Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediacenter

Newsroom

Sekretess- och cookiepolicy


Senast uppdaterad: 17 maj 2024

Tripadvisor LLC äger och driver en onlineplattform som tillhandahåller användare information, rekommendationer och tjänster gällande resande och fritid, inklusive verktyg för att söka efter och/eller boka hotell, semesterbostäder eller annat boende, turistattraktioner och upplevelser, restauranger, flyg och kryssningar, samt andra fritidsrelaterade tjänster. I denna Policy hänför vi till dessa som våra ”Tjänster”. 

Den information som du och andra delar med oss förbättrar vår förmåga att tillhandahålla relevanta, personliga och användbara Tjänster. Vi vet att du delar din information med oss baserat på förtroende. Vi tar ditt förtroende för oss på allvar och strävar efter att tillhandahålla dig med hjälpsam information, produkter och tjänster, sammanställda baserat på den information som du har delat med oss. Dessutom, vilket kanske är ännu viktigare, strävar vi efter att respektera din integritet när du besöker vår webbplats eller använder våra Tjänster, och vi vill vara tydliga med hur vi använder den information du delar med oss. 

I den här Policyn beskrivs hur vi införskaffar, använder och bearbetar din information. Den innehåller även information om dina rättigheter, hur du utövar dem och hur du kan kontakta oss. Läs igenom Policyn noggrant för att ta reda på mer om våra metoder gällande information och sekretess. Genom att besöka våra webbplatser och relaterade mobilappar, samt andra onlineplattformar som våra partners webbplatser, appar och sociala medier, oavsett om det sker på en dator, mobil, surfplatta eller liknande enhet (var och en av dessa kallas för en ”Enhet”), samtycker du till och bekräftar du att du har läst denna Policy. 

Vi erbjuder våra Tjänster till användare i ett antal länder och territorier där lagstiftning och seder skiljer sig åt. Policyn ger en allmän översikt över våra sekretessrutiner. Dessutom tillhandahåller avsnitt 12 till 15 i Policyn specifik information som är relevant för användare som bor i vissa regioner eller länder. 


Meddelande om insamling av personuppgifter 
 
Vi samlar in personuppgifter från och om dig enligt beskrivningen i detta Meddelande om insamling av personuppgifter (”Meddelande”) och i Policyn. 
Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in och varför? 
 
 • Biografiska uppgifter och identifierare: Detta kan omfatta namn, telefonnummer, post-, fakturerings- och e-postadress, andra uppgifter om dig som du har delat frivilligt, unik personlig identifierare, onlineidentifierare, IP-adress, användarnamn och lösenord för konto samt andra liknande identifierare. 
 • Kategorier av personuppgifter som anges i Kaliforniens Customer Records-förordning: Detta kan omfatta fakturerings- och betalkortsuppgifter och vissa uppgifter som du anger för resor och planering, till exempel körkortsnummer, passnummer eller reseförsäkringsnummer. 
 • Egenskaper för skyddade klassificeringar enligt gällande lagstiftning: Detta kan omfatta åldersgrupp, kön och annan information om dig själv som du har delat frivilligt. Vi kan även samla in uppgifter om etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller religion om du frivilligt delar den med oss, bland annat i kontexten av mångfald och inkludering. 
 • Kommersiella uppgifter Detta kan omfatta uppgifter relaterade till produkter eller tjänster som du har köpt eller erhållit, bland annat information om ditt medlemskap hos Tripadvisor, köp- och bokningshistorik, information om dina planer och preferenser för resor, aktiviteter och middagar samt andra uppgifter om dina reseplaner som du har delat frivilligt. 
 • Uppgifter om internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet: Detta kan omfatta uppgifter om din surfhistorik (bland annat sidor som du har besökt, innehåll som du har läst och appar som du har granskat), sökhistorik samt åtkomst till och användning a våra Tjänster (bland annat automatisk insamling av information som beskrivs mer detaljerat i denna Policy). 
 • Information om exakt geografisk plats: Detta kan omfatta din Enhets plats om du har godkänt att dela platsinformation via integritetsinställningarna på din Enhet eller om du till exempel har laddat upp bilder som är taggade med platsinformation.  
 • Information om bilder och ljud: Detta kan omfatta bilder, omdömen, inlägg i forum och sociala medier samt videoklipp som du kan ha tillhandahållit oss Vi samlar dessutom in kommunikation när du kontaktar vårt kundtjänstteam, inklusive inkommande och utgående samtal.  
 • Slutsatser dragna från ovanstående: Vi kan dra slutsatser utifrån ovanstående kategorier av personuppgifter. 
 • Känsliga personuppgifter: Följande kategorier anses vara “känsliga personuppgifter” enligt vissa sekretesslagar: information om exakt geografisk plats, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, körkortsnummer eller passnummer. I den utsträckning som vi använder eller delar ”känsliga personuppgifter” eller ”känsliga uppgifter” enligt definitionerna av dessa termer i tillämpliga sekretesslagar, använder eller delar vi inte de känsliga personuppgifterna i syfte att dra slutsatser om dig eller i annat än begränsade tillåtna syften, såsom att tillhandahålla våra Tjänster och verifiera, underhålla kvaliteten på och förbättra våra Tjänster. 
 
Vi samlar in och använder varje kategori av personuppgifter i följande verksamhetsrelaterade och kommersiella syften som beskrivs närmare i avsnitt 2 i Policyn: registrering, medlemskap och andra avtal, för att förbättra våra tjänster, individualisering och anpassning, kommunikation och juridisk efterlevnad. 

Vi behåller kopior av din information så länge du behåller ditt konto eller så länge det krävs i samband med de syften som anges i Policyn, såvida inte tillämplig lag kräver en längre kvarhållningsperiod. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter. 
Vilka kategorier av personuppgifter ”säljer” eller ”delar” vi med tredje parter? 
 
Termerna ”sälja” eller ”dela” är allmänt definierade i vissa amerikanska sekretesslagar. Vi kan ”sälja” eller ”dela” följande kategorier av personuppgifter till affärspartner, webbplatser för sociala medier, annonsnätverk, dataaggregatorer och andra tredje parter som identifieras i avsnitt 3 i denna Policy i syfte att tillhandahålla intressebaserade annonsering, analysera användningen av våra webbplatser och appar samt förbättra användarengagemang på våra webbplatser, i våra appar och på sociala medier: biografiska uppgifter/identifierare, uppgifter om internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet, kommersiella uppgifter och slutsatser dragna från ovanstående. Vi säljer eller delar inte avsiktligt personuppgifter för personer under 16 år. 

 
Om du inte vill att dina personuppgifter ska säljas eller delas kan du klicka på länken ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter” på vår hemsida/i vår app. Du kan också använda ett universalverktyg som automatiskt meddelar dina preferenser om avanmälan, till exempel Global Privacy Control (“GPC”). Vi behandlar GPC-signalen som en begäran om avanmälan. 


