Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediakeskus

Newsroom

TripAdvisor-verkkosivuston ehdot ja ilmoitukset

Tervetuloa käyttämään TripAdvisor-verkkosivustoa tai mobiilitoimintoja ja asiaankuuluvia sovelluksia (yhdessä tämä ”verkkosivusto”). Tämän verkkosivuston ainoa tarkoitus on tarjota asiakkaille matkailuun liittyviä tietoja sekä mahdollisuus julkaista mielipiteitä ja keskustella matkailuun liittyvistä aiheista vuorovaikutteisilla alueilla sekä etsiä ja varata matkakohteita. Käsitteet ”me”, ”meitä”, ”meidän” jne. sekä ”TripAdvisor” viittaavat TripAdvisor LLC:hen, yhteistyökumppaneihimme ja verkkosivustoihimme (yhdessä ”TripAdvisor”). Käsite ”sinä” viittaa asiakkaaseen, joka vierailee ja/tai julkaisee sisältöä tällä verkkosivustolla.

Tämä verkkosivusto on käytettävissäsi sillä edellytyksellä, että hyväksyt muutoksitta kaikki alla esitetyt ehdot, edellytykset ja ilmoitukset (yhdessä ”sopimus”). Kun käytät tätä verkkosivustoa jollakin tavalla, se tarkoittaa, että olet lukenut ja ymmärtänyt sopimuksen ehdot ja hyväksynyt niiden sitovuuden. Lue sopimus huolellisesti, sillä se sisältää tietoja lakisääteisistä oikeuksistasi ja näiden oikeuksien rajoituksista sekä sopimukseen sovellettavasta lainsäädännöstä ja toimivallasta kiistatilanteissa. Jos et hyväksy kaikkia näitä ehtoja, sinulla ei ole lupaa käyttää tätä verkkosivustoa.

Me voimme muuttaa tai muulla tavoin muokata sopimusta tulevaisuudessa tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti, ja sinä ymmärrät ja hyväksyt sen, että jatkamalla tämän verkkosivuston käyttöä muutosten jälkeen ilmaiset hyväksyväsi päivitetyn tai muokatun sopimuksen. Merkitsemme sopimuksen viimeisen muutospäivämäärän tämän sivun alaosaan, ja kaikki muutokset astuvat voimaan julkaisuhetkellä. Ilmoitamme jäsenillemme näiden ehtojen olennaisista muutoksista joko sähköpostitse osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut meille rekisteröitymisen yhteydessä, tai julkaisemalla ilmoituksen verkkosivustollamme. Palaa ajoittain tälle sivulle lukemaan sopimuksen viimeisin versio.

VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ

Tämän verkkosivuston käyttö edellyttää, että vakuutat noudattavasi seuraavia ehtoja: (i) kaikki tähän verkkosivustoon lähettämäsi tiedot ovat tosia, virheettömiä, ajantasaisia ja kattavia; (ii) jos sinulla on TripAdvisor-tili, suojaat tilisi tietoja ja valvot tilisi käyttöä sekä olet siitä täysin vastuussa, vaikka käyttäjä olisi joku muu kuin sinä; (iii) olet vähintään 13-vuotias, jotta voit rekisteröityä tiliä varten ja julkaista sisältöä verkkosivustossamme; (iv) sinulla on oikeudellinen toimivalta solmia tämä sopimus ja käyttää tätä verkkosivustoa kaikkien tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti.

TripAdvisor ei tietoisesti kerää alle 13-vuotiaiden tietoja. Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan kieltää keneltä tahansa pääsyn tähän verkkosivustoon sekä tarjoamiemme palveluiden käytön milloin ja mistä syystä tahansa, esimerkiksi tämän sopimuksen rikkomisen johdosta.

Verkkosivuston sisällön tai sen osien kopioiminen, siirtäminen, toisintaminen, jäljentäminen, lähettäminen ja jakaminen on ankarasti kielletty ilman TripAdvisorin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Jos haluat pyytää siihen luvan, ota yhteyttä TripAdvisoriin:

Director, Partnerships and Business Development

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

 

Käyttäjille ei koidu mitään maksuja tämän verkkosivuston käyttämisestä näiden ehtojen mukaisesti. Sivusto sisältää kuitenkin linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, jotka ovat itsenäisten palveluntarjoajien tai jälleenmyyjien ylläpitämiä ja omistamia. Tällaiset kolmannet osapuolet saattavat veloittaa maksun sivuston tietyn sisällön tai siinä tarjottujen palveluiden käytöstä. Siksi sinun on hyvä selvittää etukäteen tarpeelliseksi tai asianmukaiseksi katsomallasi tavalla, veloitetaanko kolmannen osapuolen sivuston käytöstä maksu. Silloin kun TripAdvisor antaa verkkosivustolla maksuja koskevia tietoja, nämä tiedot annetaan vain käytettävyyden helpottamiseksi ja tiedotustarkoituksessa. TripAdvisor ei anna mitään takuita näiden tietojen virheettömyydestä, eikä se ole millään tavalla vastuussa kolmansien osapuolten sivustoissa tarjotusta sisällöstä tai palveluista.

 

KIELLETTY TOIMINTA

TripAdvisor omistaa tässä verkkosivustossa olevan sisällön ja tiedot (mukaan lukien muun muassa viestit, datan, tiedot, tekstin, musiikin, äänen, valokuvat, grafiikan, videot, kartat, kuvakkeet, ohjelmiston, koodin ja muun materiaalin) sekä niiden tarjoamiseen käytettävän infrastruktuurin. Suostut siihen, että et millään tavalla muokkaa, kopioi, jaa, lähetä, aseta esille, esitä, jäljennä, julkaise, lisensoi, luo johdannaisteoksia, siirrä, myy tai jälleenmyy mitään tästä verkkosivustosta tai sen kautta saamiasi tietoja, ohjelmia, tuotteita tai palveluita. Lisäksi hyväksyt seuraavat ehdot:

(i) Et käytä tätä verkkosivustoa tai sen sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

(ii) Et käytä, tarkkaile tai kopioi tämän verkkosivuston sisältöä tai tietoja millään automatisoidulla tavalla (esim. ”robot”, ”spider”, ”scraper”) tai millään manuaalisella prosessilla mitään tarkoitusta varten ilman meidän nimenomaista kirjallista lupaamme.

(iii) Et riko tämän verkkosivuston robotinestomääritteiden rajoituksia etkä ohita tai kierrä muita tämän verkkosivuston käyttöä estäviä tai rajoittavia toimenpiteitä.

(iv) Et toimi tavalla, joka harkintamme mukaan kuormittaa tai saattaa kuormittaa infrastruktuuriamme kohtuuttoman tai suhteettoman paljon.

(v) Et luo syvälinkkiä mihinkään tämän verkkosivuston osaan mitään tarkoitusta varten ilman nimenomaista kirjallista lupaamme.

(vi) Et ”kehystä”, ”peilaa” tai muulla tavoin sisällytä mitään tämän verkkosivuston osaa mihinkään muuhun sivustoon ilman etukäteen myöntämäämme kirjallista lupaa.

