Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediakeskus

Newsroom

Mobiili lisenssit

Ilmoitukset:

Osa Tripadvisor-mobiiliohjelmistosta saattaa käyttää tekijänoikeuksin suojattuja aineistoja, joiden seuraavien lisenssiehtojen mukainen käyttö täten hyväksytään.

iOS-lisenssit

IGListKit-lisenssi:

BSD-lisenssi

IGListKit-ohjelmistolle

Copyright (c) 2016, Facebook, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Edelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutettuna tai ilman muutoksia on sallittu, jos seuraavia ehtoja noudatetaan: Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä on säilytettävä edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. Binäärimuodon edelleenjakelun yhteydessä ohessa toimitettaviin asiakirjoihin ja/tai muuhun aineistoon on kopioitava edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. Facebookin ja sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai myynninedistämiseen ilman etukäteen saatua nimenomaista kirjallista lupaa.

TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON ˮSELLAISENAANˮ, EIVÄTKÄ HE ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI AVUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VAROITTAVISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KORVAUKSET KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKKIMISESTA, KÄYTTÖHYÖDYN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ), RIIPPUMATTA VAHINGON SYYSTÄ JA TEOREETTISESTA KORVAUSVASTUUSTA JA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUSVASTUUSTA, SEURAUSVASTUUSTA TAI RIKKOMUSVASTUUSTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI JOKIN MUU), JOKA JOHTUU MILLÄÄN TAVALLA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

Käyttöehdot

Alamofire-lisenssi:

Copyright (c) 2014–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Kaikille tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät dokumentaatiotiedostot (”ohjelmisto”) hankkineille henkilöille myönnetään maksutta oikeus käsitellä ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien muun muassa oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida ja myydä ohjelmistoa sekä antaa henkilöille, joille ohjelmisto on toimitettu, lupa tehdä samoin seuraavin ehdoin:

Edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeushuomautus on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin ja huomattavan kokoisiin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA OHJELMISTON KÄSITTELYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN.

Käyttöehdot

PromiseKit-lisenssi:

Copyright 2016, Max Howell; mxcl@me.com

Kaikille tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät dokumentaatiotiedostot (”ohjelmisto”) hankkineille henkilöille myönnetään maksutta oikeus käsitellä ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien muun muassa oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida ja myydä ohjelmistoa sekä antaa henkilöille, joille ohjelmisto on toimitettu, lupa tehdä samoin seuraavin ehdoin:

Edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeushuomautus on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin ja huomattavan kokoisiin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA OHJELMISTON KÄSITTELYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN.

Käyttöehdot

MCSegmented Control -lisenssi:

Copyright (c) 2011, MCSegmented Control ja Matteo Caldari
Kaikki oikeudet pidätetään.

Edelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutettuna tai ilman muutoksia on sallittu, jos seuraavia ehtoja noudatetaan:

 • Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä on säilytettävä edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • Binäärimuodon edelleenjakelun yhteydessä ohessa toimitettaviin asiakirjoihin ja/tai muuhun aineistoon on kopioitava edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • MCSegmented Controlin tai Matteo Caldarin ja sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai myynninedistämiseen ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa.

TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON ˮSELLAISENAANˮ, EIVÄTKÄ HE ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI AVUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VAROITTAVISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KORVAUKSET KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKKIMISESTA, KÄYTTÖHYÖDYN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ), RIIPPUMATTA VAHINGON SYYSTÄ JA TEOREETTISESTA KORVAUSVASTUUSTA JA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUSVASTUUSTA, SEURAUSVASTUUSTA TAI RIKKOMUSVASTUUSTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI JOKIN MUU), JOKA JOHTUU MILLÄÄN TAVALLA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

ZipArchive-lisenssi

Copyright (c) 2010–2015, Sam Soffes, http://soff.es

Kaikille tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät dokumentaatiotiedostot (”ohjelmisto”) hankkineille henkilöille myönnetään maksutta oikeus käsitellä ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien muun muassa oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida ja myydä ohjelmistoa sekä antaa henkilöille, joille ohjelmisto on toimitettu, lupa tehdä samoin seuraavin ehdoin:

Edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeushuomautus on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin ja huomattavan kokoisiin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA OHJELMISTON KÄSITTELYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN.

