Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediasenter

Newsroom

Vilkår og merknader for Tripadvisors Webområde

BRUK AV TJENESTENE

YTTERLIGERE PRODUKTER

FORBUDTE AKTIVITETER

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG OPPLYSNINGER

ANMELDELSER, KOMMENTARER OG BRUK AV ANDRE INTERAKTIVE OMRÅDER: LISENSTILDELING

BESTILLING MED TREDJEPARTSLEVERANDØRER VIA Tripadvisor

REISEMÅL
 

ANSVARSFRASKRIVELSE

SKADESLØSHOLDELSE

KOBLINGER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER

PROGRAMVARE SOM DEL AV TJENESTER: YTTERLIGERE MOBILLISENSER

MERKNADER OM OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

ENDRINGER PÅ TJENESTENE: AVSLUTNING

JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOV

VALUTAKALKULATOR

GENERELLE BESTEMMELSER

SERVICEHJELP

 

Velkommen til Tripadvisors nettsteder og mobiltjenester, som finnes på no.Tripadvisor.com og toppnivådomener i gjeldende land (inkludert underdomener tilknyttet dem), relaterte programvareapplikasjoner (noen ganger kalt «apper»), data, SMS, API-er, e-post, nettprat og telefonkommunikasjon, knapper, widgeter og annonser (samlet skal alle disse elementene omtales i dette dokumentet som «tjenestene». Mer generelt skal Tripadvisors nettsteder og mobiltjenester heretter omtales her som «nettsteder»). Tjenestene tilbys til deg under forutsetning av at du godtar vilkårene, betingelsene og merknadene som er angitt nedenfor (samlet, denne «avtalen»). Ved å åpne eller bruke tjenestene, godtar du å være bundet av denne avtalen og bekrefter at du har lest og forstått betingelsene. Les avtalen nøye, da den inneholder informasjon vedrørende dine lovfestede rettigheter og begrensninger ved disse rettighetene, samt en del angående gjeldende lovverk og jurisdiksjon i forbindelse med tvister. Hvis du ikke godtar alle vilkårene, har du ikke rett til å bruke disse tjenestene. Hvis du har en Tripadvisor-konto og vil avslutte denne avtalen, kan du når som helst gjøre det ved å stenge kontoen din og ikke lenger ha tilgang til eller bruke tjenestene (en beskrivelse av hvordan du gjør dette er tilgjengelig her.

All informasjon, tekst, koblinger, grafikk, bilder, lyd, videoer, data, kode eller andre materialer eller materialesammensetninger du kan se på, få tilgang til eller på andre måter samhandle med gjennom tjenestene, skal omtales som «innhold». Begrepene «vi», «oss», «våre» og «Tripadvisor» refererer til Tripadvisor LLC, et Delaware-registrert aksjeselskap i USA («Tripadvisor»). «Tjenestene», som angitt ovenfor, refererer til Tripadvisor eller tilknyttede selskaper (Tripadvisor og slike selskaper, når ett eller flere henvises til, omtales samlet som «Tripadvisor-selskapene»). For å unngå tvil, eies og styres alle nettstedene av Tripadvisor.  Likevel kan noen spesifikke tjenester som er tilgjengelig via nettstedene, være eid og styrt av Tripadvisors tilknyttede selskaper – for eksempel tjenester som tilrettelegger for bestilling av ferieutleiesteder, restaurantreservasjoner og opplevelser med tredjepartsleverandører (se nedenfor). Som en del av tjenestene våre kan vi varsle deg om tilgjengelige spesialtilbud, produkter og ytterligere tjenester, som kan være av interesse for deg, fra oss, våre tilknyttede selskaper eller våre samarbeidspartnere. Slike varsler blir ofte gjort kjent i nyhetsbrev eller annen markedsføringskommunikasjon. De gjenspeiler ønsket vårt om å bli bedre kjent med deg og preferansene dine for tjenestene våre og de fra våre tilknyttede selskaper. Dette kan dermed tilrettelegge tilpasning av tjenestene våre i linje med preferansene dine.

Begrepet «du» refererer til enkeltpersonen, selskapet, forretningsorganisasjonen eller en annen juridisk enhet som bruker tjenestene og/eller bidrar med innhold til dem. Innholdet du bidrar med, sender inn, overfører og/eller legger ut på eller gjennom tjenestene, skal henholdsvis omtales som «ditt innhold», «innholdet ditt» og/eller «innholdet du sender inn».

Tjenestene leveres utelukkende for å:

 1. hjelpe kundene med å samle inn reiseinformasjon, legge ut innhold og søke etter og bestille reisetjenester og bestillinger, og
 2. hjelpe bedrifter i reise-, turisme- og servicebransjen med å kommunisere med kunder og potensielle kunder, via gratis- og/eller betalingstjenester som tilbys av eller gjennom Tripadvisor-selskapene.

Vi kan endre eller på annen måte modifisere denne avtalen i fremtiden i henhold til vilkårene i dette dokumentet, og du forstår og godtar at din fortsatte tilgang eller bruk av tjenestene etter slik endring signaliserer din godkjennelse av den oppdaterte eller modifiserte avtalen. Vi oppgir datoen da endringer av denne avtalen ble sist foretatt, nederst på denne siden, og eventuelle revisjoner trer i kraft når den oppdaterte avtalen legges ut. Vi varsler registrerte brukere av tjenestene våre (slike registrerte brukere skal omtales som «kontoinnehavere») om vesentlige endringer av disse vilkårene og betingelsene, ved enten å sende et varsel til e-postadressen knyttet til kontoinnehaverens profil eller ved å plassere en merknad på nettstedene våre. Pass på at du besøker denne siden regelmessig for å se gjennom den nyeste versjonen av denne avtalen.

BRUK AV TJENESTENE

Som en betingelse for bruk av disse tjenestene, garanterer du at (i) all informasjon du har oppgitt via tjenestene til Tripadvisor-selskapene, er sann, nøyaktig, gjeldende og fullstendig, (ii) hvis du er en kontoinnehaver, beskytter du kontoinformasjonen din, og du overvåker og er fullstendig ansvarlig dersom andre enn deg bruker kontoen din, (iii) du er 13 år eller eldre (i noen jurisdiksjoner kan lokalt lovverk kreve høyere aldersgrense) hvis du registrerer deg for en konto, bruker tjenestene og bidrar på nettstedene våre, og (iv) du har juridisk myndighet til å inngå denne avtalen og bruke tjenestene, inkludert nettstedene våre, i henhold til alle vilkår og betingelser i dette dokumentet. Tripadvisor-selskapene innhenter ikke bevisst informasjon om noen som er yngre enn 13 år. Vi forbeholder oss retten til å, etter eget skjønn, nekte alle tilgang til tjenestene, når som helst og av hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på denne avtalen. Ved å bruke tjenestene, inkludert produkter eller tjenester som tilrettelegger deling av innhold til eller fra tredjeparter, forstår du at du er eneansvarlig for all informasjon du deler, med Tripadvisor-selskapene. Du kan bare få tilgang til tjenestene slik det er ment gjennom tjenestenes funksjoner, og slik det er tillatt under denne avtalen.

Kopiering, overføring, reproduksjon, etterligning, utlegging eller redistribusjon av (a) innhold eller deler av det og/eller (b) tjenestene generelt, er strengt forbudt med mindre skriftlig tillatelse fra Tripadvisor-selskapene er innhentet på forhånd. For å be om tillatelse, kan du sende forespørselen til:

Leder, partnerskap og forretningsutvikling

Tripadvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

For å få tilgang til visse funksjoner ved tjenestene, må du bli kontoinnehaver ved å opprette en konto. Når du oppretter en konto, må du oppgi fullstendig og riktig informasjon. Du er ene og alene ansvarlig for aktiviteten som finner sted på kontoen din, inkludert din samhandling og kommunikasjon med andre, og du må sikre kontoen din. Med dette formål, hvis du er kontoinnehaver, går du med på å holde kontaktinformasjonen din oppdatert.  

Hvis du oppretter en Tripadvisor-konto for kommersielle formål og godtar avtalen på vegne av et selskap, en organisasjon eller en annen juridisk enhet, garanterer du at du er autorisert til å gjøre det og har autoritet til å binde denne enheten til denne avtalen. I slike tilfeller refererer ordene «du» og «dine» i denne avtalen til en slik enhet, og enkeltpersonen som handler på vegne av selskapet skal omtales som «forretningsrepresentant».

