Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Medya Merkezi

Newsroom

Mobil Lisanslar

Bilgilendirmeler:

Tripadvisor mobil yazılımının bazı kısımları, aşağıdaki lisansların şartlarına göre işbu belgede kullanımı onaylanmış, telif hakkı ile korunan malzeme içerebilir.

iOS Lisansları

IGListKit lisansı:

BSD Lisansı

IGListKit yazılımı için

Telif hakkı (c) 2016, Facebook, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Aşağıdaki koşullara uyulduğu takdirde, üzerinde değişiklik yapılmadan veya yapılarak, kaynak ve ikili formlarda yeniden dağıtımına ve kullanımına izin verilir: Kaynak kodu yeniden dağıtılırken yukarıdaki telif hakkı uyarısı, bu koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi eklenmelidir. İkili form halinde yapılan yeniden dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı uyarısı, buradaki koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi de dağıtımla birlikte verilen belgelere ve/veya diğer malzemelere konmalıdır. Önceden açık ve yazılı izin alınmaksızın, Facebook adı ya da buna katkıda bulunanların adları; bu yazılımdan yararlanılarak yapılmış olan ürünleri onaylamak veya tanıtmak için kullanılamaz.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR, AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER (SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) REDDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR; SÖZLEŞME, KESİN SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİLDEN OLSUN (İHMAL VEYA DİĞER DURUMLAR DAHİL) HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE GÖRE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZA SONUCU, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA SONUÇ OLARAK MEYDANA GELEN HASARLARDAN (İKÂME MAL VE HİZMETLERİN EDİNİLMESİ, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), SÖZ KONUSU HASARIN OLABİLECEĞİ ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

Alamofire lisansı:

Telif hakkı (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation ( http://alamofire.org/ )

İşbu belgede, bu yazılımın kopyasını ve ilgili doküman dosyalarını ("Yazılım") edinen kişiye, sınırlama olmaksızın Yazılımı kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil olmak üzere kısıtlamasız biçimde Yazılımı alıp satmaya yönelik izin, ücretsiz olarak verilmiştir, bu kişiler, Yazılımın sağlandığı başka kişilere de aşağıdaki şartlara uymak koşuluyla aynılarını yapma izni verebilirler:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılım kopyalarının tamamına veya çoğunluğuna eklenmelidir.

BU YAZILIM; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜR GARANTİ İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIMI YAZAN KİŞİLER VE TELİF HAKKI SAHİPLERİ; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, YAZILIMDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HAK TALEBİNDEN, ZARARDAN VEYA BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

PromiseKit lisansı:

Telif Hakkı 2016, Max Howell; mxcl@me.com

İşbu belgede, bu yazılımın kopyasını ve ilgili doküman dosyalarını ("Yazılım") edinen kişiye, sınırlama olmaksızın Yazılımı kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil olmak üzere kısıtlamasız biçimde Yazılımı alıp satmaya yönelik izin, ücretsiz olarak verilmiştir, bu kişiler, Yazılımın sağlandığı başka kişilere de aşağıdaki şartlara uymak koşuluyla aynılarını yapma izni verebilirler:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılım kopyalarının tamamına veya çoğunluğuna eklenmelidir.

BU YAZILIM; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜR GARANTİ İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIMI YAZAN KİŞİLER VE TELİF HAKKI SAHİPLERİ; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, YAZILIMDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HAK TALEBİNDEN, ZARARDAN VEYA BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

MCSegmented Control lisansı:

Telif hakkı (c) 2011, MCSegmented Control ve Matteo Caldari
Tüm hakları saklıdır.

