Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediacenter

Newsroom

Mobila licenser

Erkännanden:

Delar av Tripadvisors mobilprogramvara kan använda upphovsrättsskyddat material, vilket härmed bekräftas av Tripadvisor, enligt villkoren för följande licenser.

iOS-licenser

IGListKit-licens:

BSD-licens

För IGListKit-programvara

Upphovsrätt (c) 2016, Facebook, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

Vidaredistribution och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor uppfylls: Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning. Vidaredistributioner i binär form måste reproducera ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls med distributionen. Varken namnet Facebook eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan ett på förhand givet specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA FRÅNSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST ELLER DRIFTSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH TEORI OM ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG INOM RAMEN FÖR AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ÖVRIGA SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DE MEDDELATS OM RISKEN FÖR EN SÅDAN SKADA.

Användarvillkor

Alamofire-licens:

Upphovsrätt (c) 2014–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Samtliga personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”) beviljas härmed en kostnadsfri tillåtelse att utan begränsning bedriva handel med programvaran, inklusive, utan begränsning, rättigheten att använda, kopiera, modifiera, införliva, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, samt tillåta personer som Programvaran tillhandahålls till att göra detta, på följande villkor:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH INTRÅNGSFRIHET. UPPHOVSMAKARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAT HANDHAVANDE AV PROGRAMVARAN.

Användarvillkor

PromiseKit-licens:

Copyright 2016, Max Howell; mxcl@me.com

Samtliga personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”) beviljas härmed en kostnadsfri tillåtelse att utan begränsning bedriva handel med programvaran, inklusive, utan begränsning, rättigheten att använda, kopiera, modifiera, införliva, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, samt tillåta personer som Programvaran tillhandahålls till att göra detta, på följande villkor:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH INTRÅNGSFRIHET. UPPHOVSMAKARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAT HANDHAVANDE AV PROGRAMVARAN.

Användarvillkor

MCSegmented Control-licens:

Upphovsrätt (c) 2011, MCSegmented Control and Matteo Caldari
Alla rättigheter förbehålles.

Vidaredistribution och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 • Vidaredistributioner i binär form måste reproducera ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls med distributionen.
 • Varken namnet MCSegmented Control eller Matteo Caldari eller namnen på deras bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan ett på förhand givet specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA FRÅNSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST ELLER DRIFTSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH TEORI OM ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG INOM RAMEN FÖR AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ÖVRIGA SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DE MEDDELATS OM RISKEN FÖR EN SÅDAN SKADA.

ZipArchive-licens

Upphovsrätt (c) 2010–2015, Sam Soffes, http://soff.es

Samtliga personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”) beviljas härmed en kostnadsfri tillåtelse att utan begränsning bedriva handel med programvaran, inklusive, utan begränsning, rättigheten att använda, kopiera, modifiera, införliva, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, samt tillåta personer som Programvaran tillhandahålls till att göra detta, på följande villkor:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH INTRÅNGSFRIHET. UPPHOVSMAKARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAT HANDHAVANDE AV PROGRAMVARAN.

Användarvillkor

SSZipArchive är licensierad under MIT-licensen. En något ändrad version av Minizip 1.1 ingår också och är licensierad under Zlib-licensen.

Appirater-licens

Upphovsrätt (c) 2014 Arash Payan

Samtliga personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”) beviljas härmed en kostnadsfri tillåtelse att utan begränsning bedriva handel med programvaran, inklusive, utan begränsning, rättigheten att använda, kopiera, modifiera, införliva, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, samt tillåta personer som Programvaran tillhandahålls till att göra detta, på följande villkor:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH INTRÅNGSFRIHET. UPPHOVSMAKARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAT HANDHAVANDE AV PROGRAMVARAN.

Ytterligare licensinformation

RestKit-licens

Copyright 2009–2012 The RestKit Project

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

CocoaLumberjack-licens

Upphovsrätt (c) 2010–2015, Deusty, LLC

Alla rättigheter förbehålles.