(vii) Et yritä muuntaa, kääntää, mukauttaa, muokata, purkaa, hajottaa tai käänteismallintaamitään TripAdvisorin käyttämiä verkkosivustoon tai palveluihin liittyviä ohjelmia.

 

TIETOSUOJA JA TIETOJEN JULKAISU

Yksityisyytesi suojaaminen on TripAdvisorille tärkeää. Kaikkia verkkosivustoon lähettämiäsi henkilötietojasi käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Tutustu Tietosuojakäytäntöömme napsauttamalla tätä.

ARVOSTELUT, KOMMENTIT JA MUIDEN VUOROVAIKUTTEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÖ

Kuulemme sinusta mielellämme. Huomaa, että toimittamalla sisältöä tähän verkkosivustoon sähköpostitse, lähettämällä viestejä tai muuta materiaalia, kuten hotelliarvosteluja, kysymyksiä, valokuvia tai videoita, kommentteja, ehdotuksia, ideoita tai vastaavia (yhdessä ”lähetetty materiaali”), annat TripAdvisorille ja sen yhteistyökumppaneille ei-yksinomaisen, maksuttoman, ikuisen, siirrettävissä olevan, peruuttamattoman ja täysin alilisensioitavan oikeuden (a) käyttää, toisintaa, muokata, mukauttaa, kääntää, jakaa, julkaista, asettaa julkisesti esille ja esittää tällaista lähetettyä materiaalia sekä luoda sen pohjalta johdannaisteoksia kaikkialla maailmassa ja minkä tahansa nyt olemassa olevan tai tulevan viestintävälineen kautta mihin tahansa tarkoitukseen ja (b) käyttää nimeä, jonka olet antanut tällaisen lähetetyn materiaalin yhteydessä. Hyväksyt sen, että TripAdvisor saattaa ilmoittaa kommenttien tai arvostelujen lähteen oman harkintansa mukaan. Myönnät lisäksi TripAdvisorille oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin sellaista henkilöä tai tahoa kohtaan, joka rikkoo tätä sopimusta ja loukkaa sinun tai TripAdvisorin lähetettyä materiaalia koskevia oikeuksia. Hyväksyt sen, että lähetetty materiaali ei ole luottamuksellista eikä omistusoikeudellista.

TripAdvisor ei muokkaa eikä valvo tähän verkkosivustoon lähetettyjä tai sillä jaettuja käyttäjien viestejä, kuten esimerkiksi chat-huoneiden, ilmoitustaulujen ja muiden viestintä- ja keskustelualueiden viestejä, eikä se ole millään tavalla vastuussa tällaisista käyttäjien viesteistä eikä korvausvelvollinen niiden suhteen. TripAdvisor pidättää kuitenkin oikeuden poistaa mitä tahansa käyttäjien viestejä ja/tai verkkosivuston sisältöä mistä tahansa syystä oman harkintansa mukaan ja siitä ilmoittamatta.

Verkkosivustossa voi olla keskustelualueita, ilmoitustauluja, arvostelupalveluita ja muita foorumeita, joiden kautta sinä tai kolmannet osapuolet voivat lähettää verkkosivustoon arvosteluja matkakokemuksista, viestejä sekä muuta sisältöä ja materiaalia (”vuorovaikutteiset alueet”). Jos TripAdvisor tarjoaa tällaisia vuorovaikutteisia alueita, vastaat itse tällaisten alueiden käytöstäsi ja käytät niitä omalla vastuullasi. Käyttämällä mitä tahansa vuorovaikutteista aluetta suostut nimenomaisesti siihen, ettet julkaise, lähetä, välitä, jaa, tallenna, luo tai muulla tavoin aseta verkkosivuston kautta esille seuraavanlaista sisältöä:

a. Mitään viestejä, dataa, tietoja, tekstiä, musiikkia, ääntä, valokuvia, grafiikkaa, koodia tai muuta materiaalia (”sisältö”), joka on virheellistä, lainvastaista, harhaanjohtavaa, kunniaa loukkaavaa, herjaavaa, siveetöntä, pornografista, sopimatonta, rietasta, vihjailevaa, ahdistelevaa tai toisen henkilön ahdisteluun kannustavaa, uhkaavaa, tietosuoja- tai julkisuusoikeuksia rikkovaa, loukkaavaa, yllyttävää, vilpillistä tai muulla tavoin paheksuttavaa;

b. Sisältöä, joka on ilmeisen loukkaavaa verkkoyhteisöä kohtaan, kuten sisältöä, joka tukee rasismia, suvaitsemattomuutta, vihaa tai fyysistä väkivaltaa missä tahansa muodossa mitä tahansa ryhmää tai yksilöä kohtaan;

c. Sisältöä, joka on itsessään lainvastaista tai rikos tai joka rohkaisee tai opastaa lainvastaiseen toimintaan tai edistää sitä, joka antaa aiheen siviilioikeudelliseen vastuuseen, joka loukkaa minkä tahansa osapuolen oikeuksia missä tahansa maassa tai joka muuten johtaa vastuuvelvollisuuteen tai rikkoo mitä tahansa paikallista, valtiollista, kansallista tai kansainvälistä lakia, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) säännöksiä tai minkä tahansa arvopaperipörssin, esimerkiksi New Yorkin pörssin (NYSE), NASDAQin tai Lontoon pörssin, mitä tahansa sääntöjä;

d. Sisältöä, joka antaa ohjeita lainvastaiseen toimintaan, kuten laittomien aseiden valmistamiseen tai ostamiseen, jonkun henkilön tietosuojan loukkaamiseen tai tietokonevirusten levittämiseen tai luomiseen;

e. Sisältöä, joka saattaa loukata minkä tahansa osapuolen patentteja, tavaramerkkejä, yrityssalaisuuksia, tekijänoikeuksia tai muita immateriaali- tai omistusoikeuksia. Erityisesti sisältöä, joka mainostaa toisen henkilön tekijänoikeudellisesti suojatun teoksen lainvastaista tai luvatonta kopiota eli tarjoaa esimerkiksi tietokoneohjelmien piraattiversioita tai linkkejä sellaisiin, tarjoaa tietoja valmistajan asentamien kopiointia estävien laitteiden kiertämisestä tai tarjoaa laittomasti kopioitua musiikkia tai linkkejä laittomasti kopioituihin musiikkitiedostoihin;

f. Sisältöä, jossa esiinnytään toisena henkilönä tai tahona tai muulla tavoin vääristellään suhdetta toiseen henkilöön tai tahoon, mukaan lukien TripAdvisor;

g. Pyytämättä lähetettyä myynninedistämismateriaalia, joukkosähköpostiviestejä, roskapostia, ketjukirjeitä, poliittista kampanjointia, mainoksia, kilpailuja, arvontoja tai rahankeruuta;

h. Sisältöä, joka käsittää kaupallista toimintaa ja/tai myyntiä, kuten kilpailuja, arvontoja, vaihtokauppaa, mainontaa ja pyramidimyyntiä, ilman etukäteen myöntämäämme kirjallista lupaa;

