Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน

Newsroom

ข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าว เกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Tripadvisor ในประเทศไทย

การใช้บริการ

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

กิจกรรมต้องห้าม

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผย

รีวิว ความคิดเห็น และการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันอื่นๆ รวมถึงการให้สิทธิ์

การจองกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกผ่านทาง Tripadvisor

จุดหมายปลายทางการเดินทาง
 

ข้อสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิด

การชดใช้ค่าเสียหาย

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

ซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ การอนุญาตให้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

การเปลี่ยนแปลงบริการ การยกเลิก

เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

โปรแกรมการแปลงสกุลเงิน

บททั่วไป

บริการความช่วยเหลือ

 

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์และคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Tripadvisor ที่ th.Tripadvisor.com และโดเมนระดับบนสุดของประเทศที่เกี่ยวข้อง (เช่น โดเมนย่อยที่เชื่อมโยงกับโดเมนดังกล่าว) แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (บางครั้งเรียกว่า "แอพ") ข้อมูล, SMS, API, อีเมล, การโต้ตอบผ่านการสนทนาและโทรศัพท์, ปุ่ม, วิดเจ็ต และโฆษณา (ในข้อตกลงฉบับนี้ สิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดรวมเรียกว่า "บริการ" และโดยทั่วไป นับจากนี้เป็นต้นไปในข้อตกลงฉบับนี้ เว็บไซต์และคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Tripadvisor จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ข้อเสนอให้คุณเข้าใช้บริการนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าคุณต้องยอมรับบรรดาข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวที่ระบุต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง” นี้) การที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานบริการนี้ถือว่าคุณตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้แล้ว และคุณได้รับรองว่าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แล้ว โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบ เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายและข้อจำกัดทางสิทธิ์ดังกล่าวของคุณ ตลอดจนหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับใช้เมื่อมีข้อพิพาท หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้คุณใช้บริการนี้ หากคุณมีบัญชีของ Tripadvisor และต้องการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ คุณสามารถกระทำได้ทุกเมื่อโดยการปิดบัญชีของคุณและไม่เข้าถึงหรือใช้บริการอีกต่อไป (สามารถอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกได้ ที่นี่

ข่าวสาร ข้อความ ลิงก์ ภาพกราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ ข้อมูล รหัส หรือสิ่งอื่นใด หรือการจัดการสิ่งใดที่คุณสามารถชม เข้าถึง หรือโต้ตอบได้ผ่านบริการต่างๆ จะเรียกว่า "เนื้อหา" คำว่า "บริษัทฯ" "เรา" "ของเรา และ “Tripadvisor” หมายถึง Tripadvisor LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดในรัฐเดลาแวร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (“Tripadvisor”) "บริการ" ดังที่นิยามไว้ข้างต้น หมายถึง บริการที่ Tripadvisor หรือบริษัทในเครือของเราเป็นผู้จัดหา (Tripadvisor และบริษัทดังกล่าว เมื่อบริษัทอย่างน้อยหนึ่งแห่งเรียกว่า และโดยรวมหมายความถึง "บริษัท Tripadvisor") เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย Tripadvisor เป็นเจ้าของและควบคุมเว็บไซต์ทั้งหมด  อย่างไรก็ดี บริษัทในเครือของ Tripadvisor อาจเป็นเจ้าของและควบคุมบริการเฉพาะบางอย่างที่มีให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น บริการที่อำนวยความสะดวกในการจองที่พักตากอากาศให้เช่า จองร้านอาหาร และประสบการณ์กับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก (ดูข้อมูลด้านล่าง) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา เราอาจส่งการแจ้งเตือนให้คุณรับรู้เกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพิ่มเติมที่เรา บริษัทในเครือของเรา หรือพันธมิตรของเรามีให้บริการ ซึ่งคุณอาจสนใจ โดยทั่วไป การแจ้งเตือนดังกล่าวจะถูกส่งผ่านจดหมายข่าวและการสื่อสารด้านการตลาด และมีความพยายามที่จะทำความรู้จักคุณและความชอบของคุณให้มากขึ้นตลอดการบริการของเราและบริษัทในเครือของเรา โดยสิ่งที่จะได้กลับมา คือการช่วยปรับแต่งให้บริการเป็นไปตามความชื่นชอบของแต่ละบุคคลได้ 

คำว่า "คุณ" หมายถึง บุคคล บริษัท องค์กรธุรกิจ หรือนิติบุคคลอื่นที่ใช้บริการและ/หรือส่งเนื้อหาให้กับบุคคลดังกล่าว เนื้อหาที่คุณส่ง ส่งต่อ และ/หรือโพสต์ไปยังหรือผ่านบริการจะเรียกว่า "เนื้อหาของคุณ" และ/หรือ "เนื้อหาที่คุณส่ง"

บริการดังกล่าวได้จัดหาให้เฉพาะเพื่อ:

 1. ช่วยเหลือลูกค้าในการรวบรวมข้อมูลด้านการเดินทาง การโพสต์เนื้อหา และการค้นหาและทำการจองบริการเกี่ยวกับการเดินทางและการจอง และ
 2. ช่วยเหลือธุรกิจการเดินทาง การท่องเที่ยว และการโรงแรมเพื่อให้มีส่วนร่วมกับลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าผ่านบริษัท Tripadvisor หรือผ่านบริการฟรีและ/หรือชำระเงินซึ่งบริษัท Tripadvisor เสนอ

ในอนาคตบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ และการที่คุณยังคงเข้าหรือใช้บริการนี้อย่างต่อเนื่องอยู่ต่อไปก็ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงที่ได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกวันที่ที่มีการแก้ไขข้อตกลงครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านล่างของข้อตกลงนี้ และการแก้ไขใดๆ ก็ตามจะมีผลนับตั้งแต่เมื่อมีการประกาศออกไป บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบริการของเรา (ผู้ที่ลงทะเบียนดังกล่าวเรียกว่า "เจ้าของบัญชี") ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลประวัติของเจ้าของบัญชีหรือโดยการลงประกาศการบอกกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ขอให้คุณกลับเข้ามาที่หน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจทานข้อตกลงที่เป็นฉบับปัจจุบันล่าสุด

การใช้บริการ

ในการที่คุณเข้าใช้บริการเหล่านี้ คุณได้รับรองว่า (1) บรรดาข้อมูลที่ให้บริการผ่านบริการเหล่านี้แก่บริษัท Tripadvisor เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ (2) หากคุณเป็นเจ้าของบัญชี คุณจะปกป้องข้อมูลของบัญชีของคุณ จะดูแลและรับผิดชอบต่อการใช้งานใดๆ ของผู้ใดก็ตามที่ไม่ใช่คุณ (3) คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ (อาจมีข้อจำกัดของอายุที่มากกว่านี้ในกฎหมายของบางเขตอำนาจศาลหรือบางประเทศ) ในการที่จะสามารถลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี ใช้บริการและส่งข้อมูลเข้ามาสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ (4) คุณมีอำนาจโดยชอบตามกฎหมาย และได้รับอนุญาต/คำยินยอมโดยชอบจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้และเข้าใช้บริการ รวมถึงเว็บไซต์ของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้ บริษัทอื่นๆ ของ Tripadvisor จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวในการปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดเข้าใช้บริการ ไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ เมื่อใช้บริการนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อำนวยความสะดวกในการแชร์เนื้อหาไปยังหรือจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หมายความว่าคุณทำความเข้าใจแล้วว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ก็ตามที่คุณแชร์ต่อบริษัทอื่นๆ ของ Tripadvisor แต่เพียงผู้เดียว คุณอาจเข้าถึงบริการแต่เพียงผู้เดียวดังที่ต้องการผ่านฟังก์ชั่นที่มีให้บริการของบริการต่างๆ และตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้

การคัดลอก ส่ง ทำซ้ำ จำลองแบบ โพสต์ หรือเผยแพร่ซ้ำเกี่ยวกับ (ก) เนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในเนื้อหา และ/หรือ (ข) บริการซึ่งโดยทั่วไปห้ามให้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Tripadvisor โดยเคร่งครัด หากต้องการขออนุญาต โปรดส่งคำขอไปที่:

กรรมการ ฝ่ายพัฒนาพันธมิตรและธุรกิจ

Tripadvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติบางประการของบริการ คุณจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีโดยการสร้างบัญชี เมื่อคุณสร้างบัญชีแล้ว คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับบุคคลอื่น และคุณต้องปกป้องบัญชีของคุณ ด้วยเหตุนี้ หากคุณเป็นเจ้าของบัญชี คุณตกลงที่จะดูแลข้อมูลติดต่อของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

