tùy ý cho biết thông tin tác giả của Nội dung của quý vị. Quý vị cũng cấp cho Công ty Tripadvisor quyền theo đuổi pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào vi phạm các quyền của quý vị hoặc của Công ty Tripadvisor đối với Nội dung của quý vị do vi phạm Thỏa thuận này. Quý vị xác nhận và đồng ý rằng Nội dung của quý vị không phải là bí mật và độc quyền. Quý vị xác nhận, cam đoan và đảm bảo rằng quý vị sở hữu hoặc có giấy phép, quyền (bao gồm bản quyền và quyền sở hữu khác), sự chấp thuận và sự cho phép cần thiết để công bố và sử dụng dưới hình thức khác (và cho Công ty Tripadvisor công ty và sử dụng dưới hình thức khác) Nội dung của quý vị như được cho phép theo Thỏa thuận này.

Nếu quý vị được xác định là người nắm giữ các quyền đạo đức (bao gồm các quyền về thông tin tác giả hoặc tính toàn vẹn) đối với Nội dung, quý vị theo đây tuyên bố rằng, trong phạm vi luật hiện hành cho phép, (a) quý vị không yêu cầu sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến Nội dung hay bất kỳ tác phẩm phái sinh hoặc nâng cấp hay cập nhật nào; (b) quý vị không phản đối Công ty Tripadvisor hay các đơn vị được cấp phép, đơn vị kế nhiệm và đơn vị được nhượng quyền của Công ty Tripadvisor công bố, sử dụng, sửa đổi, xóa hay khai thác Nội dung của quý vị; (c) quý vị từ bỏ vĩnh viễn và đồng ý không khiếu nại hay đòi bất kỳ quyền nào đối với bất kỳ và tất cả các quyền đạo đức của tác giả đối với bất kỳ phần nào trong Nội dung của quý vị; và (d) quý vị miễn trừ vĩnh viễn cho Công ty Tripadvisor, các đơn vị được cấp phép, đơn vị kế nhiệm và đơn vị được nhượng quyền của Công ty Tripadvisor khỏi mọi khiếu nại mà quý vị có thể đòi chống lại Công ty Tripadvisor dựa trên bất kỳ quyền đạo đức nào như vậy.

Lưu ý rằng bất kỳ phản hồi nào và đề xuất khác mà quý vị cung cấp có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào và chúng tôi không có nghĩa vụ bảo mật thông tin đó.

Dịch vụ có thể gồm các diễn đàn thảo luận, bảng tin, dịch vụ đánh giá, bảng tin du lịch hoặc các diễn đàn khác mà quý vị có thể đăng Nội dung của mình, như đánh giá về trải nghiệm du lịch, tin nhắn, tài liệu hoặc các mục khác ("Vùng tương tác"). Nếu Tripadvisor cung cấp các Vùng tương tác đó trên trang web thì quý vị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Vùng tương tác đó và tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng. Công ty Tripadvisor không bảo đảm bất kỳ sự bảo mật nào đối với bất kỳ Nội dung nào mà quý vị cung cấp cho Dịch vụ hoặc trong bất kỳ Vùng tương tác nào.  Trong trường hợp bất kỳ tổ chức nào thuộc Công ty Tripadvisor cung cấp bất kỳ hình thức nào của kênh liên lạc riêng tư giữa các Chủ tài khoản, quý vị đồng ý rằng (các) tổ chức đó có thể theo dõi nội dung của các liên lạc đó để giúp bảo vệ cộng đồng của chúng tôi và Dịch vụ. Quý vị hiểu rằng Công ty Tripadvisor không chỉnh sửa hay kiểm soát tin nhắn người dùng được đăng tải hoặc phân phối thông qua Dịch vụ bao gồm tin nhắn gửi qua mọi phòng trò chuyện, bảng tin hay diễn đàn liên lạc khác và trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với các tin nhắn đó.  Cụ thể, Tripadvisor không chỉnh sửa hay kiểm soát Nội dung của người dùng xuất hiện trên trang web.  Tuy nhiên, Công ty Tripadvisor có quyền xóa mà không cần thông báo bất kỳ tin nhắn nào như vậy hoặc Nội dung khác từ Dịch vụ, trong trường hợp họ tin với thiện chí rằng Nội dung đó vi phạm Thỏa thuận này hoặc tin rằng việc xóa là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ quyền của Công ty Tripadvisor và/hoặc những người dùng Dịch vụ khác. Nếu quý vị không đồng ý với việc xóa Nội dung của mình khỏi các trang web, quý vị có thể liên hệ với Tripadvisor bằng cách sử dụng Trung tâm trợ giúp để tiến hành phản đối.  Bằng cách sử dụng bất kỳ Vùng tương tác nào, quý vị hoàn toàn đồng ý chỉ gửi Nội dung của mình tuân theo các hướng dẫn được công bố của Tripadvisor, có hiệu lực tại thời điểm gửi và được Tripadvisor cung cấp cho quý vị.  Quý vị hoàn toàn đồng ý không đăng, tải lên, chuyển giao, phân phối, lưu trữ, tạo hoặc công bố thông qua Dịch vụ bất kỳ Nội dung nào của quý vị:

 1. Sai sự thật, phi pháp, gây hiểu nhầm, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, bất lịch sự, dâm dục, khêu gợi, quấy rối (hoặc chủ trương quấy rối người khác), đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, lăng mạ, kích động, gian lận hay khiếm nhã;
 2. Có tính công kích rõ ràng đối với cộng đồng trực tuyến, chẳng hạn như nội dung cổ xúy phân biệt chủng tộc, sự cuồng tín, lòng căm thù hay gây hại về thể chất dưới mọi hình thức đối với bất kỳ nhóm người hay cá nhân nào;
 3. Cấu thành, khuyến khích, cổ xúy hay cung cấp hướng dẫn cho việc thực hiện một hoạt động phi pháp, tội phạm hình sự, tạo ra trách nhiệm dân sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, hoặc tạo nên trách nhiệm pháp lý hay vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hay quốc tế nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các quy định của Ủy ban chứng khoán và hối đoái Hoa Kỳ (SEC) hay mọi quy tắc của bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, Sàn chứng khoán New York (NYSE), NASDAQ hay Sàn chứng khoán London;
 4. Cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động phi pháp như chế tạo hoặc mua vũ khí trái phép, vi phạm quyền riêng tư của người khác hay cung cấp hoặc tạo vi rút máy tính;
 5. Có thể vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền độc quyền khác của bất kỳ bên nào. Cụ thể là nội dung cổ xúy việc sao chép phi pháp hoặc trái phép tác phẩm có bản quyền của người khác, chẳng hạn như cung cấp các chương trình máy tính hoặc liên kết lậu đến tác phẩm đó, cung cấp thông tin nhằm tránh né các thiết bị chống sao chép do nhà sản xuất cài đặt hoặc cung cấp nhạc hay liên kết lậu đến các tệp nhạc lậu;
 6. Cấu thành thư gửi hàng loạt hoặc “thư spam”, “thư rác”, “thư dây chuyền” hoặc “mô hình kim tự tháp”;
 7. Giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hay bằng cách khác xuyên tạc mối quan hệ của quý vị với một cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm cả Công ty Tripadvisor;
 8. Là thông tin riêng tư của bên thứ ba bất kỳ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số An sinh xã hội và số thẻ tín dụng.  Lưu ý rằng họ của một cá nhân có thể được đăng lên trang web của chúng tôi, nhưng chỉ khi đã có được sự cho phép rõ ràng của cá nhân được nhận dạng đó;
 9. Có chứa các trang truy cập hạn chế hoặc yêu cầu mật khẩu hoặc các trang hay hình ảnh ẩn (không liên kết đến hay từ một trang có thể truy cập khác);
 10. Bao gồm hoặc nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút, dữ liệu lỗi hay các tệp có hại, hỏng hay phá hoại khác;
 11. Không liên quan đến chủ đề của (các) Vùng tương tác đăng tải Nội dung đó; hoặc
 12. Theo quyết định riêng của Tripadvisor, (a) vi phạm các tiểu mục trước trong tài liệu này, (b) vi phạm các hướng dẫn có liên quan của Tripadvisor được Tripadvisor cung cấp cho quý vị, (c) khiếm nhã, (d) hạn chế hay cản trở cá nhân khác sử dụng hay trải nghiệm Vùng tương tác hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của Dịch vụ, hoặc (e) có thể khiến bất kỳ công ty nào thuộc Công ty Tripadvisor hoặc người dùng của họ đứng trước nguy cơ bị tổn hại hoặc chịu trách nhiệm pháp lý ở bất kỳ hình thức nào.