1. Information som samlas in och bearbetas

När du besöker eller använder våra Tjänster samlar vi in och bearbetar information från och om dig för att tillhandahålla Tjänsterna på ett mer personligt och relevant sätt. Vi samlar in viss information passivt, till exempel med våra servrar, cookies eller annan liknande spårningsteknik. Annan information samlar vi in från olika källor, däribland dig, dotterbolag, affärspartner och andra oberoende källor från tredje part. När du använder våra Tjänster genom att ”klicka dig vidare” från en tredje parts webbplats eller när du besöker tredje parters webbplatser via våra Tjänster kan dessa tredje parters webbplatser dela information med oss om din användning av deras tjänst. Information som vi får från tredje parters webbplatser kan kombineras med information som du tillhandahåller. 

Den information som bearbetas kan omfatta

 • kontaktuppgifter, inklusive namn, telefonnummer, post- och e-postadresser (både hashade och ohashade)
 • fakturerings- och annan betalningsinformation (t.ex. ditt bankkontonummer, bankkortnummer, kortinnehavarens namn, utgångsdatum, verifieringskod och faktureringsadress)
 • dokumentation till stöd för resor och planering
 • användarnamn och lösenord
 • information om ditt medlemskap hos Tripadvisor
 • foton, omdömen, inlägg i forum och sociala medier och videoklipp som du kan ha tillhandahållit oss
 • platsinformation
 • enhetsinformation, till exempel när du besökte våra Tjänster och information om Enheten som användes (t.ex. IP-adress, programvara eller webbläsare som användes, språkinställningar, unika Enhetsidentifierare och reklamidentifierare)
 • onlineaktivitet, inklusive sidor som du har besökt, granskat innehåll och granskade appar
 • annan information om dig som du har delat frivilligt
 • köp- och bokningshistorik 
 • information om dina resplaner, aktiviteter och middagsplaner och preferenser
 • kommunikation när du kontaktar vårt kundtjänstteam, inklusive inkommande och utgående samtal
 • information som du har tillhandahållit till utomstående företag för inloggning på sociala medier, inklusive offentligt tillgänglig information som namn, åldersgrupp och e-postadresser.

Vi kan även, då du tillhandahåller detta, samla in information om andra resenärer eller gäster, bland annat deras e-postadress och annan information kopplad till resor, middagsplaner eller aktiviteter. Om du delar information med oss om andra personer måste du erhålla deras tillstånd och se till att de förstår och accepterar hur vi kommer att använda deras personuppgifter (enligt beskrivningen i denna Policy).

Utöver de kategorier som anges ovan kan vi även samla in viss platsinformation om du har angett att din Enhet ska skicka sådan information via Enhetens sekretessinställningar, eller om du till exempel har laddat upp foton som har taggats med platsinformation. 

2. Användning av information och syfte för insamling

Vi vill i möjligaste mån tillhandahålla dig med relevant innehåll och en personlig upplevelse när du använder våra Tjänster, och vi använder information om dig för att göra det, bland annat på följande sätt:

Registrering, medlemskap och andra avtal
 • Registrera dig och hantera ditt konto, bland annat för att du ska kunna använda våra Tjänster.
 • Underlätta dina bokningar.
 • Bearbeta betalningar eller krediter.
 • Erbjuda dig kampanjer som kan inkludera tävlingar, presentkort, belöningar, kontantåterbäring och rabatt.

Förbättra våra tjänster
 • Använda din information för analyser och för att förbättra våra Tjänster.
 • Ge dig en anpassad/optimerad upplevelse genom att gruppera användare baserat på till exempel användning, intressen och demografi.
 • Skicka undersökningar, inbjudningar till marknadsundersökningar eller panelintervjuer till dig för analysering.

Individualisering och anpassning
 • Meddela dig om specialerbjudanden och produkter eller tjänster som är tillgängliga från oss, våra dotterbolag eller andra partner och som kan vara av intresse för dig.
 • Anpassa din upplevelse, bland annat genom att dra slutsatser om dina intressen och preferenser baserat på din aktivitet och anpassa annonser som visas för dig både på vår webbplats och på andra platser online.

Kommunikation
 • Kommunicera med dig eller underlätta kommunikation mellan dig och våra partner och/eller dotterbolag.
 • Genomföra, övervaka och spela in samtal eller interaktioner med oss, till exempel dina interaktioner med våra kundtjänst- eller försäljningsteam eller genom användning av pixlar eller liknande teknik för att övervaka hur du interagerar med våra e-postmeddelanden till dig, till exempel om du öppnar dem eller klickar på innehåll i dem.
 • Hysa dina omdömen, foruminlägg, foton, videoklipp och annat innehåll.
 • Svara på dina frågor och kommentarer.

Juridisk efterlevnad
 • Lösa tvister eller felsöka problem.
 • Förhindra bedrägeri och andra potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter.
 • Följa relevanta lagar, svara på juridiska förfrågningar, förhindra skada och skydda våra rättigheter.
 • Tillhandahålla betalningstjänster, inklusive för att upptäcka och förhindra penningtvätt, bedrägeri och säkerhetsincidenter, för att följa lagstadgade skyldigheter och för att genomdriva eventuella tillämpliga tjänstevillkor.

Observera att om vi använder automatiserat beslutsfattande för att bearbeta dina personuppgifter implementerar vi lämpliga åtgärder som krävs för att skydda dina rättigheter, inklusive din rätt att erhålla mänskligt ingripande.

3. Informationsdelning

Vi använder tjänsteleverantörer för att kunna tillhandahålla vissa av våra Tjänster och bearbetningsaktiviteter och kan behöva tillgängliggöra varje informationskategori som vi samlar in för dessa tjänsteleverantörer och vissa andra tredje parter, däribland vår företagsgrupp, under följande omständigheter:

 • Vår företagsgrupp. Vi kan dela information med vissa företag i vår företagsfamilj för att kunna ge dig information om produkter och tjänster, både reserelaterade och andra, som kan intressera dig samt för att tillhandahålla betalningstjänster. Denna delning hjälper oss även att förstå hur du interagerar med webbplatser, appar och tjänster som tillhör företag i vår företagsgrupp. Dessa företag följer denna Policy och alla tillämpliga lagar som reglerar överföringen av reklammeddelanden. 
 • Leverantörer. Vi kan dela information med vissa leverantörer. Denna information används för att underlätta våra Tjänster, inklusive, i relevanta fall, för att hjälpa till med transaktioner.
 • Affärspartner. Vi kan dela information om dig, dina Enheter och din användning av våra Tjänster med våra betrodda affärspartner. Vi kan till exempel dela information för att underlätta betalning för produkter eller tjänster som du kan köpa på våra partners webbplatser. Denna delning sker vanligtvis i enlighet med skriftliga avtal som omfattar skyldigheter gällande konfidentialitet, sekretess och säkerhet. Observera dock att vi inte kontrollerar dessa affärspartners sekretessrutiner.
 • Webbplatser för sociala medier. När du använder våra Tjänster och väljer att dela information med webbplatser för sociala medier från tredje part styrs den information du delar av sekretesspolicyerna för dessa webbplatser för sociala medier och de sekretessinställningar som du har angett för dessa webbplatser för sociala medier.
 • Annonsnätverk. Vi samlar ibland in och delar information om dina intressen med annonsnätverk och dataaggregatorer. Vissa av dessa företag är medlemmar i Network Advertising Initiative eller Digital Advertising Alliance, som erbjuder en enskild plats där du kan välja bort riktade annonser från medlemsföretag. Klicka här för att läsa mer om Digital Advertising Alliance.
 • Företag för upptäckt av bedrägerier. Tredje parter kan hjälpa oss genom att tillhandahålla sin teknik för bedrägeridetektering. 
 • Betrodda tredje parter Tredje parter kan också hjälpa oss att samla in information genom att till exempel driva funktioner på vår webbplats eller genom att underlätta leveransen av onlineannonsering som skräddarsys efter dina intressen. Vi kan dela målgruppssegment och annan information, som hashade e-postadresser, med tredje parter som använder den informationen för skräddarsydd annonsering till dig. Andra tredje parter kan också tillhandahålla oss med sina verktyg för generering, hantering och lagring av innehåll och avtal. Tredje parter får endast samla in eller använda information efter behov för att kunna utföra sina tillåtna funktioner. Om och i den mån dessa tredje parter endast hjälper oss utföra vår bearbetning är de avtalsbundna att endast agera för vår räkning som så kallade personuppgiftsbiträden. 