หากคุณสร้างบัญชี Tripadvisor เพื่อการพาณิชย์ และยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในนามของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลอื่น คุณได้รับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้สร้างบัญชี และมีอำนาจในการผูกนิติบุคคลดังกล่าวเข้ากับข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งในกรณีนี้คำว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ" ที่ใช้ในข้อตกลงนี้จะหมายถึงนิติบุคคลดังกล่าว และบุคคลที่ดำเนินการในนามของบริษัทจะหมายถึง "ตัวแทนธุรกิจ"

ในการใช้บริการของคุณ คุณอาจพบลิงก์ไปยังเว็บไซต์และแอปของบุคคลอื่น หรือสามารถโต้ตอบกับเว็บไซต์และแอปของบุคคลอื่น ซึ่งอาจรวมถึงความสามารถในการแบ่งปันเนื้อหาจากบริการ อาทิ เนื้อหาของคุณกับเว็บไซต์และแอปของบุคคลอื่นดังกล่าว โปรดทราบว่าเว็บไซต์และแอปของบุคคลอื่นนั้นอาจแสดงเนื้อหาที่แบ่งปันดังกล่าวสู่สาธารณะ และบุคคลดังกล่าวอาจคิดค่าบริการในการใช้ข้อมูลหรือบริการบางประการบนเว็บไซต์ของตน ดังนั้น ก่อนที่คุณจะดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวของบุคคลอื่น คุณควรตรวจสอบตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมว่ามีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือไม่ ในกรณีที่บริษัท Tripadvisor ให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเนื้อหาหรือบริการดังกล่าวของบุคคลอื่น ข้อมูลนั้นเป็นการจัดหามาเพื่อความสะดวกและวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้น คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือแอปของบุคคลอื่นเอง คุณตกลงและยอมรับโดยชัดแจ้งว่าบริษัท Tripadvisor จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเว็บไซต์หรือแอปของบุคคลอื่นดังกล่าว

เนื้อหาบางอย่างที่คุณเห็นหรือเข้าใช้ผ่านบริการนี้จะใช้เพื่อการพาณิชย์ คุณตกลงยอมรับและเข้าใจว่าบริษัท Tripadvisor อาจวางโฆษณาและการส่งเสริมการขายข้างๆ ใกล้ ติดกัน หรือในบริเวณที่ใกล้เคียงกันกับเนื้อหาของคุณ (รวมถึงวิดีโอหรือเนื้อหาแบบไดนามิกอื่นก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการนำเสนอเนื้อหา) รวมถึงเนื้อหาของบุคคลอื่น

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

บริษัท Tripadvisor อาจตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือระงับการใช้ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติบางประการของบริการ คุณตกลงยอมรับและเข้าใจว่าบริษัท Tripadvisor ไม่มีหน้าที่จัดเก็บหรือรักษาเนื้อหาของคุณหรือข้อมูลอื่นใดที่คุณจัดหา ยกเว้นภายในของเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรายังเสนอบริการที่อาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดหรือข้อตกลงเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน หากคุณใช้บริการอื่นดังกล่าว ข้อกำหนดเพิ่มเติมนั้นจะนำมาใช้และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวไม่รวมหรือนำมาใช้แทนข้อตกลงฉบับนี้โดยชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้หรือซื้อบริการเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อการพาณิชย์หรือธุรกิจ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บังคับใช้ ในกรณีที่ข้อกำหนดอื่นขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะนำมาบังคับใช้ในขอบเขตของข้ดแย้งตามบริการเฉพาะดังกล่าว

กิจกรรมต้องห้าม

เนื้อหาและข้อมูลที่พร้อมใช้งานในหรือผ่านทางบริการนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ บทเพลง เสียง ภาพถ่าย ภาพกราฟิก วิดีโอ แผนที่ ไอคอน ซอฟต์แวร์ รหัส หรือสิ่งอื่นๆ) ตลอดจนสื่อโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการแสดงเนื้อหาและข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Tripadvisor หรือบุคคลอื่นได้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่บริษัท Tripadvisor สำหรับเนื้อหาทั้งหมดนอกเหนือจากเนื้อหาของคุณ คุณตกลงที่จะไม่ดัดแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่ง นำออกแสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ให้สิทธิ์การใช้งาน สร้างงานต่อเนื่องเพิ่มเติม โอน หรือ ขาย หรือนำไปขายต่อ ซึ่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากหรือผ่านทางบริการนี้ นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้

 • (1) ใช้บริการหรือเนื้อหาเพื่อการพาณิชย์นอกเหนือขอบเขตสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ดังกล่าวที่อนุญาตไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และแนวทางของบริษัท Tripadvisor โดยชัดแจ้ง
 • (2) เข้าถึง ตรวจสอบ ทำซ้ำ ส่ง ออกอากาศ แสดง ขาย ให้ใช้สิทธิ์ คัดลอก หรือใช้เนื้อหาของบริการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลประวัติและภาพถ่ายของผู้ใช้ การใช้หุ่นยนต์ ใยแมงมุม Scraper หรือวิธีอัตโนมัติอื่นหรือกระบวนการที่กระทำด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบริษัทฯ
 • (3) ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอท เอ็กซ์คลูชัน เฮดเดอร์ส (robot exclusion headers) ในบริการนี้ หรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้บริการ
 • (4) ดำเนินการใดๆ ซึ่งตามดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลหรือเกินสมควร
 • (5) ทำการเชื่อมโยงแนวลึก (deep-link) ไปยังส่วนใดก็ตามของบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบริษัทฯ
 • (6) “คัดตัด” (frame) "ทำสำเนา" (mirror) หรือนำซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการเข้าไปรวมกับเว็บไซต์หรือบริการอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
 • (7) พยายามดัดแปลง แปล ปรับ แก้ไข แปลงรหัสกลับ (decompile) แยกองค์ประกอบ (disassemble) หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่บริษัท Tripadvisor ใช้ในบริการ
 • (8) หลบเลี่ยง ปิดใช้งาน หรือแทรกแซงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของบริการ หรือคุณสมบัติที่ป้องกันหรือควบคุมการใช้หรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ หรือ
 • (9) ดาวน์โหลดเนื้อหา เว้นแต่บริษัท Tripadvisor มีให้บริการดาวน์โหลดอย่างชัดแจ้ง

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผย

การที่คุณโพสต์หรือส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการจะเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

รีวิว ความคิดเห็น และการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันอื่นๆ รวมถึงการให้สิทธิ์

บริษัทฯ ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคุณ โปรดทราบว่าการนำเสนอเนื้อหาของคุณไปยังบริการหรือผ่านบริการ ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล การโพสต์ผ่านผลิตภัณฑ์การซิงโครไนส์ของ Tripadvisor ผ่านบริการและแอพพลิเคชันของบุคคลอื่น หรือตลอดจนเนื้อหาใดๆ ของคุณที่ส่งต่อไปยังบัญชี Tripadvisor ของคุณโดยอาศัยผลิตภัณฑ์หรือบริการ รีวิว คำถาม ภาพถ่ายหรือวิดีโอ ความคิดเห็น ข้อแนะนำ ความคิด หรือสิ่งอื่นใดของบริษัท Tripadvisor ที่อยู่ในเนื้อหาของคุณ คุณได้ให้สิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว สิทธิ์ที่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ สิทธิ์ถาวร สิทธิ์ที่สามารถถ่ายโอนได้ สิทธิ์ที่เพิกถอนไม่ได้ และสิทธิ์ที่สามารถให้สิทธิ์ย่อยอื่นๆ แก่บริษัท Tripadvisor เพื่อ (ก) โฮสต์ ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เรียกใช้ ปรับ แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างงานต่อเนื่องเพิ่มเติม และนำออกแสดงสู่สาธารณะ และดำเนินการกับเนื้อหาดังกล่าวของคุณในสื่อทั่วโลก ซึ่งเป็นที่ทราบในขณะนี้หรืออาจคิดขึ้นหลังจากข้อตกลงฉบับนี้ (ข) ทำให้เนื้อหาของคุณและผู้อื่นพร้อมใช้งานทั่วโลก (ค) จัดหา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการ และทำให้เนื้อหาของคุณที่แบ่งปันในบริการพร้อมใช้งานสำหรับบริษัท องค์กร หรือบุคคลอื่น สำหรับรวบรวม ออกอากาศ แจกจ่าย ส่งเสริมการขาย หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวของคุณในสื่อและบริการอื่นๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และข้อตกลงฉบับนี้ และ (ง) ใช้ชื่อและ/หรือเครื่องหมายการค้าที่คุณส่งในเนื้อหาดังกล่าวของคุณ และคุณตกลงยอมรับให้ Tripadvisor สามารถที่จะเลือกนำเนื้อหาของคุณออกเผยแพร่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ และคุณยังได้ให้สิทธิ์แก่บริษัท Tripadvisor ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลหรือองค์กรใดที่ละเมิดสิทธิ์ของคุณหรือของบริษัท Tripadvisor ในเนื้อหาของคุณ เนื่องจากกระทำผิดข้อตกลงนี้ คุณตกลงและยอมรับว่าเนื้อหาของคุณไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ และคุณยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิ์ที่จำเป็น (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น) คำยินยอม และคำอนุญาตให้เผยแพร่และใช้งาน (และเพื่อให้เผยแพร่และใช้งานอื่นใดสำหรับบริษัท Tripadvisor) เนื้อหาของคุณตามที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงฉบับนี้