Käyttöehdot

SSZipArchive on lisensoitu MIT-lisenssillä. Mukana on myös hieman muokattu Minizip 1.1 -versio, joka on lisensoitu Zlib-lisenssillä.

Appirater-lisenssi

Copyright (c) 2014 Arash Payan

Kaikille tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät dokumentaatiotiedostot (”ohjelmisto”) hankkineille henkilöille myönnetään maksutta oikeus käsitellä ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien muun muassa oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida ja myydä ohjelmistoa sekä antaa henkilöille, joille ohjelmisto on toimitettu, lupa tehdä samoin seuraavin ehdoin:

Edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeushuomautus on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin ja huomattavan kokoisiin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA OHJELMISTON KÄSITTELYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN.

Lisätietoja lisenssistä

RestKit-lisenssi

Copyright 2009–2012 The RestKit Project

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

CocoaLumberjack-lisenssi

Copyright (c) 2010–2015, Deusty, LLC

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän ohjelmiston edelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutettuna tai ilman muutoksia on sallittu, jos seuraavia ehtoja noudatetaan:

 • Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä on säilytettävä edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • Deustyn ja sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai myynninedistämiseen ilman Deusty, LLC:ltä etukäteen saatua nimenomaista kirjallista lupaa.

TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON ˮSELLAISENAANˮ, EIVÄTKÄ HE ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI AVUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VAROITTAVISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KORVAUKSET KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKKIMISESTA, KÄYTTÖHYÖDYN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ), RIIPPUMATTA VAHINGON SYYSTÄ JA TEOREETTISESTA KORVAUSVASTUUSTA JA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUSVASTUUSTA, SEURAUSVASTUUSTA TAI RIKKOMUSVASTUUSTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI JOKIN MUU), JOKA JOHTUU MILLÄÄN TAVALLA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

Käyttöehdot

SOCKit-lisenssi

Copyright 2011–2014 NimbusKit

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

MagicalRecord-lisenssi

Copyright (c) 2010–2015, Magical Panda Software, LLC

Kaikille tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät dokumentaatiotiedostot (”ohjelmisto”) hankkineille henkilöille myönnetään maksutta oikeus käsitellä ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien muun muassa oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida ja myydä ohjelmistoa sekä antaa henkilöille, joille ohjelmisto on toimitettu, lupa tehdä samoin seuraavin ehdoin:

Edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeushuomautus on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin ja huomattavan kokoisiin osiin.

Tämä ohjelmistolisenssi on MIT-peruslisenssin mukainen.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA OHJELMISTON KÄSITTELYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN.

Käyttöehdot

Masonry-lisenssi

Copyright (c) 2011–2012 Masonry Team – https://github.com/SnapKit/Masonry

Kaikille tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät dokumentaatiotiedostot (”ohjelmisto”) hankkineille henkilöille myönnetään maksutta oikeus käsitellä ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien muun muassa oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida ja myydä ohjelmistoa sekä antaa henkilöille, joille ohjelmisto on toimitettu, lupa tehdä samoin seuraavin ehdoin:

Edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeushuomautus on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin ja huomattavan kokoisiin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA OHJELMISTON KÄSITTELYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN.

Käyttöehdot

card.io-lisenssi

Copyright (c) 2013–2016 PayPal Holdings, Inc.

Kaikille tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät dokumentaatiotiedostot (”ohjelmisto”) hankkineille henkilöille myönnetään maksutta oikeus käsitellä ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien muun muassa oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida ja myydä ohjelmistoa sekä antaa henkilöille, joille ohjelmisto on toimitettu, lupa tehdä samoin seuraavin ehdoin:

Edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeushuomautus on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin ja huomattavan kokoisiin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA OHJELMISTON KÄSITTELYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN.

Käyttöehdot

uidevice-extension-lisenssi

card.io-kirjasto sisältää Erica Sadunin uidevice-extension-kirjastosta peräisin olevaa lähdekoodia.

Copyright (c) 2012, Erica Sadun. Kaikki oikeudet pidätetään.

Edelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutettuna tai ilman muutoksia on sallittu, jos seuraavia ehtoja noudatetaan:

 • Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä on säilytettävä edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • Binäärimuodon edelleenjakelun yhteydessä ohessa toimitettaviin asiakirjoihin ja/tai muuhun aineistoon on kopioitava edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON ˮSELLAISENAANˮ, EIVÄTKÄ HE ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI AVUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VAROITTAVISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KORVAUKSET KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKKIMISESTA, KÄYTTÖHYÖDYN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ), RIIPPUMATTA VAHINGON SYYSTÄ JA TEOREETTISESTA KORVAUSVASTUUSTA JA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUSVASTUUSTA, SEURAUSVASTUUSTA TAI RIKKOMUSVASTUUSTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI JOKIN MUU), JOKA JOHTUU MILLÄÄN TAVALLA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

Kirjaston lähde on saatavana osoitteessa https://github.com/erica/uidevice-extension.

Eigen-lisenssi

Lisensoitu ensisijaisesti Mozilla Public License -version 2.0 (”lisenssi”) nojalla. MPL 2.0 -lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.mozilla.org/MPL/2.0.

Lähdekoodin kopio on saatavilla osoitteessa https://bitbucket.org/eigen/eigen/ ja osoitteessa http://eigen.tuxfamily.org/.

Käyttöehdot

OpenCV-lisenssi

Copyright (c) 2000–2016, Intel Corporation, kaikki oikeudet pidätetään.
Copyright (c) 2009–2011, Willow Garage Inc., kaikki oikeudet pidätetään.
Copyright (c) 2009–2016, NVIDIA Corporation, kaikki oikeudet pidätetään.
Copyright (c) 2010–2013, Advanced Micro Devices, Inc., kaikki oikeudet pidätetään.
Copyright (c) 2015–2016, OpenCV Foundation, kaikki oikeudet pidätetään.
Copyright (c) 2015–2016, Itseez Inc., kaikki oikeudet pidätetään.

Edelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutettuna tai ilman muutoksia on sallittu, jos seuraavia ehtoja noudatetaan:

 • Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä on säilytettävä edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • Binäärimuodon edelleenjakelun yhteydessä ohessa toimitettaviin asiakirjoihin ja/tai muuhun aineistoon on kopioitava edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • Facebookin ja sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai myynninedistämiseen ilman etukäteen saatua nimenomaista kirjallista lupaa.

Tekijänoikeuksien haltijat ja avustajat toimittavat tämän ohjelmiston ˮsellaisenaanˮ, eivätkä he anna mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita, mukaan lukien muun muassa takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tekijänoikeuksien haltijat tai avustajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, välillisistä, satunnaisista, erityisistä, varoittavista tai seurannaisista vahingonkorvauksista (mukaan lukien muun muassa korvaukset korvaavien tuotteiden tai palvelujen hankkimisesta, käyttöhyödyn, tietojen tai tuottojen menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä), riippumatta vahingon syystä ja teoreettisesta korvausvastuusta ja siitä, onko kyse sopimusvastuusta, seurausvastuusta tai rikkomusvastuusta (mukaan lukien laiminlyönti tai jokin muu), joka johtuu millään tavalla tämän ohjelmiston käytöstä siinäkin tapauksessa, että vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.

Käyttöehdot

Kahuna-lisenssi

Kaikki teksti ja muotoilu on seuraavan tekijänoikeuden alaista: (c) 2012–2014 Kahuna, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot

FMDB-lisenssi

Copyright (c) 2008–2014 Flying Meat Inc.

Kaikille tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät dokumentaatiotiedostot (”ohjelmisto”) hankkineille henkilöille myönnetään maksutta oikeus käsitellä ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien muun muassa oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida ja myydä ohjelmistoa sekä antaa henkilöille, joille ohjelmisto on toimitettu, lupa tehdä samoin seuraavin ehdoin:

Edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeushuomautus on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin ja huomattavan kokoisiin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA OHJELMISTON KÄSITTELYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN.

Käyttöehdot

MBProgressHUD-lisenssi

Copyright (c) 2009–2015 Matej Bukovinski

Kaikille tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät dokumentaatiotiedostot (”ohjelmisto”) hankkineille henkilöille myönnetään maksutta oikeus käsitellä ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien muun muassa oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida ja myydä ohjelmistoa sekä antaa henkilöille, joille ohjelmisto on toimitettu, lupa tehdä samoin seuraavin ehdoin:

Edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeushuomautus on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin ja huomattavan kokoisiin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA OHJELMISTON KÄSITTELYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN.