Vidaredistribution och användning av den här programvaran i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 • Varken namnet Deusty eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt föregående skriftligt tillstånd från Deusty, LLC.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA FRÅNSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST ELLER DRIFTSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH TEORI FÖR ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG INOM RAMEN FÖR AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ÖVRIGA SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DE MEDDELATS OM RISKEN FÖR EN SÅDAN SKADA.

Användarvillkor

SOCKit-licens

Copyright 2011–2014 NimbusKit

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

MagicalRecord-licens

Upphovsrätt (c) 2010–2015, Magical Panda Software, LLC

Samtliga personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”) beviljas härmed en kostnadsfri tillåtelse att utan begränsning bedriva handel med programvaran, inklusive, utan begränsning, rättigheten att använda, kopiera, modifiera, införliva, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, samt tillåta personer som Programvaran tillhandahålls till att göra detta, på följande villkor:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller större delar av Programvaran.

Den här programvarulicensen följer standarden för MIT-licenser.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH INTRÅNGSFRIHET. UPPHOVSMAKARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAT HANDHAVANDE AV PROGRAMVARAN.

Användarvillkor

Masonry-licens

Upphovsrätt (c) 2011–2012 Masonry Team – https://github.com/SnapKit/Masonry

Samtliga personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”) beviljas härmed en kostnadsfri tillåtelse att utan begränsning bedriva handel med programvaran, inklusive, utan begränsning, rättigheten att använda, kopiera, modifiera, införliva, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, samt tillåta personer som Programvaran tillhandahålls till att göra detta, på följande villkor:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH INTRÅNGSFRIHET. UPPHOVSMAKARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAT HANDHAVANDE AV PROGRAMVARAN.

Användarvillkor

card.io-licens

Upphovsrätt (c) 2013–2016 PayPal Holdings, Inc.

Samtliga personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”) beviljas härmed en kostnadsfri tillåtelse att utan begränsning bedriva handel med programvaran, inklusive, utan begränsning, rättigheten att använda, kopiera, modifiera, införliva, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, samt tillåta personer som Programvaran tillhandahålls till att göra detta, på följande villkor:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH INTRÅNGSFRIHET. UPPHOVSMAKARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAT HANDHAVANDE AV PROGRAMVARAN.

Användarvillkor

uidevice-extension-licens

card.io-biblioteket innehåller källkod som härrör från Erica Saduns uidevice-extension-bibliotek

Upphovsrätt (c) 2012, Erica Sadun. Alla rättigheter förbehålles.

Vidaredistribution och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 • Vidaredistributioner i binär form måste reproducera ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls med distributionen.
 • DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA FRÅNSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST ELLER DRIFTSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH TEORI OM ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG INOM RAMEN FÖR AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ÖVRIGA SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DE MEDDELATS OM RISKEN FÖR EN SÅDAN SKADA.

Källan till detta bibliotek finns här: https://github.com/erica/uidevice-extension

Eigen-licens

Licensierad främst under Mozilla Public License, version 2.0 (”Licensen”). Du kan erhålla en kopia av MPL 2.0-licensen på http://www.mozilla.org/MPL/2.0

En kopia av källkoden finns på https://bitbucket.org/eigen/eigen/ eller via http://eigen.tuxfamily.org/

Användarvillkor

OpenCV-licens

Copyright (C) 2000–2016, Intel Corporation, alla rättigheter förbehålles.
Copyright (C) 2009–2011, Willow Garage Inc., alla rättigheter förbehålles.
Copyright (C) 2009–2016, NVIDIA Corporation, alla rättigheter förbehålles.
Copyright (C) 2010–2013, Advanced Micro Devices, Inc., alla rättigheter förbehålles.
Copyright (C) 2015–2016, OpenCV Foundation, alla rättigheter förbehålles.
Copyright (C) 2015–2016, Itseez Inc., alla rättigheter förbehålles.