i. Minkä tahansa kolmannen osapuolen yksityisiä tietoja, mukaan lukien muun muassa sukunimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sosiaaliturvatunnukset ja luottokorttinumerot;

j. Sisältöä, johon kuuluu käyttöoikeudeltaan rajoitettuja tai salasanasuojattuja sivuja, salattuja sivuja tai kuvia (sellaisia, joihin linkkiä ei ole muodostettu toiselta vapaasti käytettävältä sivulta); Viruksia, korruptoituneita tietoja tai muita haitallisia, häiriötä tai tuhoja aiheuttavia tiedostoja;

k. Sisältöä, joka ei liity niillä vuorovaikutteisilla alueilla käsiteltäviin aiheisiin, joille kyseinen sisältö lähetetään;

l. Sisältöä tai linkkejä sisältöön, joka TripAdvisorin harkinnan mukaan (a) rikkoo edellä esitettyjä kohtia, (b) on paheksuttavaa, (c) rajoittaa tai estää ketä tahansa toista henkilöä käyttämästä vuorovaikutteisia alueita tai verkkosivustoa tai (d) saattaa aiheuttaa TripAdvisorille, sen yhteistyökumppaneille tai sen käyttäjille mitä tahansa haittaa tai altistaa heidät korvausvelvollisuudelle.

 

TripAdvisor ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen mistään sinun tai jonkin kolmannen osapuolen lähettämästä, tallentamasta tai lataamasta sisällöstä eikä mistään siihen liittyvistä menetyksistä tai vahingoista. TripAdvisor ei ole myöskään vastuussa mistään sisällössä esiintyvistä virheistä, kunnianloukkauksista, herjauksista, solvauksista, pois jätetyistä tai virheellisistä tiedoista, säädyttömyyksistä, pornografiasta tai epäkunnioittavasta kielenkäytöstä. Vuorovaikutteisten palveluiden tarjoajana TripAdvisor ei ole vastuussa mistään lausunnoista, väitteistä tai sisällöstä, jonka sen käyttäjät ovat esittäneet jollakin julkisella keskustelualueella, omilla kotisivuillaan tai jollakin muulla vuorovaikutteisella alueella. Vaikka TripAdvisor ei ole velvollinen karsimaan, muokkaamaan tai valvomaan mitään sisältöä, joka on lähetetty jollekin vuorovaikutteiselle alueelle tai jota on jaettu sellaisen kautta, TripAdvisor pidättää oikeuden täysin oman harkintansa mukaan poistaa, karsia, kääntää tai muokata verkkosivustoon lähetettyä tai tallennettua sisältöä tai antaa kolmansien osapuolten tehdä näin puolestaan milloin tahansa ja mistä tahansa syystä siitä erikseen ilmoittamatta. Käyttäjä on yksin vastuussa verkkosivustoon lähettämänsä tai tallentamansa sisällön varmuuskopioimisesta ja korvaamisesta täysin omalla kustannuksellaan.

Jos sinun katsotaan säilyttävän moraaliset oikeutesi sisältöön (mukaan lukien oikeudet tulla tunnustetuksi tekijänä tai nimesi käytön estämiseen muiden kuin omien teostesi yhteydessä), vakuutat täten, että (a) et vaadi, että mitään henkilöllisyyden paljastavia tietoja käytetään sisällön, siitä johdettujen teosten tai päivitysten yhteydessä; (b) et vastusta sisällön julkaisua, käyttöä, muokkausta, poistoa tai hyödyntämistä TripAdvisorin tai sen käyttöoikeuden haltijoiden, seuraajien ja oikeudenomistajien toimesta; (c) luovut lopullisesti kaikista moraalisista tekijänoikeuksistasi sisältöön ja et aio esittää mitään vaatimuksia niiden suhteen; (d) vapautat lopullisesti TripAdvisorin, sen käyttöoikeuden haltijat, seuraajat ja oikeudenomistajat kaikista tällaisiin moraalisiin oikeuksiin perustuvista vaatimuksista, joita muutoin saattaisit esittää TripAdvisorille.

Vuorovaikutteisten alueiden tai verkkosivuston muiden osien käyttö edellä mainittujen sääntöjen vastaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja ja saattaa johtaa muun muassa vuorovaikutteisten alueiden ja/tai verkkosivuston käyttöoikeuksien väliaikaiseen tai lopulliseen menettämiseen.

MATKOJEN VARAAMINEN ULKOPUOLISILTA TOIMITTAJILTA TRIPADVISOR-SIVUSTON KAUTTA

Pikavarauksen käyttö. TripAdvisor tarjoaa mahdollisuuden etsiä, valita ja varata matkoja ulkopuolisilta toimittajilta tarvitsematta poistua TripAdvisor-sivustosta. Kun varaat matkan Pikavaraus-toiminnon kautta, sinusta tulee TripAdvisorin jäsen, ellet jo ole. TripAdvisorin jäsenenä voit esimerkiksi julkaista matka-arvosteluja, osallistua keskusteluihin keskustelualueilla, lähettää TripAdvisorin sisältöä itsellesi ja muille sähköpostitse, lukea vain jäsenille tarkoitettuja uutiskirjeitä ja matkasuunnitelmasisältöä sekä osallistua kyselytutkimuksiin, kilpailuihin ja arvontoihin.

Kun käytät Pikavaraus-toimintoa, hyväksyt Tietosuojakäytännössämme kuvaillut käytännöt ja kaikki tässä sopimuksessa esitetyt ehdot. Lisäksi vakuutat, että olet vähintään 18-vuotias, että sinulla on oikeudellinen toimivalta solmia tämä sopimus ja käyttää Pikavaraus-toimintoa ja tätä sivustoa näiden ehtojen mukaisesti ja että kaikki antamasi tiedot ovat tosia ja virheettömiä. Lisäksi lupaat käyttää Pikavaraus-toimintoa vain legitiimien varausten tekemiseen itseäsi tai muita varten, joiden puolesta toimimiseen sinulla on laillinen valtuutus. Väärennettyjen ja vilpillisten varausten tekeminen on kiellettyä, ja käyttäjä, joka yrittää toimia näin, saattaa menettää TripAdvisor-jäsenyytensä. Jos sinulla on TripAdvisor-tili, suojaat tilisi tietoja ja valvot tilisi käyttöä sekä olet siitä täysin vastuussa, vaikka käyttäjä olisi joku muu kuin sinä.

TÄMÄN VERKKOSIVUSTON, MUKAAN LUKIEN PIKAVARAUS-TOIMINNON, KÄYTTÄJÄNÄ YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT SEURAAVAT EHDOT: (1) TRIPADVISOR JA SEN YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT OLE MISSÄÄN VASTUUSSA SINULLE TAI MUILLE MISTÄÄN LUVATTOMISTA TAPAHTUMISTA, JOITA ON TEHTY KÄYTTÄMÄLLÄ SALASANAASI TAI TILIÄSI; (2) SALASANASI TAI TILISI LUVATON KÄYTTÖ SAATTAA TEHDÄ SINUT VASTUUVELVOLLISEKSI SEKÄ TRIPADVISORIA ETTÄ MUITA KÄYTTÄJIÄ KOHTAAN.