Vissa versioner av Enheters operativsystem ger dig möjlighet att välja bort vissa typer av informationsdelning, däribland till vissa annonsnätverk. Du kan när som helst ändra sekretessinställningarna på din Enhet och stänga av funktionen som samlar in och delar platsinformation. Kontrollera dina Enhetsinställningar om du vill begränsa sådan spårning. Om du stänger av platsdelning kan det dock påverka vissa funktioner som vi erbjuder. Om du har frågor om sekretessinställningarna på din Enhet föreslår vi att du kontaktar Enhetstillverkaren eller din mobiloperatör för att få hjälp.

Vi kan även dela din information om vi, efter eget gottfinnande, anser att sådan delning är nödvändig för följande:

 • För att efterleva legitima och genomdrivbara stämningar, domstolsbeslut eller annan juridisk process, för att säkerställa eller utöva våra juridiska rättigheter, för försvar mot rättsliga anspråk eller på annat sätt som krävs enligt lag. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att lyfta eller avsäga oss eventuella rättsliga invändningar eller rättigheter vi har.
 • För att utreda, förebygga eller vidta åtgärder gällande olagliga eller misstänkt olagliga aktiviteter, för att skydda och försvara Tripadvisors, våra kunders eller andras rättigheter, egendom och säkerhet samt i anslutning till våra Användarvillkor och andra avtal.
 • I anslutning till en affärstransaktion, till exempel en avyttring, sammanslagning, konsolidering eller tillgångsförsäljning, eller i den osannolika händelsen av konkurs.

Vissa utlämningar kan anses vara ”försäljning” eller ”delning” enligt gällande amerikanska sekretesslagar. Information om hur du utövar dina lagliga rättigheter i samband med sådan ”försäljning” eller ”delning” finns nedan i avsnitt 13.

4. Informationsalternativ

Du har valmöjligheter avseende vår bearbetning och användning av din information. Du kan komma åt, uppdatera och till och med avsluta ditt konto genom att besöka sidan ”Medlemsprofil” på vår webbplats eller i appen. Du kan dessutom göra följande:

 • Du kan välja hur vi ska kommunicera med dig.
 • Du kan välja att inte dela viss information med oss. Information kan dock krävas för att du ska kunna använda vissa funktioner på våra webbplatser.
 • Du kan förhindra insamling av viss platsinformation (t.ex. genom att inaktivera platstjänster för vår app i inställningarna på din mobil), men observera att om du inaktiverar platsdelning kan det påverka vissa funktioner för våra Tjänster.
 • Du kan avsluta ditt konto direkt från din Medlemsprofil. Observera att om du avslutar ditt konto inaktiverar vi ditt konto och tar bort dina profiluppgifter från aktiv visning. Vi kan behålla viss information som är kopplad till ditt konto (däribland tidigare transaktioner) för interna syften, bland annat säkerhetskopiering, bedrägeriförebyggande, tvistlösning, utredningar, våra legitima affärsintressen och efterlevnad av lagstiftning under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna Policy.
 • Som registrerad medlem kan du när som helst ändra dina marknadsföringsprenumerationer, däribland prenumerationsalternativen för e-post, i dina medlemsinställningar.
 • Du kan avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden, däribland e-postmeddelanden med reserelaterade erbjudanden, i varje sådant e-postmeddelande vi skickar.

5. Information om barn

Våra Tjänster är inte avsedda för barn, som vi anser vara (i) personer som är 13 år eller yngre, eller åldern för sekretessmedgivande i din jurisdiktion, eller (ii) lagstiftad ålder för förmåga att ingå avtal vid bearbetning av data för ett avtal.

Vi samlar bara in och bearbetar information som tillhör barn under mycket begränsade omständigheter. Vi kan behöva samla in personuppgifter som tillhör barn som en del av våra Tjänster om personuppgifterna till exempel krävs som en del av en reserelaterad bokning. Vi samlar bara in personuppgifter för barn om de tillhandahålls av och med samtycke från en förälder eller målsman. Om vi blir medvetna om att vi har bearbetat personuppgifter för ett barn utan ett giltigt godkännande från en förälder eller målsman raderar vi personuppgifterna.

6. Informationsöverföringar

Vi erbjuder våra Tjänster till användare som befinner sig i många olika jurisdiktioner. Om vi överför din information till andra länder kommer vi att använda och skydda den informationen enligt beskrivningen i denna Policy och i enlighet med gällande lagstiftning.

7. Informationssäkerhet

Vi har implementerat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsrutiner för att skydda din information. Vi tillåter endast att specifika anställda får åtkomst till personuppgifter och de får endast göra detta i syfte att utföra tillåtna affärsfunktioner. Vi använder kryptering vid överföring av din information mellan ditt system och våra, och mellan våra system och de som tillhör de parter som vi delar information med. Vi använder även brandväggar och system för intrångsdetektering som ska bidra till att förhindra obehörig åtkomst till din information. Vi kan dock inte garantera informationssäkerheten från obehörigt intrång eller obehörig användning, maskinvaru- eller programvarufel eller andra omständigheter utom vår kontroll.

8. Radering och kvarhållande av information

Vi behåller kopior av din information så länge du behåller ditt konto eller så länge det krävs i samband med de syften som anges i denna Policy, såvida inte tillämplig lag kräver en längre kvarhållningsperiod. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter.

9. Information från cookies
 
Vi vill att din åtkomst till våra Tjänster ska vara så enkel, effektiv och användbar som möjligt. Som hjälp med detta använder vi cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse, för att förbättra webbplatsens säkerhet och för att visa dig relevant reklam.

Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din Enhet när du besöker en webbplats. De lagras av din webbläsare och innehåller grundläggande information om din internetanvändning. Din webbläsare skickar tillbaka information från dessa cookies till en webbplats varje gång du besöker den på nytt, så att den kan känna igen din Enhet och förbättra din upplevelse genom att bland annat tillhandahålla personligt innehåll. Vi använder även spårningsteknik, som pixlar, SDK:er eller serverloggar, som har en liknande funktion. Vi använder även cookies och spårningsteknik för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter, så att du inte behöver ange dem på nytt upprepade gånger när du använder våra Tjänster eller för att hjälpa oss förstå dina preferenser.