Aşağıdaki koşullara uyulduğu takdirde, üzerinde değişiklik yapılmadan veya yapılarak, kaynak ve ikili formlarda yeniden dağıtımına ve kullanımına izin verilir:

 • Kaynak kodu yeniden dağıtılırken yukarıdaki telif hakkı uyarısı, bu koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi eklenmelidir.
 • İkili form halinde yapılan yeniden dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı uyarısı, buradaki koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi de dağıtımla birlikte verilen belgelere ve/veya diğer malzemelere konmalıdır.
 • Önceden açık ve yazılı izin alınmaksızın, MCSegmented Control veya Matteo Caldari adı ya da buna katkıda bulunanların adları; bu yazılımdan yararlanılarak yapılmış olan ürünleri onaylamak veya tanıtmak için kullanılamaz.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR, AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER (SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) REDDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR; SÖZLEŞME, KESİN SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİLDEN OLSUN (İHMAL VEYA DİĞER DURUMLAR DAHİL) HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE GÖRE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZA SONUCU, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA SONUÇ OLARAK MEYDANA GELEN HASARLARDAN (İKÂME MAL VE HİZMETLERİN EDİNİLMESİ, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), SÖZ KONUSU HASARIN OLABİLECEĞİ ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

ZipArchive Lisansı

Telif hakkı (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

İşbu belgede, bu yazılımın kopyasını ve ilgili doküman dosyalarını ("Yazılım") edinen kişiye, sınırlama olmaksızın Yazılımı kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil olmak üzere kısıtlamasız biçimde Yazılımı alıp satmaya yönelik izin, ücretsiz olarak verilmiştir, bu kişiler, Yazılımın sağlandığı başka kişilere de aşağıdaki şartlara uymak koşuluyla aynılarını yapma izni verebilirler:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılım kopyalarının tamamına veya çoğunluğuna eklenmelidir.

BU YAZILIM; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜR GARANTİ İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIMI YAZAN KİŞİLER VE TELİF HAKKI SAHİPLERİ; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, YAZILIMDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HAK TALEBİNDEN, ZARARDAN VEYA BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

SSZipArchive, MIT Lisansı ile lisanslanmıştır. Minizip 1.1’in biraz değiştirilmiş sürümü de eklenmiştir ve Zlib Lisansı ile lisanslanmıştır.

Appirater Lisansı

Telif hakkı (c) 2014 Arash Payan

İşbu belgede, bu yazılımın kopyasını ve ilgili doküman dosyalarını ("Yazılım") edinen kişiye, sınırlama olmaksızın Yazılımı kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil olmak üzere kısıtlamasız biçimde Yazılımı alıp satmaya yönelik izin, ücretsiz olarak verilmiştir, bu kişiler, Yazılımın sağlandığı başka kişilere de aşağıdaki şartlara uymak koşuluyla aynılarını yapma izni verebilirler:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılım kopyalarının tamamına veya çoğunluğuna eklenmelidir.

BU YAZILIM; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜR GARANTİ İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIMI YAZAN KİŞİLER VE TELİF HAKKI SAHİPLERİ; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, YAZILIMDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HAK TALEBİNDEN, ZARARDAN VEYA BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Ek Lisans Bilgileri

RestKit Lisansı

Telif Hakkı 2009-2012 The RestKit Project

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisans kapsamındaki izinleri ve kısıtlamaları düzenleyen özel metni incelemek için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

CocoaLumberjack Lisansı

Telif hakkı (c) 2010-2015, Deusty, LLC

Tüm hakları saklıdır.

Aşağıdaki koşullara uyulduğu takdirde, bu yazılımın üzerinde değişiklik yapılmadan veya yapılarak, kaynak ve ikili formlarda yeniden dağıtımına ve kullanımına izin verilir:

 • Kaynak kodu yeniden dağıtılırken yukarıdaki telif hakkı uyarısı, bu koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi eklenmelidir.
 • Deusty, LLC’nin önceden açık ve yazılı izin alınmaksızın, Deusty adı ya da buna katkıda bulunanların adları; bu yazılımdan yararlanılarak yapılmış olan ürünleri onaylamak veya tanıtmak için kullanılamaz.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR, AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER (SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) REDDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR; SÖZLEŞME, KESİN SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİLDEN OLSUN (İHMAL VEYA DİĞER DURUMLAR DAHİL) HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE GÖRE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZA SONUCU, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA SONUÇ OLARAK MEYDANA GELEN HASARLARDAN (İKÂME MAL VE HİZMETLERİN EDİNİLMESİ, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), SÖZ KONUSU HASARIN OLABİLECEĞİ ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