Kun teet varauksen Pikavaraus-toiminnon kautta, me otamme talteen maksutietosi ja välitämme ne toimittajalle tapahtuman suoritusta varten Tietosuojakäytäntömme kuvauksen mukaisesti. Huomaa, että maksun käsittelee ja varauksen toteuttaa toimittaja, ei TripAdvisor.

TripAdvisor ja sen yhteistyökumppanit eivät puutu varauksiin omavaltaisesti, mutta pidätämme oikeuden peruuttaa tai jättää käsittelemättä varauksen tietyissä lieventävissä olosuhteissa, kuten jos varauskohde ei ole enää saatavana tai jos meillä on perusteltu syy uskoa, että varauspyyntö saattaa olla vilpillinen. TripAdvisor pidättää myös oikeuden tarkistaa henkilöllisyytesi varauksen käsittelyä varten.

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että varauskohde on saatavana tilausta tehtäessä mutta ei enää ennen sisäänkirjautumista kohteeseen, ainoa korjauskeinosi on ottaa yhteys toimittajaan ja tehdä vaihtoehtoisia järjestelyjä tai peruuttaa varaus.

Ulkopuoliset toimittajat. TripAdvisor ei ole matkatoimisto eikä tarjoa tai omista kuljetus- tai majoituspalveluja. Vaikka TripAdvisor näyttää tietoja ulkopuolisten toimittajien omistamista tiloista ja palveluista ja mahdollistaa varausten tekemisen tietyiltä toimittajilta Pikavaraus-toiminnon ja yhteistyökumppanien sivustojen kautta, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että TripAdvisor tukisi ulkopuolisia toimittajia tai olisi hyväksynyt ne tai että TripAdvisorin ja ulkopuolisten toimittajien välillä olisi jokin kytkös. Vaikka TripAdvisorin jäsenet voivat arvioida ja arvostella tiettyjä yrityksiä omien kokemustensa pohjalta, TripAdvisor ei mainosta tai suosittele minkään ulkopuolisen toimittajan tuotteita tai palveluita. Sinä hyväksyt sen, että TripAdvisor ei ole vastuussa niiden tietojen virheettömyydestä tai kattavuudesta, jotka se saa ulkopuolisilta toimittajilta ja julkaisee sivustoissaan tai sovelluksissaan.

Jos teet varauksen ulkopuoliselta toimittajalta, lupaat lukea toimittajan ehdot, jotka koskevat ostamista ja sivuston käyttöä (”käyttöehdot”), tietosuojakäytännön ja kaikki muut toimittajan sivustoa tai yritystä koskevat säännöt ja käytännöt sekä hyväksyt niiden sitovuuden. Sinun ja ulkopuolisten toimittajien välinen kanssakäyminen tapahtuu omalla vastuullasi. TripAdvisor ei ole vastuussa minkään ulkopuolisen toimittajan toimista, laiminlyönneistä, virheistä, väitteistä, takuista, rikkomuksista tai huolimattomuudesta eikä mistään henkilövahingoista, kuolemantapauksista, omaisuusvahingoista tai muista vahingoista tai kuluista, joita aiheutuu sinun ja ulkopuolisten toimittajien välisestä kanssakäymisestä.

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä toimittajien sivustoihin tai muihin verkkosivustoihin, joita TripAdvisor ei ylläpidä eikä hallinnoi. Lisätietoja on alla kohdassa Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin.

Vuokrattavien loma-asuntojen varaaminen ulkopuolisilta toimittajilta, jotka on mainittu yhteistyökumppanien sivustojen luettelossa. TripAdvisor ja jotkin sen yhteistyökumppaneista toimivat kauppapaikkana, jossa matkailijat voivat tehdä loma-asuntojen vuokrasopimuksia majoituspaikkojen omistajien tai johtajien (”mainostaja”) kanssa sekä suorittaa asiaankuuluvia maksuja. Käyttäjänä olet vastuussa tämän verkkosivuston ja yhteistyökumppanien sivustojen käytöstäsi sekä mahdollisista sellaisiin vuokrattaviin loma-asuntoihin liittyvistä tapahtumista, jotka ovat saatavana Pikavaraus-toiminnon ja/tai lueteltujen yhteistyökumppanien sivustojen kautta. Me emme omista tai hallinnoi mitään tässä verkkosivustossa tai yhteistyökumppanien sivustoissa mainittuja vuokrattavia loma-asuntoja emmekä tee niitä koskevia sopimuksia.

Koska TripAdvisor ja sen yhteistyökumppanit eivät osallistu matkailijoiden ja mainostajien välisiin vuokratapahtumiin, kukin käyttäjä vastaa itse kaikista kiistoista tai ristiriidoista, jotka liittyvät sinun ja mainostajan väliseen todelliseen tai mahdolliseen tapahtumaan ja koskevat esimerkiksi majoituspaikan laatua, kuntoa, turvallisuutta tai lainmukaisuutta, julkaistun sisällön paikkansapitävyyttä, mainostajan kykyä vuokrata loma-asunto tai sinun kykyäsi maksaa loma-asunnon vuokra. Sinä ymmärrät ja hyväksyt, että sinun on ehkä solmittava erillinen vuokrasopimus mainostajan kanssa ennen varauksen tekemistä tai tuotteen tai palvelun ostamista ja että tällainen sopimus saattaa asettaa lisärajoitteita varauksellesi, tuotteelle tai palvelulle.

Vuokrattavien loma-asuntojen maksuehdot

Suostut maksamaan mainostajalle tai mainostajan puolesta toimivalle TripAdvisorin yhteistyökumppanille palvelumaksun kaikista loma-asuntovarauksista yhteistyökumppanin sivuston käyttöehtojen mukaisesti. TripAdvisorin yhteistyökumppani saattaa toimia mainostajan rajoitettuna edustajana vain maksusi mainostajalle välittämistä varten.

Lisätietoja vuokrattavien loma-asuntojen maksuista, takuusummista, maksujen käsittelystä, peruutuksista ja maksujen palautuksesta on yhteistyökumppanien sivustojen käyttöehdoissa. Kun teet loma-asuntovarauksen jonkin yhteistyökumppanimme sivuston kautta, hyväksyt kyseisen sivuston käyttöehdot ja tietosuojakäytännön.

MATKAKOHTEET

Ulkomaanmatkat. Kun varaat ulkomaanmatkan ulkopuoliselta toimittajalta tai suunnittelet ulkomaanmatkoja tämän verkkosivuston avulla, sinun on itse varmistettava, että täytät kaikki ulkomaisia matkustajia koskevat maahanpääsyvaatimukset ja että kaikki matkustusasiakirjasi, kuten passi ja viisumit, ovat kunnossa.