Vi ger dig kontrollen genom att tillhandahålla ett verktyg för godkännande av cookies där du kan justera och anpassa dina cookieinställningar. Du kan använda verktyget för godkännande av cookies genom att klicka på länken ”Godkänn cookies” längst ned på varje sida eller genom att ändra dina inställningar i vår cookiebanderoll. Du kan även hantera cookies via webbläsarens inställningar. Du har rätt att återkalla ditt godkännande av cookies när som helst genom att klicka på länken ”Godkänn cookies” och ändra och spara dina inställningar. Du kan välja vilka cookies du vill godkänna och neka i inställningarna för din webbläsare.

Vi tillåter tredje parter att samla in och använda information som erhållits under dina surfaktiviteter i syfte att leverera skräddarsydda annonser till dig (från oss och från tredje parter på internet), för att analysera aktivitet och engagemang på vår webbplats eller i vår app och för att ge dig förbättrade Tjänster. Dessa parter listas i vårt verktyg för godkännande av cookies där du kan hitta information om dem och länkar till deras sekretesspolicyer. När vi lämnar ut dina uppgifter till dessa tredje parter kan det enligt tillämpliga amerikanska sekretesslagar anses vara ”försäljning” eller ”delning”. Information om hur du utövar dina lagliga rättigheter i samband med sådan ”försäljning” eller ”delning” finns nedan i avsnitt 13.

När du anger din e-postadress på vår webbsida (antingen för att logga in eller för att registrera dig för ett nyhetsbrev eller liknande) eller när du använder vår app kan vi dela personuppgifter eller annan information som vi samlar in om dig, som din e-postadress (i hashad, pseudonymiserad form), mobilannonseringsidentifierare, IP-adress eller information om din webbläsare eller ditt operativsystem, med våra annonseringspartner, som LiveRamp och The Trade Desk och deras koncernföretag som agerar som gemensamma personuppgiftsansvariga. LiveRamp och The Trade Desk använder den här informationen till att skapa en onlineidentifieringskod i syfte att känna igen dig på dina enheter. Onlineidentifieringskoden innehåller inte några av dina identifierbara personuppgifter och kommer inte att användas av LiveRamp eller The Trade Desk för att identifiera dig igen. Vi placerar onlineidentifieringskoden i vår förstapartscookie, en LiveRamp- eller The Trade Desk-cookie och tillåter att den används för annonsering online och över olika kanaler. Den kan komma att delas med våra annonseringspartner och andra tredjepartsannonseringsföretag globalt i syfte att möjliggöra intressebaserat innehåll eller riktad annonsering genom hela din onlineupplevelse (till exempel webb, e-post, anslutna enheter och i appen). Dessa tredje parter kan i sin tur använda onlineidentifieringskoden för att länka till demografisk eller intressebaserad information som du har tillhandahållit via din interaktion med dem. Du hittar mer information om LiveRamps uppgiftsbehandling, inklusive hur du avanmäler dig i deras sekretesspolicy här. LiveRamps sekretesspolicy med andra tillgängliga landslänkar hittar du här. Du kan också läsa mer om hur Trade Desk använder unika identifierare, dina rättigheter och hur du kan kontakta dem här.

De flesta annonsnätverk erbjuder dig alternativet att välja bort annonscookies. Läs www.aboutads.info/choices/ och www.youronlinechoices.com/se/ för användbar information om hur du gör detta.

Om du nekar vissa cookies kan din åtkomst till vissa funktioner och delar av våra Tjänster försämras eller begränsas.

Vår användning av all information vi samlar in genom cookies lyder under denna Policy, som är länkat på varje sida på vår webbplats.

10. Information om policyändring

Vi kan komma att uppdatera denna Policy i framtiden. Om vi anser att ändringarna är viktiga meddelar vi dig genom att skicka ett meddelande om dem, publicera ett meddelande på webbplatsen och/eller publicera en uppdaterad Policy på webbplatsen. Vi anger högst upp i denna Policy när den senast uppdaterades. Vi rekommenderar att du återkommer med jämna mellanrum för att granska den senaste versionen och regelbundet granskar den här Policyn för aktuell information om våra sekretessmetoder.

11. Kontakt

Om du vill göra en begäran om datasekretess, till exempel en begäran om att radera eller få åtkomst till dina data, kan du besöka vår dedikerade sekretessportal genom att klicka här. För allmänna datasekretessfrågor eller frågor som rör vår sekretess- och cookiepolicy kan du kontakta sekretessteamet genom att klicka här.

12. Europa och Storbritannien

12.1 Sekretesspolicy för allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR-policy”)

Denna GDPR-policy gäller personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inklusive de som är baserade i Storbritannien. Denna GDPR-policy kompletterar vår Policy, men om Policyn strider mot GDPR-policyn gäller dock GDPR-policyn för personer inom EES.

12.2 Personuppgiftsansvarig och lokal representant


Tripadvisor LLC är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. I enlighet med tillämplig datasekretesslag har vi dock utsett representanter inom Europeiska unionen och Storbritannien.

Kontaktuppgifterna till vår representant för Europeiska unionen:

Tripadvisor Ireland Limited
C/O Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 R296
Irland

Kontaktuppgifterna till vår representant för Storbritannien:

Tripadvisor Limited
7 Soho Square
London
W1D 3QB
Storbritannien
Attn: Privacy Officer

Tripadvisor Ireland Limiteds och Tripadvisor Limiteds roll i detta avseende är begränsad till att enbart utgöra en kontaktpunkt för frågor om dataskydd från europeiska medborgare (inklusive brittiska) och tillsynsmyndigheter för dataskydd. För att undvika oklarheter kan varken Tripadvisor Ireland Limited eller Tripadvisor Limited bedriva övrig kommunikation eller juridiska processer på uppdrag av Tripadvisor LLC.

12.3 Informationsrättigheter enligt GDPR

 

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter.

Dina rättigheter avseende dina egna personuppgifter är följande:
 • Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätten att begära att få felaktiga personuppgifter rättade. Du kan också komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter som vi har, med hänsyn till ändamålen för behandlingen.
 • Rätten att begära radering av dina personuppgifter om
 • dina personuppgifter inte längre krävs för de ändamål för vilka vi samlade in eller bearbetade dem
 • du tar tillbaka ditt samtycke i de fall bearbetningen av dina personuppgifter baseras på samtycke och inga andra rättsliga grunder finns
 • du nekar till bearbetningen av dina personuppgifter och vi inte har överordnad rättslig grund för bearbetningen
 • dina personuppgifter bearbetas på ett olagligt sätt
 • dina personuppgifter måste raderas för att en juridisk förpliktelse ska efterlevas.
 • Rätten att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter. Vi efterlever din begäran, såvida vi inte har ett övertygande överordnat legitimt intresse för bearbetningen eller vi måste fortsätta att bearbeta dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.
 • Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter om
 • dina personuppgifters korrekthet ifrågasätts av dig under den period då vi måste kontrollera personuppgifternas korrekthet
 • bearbetningen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter och begär begränsningar
 • vi inte längre behöver dina personuppgifter för bearbetningsändamål, men du begär dina personuppgifter för rättsliga anspråk
 • du har invänt mot bearbetningen, under den period som vi har för att verifiera övergripande rättsliga grunder.
 • Rätten till dataportabilitet. Du kan begära att vi ska skicka dessa personuppgifter till en tredje part, om möjligt. Du har denna rättighet bara när det rör personuppgifter som du har tillhandahållit till oss där bearbetningen baseras på samtycke eller krävs för uppfyllande av ett avtal mellan dig och oss och bearbetningen sker med hjälp av automatiska metoder.
 • Du har även rätt att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet.