Công ty Tripadvisor không chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ Nội dung nào mà quý vị (trong trường hợp Nội dung của quý vị) hay bất kỳ bên thứ ba nào (trong trường hợp bất kỳ và tất cả Nội dung nói chung) đăng tải, lưu trữ, chuyển giao hoặc tải lên Dịch vụ hoặc đối với bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào, Công ty Tripadvisor cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai lầm, phỉ báng, lời nói xấu, bôi nhọ, thiếu sót, sự giả dối, tục tĩu, khiêu dâm hay hành vi xúc phạm nào mà quý vị có thể gặp phải. Là nhà cung cấp dịch vụ tương tác, Tripadvisor không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi phát biểu, tuyên bố hay bất kỳ Nội dung nào khác mà người dùng của Tripadvisor cung cấp (bao gồm cả quý vị đối với Nội dung của quý vị) trong trang web hoặc bất kỳ diễn đàn nào khác. Mặc dù Tripadvisor không có nghĩa vụ sàng lọc, chỉnh sửa hay theo dõi bất kỳ Nội dung nào được đăng tải hoặc phân phối qua bất kỳ Vùng tương tác nào nhưng Tripadvisor bảo lưu quyền, và có toàn quyền quyết định, xóa bỏ, sàng lọc, biên dịch hay chỉnh sửa mọi nội dung được đăng tải hoặc lưu trữ trên Dịch vụ này vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo, hoặc thực hiện những hành động này thông qua bên thứ ba đại diện, và quý vị sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm đối với việc sao lưu và thay thế mọi Nội dung quý vị đăng tải hoặc gửi cho chúng tôi hay lưu trữ trên Dịch vụ bằng chi phí của chính quý vị.

Mọi hình thức sử dụng Vùng tương tác hay các phần khác của Dịch vụ vi phạm với các điều trên đều vi phạm điều khoản của Thỏa thuận này và có thể dẫn đến, trong số các hình phạt khác, việc chấm dứt hoặc tạm đình chỉ các quyền của quý vị đối với việc sử dụng Vùng tương tác và/hoặc Dịch vụ nói chung.

Giới hạn quyền trong giấy phép của Tripadvisor. Quý vị có thể chọn dựa trên cơ sở trong tương lai để hạn chế việc Công ty Tripadvisor sử dụng Nội dung của quý vị theo Thỏa thuận này (như được mô tả ở trên) bằng cách chọn cung cấp cho Công ty Tripadvisor giấy phép giới hạn hơn như được mô tả thêm bên dưới (giấy phép giới hạn đó được gọi trong tài liệu này là “Giấy phép hạn chế”).  Quý vị có thể thực hiện bằng cách chọn cấp Giấy phép hạn chế đó ở đây (lưu ý rằng để làm như vậy quý vị cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình). Nếu quý vị thực hiện việc chọn này, các quyền quý vị cấp cho Công ty Tripadvisor đối với Nội dung của quý vị theo các điều khoản cấp phép nêu ở trên (được gọi là “Giấy phép tiêu chuẩn”) sẽ bị giới hạn theo một số cách quan trọng được mô tả trong các đoạn từ 1 đến 6 ngay bên dưới, sao cho Công ty Tripadvisor không giữ Giấy phép tiêu chuẩn đối với bất kỳ Nội dung nào của quý vị ngoài các đánh giá dựa trên văn bản và xếp hạng bong bóng liên quan mà quý vị đăng tải (mà Công ty Tripadvisor sẽ tiếp tục được cấp Giấy phép tiêu chuẩn), nhưng sẽ được cấp “Giấy phép hạn chế” đối với phần còn lại trong Nội dung của quý vị như được định nghĩa bên dưới: 

 1. Khi quý vị đăng Nội dung của mình lên Dịch vụ, giấy phép quý vị cấp cho Công ty Tripadvisor đối với Nội dung của quý vị sẽ bị giới hạn ở giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép bổ sung và trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, tái tạo, hiển thị hoặc trình bày công khai, biên dịch và tạo các tác phẩm phái sinh đối với Nội dung của quý vị nhằm mục đích hiển thị Nội dung đó trên Dịch vụ, cũng như sử dụng tên và/hoặc thương hiệu của quý vị liên quan đến Nội dung đó. Theo Điều 6 bên dưới, Giấy phép hạn chế áp dụng cho bất kỳ Nội dung nào của quý vị (xin nhắc lại, ngoài các đánh giá dựa trên văn bản và xếp hạng bong bóng liên quan) mà quý vị hoặc người khác thay mặt quý vị (ví dụ: bên thứ ba đóng góp hoặc quản lý tài khoản của quý vị) cung cấp trên hoặc liên quan đến Dịch vụ.
   
 2. Đối với bất kỳ mục riêng lẻ nào thuộc Nội dung của quý vị tuân theo Giấy phép hạn chế, quý vị có thể chấm dứt quyền trong giấy phép của Công ty Tripadvisor đối với Nội dung đó dưới đây bằng cách xóa bài đăng đó khỏi Dịch vụ.  Tương ứng, quý vị có thể chấm dứt quyền trong giấy phép của Công ty Tripadvisor đối với tất cả Nội dung của quý vị tuân theo Giấy phép hạn chế bằng cách chấm dứt tài khoản của quý vị (hướng dẫn cách thực hiện có ở đây).  Bất kể nội dung nào trái ngược, Nội dung của quý vị (a) sẽ vẫn còn lưu giữ trên Dịch vụ trong trường hợp quý vị đã chia sẻ với những người khác và họ đã sao chép hoặc lưu trữ trước khi quý vị xóa Nội dung đó hoặc chấm dứt tài khoản, (b) có thể tiếp tục được hiển thị trên Dịch vụ trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi quý vị xóa Nội dung đó hoặc chấm dứt tài khoản khi chúng tôi tìm cách xóa và/hoặc (c) có thể được lưu giữ lại (nhưng không được hiển thị công khai) vì lý do kỹ thuật, kiểm duyệt gian lận, quy định hoặc pháp lý trong mẫu sao lưu dự phòng trong một khoảng thời gian.
   