SOCKit Lisansı

Telif Hakkı 2011-2014 NimbusKit

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

MagicalRecord Lisansı

Telif hakkı (c) 2010-2015, Magical Panda Software, LLC

İşbu belgede, bu yazılımın kopyasını ve ilgili doküman dosyalarını ("Yazılım") edinen kişiye, sınırlama olmaksızın Yazılımı kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil olmak üzere kısıtlamasız biçimde Yazılımı alıp satmaya yönelik izin, ücretsiz olarak verilmiştir, bu kişiler, Yazılımın sağlandığı başka kişilere de aşağıdaki şartlara uymak koşuluyla aynılarını yapma izni verebilirler:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılım kopyalarının tamamına veya çoğunluğuna eklenmelidir.

Bu yazılım lisansı, standart MIT Lisansına uygundur.

BU YAZILIM; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜR GARANTİ İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIMI YAZAN KİŞİLER VE TELİF HAKKI SAHİPLERİ; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, YAZILIMDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HAK TALEBİNDEN, ZARARDAN VEYA BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

Masonry Lisansı

Telif hakkı (c) 2011-2012 Masonry Team - https://github.com/SnapKit/Masonry

İşbu belgede, bu yazılımın kopyasını ve ilgili doküman dosyalarını ("Yazılım") edinen kişiye, sınırlama olmaksızın Yazılımı kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil olmak üzere kısıtlamasız biçimde Yazılımı alıp satmaya yönelik izin, ücretsiz olarak verilmiştir, bu kişiler, Yazılımın sağlandığı başka kişilere de aşağıdaki şartlara uymak koşuluyla aynılarını yapma izni verebilirler:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılım kopyalarının tamamına veya çoğunluğuna eklenmelidir.

BU YAZILIM; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜR GARANTİ İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIMI YAZAN KİŞİLER VE TELİF HAKKI SAHİPLERİ; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, YAZILIMDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HAK TALEBİNDEN, ZARARDAN VEYA BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

card.io Lisansı

Telif hakkı (c) 2013-2016 PayPal Holdings, Inc.

İşbu belgede, bu yazılımın kopyasını ve ilgili doküman dosyalarını ("Yazılım") edinen kişiye, sınırlama olmaksızın Yazılımı kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil olmak üzere kısıtlamasız biçimde Yazılımı alıp satmaya yönelik izin, ücretsiz olarak verilmiştir, bu kişiler, Yazılımın sağlandığı başka kişilere de aşağıdaki şartlara uymak koşuluyla aynılarını yapma izni verebilirler:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılım kopyalarının tamamına veya çoğunluğuna eklenmelidir.

BU YAZILIM; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜR GARANTİ İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIMI YAZAN KİŞİLER VE TELİF HAKKI SAHİPLERİ; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, YAZILIMDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HAK TALEBİNDEN, ZARARDAN VEYA BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

uidevice-extension Lisansı

card.io kitaplığında, Erica Sadun’un uidevice-extension kitaplığından üretilen kaynak kodları yer almaktadır

Telif hakkı (c) 2012, Erica Sadun. Tüm hakları saklıdır.

Aşağıdaki koşullara uyulduğu takdirde, üzerinde değişiklik yapılmadan veya yapılarak, kaynak ve ikili formlarda yeniden dağıtımına ve kullanımına izin verilir:

 • Kaynak kodu yeniden dağıtılırken yukarıdaki telif hakkı uyarısı, bu koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi eklenmelidir.
 • İkili form halinde yapılan yeniden dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı uyarısı, buradaki koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi de dağıtımla birlikte verilen belgelere ve/veya diğer malzemelere konmalıdır.
 • BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR, AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER (SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) REDDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR; SÖZLEŞME, KESİN SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİLDEN OLSUN (İHMAL VEYA DİĞER DURUMLAR DAHİL) HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE GÖRE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZA SONUCU, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA SONUÇ OLARAK MEYDANA GELEN HASARLARDAN (İKÂME MAL VE HİZMETLERİN EDİNİLMESİ, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), SÖZ KONUSU HASARIN OLABİLECEĞİ ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kitaplığın kaynağına şu adresten ulaşılabilir: https://github.com/erica/uidevice-extension