Du behöver vanligtvis inte betala en avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheter som beskrivs i denna Policy). Vi kan däremot ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller orimlig.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att ta del av dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter).  Om en tredje part skickar in en personuppgiftsbegäran för dig kan vi behöva vidta rimliga åtgärder för att verifiera att begäran verkligen kommer från dig. Detta är säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som har inte rätt att ta del av dem. I syfte att svara snabbare kan vi även komma att kontakta dig och be om mer information i samband med din begäran. Du kan utöva flera av dina rättigheter via avsnittet för personuppgifter i ditt konto. Klicka här för att lämna in en begäran och utöva dina andra rättigheter.

12.4 Användning av information och lagstadgad grund


Vi använder endast dina personuppgifter i omständigheter som tillåts enligt lagstiftning eller av dig.

I enlighet med GDPR använder vi dina personuppgifter i en eller flera av följande omständigheter:

Användning av information
Lagstadgad grund för informationsbearbetning
Registrering, medlemskap och andra avtal
När vi måste uppfylla det avtal vi håller på att ingå eller har ingått med dig.
Förbättra våra Tjänster, individualisering och anpassning

När det krävs för våra legitima intressen (eller tredje parts intressen) för att tillhandahålla eller förbättra Tjänster, inklusive vårt intresse att tillhandahålla förbättrade och anpassade Tjänster till dig, och när dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
Kommunikation
 
Informationsanvändning som kan krävas för att utöva avtalet med dig, om du är en registrerad medlem.
När det krävs för våra (eller en tredje parters) legitima intressen för att kommunicera med dig och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter sådana intressen.
Om vi behöver ditt tillstånd för informationsanvändning ber vi om ditt godkännande i förväg.
Juridisk efterlevnad
Om det krävs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

12.5 Internationella överföringar


Dina personuppgifter kan lagras eller överföras till länder utanför EES och Storbritannien för de ändamål som beskrivs i denna Policy. När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför EES och Storbritannien vidtar vi följande försiktighetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade.

När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför EES och Storbritannien gör vi det i enlighet med tillämplig lag och vi garanterar att en liknande skyddsnivå erbjuds för detta förfarande genom att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder. Överföringar av personuppgifter sker

 • till ett land som av EU-kommissionen bedöms tillhandahålla en adekvat skyddsnivå, eller
 • till ett land som inte erbjuder tillräckligt skydd, men vars överföring regleras av EU-kommissionens kontraktsenliga standardklausuler eller genom tillämpandet av andra lämpliga lösningar för gränsöverskridande överföringar för att tillhandahålla adekvat skydd.

Genom att använda våra Tjänster samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till våra anläggningar och de tredje parter med vilka vi delar dem enligt denna Policy. 

13. USA


13.1 Dina sekretessrättigheter i amerikanska delstater

 

Beroende på i vilken amerikansk delstat du bor kan du ha vissa rättigheter i samband med dina personuppgifter som vi samlar in, använder eller lämnar ut i enlighet med denna Policy, bland annat följande:
 • Rätt till insyn i personregister. Du kan ha rätt att begära att vi uppger vilka kategorier av personuppgifter och vilka specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig, vilka kategorier av källor från vilka dina personuppgifter samlas in, det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in, sälja eller dela dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som vi har lämnat ut i affärssyfte, kategorier av personuppgifter om dig som vi har sålt och kategorier av tredje parter med vilka vi har delat dina personuppgifter, i förekommande fall. Du kan ha rätt att begära att få dina personuppgifter i ett bärbart format. 

 • Radering. Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter som vi lagrar, med vissa undantag. Det finns, vilket beskrivs mer utförligt i vår Policy, vissa skäl till att vi inte kommer att kunna utföra din begäran om radering till fullo, till exempel om vi behöver genomföra en transaktion åt dig, för att upptäcka och skydda mot bedräglig och olaglig aktivitet, för att utöva våra rättigheter eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. Du kan även komma åt, uppdatera och ta bort din information på sidan ”Medlemsprofil” på vår webbplats.

 • Rättelse. Du kan begära att vi rättar eventuella felaktiga personuppgifter som vi lagrar om dig.

 • Välja bort försäljning, delning och riktad annonsering. Beroende på de lokala lagarna i den delstat där du bor kan du begära att välja bort vår försäljning eller delning av dina personuppgifter till tredje parter eller användningen och utlämningen av dina personuppgifter till riktad annonsering, Klicka på länken ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter” på vår hemsida/i vår app om du vill välja bort detta. Du kan också använda ett universalverktyg som automatiskt meddelar dina preferenser om avanmälan, till exempel Global Privacy Control (“GPC”). Vi behandlar GPC-signalen som en begäran om avanmälan.

Du kan klicka här och kontakta oss genom vår dedikerade sekretessportal eller kontakta oss avgiftsfritt på +18339305755 för att utöva dina rättigheter. Du kan utse ett auktoriserat ombud som kan göra en begäran för din räkning. Se till att det auktoriserade ombudet identifieras som ett auktoriserat ombud när hen lämnar in begäran. Vi kan behöva verifiera din identitet eller delar av begäran för att vi ska kunna behandla din begäran. Vi vidtar rimliga åtgärder för att verifiera din identitet när du skickar in en begäran om rätt till insyn i personregister, radering eller rättelse. Dessa verifieringssteg varierar beroende på hur känsliga personuppgifterna är och om du har ett konto med oss. Vi kan neka vissa begäranden eller endast delvis utföra en begäran, beroende på våra lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Vi kan till exempel behålla personuppgifter om detta tillåts enligt lag, till exempel för skatte- eller redovisningssyften, för att bibehålla ett aktivt konto eller för att bearbeta transaktioner och hantera kunders begäranden. Vi värdesätter din sekretess och kommer inte att ge dig en negativ särbehandling som svar på ditt utövande av sekretessrättigheter. 

Du kan ha rätt att överklaga ett beslut vi tagit i samband med en begäran angående sekretessrättigheter från dig, beroende på i vilken amerikansk delstat du bor. Skicka in en begäran här om du vill överklaga ett beslut. 

13.2 Meddelande om finansiella förmåner

 
Vi kan samla in dina personuppgifter i samband med vissa specialerbjudanden, rabatter, lotterier, tävlingar eller andra kampanjer (gemensamt kallade ”kampanjer”) som vi kan göra tillgängliga för dig. Vi kan till exempel samla in dina biografiska uppgifter/identifierare (t.ex. namn, kontaktuppgifter osv.), kommersiella uppgifter, uppgifter om internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet, egenskaper för skyddade klassificeringar enligt kalifornisk eller amerikansk federal lagstiftning, information om bilder och ljud eller slutsatser dragna från ovanstående. Eftersom insamling av personuppgifter kan vara involverad i dessa kampanjer kan de tolkas som en ”finansiell förmån” enligt kalifornisk lagstiftning eller ett ”äkta lojalitetsprogram” enligt lagstiftningen i Colorado. Vi använder personuppgifterna som vi samlar in såsom beskrivs i Meddelandet och i avsnitt 2 i Policyn, och vi kan sälja, dela eller lämna ut personuppgifterna som vi samlar in såsom beskrivs i Meddelandet och i avsnitt 3 i Policyn.