Vidaredistribution och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 • Vidaredistributioner i binär form måste reproducera ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls med distributionen.
 • Varken namnet Facebook eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan ett på förhand givet specifikt skriftligt tillstånd.

Denna programvara tillhandahålls av upphovsrättsinnehavarna och bidragsgivarna ”i befintligt skick” och upphovsrättsinnehavarna och bidragsgivarna frånsäger sig alla uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte. Upphovsrättsinnehavarna eller bidragsgivarna ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några direkta, indirekta eller särskilda skador, avskräckande skadestånd eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, anskaffning av ersättande varor eller tjänster, förlust av användning, data eller vinst eller driftsavbrott) oavsett orsak och teori för ansvarsskyldighet, vare sig inom ramen för avtal, strikt ansvar eller skadeståndsgrundande handling (inklusive försumlighet eller på övriga sätt) som på något sätt härrör från användningen av denna programvara, även om de meddelats om risken för en sådan skada.

Användarvillkor

Kahuna-licens

All text och design är upphovsrättsskyddad (c) 2012–2014 Kahuna, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

Användarvillkor

FMDB-licens

Upphovsrätt (c) 2008–2014 Flying Meat Inc.

Samtliga personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”) beviljas härmed en kostnadsfri tillåtelse att utan begränsning bedriva handel med programvaran, inklusive, utan begränsning, rättigheten att använda, kopiera, modifiera, införliva, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, samt tillåta personer som Programvaran tillhandahålls till att göra detta, på följande villkor:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH INTRÅNGSFRIHET. UPPHOVSMAKARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAT HANDHAVANDE AV PROGRAMVARAN.

Användarvillkor

MBProgressHUD-licens

Upphovsrätt (c) 2009–2015 Matej Bukovinski

Samtliga personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”) beviljas härmed en kostnadsfri tillåtelse att utan begränsning bedriva handel med programvaran, inklusive, utan begränsning, rättigheten att använda, kopiera, modifiera, införliva, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, samt tillåta personer som Programvaran tillhandahålls till att göra detta, på följande villkor:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH INTRÅNGSFRIHET. UPPHOVSMAKARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAT HANDHAVANDE AV PROGRAMVARAN.

Användarvillkor

BlocksKit-licens

Upphovsrätt (c) 2011–2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers och BlocksKits bidragsgivare

Samtliga personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”) beviljas härmed en kostnadsfri tillåtelse att utan begränsning bedriva handel med programvaran, inklusive, utan begränsning, rättigheten att använda, kopiera, modifiera, införliva, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, samt tillåta personer som Programvaran tillhandahålls till att göra detta, på följande villkor:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH INTRÅNGSFRIHET. UPPHOVSMAKARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAT HANDHAVANDE AV PROGRAMVARAN.

Användarvillkor

pop-licens – BSD

Upphovsrätt (c) 2014, Facebook, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

Vidaredistribution och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 • Vidaredistributioner i binär form måste reproducera ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls med distributionen.
 • Varken namnet Facebook eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan ett på förhand givet specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA FRÅNSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST ELLER DRIFTSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH TEORI OM ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG INOM RAMEN FÖR AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ÖVRIGA SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DE MEDDELATS OM RISKEN FÖR EN SÅDAN SKADA.

Användarvillkor

Bolts-licens

BSD-licens

För Bolts-programvara

Upphovsrätt (c) 2013–nu, Facebook, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

Vidaredistribution och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 • Vidaredistributioner i binär form måste reproducera ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls med distributionen.
 • Varken namnet Facebook eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan ett på förhand givet specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA FRÅNSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST ELLER DRIFTSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH TEORI OM ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG INOM RAMEN FÖR AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ÖVRIGA SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DE MEDDELATS OM RISKEN FÖR EN SÅDAN SKADA.

Användarvillkor

SFHFKeychainUtils-licens

Skapad av Buzz Andersen den 20 oktober 2008. Baserad delvis på kod av Jonathan Wight, Jon Crosby och Mike Malone. Copyright 2008 Sci-Fi Hi-Fi. Alla rättigheter förbehålles.