หากเกิดกรณีที่มีการตัดสินว่าคุณขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของงาน (รวมถึงสิทธิ์ในการระบุแหล่งที่มาหรือความถูกต้อง) ในเนื้อหาของคุณ ถือว่าคุณได้ประกาศไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า (ก) คุณไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนตัวใดๆ ในเนื้อหาหรืองานต่อเนื่องเพิ่มเติมใดๆ หรือปรับปรุงหรืออัปเดตเนื้อหาดังกล่าว (ข) คุณไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ต่อการเผยแพร่ ใช้ ดัดแปลง ลบ และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของคุณของบริษัท Tripadvisor หรือผู้รับสิทธิ์การใช้งาน ผู้รับช่วง และผู้รับโอนของบริษัทฯ (ค) คุณสละสิทธิ์และยินยอมที่จะไม่เรียกร้องหรืออ้างสิทธิ์ใดๆ ต่อสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของผลงานของผู้สร้างในเนื้อหาของคุณตลอดไป และ (ง) คุณปลดปล่อยบริษัท Tripadvisor และผู้รับสิทธิ์การใช้งาน ผู้รับช่วง และผู้รับโอนของบริษัทฯ จากการเรียกร้องคุณอาจอ้างกับบริษัท Tripadvisor โดยอาศัยสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว

โปรดทราบว่าเราอาจนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคุณมาใช้ได้ทุกเมื่อ และเราไม่มีหน้าที่เก็บความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้เป็นความลับ

บริการอาจมีฟอรั่มการสนทนา กระดานประกาศข้อความ การให้บริการเกี่ยวกับรีวิว ฟีดท่องเที่ยว หรือฟอรั่มอื่นๆ ที่คุณอาจโพสต์เนื้อหาของคุณ เช่น รีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินทาง ข้อความ สื่อหรือสิ่งอื่น (“พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน”) ในกรณีที่ Tripadvisor จัดให้มีบริการเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันบนเว็บไซต์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและด้วยความเสี่ยงภัยของคุณเอง บริษัท Tripadvisor ไม่รับประกันในการรักษาความลับของเนื้อหาของคุณที่คุณให้ในบริการหรือในพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน  ภายในขอบเขตที่บริษัท Tripadvisor แห่งใดแห่งหนึ่งได้มอบช่องทางการสื่อสารส่วนบุคคลในรูปแบบใดก็ตามระหว่างเจ้าของบัญชี คุณยินยอมให้บริษัทดังกล่าวตรวจสอบเนื้อหาสาระของการสื่อสารดังกล่าว เพื่อช่วยคุณปกป้องชุมชนของเราและบริการนี้ คุณเข้าใจว่าบริษัท Tripadvisor จะไม่แก้ไขหรือควบคุมข้อความของผู้ใช้ที่โพสต์หรือเผยแพร่ในบริการนี้ รวมทั้งข้อความที่โพสต์หรือเผยแพร่ผ่านทางห้องสนทนา (chat rooms) กระดานประกาศข้อความ (Bulletin Board) หรือฟอรั่มการสนทนาอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าในทางใดต่อข้อความดังกล่าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Tripadvisor จะไม่แก้ไขหรือควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ที่ปรากฎบนเว็บไซต์  อย่างไรก็ดี บริษัท Tripadvisor ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความดังกล่าวหรือเนื้อหาอื่นจากบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตใจว่าเนื้อหาดังกล่าวขัดต่อข้อตกลงฉบับนี้ หรือเชื่อว่าการลบเป็นสิ่งจำเป็นที่สมเหตุสมผลในการปกปองสิทธิ์ของบริษัท Tripadvisor และ/หรือผู้ใช้บริการคนอื่นๆ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการลบเนื้อหาของคุณออกจากเว็บไซต์ โปรดติดต่อ Tripadvisor โดยใช้ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ เพื่อโต้แย้ง  ในการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน คุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะส่งเนื้อหาของคุณซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่เผยแพร่ของ Tripadvisor เท่านั้น และจะมีผลบังคับในขณะที่ส่งและเผยแพร่ให้แก่คุณโดย Tripadvisor  คุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะไม่โพสต์ อัปโหลด ส่งต่อ แจกจ่าย จัดเก็บ สร้าง หรือเผยแพร่เนื้อหาดังต่อไปนี้ผ่านบริการ

 1. เนื้อหาที่เป็นเท็จ ผิดกฎหมาย หลอกลวง ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ไม่เหมาะสม หยาบคาย ให้ความหมายที่อาจตีความได้เป็นสองแง่ ล่วงเกิน (หรือเป็นการสนับสนุนให้ล่วงเกินผู้อื่น) เป็นการขู่เข็ญคุกคามผู้อื่น สิ่งใดหรือข้อความใดที่จะเป็นการฝ่าฝืนซึ่งการรักษาความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในทางสาธารณะ หยาบคาย ปลุกปั่น หลอกลวง หรือเป็นที่น่ารังเกียจ
 2. เนื้อหาที่แสดงความก้าวร้าวต่อกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์อย่างชัดเจน เช่น ข้อมูลเนื้อหาที่ส่งเสริมลัทธิเหยียดผิว การแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล ความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะโดยวิธีใด
 3. เนื้อหาที่ก่อให้เกิด การสนับสนุน การส่งเสริม หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การกระทำความผิดทางอาญา การก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง การฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลใดไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม หรือข้อมูลเนื้อหาที่จะทำให้เกิดความรับผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของรัฐ กฎหมายของประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission-SEC) หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange-NYSE) ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (National Association of Securities Dealers Automated Quotations-NASDAQ) ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. เนื้อหาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการในการกระทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การสร้างอาวุธหรือการซื้ออาวุธที่ผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนสิทธิ์ของผู้อื่นในการรักษาความเป็นส่วนตัว หรือข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับการแพร่หรือสร้างคอมพิวเตอร์ไวรัส
 5. เนื้อหาที่อาจละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นในการเป็นเจ้าของของผู้ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาที่ส่งเสริมการลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น การให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การให้ข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ป้องกันการทำสำเนาที่ติดตั้งโดยผู้ผลิต (manufacturer-installed copy-protect devices) หรือ การให้ใช้บทเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มบทเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 6. เนื้อหามีการส่งอีเมลหาบุคคลจำนวนมาก หรือ “สแปม”, “จดหมายขยะ”, “จดหมายลูกโซ่” หรือ “ธุรกิจพีระมิด”
 7. เนื้อหาที่เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือข้อมูลเนื้อหาที่บิดเบือนความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือองค์กรใด รวมทั้งความเกี่ยวข้องกับบริษัท Tripadvisor
 8. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัตรเครดิต  คุณอาจโพสต์ชื่อสกุล (นามสกุล) ในเว็บไซต์ของเราได้ แต่เฉพาะในกรณีที่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบุคคลที่ถูกระบุก่อนล่วงหน้าเท่านั้น
 9. หน้าเพจที่จำกัดการเข้าหรือหน้าเพจที่เข้าได้ด้วยรหัสผ่านเท่านั้น หรือหน้าเพจที่มีการปกปิดหรือมีรูปที่ปกปิด (ที่ไม่เชื่อมโยงไปสู่หรือเชื่อมโยงจากหน้าเพจอื่นที่สามารถเข้าถึงได้)
 10. ประกอบด้วยหรือมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เกิดไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย หรือแฟ้มข้อมูลที่เป็นอันตราย ทำให้ปั่นป่วน หรือเป็นภัยง่ายขึ้น
 11. เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันที่มีการโพสต์เนื้อหาดังกล่าวเข้าไป หรือ
 12. ในดุลยพินิจของ Tripadvisor เห็นว่า (ก) ละเมิดส่วนย่อยก่อนหน้านี้ในข้อตกลงฉบับนี้ (ข) ละเมิดแนวทางที่เกี่ยวข้องของ Tripadvisor ที่ Tripadvisor มีให้สำหรับคุณ (ค) เป็นที่น่ารังเกียจ (ง) ควบคุมหรือยับยั้งบุคคลอื่นไม่ให้ใช้หรือเพลิดเพลินกับพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันหรือบริการในด้านอื่นๆ หรือ (จ) อาจทำให้บริษัท Tripadvisor หรือผู้ใช้งานได้รับอันตรายหรือความรับผิดประเภทหนึ่งประเภทใด