I bruken av tjenestene kan du støte på koblinger til tredjepartsnettsteder og -apper, eller få muligheten til å samhandle med tredjepartsnettsteder og -apper. Dette kan inkludere muligheten til å dele innhold fra tjenestene, inkludert ditt innhold, med slike tredjepartsnettsteder og -apper. Vær oppmerksom på at tredjepartsnettsteder og -apper kan fremvise dette delte innholdet. Slike tredjeparter kan kreve et gebyr for bruk av noe av innholdet eller tjenestene som tilbys på eller via nettstedene deres. Du må derfor foreta de undersøkelsene du føler er nødvendig eller passende, før du fortsetter en transaksjon med en tredjepart for å finne ut om tjenesten koster penger. Der Tripadvisor-selskapene oppgir informasjon om gebyrer eller avgifter for slike typer tredjepartsinnhold og -tjenester, er denne informasjonen kun oppgitt for bekvemmelighet- og informasjonsformål. All samhandling med tredjepartsnettsteder og -apper finner sted på egen risiko. Du bekrefter og godtar uttrykkelig at Tripadvisor-selskapene på ingen måte er ansvarlige for slike tredjepartsnettsteder eller -programmer.

Noen typer innhold du ser eller på andre måter får tilgang til på eller gjennom tjenestene, brukes til kommersielle formål. Du godtar og forstår at Tripadvisor-selskapene kan plassere annonser og kampanjer i tjenestene nær, ved siden av, tilstøtende til eller andre steder i nærheten av innholdet ditt (inkludert, for videoer eller annet dynamisk innhold, før, under og etter visninger), i tillegg til innhold fra andre.

YTTERLIGERE PRODUKTER

Tripadvisor-selskapene kan, fra tid til annen, velge å endre, oppdatere eller stoppe enkelte produkter og funksjoner i tjenestene. Du godtar og forstår at Tripadvisor-selskapene ikke er forpliktet til å lagre og opprettholde innholdet ditt eller annen informasjon du oppgir, unntatt i den grad det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi tilbyr også andre tjenester som kan være underlagt tilleggsvilkår eller avtaler. Hvis du bruker andre slike tjenester, gjøres tilleggsvilkår tilgjengelige og blir en del av denne avtalen, unntatt der disse tilleggsvilkårene uttrykkelig utelukker eller erstatter denne avtalen. For eksempel, hvis du bruker eller kjøper slike tilleggstjenester for kommersielle formål eller forretningsformål, må du godta de gjeldende tilleggsvilkårene. I den grad eventuelle andre vilkår er i konflikt med vilkårene i denne avtalen, skal tilleggsvilkårene gjelde i den grad konflikten gjelder disse spesifikke tjenestene.

FORBUDTE AKTIVITETER

Innholdet og informasjonen som er tilgjengelig på og gjennom tjenestene (herunder, men ikke begrenset til, meldinger, data, informasjon, tekst, musikk, lyd, bilder, grafikk, video, kart, ikoner, programvare, kode eller annet materiale) samt infrastrukturen som brukes til å tilby slikt innhold og informasjon, tilhører Tripadvisor-selskapene eller er lisensiert til Tripadvisor-selskapene av tredjeparter. For alt annet innhold enn innholdet ditt, samtykker du til at du ikke på annen måte skal modifisere, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, lage avledet arbeid fra, overføre, selge eller videreselge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som innhentes fra eller gjennom disse tjenestene. I tillegg samtykker du til å ikke:

 • (i) bruke tjenestene eller innholdet til noe kommersielt formål, utenfor omfanget av disse kommersielle formålene som er uttrykkelig tillatt i henhold til denne avtalen og tilknyttede retningslinjer, slik de er gjort tilgjengelige av Tripadvisor-selskapene;
 • (ii) få tilgang til, overvåke, reprodusere, distribuere, overføre, kringkaste, vise, selge, lisensiere, kopiere eller på andre måter benytte innholdet i tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, brukerprofiler og bilder, bruk av roboter eller andre automatiske metoder som spider eller scraper eller manuelle prosesser til noe formål som ikke er i samsvar med denne avtalen eller uten uttrykkelig skriftlig tillatelse;
 • (iii) overholde restriksjonene i alle automatiske topptekster om unntak på disse tjenestene, eller omgå eller unngå andre tiltak som er iverksatt for å forhindre eller begrense tilgang til tjenestene;
 • (iv) utføre handlinger som etter vårt skjønn fører til, eller kan føre til, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur;
 • (v) opprette koblinger til underliggende deler av tjenestene til noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse;
 • (vi) «ramme inn», «speile» eller på annen måte inkorporere deler av disse tjenestene på andre nettsteder eller tjenester uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse;
 • (vii) forsøke å endre, oversette, tilpasse, redigere, dekompilere, desassemblere eller foreta omvendt kompilering (reverse engineer) av programvare som brukes av Tripadvisor-selskaper i forbindelse med tjenestene;
 • (viii) omgå, deaktivere eller på andre måter forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner for tjenestene eller funksjonene som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innholdet; eller
 • (ix) laste ned noe innhold, med mindre det er uttrykkelig gjort tilgjengelig for nedlastning av Tripadvisor-selskapene.

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG OPPLYSNINGER

Alle personopplysninger du legger ut eller på annet vis sender inn i forbindelse med tjenestene, brukes i henhold til våre personvernbestemmelser. Klikk her for å vise våre personvernbestemmelser.

ANMELDELSER, KOMMENTARER OG BRUK AV ANDRE INTERAKTIVE OMRÅDER: LISENSTILDELING

Vi setter pris på å høre fra deg. Vær oppmerksom på at ved å oppgi innholdet ditt til eller gjennom tjenestene, enten det er via e-post, utlegging via et Tripadvisor-synkroniseringsprodukt, andres tjenester og applikasjoner, eller på annet vis, inkludert eventuelt innhold som er sendt til Tripadvisor-kontoen din via Tripadvisor-selskapenes produkter eller tjenester, anmeldelser, spørsmål, bilder, videoer, kommentarer, forslag, ideer eller lignende som inneholdes i noe av innholdet ditt, gir du Tripadvisor-selskapene en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, overførbar, ugjenkallelig og fullt underlisensierbar rett til å (a) være vertskap for, benytte, reprodusere, modifisere, kjøre, tilpasse, oversette, distribuere, utgi, skape avledede verk og fremvise og fremføre slikt innhold fra deg, over hele verden på et hvilket som helst medium; (b) gjøre innholdet ditt tilgjengelig for resten av verden og la andre gjøre det samme; (c) levere, promotere og forbedre tjenestene og gjøre innholdet du har delt via tjenestene tilgjengelig for andre selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner for syndikering, kringkasting, distribusjon, kampanjer eller publisering av dette innholdet ditt via andre medier og tjenester, i henhold til våre personvernbestemmelser og denne avtalen; og (d) bruke navnet og/eller varemerket du sender inn i forbindelse med dette innholdet ditt. Du anerkjenner at Tripadvisor etter eget skjønn kan velge å benytte innholdet ditt. Videre gir du Tripadvisor-selskapene retten til å rettslig forfølge enhver person eller enhet som ikke overholder dine eller Tripadvisor-selskapenes rettigheter i forbindelse med innholdet ditt ved mislighold av denne avtalen. Du erkjenner og samtykker at innholdet ditt verken er konfidensielt eller rettighetsbeskyttet. Du bekrefter og garanterer at du eier eller har de nødvendige lisensene, rettighetene (inkludert opphavsrett og andre immaterielle rettigheter), samtykkene og tillatelsene til å publisere og på andre måter bruke (og til at Tripadvisor-selskapene kan publisere og på andre måter bruke) innholdet ditt, slik det er autorisert i henhold til denne avtalen.