Samtliga personer som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”) beviljas härmed en kostnadsfri tillåtelse att utan begränsning bedriva handel med programvaran, inklusive, utan begränsning, rättigheten att använda, kopiera, modifiera, införliva, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, samt tillåta personer som Programvaran tillhandahålls till att göra detta, på följande villkor:

Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller större delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH INTRÅNGSFRIHET. UPPHOVSMAKARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAT HANDHAVANDE AV PROGRAMVARAN.

Ytterligare licensinformation

JSON framework-licens:

Upphovsrätt (c) 2007–2011 Stig Brautaset 
Alla rättigheter förbehålles.

Vidaredistribution och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 • Vidaredistributioner i binär form måste reproducera ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls med distributionen.
 • Varken namnet Stig Brautaset eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan ett på förhand givet specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA FRÅNSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST ELLER DRIFTSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH TEORI OM ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG INOM RAMEN FÖR AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ÖVRIGA SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DE MEDDELATS OM RISKEN FÖR EN SÅDAN SKADA.


 

Android-licenser

Epoxy-licens:

Copyright 2016 Airbnb, Inc.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

OkHttp-licens

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

Retrofit-licens

Copyright 2013 Square, Inc.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

StickyGridHeaders-licens

Upphovsrätt (c) 2013 Tonic Artos

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

Dagger-licens

Copyright 2013 Square, Inc.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

Signpost-licens

Upphovsrätt (c) 2009 Matthias Kaeppler

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Ytterligare licensinformation

Apache commons-logging-licens

Copyright 2003–2014 The Apache Software Foundation

Produkten innehåller programvara som utvecklats på The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

Apache xmlrpc-licens

Copyright The Apache Software Foundation

Produkten innehåller programvara som utvecklats på The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

Apache ws-commons-util-licens

Copyright 2003, 2005 The Apache Software Foundation

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen.

Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

Apache http-mime-licens

Copyright The Apache Software Foundation

Produkten innehåller programvara som utvecklats på The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

RxJava-licens

Upphovsrätt (c) 2016–nu, RxJavas bidragsgivare.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

Android Open Source Project-licens:

Upphovsrätt (c) 2005–2008 Google Inc., licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

ormlite-licens

Behörigheten att använda, kopiera, modifiera och/eller distribuera denna programvara för något syfte med eller utan avgift beviljas härmed, förutsatt att detta meddelande om tillstånd visas i alla kopior.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UPPHOVSMAKAREN FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT GARANTIANSVAR FÖR PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET. UPPHOVSMAKAREN SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST, OAVSETT OM DEN UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAN OTILLBÖRLIG ÅTGÄRD, SOM HÄRRÖR ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV ELLER FUNKTIONALITETEN HOS DENNA PROGRAMVARA.

Upphovsmakaren kan kontaktas via http://ormlite.com/

Användarvillkor

UrlImageViewHelper-licens

Copyright 2012 Koushik Dutta

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

Google-GSON framework-licens:

Upphovsrätt (c) 2008–2009 Google Inc.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Användarvillkor

Joda-Time-licens

Produkten innehåller programvara som utvecklats av Joda.org (http://www.joda.org/).

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor


 

Licenser för flera plattformar

Google Mobile Ads SDK för iOS och Android-licens

Upphovsrätt (c) 2015 Google Inc.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Användarvillkor

Google App Indexing SDK för iOS och Android-licens

Upphovsrätt (c) 2015 Google Inc.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Användarvillkor

Distimo-licens

Upphovsrätt (c) 2012 Distimo. Alla rättigheter förbehålles.

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda denna fil utom i enlighet med Licensen. Du kan erhålla en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalas skriftligen distribueras programvara under Licensen ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Licensen innehåller de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar enligt Licensen.

