Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediasenter

Newsroom

Mobil-lisenser

Erkjennelser:

Deler av Tripadvisors mobile programvare kan bruke opphavsrettsbeskyttet materiale – bruken av dette er herved anerkjent, i henhold til vilkårene for følgende lisenser.

iOS-lisenser

IGListKit-lisens:

BSD-lisens

For IGListKit-programvare

Opphavsrett (c) 2016, Facebook, Inc. Med enerett.

Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endring, er tillatt, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt: Videredistribuering av koden må inkludere merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse. Videredistribusjon i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett, listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen, og/eller annet materiale med distribusjonen. Verken navnet Facebook eller navnene på dennes bidragsytere kan brukes til å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERNE SOM DEN ER, OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER FRASKREVET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL RETTIGHETSHAVER ELLER BIDRAGSYTERE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSAK OG UANSETT SKADEANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM KONTRAKTANSVAR, UAKTSOMHETSANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER IKKE) SOM OPPSTÅR PÅ HVILKEN SOM HELST MÅTE SOM FØLGE AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV HVIS MAN ER INFORMERT OM FAREN FOR SLIKE SKADER.

Betingelser for bruk

Alamofire-lisens:

Opphavsrett (c) 2014–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Tillatelse er herved gitt, gratis, til alle som anskaffer et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvare"), til å bruke programvaren uten begrensning, herunder den ubegrensede retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av programmet, og tillate personer som har mottatt programmet å gjøre dette, underlagt følgende vilkår:

Merknaden om opphavsrett ovenfor, og denne merknaden om tillatelse, skal inkluderes i alle utgaver eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM EN KONTRAKTHANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE BESKJEFTIGELSER MED PROGRAMMET.

Betingelser for bruk

PromiseKit-lisens:

Opphavsrett 2016, Max Howell, mxcl@me.com

Tillatelse er herved gitt, gratis, til alle som anskaffer et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvare"), til å bruke programvaren uten begrensning, herunder den ubegrensede retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av programmet, og tillate personer som har mottatt programmet å gjøre dette, underlagt følgende vilkår:

Merknaden om opphavsrett ovenfor, og denne merknaden om tillatelse, skal inkluderes i alle utgaver eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM EN KONTRAKTHANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE BESKJEFTIGELSER MED PROGRAMMET.

Betingelser for bruk

MCSegmented Control-lisens:

Opphavsrett (c) 2011, MCSegmented Control og Matteo Caldari
Med enerett.

Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endring, er tillatt, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 • Videredistribuering av koden må inkludere merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistribusjon i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett, listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen, og/eller annet materiale med distribusjonen.
 • Verken navnet MCSegmented Control eller Matteo Caldari eller navnene på disses bidragsytere kan brukes til å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren, uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERNE SOM DEN ER, OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER FRASKREVET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL RETTIGHETSHAVER ELLER BIDRAGSYTERE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSAK OG UANSETT SKADEANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM KONTRAKTANSVAR, UAKTSOMHETSANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER IKKE) SOM OPPSTÅR PÅ HVILKEN SOM HELST MÅTE SOM FØLGE AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV HVIS MAN ER INFORMERT OM FAREN FOR SLIKE SKADER.

ZipArchive-lisens

Opphavsrett (c) 2010–2015, Sam Soffes, http://soff.es

Tillatelse er herved gitt, gratis, til alle som anskaffer et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvare"), til å bruke programvaren uten begrensning, herunder den ubegrensede retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av programmet, og tillate personer som har mottatt programmet å gjøre dette, underlagt følgende vilkår:

Merknaden om opphavsrett ovenfor, og denne merknaden om tillatelse, skal inkluderes i alle utgaver eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM EN KONTRAKTHANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE BESKJEFTIGELSER MED PROGRAMMET.

Betingelser for bruk

SSZipArchive er lisensiert under MIT-lisensen. En litt endret versjon av Minizip 1.1 er også inkludert, og er lisensiert under Zlib-lisensen.

Appirater-lisens

Opphavsrett (c) 2014 Arash Payan

Tillatelse er herved gitt, gratis, til alle som anskaffer et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvare"), til å bruke programvaren uten begrensning, herunder den ubegrensede retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av programmet, og tillate personer som har mottatt programmet å gjøre dette, underlagt følgende vilkår:

Merknaden om opphavsrett ovenfor, og denne merknaden om tillatelse, skal inkluderes i alle utgaver eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM EN KONTRAKTHANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE BESKJEFTIGELSER MED PROGRAMMET.