Lisätietoja passi- ja viisumivaatimuksista saa kyseisen maan lähetystöstä tai konsulaatista. Koska vaatimukset saattavat muuttua milloin tahansa, tarkista ajantasaiset tiedot ennen matkan varausta ja matkalle lähtöä. TripAdvisor ei ole vastuussa matkailijoista, joita ei päästetä lennolle tai johonkin maahan sen vuoksi, että matkailijalla ei ole mukanaan lentoyhtiön, viranomaisen tai maan vaatimia matkustusasiakirjoja. Tämä koskee myös tilanteita, joissa matkailija on vain kulkemassa jonkin maan läpi matkalla kohteeseensa.

Vastaat itse myös siitä, että kysyt ennen ulkomaanmatkaa lääkäriltäsi nykyisistä rokotussuosituksista ja että täytät kaikki terveyttä koskevat maahanpääsyvaatimukset sekä noudatat kaikkia matkaan liittyviä lääkärin antamia ohjeita.

Vaikka suurin osa matkoista kansainvälisiinkin kohteisiin sujuu ilman välikohtauksia, matkustaminen tiettyihin kohteisiin voi olla riskialttiimpaa muihin kohteisiin verrattuna. TripAdvisor kehottaa matkustajia selvittämään paikallisen maansa ja kohdemaansa viranomaisten  antamat matkustamista koskevat kiellot, varoitukset, ilmoitukset ja ohjeistukset ennen matkojen varaamista kansainvälisiin kohteisiin. VAIKKA TRIPADVISOR ANTAISI TIETOJA MATKUSTAMISESTA TIETTYIHIN KANSAINVÄLISIIN KOHTEISIIN, TRIPADVISOR EI ESITÄ TAI TAKAA, ETTÄ MATKUSTAMINEN KYSEISIIN KOHTEISIIN ON SUOSITELTAVAA TAI TURVALLISTA, EIKÄ SE VASTAA MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOITA AIHEUTUU MATKUSTAMISESTA KYSEISIIN KOHTEISIIN.

VASTUUNRAJOITUS

LUE TÄMÄ KOHTA HUOLELLISESTI. TÄMÄ KOHTA RAJOITTAA TRIPADVISORIN VASTUUVELVOLLISUUTTA SINUA KOHTAAN TAPAHTUMISTA, JOITA SAATTAA ILMETÄ SINUN KÄYTTÄESSÄSI TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA. JOS ET YMMÄRRÄ TÄSSÄ KOHDASSA TAI MUUALLA SOPIMUKSESSA ESITETTYJÄ EHTOJA, PYYDÄ SELVENNYSTÄ ASIANAJAJALTA ENNEN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÄ.

TÄSSÄ VERKKOSIVUSTOSSA JULKAISTUISSA TIEDOISSA, OHJELMISSA, TUOTTEISSA JA PALVELUISSA SAATTAA OLLA EPÄTARKKUUKSIA TAI VIRHEITÄ, JOTKA KOSKEVAT ESIMERKIKSI VARAUSTEN SAATAVUUTTA JA HINTOJA. TRIPADVISOR, SEN TYTÄRYHTIÖT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT (YHDESSÄ ”TRIPADVISOR MEDIA GROUP -YHTIÖT”) EIVÄT TAKAA SELLAISTEN TIETOJEN TAI KUVAUSTEN VIRHEETTÖMYYTTÄ EIVÄTKÄ OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SELLAISIIN TIETOIHIN TAI KUVAUKSIIN SISÄLTYVISTÄ VIRHEISTÄ TAI EPÄTARKKUUKSISTA, JOTKA KOSKEVAT HOTELLEJA, VUOKRATTAVIA LOMA-ASUNTOJA, LENTOJA, RISTEILYJÄ, VUOKRA-AUTOJA TAI MUITA MATKAILUTUOTTEITA JA JOTKA ON JULKAISTU TÄSSÄ VERKKOSIVUSTOSSA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA HINNAT, SAATAVUUS, VALOKUVAT, LUETELLUT HOTELLI- TAI LOMA-ASUNTOPALVELUT, YLEISET TUOTEKUVAUKSET, ARVOSTELUT, ARVIOT JNE.). LISÄKSI TRIPADVISOR NIMENOMAISESTI PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN KORJATA SAATAVUUTTA JA HINTOJA KOSKEVAT VIRHEET VERKKOSIVUSTOSSAMME JA/TAI VOIMASSA OLEVISSA VARAUKSISSA, JOTKA ON TEHTY VÄÄRÄN HINNAN MUKAISESTI.

TRIPADVISOR MEDIA GROUP -YHTIÖT EIVÄT ESITÄ MITÄÄN VÄITTEITÄ TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI MINKÄÄN SEN OSAN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN, OHJELMIEN, TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN (VERKKOSIVUSTON SISÄLLÖN) SOVELTUVUUDESTA MIHINKÄÄN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, EIKÄ TRIPADVISOR MEDIA GROUP -YHTIÖIDEN TARKOITUKSENA OLE MAINOSTAA TAI SUOSITELLA TUOTTEITA TAI PALVELUITA, JOTKA MAINITAAN TAI JOITA TARJOTAAN TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA. KAIKKI TÄLLAISET TIEDOT, OHJELMAT, TUOTTEET JA PALVELUT TARJOTAAN ”SELLAISINA KUIN NE OVAT” ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. TRIPADVISOR MEDIA GROUP -YHTIÖT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA TAKUISTA, EDELLYTYKSISTÄ JA MUISTA EHDOISTA, ETTÄ TÄSSÄ VERKKOSIVUSTOSSA, SEN PALVELIMILLA TAI TRIPADVISOR MEDIA GROUP -YHTIÖIDEN LÄHETTÄMISSÄ SÄHKÖPOSTIVIESTEISSÄ EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA TRIPADVISOR SANOUTUU IRTI KAIKISTA NÄIHIN TIETOIHIN, OHJELMIIN, TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN LIITTYVISTÄ TAKUISTA JA EDELLYTYKSISTÄ, MUKAAN LUKIEN KAIKISTA OLETETUISTA TAKUISTA JA EHDOISTA, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUTTA, HALLINTAOIKEUTTA JA LOUKKAAMATTOMUUTTA.

TRIPADVISOR MYÖS NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT, VAKUUTUKSET JA MUUT EHDOT, JOTKA KOSKEVAT VERKKOSIVUSTON SISÄLLÖN VIRHEETTÖMYYTTÄ TAI OMISTUSOIKEUKSIA.

MIKÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHTA EI SULJE POIS TAI RAJOITA TRIPADVISORIN VASTUUVELVOLLISUUTTA, JOKA LIITTYY SEURAAVIIN TAPAUKSIIN: (I) HUOLIMATTOMUUDESTA JOHTUVA KUOLEMANTAPAUS TAI HENKILÖVAHINKO; (II) PETOS; (III) VILPILLINEN VÄÄRIEN TIETOJEN ANTAMINEN; (IV) TAHALLINEN RIKKOMUS TAI TÖRKEÄ HUOLIMATTOMUUS; (V) MIKÄ TAHANSA MUU KORVAUSVELVOLLISUUS, JOTA EI VOIDA SULKEA POIS SOVELLETTAVAN LAIN PUITTEISSA.