บริษัท Tripadvisor ไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อข้อมูลเนื้อหาที่คุณ (ในกรณีที่เป็นเนื้อหาของคุณ) หรือบุคคลอื่น (ในกรณีของเนื้อหาโดยทั่วไป) นำมาโพสต์ จัดเก็บ ส่งต่อ หรืออัพโหลดไปยังบริการ หรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น และ Tripadvisor ไม่มีความรับผิดต่อความผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้ายป้ายสี การกล่าวโทษ การละเว้นการกระทำ การหลอกลวง สิ่งลามกอนาจาร หรือการใช้ถ้อยคำหยาบคายใดๆ ที่คุณอาจพบเห็น ในฐานะผู้ให้บริการที่มีการสื่อสารระหว่างกัน Tripadvisor ไม่มีความรับผิดต่อข้อความ การดำเนินการแทน หรือเนื้อหาใดๆ ที่จัดหามาโดยผู้ใช้ของบริษัทฯ (รวมถึงคุณหากเป็นเนื้อหาของคุณ) ในเว็บไซต์หรือฟอรั่มอื่นๆ แม้ว่า Tripadvisor ไม่มีหน้าที่คัดเลือก แก้ไข หรือ ติดตามสอดส่องซึ่งข้อมูลเนื้อหาใดๆ ที่นำมาโพสต์ไว้ในเว็บไซต์หรือที่เผยแพร่ผ่านพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน แต่ Tripadvisor ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวที่จะลบ คัดเลือก หรือแก้ไขข้อมูลเนื้อหาที่นำเข้ามาโพสต์หรือที่จัดเก็บในบริการดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณต้องรับผิดชอบต่อการทำสำรองเนื้อหาหรือจัดหาเนื้อหาใหม่มาแทนข้อมูลเนื้อหาที่คุณนำมาโพสต์ ส่งให้เรา หรือจัดเก็บในบริการ ทั้งนี้คุณจะต้องรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการนี้แต่เพียงผู้เดียว

การใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน หรือส่วนอื่นในบริการที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาจทำให้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน และ/หรือสิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์ถูกยกเลิกหรือถูกระงับ

การจำกัดสิทธิ์การใช้งานของ Tripadvisorแต่นี้เป็นต้นไปคุณอาจเลือกที่จะจำกัดการใช้ข้อมูลเนื้อหาของ Tripadvisor ภายใต้ข้อตกลงนี้ (ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น) โดยการเลือกที่จะให้สิทธิ์การใช้งานที่จำกัดมากขึ้นแก่บริษัท Tripadvisor ดังที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง (สิทธิ์การใช้งานที่จำกัดดังกล่าวในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า "สิทธิ์การใช้งานที่จำกัด")  คุณอาจเลือกที่จะให้สิทธิ์การใช้งานที่จำกัดดังกล่าวได้ที่นี่ (โปรดทราบว่าในการเลือกให้สิทธิ์ดังกล่าวคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณก่อน) หากคุณเลือกแล้ว สิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาของคุณที่คุณให้แก่บริษัท Tripadvisor ตามข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่ระบุไว้ข้างต้น (เรียกว่า "สิทธิ์การใช้งานมาตรฐาน") จะถูกจำกัดในทางใดทางหนึ่งที่สำคัญตามที่อธิบายไว้ในวรรคที่ 1 ถึง 6 โดยตรงด้านล่างนี้ โดยที่บริษัท Tripadvisor จะไม่ถือสิทธิ์การใช้งานมาตรฐานสำหรับเนื้อหาใดๆ ของคุณที่มิใช่รีวิวในลักษณะข้อความและการให้คะแนนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณได้โพสต์ (ซึ่งบริษัท Tripadvisor จะยังคงได้รับสิทธิ์การใช้งานมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง) แต่จะได้รับ "สิทธิ์การใช้งานที่จำกัด" เพื่อความสมดุลของเนื้อหาของคุณตามที่นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. เมื่อคุณโพสต์เนื้อหาของคุณไปยังบริการ สิทธิ์การใช้งานเนื้อหาที่คุณให้แก่บริษัท Tripadvisor จะจำกัดเฉพาะสิทธิ์การใช้งานที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ที่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ สามารถถ่ายโอนได้ สามารถให้สิทธิ์ย่อยอื่นๆ และสิทธิ์การใช้งานทั่วโลก เพื่อโฮสต์ ใช้ แจกจ่าย ดัดแปลง เรียกใช้ ทำซ้ำ นำออกแสดงสู่สาธารณะหรือดำเนินการ แปล และสร้างงานต่อเนื่องเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงเนื้อหาบนบริการ รวมถึงใช้ชื่อและ/หรือเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น ภายใต้บังคับของวรรค 6 ด้านล่าง สิทธิ์การใช้งานที่จำกัดจะนำไปใช้กับเนื้อหาของคุณ (ที่มิใช่รีวิวในลักษณะข้อความและการให้คะแนนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) ที่คุณหรือบุคคลอื่นในนามของคุณ (เช่น บุคคลอื่นที่ส่งเนื้อหาหรือจัดการบัญชีของคุณ) ได้เผยแพร่หรือเกี่ยวข้องกับบริการ
   
 2. สำหรับเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับของสิทธิ์การใช้งานที่จำกัด คุณสามารถยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้โดยการลบโพสต์ดังกล่าวจากบริการ  ในทำนองเดียวกัน คุณอาจยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของบริษัท Tripadvisor ในเนื้อหาทั้งหมดของคุณที่อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้ที่จำกัดโดยการยุติบัญชีของคุณได้ (สามารถอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกได้ ที่นี่)  แม้ว่ามีข้อความขัดแย้ง เนื้อหาของคุณ (ก) จะยังคงอยู่บนบริการตามขอบเขตที่คุณได้แบ่งปันกับบุคคลอื่น และบุคคลดังกล่าวได้คัดลอกหรือจัดเก็บเนื้อหาไว้ก่อนที่คุณจะลบหรือยุติบัญชีของคุณ (ข) อาจแสดงอยู่บนบริการต่อไปในระยะเวลาตามสมควรหลังจากที่คุณลบหรือยุติบัญชีในระหว่างที่เราพยายามนำเนื้อหาออก และ/หรือ (ค) อาจถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบของข้อมูลสำรอง (แต่ไม่นำออกแสดงสู่สาธารณะ) ด้วยเหตุผลทางเทคนิค การระงับการฉ้อโกง เหตุผลทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเป็นระยะเวลาหนึ่ง
   
 3. บริษัท Tripadvisor จะไม่ใช้เนื้อหาของคุณเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับคำยินยอมต่างหากจากคุณ (รวมถึงเนื้อหาที่สนับสนุน) แม้คุณจะยินยอมและเข้าใจว่าบริษัท Tripadvisor อาจวางโฆษณาและการส่งเสริมการขายข้างๆ ใกล้ ติดกัน หรือในบริเวณที่ใกล้เคียงกันกับเนื้อหาของคุณ (รวมถึงวิดีโอหรือเนื้อหาแบบไดนามิกอื่นก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการนำเสนอเนื้อหา) รวมถึงเนื้อหาของบุคคลอื่นก็ตาม  ในทุกกรณีที่เนื้อหาของคุณแสดงบนบริการ เราจะระบุแหล่งที่มาโดยใช้ชื่อและ/หรือเครื่องหมายการค้าที่คุณส่งให้กับเราเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ   
   
 4. บริษัท Tripadvisor จะไม่ให้สิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหาของคุณนอกเหนือจากบริการแก่บุคคลอื่น อย่างไรก็ดี การแบ่งปันเนื้อหาของคุณบนบริการ (ยกเว้นคุณสมบัติ "ทริป" ของเรา ซึ่งสามารถทำให้เป็นแบบส่วนตัว) จะส่งผลให้เนื้อหาของคุณเผยแพร่สู่ "สาธารณะ" และเราจะเปิดใช้งานคุณสมบัติที่อนุญาตให้ผู้อื่นแบ่งปัน (โดยการฝังโพสต์สาธารณะดังกล่าวหรืออื่นๆ) เนื้อหาดังกล่าวของคุณได้ (ยกเว้นดังที่ระบุไว้ สำหรับคุณสมบัติทริปที่คุณกำหนดค่าให้เป็นแบบส่วนตัว) ในบริการของบุคคลอื่น และเราจะเปิดใช้งานโปรแกรมค้นหาที่ทำให้เนื้อหาสาธารณะดังกล่าวของคุณสามารถค้นหาได้ผ่านบริการของบุคคลอื่น 
   