När du registrerar dig för en kampanj ger vi dig de relevanta villkor som gäller för ditt deltagande i kampanjen. Om du vill sluta få kampanjer via e-post kan du avregistrera dig genom att klicka på knappen Avsluta prenumeration längst ned i valfritt e-postmeddelande. Vi kan kanske inte längre ge dig tillgång till dessa kampanjer om du inte vill ge oss dina personuppgifter eller ber oss radera dem.

Värdet på eventuella finansiella förmåner eller äkta lojalitetsprogram som vi erbjuder är rimligen relaterat till värdet på eventuella personuppgifter som du delar med oss. Vi uppskattar värdet på dina personuppgifter genom att utan begränsning ta hänsyn till utgifterna vi ådrar oss genom att samla in dina personuppgifter och/eller erbjuda dig kampanjerna, och/eller intäkterna som genereras genom kampanjerna. 

14. Korea

14.1 Policy för koreanska sekretesslagar 


Denna Korea-policy gäller personer i Sydkorea. Denna Korea-policy kompletterar vår Policy, men i de fall då Policyn strider mot Korea-policyn gäller dock Korea-policyn för personer i Korea.

14.2 Syfte med och kvarhållande av insamlad information

 
Vi bearbetar de personuppgifter vi har samlat in i de syften som beskrivs nedan. Vi behåller dina personuppgifter i enlighet med Policyn och enligt vad som beskrivs mer utförligt nedan.

Typ av personuppgifter
Syfte och användning
Kvarhållningsperiod
Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn (obligatoriskt)
 • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
 • För att hysa användargenererat innehåll som omdömen, betyg, foruminlägg o.s.v.
 • För att underlätta bokningar, däribland att skicka bokningsbekräftelser och uppdateringar.
 • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt vad gäller webbplatsen/appen och Tjänsterna, frågor och kommentarer från användare, meddela användare om ändringar i villkoren, inklusive sekretesspolicyer, uppmana användare att lämna ett omdöme eller besvara en enkät och för att administrera webbplatsen/appen och diagnostisera problem.
 • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, Tjänster och vår webbplats samt anpassa användarupplevelser.
 • För att meddela användare om erbjudanden och riktade marknadsföringskampanjer.
 • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.
Vi behåller kopior av din information så länge du behåller ditt konto eller så länge det krävs i samband med de syften som anges i denna Policy, såvida inte tillämplig lag kräver en längre kvarhållningsperiod. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter.
Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer (valfritt)
Innehåll som skickats in av användaren (i den mån det innehåller personligt identifierbara attribut) (obligatoriskt)
 • För att hysa användargenererat innehåll som omdömen, betyg, foruminlägg o.s.v.
Data om IP och/eller webbläsare/enhet (obligatoriskt)
 • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
 • För att hysa användargenererat innehåll som omdömen, betyg, foruminlägg o.s.v.
 • För att underlätta bokningar, däribland att skicka bokningsbekräftelser och uppdateringar.
 • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt vad gäller webbplatsen/appen och tjänsterna, frågor och kommentarer från användare, meddela användare om ändringar i villkoren, inklusive sekretesspolicyer, uppmana användare att lämna ett omdöme eller besvara en enkät och för att administrera webbplatsen/appen och diagnostisera problem.
 • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, Tjänster och vår webbplats samt anpassa användarupplevelser.
 • För att meddela användare om erbjudanden och riktade marknadsföringskampanjer.
 • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.
Användarens prenumerationspreferenser för e-post, inklusive status för uppsägning (obligatoriskt)
 • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt vad gäller webbplatsen/appen och Tjänsterna, frågor och kommentarer från användare, meddela användare om ändringar i villkoren, inklusive sekretesspolicyer, uppmana användare att lämna ett omdöme eller besvara en enkät och för att administrera webbplatsen/appen och diagnostisera problem.
Sessions- och platsdata samt onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs) (obligatoriskt).
 • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, Tjänster och vår webbplats samt anpassa användarupplevelser.
 • För att meddela användare om erbjudanden och riktade marknadsföringskampanjer.
 • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna, bedrägliga eller olagliga aktiviteter.
 
Platsdata (valfritt)
 • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, Tjänster och vår webbplats samt anpassa användarupplevelser.
 • För att meddela användare om erbjudanden och riktade marknadsföringskampanjer.
 

14.3 Rättigheter enligt koreanska sekretesslagar

 
Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Dina rättigheter vad gäller dina egna personuppgifter omfattar de som finns i Policyn och följande:

 • Rätten att samtycka till insamling av dina personuppgifter. När vi begär dina personuppgifter markeras de data som är obligatoriska för de tjänster som tillhandahålls. Du kan välja att inte uppge de begärda uppgifterna till oss, men detta kan hindra din användning av eller åtkomst till de relevanta tjänsterna.
 • Rätten att samtycka till delning av dina personuppgifter, delegering av bearbetningen av dina personuppgifter eller internationell överföring av dina personuppgifter.
 • Rätten att begära åtkomst, rättelse, radering och upphörande av bearbetning av personuppgifter i den utsträckning som tillåts enligt artikel 35, avsnitt 5 och artikel 37, och avsnitt 2 i lagen om personuppgiftsskydd.
 • Du kan utöva dina rättigheter genom att lämna in en begäran här. Du kan även utse ett juridiskt ombud till att utöva dina rättigheter genom att skicka in en fullmakt till oss i form av bilaga 11 som föreskrivs i enlighet med bestämmelserna i lagen om personuppgiftsskydd. Vi förbehåller oss rätten att begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet eller verifiera ditt juridiska ombuds identitet och säkerställa din rätt att komma åt dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter).

14.4 Barns personuppgifter


Tripadvisor är en webbplats avsedd för allmänheten och erbjuder inte tjänster som riktar sig till minderåriga. Vi samlar inte medvetet in uppgifter om minderåriga. Om vi får personuppgifter från någon som vi vet är under 14 år raderar eller förstör vi informationen så snart som det rimligen är möjligt.

14.5 Informationsdelning och internationella överföringar


Vi kan dela information med tredje parter, som de som anges nedan, för att tillhandahålla vissa av våra Tjänster och produkter. Det kan också finnas juridiska skäl till att vi måste dela dina personuppgifter. För vissa av våra Tjänster och produkter måste vi dela information med de tredje parter som anges nedan. Det kan också finnas juridiska skäl till att vi måste dela dina personuppgifter.

För att effektivt tillhandahålla våra Tjänster till dig har vi delegerat vissa bearbetningsfunktioner enligt beskrivningen nedan till de tredje parter som anges nedan. Vi inhämtar ditt samtycke när du tillhandahåller din information och delegerar bearbetningen till sådana tredje parter i enlighet med de avtal vi har med dessa tredje parter.

Dina personuppgifter kan lagras i eller överföras till länder utanför Korea för de ändamål som beskrivs i denna Policy. När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför Korea meddelar vi dig och begär ditt samtycke såvida inte överföringen sker i syfte att utföra de tjänster som du begär och för att främja din bekvämlighet.