Ytterligere lisensinformasjon

RestKit-lisens

Opphavsrett 2009–2012 The RestKit Project

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

CocoaLumberjack-lisens

Opphavsrett (c) 2010–2015, Deusty, LLC

Med enerett.

Videredistribusjon og bruk av denne programvaren i kilde- og binærform, med eller uten endring, er tillatt, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 • Videredistribuering av koden må inkludere merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Verken navnet Deusty eller navnene på dennes bidragsytere kan brukes til å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd fra Deusty, LLC.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERNE SOM DEN ER, OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER FRASKREVET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL RETTIGHETSHAVER ELLER BIDRAGSYTERE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSAK OG UANSETT SKADEANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM KONTRAKTANSVAR, UAKTSOMHETSANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER IKKE) SOM OPPSTÅR PÅ HVILKEN SOM HELST MÅTE SOM FØLGE AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV HVIS MAN ER INFORMERT OM FAREN FOR SLIKE SKADER.

Betingelser for bruk

SOCKit-lisens

Opphavsrett 2011–2014 NimbusKit

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

MagicalRecord-lisens

Opphavsrett (c) 2010–2015, Magical Panda Software, LLC

Tillatelse er herved gitt, gratis, til alle som anskaffer et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvare"), til å bruke programvaren uten begrensning, herunder den ubegrensede retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av programmet, og tillate personer som har mottatt programmet å gjøre dette, underlagt følgende vilkår:

Merknaden om opphavsrett ovenfor, og denne merknaden om tillatelse, skal inkluderes i alle utgaver eller betydelige deler av programvaren.

Denne programvarelisensen er i samsvar med den standard MIT-lisensen.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM EN KONTRAKTHANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE BESKJEFTIGELSER MED PROGRAMMET.

Betingelser for bruk

Masonry-lisens

Opphavsrett (c) 2011–2012 Masonry-teamet – https://github.com/SnapKit/Masonry

Tillatelse er herved gitt, gratis, til alle som anskaffer et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvare"), til å bruke programvaren uten begrensning, herunder den ubegrensede retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av programmet, og tillate personer som har mottatt programmet å gjøre dette, underlagt følgende vilkår:

Merknaden om opphavsrett ovenfor, og denne merknaden om tillatelse, skal inkluderes i alle utgaver eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM EN KONTRAKTHANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE BESKJEFTIGELSER MED PROGRAMMET.

Betingelser for bruk

card.io-lisens

Opphavsrett (c) 2013–2016 PayPal Holdings, Inc.

Tillatelse er herved gitt, gratis, til alle som anskaffer et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvare"), til å bruke programvaren uten begrensning, herunder den ubegrensede retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av programmet, og tillate personer som har mottatt programmet å gjøre dette, underlagt følgende vilkår:

Merknaden om opphavsrett ovenfor, og denne merknaden om tillatelse, skal inkluderes i alle utgaver eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM EN KONTRAKTHANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE BESKJEFTIGELSER MED PROGRAMMET.

Betingelser for bruk

uidevice-forlengelse-lisens

Card.io-biblioteket inneholder kildekoden fra Erica Saduns uidevice-forlengelsebibliotek

Opphavsrett (c) 2012, Erica Sadun. Med enerett.

Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endring, er tillatt, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 • Videredistribuering av koden må inkludere merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistribusjon i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett, listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen, og/eller annet materiale med distribusjonen.
 • DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERNE SOM DEN ER, OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER FRASKREVET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL RETTIGHETSHAVER ELLER BIDRAGSYTERE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSAK OG UANSETT SKADEANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM KONTRAKTANSVAR, UAKTSOMHETSANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER IKKE) SOM OPPSTÅR PÅ HVILKEN SOM HELST MÅTE SOM FØLGE AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV HVIS MAN ER INFORMERT OM FAREN FOR SLIKE SKADER.

Kilden til dette biblioteket finnes her: /https://github.com/erica/uidevice-extension

Eigen-lisens

Hovedsakelig lisensiert under Mozillas offentlige lisens, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan finne en kopi av MLP 2.0-lisensen på http://www.mozilla.org/MPL/2.0

En kopi av kildekoden er tilgjengelig på https://bitbucket.org/eigen/eigen/ eller via http://eigen.tuxfamily.org/

Betingelser for bruk

OpenCV-lisens

Opphavsrett (C) 2000–2016, Intel Corporation, med enerett.
Opphavsrett (C) 2009–2011, Willow Garage Inc., med enerett.
Opphavsrett (C) 2009–2016, NVIDIA Corporation, med enerett.
Opphavsrett (C) 2010–2013, Advanced Micro Devices, Inc., med enerett.
Opphavsrett (C) 2015–2016, OpenCV Foundation, med enerett.
Opphavsrett (C) 2015–2016, Itseez Inc., med enerett.

Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endring, er tillatt, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 • Videredistribuering av koden må inkludere merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistribusjon i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett, listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen, og/eller annet materiale med distribusjonen.
 • Verken navnet Facebook eller navnene på dennes bidragsytere kan brukes til å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

Denne programvaren leveres av rettighetshaverne som den er, og eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, er fraskrevet. Under ingen omstendigheter skal rettighetshavere eller bidragsytere være ansvarlige for eventuelle følgeskader, direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller eksemplariske skader (inkludert, men ikke begrenset til, innkjøp av erstatningsvarer eller -tjenester, tap av bruk, data eller fortjeneste, eller forretningsforstyrrelser) uansett årsak og uansett skadeansvar, enten det er snakk om kontraktansvar, uaktsomhetsansvar eller forvoldt skade (inkludert uaktsomhet eller ikke) som oppstår på hvilken som helst måte som følge av bruken av denne programvaren, selv hvis man er informert om faren for slike skader.

Betingelser for bruk

Kahuna-lisens

Alle tekst og alle oppsett er opphavsrettsbeskyttet (c) 2012–2014 Kahuna, Inc. Med enerett.

Betingelser for bruk

FMDB-lisens

Opphavsrett (c) 2008–2014 Flying Meat Inc.

Tillatelse er herved gitt, gratis, til alle som anskaffer et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvare"), til å bruke programvaren uten begrensning, herunder den ubegrensede retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av programmet, og tillate personer som har mottatt programmet å gjøre dette, underlagt følgende vilkår:

Merknaden om opphavsrett ovenfor, og denne merknaden om tillatelse, skal inkluderes i alle utgaver eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM EN KONTRAKTHANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE BESKJEFTIGELSER MED PROGRAMMET.

Betingelser for bruk

MBProgressHUD-lisens

Opphavsrett (c) 2009–2015 Matej Bukovinski

Tillatelse er herved gitt, gratis, til alle som anskaffer et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvare"), til å bruke programvaren uten begrensning, herunder den ubegrensede retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av programmet, og tillate personer som har mottatt programmet å gjøre dette, underlagt følgende vilkår:

Merknaden om opphavsrett ovenfor, og denne merknaden om tillatelse, skal inkluderes i alle utgaver eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM EN KONTRAKTHANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE BESKJEFTIGELSER MED PROGRAMMET.

Betingelser for bruk

BlocksKit-lisens

Opphavsrett (c) 2011–2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers og BlocksKit-bidragsytere

Tillatelse er herved gitt, gratis, til alle som anskaffer et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvare"), til å bruke programvaren uten begrensning, herunder den ubegrensede retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av programmet, og tillate personer som har mottatt programmet å gjøre dette, underlagt følgende vilkår:

Merknaden om opphavsrett ovenfor, og denne merknaden om tillatelse, skal inkluderes i alle utgaver eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM EN KONTRAKTHANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE BESKJEFTIGELSER MED PROGRAMMET.

Betingelser for bruk

pop-lisens – BSD

Opphavsrett (c) 2014, Facebook, Inc. Med enerett.

Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endring, er tillatt, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 • Videredistribuering av koden må inkludere merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistribusjon i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett, listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen, og/eller annet materiale med distribusjonen.
 • Verken navnet Facebook eller navnene på dennes bidragsytere kan brukes til å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERNE SOM DEN ER, OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER FRASKREVET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL RETTIGHETSHAVER ELLER BIDRAGSYTERE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSAK OG UANSETT SKADEANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM KONTRAKTANSVAR, UAKTSOMHETSANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER IKKE) SOM OPPSTÅR PÅ HVILKEN SOM HELST MÅTE SOM FØLGE AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV HVIS MAN ER INFORMERT OM FAREN FOR SLIKE SKADER.

Betingelser for bruk

Bolts-lisens

BSD-lisens

For Bolts-programvare

Opphavsrett (c) 2013–nåtid, Facebook, Inc. Med enerett.

Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endring, er tillatt, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 • Videredistribuering av koden må inkludere merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistribusjon i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett, listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen, og/eller annet materiale med distribusjonen.
 • Verken navnet Facebook eller navnene på dennes bidragsytere kan brukes til å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERNE SOM DEN ER, OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER FRASKREVET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL RETTIGHETSHAVER ELLER BIDRAGSYTERE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSAK OG UANSETT SKADEANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM KONTRAKTANSVAR, UAKTSOMHETSANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER IKKE) SOM OPPSTÅR PÅ HVILKEN SOM HELST MÅTE SOM FØLGE AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV HVIS MAN ER INFORMERT OM FAREN FOR SLIKE SKADER.

Betingelser for bruk

SFHFKeychainUtils-lisens

Opprettet av Buzz Andersen 20.10.08. Delvis basert på kode fra Jonathan Wight, Jon Crosby og Mike Malone. Opphavsrett 2008 Sci-Fi Hi-Fi. Med enerett.

Tillatelse er herved gitt, gratis, til alle som anskaffer et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvare"), til å bruke programvaren uten begrensning, herunder den ubegrensede retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av programmet, og tillate personer som har mottatt programmet å gjøre dette, underlagt følgende vilkår:

Merknaden om opphavsrett ovenfor, og denne merknaden om tillatelse, skal inkluderes i alle utgaver eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM EN KONTRAKTHANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE BESKJEFTIGELSER MED PROGRAMMET.

Ytterligere lisensinformasjon

JSON-basislisens:

Opphavsrett (c) 2007–2011 Stig Brautaset 
Med enerett.

Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endring, er tillatt, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 • Videredistribuering av koden må inkludere merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistribusjon i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett, listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen, og/eller annet materiale med distribusjonen.
 • Verken navnet Stig Brautaset eller navnene på dennes bidragsytere kan brukes til å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren, uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERNE SOM DEN ER, OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER FRASKREVET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL RETTIGHETSHAVER ELLER BIDRAGSYTERE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSAK OG UANSETT SKADEANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM KONTRAKTANSVAR, UAKTSOMHETSANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER IKKE) SOM OPPSTÅR PÅ HVILKEN SOM HELST MÅTE SOM FØLGE AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV HVIS MAN ER INFORMERT OM FAREN FOR SLIKE SKADER.


 

Android-lisenser

Epoxy-lisens:

Opphavsrett 2016 Airbnb, Inc.

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

OkHttp-lisens

Opphavsrett 2016 Square, Inc.

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

Retrofit-lisens

Opphavsrett 2013 Square, Inc.

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

StickyGridHeaders-lisens

Opphavsrett (c) 2013 Tonic Artos

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

Dagger-lisens

Opphavsrett 2013 Square, Inc.

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

Signpost-lisens

Opphavsrett (c) 2009 Matthias Kaeppler

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Ytterligere lisensinformasjon

Apache commons-logging-lisens

Opphavsrett 2003–2014 The Apache Software Foundation

Dette produktet inkluderer programvare utviklet hos The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

Apache xmlrpc-lisens

Opphavsrett The Apache Software Foundation

Dette produktet inkluderer programvare utviklet hos The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

Apache WS-commons-util-lisens

Opphavsrett 2003, 2005 The Apache Software Foundation

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen.

Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

Apache http-mime-lisens

Opphavsrett The Apache Software Foundation

Dette produktet inkluderer programvare utviklet hos The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

RxJava-lisens

Opphavsrett (c) 2016–nåtid, RxJava Contributors.

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

Android Open Source Project-lisens:

Opphavsrett (c) 2005–2008 Google Inc., lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

ormlite-lisens

Tillatelse å bruke, kopiere, endre og/eller distribuere dette programmet til hvilket som helst formål, med eller uten betaling, er herved gitt, forutsatt at denne tillatelsesmerknaden vises i alle eksemplarer.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, OG FORFATTEREN FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER NÅR DET GJELDER PROGRAMVAREN, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTEREN VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER UFORUTSETTE SKADER, ELLER HVILKE SOM HELST SKADER SOM FØLGER AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ENTEN DET ER PÅ GRUNN AV EN KONTRAKTHANDLING, UAKTSOMHET ELLER ANDRE ERSTATNINGSHANDLINGER, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER YTELSEN FOR DENNE PROGRAMVAREN.

Forfatteren kan kontaktes via http://ormlite.com/

Betingelser for bruk

UrlImageViewHelper-lisens

Opphavsrett 2012 Koushik Dutta

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

Google-GSON-basislisens:

Opphavsrett (c) 2008–2009 Google Inc.

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Betingelser for bruk

Joda-Time-lisens

Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Joda.org (http://www.joda.org/).

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk


 

Lisenser over flere plattformer

Lisens for Google-mobilannonse-SDK for iOS og Android

Opphavsrett (c) 2015 Google Inc.