Käyttöehdot

BlocksKit-lisenssi

Copyright (c) 2011–2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers sekä BlocksKit Contributors

Kaikille tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät dokumentaatiotiedostot (”ohjelmisto”) hankkineille henkilöille myönnetään maksutta oikeus käsitellä ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien muun muassa oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida ja myydä ohjelmistoa sekä antaa henkilöille, joille ohjelmisto on toimitettu, lupa tehdä samoin seuraavin ehdoin:

Edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeushuomautus on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin ja huomattavan kokoisiin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA OHJELMISTON KÄSITTELYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN.

Käyttöehdot

pop-lisenssi – BSD

Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Edelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutettuna tai ilman muutoksia on sallittu, jos seuraavia ehtoja noudatetaan:

 • Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä on säilytettävä edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • Binäärimuodon edelleenjakelun yhteydessä ohessa toimitettaviin asiakirjoihin ja/tai muuhun aineistoon on kopioitava edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • Facebookin ja sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai myynninedistämiseen ilman etukäteen saatua nimenomaista kirjallista lupaa.

TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON ˮSELLAISENAANˮ, EIVÄTKÄ HE ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI AVUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VAROITTAVISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KORVAUKSET KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKKIMISESTA, KÄYTTÖHYÖDYN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ), RIIPPUMATTA VAHINGON SYYSTÄ JA TEOREETTISESTA KORVAUSVASTUUSTA JA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUSVASTUUSTA, SEURAUSVASTUUSTA TAI RIKKOMUSVASTUUSTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI JOKIN MUU), JOKA JOHTUU MILLÄÄN TAVALLA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

Käyttöehdot

Bolts-lisenssi

BSD-lisenssi

Bolts-ohjelmistolle

Copyright (c) 2013–nykyhetki, Facebook, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Edelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutettuna tai ilman muutoksia on sallittu, jos seuraavia ehtoja noudatetaan:

 • Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä on säilytettävä edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • Binäärimuodon edelleenjakelun yhteydessä ohessa toimitettaviin asiakirjoihin ja/tai muuhun aineistoon on kopioitava edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • Facebookin ja sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai myynninedistämiseen ilman etukäteen saatua nimenomaista kirjallista lupaa.

TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON ˮSELLAISENAANˮ, EIVÄTKÄ HE ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI AVUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VAROITTAVISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KORVAUKSET KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKKIMISESTA, KÄYTTÖHYÖDYN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ), RIIPPUMATTA VAHINGON SYYSTÄ JA TEOREETTISESTA KORVAUSVASTUUSTA JA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUSVASTUUSTA, SEURAUSVASTUUSTA TAI RIKKOMUSVASTUUSTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI JOKIN MUU), JOKA JOHTUU MILLÄÄN TAVALLA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

Käyttöehdot

SFHFKeychainUtils-lisenssi

Tekijä Buzz Andersen 20.10.2008. Perustuu osittain Jonathan Wightin, Jon Crosbyn ja Mike Malonen koodeihin. Copyright 2008 Sci-Fi Hi-Fi. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikille tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät dokumentaatiotiedostot (”ohjelmisto”) hankkineille henkilöille myönnetään maksutta oikeus käsitellä ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien muun muassa oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida ja myydä ohjelmistoa sekä antaa henkilöille, joille ohjelmisto on toimitettu, lupa tehdä samoin seuraavin ehdoin:

Edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeushuomautus on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin ja huomattavan kokoisiin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA OHJELMISTON KÄSITTELYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN.

Lisätietoja lisenssistä

JSON-puitelisenssi:

Copyright (c) 2007–2011 Stig Brautaset 
Kaikki oikeudet pidätetään.

Edelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutettuna tai ilman muutoksia on sallittu, jos seuraavia ehtoja noudatetaan:

 • Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä on säilytettävä edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • Binäärimuodon edelleenjakelun yhteydessä ohessa toimitettaviin asiakirjoihin ja/tai muuhun aineistoon on kopioitava edellä mainittu tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • Stig Brautasetin ja sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai myynninedistämiseen ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa.

TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON ˮSELLAISENAANˮ, EIVÄTKÄ HE ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI AVUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VAROITTAVISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KORVAUKSET KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKKIMISESTA, KÄYTTÖHYÖDYN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ), RIIPPUMATTA VAHINGON SYYSTÄ JA TEOREETTISESTA KORVAUSVASTUUSTA JA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUSVASTUUSTA, SEURAUSVASTUUSTA TAI RIKKOMUSVASTUUSTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI JOKIN MUU), JOKA JOHTUU MILLÄÄN TAVALLA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.


 

Android-lisenssit

Epoxy-lisenssi:

Copyright 2016 Airbnb, Inc.

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä tai kirjallisessa sopimuksessa muuta edellytetä, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

OkHttp-lisenssi

Copyright 2016 Square, Inc.

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

Retrofit-lisenssi

Copyright 2013 Square, Inc.

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

StickyGridHeaders-lisenssi

Copyright (c) 2013 Tonic Artos

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

Dagger-lisenssi

Copyright 2013 Square, Inc.

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

Signpost-lisenssi

Copyright (c) 2009 Matthias Kaeppler

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Lisätietoja lisenssistä

Apache commons-logging -lisenssi

Copyright 2003–2014 The Apache Software Foundation

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, joka on kehitetty The Apache Software Foundation -säätiössä (http://www.apache.org).

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

Apache xmlrpc -lisenssi

Copyright The Apache Software Foundation

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, joka on kehitetty The Apache Software Foundation -säätiössä (http://www.apache.org).

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

Apache ws-commons-util -lisenssi

Copyright 2003, 2005 The Apache Software Foundation

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty.

Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

Apache http-mime -lisenssi

Copyright The Apache Software Foundation

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, joka on kehitetty The Apache Software Foundation -säätiössä (http://www.apache.org).

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

RxJava-lisenssi

Copyright (c) 2016–nykyhetki, RxJava Contributors.

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

Android Open Source Project -lisenssi:

Copyright (c) 2005–2008 Google Inc., lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

ormlite-lisenssi

Täten myönnetään oikeus käyttää, kopioida, muokata ja jakaa tätä ohjelmistoa mihin tarkoitukseen tahansa maksutta tai maksusta, edellyttäen että tämä käyttöoikeushuomautus liitetään kaikkiin ohjelmiston kopioihin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN”, EIKÄ TEKIJÄ ANNA MITÄÄN OHJELMISTOA KOSKEVIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI MYYNTIKELPOISUUTTA JA SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT. TEKIJÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI SEURANNAISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA EIKÄ MISTÄÄN KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT KÄYTTÖHYÖDYN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSISTÄ, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI TOIMIVUUDESTA TAI LIITTYY NIIHIN.

Tekijään voi ottaa yhteyttä osoitteessa http://ormlite.com/.

Käyttöehdot

UrlImageViewHelper-lisenssi

Copyright 2012 Koushik Dutta

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

Google-GSON-puitelisenssi:

Copyright (c) 2008–2009 Google Inc.

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Käyttöehdot

Joda-Time-lisenssi

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka on kehittänyt Joda.org (http://www.joda.org/).

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot


 

Useiden käyttöympäristöjen lisenssit

Google Mobile Ads SDK -iOS- ja Android-lisenssi

Copyright (c) 2015 Google Inc.

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Käyttöehdot

Google App Indexing SDK -iOS- ja Android-lisenssi

Copyright (c) 2015 Google Inc.

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Käyttöehdot

Distimo-lisenssi

Copyright (c) 2012 Distimo. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (ˮlisenssiˮ); tämän tiedoston käyttö muuten kuin lisenssin sallimalla tavalla on kielletty. Lisenssin kopion saa osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei asiaa koskevassa lainsäädännössä muuta edellytetä tai kirjallisesti sovita toisin, lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI EHTOJA, olivatpa kyseessä nimenomaiset tai oletetut takuut tai ehdot. Lue lisenssistä tarkat tiedot lisenssin alaisista käyttöoikeuksista ja rajoituksista.

Käyttöehdot

Facebookin iOS- ja Android-SDK-lisenssi

Copyright (c) 2014–nykyhetki, Facebook, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sinulle myönnetään täten ei-yksinomainen, maailmanlaajuinen, maksuton lupa käyttää, kopioida, muokata ja jakaa tätä ohjelmistoa lähdekoodi- ja binäärimuodossa Facebookin tarjoamien verkkopalvelujen ja ohjelmointirajapintojen yhteydessä.