 5. ยกเว้นตามที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขในวรรคที่ 1 ถึง 6 ในส่วนนี้ของข้อตกลงนี้ สิทธิ์และหน้าที่ของเราและของคุณจะยังคงอยู่เพื่อความสมดุลของเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ สิทธิ์การใช้งานที่คุณให้แก่บริษัท Tripadvisor ตามที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขในวรรค 1-6 นี้จะเรียกว่า "สิทธิ์การใช้งานที่จำกัด"
   
 6. เพื่อความชัดเจน เนื้อหาที่คุณส่งไปยังบริการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการหรือโปรแกรมอื่นๆ ของบริษัท Tripadvisor จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของสิทธิ์การใช้งานที่จำกัด แต่จะอยู่ภายใต้บังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือโปรแกรมของ Tripadvisor นั้นๆ

การจองกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกผ่านทาง Tripadvisor

การใช้บริการการจองของ Tripadvisor บริษัท Tripadvisor ให้คุณสามารถค้นหา เลือก และจองที่พักกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกได้โดยไม่ต้องออกจากบริการ ในการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ คุณจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีในกรณีที่ยังไม่มีบัญชี

ในการจองผ่านเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าคุณยอมรับวิธีปฏิบัติตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงฉบับนี้ นอกจากนี้ ไม่ว่าจะในฐานะบุคคลหรือในฐานะตัวแทนธุรกิจ คุณรับประกันว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และรับประกันว่าคุณมีอำนาจโดยชอบตามกฎหมายที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้และเข้าใช้บริการ (รวมถึงบริการที่อำนวยความสะดวกในการจองของบริษัท Tripadvisor) ตามข้อตกลงนี้ และรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้มานี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ คุณยังยอมรับอีกว่าคุณจะใช้บริการที่อำนวยความสะดวกในการจองของบริษัท Tripadvisor เพื่อทำการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่นที่คุณอนุญาตตามกฎหมายให้กระทำการแทนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการจองที่เป็นเท็จหรือหลอกลวง และผู้ใดที่พยายามกระทำการจองดังกล่าวจะต้องถูกยกเลิกบัญชี

ในฐานะผู้ใช้บริการ รวมถึงบริการที่อำนวยความสะดวกในการจองของบริษัท Tripadvisor คุณเข้าใจและยอมรับว่า: (1) บริษัท Tripadvisor จะไม่มีความรับผิดใดๆ กับคุณหรือผู้อื่นสำหรับการดำเนินการอันไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดขึ้นโดยใช้รหัสผ่านและบัญชีของคุณ และ (2) การใช้รหัสผ่านและบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้คุณต้องมีความรับผิดต่อทั้ง Tripadvisor บริษัทในเครือ และ/หรือผู้ใช้อื่นๆ ได้

เมื่อคุณทำการจองผ่านบริษัท Tripadvisor เราจะเก็บข้อมูลการชำระเงินของคุณ และส่งต่อไปยังซัพพลายเออร์เพื่อให้การดำเนินการนั้นเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดทราบว่าซัพพลายเออร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการการชำระเงินและกระทำการตามคำสั่งจองของคุณ ไม่ใช่ Tripadvisor

บริษัท Tripadvisor จะไม่เข้าไปแทรกแซงการจองโดยไม่มีเหตุผล แต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการที่อำนวยความสะดวกในการจองอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องบางประการ อาทิ การจองนั้นไม่สามารถกระทำได้อีกต่อไป หรือเมื่อเรามีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าคำขอสั่งจองดังกล่าวอาจเป็นเท็จ บริษัท Tripadvisor ยังขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนของคุณในดำเนินการกับคำขอสั่งจองของคุณ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อาทิ การจองนั้นมีห้องว่างอยู่ตอนที่คุณสั่งจองแต่กลับไม่ว่างก่อนที่คุณจะเข้าพัก วิธีแก้ไขเพียงกรณีเดียวของคุณก็คือต้องติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อเปลี่ยนแปลงการนัดหมายใหม่หรือยกเลิกการจองนั้น

ซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัท Tripadvisor ไม่ใช่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวและไม่จัดหาหรือเป็นเจ้าของบริการในการเดินทางหรือเจ้าของที่พัก ร้านอาหาร ทัวร์ กิจกรรม หรือประสบการณ์ต่างๆ ถึงแม้บริษัท Tripadvisor จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นของซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกและอำนวยความสะดวกในการจองกับซัพพลายเออร์บางรายหรือผ่านเว็บไซต์ของ Tripadvisor ทว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการแสดงนัย แนะนำ หรือทำให้เกิดการสนับสนุนบริษัท Tripadvisor หรือความเห็นชอบกับทางซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือความเกี่ยวข้องใดๆ ระหว่างบริษัท Tripadvisor กับทางซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกแต่อย่างใดทั้งสิ้น แม้ว่าเจ้าของบัญชีจะให้คะแนนและรีวิวบริการในการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร ทัวร์ กิจกรรม หรือประสบการณ์ใดๆ จากประสบการณ์ส่วนตัวของตน บริษัท Tripadvisor จะไม่รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก เว้นแต่ Tripadvisor ให้รางวัลธุรกิจบางอย่าง โดยพิจารณาจากรีวิวที่โพสต์โดยเจ้าของบัญชี บริษัท Tripadvisor จะไม่รับรองเนื้อหาที่โพสต์ ส่ง หรือมาจากผู้ใช้หรือธุรกิจ ความเห็น การแนะนำ หรือคำแนะนำที่แสดงไว้ในเนื้อหาดังกล่าว และบริษัท Tripadvisor ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวโดยชัดแจ้ง คุณยอมรับว่าบริษัท Tripadvisor ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกและแสดงอยู่ในบริการ

หากคุณทำการจองกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก นอกจากข้อตกลงนี้แล้ว คุณได้ยอมรับที่จะตรวจทานและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อและการใช้งานเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์ นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎเกณฑ์หรือนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือสถานที่ให้บริการของซัพพลายเออร์ คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการมีปฏิสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกเอง บริษัท Tripadvisor จะไม่มีความรับผิดต่อการกระทำ การละเลย ความผิดพลาด การเป็นตัวแทน การรับประกัน การละเมิดหรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือในการบาดเจ็บส่วนตัว การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกของคุณ

บริการนี้อาจเชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ Tripadvisor ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุม หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปดูที่หัวข้อ “ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก” ด้านล่าง

การจองที่พักตากอากาศให้เช่า จองร้านอาหาร และประสบการณ์กับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ บริษัทในเครือของ Tripadvisor บางแห่งอาจทำหน้าที่เป็น Marketplace ในการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการ (1) ทำข้อตกลงเกี่ยวกับที่พักตากอากาศให้เช่ากับเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ให้บริการ ("ที่พักตากอากาศให้เช่า") (2) จองร้านอาหาร ("ร้านอาหาร") และ/หรือ (3) จองทัวร์ กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยว (เรียกว่า "ประสบการณ์") กับซัพพลายเออร์เจ้่าของประสบการณ์ดังกล่าวที่เป็นบุคคลภายนอก (ซัพพลายเออร์ของที่พักตากอากาศให้เช่าและ/หรือประสบการณ์จะเรียกว่า "ผู้โฆษณา") บริษัทในเครือของ Tripadvisor ดังกล่าวจะรวมโฆษณาของตนไว้ในบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัท Tripadvisor นั่นจึงเป็นเหตุว่าทำไมคุณจึงเห็นบริษัทในเครือเหล่านั้นบนเว็บไซต์ของบริษัท Tripadvisor  ในฐานะผู้ใช้ คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการ (ซึ่งรวมถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ของบริษัท Tripadvisor) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับที่พักตากอากาศให้เช่า ร้านอาหาร หรือประสบการณ์ที่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากบริษัทในเครือของ Tripadvisor เราไม่ได้เป็นเจ้าของ จัดการ หรือทำสัญญาที่พักตาอากาศให้เช่า ร้านอาหาร หรือประสบการณ์ตามที่ระบุไว้ในบริการ

เพราะทั้ง Tripadvisor และบริษัทในเครือไม่ใช่คู่กรณีในการดำเนินการเกี่ยวกับที่พักตากอากาศให้เช่า การจองร้านอาหาร หรือการดำเนินการเกี่ยวกับประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้โฆษณา ข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริงระหว่างคุณกับผู้โฆษณา รวมถึงคุณภาพ เงื่อนไข ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของที่พักตากอากาศให้เช่า ร้านอาหาร หรือประสบการณ์ที่มีรายชื่อ ความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลสถานที่ให้บริการ ความสามารถในการให้เช่าที่พักตากอากาศให้เช่า ให้บริการจอง มื้ออาหาร หรือบริการด้านอื่นๆ ที่ร้านอาหาร หรือมอบประสบการณ์ของผู้โฆษณา หรือความสามารถของคุณในการชำระค่าเช่าที่พักตากอากาศให้เช่า อาหารในร้านอาหาร หรือบริการหรือประสบการณ์ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละรายเพียงลำพัง

บริษัทในเครือ Tripadvisor แห่งใดแห่งหนึ่งอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่มีอำนาจจำกัดของผู้โฆษณาเพียงเพื่อส่งมอบการชำระเงินของคุณไปยังผู้โฆษณาเท่านั้น คุณยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมการจองที่พักตากอากาศให้เช่าหรือประสบการณ์ใดๆ ตามที่ระบุ ซึ่งผู้โฆษณาได้เรียกเก็บให้แก่ผู้โฆษณาหรือบริษัทในเครือของ Tripadvisor ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการเก็บข้อมูลการชำระเงินที่มีอำนาจจำกัดในนามของผู้โฆษณา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่พักตากอากาศให้เช่า ค่ามัดจำประกันความเสียหาย ค่าธรรมเนียมสำหรับประสบการณ์ กระบวนการชำระเงิน การคืนเงินและอื่นๆ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทในเครือของเรา (สำหรับประสบการณ์ต่างๆ โปรดดูที่ Viator; สำหรับร้านอาหาร โปรดดูที่ The Fork; สำหรับที่พักตากอากาศให้เช่า โปรดดูที่ Tripadvisor Companies' Vacation Rentals. ในการจองที่พักตากอากาศให้เช่า การจองร้านอาหาร หรือการจองประสบการณ์ที่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากบริษัทในเครือของเรา คุณจะต้องตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวในการจอง

หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้โฆษณาในสหภาพยุโรป สามารถอ่านวิธีต่างๆ ในการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวได้ทางออนไลน์ที่: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

จุดหมายปลายทางการเดินทาง

การเดินทางระหว่างประเทศ เมื่อคุณจองการเดินทางระหว่างประเทศกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกหรือวางแผนการเดินทางระหว่างประเทศโดยใช้บริการนี้ คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าประเทศนั้นได้ครบถ้วนและเอกสารการเดินทางของคุณรวมถึงหนังสือเดินทางและวีซ่านั้นเรียบร้อยดีแล้ว

สำหรับข้อกำหนดเรื่องหนังสือเดินทางและวีซ่า โปรดขอคำปรึกษาเรื่องข้อมูลได้จากสถานทูตสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนทำการจองและออกเดินทาง บริษัท Tripadvisor ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ ต่อผู้เดินทางที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหรือเข้าไปในประเทศใดประเทศหนึ่งอันเนื่องมากจากความผิดพลาดของผู้เดินทางที่ไม่ได้พกเอกสารไปตามข้อกำหนดของสายการบิน หน่วยงานราชการ หรือประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศต่างๆ ที่ผู้เดินทางอาจเดินทางผ่านเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของตน

และนอกจากนี้คุณยังต้องรับผิดชอบในการไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำล่าสุดเกี่ยวกับการทำฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปยังต่างประเทศ และเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและคำแนะนำทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณอย่างครบถ้วน

ถึงแม้ว่าการเดินทางส่วนใหญ่ รวมถึงการเดินทางไปยังต่างประเทศ จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งก็อาจมีความเสี่ยงกว่าที่อื่นๆ ได้ Tripadvisor ขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบและทบทวนข้อห้าม คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศปลายทางเป็นผู้ประกาศก่อนจองการเดินทางไปยังต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาให้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขในประเทศต่างๆ และระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังต่างประเทศไว้ที่ www.state.govwww.tsa.gov,www.dot.govwww.faa.govwww.cdc.govwww.treas.gov/ofac และ www.customs.gov

การที่ Tripadvisor แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใดในต่างประเทศนั้น บริษัท Tripadvisor ไม่รับรองหรือรับประกันว่า การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ หรือปราศจากความเสี่ยง และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิด

โปรดอ่านหัวข้อนี้ด้วยความระมัดระวัง หัวข้อนี้จะจำกัดความรับผิดของบริษัท Tripadvisor ที่มีต่อคุณสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ของคุณ หากคุณไม่เข้าใจข้อกำหนดในหัวข้อนี้หรือในหัวข้ออื่นๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ โปรดปรึกษาทนายความเพื่อความชัดเจนก่อนเข้าหรือใช้บริการนี้

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เผยแพร่ หรือมอบให้ผ่านบริการนี้อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด รวมถึงความพร้อมในการให้จอง และความผิดพลาดเรื่องราคา บริษัท Tripadvisor ไม่รับประกันความถูกต้อง และปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลและคำอธิบายเกี่ยวกับที่พัก ประสบการณ์ อากาศ การล่องเรือ ร้านอาหาร หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางอื่นใดที่แสดงอยู่บนบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะราคา ห้องว่าง ภาพถ่าย รายชื่อที่พัก ประสบการณ์ อากาศ การล่องเรือ ร้านอาหาร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเดินทางอื่นใด คำอธิบาย รีวิวและการให้คะแนนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป เป็นต้น) นอกจากนั้น บริษัท Tripadvisor ยังขอสงวนสิทธิ์โดยชัดเจนในการแก้ไขห้องว่างและข้อผิดพลาดเรื่องราคาในบริการ และ/หรือในการจองที่รอดำเนินการซึ่งทำขึ้นในราคาที่ไม่ถูกต้อง

Tripadvisor ไม่ขอรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมของบริการ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม และการรวมหรือเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการไม่ถือเป็นการรับรองหรือการแนะนำข้อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดย Tripadvisor เว้นแต่เฉพาะรางวัลที่มอบให้ตามการรีวิวของผู้ใช้ ข้อเสนอเกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดดังกล่าวได้จัดหาให้ไว้หรือผ่านการใช้บริการ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ทั้งสิ้น Tripadvisor ขอปฏิเสธการรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดว่าบริการ เซิร์ฟเวอร์ของบริการ หรือข้อมูลใดๆ (รวมถึงอีเมล) ที่ส่งจาก Tripadvisor ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตราย ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับพึงอนุญาตให้ทำได้ Tripadvisor ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการนี้ รวมถึงบรรดาคำรับประกันโดยปริยายและเงื่อนไขทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ในทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ

บริษัท Tripadvisor ยังขอปฏิเสธการรับรอง รับประกัน หรือเงื่อนไขซึ่งความถูกต้องหรือลักษณะที่มีความเป็นเจ้าของของข้อมูลเนื้อหาที่เผยแพร่โดยหรือผ่านทางบริการโดยชัดแจ้ง

ซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกที่จัดหาที่พัก เที่ยวบิน ที่พักให้เช่า ประสบการณ์ ร้าน อาหาร หรือเรือท่องเที่ยว ข้อมูล การเดินทาง หรือบริการอื่นๆ ที่มอบให้ในบริการหรือผ่านทางบริการ ถือเป็นผู้ทำสัญญาอิสระและไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของบริษัท Tripadvisor บริษัท Tripadvisor ไม่มีความรับผิดต่อการกระทำ ความผิดพลาด การละเลย การดำเนินการแทน การรับประกัน การละเมิดหรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ดังกล่าว หรือต่อการบาดเจ็บส่วนตัว การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นผลมาจากบุคคลเหล่านั้น Tripadvisor ไม่มีความรับผิดและจะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองเกิน การหยุดงานประท้วง เหตุสุดวิสัยอื่น หรือเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบริษัท และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเลย ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการกระทำของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐใดๆ

ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น คุณจึงใช้บริการด้วยความเสี่ยงภัยของคุณเอง และไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัท Tripadvisor (หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ และ/หรือพนักงาน) จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือความสูญเสียหรือเสียหายเกี่ยวกับรายได้ ผลกำไร ความนิยม ข้อมูล สัญญา การใช้เงิน หรือความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากและที่เกี่ยวเนื่องในทางใดกับการหยุดชะงักทางธุรกิจชนิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การแสดงหรือใช้บริการของคุณ หรือความล่าช้าหรือไม่สามารถเข้าถึง แสดง หรือใช้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การพึ่งพารีวิวและความคิดเห็นที่ปรากฎขึ้นในหรือผ่านทางบริการของคุณ ไวรัส บัก ม้าโทรจัน ข้อมูล ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับผ่านบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลิตภัณฑ์การซิงโครไนซ์ของบริษัท Tripadvisor) การบาดเจ็บส่วนตัวหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในลักษณะใดก็ตามอันเป็นผลจากการที่คุณใช้เซิร์ฟเวอร์ของบริการและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดและ/หรือข้อมูลทางการเงินที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ข้อผิดพลาดหรือการละเลยในเนื้อหา หรือความสูญเสียหรือเสียหายในลักษณะใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้งานเนื้อหา หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึง แสดง หรือใช้บริการ ไม่ว่าจะอ้างอิงตามทฤษฎีความประมาทเลินเล่อ สัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรืออื่นๆ หรือไม่ก็ตาม และแม้ว่า Tripadvisor หรือบริษัทในเครือจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่เกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