Dersom det fastslås at du har ideelle rettigheter (herunder retten til kreditering og at arbeidets integritet ivaretas) til innholdet ditt, erklærer du herved, i den grad loven tillater det, at: (a) du ikke krever at eventuell personlig identifiserbar informasjon brukes sammen med innholdet, eller avledede verk av eller oppgraderinger eller revisjoner av dette; (b) du ikke har noen innvendinger til Tripadvisor-selskapene og deres lisenstakeres, etterfølgeres og utvalgtes publisering, bruk, endring, sletting og benyttelse av innholdet; (c) du frasier deg til evig tid og samtykker til å ikke kreve eller hevde din rett til noen eller alle ideelle rettigheter som forfatter til noe av innholdet ditt; og (d) du fritar Tripadvisor-selskapene, deres lisensinnehavere, etterfølgere og utvalgte for alltid fra krav som du ellers kan gjøre gjeldende mot Tripadvisor-selskapene i kraft av slike moralske rettigheter.

Vær oppmerksom på at tilbakemeldinger og andre forslag du sender inn kan brukes når som helst, og vi er ikke forpliktet til å holde dem konfidensielle.

Tjenestene kan inneholde diskusjonsfora, oppslagstavler, anmeldelsestjenester, reiseportaler eller andre fora der du kan legge ut innhold, som reiseanmeldelser, meldinger, materialer eller andre elementer («interaktive områder»). Dersom Tripadvisor tilbyr slike Interaktive områder på nettsidene, er du selv ansvarlig for din bruk av slike Interaktive områder, og bruk av slike områder skjer på eget ansvar. Tripadvisor-selskapene garanterer ingen konfidensialitet når det gjelder noe av innholdet du deler via tjenestene eller i interaktive områder.  I den grad en enhet som et av Tripadvisor-selskapene tilbyr noen form for privat kommunikasjonskanal mellom kontoinnehavere, godtar du at slike enheter kan overvåke innhold i denne kommunikasjonen for å bidra til å beskytte fellesskapet og tjenestene. Du forstår at Tripadvisor-selskapene ikke redigerer eller kontrollerer meldinger fra brukere som legges ut eller distribueres gjennom tjenestene, inkludert i chatterom, på oppslagstavler eller andre kommunikasjonsfora, og Tripadvisor er på ingen måte ansvarlig for slike meldinger.  Tripadvisor redigerer eller kontrollerer ikke brukerinnhold som vises på nettstedene.  Tripadvisor-selskapene forbeholder seg likevel retten til å fjerne eventuelle slike meldinger eller annet innhold fra tjenestene uten varsel, dersom de mener i god tro at dette innholdet bryter denne avtalen eller av andre grunner mener at fjerningen er nødvendig for å beskytte rettighetene til Tripadvisor-selskapene og/eller andre brukere av tjenestene. Hvis du er uenig med fjerningen av innholdet ditt fra nettstedene, kan du kontakte Tripadvisor ved hjelp av Hjelpesenter for å komme med innvendinger.  Ved å bruke interaktive områder, godtar du uttrykkelig at du bare skal sende inn innhold som er ditt, og som samsvarer med publiserte Tripadvisor-retningslinjer som gjelder på det tidspunktet da innholdet sendes inn, og som er gjort tilgjengelig for deg av Tripadvisor.  Du godtar uttrykkelig å ikke bruke tjenestene til å legge ut, laste opp, overføre, distribuere, lagre, opprette eller på annen måte publisere noe av ditt innhold som:

 1. er falskt, ulovlig, misvisende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, upassende, usømmelig, suggererende, trakasserende (eller som oppfordrer til trakassering av andre personer), truende, invaderer andres privatliv eller krenker andres reklamerettigheter, som er støtende, provoserende, bedragersk eller upassende på annen måte;
 2. er åpenbart krenkende for internettsamfunnet, for eksempel ved å oppfordre til rasisme, fanatisme, hat eller fysisk skade av noe slag på en gruppe eller enkeltpersoner;
 3. fremsetter, oppfordrer til eller fremmer instruksjoner for en handlemåte som er ulovlig, kriminell, som medfører sivilrettslig ansvar, krenker en annen parts rettigheter hvilket som helst sted i verden, eller som på andre måter vil medføre ansvar eller bryte en lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, herunder, uten begrensning, forskriftene fra U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eller enhver regel fra enhver verdipapirbørs, inkludert, men ikke begrenset til, New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ eller London Stock Exchange;
 4. gir instruksjoner for ulovlig virksomhet, som produksjon eller kjøp av ulovlige våpen, invadering av andres privatliv, eller produksjon av eller tilbud om datavirus;
 5. kan krenke patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsretten til noen part – særlig angår dette innhold som oppfordrer til ulovlig eller uautorisert kopiering av andres arbeid som er beskyttet av opphavsrettigheter, slik som å tilby piratkopier av dataprogrammer eller koblinger til slike, tilby informasjon for å omgå kopisperrer installert av produsenten, eller tilby piratkopiert musikk eller koblinger til privatkopierte musikkfiler;
 6. utgjør masseutsendelser eller «spamming», «søppelpost», «kjedebrev» og «pyramidespill»;
 7. parodierer en person eller enhet, eller på annen måte uriktig fremstiller din tilknytning til en person eller enhet, herunder Tripadvisor-selskaper;
 8. er private opplysninger om noen tredjepart, inkludert, uten begrensning, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer og kredittkortnummer –  merk at en persons etternavn kan legges ut på nettstedene våre, men bare der uttrykkelig tillatelse fra den identifiserte personen er innhentet på forhånd;
 9. består av begrensede eller passordbeskyttede sider, eller skjulte sider eller bilder (som ikke er koblinger til eller fra et annet tilgjengelig nettsted);
 10. inneholder eller skal tilrettelegge for virus, korrupte data eller andre skadelige, forstyrrende eller destruktive filer;
 11. ikke er relatert til emnet på det interaktive området der innholdet legges ut; eller
 12. etter Tripadvisors eget skjønn: (a) ikke overholder de ovennevnte punktene, (b) bryter Tripadvisors tilknyttede retningslinjer, slik de er gjort tilgjengelige for deg av Tripadvisor, (c) er støtende, (d) forhindrer eller begrenser andre personers bruk eller glede av de interaktive områdene eller andre deler av tjenestene, eller (e) kan påføre Tripadvisor-selskapene eller deres brukere skade eller skadeansvar av noe slag.

Tripadvisor-selskapene påtar seg intet ansvar for innholdet som legges ut, lagres, sendes eller lastes opp til tjenestene av deg (når det gjelder ditt innhold) eller en tredjepart (når det gjelder alt innhold, mer generelt), eller for noe tap av eller skade på dette, og Tripadvisor-selskapene er heller ikke ansvarlige for eventuelle feil, ærekrenkelser, sladder, injurier, utelatelser, usannheter, uanstendighet, pornografi eller banning som kan forekomme. Som leverandør av interaktive tjenester, er ikke Tripadvisor ansvarlig for noen uttalelser, garantier eller andre typer innhold fra brukere (inkludert deg og innholdet ditt) på nettstedene eller i andre fora. Selv om Tripadvisor ikke har noen plikt til å sortere, redigere eller overvåke innholdet som legges ut eller distribueres via interaktive områder, forbeholder Tripadvisor seg retten til etter eget skjønn å fjerne, sortere eller redigere innhold som er lagt ut eller lagret på tjenestene uten varsel til enhver tid uansett grunn, og du har selv det hele og fulle ansvar for å lage reservekopier av og erstatte innhold du legger ut eller på annet vis sender inn til oss eller lagrer på tjenestene på egen bekostning.

Enhver bruk av de interaktive områdene eller andre aspekter av tjenestene som ikke overholder det ovennevnte, anses som et brudd på denne avtalen og kan blant annet føre til opphør av eller avbrudd i din rett til å bruke de interaktive områdene og/eller tjenestene, mer generelt.