 3. Công ty Tripadvisor sẽ không sử dụng Nội dung của quý vị trong quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba cho đối tượng khác khi chưa có chấp thuận riêng của quý vị (gồm cả Nội dung được tài trợ), mặc dù quý vị đồng ý và hiểu rằng Công ty Tripadvisor có thể đặt quảng cáo và khuyến mãi trên Dịch vụ song song, gần, liền kề hoặc sát với Nội dung của quý vị (bao gồm, đối với video hoặc nội dung động khác, trước, trong hoặc sau khi nội dung đó trình bày) cũng như Nội dung của đối tượng khác.  Trong tất cả các trường hợp Nội dung của quý vị được hiển thị trên Dịch vụ, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tác giả bằng cách sử dụng tên và/hoặc thương hiệu mà quý vị gửi liên quan đến Nội dung của quý vị.   
   
 4. Công ty Tripadvisor sẽ không trao cho bên thứ ba quyền công bố Nội dung của quý vị ngoài Dịch vụ. Tuy nhiên, việc chia sẻ Nội dung của quý vị trên Dịch vụ (ngoại trừ tính năng “Chuyến đi” của chúng tôi, có thể được đặt ở chế độ riêng tư) sẽ dẫn đến Nội dung của quý vị được "công khai" và chúng tôi sẽ bật tính năng cho phép người dùng khác chia sẻ (bằng cách nhúng bài đăng công khai hoặc nội dung khác) Nội dung của quý vị (ngoại trừ, như đã lưu ý, Chuyến đi quý vị đặt thành riêng tư) sang dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi sẽ bật công cụ tìm kiếm để Nội dung công khai của quý vị có thể tìm thấy thông qua các dịch vụ của họ. 
   
 5. Trừ khi được sửa đổi theo các đoạn từ 1 đến 6 của phần này trong Thỏa thuận này, quyền và nghĩa vụ của quý vị và chúng tôi sẽ vẫn tuân theo các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này. Giấy phép quý vị cấp cho Công ty Tripadvisor như được sửa đổi trong các đoạn 1-6 này sẽ được gọi là “Giấy phép hạn chế”.
   
 6. Nhằm mục đích làm rõ, Nội dung quý vị gửi cho Dịch vụ liên quan đến các dịch vụ hoặc chương trình khác của Công ty Tripadvisor không phải tuân theo Giấy phép hạn chế, mà thay vào đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện liên quan đến dịch vụ hoặc chương trình cụ thể đó của Tripadvisor.

ĐẶT CHỖ VỚI NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA THÔNG QUA Tripadvisor

Sử dụng dịch vụ đặt chỗ trên Tripadvisor. Công ty Tripadvisor mang đến cho quý vị khả năng tìm kiếm, lựa chọn và đặt chỗ du lịch với các nhà cung cấp bên thứ ba mà không cần rời khỏi Dịch vụ. Bằng cách đặt chỗ du lịch thông qua các trang web, quý vị sẽ trở thành Chủ tài khoản nếu quý vị chưa phải là Chủ tài khoản.

Bằng việc đặt chỗ qua trang web, quý vị xác nhận rằng mình chấp nhận các phương pháp thực hành được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và Thỏa thuận này. Ngoài ra, quý vị đảm bảo, trong khả năng cá nhân của mình hoặc với tư cách là Đại diện kinh doanh, rằng quý vị đủ 18 tuổi trở lên, quý vị có thẩm quyền pháp lý để ký kết Thỏa thuận này và sử dụng Dịch vụ (bao gồm các dịch vụ hỗ trợ đặt chỗ của Công ty Tripadvisor) theo Thỏa thuận này và rằng tất cả thông tin quý vị cung cấp đều đúng sự thật và chính xác. Quý vị cũng đồng ý rằng quý vị sẽ chỉ sử dụng dịch vụ hỗ trợ đặt chỗ của Công ty Tripadvisor để thực hiện các yêu cầu đặt chỗ hợp pháp cho quý vị hoặc những người khác mà quý vị được ủy quyền hợp pháp để thực hiện. Nghiêm cấm mọi yêu cầu đặt chỗ giả tạo hoặc gian lận và bất kỳ người dùng nào tìm cách thực hiện đặt chỗ như vậy đều có thể bị chấm dứt tài khoản.

LÀ NGƯỜI DÙNG CỦA DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM CẢ DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐẶT CHỖ CỦA CÔNG TY Tripadvisor, QUÝ VỊ HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG: (1) CÔNG TY Tripadvisor SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI QUÝ VỊ HAY NGƯỜI KHÁC VỀ CÁC GIAO DỊCH TRÁI PHÉP ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG MẬT KHẨU HOẶC TÀI KHOẢN CỦA QUÝ VỊ; VÀ (2) VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP MẬT KHẨU HOẶC TÀI KHOẢN CỦA QUÝ VỊ CÓ THỂ KHIẾN QUÝ VỊ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CẢ Tripadvisor, CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA Tripadvisor VÀ/HOẶC BÊN KHÁC.

Khi quý vị thực hiện đặt chỗ với sự hỗ trợ của Công ty Tripadvisor, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thanh toán của quý vị và chuyển thông tin này cho nhà cung cấp để hoàn thành giao dịch, như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Xin lưu ý rằng nhà cung cấp, chứ không phải Công ty Tripadvisor, chịu trách nhiệm xử lý khoản thanh toán và thực hiện yêu cầu đặt chỗ của quý vị.

Công ty Tripadvisor sẽ không tùy ý gây trở ngại cho việc đặt chỗ, nhưng có quyền hủy dịch vụ hỗ trợ đặt chỗ do một số trường hợp giảm nhẹ nhất định, chẳng hạn như khi một yêu cầu đặt chỗ không còn khả dụng hoặc khi chúng tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ sự gian lận của một yêu cầu đặt chỗ. Công ty Tripadvisor cũng có quyền thực hiện các bước xác minh danh tính của quý vị để xử lý yêu cầu đặt chỗ.

Trong trường hợp hiếm gặp, quý vị đặt chỗ khi còn phòng nhưng phòng đó lại hết trước lúc quý vị nhận phòng thì giải pháp duy nhất của quý vị là liên hệ với nhà cung cấp để thực hiện bố trí khác hoặc hủy đặt chỗ của quý vị.