ULKOPUOLISET TOIMITTAJAT, JOTKA TARJOAVAT HOTELLEJA TAI VUOKRATTAVIA LOMA-ASUNTOJA KOSKEVIA TIETOJA TAI MATKA- TAI MUITA PALVELUITA TÄSSÄ VERKKOSIVUSTOSSA, OVAT ITSENÄISIÄ TOIMITTAJIA, EIVÄT TRIPADVISOR MEDIA GROUP -YHTIÖIDEN EDUSTAJIA TAI TYÖNTEKIJÖITÄ. TRIPADVISOR MEDIA GROUP -YHTIÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA MINKÄÄN ULKOPUOLISEN TOIMITTAJAN TOIMISTA, VIRHEISTÄ, LAIMINLYÖNNEISTÄ, VÄITTEISTÄ, TAKUISTA, RIKKOMUKSISTA TAI HUOLIMATTOMUUDESTA EIVÄTKÄ MISTÄÄN NIISTÄ JOHTUVISTA HENKILÖVAHINGOISTA, KUOLEMANTAPAUKSISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI KULUISTA. TRIPADVISOR MEDIA GROUP -YHTIÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA EIVÄTKÄ PALAUTUS- TAI KORVAUSVELVOLLISIA MISTÄÄN VIIVÄSTYKSISTÄ, PERUUTUKSISTA, LIIAN MONEN VARAUKSEN VASTAANOTTAMISESTA, LAKOISTA, YLIVOIMAISISTA ESTEISTÄ EIVÄTKÄ MUISTA TILANTEISTA, JOIHIN NE EIVÄT OLE SUORAAN VOINEET VAIKUTTAA, EIVÄTKÄ NE OLE VASTUUSSA MISTÄÄN YLIMÄÄRÄISISTÄ KULUISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ, VIIVÄSTYKSISTÄ, KIERTOTEILLE OHJAAMISESTA TAI MINKÄÄN HALLINNON TAI VIRANOMAISEN TOIMISTA.

EDELLÄ MAINITUN HUOMIOON OTTAEN KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA OMALLA VASTUULLASI, EIVÄTKÄ TRIPADVISOR MEDIA GROUP -YHTIÖT (TAI SEN ESIMIEHET, JOHTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT) OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURANNAISISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN TULOJEN, VOITTOJEN, LIIKEARVON, TIETOJEN, SOPIMUSTEN TAI RAHANKÄYTÖN MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ JOLLAKIN TAVALLA AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT JOLLAKIN TAVALLA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI TARKASTELUSTA TAI NÄIHIN LIITTYVÄSTÄ VIIVEESTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TÄSSÄ VERKKOSIVUSTOSSA JULKAISTUIHIN ARVOSTELUIHIN JA MIELIPITEISIIN LUOTTAMINEN; TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KAUTTA SAADUT TIETOKONEVIRUKSET, TIEDOT, OHJELMAT, LINKITETYT SIVUSTOT, TUOTTEET JA PALVELUT; TAI MUUT SYYT, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI TARKASTELUSTA) SIITÄ RIIPPUMATTA, ONKO TEOREETTISENA PERUSTEENA HUOLIMATTOMUUS, SOPIMUS, OIKEUDENLOUKKAUS, ANKARA VASTUU TAI MUU, JA VAIKKA TRIPADVISORILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

NÄMÄ EHDOT JA EDELLÄ ESITETTY VASTUUVAPAUTUS EIVÄT VAIKUTA PAKOLLISIIN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN, JOITA EI VOIDA SULKEA POIS SOVELLETTAVAN LAIN PUITTEISSA.

Jos TripAdvisor Media Group -yhtiöt todetaan vastuuvelvolliseksi jostakin menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu jollakin tavalla sivustojemme tai palveluidemme käytöstä tai liittyy siihen, TripAdvisor Media Group -yhtiöiden kokonaisvastuu ei missään tapauksessa ylitä suurempaa seuraavista: (a) TripAdvisorille maksetut maksut tässä verkkosivustossa suoritetuista tapahtumista, joista vaatimus johtuu, tai (b) sata Yhdysvaltain dollaria (100,00 USD).

Vastuunrajoitus heijastaa riskinjakoa osapuolten välillä. Tässä osassa määritellyt rajoitukset pysyvät voimassa, vaikka jokin näissä ehdoissa määritelty rajoitettu korjauskeino todetaan epäonnistuneeksi. Näissä ehdoissa esitetyt vastuunrajoitukset astuvat voimaan TripAdvisor Media Group -yhtiöiden hyväksi.

VASTUUVAPAUTUS

Sitoudut vapauttamaan vastuusta ja puolustamaan TripAdvisoria ja sen yhteistyökumppaneita sekä niiden esimiehiä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia kaikilta korvausvaatimuksilta, vaatimusperusteilta, vaatimuksilta, perimisiltä, tappioilta, vahingonkorvauksilta, sakoilta, rangaistuksilta tai muilta kustannuksilta tai kuluilta riippumatta niiden luonteesta, mukaan lukien muun muassa kohtuulliset oikeudenkäynti- ja kirjanpitokulut, joiden maksamista kolmannet osapuolet vaativat seuraavilla perusteilla:

(i) olet rikkonut tätä sopimusta tai asiakirjoja, joihin sopimuksessa viitataan

(ii) olet rikkonut lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia

(iii) olet käyttänyt tätä verkkosivustoa.

 

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOIHIN

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä muiden osapuolten kuin TripAdvisorin ylläpitämiin verkkosivustoihin. Tällaiset hyperlinkit annetaan vain viitteeksi. Me emme valvo kyseisiä verkkosivustoja emmekä ole vastuussa niiden sisällöstä tai tietosuojasta tai muista käytännöistä. Lisäksi on sinun vastuullasi varmistaa, että valitsemasi linkit ja lataamasi ohjelmat (joko tästä verkkosivustosta tai muista sivustoista) eivät sisällä viruksia, matoja, troijalaisia, vikoja tai muita haitallisia aineksia. Tällaisten hyperlinkkien sisällyttäminen verkkosivustoomme ei tarkoita, että hyväksyisimme kyseisten verkkosivustojen materiaalin tai että meillä olisi jokin yhteys niiden ylläpitäjiin. Joissakin tapauksissa kolmannen osapuolen verkkosivusto saattaa pyytää sinua linkittämään TripAdvisorin profiilisi jonkin toisen kolmannen osapuolen sivuston profiiliin. Tämä on täysin valinnaista, ja päätös sallia näiden tietojen linkittäminen (kolmannen osapuolen sivustoon) voidaan peruuttaa  milloin tahansa.