Begrense Tripadvisors lisensrettigheter. Du kan velge å begrense Tripadvisor-selskapenes fremtidige bruk av innholdet ditt i henhold til denne avtalen (som angitt ovenfor) ved å gi Tripadvisor-selskapene en mer begrenset lisens – dette blir forklart grundigere nedenfor (slike begrensede lisenser omtales i dette dokumentet som «begrenset lisens»).  Du kan gjøre dette valget ved å velge en slik begrenset lisenstildeling her (vær oppmerksom på at for å gjøre dette, må du være logget på kontoen din). Hvis du velger dette, begrenses rettighetene du gir Tripadvisor-selskapene til innholdet ditt, i henhold til vilkårene som er angitt ovenfor (referert til som «standardlisensen») på noen viktige måter, som beskrevet i avsnitt 1 til 6 like nedenfor, slik at Tripadvisor-selskapene ikke har standardlisens for noe av innholdet ditt, med unntak av de tekstbaserte anmeldelsene og tilknyttede boblerangeringene du legger ut (som Tripadvisor-selskapene stadig skal ha en standardlisens for). Istedet skal selskapene ha en «begrenset lisens» for innholdet ditt, som beskrevet nedenfor: 

 1. Når du legger ut innhold via tjenestene, skal lisensen du gir Tripadvisor-selskapene til innholdet ditt være begrenset til en ikke-eksklusiv, royaltyfri, overførbar, underlisensierbar og global lisens til å oppbevare, bruke, distribuere, endre, kjøre, reprodusere, offentlig fremvise, oversette og skape avledede verk fra innholdet ditt, med det formål å fremvise dette på tjenestene, samt å bruke navnet og/eller varemerket ditt i forbindelse med dette innholdet. Underlagt avsnitt 6 nedenfor, gjelder den begrensede lisensen for innholdet ditt (nok en gang, unntatt tekstbaserte anmeldelser og tilhørende boblerangeringer) du eller noen som handler på dine vegne (f.eks. en tredjepart som bidrar til eller på annet vis administrerer kontoen din) gjør tilgjengelig på eller i forbindelse via tjenestene.
   
 2. Hva angår individuelle innholdselementer som er underlagt begrensede lisenser, kan du avslutte Tripadvisor-selskapenes lisensrettigheter ved å slette slike innlegg fra tjenestene.  På samme måte kan du avslutte Tripadvisor-selskapenes lisensrettigheter for alt innholdet ditt som er underlagt den begrensede lisensen, ved å avslutte kontoen din (en beskrivelse av hvordan du kan gjøre dette finner du her).  Uavhengig av ting som tilsier det motsatte, skal innholdet ditt (a) forbli på tjenestene i den grad du har delt det med andre, og de har kopiert eller lagret det før du slettet det eller avsluttet kontoen din, (b) kunne fortsette å vises på tjenestene i en rimelig tidsperiode etter at du har slettet det eller avsluttet kontoen din mens vi arbeider for å fjerne det, og/eller (c) kunne beholdes (men ikke vises offentlig) for tekniske, svindelmodererende, juridiske eller lovmessige årsaker i form av en sikkerhetskopi i en spesifikk periode.
   
 3. Tripadvisor-selskapene bruker ikke innholdet ditt i reklamer for produktene og tjenestene til tredjeparter overfor andre, uten ditt separate samtykke (inkludert sponset innhold), men du godtar og forstår at Tripadvisor-selskapene kan plassere annonser og kampanjer i tjenestene nær, ved siden av, tilstøtende til eller andre steder i nærheten av innholdet ditt (inkludert, for videoer eller annet dynamisk innhold, før, under og etter visninger), i tillegg til innhold fra andre.  I alle tilfeller der innholdet ditt vises på tjenestene, skal vi gi deg anerkjennelse ved å bruke navnet og/eller varemerket du sender inn i forbindelse med innholdet ditt.   
   
 4. Tripadvisor-selskapene gir ikke tredjeparter retten til å publisere innholdet ditt utenfor tjenestene. Men når du deler innholdet ditt på tjenestene (minus vår «Reiser»-funksjon, som kan gjøres privat) fører det til at innholdet ditt gjøres «offentlig», og vi aktiverer en funksjon som lar andre brukere (ved å bygge inn det offentlige innlegget eller på annet vis) dele innholdet ditt (som nevnt med unntak av reiser du konfigurerer til å være private) til tredjepartstjenester, og vi aktiverer søkemotorer for å sørge for at det offentlige innholdet ditt kan finnes gjennom tjenestene deres. 
   
 5. Unntatt der det modifiseres av avsnittene 1 til 6 i denne delen av avtalen, skal du og dine rettigheter og forpliktelser være underlagt vilkårene i denne avtalen. Lisensen du gir Tripadvisor-selskapene, slik den er endret av avsnitt 1 til 6, omtales som en «begrenset lisens».
   
 6. For å gjøre det klart, vil ikke innholdet du sender inn til tjenestene i forbindelse med Tripadvisor-selskapenes andre tjenester eller programmer være underlagt den begrensede lisensen – det skal isteden styres av vilkårene knyttet til den spesifikke Tripadvisor-tjenesten eller -programmet.

BESTILLING MED TREDJEPARTSLEVERANDØRER VIA Tripadvisor

Bruk av Tripadvisors bestillingstjenester Tripadvisor-selskapene tilbyr deg muligheten til å søke etter, velge og foreta reisebestillinger hos tredjepartsleverandører uten at du trenger å forlate tjenestene. Ved å bestille reiser via nettstedene, blir du kontoinnehaver hvis du ikke allerede er det.

Ved å bestille via nettstedet, samtykker du til fremgangsmåtene som står beskrevet i personvernbestemmelsene våre, og i denne avtalen. I tillegg garanterer du, enten som enkeltperson eller som forretningsrepresentant, at du er 18 år eller eldre, at du har juridisk myndighet til å inngå denne avtalen og bruke tjenestene (inkludert Tripadvisor-selskapenes tilretteleggingstjenester for bestilling) i henhold til denne avtalen, og at all informasjon du oppgir er sann og nøyaktig. Videre samtykker du til at Tripadvisor-selskapenes tjenester for bestillingstilrettelegging kun skal brukes til å foreta legitime bestillinger for deg eller en annen person som du har juridisk rett til å handle på vegne av. Falske eller bedragerske reservasjoner er forbudt, og brukere som forsøker å foreta en slik bestilling risikerer at kontoen deres avsluttes.

SOM BRUKER AV TJENESTENE, HERUNDER Tripadvisor-SELSKAPENES TILRETTELEGGINGSTJENESTER FOR BESTILLINGER, FORSTÅR OG SAMTYKKER DU TIL AT: (1) Tripadvisor-SELSKAPENE IKKE VIL HA NOE ANSVAR OVERFOR DEG ELLER ANDRE FOR UAUTORISERTE TRANSAKSJONER UTFØRT MED PASSORDET DITT ELLER KONTOEN DIN; OG (2) UAUTORISERT BRUK AV PASSORDET ELLER KONTOEN KAN MEDFØRE AT DU PÅDRAR DEG ANSVAR OVERFOR Tripadvisor, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG/ELLER ANDRE.

Når du foretar en bestilling som er tilrettelagt av Tripadvisor-selskapene, blir betalingsinformasjonen din innhentet og overført til leverandøren for å fullføre transaksjonen, som beskrevet i våre personvernbestemmelser. Vær oppmerksom på at leverandøren, ikke Tripadvisor-selskapene, er ansvarlig for å behandle betalingen din og levere bestillingen din.

Tripadvisor-selskapene vil ikke legge seg opp i bestillinger uten grunn, men forbeholder seg retten til å slutte å tilby tjenester for bestillingstilrettelegging dersom visse formildende omstendigheter foreligger, slik som når en bestilling ikke lenger er tilgjengelig eller hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at bestillingen kan være bedragersk. Tripadvisor-selskapene forbeholder seg også retten til å ta steg for å bekrefte identiteten din for å kunne behandle bestillingsforespørselen.

Hvis det mot formodning skulle forekomme at selv om en reservasjon er ledig når du foretar bestilling, men så blir utilgjengelig før innsjekking, er det eneste du kan gjøre å kontakte leverandøren for å ordne et alternativ eller annullere bestillingen din.