Nhà cung cấp bên thứ ba. Công ty Tripadvisor không phải là đại lý du lịch và không cung cấp hoặc sở hữu dịch vụ vận chuyển, nhà nghỉ, nhà hàng, chuyến tham quan, hoạt động hoặc trải nghiệm. Mặc dù Công ty Tripadvisor hiển thị thông tin về các cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu của các nhà cung cấp bên thứ ba và hỗ trợ cho việc đặt chỗ với một số nhà cung cấp nhất định trên hoặc thông qua các trang web của Công ty Tripadvisor nhưng hành động đó, dưới mọi hình thức, không ngầm định, gợi ý hay cấu thành sự tài trợ hay phê duyệt của Công ty Tripadvisor đối với các nhà cung cấp bên thứ ba hay bất kỳ mối liên kết nào giữa Công ty Tripadvisor và các nhà cung cấp bên thứ ba. Mặc dù các Chủ tài khoản có thể xếp hạng và đánh giá các dịch vụ vận chuyển, nhà nghỉ, nhà hàng, chuyến tham quan, hoạt động hoặc trải nghiệm cụ thể dựa trên trải nghiệm của riêng họ nhưng Công ty Tripadvisor không xác nhận hoặc đề xuất sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào, trừ khi Tripadvisor trao một số giải thưởng nhất định cho doanh nghiệp dựa trên đánh giá do các Chủ tài khoản đăng tải. Công ty Tripadvisor không xác nhận bất kỳ Nội dung nào được đăng tải, gửi hoặc được cung cấp bởi bất kỳ người dùng hoặc doanh nghiệp nào hoặc bất kỳ ý kiến, đề xuất hoặc lời khuyên nào được nêu rõ trong đó và Công ty Tripadvisor khước từ bất kỳ và tất cả trách nhiệm liên quan đến Nội dung đó. Quý vị đồng ý rằng Công ty Tripadvisor không phải chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc đầy đủ của thông tin mà chúng tôi thu thập được từ các nhà cung cấp bên thứ ba và hiển thị trên Dịch vụ.

Nếu quý vị thực hiện đặt chỗ với nhà cung cấp bên thứ ba thì ngoài Thỏa thuận này, quý vị đồng ý xem xét và chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp liên quan đến việc mua và sử dụng trang web, chính sách quyền riêng tư cùng mọi quy tắc hoặc chính sách khác liên quan đến trang web hoặc cơ sở kinh doanh của nhà cung cấp. Quý vị tự chịu mọi rủi ro khi tương tác với các nhà cung cấp bên thứ ba. Công ty Tripadvisor không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến hành động, thiếu sót, lỗi, cam đoan, bảo đảm, vi phạm hoặc sơ suất của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào hay đối với mọi thương tích cá nhân, tử vong, thiệt hại tài sản hay thiệt hại hoặc chi phí khác phát sinh từ hoạt động tương tác của quý vị với nhà cung cấp bên thứ ba.

Dịch vụ này có thể liên kết quý vị đến trang web của nhà cung cấp hoặc các trang web khác mà Tripadvisor không điều hành hay kiểm soát. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần “Liên kết đến trang web bên thứ ba” dưới đây.

Đặt chỗ Nhà nghỉ cho thuê, Nhà hàng và Trải nghiệm với nhà cung cấp bên thứ ba niêm yết trên các trang web của công ty liên kết. Một số công ty liên kết của Tripadvisor hoạt động với tư cách là thị trường để hỗ trợ khách du lịch (1) ký kết các thỏa thuận nhà nghỉ cho thuê với chủ sở hữu và người quản lý của cơ sở kinh doanh (“Nhà nghỉ cho thuê”), (2) đặt chỗ tại nhà hàng (“Nhà hàng”) và/hoặc (3) đặt chỗ trong chuyến tham quan, hoạt động và điểm du lịch (gọi là “Trải nghiệm”) với các nhà cung cấp bên thứ ba của những Trải nghiệm đó (mỗi nhà cung cấp nhà nghỉ cho thuê và/hoặc Trải nghiệm được gọi là “Nhà quảng cáo”). Các công ty liên kết của Tripadvisor chia sẻ quảng cáo của họ cho các tổ chức khác trong nhóm Công ty Tripadvisor và đó là lý do quý vị thấy các quảng cáo trên trang web của Công ty Tripadvisor.  Là người dùng, quý vị phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ (bao gồm, cụ thể là các trang web của Công ty Tripadvisor) và mọi giao dịch liên quan đến Nhà nghỉ cho thuê, Nhà hàng hoặc Trải nghiệm được các công ty liên kết của Tripadvisor hỗ trợ. Chúng tôi không sở hữu, quản lý hay ký kết hợp đồng với bất kỳ Nhà nghỉ cho thuê, Nhà hàng hoặc Trải nghiệm nào được niêm yết trên Dịch vụ.

Vì Tripadvisor và các công ty liên kết của Tripadvisor không phải là các bên trong giao dịch Nhà nghỉ cho thuê,đặt chỗ Nhà hàng hoặc giao dịch liên quan đến Trải nghiệm giữa khách du lịch và Nhà quảng cáo nên mọi tranh chấp hoặc xung đột liên quan đến giao dịch thực tế hoặc tiềm năng giữa quý vị và Nhà quảng cáo, bao gồm chất lượng, điều kiện, sự an toàn hoặc tính hợp pháp của Nhà nghỉ cho thuê, Nhà hàng hoặc Trải nghiệm được niêm yết, độ chính xác của Nội dung niêm yết, khả năng của Nhà quảng cáo đối với việc cho thuê cơ sở kinh doanh Nhà nghỉ cho thuê, cung cấp cho quý vị dịch vụ đặt chỗ, bữa ăn hoặc dịch vụ khác tại Nhà hàng hoặc cung cấp Trải nghiệm, hay khả năng thanh toán của quý vị cho các chi phí của cơ sở kinh doanh Nhà nghỉ cho thuê, bữa ăn hoặc dịch vụ tại Nhà hàng hay Trải nghiệm hoàn toàn là trách nhiệm của mỗi người dùng.

Một trong những công ty liên kết của Tripadvisor có thể hoạt động với tư cách một đại lý hữu hạn của Nhà quảng cáo nhằm mục đích duy nhất là chuyển khoản thanh toán của quý vị đến Nhà quảng cáo. Quý vị đồng ý thanh toán cho Nhà quảng cáo hoặc công ty liên kết của Tripadvisor hoạt động với tư cách là đại lý thu khoản thanh toán hạn chế thay mặt Nhà quảng cáo bất kỳ khoản phí quy định nào do Nhà quảng cáo tính cho mọi đặt chỗ Nhà nghỉ cho thuê hoặc Trải nghiệm.

Để biết thêm thông tin về phí Nhà nghỉ cho thuê, tiền đặt cọc đảm bảo, phí Trải nghiệm, xử lý thanh toán, hoàn tiền và thông tin tương tự, vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện của các công ty liên kết của chúng tôi (để biết thông tin về Trải nghiệm, truy cập Viator; để biết thông tin về Nhà hàng, truy cập Fork; để biết thông tin về nhà nghỉ cho thuê, truy cập Nhà nghỉ cho thuê của Công ty Tripadvisor. Bằng việc đặt chỗ Nhà nghỉ cho thuê, Nhà hàng hoặc Trải nghiệm do một trong các công ty liên kết của chúng tôi hỗ trợ, quý vị sẽ phải xác nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của công ty liên kết đó.

Nếu quý vị tham gia vào tranh chấp với Nhà quảng cáo ở Liên minh châu Âu, các phương pháp khác để giải quyết tranh chấp đó sẵn có trực tuyến tại đây: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH

Du lịch quốc tế. Khi quý vị đặt chỗ du lịch quốc tế với nhà cung cấp bên thứ ba hoặc lập kế hoạch chuyến đi quốc tế bằng Dịch vụ, quý vị chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập cảnh và giấy tờ du lịch, bao gồm hộ chiếu và visa, đều hợp lệ.