หากบริษัท Tripadvisor ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดของบริษัท Tripadvisor โดยรวมจะไม่เกินกว่า (ก) ค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่ชำระให้แก่บริษัท Tripadvisor สำหรับการดำเนินการในบริการหรือผ่านบริการที่เป็นสาเหตุให้เกิดข้อเรียกร้อง หรือ (ข) หนึ่งร้อยดอลลาร์ (100.00 ดอลลาร์สหรัฐ)

ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวเป็นการกระจายความเสี่ยงให้แก่คู่สัญญาทุกฝ่าย ข้อจำกัดที่ระบุในส่วนนี้จะยังคงอยู่และมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ว่าการแก้ไขเยียวยาที่มีจำกัดซึ่งระบุในข้อกำหนดนี้จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักได้ ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุในข้อกำหนดนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของบริษัท Tripadvisor

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และข้อสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดข้างต้นไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายที่ต้องกระทำซึ่งไม่อาจละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้ในบางประเทศ

หากกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอาศัยไม่อนุญาตให้ใช้ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเกี่ยวกับความรับผิดเฉพาะใดๆ ที่ระบุไว้ในวรรคนี้ ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่มีผล คำปฏิเสธความรับผิดจะใช้บังคับภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายท้องถิ่นของคุณอนุญาต

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้บริษัท Tripadvisor และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัททั้งหลายดังกล่าวจากการเรียกร้อง มูลเหตุของการกระทำ การทวงถาม การเรียกคืน การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ สินไหม หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าในประเภทหรือลักษณะใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีตามสมควร ที่เรียกร้องโดยบุคคลอื่นอันเนื่องมาจาก

 • (1) การที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หรือเอกสารที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้
 • (2) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือ
 • (3) การใช้บริการของคุณ รวมถึงเว็บไซต์บริษัทของ Tripadvisor

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

บริการนี้อาจมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ (hyperlink) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่บริษัท Tripadvisor ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัท Tripadvisor ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัวหรือวิธีปฏิบัติอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ คุณจะต้องระมัดระวังด้วยตัวของคุณเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ใดก็ตามที่คุณเลือก หรือซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลด (ไม่ว่าจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นก็ตาม) ปราศจากจากไวรัสคอมพิวเตอร์ (viruses) หนอน (worms) ม้าโทรจัน (trojan horse) ข้อบกพร่องและสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้ การที่บริษัท Tripadvisor สร้างไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ นั้น มิได้แสดงเป็นนัยถึงการสนับสนุนสิ่งใดในเว็บไซต์หรือแอพของบุคคลอื่นดังกล่าว หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าว

ในบางกรณี เว็บไซต์หรือแอพบุคคลอื่นอาจขอให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลประวัติบัญชีใน Tripadvisor ของคุณกับข้อมูลประวัติในเว็บไซต์อื่น คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจหากคุณเลือกที่จะกระทำการดังกล่าวว่าเป็นทางเลือกของคุณเองทั้งสิ้น และคุณอาจหยุดการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว (กับเว็บไซต์หรือแอพของบุคคลอื่น) เมื่อใดก็ได้ หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีใน Tripadvisor ของคุณกับเว็บไซต์หรือแอพของบุคคลอื่น เว็บไซต์หรือแอพของบุคคลอื่นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณเก็บไว้ในบัญชีของ Tripadvisor รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อื่นๆ ที่คุณได้แบ่งปันข้อมูลได้ คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอพของบุคคลอื่นที่คุณเยี่ยมชม เนื่องจากจะมีกฎและคำอนุญาตเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลอื่นใช้ข้อมูลของคุณซึ่งอาจแตกต่างจากบริการและเว็บไซต์ของเรา เราสนับสนุนให้คุณตรวจทานเว็บไซต์หรือแอพของบุคคลอื่นเหล่านี้ และใช้งานโดยคุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

ซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ การอนุญาตให้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์จากบริการยังอยู่ภายใต้บังคับของการควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ห้ามดาวน์โหลดหรือส่งออกหรือส่งออกซอฟต์แวร์ซ้ำจากบริการ (ก) ไปยัง (หรือให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักใน) คิวบา อิรัก ซูดาน เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย หรือประเทศอื่นๆ ซึ่งสหรัฐอเมริกามีสินค้าต้องห้าม หรือ (ข) ไปให้แก่บุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา หรือใน Table of Deny Orders ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ดังนั้น การที่คุณใช้บริการ คุณได้รับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศดังกล่าว หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักในประเทศดังกล่าวหรือมีชื่ออยู่ในรายชื่อดังกล่าว

ดังที่ระบุข้างต้น บริการจะประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่บางครั้งอาจเรียกว่า "แอพ"  ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีให้ดาวน์โหลดจากบริการ ("ซอฟต์แวร์") เป็นผลงานของ Tripadvisor หรือบุคคลใดตามที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์ การใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย (End User License Agreement) ถ้ามี ซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ คุณไม่อาจติดตั้ง หรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับหรือที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้ เว้นแต่ว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ก่อน สำหรับซอฟต์แวร์ที่จัดไว้สำหรับดาวน์โหลดจากบริการนี้ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ บริษัทฯ ตกลงอนุญาตคุณซึ่งเป็นผู้ใช้ให้ใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการดูและใช้บริการนี้ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ (รวมถึงนโยบายตามที่อ้างถึงในข้อตกลงนี้) และห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งการให้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นสิทธิ์ที่จำกัดเฉพาะบุคคล และไม่สามารถโอนได้

โปรดทราบว่า Tripadvisor และ/หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของหรือให้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรหัสเอชทีเอ็มแอล (HTML) รหัสเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) รหัสจาวา (Java Code) และ แอ็กทิฟเอ็กซ์คอนโทรล (Active X Controls) ทั้งหมดในบริการนี้ และซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และบทบัญญัติในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจได้รับโทษอย่างหนักทั้งทางแพ่งและอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุด

หลายส่วนของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Tripadvisor อาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่ง Tripadvisor ยอมรับการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเฉพาะซึ่งมีผลบังคับใช้กับการใช้แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Tripadvisor บางแอพพลิเคชัน กรุณาไปที่หน้า การอนุญาตให้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่ออ่านคำบอกกล่าวที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Tripadvisor

โดยไม่เป็นการจำกัดต่อข้อกำหนดข้างต้น ห้ามทำสำเนาหรือทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นเพื่อทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อไปโดยเด็ดขาด ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการรับประกันตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือตามข้อตกลงนี้เท่านั้น (ตามที่มี)

คำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

บรรดาเครื่องหมาย Tripadvisor โลโก้รูปนกฮูก และชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อบริการ หรือคำขวัญที่ปรากฏในบริการซึ่งล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ/หรือเป็นเครื่องหมายการค้าของ Tripadvisor ภายใต้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ และ/หรือของผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาต ซึ่งไม่อาจทำซ้ำ เลียนแบบ หรือใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Tripadvisor หรือผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ รูปลักษณ์และการใช้งานของบริการ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนพื้นที่ส่วนหัว (page header) ภาพกราฟิกที่ออกแบบโดยเฉพาะ ปุ่ม ไอคอน และสคริปต์ทั้งหมดถือเป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (trade dress) ของ Tripadvisor ซึ่งไม่อาจทำซ้ำ เลียนแบบ หรือใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Tripadvisor และบรรดาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท หรือโลโก้อื่นใดทั้งหมดที่ระบุในบริการเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ ยกเว้นภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ที่อื่นในข้อตกลงนี้ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือข้อมูลอื่นใดโดยใช้ชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการหรือผู้อื่น ไม่ถือเป็นหรือแสดงนัยถึงการรับรอง การสนับสนุน หรือการแนะนำสิ่งดังกล่าวโดย Tripadvisor

สงวนลิขสิทธิ์ Tripadvisor จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ Tripadvisor

นโยบายในการแจ้งและลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

Tripadvisor ดำเนินการเว็บไซต์นี้โดยใช้ระบบ “แจ้งและลบ” ในกรณีที่คุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งต่อเนื้อหา ตลอดจนข้อความของผู้ใช้ที่นำมาโพสต์ลงในบริหารนี้ หรือหากคุณเชื่อว่าสิ่งใดหรือเนื้อหาใดที่นำมาโพสต์ลงในบริการนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อบริษัทฯ ทันที โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในการแจ้งและลบเนื้อหาของบริษัทฯ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เมื่อคุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้แล้ว Tripadvisor จะตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่ถูกต้องและพิสูจน์แล้วอย่างเหมาะสม โดยการดำเนินการใดๆ ทั้งหมดตามสมควรเพื่อลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายภายในเวลาที่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงบริการ การยกเลิก