Tredjepartsleverandører. Tripadvisor-selskapene er ikke reisebyråer, og hverken leverer eller eier transporttjenester, overnattingssteder, restauranter, turer, aktiviteter eller opplevelser. Selv om Tripadvisor-selskapene viser informasjon om steder som eies av tredjepartsleverandører, og tilrettelegger for bestillinger hos enkelte leverandører på eller gjennom Tripadvisor-selskapenes nettsteder, skal ikke dette på noen måte antyde, foreslå eller utgjøre Tripadvisor-selskapenes sponsing eller godkjenning av tredjepartsleverandører, eller et samarbeid mellom Tripadvisor-selskapene og tredjepartsleverandørene. Selv om kontoinnehavere kan vurdere og anmelde bestemte transporttjenester, overnattingssteder, restauranter, turer, aktiviteter eller opplevelser basert på egne erfaringer, betyr ikke det at Tripadvisor-selskapene støtter eller anbefaler produktene eller tjenestene til noen tredjepartsleverandører, med unntak av at Tripadvisor tildeles visse bedrifter utmerkelser som er basert på anmeldelser lagt ut av kontoinnehavere. Tripadvisor-selskapene støtter ikke noe innhold som legges ut, sendes inn eller på annet vis oppgis av en bruker eller bedrift, eller noen synspunkter, anbefalinger eller råd som uttrykkes deri, og Tripadvisor-selskapene fraskriver seg uttrykkelig alt erstatningsansvar i forbindelse med slikt innhold. Du godtar at Tripadvisor-selskapene ikke er ansvarlige for at informasjonen de innhenter fra tredjepartsleverandører og viser via tjenestene er riktig eller fullstendig.

Hvis du foretar en bestilling med en tredjepartsleverandør, vil du, i tillegg til denne avtalen, samtykke til å se gjennom og bli bundet av leverandørens vilkår for kjøp og nettstedsbruk, samt personvernbestemmelsene, og eventuelle andre regler og retningslinjer som angår leverandørens nettsted eller eiendom. Dine samhandlinger med tredjepartsleverandører skjer på egen risiko. Tripadvisor-selskapene er ikke ansvarlig for handlinger, utelatelser, feil, utsagn, garantier, løftebrudd eller uaktsomhet fra tredjepartsleverandører, eller for personskader, dødsfall, skader på eiendom eller andre skader eller kostnader forårsaket av din samhandling med tredjepartsleverandører.

Tjenestene kan koble deg til leverandørnettsteder eller andre nettsteder Tripadvisor ikke driver eller har kontroll over. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet Koblinger til tredjeparters nettsted nedenfor.

Bestilling av ferieutleiesteder, restaurantreservasjoner og opplevelser fra tredjepartsleverandører oppført på nettstedene til tilknyttede selskaper. Noen av Tripadvisors tilknyttede selskaper fungerer som markedsplasser som gjør det lettere for reisende å (1) inngå ferieutleieavtaler med stedenes eiere og ledere («ferieutleiesteder»), (2) reservere bord på restauranter («restauranter») og/eller (3) bestille turer, aktiviteter og attraksjoner (diverse, «opplevelser») med tredjepartsleverandører av disse opplevelsene (alle slike leverandører av ferieutleiesteder og/eller opplevelser blir omtalt som en «annonsør»). Tripadvisors tilknyttede selskaper syndikerer annonsene sine til andre enheter i Tripadvisor-selskapsgruppen, og det er grunnen til at du ser dem på nettstedene til Tripadvisor-selskapene.  Som bruker må du være ansvarlig for din bruk av tjenestene (særlig inkludert Tripadvisor-selskapenes nettsteder) og eventuelle transaksjonsavgifter som involverer ferieutleiesteder, restauranter eller opplevelser som er tilrettelagt av Tripadvisors tilknyttede selskaper. Vi eier ikke, administrerer eller skriver kontrakter for noen ferieutleiesteder, restauranter eller opplevelser oppført på tjenestene.

Da verken Tripadvisor eller dets tilknyttede partnerselskaper er parter til ferieutleiestedstransaksjoner, restaurantreservasjoner eller opplevelsesrelaterte transaksjoner mellom reisende og annonsører, vil enhver tvist eller konflikt som involverer en faktisk eller potensiell transaksjon mellom deg og en annonsør, herunder kvalitet, tilstand, sikkerhet og lovlighet på oppførte ferieutleiesteder, restauranter eller opplevelser, at det oppgitte innholdet er nøyaktig, annonsørens mulighet til å leie ut et ferieutleiested, gi deg en reservasjon eller levere en opplevelse, eller din evne til å betale for et ferieutleiested, et restaurantmåltid eller en tjeneste eller opplevelse, være hver enkelt brukers ansvar alene.

Ett av Tripadvisors partnerselskaper kan fungere som en annonsørs agent i en begrenset kapasitet kun for det formål å overføre betalingen din til annonsøren. Du godtar å betale en annonsør, eller et av Tripadvisors tilknyttede selskap som fungerer som begrenset betalingsinnkrever på vegne av en annonsør, eventuell(e) spesifisert(e) avgift(er) annonsøren belaster for bestilling av et ferieutleiested eller en opplevelse.

For mer informasjon om ferieutleiested-avgifter, sikkerhetsdepositumer, gebyrer for opplevelser, betalingsbehandling, refusjoner og lignende, kan du se partnervilkårene våre (for opplevelser, gå til Viator; for restauranter, gå til The Fork; for ferieutleiesteder, gå til Tripadvisor-selskapenes ferieutleiesteder. Ved å bestille et ferieutleiested, en restaurantreservasjon eller en opplevelse som er tilrettelagt av ett av våre tilknyttede selskaper, må du bekrefte og godta vilkårene, samt deres personvernbestemmelser.

Hvis du inngår en tvist med en annonsør innenfor EU, finnes det alternative metoder for å løse tvister, som er tilgjengelig på Internett her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

REISEMÅL

Utenlandsreiser. Når du foretar internasjonale reisebestillinger med tredjepartsleverandører eller planlegger internasjonale reiser ved bruk av tjenestene, er du selv ansvarlig for at du oppfyller utenlandske innreisekrav og at reisedokumentene dine, som pass og visum, er i orden.

For informasjon om pass- og visumkrav, henvend deg til aktuell ambassade eller konsulat. Da kravene kan endres når som helst, må du sjekke for oppdatert informasjon både før du bestiller og før avreise. Tripadvisor-selskapene påtar seg intet ansvar for reisende som nektes adgang på en flyvning eller inn til et land på grunn av manglende gyldig pass, visum eller andre reisedokumenter som kreves av ulike flyselskap, myndigheter eller land, herunder land den reisende kanskje bare er på gjennomreise i.

Det er også ditt ansvar å sikre at du oppfyller alle helserelaterte innreisebestemmelser, får de anbefalte vaksinasjonene, tar alle anbefalte medisiner og følger alle medisinske råd i forbindelse med turen.

Selv om de fleste reiser, herunder reiser til utlandet, fullføres uten spesielle hendelser, kan reiser til visse reisemål innebære en større risiko enn andre. Tripadvisor oppfordrer reisende til å undersøke og gå nærmere igjennom forbudene, advarslene, kunngjøringene og sikkerhetsrådene utstedt av myndighetene i eget land og myndighetene i reisemålets land, før man bestiller reiser til utlandet. For eksempel oppgir amerikanske myndigheter informasjon om tilstandene i ulike land og risikonivået forbundet med reiser til bestemte utenlandske reisemål, på www.state.govwww.tsa.gov,www.dot.govwww.faa.govwww.cdc.govwww.treas.gov/ofac og www.customs.gov.

SELV OM Tripadvisor-SELSKAPER VISER INFORMASJON SOM ER RELEVANT FOR REISER TIL BESTEMTE REISEMÅL I UTLANDET, GARANTERES DET IKKE AT REISER TIL SLIKE REISEMÅL ER ANBEFALT ELLER UTEN RISIKO, OG VI ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAP SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV REISER TIL SLIKE REISEMÅL.

ANSVARSFRASKRIVELSE

LES DENNE DELEN NØYE. DENNE DELEN BEGRENSER Tripadvisor-SELSKAPENES ANSVAR OVERFOR DEG I SAKER SOM KAN OPPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUK AV DISSE TJENESTENE. DERSOM DU IKKE FORSTÅR VILKÅRENE I DENNE DELEN ELLER I ANDRE DELER AV DENNE AVTALEN, BØR DU KONSULTERE EN ADVOKAT FOR FORKLARING FØR DU ÅPNER ELLER TAR I BRUK TJENESTENE.

INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM PUBLISERES PÅ ELLER PÅ ANDRE MÅTER GJØRES TILGJENGELIGE GJENNOM TJENESTENE, KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG FEIL, OG DETTE GJELDER OGSÅ TILGJENGELIGHET OG PRISER. Tripadvisor-SELSKAPENE GARANTERER IKKE AT INFORMASJONEN ER KORREKT, OG FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR EVENTUELLE FEIL OG UNØYAKTIGHETER SOM GJELDER INFORMASJONEN OG BESKRIVELSENE OVERNATTINGSSTEDET, OPPLEVELSENE, FLYTUREN, CRUISET, RESTAURANTEN ELLER NOEN ANDRE REISEPRODUKTER SOM VISES VIA TJENESTENE (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, PRIS, TILGJENGELIGHET, BILDER, LISTE FOR OVERNATTINGSSTEDER, OPPLEVELSE, FLYTUR, CRUISE, RESTAURANT ELLER ANDRE REISERPRODUKTFASILITETER, GENERELLE PRODUKTBESKRIVELSER, ANMELDELSER OG VURDERINGER OSV.). I TILLEGG VIL Tripadvisor-SELSKAPENE UTTRYKKELIG FORBEHOLDE SEG RETTEN TIL Å KORRIGERE EVENTUELLE FEIL I OPPGITTE TALL FOR LEDIG KAPASITET ELLER PRISER PÅ TJENESTENE OG/ELLER I VENTENDE BESTILLINGER SOM ER FORETATT MED FEIL PRIS.

Tripadvisor GIR INGEN FREMSTILLINGER AV NOE SLAG OM TJENESTENES EGNETHET, HERUNDER INFORMASJONEN SOM FINNES PÅ DERES NETTSTEDER ELLER EVENTUELLE DELER AV DISSE, FOR NOE FORMÅL, OG AT INKLUDERING ELLER TILBUD AV PRODUKTER ELLER TJENESTER PÅ DERES NETTSTEDER ELLER PÅ ANNET VIS GJENNOM TJENESTENE, IKKE INNEBÆRER TripadvisorS GODKJENNELSE ELLER ANBEFALING AV SLIKE PRODUKTER ELLER TJENESTER, UAVHENGIG AV EVENTUELLE UTMERKELSER SOM ER UTDELT BASERT PÅ BRUKERANMELDELSER. ALL INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTETILBUD SOM GJØRES TILGJENGELIGE GJENNOM TJENESTENE, LEVERES SOM DE ER, UTEN GARANTI AV NOE SLAG. Tripadvisor FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, BETINGELSER ELLER ANDRE VILKÅR AV NOE SLAG FOR AT TJENESTENE, DERES SERVERE ELLER ANDRE DATA (INKLUDERT E-POST) SENDT FRA Tripadvisor, ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, FRASKRIVER Tripadvisor SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR AV NOE SLAG OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT, UFORSTYRRET BESITTELSE OG UKRENKELIGHET.

Tripadvisor-SELSKAPENE FRASKRIVER SEG OGSÅ ETTERTRYKKELIG ETHVERT ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN AV ELLER UTFORMINGEN AV INNHOLDET SOM ER TILGJENGELIG PÅ OG GJENNOM TJENESTENE, OG EVENTUELLE ANDRE VILKÅR.

TREDJEPARTSLEVERANDØRENE SOM LEVERER OVERNATTINGSSTEDER, FLYGNINGER, LEIE, OPPLEVELSER, RESTAURANTER ELLER CRUISE, REISE ELLER ANDRE TJENESTER PÅ ELLER GJENNOM TJENESTENE ER UAVHENGIGE LEVERANDØRER, OG ER IKKE REPRESENTANTER FOR ELLER ANSATTE HOS Tripadvisor-SELSKAPENE. Tripadvisor-SELSKAPENE ER IKKE ANSVARLIGE FOR HANDLINGER, FEIL, UTELATELSER, UTSAGN, GARANTIER, LØFTEBRUDD ELLER UAKTSOMHET FRA NOEN AV DISSE LEVERANDØRENE ELLER FOR NOEN PERSONSKADER, DØDSFALL, SKADER PÅ EIENDOM ELLER ANDRE SKADER ELLER KOSTNADER FORÅRSAKET AV DETTE. Tripadvisor HAR IKKE NOE ANSVAR OG VIL IKKE TILBY REFUSJON DERSOM DET SKULLE OPPSTÅ FORSINKELSER, AVBESTILLINGER, OVERBOOKING, STREIK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE HENDELSER UTENFOR DERES DIREKTE KONTROLL, OG DE HAR IKKE NOE ANSVAR FOR TILLEGGSKOSTNADER, UTELATELSER, FORSINKELSER, OMRUTING ELLER HANDLINGER FRA STYRESMAKTER ELLER MYNDIGHETER.

I HENHOLD TIL DET OVENNEVNTE BRUKER DU TJENESTENE PÅ EGET ANSVAR, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER Tripadvisor-SELSKAPENE (ELLER DERES LEDERE, STYRE OG/ELLER ANSATTE) ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ERSTATNING, STRAFFEERSTATNING, TILFELDIG SKADE, SPESIELL SKADE ELLER FØLGESKADE ELLER NOE TAP AV INNTEKT, FORTJENESTE, GOODWILL, DATA, KONTRAKTER, PENGEBRUK, ELLER TAP ELLER SKADER SOM FØLGE AV ELLER KNYTTET TIL FORSTYRRELSER I FORRETNINGSDRIFTEN AV NOE SLAG, SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL DIN TILGANG TIL, VISNING ELLER BRUK AV DISSE TJENESTENE, ELLER MED FORSINKET ELLER MANGLENDE TILGANG TIL Å FÅ TILGANG TIL, VISE ELLER BRUKE TJENESTENE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIN TILLIT TIL ANMELDELSER ELLER SYNSPUNKTER SOM VISES PÅ ELLER GJENNOM TJENESTENE; EVENTUELLE VIRUS, (()), TROJANSKE HESTER, INFORMASJON, PROGRAMVARE, SAMMENKOBLEDE NETTSTEDER, PRODUKTER OG TJENESTER ANSKAFFES GJENNOM TJENESTENE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ET Tripadvisor-SELSKAPS SYNKRONISERINGSPRODUKT); SKADE PÅ PERSON ELLER EIENEDOM AV NOE SLAG, SOM FOREKOMMER SOM FØLGE AV DIN BRUK AV TJENESTENES SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONOPPLYSNINGER OG/ELLER ØKONOMISKE OPPLYSNINGER SOM ER LAGRET PÅ DISSE; EVENTUELLE FEIL ELLER UNNLATELSER I INNHOLD ELLER EVENTUELLE TAP ELLER SKADER AV NOE SLAG SOM FOREKOMMER SOM FØLGE AV BRUK AV INNHOLD, ELLER PÅ ANNET VIS SOM FØLGE AV TILGANG TIL, VISNING AV ELLER BRUK AV TJENESTENE) ENTEN DET ER BASERT PÅ UAKTSOMHETSANSVAR, KONTRAKTSANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER LIGNENDE, OG SELV OM Tripadvisor ELLER DENNES TILKNYTTEDE SELSKAPER ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKT ANSVAR.

Hvis Tripadvisor-selskapene blir holdt ansvarlig for tap eller skade som utgår fra, eller på noen måte er forbundet til, bruk av tjenestene, vil Tripadvisor-selskapenes ansvar ikke i noe tilfelle overskride en totalsum større enn (a) transaksjonsgebyrer betalt til Tripadvisor for transaksjonen(e) på eller gjennom tjenestene som ligger til grunn for saken, eller (b) ett hundre dollar (USD 100).

Ansvarsbegrensningen gjenspeiler risikofordelingen mellom partene. Begrensningene i denne delen vil bestå og gjelde selv om et begrenset tiltak spesifisert i disse vilkårene skulle vise seg å ikke dekke det tiltenkte formålet. Ansvarsbegrensningene som er angitt i disse vilkårene, gjelder til fordel for Tripadvisor-selskapene.

DISSE VILKÅRENE OG DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER IKKE FOR OBLIGATORISKE JURIDISKE RETTIGHETER SOM IKKE KAN FRAVIKES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FOR EKSEMPEL I HENHOLD TIL FORBRUKERRELATERT LOVGIVNING SOM FINNES I ENKELTE LAND.