TÄSSÄ VERKKOSIVUSTOSSA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA OHJELMISTO

Ellei toisin ole mainittu, verkkosivustojen materiaalin ainoa tarkoitus on antaa tietoa TripAdvisorin palveluista, verkkosivustoista, yhteistyökumppaneista ja muista tuotteista, jotka ovat saatavana Yhdysvalloissa, sen alueilla, alusmaissa ja suojelualueilla. TripAdvisor hallinnoi ja ylläpitää verkkosivustojaan toimipaikastaan Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltiossa. TripAdvisor ei väitä, että TripAdvisorin verkkosivustoissa oleva materiaali soveltuu käytettäväksi tai on käytettävissä Yhdysvaltain ulkopuolella. Ne, jotka käyttävät TripAdvisorin verkkosivustoa Yhdysvaltain ulkopuolella, tekevät sen omasta aloitteestaan ja vastaavat itse paikallisten lakien noudattamisesta, jos ja siinä määrin kuin paikalliset lait ovat sovellettavissa. TripAdvisorin verkkosivustojen ohjelmisto on Yhdysvaltain vientivalvonnan alaista. TripAdvisorin verkkosivustojen mitään ohjelmistoja ei saa ladata tai muulla tavoin viedä tai jälleenviedä (a) Kuubaan, Irakiin, Sudaniin, Pohjois-Koreaan, Iraniin, Syyriaan tai muihin sellaisiin maihin (tai kyseisten maiden kansalaisille tai asukkaille), jotka Yhdysvallat on asettanut kauppasaartoon tai (b) sellaisille tahoille, jotka ovat Yhdysvaltain valtionvarainministeriön erikseen nimeämien kansalaisten luettelossa (Specially Designated Nationals) tai Yhdysvaltain kauppaministeriön kieltoon asettamien tahojen luettelossa (Table of Deny Orders). Käyttämällä TripAdvisorin verkkosivustoja vakuutat ja takaat, että et oleskele tai asu missään tällaisessa maassa, et ole tällaisen maan kansalainen tai valvonnassa ja et ole kyseisissä luetteloissa.

Mikä tahansa ohjelmisto, joka on ladattavissa TripAdvisorin verkkosivustoista (”ohjelmisto”) on TripAdvisorin tai sen yhteistyökumppanien tai jonkin muun mainitun kolmannen osapuolen tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Käytät kyseistä ohjelmistoa loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehtojen alaisena, jos sellainen on liitetty tai sisältyy ohjelmistoon (”käyttöoikeussopimus”). Et saa asentaa tai käyttää mitään ohjelmistoa, johon on liitetty tai joka sisältää käyttöoikeussopimuksen, ellet ensin hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Jos johonkin tässä verkkosivustossa ladattavissa olevaan ohjelmistoon ei sisälly käyttöoikeussopimusta, myönnämme täten sinulle eli käyttäjälle rajoitetun, henkilökohtaisen, ei-siirrettävissä olevan oikeuden ohjelmiston käyttöön tämän verkkosivuston tarkastelua ja käyttöä varten näiden ehtojen mukaisesti ja vain tässä esitettyä käyttötarkoitusta varten.

Huomaa, että TripAdvisor ja/tai sen yhteistyökumppanit omistavat koko ohjelmiston mukaan lukien muun muassa kaikki tämän verkkosivuston sisältämät HTML-, XML- ja Java-koodit sekä Active X -komponentit, jotka ovat lisäksi tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten ehtojen suojaamia. Ohjelmiston toisintaminen tai jakaminen on nimenomaisesti kielletty ja saattaa johtaa ankariin siviili- ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Rikkojia vastaan nostetaan syyte mahdollisimman laajoin perustein.

EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA OHJELMISTON KOPIOIMINEN TAI JÄLJENTÄMINEN MILLE TAHANSA MUULLE PALVELIMELLE TAI JOHONKIN MUUHUN KOHTEESEEN MYÖHEMPÄÄ JÄLJENTÄMISTÄ TAI JAKAMISTA VARTEN ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY. OHJELMISTON TAKUU, JOS SELLAINEN ON, ON VOIMASSA VAIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI.

TEKIJÄNOIKEUS- JA TAVARAMERKKI-ILMOITUKSET

Kaikki tämän verkkosivuston sisältö: ©2016 TripAdvisor. Kaikki oikeudet pidätetään. TripAdvisor ei ole vastuussa muiden osapuolten kuin TripAdvisorin ylläpitämien verkkosivustojen sisällöstä. TRIPADVISOR, Pöllö-logo, arviokuplat ja kaikki muut tuote- tai palvelunimet tai iskulauseet, jotka julkaistaan tässä verkkosivustossa, ovat TripAdvisorin ja/tai sen toimittajien tai käyttöoikeuden haltijoiden rekisteröityjä ja/tai vakiintuneita tavaramerkkejä, joita ei saa kopioida, jäljitellä tai käyttää kokonaisuudessaan eikä osittain ilman TripAdvisorin tai kyseisen tavaramerkin omistajan etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Myös verkkosivuston yleisilme ja -vaikutelma, kuten sivuotsikot, mukautettu grafiikka, painikekuvakkeet ja kirjasimet, ovat TripAdvisorin palvelumerkkejä, tavaramerkkejä ja/tai mallisuojattuja kohteita, eikä niitä saa kopioida, jäljitellä tai käyttää kokonaisuudessaan eikä osittain ilman TripAdvisorin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Kaikki muut verkkosivustossa esiintyvät tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit, tuotteiden ja yritysten nimet sekä logot ovat haltijoidensa omaisuutta. Viittaukset tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin tai muihin tietoihin kauppanimellä, tavaramerkillä, valmistajan tai toimittajan mukaan tai jotenkin muuten eivät tarkoita, että TripAdvisor suosisi, kannattaisi tai suosittelisi niitä.

Lainvastaisen sisällön ilmoitus- ja poistokäytäntö

TripAdvisor toimii ”ilmoitus- ja alasottomenettelyperiaatteen” mukaisesti. Jos haluat tehdä valituksen tämän verkkosivuston aineistosta tai sisällöstä, kuten julkaistuista käyttäjien viesteistä, tai jos uskot, että verkkosivustossa julkaistu aineisto tai sisältö loukkaa tekijänoikeuttasi, ota meihin välittömästi yhteys ilmoitus- ja alasottomenettelykäytäntömme mukaisesti. Tutustu ilmoitus- ja alasottomenettelykäytäntöömme napsauttamalla tätä. Kun käytäntöä on noudatettu, TripAdvisor pyrkii parhaansa mukaan poistamaan lainvastaisen sisällön kohtuullisen ajan sisällä.

Muutokset

TripAdvisor voi ajoittain muuttaa, lisätä tai poistaa näitä ehtoja tai mitä tahansa niiden osia oman harkintansa mukaan katsoessaan sen välttämättömäksi laillisista, yleisistä säätelyyn liittyvistä tai teknisistä syistä tai siksi, että tarjottavia palveluita tai verkkosivuston luonnetta tai asettelua on muutettu. Sen vuoksi hyväksyt nimenomaisesti sen, että tällaiset muutetut ehdot sitovat sinua.