Để biết các yêu cầu về hộ chiếu và visa, vui lòng tham vấn với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán liên quan để biết thông tin. Vì các yêu cầu có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào, do đó hãy nhớ kiểm tra thông tin cập nhật trước khi đặt chỗ và khởi hành. Công ty Tripadvisor không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với khách du lịch bị từ chối lên máy bay hoặc nhập cảnh vào quốc gia bất kỳ vì khách du lịch đó không mang theo giấy tờ du lịch theo yêu cầu của hãng hàng không, khu vực thẩm quyền hoặc quốc gia, bao gồm cả các quốc gia mà khách du lịch chỉ quá cảnh.

Quý vị cũng có trách nhiệm tham khảo ý kiến bác sĩ để biết các khuyến nghị hiện hành về tiêm chủng trước khi du lịch quốc tế và đảm bảo rằng quý vị đáp ứng được tất cả các yêu cầu nhập cảnh về sức khỏe và tuân theo tất cả hướng dẫn y tế liên quan đến chuyến đi của quý vị.

Mặc dù hầu hết các chuyến du lịch, bao gồm cả du lịch tới các điểm đến quốc tế, đều được thực hiện vô sự nhưng du lịch đến một số điểm đến nhất định có thể có rủi ro cao hơn các điểm đến khác. Tripadvisor khuyến khích khách du lịch tìm hiểu và xem xét các lệnh cấm, cảnh báo, thông báo và tư vấn du lịch do chính phủ của họ và chính phủ của quốc gia điểm đến ban hành trước khi đặt chỗ du lịch đến các điểm đến quốc tế. Ví dụ: thông tin về các điều kiện ở các quốc gia khác nhau và mức độ rủi ro liên quan đến việc du lịch đến các điểm đến quốc tế cụ thể được Chính phủ Hoa Kỳ cung cấp tại www.state.govwww.tsa.gov,www.dot.govwww.faa.govwww.cdc.govwww.treas.gov/ofac và www.customs.gov.

BẰNG VIỆC NIÊM YẾT THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DU LỊCH CHO CÁC ĐIỂM ĐẾN QUỐC TẾ CỤ THỂ, CÔNG TY Tripadvisor KHÔNG CAM ĐOAN HAY ĐẢM BẢO RẰNG DU LỊCH ĐẾN CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐÓ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HOẶC KHÔNG CÓ RỦI RO VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT CÓ THỂ PHÁT SINH DO VIỆC DU LỊCH TỚI CÁC ĐIỂM ĐẾN ĐÓ.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY. PHẦN NÀY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY Tripadvisor ĐỐI VỚI QUÝ VỊ VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ THỂ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG PHẦN NÀY HOẶC CÁC PHẦN KHÁC TRONG THỎA THUẬN NÀY, VUI LÒNG THAM VẤN LUẬT SƯ ĐỂ LÀM RÕ TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CÔNG BỐ HOẶC CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ NÀY CÓ THỂ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC CÓ LỖI, BAO GỒM CẢ LỖI VỀ TÍNH SẴN CÓ ĐỂ ĐẶT CHỖ VÀ LỖI VỀ GIÁ. CÔNG TY Tripadvisor KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ TỪ CHỐI TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI, MỌI LỖI HOẶC SỰ THIẾU CHÍNH XÁC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN VÀ MÔ TẢ VỀ NHÀ NGHỈ, TRẢI NGHIỆM, HÃNG HÀNG KHÔNG, DU THUYỀN, NHÀ HÀNG VÀ MỌI SẢN PHẨM DU LỊCH KHÁC ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN DỊCH VỤ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, GIÁ, TÍNH SẴN CÓ, HÌNH ẢNH, DANH SÁCH TIỆN NGHI NHÀ NGHỈ, TRẢI NGHIỆM, HÃNG HÀNG KHÔNG, DU THUYỀN, NHÀ HÀNG HOẶC TIỆN NGHI CỦA SẢN PHẨM DU LỊCH KHÁC, MÔ TẢ CHUNG VỀ SẢN PHẨM, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG. V.V.). NGOÀI RA, CÔNG TY Tripadvisor HOÀN TOÀN GIỮ QUYỀN SỬA MỌI LỖI VỀ TÍNH SẴN CÓ VÀ GIÁ TRÊN DỊCH VỤ VÀ/HOẶC TRÊN CÁC ĐẶT CHỖ ĐANG CHỜ XỬ LÝ ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI GIÁ KHÔNG CHÍNH XÁC.

Tripadvisor KHÔNG CAM ĐOAN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VỀ TÍNH PHÙ HỢP CỦA DỊCH VỤ, BAO GỒM CẢ THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB CỦA Tripadvisor HAY BẤT KỲ PHẦN NÀO TRONG ĐÓ VÌ BẤT KỲ MỤC ĐÍCH GÌ VÀ VIỆC ĐƯA VÀO HAY CUNG CẤP BẤT KỲ SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ NÀO TRÊN TRANG WEB CỦA Tripadvisor HOẶC DƯỚI HÌNH THỨC KHÁC THÔNG QUA DỊCH VỤ KHÔNG CẤU THÀNH VIỆC Tripadvisor XÁC NHẬN HAY ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐÓ, BẤT KỂ PHẦN THƯỞNG BẤT KỲ ĐƯỢC TRAO TẶNG DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÙNG. TẤT CẢ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN GỐC" BỞI HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. Tripadvisor TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN HOẶC ĐIỀU KHOẢN KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC THỂ HIỆN RẰNG DỊCH VỤ, MÁY CHỦ HOẶC MỌI DỮ LIỆU (BAO GỒM CẢ EMAIL) GỬI TỪ Tripadvisor KHÔNG CHỨA VI RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, Tripadvisor THEO ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN NÀY, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ, BAO GỒM TẤT CẢ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN HOẶC ĐIỀU KHOẢN NGỤ Ý DƯỚI MỌI HÌNH THỨC VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TƯ CÁCH, QUYỀN SỞ HỮU YÊN ỔN VÀ KHÔNG VI PHẠM.

CÔNG TY Tripadvisor CŨNG HOÀN TOÀN TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, CAM ĐOAN HOẶC ĐIỀU KHOẢN KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC HAY ĐẶC ĐIỂM ĐỘC QUYỀN CỦA NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI VÀ THÔNG QUA DỊCH VỤ.

CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ NHÀ NGHỈ, CHUYẾN BAY, CHO THUÊ, TRẢI NGHIỆM, NHÀ HÀNG HOẶC DU THUYỀN, CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH HOẶC DỊCH VỤ KHÁC TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ NÀY LÀ CÁC NHÀ THẦU ĐỘC LẬP MÀ KHÔNG PHẢI ĐẠI LÝ HAY NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY Tripadvisor. CÔNG TY Tripadvisor KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG, LỖI, THIẾU SÓT, CAM ĐOAN, ĐẢM BẢO, VI PHẠM HAY SƠ SUẤT CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO NHƯ VẬY HAY ĐỐI VỚI BẤT KỲ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, TỬ VONG, THIỆT HẠI TÀI SẢN HAY THIỆT HẠI HOẶC CHI PHÍ NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ ĐÓ. Tripadvisor KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ SẼ KHÔNG HOÀN TIỀN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CHẬM TRỄ, HỦY, BÁN LỐ, ĐÌNH CÔNG, ĐIỀU KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG HOẶC CÁC NGUYÊN NHÂN KHÁC NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT TRỰC TIẾP CỦA Tripadvisor VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ CHI PHÍ BỔ SUNG, THIẾU SÓT, CHẬM TRỄ, TÁI ĐỊNH TUYẾN HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ CHÍNH QUYỀN HOẶC CƠ QUAN NÀO.