Tätä kuten kaikkia muitakin Facebook-alustaan integroituja ohjelmistoja koskevat Facebook Developer Principles and Policies -asiakirjan ehdot [http://developers.facebook.com/policy/]. Tämä tekijänoikeusilmoitus on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin ja huomattavan kokoisiin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TOIMINTA, RIKKOMUS TAI MUU TOIMINTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA OHJELMISTON KÄSITTELYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN.

Käyttöehdot: iOS Android

Skobbler-lisenssi

Copyright 2014 Telenav, Inc. – Kaikki oikeudet pidätetään.

Karttojen hahmonnuksen tarjoaa Scout – http://developer.skobbler.com

Karttojen tietolähde: Copyright OpenStreetMap contributors http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitaaliset korkeustiedot: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipediaa ja Wikitravelia koskee seuraava lisenssi: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Copyright Google breakpad (katso tiedot tekijänoikeuslausekkeista)

Fontit ovat (c) Bitstream (katso tiedot tekijänoikeuslausekkeista), (c) Architects Daughter (katso tiedot tekijänoikeuslausekkeista), (c) Roboto (katso tiedot tekijänoikeuslausekkeista) ja (c) Open Sans (katso tiedot tekijänoikeuslausekkeista).

LISÄEHDOT, JOTKA LIITTYVÄT TRIPADVISOR WINDOWS PHONE -SOVELLUKSEEN NOKIA-LAITTEISSA:

VASTUUVAPAUS. SOVELLUS LISENSOIDAAN ˮSELLAISENAANˮ, ˮKAIKKINE VIKOINEENˮ JA ˮKUTEN SAATAVILLAˮ. KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA VASTUULLA. TRIPADVISOR EI ANNA OMASTA PUOLESTAAN EIKÄ NOKIAN, MICROSOFTIN, KAIKKIEN SELLAISTEN LANGATTOMIEN PALVELUJEN TARJOAJIEN, JOIDEN VERKON KAUTTA SOVELLUSTA JAETAAN, OMIEN TYTÄRYHTIÖIDENSÄ JA EDELLÄ MAINITTUJEN OSAPUOLTEN TYTÄRYHTIÖIDEN EIKÄ TOIMITTAJIEN (ˮJAKELIJATˮ) PUOLESTA MITÄÄN NIMENOMAISIA SOVELLUKSESTA JOHTUVIA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ TAKUITA TAI EHTOJA. KULUTTAJILLA VOI OLLA PAIKALLISISTA LAEISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA, JOITA EI VOIDA MUUTTAA TÄLLÄ SOPIMUKSELLA. JAKELIJAT EIVÄT PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA ANNA MITÄÄN OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA, MUKAAN LUKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT JA EHDOT.

VAHINGONKORVAUSTEN RAJOITTAMINEN JA POISSULKEMINEN. ELLEI LAISSA TOISIN SÄÄDETÄ, VOIT VAATIA MICROSOFTILTA VAHINGONKORVAUSTA VAIN SUORISTA VAHINGOISTA ENINTÄÄN SOVELLUKSESTA MAKSAMASI HINNAN VERRAN. ET SAA VAATIA MILTÄÄN JAKELIJALTA KORVAUSTA MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN KORVAUKSET SEURANNAISISTA, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MENETETYISTÄ TUOTOISTA.

Maininnat:

Kartat

© 2014 Telenav, Inc. – Kaikki oikeudet pidätetään.
Karttojen hahmonnuksen tarjoaa Scout – http://developer.scout.me
Karttojen tietolähde: © OpenStreetMaps contributors http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitaaliset korkeustiedot

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia ja Wikitravel

Wikipediaa ja Wikitravelia koskee seuraava lisenssi: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google breakpad

© Google breakpad (katso tiedot tekijänoikeuslausekkeista)

Bitstream-fontti

© Bitstream (katso tiedot tekijänoikeuslausekkeista)

Architects Daughter -fontti

© Architects Daughter (katso tiedot tekijänoikeuslausekkeista)

Open Sans -fontti

© Open Sans (katso tiedot tekijänoikeuslausekkeista)