Information om tredje part
Syfte och användning
Delade/överförda personuppgifter
Tidpunkt för överföring
Överföringsmetod
Kvarhållningsperiod
Salesforce.com, Inc.
USA
Dataskyddsombud för Salesforce (Salesforces sekretessteam)
415 Mission St., 3rd Floor
San Francisco, CA 94105, USA
 • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
 • För att underlätta bokningar, däribland att skicka bokningsbekräftelser och uppdateringar.
 • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt vad gäller webbplatsen/appen och Tjänsterna, frågor och kommentarer från användare, meddela användare om ändringar i villkoren, inklusive sekretesspolicyer, uppmana användare att lämna ett omdöme eller besvara en enkät och för att administrera webbplatsen/appen och diagnostisera problem.
 • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.
(obligatoriskt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
 • Användarens inskickade innehåll (i den mån det innehåller personligt identifierbara attribut).
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
Vi behåller kopior av din information så länge du behåller ditt konto eller så länge det krävs i samband med de syften som anges i denna Policy, såvida inte tillämplig lag kräver en längre kvarhållningsperiod. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter.
(valfritt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
Zendesk, Inc.
USA
Zendesks europeiska representant:
Zendesk International Ltd
Attn: Rachel Tobin, AGC, EMEA & Global Privacy Counsel
55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin, D02 F985 Ireland
privacy@zendesk.com
 • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
 • För att hysa användargenererat innehåll som omdömen, betyg, foruminlägg o.s.v.
 • För att underlätta bokningar, däribland att skicka bokningsbekräftelser och uppdateringar.
 • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt vad gäller webbplatsen/appen och Tjänsterna, frågor och kommentarer från användare, meddela användare om ändringar i villkoren, inklusive sekretesspolicyer, uppmana användare att lämna ett omdöme eller besvara en enkät och för att administrera webbplatsen/appen och diagnostisera problem.
 • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.
(obligatoriskt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, nummer, användarnamn.
 • Användarens inskickade innehåll (i den mån det innehåller personligt identifierbara attribut).
 • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
 • Användarens prenumerationspreferenser för e-post, inklusive status för uppsägning.
 • Sessions- och onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs).
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
(valfritt)
Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
Amazon Web Services, Inc.
USA
AWS Korea Privacy
E-post: aws-korea-privacy@amazon.com
 • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
 • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.
(obligatoriskt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
 • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
 • Sessions- och onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs).
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
(valfritt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
Snowflake Computing, Inc.
USA
privacy@snowflake.com
 • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
 • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.
(obligatoriskt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
 • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
 • Sessions- och onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs).
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
(valfritt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
Google LLC
USA
Keith Enright
Chief Privacy Officer
Google LLC
Google Data Protection Office
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=637109041821835307-4099556209&rd=2
 • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
 • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, tjänster och vår webbplats samt anpassa användarupplevelser.
 • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.
(obligatoriskt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
 • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
 • Sessions- och onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs).
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
(valfritt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.
 • Platsdata
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
SYNNEX-Concentrix UK Limited
Storbritannien
Vasanthika Srinath
DPO@concentrix.com
 • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt vad gäller webbplatsen/appen och tjänsterna, frågor och kommentarer från användare, meddela användare om ändringar i villkoren, inklusive sekretesspolicyer, uppmana användare att lämna ett omdöme eller besvara en enkät och för att administrera webbplatsen/appen och diagnostisera problem.
(obligatoriskt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
 • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
 • Användarens prenumerationspreferenser för e-post, inklusive status för uppsägning.
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
(valfritt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
OneTrust, LLC
USA
OneTrust, LLC
1200 Abernathy Road
Atlanta, GA 30328
USA
Andrew Clearwater
dpo@onetrust.com
 • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt gällande webbplatsen/appen och tjänsterna, frågor, förfrågningar och kommentarer från användare. 
(obligatoriskt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
 • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
 • Användarens prenumerationspreferenser för e-post, inklusive status för samtycke.
 • Sessionsdata och onlineaktivitet 
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
(valfritt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
Tableau Software, Inc.
USA
Tableau Software, Inc., Attn: Tableau Legal, 1621 N 34th St., Seattle, Washington 98103
privacy@tableau.com
 • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, tjänster och vår webbplats samt anpassa användarupplevelser.
(obligatoriskt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
 • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
 • Användarens prenumerationspreferenser för e-post, inklusive status för uppsägning.
 • Sessions- och onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs).
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
(valfritt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.
 • Platsdata
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
Twilio, Inc.
USA
375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105
Office of the Data Protection Officer
privacy@twilio.com
 • För att meddela användare om erbjudanden och riktade marknadsföringskampanjer.
(obligatoriskt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
 • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
 • Sessions- och onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs).
När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet
(valfritt)
 • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.
 • Platsdata

När utlämning av personuppgifter till tredje parter godkänns
Överföring via internet


14.6 Informationssäkerhet


Vi vill att du ska känna dig trygg med att använda våra Tjänster, så vi arbetar hårt för att skydda den information vi samlar in. Vi har implementerat följande administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsrutiner för att skydda de personuppgifter som du uppger till oss.

 • Administrativa säkerhetsrutiner: Endast ett begränsat antal auktoriserade anställda tillåts komma åt personuppgifter i enlighet med interna åtkomstkontroller. Åtkomst beviljas på en rollbehörighetsbas endast för tillåtna affärsfunktioner.
 • Tekniska säkerhetsrutiner: Personuppgifter krypteras när de överförs. Vi använder brandväggar och system för intrångsdetektering för att förhindra att obehöriga personer får åtkomst till personuppgifter. Vissa användardata kan hashas beroende på hur känsliga de är.
 • Fysiska säkerhetsrutiner: Data skyddas i låsta, begränsade burar. Dessa data lagras i begränsade datacenter. Hårddiskar förstörs fysiskt när de byts ut och vi har interna rutiner för att säkra åtkomst till begränsade serverrum och fysiska tillgångar.

14.7 Förstörelse och radering av information


Vi förstör eller raderar dina data då kvarhållningsperioden för data har löpt ut, du inte längre upprätthåller ditt konto eller om syftet med datainsamlingen har uppnåtts.

Förfarande och metod för förstörelse:

 • Förfarande: Personuppgifter bortskaffas, förstörs eller raderas för att skydda informationen i enlighet med vår interna företagspolicy och andra tillämpliga lagar, efter att syftet med insamlingen har uppfyllts.
 • Metod: Personuppgifter i pappersformat förstörs med dokumentförstörare och Personuppgifter som lagras i elektroniskt format förstörs med hjälp av tekniska metoder som gör att registren inte kan återställas.

14.8 Kontakt


Du kan utöva flera av dina rättigheter via avsnittet för personuppgifter i ditt konto. För att utöva dina andra rättigheter kan du skicka in en begäran genom att klicka här eller kontakta vår representant i Korea som har utsetts i enlighet med tillämplig koreansk lag i syfte att hantera frågor eller förfrågningar om personuppgifter i Korea.

Kontaktuppgifterna till vår representant:

LAB Partners (ansvarig partner: Youngju Kim)
Tfn:  02-6956-6311
E-postadress:   tripadvisor@labpartners.co.kr
Adress: 8th Floor, VPLEX, 501 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea 06168

LAB Partners roll i detta avseende begränsas endast till att vara en kontaktpunkt för frågor eller förfrågningar om personuppgiftsskydd från personer i Korea och tillsynsmyndigheter för dataskydd. För att undvika oklarheter kan LAB Partners inte bedriva övrig kommunikation eller juridiska processer på uppdrag av Tripadvisor LLC.