Användarvillkor

Facebook iOS- och Android SDK-licens

Upphovsrätt (c) 2014–nu, Facebook, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

Du beviljas härmed en icke-exklusiv, global, royalty-fri licens att använda, kopiera, modifiera och distribuera denna programvara i källkodsform eller binär form för bruk i samband med de webbtjänster och API:n som tillhandahålls av Facebook.

Precis som med samtliga programvaror som kan integreras med Facebook-plattformen lyder din användning av denna programvara under Facebooks principer och policyer för utvecklare [http://developers.facebook.com/policy/]. Detta meddelande om upphovsrätt ska inkluderas i alla kopior eller större delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH INTRÅNGSFRIHET. UPPHOVSMAKARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA ANSVARSSKYLDIGHETER, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER ANNAT HANDHAVANDE AV PROGRAMVARAN.

Användningsvillkor: iOS Android

Skobbler-licens

Copyright 2014 Telenav, Inc. – Alla rättigheter förbehålles.

Kartåtergivningen drivs av Scout – http://developer.skobbler.com

Datakälla för kartor: Copyright OpenStreetMaps bidragsgivare http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitala höjddata: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia och Wikitravel är licensierade under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Copyright Google breakpad (se upphovsrätt för mer information)

Typsnitten är (c) Bitstream (se upphovsrätt för mer information), (c) Architects Daughter (se upphovsrätt för mer information), (c) Roboto (se upphovsrätt för mer information) och (c) Open Sans (se upphovsrätt för mer information)

YTTERLIGARE VILLKOR AVSEENDE TRIPADVISORS WINDOWS PHONE-APPLIKATION PÅ NOKIA-ENHETER:

GARANTIFRISKRIVNING. APPLIKATIONEN LICENSIERAS ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED EVENTUELLA FEL” OCH ”UTEFTER TILLGÄNGLIGHET”. DU BÄR RISKEN FÖR ATT ANVÄNDA DEN. TRIPADVISOR LÄMNAR, FÖR EGEN DEL OCH Å NOKIAS, MICROSOFTS, SAMTLIGA TRÅDLÖSA LEVERANTÖRERS ÖVER VARS NÄTVERK APPLIKATIONEN DISTRIBUERAS, OCH VAR OCH EN AV VÅRA RESPEKTIVE SAMARBETSPARTNERS OCH LEVERANTÖRERS (”DISTRIBUTÖRER”) VÄGNAR, INGA UTTRYCKLIGA UTFÄSTELSER, GARANTIER ELLER VILLKOR UNDER ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL APPLIKATIONEN. DU KAN HA YTTERLIGARE KONSUMENTRÄTTIGHETER ENLIGT LOKAL LAG SOM INTE KAN ÄNDRAS AV DETTA AVTAL. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LOKAL LAG FRÅNSÄGER SIG DISTRIBUTÖRERNA ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE SÅDANA SOM RÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG.

BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN KOMPENSATION OCH SKADESTÅND. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG KAN DU ENBART ÅTERFÅ DIREKTA SKADESTÅND UPP TILL DET BELOPP SOM DU BETALADE FÖR APPLIKATIONEN FRÅN MICROSOFT. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE GÖRA ANSPRÅK PÅ ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, FÖRLORAD VINST ELLER SÄRSKILDA, INDIREKT ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR FRÅN NÅGON DISTRIBUTÖR

Attribution:

Kartor

© 2014 Telenav, Inc. – Alla rättigheter förbehålles.
Kartåtergivningen drivs av Scout – http://developer.scout.me
Datakälla för kartor: © OpenStreetMaps bidragsgivare http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitala höjddata

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia och Wikitravel

Wikipedia och Wikitravel är licensierade under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google breakpad

© Google breakpad (se upphovsrätt för mer information)

Bitstream-typsnitt

© Bitstream (se upphovsrätt för mer information)

Architects Daughter-typsnitt

© Architects Daughter (se upphovsrätt för mer information)

Open Sans-typsnitt

© Open Sans (se upphovsrätt för mer information)