THEO NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐỀ CẬP Ở TRÊN, QUÝ VỊ TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY Tripadvisor (HOẶC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC VÀ/HOẶC NHÂN VIÊN CỦA Tripadvisor) SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO TRỪNG PHẠT, VÔ TÌNH, ĐẶC BIỆT HOẶC DO HẬU QUẢ HOẶC MỌI TỔN THẤT VỀ THU NHẬP, LỢI NHUẬN, SỰ TÍN NHIỆM, DỮ LIỆU, HỢP ĐỒNG, VIỆC SỬ DỤNG TIỀN HOẶC TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐẾN MỌI LOẠI HÌNH GIÁN ĐOẠN KINH DOANH PHÁT SINH TỪ, HOẶC LIÊN QUAN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐẾN VIỆC QUÝ VỊ TRUY CẬP, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC SỰ CHẬM TRỄ HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP, HIỂN THỊ HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, VIỆC QUÝ VỊ TIN TƯỞNG VÀO CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN XUẤT HIỆN TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ; MỌI VI RÚT MÁY TÍNH, LỖI, NGỰA TROJAN, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NHẬN ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ SẢN PHẨM ĐỒNG BỘ HÓA NÀO CỦA CÔNG TY Tripadvisor); THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN CÓ BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO, DO VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG MÁY CHỦ CỦA DỊCH VỤ VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ; BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO; HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC TRUY CẬP, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ) DÙ DỰA TRÊN LÝ THUYẾT SƠ SUẤT, HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY CÁC LÝ DO KHÁC VÀ NGAY CẢ KHI Tripadvisor HOẶC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA Tripadvisor ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.

Nếu Công ty Tripadvisor phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc quý vị sử dụng Dịch vụ thì trách nhiệm pháp lý của Công ty Tripadvisor trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá, tính theo tổng số, khoản lớn hơn của (a) khoản phí giao dịch đã được thanh toán cho Công ty Tripadvisor cho (các) giao dịch trên hoặc thông qua Dịch vụ dẫn đến khiếu nại đó hoặc (b) Một trăm đô la (US $100).

Giới hạn trách nhiệm pháp lý thể hiện sự phân chia rủi ro giữa các bên. Giới hạn được chỉ định trong phần này sẽ tồn tại và được áp dụng ngay cả khi bất kỳ phương pháp giới hạn nào được chỉ định trong các điều khoản này không thực hiện được mục đích cần thiết của nó. Giới hạn trách nhiệm pháp lý được cung cấp trong các điều khoản này phục vụ lợi ích của Công ty Tripadvisor.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CÙNG SỰ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỀ CẬP Ở TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ BẮT BUỘC KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ THEO LUẬT ÁP DỤNG, VÍ DỤ NHƯ THEO LUẬT BẢO VỆ KHÁCH HÀNG ÁP DỤNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA NHẤT ĐỊNH.

NẾU LUẬT PHÁP CỦA QUỐC GIA NƠI QUÝ VỊ SỐNG KHÔNG CHO PHÉP BẤT KỲ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ NÀO ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG KHOẢN NÀY, GIỚI HẠN ĐÓ SẼ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẼ ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP.

BỒI THƯỜNG

Quý vị đồng ý bảo vệ và miễn trừ cho Công ty Tripadvisor cũng như mọi viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý của Tripadvisor khỏi mọi khiếu nại, nguyên nhân tố tụng, yêu cầu, phục hồi, tổn thất, thiệt hại, khoản phạt, hình phạt hoặc các chi phí hay phí tổn khác dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào bao gồm nhưng không giới hạn ở phí kế toán và pháp lý chính đáng, được bên thứ ba yêu cầu do:

 • (i) quý vị vi phạm Thỏa thuận này hoặc các tài liệu được nói đến ở đây;
 • (ii) quý vị vi phạm bất kỳ luật hay quyền nào của bên thứ ba; hoặc
 • (iii) quý vị sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả trang web của Công ty Tripadvisor.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể chứa siêu liên kết đến các trang web do các bên không phải Công ty Tripadvisor điều hành. Những siêu liên kết đó chỉ được cung cấp cho quý vị với mục đích tham khảo. Công ty Tripadvisor không kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung hay quyền riêng tư hoặc các phương pháp thực hành khác của các trang web đó. Ngoài ra, quý vị cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng mọi liên kết mà quý vị chọn hoặc phần mềm mà quý vị tải xuống (cho dù từ trang web này hay bất kỳ trang web nào khác) đều không có các thành phần như vi rút, sâu, ngựa trojan, khiếm khuyết hay các thành phần có tính phá hủy khác. Việc Công ty Tripadvisor đưa các siêu liên kết vào các trang web đó không ngụ ý bất kỳ việc xác nhận tài liệu nào trên các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba đó hay bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của các trang web hoặc ứng dụng đó.

Trong một số trường hợp, trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba có thể yêu cầu quý vị liên kết hồ sơ tài khoản của quý vị trên Tripadvisor với hồ sơ trên một trang web bên thứ ba khác. Quý vị chịu trách nhiệm quyết định xem quý vị có chọn làm như vậy hay không, việc lựa chọn hoàn toàn mang tính tùy chọn và quý vị có thể vô hiệu hóa việc cho phép liên kết thông tin này (với trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba) vào bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị chọn liên kết tài khoản Tripadvisor của mình với trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba sẽ có thể truy cập thông tin quý vị đã lưu trữ trên tài khoản Tripadvisor, bao gồm thông tin liên quan đến những người dùng khác mà quý vị chia sẻ thông tin. Quý vị cần đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của trang web và ứng dụng của bên thứ ba mà quý vị truy cập vì họ có quy tắc và quyền hạn về cách họ sử dụng thông tin của quý vị có thể khác với Dịch vụ, bao gồm cả trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích quý vị xem xét các trang web và ứng dụng của bên thứ ba này và tự chịu rủi ro khi sử dụng chúng.

PHẦN MỀM LÀ MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ; CÁC GIẤY PHÉP DI ĐỘNG BỔ SUNG

Phần mềm từ Dịch vụ cũng phải tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Không được tải xuống, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu phần mềm từ Dịch vụ (a) đến (hoặc tới một công dân hoặc cư dân của) Cuba, Iraq, Sudan, Bắc Triều Tiên, Iran, Syria hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bị Hoa Kỳ cấm vận, hoặc (b) đến bất kỳ ai thuộc danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Danh sách những người bị cấm mua hàng của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, quý vị cam đoan và đảm bảo rằng quý vị không trú tại, thuộc quyền kiểm soát của, hay là công dân hay cư dân của bất kỳ quốc gia nào như vậy hay thuộc bất kỳ danh sách nào như vậy.

