Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Medya Merkezi

Newsroom

Kaynaklar: Ortaklar İçin

Gezginlerin, mükemmel seyahatlerini bulup rezervasyon yaptırmalarına nasıl yardımcı olabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için, konaklama sektörüne yönelik temel pazarlama kaynağı olan TripAdvisor Insights’ı ziyaret edin.

 

Kaynaklar: Politikalarımız

TripAdvisor (”TripAdvisor", "biz", "bizim", "bize”) kullanıcılara (”siz”) otel, tatil köyü, konuk evi, tatil, seyahat paketi, seyahat rehberi, uçuş, kiralık yazlık ve benzer pek çoğu hakkında öneriler sağlayan çevrimiçi bir hizmettir. Web sitemiz, mobil mülklerimiz ve ilgili uygulamalarımız (tümüne “Web Sitemiz” adı verilir) TripAdvisor LLC'ye ait olan ve onun tarafından işletilen TripAdvisor® Media Network'ün bir parçasıdır.

Politikayı Görüntüleyin >

 

 

TripAdvisor Web Sitesine veya ilgili uygulamaları içeren mobil mülklere hoş geldiniz (tümü “Web Sitesi” olarak anılacaktır). Bu Web Sitesi, başka bir amaç olmaksızın, sadece seyahatle ilgili bilgi edinmede, seyahate ilişkin konularda düşüncelerini yayınlamada, etkileşimli seyahat forumlarına katılımda bulunmada ve seyahat rezervasyonları arayıp yaptırmada müşterilere yardımcı olmak için sağlanmaktadır. “Biz”, “bize”, “bizim” ve “TripAdvisor” kelimeleri TripAdvisor LLC'yi, kurumsal olarak alt kuruluşlarımızı ve Web sitelerimizi (hepsi birlikte "TripAdvisor") belirtir. “Siz” kelimesi, Web Sitesini ziyaret eden ve/veya bu Web Sitesine içerik ekleyerek katılımda bulunan müşteriyi belirtir.

Politikayı Görüntüleyin >

 

 

TripAdvisor’da, üyelerin birbirlerinin seyahat yorumlarını okuyabileceği ve mükemmel seyahatlerini planlayıp rezervasyon yaptırabileceği bir topluluk oluşturduk. Bazen bazı kişiler hileli yorum göndererek sistemimizi aldatmaya çalıştığından, bu konudaki yaklaşımımızı, politikalarımızı ve hileli yorumları belirlemek, engellemek ve kaldırmak için attığımız adımları paylaşmamızın yararlı olacağını düşündük. Bu konudaki düşüncelerimiz aşağıdaki gibidir.

Politikayı Görüntüleyin >

 

 

TripAdvisor mobil yazılımının bazı kısımları, işbu kullanımı onaylanmış, telif hakkı ile korunan malzeme içerebilir.

Politikayı Görüntüleyin >