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Betingelser for bruk

Lisens for Google-appindeksering-SDK for iOS og Android

Opphavsrett (c) 2015 Google Inc.

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Betingelser for bruk

Distimo-lisens

Opphavsrett (c) 2012 Distimo. Med enerett.

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan ikke bruke denne filen med mindre det er i samsvar med lisensen. Du kan finne en kopi av lisensen fra http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Med mindre gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som distribueres under lisensen er distribuert SOM DEN ER, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. Se lisensen for den spesifikke ordlyden vedrørende tillatelser og begrensninger under lisensen.

Betingelser for bruk

Facebook iOS og Android SDK-lisens

Opphavsrett (c) 2014–nåtid, Facebook, Inc. Med enerett.

Du er herved tildelt en ikke-eksklusiv, verdensdekkende, royaltyfri lisens til å bruke, kopiere, endre og distribuere denne programvaren i kildekoden eller binærform i forbindelse med Internett-tjenester og API-er levert av Facebook.

Som med all programvare som kan integreres med Facebook-plattformen, blir bruken din av denne programvaren underlagt prinsippene og retningslinjene for Facebook Developer [http://developers.facebook.com/policy/]. Denne merknaden om opphavsrett skal inkluderes i alle eksemplarer eller betydelige deler av programvaren.

PROGRAMMET LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER SNAKK OM EN KONTRAKTHANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER ANNET, UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMMET, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE BESKJEFTIGELSER MED PROGRAMMET.

Betingelser for bruk: iOS Android

Skobbler-lisens

Opphavsrett 2014 TeleNav, Inc. – med enerett.

Kartgjengivelse levert av Scout – http://developer.skobbler.com

Datakilde for kart: Opphavsrett OpenStreetMap-bidragsyterehttp://www.openstreetmap.org/copyright

Digitale hevelsesdata: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia og Wikitravel lisensiert underhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Opphavsrett Google breakpad (se retningslinjer for detaljer)

Fontene er (c) Bitstream (se opphavsrett for detaljer), (c) Architects Daughter (se opphavsrett for detaljer), (c) Roboto (se opphavsrett for detaljer) og (c) Open Sans (se opphavsrett for detaljer)

YTTERLIGERE VILKÅR KNYTTET TIL TRIPADVISOR WINDOWS PHONE-APPEN PÅ NOKIA-ENHETER:

GARANTIFRASKRIVELSE. APPLIKASJONEN ER LISENSIERT "SOM DEN ER", "MED ALLE FEIL" OG "ETTER TILGJENGELIGHET". DU PÅTAR DEG BRUKSRISIKOEN. TRIPADVISOR, PÅ VEGNE AV SEG SELV, NOKIA, MICROSOFT, ALLE TRÅDLØSLEVERANDØRER HVIS NETTVERK APPLIKASJONEN BLIR DISTRIBUERT PÅ, OG HVERT AV VÅRE RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKAPER OG LEVERANDØRER ("DISTRIBUTØRER"), GIR INGEN UTTRYKTE GARANTIER ELLER BETINGELSER UNDER ELLER I FORHOLD TIL APPLIKASJONEN. DU KAN HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER DIN LOKALE LOVGIVNING, UTELUKKER DISTRIBUTØRENE ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, INKLUDERT GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE.

BEGRENSNING OG UTELUKKELSE AV BOTEMIDLER OG KOMPENSASJON. I DEN GRAD DET IKKE ER FORBUDT VED LOV, KAN DU KUN FÅ ERSTATNING FRA MICROSOFT FOR DIREKTE SKADER OPPTIL BELØPET DU BETALTE FOR APPLIKASJONEN. DU SAMTYKKER TIL Å IKKE SØKE ERSTATNING FOR ANDRE SKADER, HERUNDER KONSEKVENSMESSIGE SKADER, TAPT FORTJENESTE OG SPESIELLE, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER FRA ENHVER DISTRIBUTØR

Attributt:

Kart

© 2014 Telenav, Inc. – med enerett.
Kartgjengivelse levert av Scout – http://developer.scout.me
Datakilde for kart: © OpenStreetMap-bidragsytere http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitale høydedata

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia og Wikitravel

Wikipedia og Wikitravel lisensiert underhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google breakpad

© Google breakpad (se opphavsrett for detaljer)

Bitstream-skrifttype

© Bitstream (se opphavsrett for detaljer)

Architects Daughter-skrifttype

© Architects Daughter (se opphavsrett for detaljer)

Open Sans-skrifttype

© Open Sans (se opphavsrett for detaljer)