Eigen Lisansı

Öncelikle Mozilla Public Lisansı Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmıştır. MPL 2.0 lisansının kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.mozilla.org/MPL/2.0

Kaynak kodunun kopyasını şu adreslerden edinebilirsiniz: https://bitbucket.org/eigen/eigen/ veya http://eigen.tuxfamily.org/

Kullanım Koşulları

OpenCV Lisansı

Telif Hakkı (C) 2000-2016, Intel Corporation. Tüm hakları saklıdır.
Telif Hakkı (C) 2009-2011, Willow Garage Inc. Tüm hakları saklıdır.
Telif Hakkı (C) 2009-2016, NVIDIA Corporation. Tüm hakları saklıdır.
Telif Hakkı (C) 2010-2013, Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Telif Hakkı (C) 2015-2016, OpenCV Foundation. Tüm hakları saklıdır.
Telif Hakkı (C) 2015-2016, Itseez Inc. Tüm hakları saklıdır.

Aşağıdaki koşullara uyulduğu takdirde, üzerinde değişiklik yapılmadan veya yapılarak, kaynak ve ikili formlarda yeniden dağıtımına ve kullanımına izin verilir:

 • Kaynak kodu yeniden dağıtılırken yukarıdaki telif hakkı uyarısı, bu koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi eklenmelidir.
 • İkili form halinde yapılan yeniden dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı uyarısı, buradaki koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi de dağıtımla birlikte verilen belgelere ve/veya diğer malzemelere konmalıdır.
 • Önceden açık ve yazılı izin alınmaksızın, Facebook adı ya da buna katkıda bulunanların adları; bu yazılımdan yararlanılarak yapılmış olan ürünleri onaylamak veya tanıtmak için kullanılamaz.

Bu yazılım, telif hakkı sahipleri ve katkıda bulunanlar tarafından "olduğu gibi" sağlanmıştır, açık veya zımni garantiler (satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk konusundakiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) reddedilir. Telif hakkı sahipleri veya katkıda bulunanlar; sözleşme, kesin sorumluluk veya haksız fiilden olsun (ihmal veya diğer durumlar dahil) herhangi bir yükümlülük teorisine göre, herhangi bir şekilde bu yazılımın kullanımından doğan, doğrudan, dolaylı, kaza sonucu, özel, örnek niteliğinde veya sonuç olarak meydana gelen hasarlardan (ikâme mal ve hizmetlerin edinilmesi, kullanım, veri veya kâr kaybı ya da iş kesintisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), söz konusu hasarın olabileceği önceden bildirilmiş olsa dahi, hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Kullanım Koşulları

Kahuna Lisansı

Tüm metin ve tasarım, telif hakkıyla korunmaktadır (c) 2012-2014 Kahuna, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Kullanım Koşulları

FMDB Lisansı

Telif hakkı (c) 2008-2014 Flying Meat Inc.

İşbu belgede, bu yazılımın kopyasını ve ilgili doküman dosyalarını ("Yazılım") edinen kişiye, sınırlama olmaksızın Yazılımı kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil olmak üzere kısıtlamasız biçimde Yazılımı alıp satmaya yönelik izin, ücretsiz olarak verilmiştir, bu kişiler, Yazılımın sağlandığı başka kişilere de aşağıdaki şartlara uymak koşuluyla aynılarını yapma izni verebilirler:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılım kopyalarının tamamına veya çoğunluğuna eklenmelidir.