Như đã lưu ý ở trên, Dịch vụ bao gồm phần mềm, đôi khi có thể được gọi là “ứng dụng”.  Mọi phần mềm được cung cấp để tải xuống từ Dịch vụ ("Phần mềm") đều là sản phẩm có bản quyền của Tripadvisor hoặc bên khác như được xác định. Việc quý vị sử dụng Phần mềm đó được quy định bởi các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, nếu có, đi kèm hoặc được bao gồm trong Phần mềm. Quý vị không được cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Phần mềm nào đi kèm hoặc bao gồm thỏa thuận cấp phép trừ khi quý vị đồng ý trước với các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép đó. Đối với mọi Phần mềm được cung cấp để tải xuống qua Dịch vụ này mà không có thỏa thuận cấp phép đi kèm, chúng tôi theo đây cấp cho quý vị, người dùng, một giấy phép có hạn, cá nhân, không thể chuyển nhượng để sử dụng Phần mềm cho mục đích xem và bằng cách khác sử dụng Dịch vụ này theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này (bao gồm cả các chính sách được đề cập ở đây) và không cho mục đích nào khác.

Xin lưu ý rằng Phần mềm, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tất cả HTML, XML, mã Java và điều khiển Active X có trên Dịch vụ, thuộc sở hữu hoặc có giấy phép của Tripadvisor và được bảo vệ theo luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế. Việc tái tạo hoặc phân phối lại Phần mềm bị nghiêm cấm và có thể phải chịu hình phạt hình sự và dân sự nghiêm khắc. Những người vi phạm sẽ bị truy tố tới mức tối đa có thể.

Các phần của phần mềm di động Tripadvisor có thể sử dụng tài liệu có bản quyền và Tripadvisor xác nhận việc sử dụng tài liệu này. Ngoài ra, có các điều khoản cụ thể áp dụng cho việc sử dụng một số ứng dụng di động nhất định của Tripadvisor. Vui lòng truy cập trang Giấy phép di động để biết thông báo cụ thể dành cho các ứng dụng di động Tripadvisor.

KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG ĐIỀU ĐỀ CẬP Ở TRÊN, NGHIÊM CẤM VIỆC SAO CHÉP HOẶC TÁI TẠO PHẦN MỀM ĐẾN BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC ĐỊA ĐIỂM NÀO KHÁC NHẰM MỤC ĐÍCH TÁI TẠO HOẶC TÁI PHÂN PHỐI THÊM. PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, CHỈ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN CẤP PHÉP HOẶC THỎA THUẬN NÀY (NẾU ÁP DỤNG).

THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tripadvisor, logo con cú, bong bóng xếp hạng và tất cả tên hay biểu ngữ sản phẩm hoặc dịch vụ khác được hiển thị trên Dịch vụ là thương hiệu đã đăng ký và/hoặc thương hiệu thông luật của Tripadvisor LLC và/hoặc các nhà cung cấp hay đơn vị cấp phép của Tripadvisor LLC và quý vị không được sao chép, làm giả hoặc sử dụng, dù toàn bộ hay một phần, khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Tripadvisor hay chủ sở hữu thương hiệu thích hợp. Ngoài ra, giao diện của Dịch vụ, bao gồm cả trang web của chúng tôi, cũng như tất cả tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, các biểu tượng và chú thích về nút, là nhãn dịch vụ, thương hiệu và/hoặc bao bì thương mại của Tripadvisor và quý vị không được sao chép, làm giả hay sử dụng, dù toàn bộ hay một phần, khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Tripadvisor. Tất cả thương hiệu, thương hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và tên hoặc logo công ty khác được đề cập trong Dịch vụ là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Ngoại trừ trong phạm vi được lưu ý ở phần khác trong Thỏa thuận này, việc tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quá trình hoặc thông tin nào khác, theo tên thương mại, thương hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hay dưới hình thức khác không cấu thành hay ngụ ý sự xác nhận, tài trợ hay đề xuất của Tripadvisor cho các nội dung đó.

Bảo lưu mọi quyền. Tripadvisor không chịu trách nhiệm đối với nội dung trên các trang web do các bên không phải Tripadvisor điều hành.

Chính sách thông báo và gỡ bỏ đối với nội dung phi pháp

Tripadvisor vận hành trên cơ sở "thông báo và gỡ bỏ". Nếu quý vị có bất kỳ khiếu nại hay phản đối nào đối với Nội dung, bao gồm cả tin nhắn người dùng đăng trên Dịch vụ, hoặc nếu quý vị tin rằng tài liệu hoặc nội dung đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền mà quý vị đang nắm giữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức bằng cách thực hiện theo thủ tục thông báo và gỡ bỏ. Nhấp vào đây để xem Chính sách bản quyền và thủ tục. Sau khi thực hiện theo thủ tục này, Tripadvisor sẽ phản hồi các khiếu nại được chứng minh hợp lệ và đúng bằng cách thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để xóa nội dung bất hợp pháp rõ ràng trong một thời gian hợp lý.

SỬA ĐỔI DỊCH VỤ; CHẤM DỨT

Tripadvisor có thể thỉnh thoảng thay đổi, bổ sung hoặc xóa các điều khoản và điều kiện này của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào trong đó theo quyết định riêng của mình nếu chúng tôi cho rằng cần phải thực hiện việc này cho các mục đích pháp lý, quy định chung và kỹ thuật hoặc do có thay đổi đối với Dịch vụ được cung cấp hoặc bản chất hay bố cục của Dịch vụ. Sau đó, quý vị hoàn toàn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này như được sửa đổi.

Công ty Tripadvisor có thể thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt mọi mặt của Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, bao gồm tính sẵn có của mọi tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc Nội dung của Dịch vụ. Công ty Tripadvisor cũng có thể áp đặt các giới hạn hoặc hạn chế quyền truy cập của quý vị đối với tất cả hoặc các phần Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý về lý do kỹ thuật hoặc bảo mật, để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc phá hủy dữ liệu hoặc trong trường hợp, theo quyết định riêng của mình, Tripadvisor và/hoặc các công ty liên kết của Tripadvisor xác định quý vị vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật hay quy định nào và trong trường hợp Tripadvisor và/hoặc các công ty liên kết của Tripadvisor quyết định chấm dứt cung cấp mọi khía cạnh của Dịch vụ.

VIỆC QUÝ VỊ TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀO LÚC NÀY HOẶC SAU KHI ĐĂNG TẢI BẤT KỲ THÔNG BÁO THAY ĐỔI NÀO NHƯ VẬY THỂ HIỆN QUÝ VỊ CHẤP THUẬN VỚI CÁC SỬA ĐỔI ĐÓ.

Tripadvisor có thể chấm dứt Thỏa thuận này với quý vị vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, trong trường hợp Tripadvisor tin với thiện chí rằng quý vị đã vi phạm Thỏa thuận này hoặc tin rằng việc chấm dứt là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ quyền của Công ty Tripadvisor và/hoặc những người dùng Dịch vụ khác. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho quý vị.