HVIS LOVEN I LANDET DER DU BOR IKKE TILLATER EN SPESIFIKK BEGRENSNING ELLER ANSVARSFRASKRIVELSE SOM ER ANGITT I DENNE KLAUSULEN, SKAL IKKE DENNE BEGRENSNINGEN GJELDE. ANSVARSFRASKRIVELSEN VIL ELLERS GJELDE FULLT UT, I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV.

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker til å forsvare og holde Tripadvisor-selskapene og deres ledere, styre, ansatte og agenter skadesløse for ethvert krav, rettskrav, begjæring, erstatningskrav, tap, bøter eller andre kostnader eller utgifter av ethvert slag, herunder, men ikke begrenset til, rimelige juridiske omkostninger og regnskapsomkostninger framsatt av tredjeparter som følge av:

 • (i) ditt mislighold av denne avtalen eller dokumentene som det refereres til i denne avtalen;
 • (ii) at du ikke overholder loven eller en tredjeparts rettigheter; eller
 • (iii) din bruk av tjenestene, inkludert Tripadvisor-selskapenes nettsteder.

KOBLINGER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER

Tjenestene kan inneholde hyperkoblinger til nettsteder som drives av andre parter enn Tripadvisor-selskapene. Slike hyperkoblinger er kun tatt med i informasjonsøyemed. Tripadvisor-selskapene har ingen kontroll over slike nettsteder og er ikke ansvarlig for innholdet, personvernet eller andre rutiner på slike nettsteder. Det er også opp til deg å ta forholdsregler for å sikre at koblinger du velger eller programvare du laster ned (enten det er fra dette eller et annet nettsted), ikke inneholder elementer som virus, ormer, trojanske hester, feil eller andre elementer av ødeleggende karakter. Tripadvisor-selskapenes inkludering av hyperkoblinger til slike nettsteder innebærer ingen godkjennelse av materialet på slike tredjeparts nettsteder eller apper, eller noen tilknytning til slike operatører.

I enkelte tilfeller kan du få spørsmål på tredjeparters nettsteder eller apper om å koble din Tripadvisor-kontoprofil til en profil på en tredjeparts nettsted. Du er selv ansvarlig for å velge om du vil gjøre dette – det er helt valgfritt, og sammenkoblingen av denne informasjonen til tredjepartens nettsted eller app kan når som helst deaktiveres igjen. Hvis du velger å koble Tripadvisor-kontoen din til tredjepartsnettsteder eller -apper, vil nettstedet eller appen ha tilgang til informasjonen du har lagret på Tripadvisor-kontoen din, inkludert informasjon om andre brukere du deler informasjon med. Du bør lese vilkårene og personvernbestemmelsene for tredjepartsnettstedene og -appene du besøker, siden disse inneholder regler og tillatelser som angår deres bruk av informasjonen din, og disse kan være annerledes en de som gjelder for tjenestene, inkludert nettstedene våre. Vi oppfordrer deg til å vurdere disse tredjepartsnettstedene og -appene, og bruke dem på eget ansvar.

PROGRAMVARE SOM DEL AV TJENESTER: YTTERLIGERE MOBILLISENSER

Programvare fra tjenestene er underlagt eksportreguleringer i USA. Ingen programvare fra tjenestene kan lastes ned, eller på annen måte eksporteres eller reeksporteres til (a) landene (eller statsborgere eller innbyggere på og i) Cuba, Nord-Korea, Iran, Syria, Burma, Sudan eller noe annet land som USA har et handelsforbud mot, eller (b) noen på listen over spesielt utvalgte statsborgere (Specially Designated Nationals) fra det amerikanske finansdepartementet (U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders). Ved å bruke tjenestene, garanterer du at du ikke befinner deg i, kontrolleres av eller er statsborger eller innbygger i et slikt land eller er oppført på en slik liste.

Som nevnt ovenfor, inkluderer tjenestene programvare. Denne kan noen ganger omtales som «apper».  All programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra tjenestene («programvare»), er opphavsrettslig beskyttet arbeid som tilhører Tripadvisor eller andre parter, som angitt. Din bruk av slik programvare er underlagt vilkårene i eventuelle lisensavtaler for sluttbrukere som følger med eller er inkludert i programvaren. Du kan ikke installere eller bruke programvare som har en vedlagt eller inkludert lisensavtale, hvis du ikke først godtar vilkårene i lisensavtalen. For programvare som er tilgjengelig for nedlasting via tjenestene, og som ikke følges av en lisensavtale, tildeler vi deg, brukeren, en begrenset, personlig og ikke-overførbar lisens til å bruke programvaren til å vise og på annen måte bruke disse tjenestene i samsvar med denne avtalens vilkår (inkludert retningslinjene som omtales her) og til intet annet formål.

Vær oppmerksom på at programvaren, herunder, uten begrensning, all HTML-, XML- og Java-kode og Active X-kontroller som finnes i tjenestene, eies eller lisensieres av Tripadvisor, og er beskyttet av åndsverkslover og internasjonale traktatbestemmelser. Enhver gjengivelse eller videreformidling av programvaren er uttrykkelig forbudt og kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar. Overtredelser straffes med strengest mulig straff.

Deler av Tripadvisors mobile programvare kan bruke opphavsrettsbeskyttet materiale, og Tripadvisor anerkjenner bruken av denne. I tillegg er det spesifikke vilkår som gjelder for bruken av visse mobile applikasjoner fra Tripadvisor. Se siden Mobile lisenser for anmerkninger som gjelder mobile applikasjoner fra Tripadvisor.

UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, ER DET UTTRYKKELIG FORBUDT Å KOPIERE ELLER GJENGI PROGRAMVAREN PÅ EN ANNEN SERVER ELLER PLASSERING FOR VIDERE GJENGIVELSE ELLER REDISTRIBUSJON. I DEN GRAD DENNE PROGRAMVAREN HAR NOEN GARANTI, ER DET KUN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN ELLER DENNE AVTALEN (DEN SOM ER AKTUELL).

MERKNADER OM OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

Tripadvisor, uglelogoen, vurderingsboblene og alle andre produkt- eller tjenestenavn eller slagord som vises på tjenestene, er registrerte varemerker og/eller sedvanerettslige varemerker som tilhører Tripadvisor LLC og/eller dets leverandører eller lisenstakere, og de kan ikke kopieres, etterlignes eller brukes, verken helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Tripadvisor eller den relevante varemerkeinnehaveren. I tillegg til utseendet og stilen på tjenestene, herunder nettstedene våre og at av topptekster, tilpasset grafikk, knappeikoner og skript relatert til disse, kommer servicemerket, varemerket og/eller produktdesignrettigheter for Tripadvisor, og disse kan ikke kopieres, etterlignes eller brukes, verken helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Tripadvisor. Alle andre varemerker, registrerte varemerker, produktnavn og selskapsnavn eller logoer som er nevnt på tjenestene, eies av sine respektive eiere. Med unntak av i den grad det er angitt noe annet sted i denne avtalen, vil produkter, tjenester, prosesser eller annen informasjon, med merkenavn, varemerke, produsent, leverandør eller på annen måte, ikke utgjøre eller innebære godkjennelse, sponsing eller anbefaling av disse fra Tripadvisor.

Med enerett. Tripadvisor er ikke ansvarlig for innhold på nettsteder som driftes av andre parter enn Tripadvisor.

Prosedyre for varsling og fjerning av ulovlig materiale

Tripadvisor har prosedyrer for "varsling og fjerning" av ulovlig materiale. Dersom du har klager på eller innvendinger til innhold, herunder brukermeldinger som legges ut på tjenestene, eller hvis du tror at materiale eller innhold som er lagt ut på tjenestene, krenker en opphavsrett som du innehar, må du kontakte oss umiddelbart ved å følge vår prosedyre for varsling og fjerning av ulovlig materiale. Klikk her for å se retningslinjene og prosedyren for opphavsrett. Når denne prosedyren er fulgt, vil Tripadvisor svare på gyldige og riktig begrunnede klager ved å iverksette alle rimelige tiltak for å fjerne åpenbart ulovlig materiale innen rimelig tid.