BU YAZILIM; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜR GARANTİ İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIMI YAZAN KİŞİLER VE TELİF HAKKI SAHİPLERİ; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, YAZILIMDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HAK TALEBİNDEN, ZARARDAN VEYA BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

MBProgressHUD Lisansı

Telif hakkı (c) 2009-2015 Matej Bukovinski

İşbu belgede, bu yazılımın kopyasını ve ilgili doküman dosyalarını ("Yazılım") edinen kişiye, sınırlama olmaksızın Yazılımı kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil olmak üzere kısıtlamasız biçimde Yazılımı alıp satmaya yönelik izin, ücretsiz olarak verilmiştir, bu kişiler, Yazılımın sağlandığı başka kişilere de aşağıdaki şartlara uymak koşuluyla aynılarını yapma izni verebilirler:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılım kopyalarının tamamına veya çoğunluğuna eklenmelidir.

BU YAZILIM; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜR GARANTİ İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIMI YAZAN KİŞİLER VE TELİF HAKKI SAHİPLERİ; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, YAZILIMDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HAK TALEBİNDEN, ZARARDAN VEYA BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

BlocksKit Lisansı

Telif hakkı (c) 2011-2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers ve BlocksKit’e Katkıda Bulunanlar

İşbu belgede, bu yazılımın kopyasını ve ilgili doküman dosyalarını ("Yazılım") edinen kişiye, sınırlama olmaksızın Yazılımı kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil olmak üzere kısıtlamasız biçimde Yazılımı alıp satmaya yönelik izin, ücretsiz olarak verilmiştir, bu kişiler, Yazılımın sağlandığı başka kişilere de aşağıdaki şartlara uymak koşuluyla aynılarını yapma izni verebilirler:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılım kopyalarının tamamına veya çoğunluğuna eklenmelidir.

BU YAZILIM; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜR GARANTİ İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIMI YAZAN KİŞİLER VE TELİF HAKKI SAHİPLERİ; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, YAZILIMDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HAK TALEBİNDEN, ZARARDAN VEYA BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

pop Lisansı - BSD

Telif hakkı (c) 2014, Facebook, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Aşağıdaki koşullara uyulduğu takdirde, üzerinde değişiklik yapılmadan veya yapılarak, kaynak ve ikili formlarda yeniden dağıtımına ve kullanımına izin verilir:

 • Kaynak kodu yeniden dağıtılırken yukarıdaki telif hakkı uyarısı, bu koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi eklenmelidir.
 • İkili form halinde yapılan yeniden dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı uyarısı, buradaki koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi de dağıtımla birlikte verilen belgelere ve/veya diğer malzemelere konmalıdır.
 • Önceden açık ve yazılı izin alınmaksızın, Facebook adı ya da buna katkıda bulunanların adları; bu yazılımdan yararlanılarak yapılmış olan ürünleri onaylamak veya tanıtmak için kullanılamaz.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR, AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER (SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) REDDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR; SÖZLEŞME, KESİN SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİLDEN OLSUN (İHMAL VEYA DİĞER DURUMLAR DAHİL) HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE GÖRE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZA SONUCU, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA SONUÇ OLARAK MEYDANA GELEN HASARLARDAN (İKÂME MAL VE HİZMETLERİN EDİNİLMESİ, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), SÖZ KONUSU HASARIN OLABİLECEĞİ ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

Bolts Lisansı

BSD Lisansı

Bolts yazılımı için

Telif hakkı (c) 2013’ten bugüne kadar, Facebook, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Aşağıdaki koşullara uyulduğu takdirde, üzerinde değişiklik yapılmadan veya yapılarak, kaynak ve ikili formlarda yeniden dağıtımına ve kullanımına izin verilir:

 • Kaynak kodu yeniden dağıtılırken yukarıdaki telif hakkı uyarısı, bu koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi eklenmelidir.
 • İkili form halinde yapılan yeniden dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı uyarısı, buradaki koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi de dağıtımla birlikte verilen belgelere ve/veya diğer malzemelere konmalıdır.
 • Önceden açık ve yazılı izin alınmaksızın, Facebook adı ya da buna katkıda bulunanların adları; bu yazılımdan yararlanılarak yapılmış olan ürünleri onaylamak veya tanıtmak için kullanılamaz.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR, AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER (SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) REDDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR; SÖZLEŞME, KESİN SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİLDEN OLSUN (İHMAL VEYA DİĞER DURUMLAR DAHİL) HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE GÖRE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZA SONUCU, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA SONUÇ OLARAK MEYDANA GELEN HASARLARDAN (İKÂME MAL VE HİZMETLERİN EDİNİLMESİ, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), SÖZ KONUSU HASARIN OLABİLECEĞİ ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları

SFHFKeychainUtils Lisansı

Buzz Andersen tarafından 20-10-2008 tarihinde üretilmiştir. Kısmen Jonathan Wight, Jon Crosby ve Mike Malone’a ait kodlar içerir. Telif Hakkı 2008 Sci-Fi Hi-Fi. Tüm hakları saklıdır.

İşbu belgede, bu yazılımın kopyasını ve ilgili doküman dosyalarını ("Yazılım") edinen kişiye, sınırlama olmaksızın Yazılımı kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil olmak üzere kısıtlamasız biçimde Yazılımı alıp satmaya yönelik izin, ücretsiz olarak verilmiştir, bu kişiler, Yazılımın sağlandığı başka kişilere de aşağıdaki şartlara uymak koşuluyla aynılarını yapma izni verebilirler:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılım kopyalarının tamamına veya çoğunluğuna eklenmelidir.

BU YAZILIM; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜR GARANTİ İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIMI YAZAN KİŞİLER VE TELİF HAKKI SAHİPLERİ; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, YAZILIMDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HAK TALEBİNDEN, ZARARDAN VEYA BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Ek Lisans Bilgileri

JSON çerçeve lisansı:

Telif hakkı (c) 2007-2011 Stig Brautaset 
Tüm hakları saklıdır.

Aşağıdaki koşullara uyulduğu takdirde, üzerinde değişiklik yapılmadan veya yapılarak, kaynak ve ikili formlarda yeniden dağıtımına ve kullanımına izin verilir:

 • Kaynak kodu yeniden dağıtılırken yukarıdaki telif hakkı uyarısı, bu koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi eklenmelidir.
 • İkili form halinde yapılan yeniden dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı uyarısı, buradaki koşul listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi de dağıtımla birlikte verilen belgelere ve/veya diğer malzemelere konmalıdır.
 • Önceden açık ve yazılı izin alınmaksızın, Stig Brautaset adı ya da buna katkıda bulunanların adları; bu yazılımdan yararlanılarak yapılmış olan ürünleri onaylamak veya tanıtmak için kullanılamaz.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR, AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER (SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) REDDEDİLİR. TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR; SÖZLEŞME, KESİN SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİLDEN OLSUN (İHMAL VEYA DİĞER DURUMLAR DAHİL) HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE GÖRE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZA SONUCU, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA SONUÇ OLARAK MEYDANA GELEN HASARLARDAN (İKÂME MAL VE HİZMETLERİN EDİNİLMESİ, KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), SÖZ KONUSU HASARIN OLABİLECEĞİ ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.


 

Android Lisansları

Epoxy lisansı:

Telif Hakkı 2016 Airbnb, Inc.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

OkHttp Lisansı

Telif Hakkı 2016 Square, Inc.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

Retrofit Lisansı

Telif Hakkı 2013 Square, Inc.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

StickyGridHeaders Lisansı

Telif hakkı (c) 2013 Tonic Artos

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

Dagger Lisansı

Telif Hakkı 2013 Square, Inc.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

Signpost Lisansı

Telif hakkı (c) 2009 Matthias Kaeppler

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Ek Lisans Bilgileri

Apache commons-logging Lisansı

Telif Hakkı 2003-2014 The Apache Software Foundation

Bu ürün, The Apache Software Foundation (http://www.apache.org) tarafından geliştirilmiş yazılım içerir.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

Apache xmlrpc Lisansı

Telif Hakkı The Apache Software Foundation

Bu ürün, The Apache Software Foundation (http://www.apache.org) tarafından geliştirilmiş yazılım içerir.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

Apache ws-commons-util Lisansı

Telif Hakkı 2003, 2005 The Apache Software Foundation

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız.

Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

Apache http-mime Lisansı

Telif Hakkı The Apache Software Foundation

Bu ürün, The Apache Software Foundation (http://www.apache.org) tarafından geliştirilmiş yazılım içerir.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

RxJava Lisansı

Telif hakkı (c) 2016’dan bugüne kadar, RxJava Contributors.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

Android Open Source Project lisansı:

Telif hakkı (c) 2005-2008 Google Inc., Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

ormlite Lisansı

İşbu belgede, bu izin metnini tüm kopyalara eklenmek şartıyla bu yazılımı ücretli veya ücretsiz olarak herhangi bir amaçla kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma ve/veya dağıtma izni verilmiştir.

YAZILIM, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE YAZAR BU YAZILIMLA İLGİLİ SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN TÜM ZIMNİ GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. YAZAR; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN YA DA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK MEYDANA GELEN, ÖZEL, DOĞRUDAN, DOLAYLI VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLARDAN YA DA KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBINDAN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Yazar ile şu adresten iletişime geçebilirsiniz: http://ormlite.com/

Kullanım Koşulları

UrlImageViewHelper Lisansı

Telif Hakkı 2012 Koushik Dutta

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

Google-GSON çerçeve lisansı:

Telif hakkı (c) 2008-2009 Google Inc.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Kullanım Koşulları

Joda-Time Lisansı

Bu ürün, Joda.org (http://www.joda.org/) tarafından geliştirilmiş yazılım içerir.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları


 

Platformlar Arası Lisanslar

iOS ve Android İçin Google Mobil Reklam SDK’sı Lisansı

Telif hakkı (c) 2015 Google Inc.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Kullanım Koşulları

iOS ve Android İçin Google Uygulama İndeksleme SDK’sı Lisansı

Telif hakkı (c) 2015 Google Inc.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Kullanım Koşulları

Distimo Lisansı

Telif hakkı (c) 2012 Distimo. Tüm hakları saklıdır.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") ile lisanslanmış olan bu dosyayı Lisansla uyumlu hallerden başka şekilde kullanamazsınız. Lisansın kopyasını şu adresten edinebilirsiniz: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

İlgili yasalara göre zorunlu olmadığı veya yazılı olarak ilgili bir anlaşma olmadığı takdirde, bu Lisansla dağıtılan yazılım açık veya zımni herhangi bir GARANTİ VEYA HERHANGİ TÜRDEN BİR KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisansın koşullarına göre belirli dillere özgü izinler ve kısıtlamalar için Lisansa bakın.

Kullanım Koşulları

iOS ve Android İçin Facebook SDK’sı Lisansı

Telif hakkı (c) 2014’ten bugüne kadar, Facebook, Inc. Tüm hakları saklıdır.

İşbu belgede, size; bu yazılımı kaynak koduyla veya ikili formlarda, Facebook tarafından sağlanan web hizmetleriyle ve API’larla bağlantılı olarak kullanma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma ve dağıtma konusunda münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli, telif ücretsiz lisans verilmiştir.

Facebook platformuyla entegre olan diğer yazılımlarda olduğu gibi, bu yazılımı kullanımınız da Facebook Geliştirici İlkeleri ve Politikaları’na ([http://developers.facebook.com/policy/]) tabidir. Bu telif hakkı bildirimi, yazılım kopyalarının tamamına veya çoğunluğuna eklenmelidir.