15. Brasilien


15.1   Policy för allmän dataskyddslag i Brasilien (LGPD)

Denna LGPD-policy gäller när du använder vår webbplats eller app som tillhandahålls i Brasilien. Denna LGPD-policy kompletterar vår Policy, men om Policyn strider mot LGPD-policyn gäller dock LGPD-policyn för personer i Brasilien.

Denna LGPD-policy är avsedd att hjälpa dig förstå vilken information som samlas in, varför vi samlar in den, om vi delar den och med vem. Dessutom är denna LGPD-policy avsedd att informera dig om dina rättigheter gällande denna information och hur du kan utöva dem.

15.2   Personuppgiftsansvarig

Tripadvisor LLC är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. I enlighet med tillämplig brasiliansk datasekretesslag har vi dock utsett ett dataskyddsombud i Brasilien:

Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados Associados
tripadvisor@opiceblum.com.br

15.3   Användning av information

Vi kommer bara att använda dina personuppgifter när det tillåts enligt lag.

I enlighet med LGPD kan vi använda dina personuppgifter i en eller flera av följande omständigheter:

 • För att uppfylla det syfte som angavs vid insamlingen, inklusive för att möjliggöra genomförandet av det avtal vi har ingått med dig.
 • För att uppfylla lagstadgade och regelmässiga skyldigheter samt förordningar från myndigheter, skattemyndigheter, domstolar och/eller andra behöriga myndigheter.
 • För att möjliggöra normalt utförande av våra rättigheter som fastställs enligt lag, inklusive som bevis i rättsliga och administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden.
 • För att möjliggöra aktiviteter som är nödvändiga för vår verksamhet, bland annat vår verksamhets kontinuitet balanserat med dina intressen och förväntningar så att vi inte negativt påverkar dina intressen, rättigheter eller grundläggande friheter.
 • För att uppfylla det syfte för vilket informationen tillhandahölls eller för andra syften som är kompatibla med det och som du informerades om vid insamlingen av dina personuppgifter. Vi kan till exempel bearbeta dina personuppgifter när du kontaktar våra tjänstekanaler, inklusive för information om våra produkter eller för feedback.
 • Baserat på våra legitima intressen kan vi även bearbeta dina personuppgifter för att till exempel möjliggöra kommunikation och marknadsföring och förbättra våra produkter, tjänster och relationer med våra kunder och partner, balanserat med dina intressen och förväntningar så att vi inte negativt påverkar dina grundläggande rättigheter och frihet.
 • För att förebygga bedrägeri och skydda dig genom att upptäcka, förebygga och utreda bedräglig aktivitet.

15.4   Dina rättigheter enligt LGPD och hur du utövar dem

Du har följande rättigheter gällande våra tjänster:

 • Rätten att veta om vi bearbetar dina personuppgifter, inklusive vilka typer av personuppgifter.  
 • Rätten att korrigera ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter.
 • Rätten att begära att onödig, överflödig eller kanske olaglig information anonymiseras, blockeras eller raderas.
 • Rätten att begära att personuppgifter kan överföras till annan tjänsteleverantör eller produkt.
 • Rätten att begära att personuppgifter som bearbetas med ditt godkännande raderas.
 • När ditt godkännande krävs för bearbetningen kan du vägra att ge ditt godkännande, och vi informerar vi dig om konsekvenserna av detta.
 • När ditt godkännande krävs för bearbetningen kan du återkalla det när som helst. 

Du kan utöva dessa rättigheter direkt på vår webbplats och i vår app, till exempel genom att redigera din registreringsinformation direkt i din medlemsprofil. Du kan även skicka in en begäran direkt i vår sekretessportal genom att klicka här.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud, vars kontaktuppgifter anges i början av denna LGPD-policy.

Du behöver inte betala en avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheter som beskrivs i denna LGPD-policy).

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att komma åt dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som har inte rätt att ta del av dem. I syfte att svara snabbare kan vi även komma att kontakta dig och be om mer information i samband med din begäran. 

I särskilda fall kanske inte din begäran utförs, och i så fall förklarar vi varför vi vägrar utföra den. En begäran som involverar andra personers personuppgifter och/eller dokument delas till exempel inte för att skydda dessa personers sekretess, såvida det inte tillåts enligt tillämplig lagstiftning.

Vid begäran om radering kan vi behålla dina personuppgifter om det finns en laglig grund till detta, till exempel obligatoriskt kvarhållande under en minsta tidsperiod som fastställs enligt tillämplig lagstiftning.

15.5   Informationsdelning och internationella överföringar

Vi kan dela information med tredje parter för att tillhandahålla vissa av våra tjänster och produkter. Det kan också finnas juridiska skäl till att vi måste dela dina personuppgifter. För vissa av våra tjänster och produkter måste vi dela information med tredje parter. Det kan också finnas juridiska skäl till att vi måste dela dina personuppgifter.

För att effektivt tillhandahålla våra Tjänster till dig har vi delegerat vissa bearbetningsfunktioner till tredje parter. Det finns mer information i avsnittet ”Informationsdelning” ovan.

Dina personuppgifter kan lagras i eller överföras till länder utanför Brasilien för de ändamål som beskrivs i denna Policy. Sådana överföringar görs generellt sett för utförandet av Tjänster som är tillgängliga för dig och görs i enlighet med tillämpliga lagstadgade krav, inklusive med relevanta säkerhetsåtgärder.

15.6   Informationssäkerhet

Vi har implementerat följande administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter.

 • Administrativa säkerhetsrutiner: Endast ett begränsat antal auktoriserade anställda har åtkomst till personuppgifter i enlighet med interna åtkomstkontroller. Åtkomst beviljas baserat på rollbehörighet endast för tillåtna affärsroller.
 • Tekniska säkerhetsrutiner: Personuppgifter krypteras när de överförs. Vi använder brandväggar och system för intrångsdetektering för att förhindra att obehöriga personer får åtkomst till personuppgifter. Vissa personuppgifter kan hashas eller krypteras beroende på hur känsliga de är samt bearbetningsaktivitet.
 • Viktiga säkerhetsrutiner: Personuppgifter skyddas och lagras i begränsade datacenter. Hårddiskar förstörs fysiskt när de byts ut och vi har inbyggda rutiner för att säkra åtkomst till begränsade serverrum och fysiska tillgångar.

15.7   Kvarhållning av personuppgifter

Vi kan behålla dina personuppgifter om det krävs för att uppfylla lagstadgade eller regelmässiga skyldigheter eller för våra legitima intressen i samband med de syften som anges i denna Policy. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter.

Förfarandet och metoden för förstörelse och radering:

 • Förfarande: Personuppgifter raderas och förstörs i enlighet med vårt företags interna policy och andra tillämpliga lagar.
 • Metod: Personuppgifter i pappersformat förstörs på ett säkert sätt, till exempel med dokumentförstörare. Personuppgifter som lagras i elektroniskt format förstörs med tekniska metoder som gör att de inte kan återställas.
Föregående version: https://tripadvisor.mediaroom.com/privacy-policy-2023-se