TripAdvisor voi milloin tahansa muuttaa mitä tahansa TripAdvisorin palvelua, kuten minkä tahansa toiminnon, tietokannan tai sisällön käytettävyyttä, tai poistaa sen käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi. TripAdvisor voi myös ilman erityistä ilmoitusta tai korvausvelvollisuutta rajoittaa tiettyjä toimintoja ja palveluita tai rajoittaa pääsyäsi verkkosivustoon tai sen osiin tai mihin tahansa muuhun TripAdvisor-verkkosivustoon teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä, estääkseen luvattoman käytön tai tietojen menetyksen tai tuhoutumisen sekä jos se oman harkintansa mukaan katsoo sinun rikkoneen näitä ehtoja tai jotakin lakia tai säädöstä sekä silloin, kun se päättää lopettaa jonkin palvelun tarjoamisen.

JOS JATKAT TRIPADVISORIN KÄYTTÖÄ NYT TAI MUUTOSILMOITUSTEN JULKAISUN JÄLKEEN, SE TARKOITTAA, ETTÄ HYVÄKSYT KYSEISET MUUTOKSET.

 

TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN JA SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Tätä verkkosivustoa ylläpitää yhdysvaltalainen taho, ja tähän sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltion lakeja. Täten sitoudut Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltion tuomioistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan kaikissa kiistatilanteissa, jotka johtuvat tämän verkkosivuston käytöstä tai liittyvät siihen ja nimenomaisesti hyväksyt tämän menettelyn kohtuulliseksi. Suostut siihen, että kaikki verkkosivuston käytöstä johtuvat tai siihen liittyvät vaatimukset, joita saatat esittää TripAdvisorille, on käsiteltävä ja ratkaistava Massachusettsin osavaltiossa sijaitsevassa tuomioistuimessa, jolla on kyseistä asiaa vastaava asianmukainen toimivalta. Tämän verkkosivuston käyttö on luvatonta sellaisilla lainkäyttöalueilla,  joilla kaikki nämä ehdot ja edellytykset eivät ole päteviä, mukaan lukien muun muassa tämän kohdan pätevyys. Edellä mainittua ei sovelleta, mikäli omassa asuinmaassasi sovellettava laki edellyttää jonkin toisen lain soveltamista ja/tai jossa toimivaltaisesta tuomioistuimesta säädetään toisin ja tätä ei voida sulkea pois sopimuksin.

VALUUTTAMUUNNIN

Valuuttakurssit perustuvat erilaisiin julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin, ja niitä tulee käyttää vain ohjeena. Valuuttakurssien virheettömyyttä ei taata, ja todelliset valuuttakurssit saattavat poiketa niistä. Valuuttakurssitietoja ei välttämättä päivitetä joka päivä. Tämän sovelluksen tarjoamien tietojen uskotaan olevan virheettömiä, mutta TripAdvisor ja/tai sen yhteistyökumppanit eivät voi vakuuttaa tai taata tällaista virheettömyyttä. Jos näitä tietoja käytetään johonkin raha- tai talousasioihin liittyvään tarkoitukseen, on suositeltavaa pyytää pätevää asiantuntijaa tarkistamaan valuuttakurssien paikkansapitävyys. Emme anna lupaa näiden tietojen käyttöön mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin henkilökohtaiseen käyttöön. Näiden tietojen jälleenmyynti, jakaminen ja käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on nimenomaisesti kielletty.

MUUT MOBIILIKÄYTTÖEHDOT

Osa TripAdvisor-mobiiliohjelmistosta saattaa käyttää tekijänoikeuden alaista materiaalia, jonka käytön TripAdvisor tiedostaa. Lisäksi tiettyjen TripAdvisor-mobiilisovellusten käyttöön sovelletaan erityisehtoja. Lisätietoja TripAdvisor-mobiilisovelluksia koskevista ehdoista ja ilmoituksista on kohdassa Mobiilikäyttöehdot.

YLEISET EHDOT

Hyväksyt sen, että sinun ja TripAdvisor Media Group -yhtiöiden ja/tai yhteistyökumppaneiden välillä ei ole yhteisyritystä, edustussuhdetta, kumppanuutta tai työsuhdetta tämän sopimukseen tai tämän verkkosivuston käytön seurauksena.

Noudatamme tätä sopimusta voimassa olevan lainsäädännön ja oikeudellisten menettelyjen mukaisesti, eikä mikään tässä sopimuksessa rajoita oikeuttamme noudattaa viranomaisten esittämiä tai muita oikeudellisia pyyntöjä tai vaatimuksia, jotka liittyvät tämän verkkosivuston käyttöön sinun toimestasi tai tällaista käyttöä koskeviin tietoihin, joita meille on toimitettu tai joita olemme keränneet. Sovellettavan lain sallimassa laajuudessa hyväksyt sen, että mahdolliset tämän verkkosivuston käytöstä johtuvat tai siihen liittyvät vaatimukset ja kanteet on esitettävä kahden (2) vuoden kuluessa kyseisen vaatimuksen tai kanteen syyn ilmenemispäivämäärästä ja että muussa tapauksessa kyseinen vaatimus- tai kanneperuste lakkaa lopullisesti.

Jos jonkin tämän sopimuksen osan, mukaan lukien esimerkiksi jonkin edellä esitetyn vastuuvapauslausekkeen tai vastuunrajoituksen, katsotaan olevan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton sovellettavan lain puitteissa, kyseinen pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton kohta korvataan sellaisella pätevällä, täytäntöönpanokelpoisella kohdalla, joka läheisimmin vastaa alkuperäisen kohdan tarkoitusta, ja muut sopimuksen kohdat pysyvät voimassa.

Tämä sopimus (ja kaikki muut ehdot, joihin siinä viitataan) muodostaa sinun ja TripAdvisorin välisen tätä verkkosivustoa koskevan koko sopimuksen, ja se korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset asiakkaan ja TripAdvisorin väliset sähköiset, suulliset ja kirjalliset yhteydenpidot ja ehdotukset, jotka koskevat tätä verkkosivustoa. Tämän sopimuksen ja minkä tahansa sähköisessä muodossa annetun ilmoituksen tulostettu versio hyväksytään oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä, jotka perustuvat tai liittyvät tähän sopimukseen, samassa laajuudessa ja samojen ehtojen alaisena kuin muut liiketoiminnan asiakirjat, jotka on alun perin laadittu ja joita on säilytetty painetussa muodossa.

Nämä ehdot ovat saatavilla verkkosivuston kielellä. TripAdvisor ei erikseen taltioi ehtoja, joihin sinä olet merkinnyt hyväksyntäsi.

Verkkosivustoa ei välttämättä aina päivitetä säännöllisin väliajoin, ja siksi mikään asiaankuuluva laki ei edellytä sen rekisteröimistä toimitukselliseksi tuotteeksi.

Tässä verkkosivustossa mainittujen kuvitteellisten yritysten, tuotteiden, ihmisten ja hahmojen nimien ja/tai tietojen ei ole tarkoitus viitata mihinkään todelliseen yksilöön, yritykseen, tuotteeseen tai tapahtumaan.

Kaikki oikeudet, joita ei ole tässä nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.

OHJEITA

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat ottaa meihin yhteyden, siirry kohtaan Apua ja ohjeita. Voit myös kirjoittaa meille:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

©2016 TripAdvisor LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Muokattu: 31.10.2016