KHU VỰC THẨM QUYỀN VÀ LUẬT CHI PHỐI

Trang web này thuộc sở hữu và dưới sự kiểm soát của Tripadvisor LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn của Hoa Kỳ. Thỏa thuận này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào (bao gồm tranh chấp hoặc khiếu nại không theo hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc chủ đề chính hoặc sự hình thành của Thỏa thuận sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Khu thịnh vượng chung Massachusetts, Hoa Kỳ. Quý vị theo đây chấp thuận với quyền tài phán và địa điểm xét xử chuyên biệt tại Massachusetts, Hoa Kỳ và đồng ý với sự công bằng và tiện lợi của các thủ tục tố tụng tại các tòa án đó đối với mọi trách chấp, cả theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng của quý vị hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với Dịch vụ. Quý vị đồng ý rằng tất cả khiếu nại chống lại Tripadvisor LLC phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ phải được điều trần và giải quyết tại tòa án có đủ thẩm quyền tài phán đối với vấn đề đó nằm tại Khu thịnh vượng chung Massachusetts. Không được phép sử dụng Dịch vụ trong bất kỳ khu vực thẩm quyền nào không thi hành tất cả các điều khoản trong điều khoản và điều kiện này bao gồm nhưng không giới hạn ở đoạn này. Không có nội dung nào trong điều khoản này có thể giới hạn quyền khởi kiện của Tripadvisor LLC đối với quý vị tại bất kỳ tòa án nào khác có đủ thẩm quyền tài phán. Những điều đề cập ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi luật áp dụng tại quốc gia cư trú của quý vị yêu cầu áp dụng một luật và/hoặc quyền tài phán khác – cụ thể, nếu quý vị đang sử dụng Dịch vụ với tư cách là người tiêu dùng - và điều này không thể bị loại trừ theo hợp đồng và sẽ không bị chi phối bởi các Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng bán hàng hóa quốc tế, nếu có.  Nếu quý vị sử dụng Dịch vụ với tư cách là người tiêu dùng và không phải là Đại diện kinh doanh hoặc doanh nghiệp, quý vị có thể có quyền đưa ra khiếu nại chống lại Tripadvisor tại Tòa án ở quốc gia quý vị cư trú. Điều khoản này sẽ được áp dụng ở mức tối đa cho phép tại quốc gia hoặc nơi cư trú của quý vị.

CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ

Tỷ giá hối đoái được dựa trên các nguồn được công bố công khai khác nhau và chỉ nên được sử dụng làm hướng dẫn. Tỷ giá chưa được xác minh là chính xác và tỷ giá thực có thể thay đổi. Báo giá tiền tệ có thể không được cập nhật hàng ngày. Thông tin được cung cấp được cho là chính xác, nhưng Công ty Tripadvisor không cam đoan hay bảo đảm về độ chính xác đó. Khi sử dụng thông tin này cho mọi mục đích tài chính, chúng tôi khuyên quý vị nên tham khảo ý kiến chuyên gia có năng lực chuyên môn để xác minh tính chính xác của tỷ giá hối đoái. Chúng tôi không cho phép sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng cá nhân của quý vị và quý vị hoàn toàn không được phép bán lại, tái phân phối và sử dụng thông tin này cho các mục đích thương mại.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chúng tôi bảo lưu quyền đòi lại bất kỳ tên người dùng, tên tài khoản, biệt hiệu, danh hiệu hoặc bất kỳ mã nhận dạng người dùng nào khác vì bất kỳ lý do nào mà không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quý vị.

Quý vị đồng ý rằng giữa quý vị và Tripadvisor và/hoặc công ty liên kết không tồn tại bất kỳ quan hệ liên danh, đại lý, đối tác hoặc việc làm nào do Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Dịch vụ.

Việc thực hiện Thỏa thuận này của chúng tôi tuân theo luật pháp và thủ tục pháp lý hiện có và không có điều nào trong Thỏa thuận này giới hạn quyền của chúng tôi trong việc tuân thủ hoạt động thực thi luật pháp hoặc các yêu cầu khác của chính quyền hay pháp luật liên quan đến việc quý vị sử dụng Dịch vụ này hoặc thông tin được cung cấp hay do chúng tôi thu thập liên quan đến việc sử dụng đó. Trong phạm vi luật áp dụng cho phép, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ kết thúc mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến việc quý vị truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ trong vòng hai (2) năm kể từ ngày phát sinh khiếu nại hoặc tố tụng đó hoặc khiếu nại hay nguyên nhân tố tụng đó sẽ bị từ bỏ tuyệt đối.

Nếu bất kỳ phần nào trong Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực thi theo luật hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn ở, từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý được trình bày ở trên thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi đó sẽ bị coi là được thay thế bởi một điều khoản hợp lệ, có thể thực thi có mục đích tương đồng nhất với điều khoản gốc và các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Thỏa thuận này (và mọi điều khoản và điều kiện khác được nói đến ở đây) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và Tripadvisor về Dịch vụ này và Thỏa thuận này thay thế tất cả trao đổi và dự thảo trước đó hoặc hiện thời, cho dù bằng văn bản, bằng miệng hay điện tử, giữa quý vị và Tripadvisor về Dịch vụ. Bản in của Thỏa thuận này và bất kỳ thông báo nào được cung cấp ở dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong tố tụng pháp lý hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến Thỏa thuận này trong cùng phạm vi và tuân theo cùng điều kiện như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo ra và duy trì ban đầu ở dạng in.

Các mục sau sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt:

Các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này có sẵn bằng ngôn ngữ của các trang web và/hoặc ứng dụng của Tripadvisor mà có thể truy cập Dịch vụ trên đó.

Trang web và/hoặc ứng dụng mà có thể truy cập Dịch vụ trên đó có thể không phải lúc nào cũng được cập nhật định kỳ hoặc thường xuyên và theo đó không bắt buộc phải đăng ký là sản phẩm biên soạn theo mọi luật liên quan.

Tên giả định của công ty, sản phẩm, người, nhân vật, và/hoặc dữ liệu được đề cập trong hoặc thông qua Dịch vụ không nhằm đại diện cho bất kỳ cá nhân, công ty, sản phẩm hoặc sự kiện thực nào.

Không có điều nào trong Thỏa thuận này được coi là trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào cho bên thứ ba, ngoại trừ các công ty liên kết của Tripadvisor được coi là người thụ hưởng bên thứ ba rõ ràng của Thỏa thuận này.

Quý vị bị cấm chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ người nào khác khi không có sự chấp thuận của chúng tôi.

Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng ở đây được bảo lưu.

TRỢ GIÚP DỊCH VỤ

Để được giải đáp thắc mắc hoặc biết cách liên hệ với chúng tôi, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của chúng tôi. Hoặc quý vị có thể gửi thư đến địa chỉ:

Tripadvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Xin lưu ý rằng Tripadvisor LLC không chấp nhận các thông báo pháp lý hoặc dịch vụ tống đạt pháp lý bằng bất kỳ phương tiện nào ngoài bản in ra giấy được gửi qua thư tới địa chỉ ngay phía trên.  Để tránh nghi ngờ và không giới hạn, do đó chúng tôi không chấp nhận thông báo hoặc dịch vụ pháp lý được gửi đến bất kỳ công ty liên kết hoặc công ty con nào của chúng tôi.

©2022 Tripadvisor LLC. Bảo lưu mọi quyền.                                

Cập nhật lần cuối vào 15 tháng 12 năm 2022.