ENDRINGER PÅ TJENESTENE: AVSLUTNING

Tripadvisor kan til enhver tid endre, legge til eller slette vilkårene for denne avtalen, enten helt eller delvis, etter eget skjønn, når vi anser det som nødvendig av juridiske eller tekniske årsaker, eller som følge av endringer i tjenestene som tilbys, eller stilen eller oppsettet på tjenestene. Deretter godtar du uttrykkelig å være bundet av vilkårene i denne avtalen etter at de er endret.

Tripadvisor-selskapene kan når som helst endre, stanse eller fjerne en hvilken som helst del av tjenesten, herunder tilgjengeligheten av tjenestenes funksjoner, databaser eller innhold. Tripadvisor-selskapene kan også begrense tilgangen din til hele eller deler av tjenestene, uten varsel eller ansvar, av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker, for å forhindre uautorisert tilgang, tap eller ødeleggelse av data eller der Tripadvisor og/eller dennes partnerselskaper etter eget skjønn fastslår at du har brutt noen betingelse(r) i denne avtalen eller noen lov eller forskrift, og der Tripadvisor og/eller dets partnerselskaper velger å slutte å tilby noen deler av tjenestene.

DERSOM DU FORTSETTER Å BRUKE TJENESTENE NÅ, ELLER ETTER AT DET LEGGES UT ET VARSEL OM ENDRINGER, TOLKES DET SOM AT DU HAR GODTATT SLIKE ENDRINGER.

Tripadvisor kan avslutte denne avtalen med deg når som helst, uten forhåndsvarsel, der de mener i god tro at du har brutt denne avtalen eller av andre grunner mener at avsluttingen er rimelig nødvendig for å beskytte rettighetene til Tripadvisor-selskapene og/eller andre brukere av tjenestene. Dette betyr at vi kan slutte å levere tjenestene til deg.

JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOV

Dette nettstedet eies og kontrolleres av Tripadvisor LLC, et amerikansk aksjeselskap. Denne avtalen og alle tvister eller krav (inkludert tvister eller krav som ikke er kontraktbaserte) som oppstår fra eller i forbindelse med den, dens emne eller dens utforming skal styres av og formes i samsvar med loven i Commonwealth of Massachusetts, USA. Du samtykker herved til eksklusiv jurisdiksjon og rettskretser i Massachusetts, USA, og samtykker til at reglene og prinsippene som gjelder ved slike domstoler, gjelder for alle tvister – både kontraktbaserte og ikke-kontraktbaserte – som oppstår i forbindelse med eller som følge av din eller en tredjeparts bruk av dette nettstedet. Du samtykker til at alle krav som du kan ha mot Tripadvisor LLC i forbindelse med eller som følge av bruken av disse tjenestene, må fremlegges for en kompetent domstol i staten Massachusetts. Bruk av tjenestene er uautorisert i enhver jurisdiksjon der ikke alle disse vilkårene er gjeldende, herunder, uten begrensning, denne paragrafen. Ingenting i denne klausulen skal begrense retten Tripadvisor har til å anlegge sak mot deg for en eller flere andre domstoler med kompetent jurisdiksjon. Det foregående skal ikke gjelde i den grad gjeldende lover i landet ditt krever at annen lovgivning og/eller jurisdiksjon skal gjelde – særlig hvis du bruker tjenestene som forbruker – og dette ikke kan utelukkes ved kontrakt, og vil ikke være underlagt United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods, hvis ikke annet er aktuelt.  Hvis du bruker tjenestene som forbruker, og ikke som forretning eller forretningsrepresentant, kan du være berettiget til å opprette rettslige krav mot Tripadvisor i landet du bor i. Denne klausulen skal ellers gjelde fullt ut, i den grad det er tillatt i landet der du bor.

VALUTAKALKULATOR

Valutakursene er basert på forskjellige offentlig tilgjengelige kilder, og bør kun betraktes som veiledende. Kursene er ikke bekreftet som nøyaktige, og de faktiske kursene kan variere. Valutanoteringene blir ikke alltid oppdatert daglig. Informasjonen som gis antas å være nøyaktig, men Tripadvisor-selskapene kan ikke garantere dette. Når du bruker denne informasjonen til finansielle formål, anbefaler vi at du konsulterer kvalifiserte fagpersoner for å bekrefte valutakursene. Vi godkjenner ikke bruk av denne informasjonen til noen andre formål enn privat bruk, og det er strengt forbudt å videreselge, redistribuere og bruke denne informasjonen til kommersielle formål.

GENERELLE BESTEMMELSER

Vi forbeholder oss retten til å ta tilbake eventuelle brukernavn, kontonavn, kallenavn eller andre brukeridentifikatorer, uansett grunn, uten noe erstatningsansvar overfor deg.

Du samtykker i at det ikke er noe prosjektsamarbeid, agentur, kompaniskap eller ansettelsesforhold mellom deg og Tripadvisor og/eller dets tilknyttede selskaper som et resultat av denne avtalen eller bruk av disse tjenestene.

Vår gjennomføring av denne avtalen er underlagt gjeldende lover og rettslige prosesser, og ingenting som står skrevet i denne avtalen skal begrense vår rett til å overholde rettspålegg eller rettslige begjæringer eller krav knyttet til bruken av tjenestene eller informasjon som er gitt eller innhentet av oss i forbindelse med slik bruk. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, samtykker du til at et krav eller saksgrunnlag som oppstår fra eller i forbindelse med din tilgang til eller bruk av tjenestene, skal frafalles ugjenkallelig hvis det ikke fremsettes innen to (2) år fra datoen et slikt krav eller grunnlag oppstod eller ble akkumulert.

Dersom det fastslås at deler av dette avtalen er ugyldig eller ikke rettskraftig i henhold til gjeldende lov, herunder, men ikke begrenset til, garantifraskrivelser og ansvarsbegrensninger som er fremsatt ovenfor, skal den ugyldige eller ikke-rettskraftige bestemmelsen erstattes av en gyldig og rettskraftig bestemmelse som ligger så nær hensikten med den opprinnelige bestemmelsen som mulig, og de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen skal fortsette å gjelde.

Denne avtalen (og eventuelle andre vilkår som det henvises til i avtalen) utgjør hele avtalen mellom deg og Tripadvisor i forbindelse med tjenestene, og erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, uavhengig av om den er elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom deg og Tripadvisor med hensyn til tjenestene. En trykt versjon av denne avtalen og av eventuelle merknader som er gitt i elektronisk form, skal være tillatt i rettslige eller administrative prosesser som er basert på eller relatert til denne avtalen, i samme grad og underlagt de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og fortegnelser som opprinnelig ble generert og vedlikeholdt i trykt form.

Følgende deler skal overleve eventuell avslutning av avtalen:

Vilkårene og betingelsene for denne avtalen er tilgjengelige på de samme språkene som Tripadvisor-nettstedene og/eller appene der tjenestene kan brukes.

Da nettstedene og/eller appene der tjenestene er tilgjengelige, ikke alltid blir oppdatert periodisk, er vi ikke pålagt å registrere det som redaksjonelt produkt i henhold til gjeldende lov.

Fiktive navn på selskap, produkter, personer, karakterer og/eller data som nevnes i, på eller gjennom tjenestene, representerer ingen virkelige individer, selskaper, produkter eller hendelser.

Ingenting i denne avtalen skal ansees som å tildele en tredjepart rettigheter eller fordeler, med unntak av at Tripadvisors tilknyttede selskaper skal ansees uttrykkelige tredjepartsbegunstigede for denne avtalen.

Med mindre du har fått tillatelse av oss, har du har ikke rett til å overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen til andre.

Eventuelle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, forbeholdes.

SERVICEHJELP

Hvis du trenger svar på spørsmål eller måter å kontakte oss på, kan du besøke vårt Hjelpesenter. Eller du kan ta kontakt med oss på:

Tripadvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Vær oppmerksom på at Tripadvisor LLC ikke godtar juridiske varsler eller stevninger via noen andre av midler enn en papirutgave lever til adressen som er angitt like ovenfor.  For å unngå tvil, og uten begrensning, godtar vi derfor ikke varsler eller stevninger formidlet til våre tilknyttede selskaper eller datterselskaper.

©2022 Tripadvisor LLC. Med enerett.                                

Sist oppdatert 15. desember 2022.