BU YAZILIM; SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜR GARANTİ İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIMI YAZAN KİŞİLER VE TELİF HAKKI SAHİPLERİ; SÖZLEŞME GEREĞİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE OLSUN, YAZILIMDAN KAYNAKLANAN, YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HAK TALEBİNDEN, ZARARDAN VEYA BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Kullanım Koşulları: iOS Android

Skobbler Lisansı

Telif Hakkı 2014 Telenav, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Oluşturulan harita, Scout ile desteklenmektedir: http://developer.skobbler.com

Haritalar için veri kaynağı: Telif Hakkı OpenStreetMaps’e katkıda bulunanlar http://www.openstreetmap.org/copyright

Dijital yükseklik verisi: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia ve Wikitravel, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode ile lisanslanmıştır

Telif Hakkı Google kilitlenme rapor sistemi (ayrıntılar için telif hakkı bölümüne bakın)

Yazı tipleri (c) Bitstream (ayrıntılar için telif hakkı bölümüne bakın), (c) Architects Daughter (ayrıntılar için telif hakkı bölümüne bakın), (c) Roboto (ayrıntılar için telif hakkı bölümüne bakın) ve (c) Open Sans (ayrıntılar için telif hakkı bölümüne bakın)

NOKIA CİHAZLARINDA TRIPADVISOR WINDOWS TELEFON UYGULAMASI İLE İLGİLİ EK KOŞULLAR:

GARANTİ REDDİ. UYGULAMA; "OLDUĞU GİBİ", "TÜM HATALARIYLA" VE "KULLANILABİLDİĞİ ŞEKİLDE" LİSANSLANMIŞTIR. KULLANMA RİSKİNİN SORUMLULUĞU TAMAMEN SİZE AİTTİR. TRIPADVISOR’IN KENDİSİ, NOKIA, MICROSOFT, ŞEBEKELERİNDE UYGULAMANIN DAĞITILDIĞI TÜM KABLOSUZ OPERATÖRLER VE İLGİLİ BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN HER BİRİ İLE TEDARİKÇİLER (“DAĞITICILAR”), UYGULAMAYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR AÇIK GARANTİ VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ YA DA KOŞUL ÖNE SÜRMEZ. YEREL YASALARINIZIN HÜKMÜNE BAĞLI OLARAK, BU ANLAŞMANIN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ İLÂVE TÜKETİCİ HAKLARINIZ OLABİLİR. DAĞITICILAR; YEREL YASALARINIZIN HÜKMÜ ÇERÇEVESİNDE, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME DURUMU DAHİL OLMAK ÜZERE, ZIMNİ GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI KABUL ETMEZ.

YASAL YOLLAR VE HASARLARLA İLGİLİ KISITLAMA VE İSTİSNA DURUMLARI. YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, DOĞRUDAN OLAN HASARLARDA, ZARARIN SADECE UYGULAMAYA ÖDEDİĞİNİZ ÜCRET KADAR OLAN KISMINI MICROSOFT’TAN GERİ ALABİLİRSİNİZ. SONUÇ OLARAK MEYDANA GELEN, KÂR KAYBINA NEDEN OLAN, ÖZEL, DOLAYLI VEYA KAZA SONUCU OLUŞAN HASARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, BAŞKA HASARLARIN NEDEN OLDUĞU ZARARLARI HERHANGİ BİR DAĞITICIDAN TAZMİN ETME YOLUNA BAŞVURMAYACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ

Referans:

Haritalar

© 2014 Telenav, Inc. – Tüm hakları saklıdır.
Harita oluşturma, Scout tarafından desteklenmektedir – http://developer.scout.me
Haritalar için veri kaynağı: © OpenStreetMaps’e katkıda bulunanlar http://www.openstreetmap.org/copyright

Dijital yükseklik verileri

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia ve Wikitravel

Wikipedia ve Wikitravel, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode ile lisanslanmıştır

Google kilitlenme rapor sistemi

© Google kilitlenme rapor sistemi (ayrıntılar için telif hakları bölümüne bakın)

Bitstream yazı tipi

© Bitstream (ayrıntılar için telif hakları bölümüne bakın)

Architects Daughter yazı tipi

© Architects Daughter (ayrıntılar için telif hakları bölümüne bakın)

Open Sans yazı tipi

© Open Sans (ayrıntılar için telif hakları bölümüne bakın)