Tripadvisor อาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทิ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้เป็นครั้งคราว เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทั่วไป และทางเทคนิค หรือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในบริการต่างๆ หรือลักษณะหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบริการ และคุณตกลงผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

บริษัท Tripadvisor อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการให้บริการไม่ว่าในด้านใดและไม่ว่าในเวลาใด รวมทั้งความพร้อมของคุณสมบัติ ฐานข้อมูล หรือเนื้อหาใด นอกจากนี้ บริษัท Tripadvisor อาจจำกัดหรือควบคุมการเข้าถึงบริการของคุณไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและปราศจากความรับผิด เนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคนิคหรือทางด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือป้องกันความสูญเสียหรือการทำลายข้อมูล หรือในกรณีที่ Tripadvisor และ/หรือบริษัทในเครือใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าคุณประพฤติผิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หรือประพฤติผิดกฎหมายหรือระเบียบ และ Tripadvisor และ/หรือบริษัทในเครือตัดสินใจว่าจะหยุดให้บริการไม่ว่าในด้านใดแก่คุณ

การที่คุณเข้าหรือใช้บริการนี้อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ หรือภายหลังจากที่ข้อความเกี่ยวกับการบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้นำมาโพสต์ลงในเว็บไซต์แล้ว ให้ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงที่ได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

Tripadvisor อาจยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้กับคุณไม่ว่าเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตใจว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้หรือเชื่อว่าการยกเลิกข้อตกลงเป็นสิ่งจำเป็นที่สมเหตุสมผลในการปกปองสิทธิ์ของบริษัท Tripadvisor และ/หรือผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะหยุดให้บริการแก่คุณ

เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

Tripadvisor LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดในสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของและควบคุมเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงนี้และข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ (รวมถึงข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่มิได้มีการทำสัญญาไว้) ซึ่งเกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาสาระหรือสิ่งที่เกิดจากเว็บไซต์จะต้องอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของเครือรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา สำหรับบรรดาข้อพิพาททั้งหลายทั้งที่มีการทำสัญญาหรือที่มิได้มีการทำสัญญาไว้ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณหรือบุคคลอื่น คุณตกลงยินยอมให้ดำเนินกระบวนพิจารณาข้อโต้แย้งทั้งหมดในเขตอำนาจศาลในเครือรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และขอรับรองความยุติธรรมและความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลดังกล่าว คุณยอมรับว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อ Tripadvisor LLC อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการนี้ต้องมีการไต่สวนและพิจารณาคดีในศาลที่มีขอบเขตอำนาจซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐแมสซาชูเซตส์ และไม่อนุญาตให้ใช้บริการนี้ในเขตอำนาจศาลที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวรรคนี้ไม่สามารถบังคับได้ ไม่มีสิ่งใดในข้อสัญญานี้จะจำกัดสิทธิ์ของ Tripadvisor LLC ในการดำเนินการฟ้องร้องคุณต่อศาลที่มีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีใดๆ ข้อกำหนดข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้ภายในขอบเขตซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณพำนักกำหนดให้ใช้กฎหมายและ/หรือเขตอำนาจศาลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณใช้บริการในฐานะผู้บริโภค ซึ่งต้องรวมอยู่ในสัญญาและจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการจำหน่ายสินค้าต่างประเทศหากเป็นไปได้  หากคุณใช้บริการในฐานะผู้บริโภค ไม่ใช่ใช้งานทางธุรกิจหรือในฐานะตัวแทนธุรกิจ คุณอาจมีสิทธิ์ฟ้องร้อง Tripadvisor ต่อศาลในประเทศที่คุณพำนักอาศัย ข้อสัญญานี้จะใช้บังคับภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ประเทศหรือประเทศที่คุณพำนักได้อนุญาต

โปรแกรมการแปลงสกุลเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ นั้นได้อ้างอิงตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างเปิดเผยโดยทั่วไป และควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนยังไม่ได้มีการตรวจสอบว่าถูกต้อง ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ รายการอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน ข้อมูลที่แสดงเชื่อว่ามีความถูกต้องพอสมควร แต่บริษัท Tripadvisor ไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องดังกล่าว ถ้าคุณต้องการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงิน บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพที่ทรงคุณวุฒิด้านนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนอีกครั้ง บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากเพื่อการใช้งานเฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามจำหน่าย เผยแพร่ และใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการพาณิชย์โดยเด็ดขาด

บททั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกชื่อผู้ใช้ ชื่อบัญชี ชื่อเล่น ผู้ดูแล หรือตัวระบุผู้ใช้อื่นกลับคืนด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยปราศจากความรับผิดต่อคุณ

คุณตกลงว่าการเข้าทำข้อตกลงนี้ หรือการใช้บริการนี้จะไม่ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบกิจการร่วมค้า สำนักงานตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือการจ้างงาน ระหว่างคุณกับ Tripadvisor และ/หรือบริษัทในเครือ

การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ และไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่จำกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามการใช้บังคับกฎหมาย หรือข้อเรียกร้องหรือข้อกำหนดของทางราชการหรือทางกฎหมายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณใช้งานบริการนี้ หรือข้อมูลที่บริษัทฯ จัดหาหรือรวบรวมให้เพื่อการใช้งานดังกล่าว ภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าจะยื่นข้อเรียกร้องหรือมูลคดีใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณเข้าใช้บริการนี้ภายในเวลาสอง (2) ปีนับจากวันที่เกิดข้อเรียกร้องหรือมูลคดี มิฉะนั้นให้ถือว่าคุณสละสิทธิ์ในข้อเรียกร้องหรือมูลคดีดังกล่าวโดยมิอาจเพิกถอนได้

ในกรณีที่มีการตัดสินว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้มีผลไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้นั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อตกลงที่มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ซึ่งใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงเดิมมากที่สุด และตัวข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อ้างอิงในข้อตกลงฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงเดียวที่ทำร่วมกันระหว่างคุณกับ Tripadvisor เกี่ยวกับบริการนี้ และให้ใช้แทนบรรดาการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอทั้งหมดก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างคุณกับ Tripadvisor เกี่ยวกับบริการนี้ ข้อตกลงฉบับนี้ที่พิมพ์เป็นเอกสาร และการบอกกล่าวใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถนำมาใช้ในกระบวนพิจารณาคดีในศาลหรือในทางปกครองได้ โดยต้องอ้างอิงตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ภายในขอบเขตเดียวกันและภายใต้บังคับตามเงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ ที่จัดทำและเก็บรักษาในรูปแบบที่พิมพ์เป็นเอกสาร

ส่วนต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับต่อไปแม้ว่าสัญญานี้จะสิ้นสุดลง:

คุณสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ในภาษาต่างๆ บนเว็บไซต์และ/หรือแอพของ Tripadvisor ที่มีบริการให้เข้าใช้งาน

เว็บไซต์และ/หรือแอพที่มีบริการให้เข้าใช้งานอาจไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่กำหนดหรืออย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเช่นบทบรรณาธิการ (Editorial Product) ภายใต้กฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้

ชื่อสมมุติของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล บุคลิกลักษณะ และ/หรือข้อมูลที่ระบุในหรือผ่านบริการนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ แต่อย่างใด

ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นการให้สิทธิ์หรือประโยชน์แก่บุคคลอื่น เว้นแต่บริษัทในเครือของ Tripadvisor จะแสดงผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลอื่นในข้อตกลงนี้อย่างชัดเจน

ห้ามมิให้คุณถ่ายโอนสิทธิ์หรือหน้าที่ใดๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากเรา

ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้มอบไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

บริการความช่วยเหลือ

หากต้องการหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณ หรือหาวิธีติดต่อเรา กรุณาไปที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ หรือเขียนจดหมายมาหาเราได้ที่:

Tripadvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

โปรดทราบว่า Tripadvisor LLC ไม่ยอมรับประกาศทางกฎหมายหรือบริการเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายโดยวิธีใดๆ เว้นแต่เนื้อหาฉบับจริงทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งไปตามที่อยู่ข้างต้นทันที  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราจึงไม่ยอมรับประกาศหรือบริการทางกฎหมายที่ได้รับจากบริษัทในเครือหรือสาขาของเราโดยไม่มีข้อจำกัด

©2022 Tripadvisor LLC. สงวนลิขสิทธิ์

อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2022