Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Médiaközpont

Newsroom

A TripAdvisor webhely szerződési feltételei és értesítései

A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

TOVÁBBI TERMÉKEK

TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK ÉS EGYÉB INTERAKTÍV TERÜLETEK HASZNÁLATA; FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY

FOGLALÁS KÜLSŐ BESZÁLLÍTÓKNÁL A TripadvisorON KERESZTÜL

ÚTI CÉLOK
 

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

KÁRTALANÍTÁS

KÜLSŐ WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉT KÉPEZŐ SZOFTVER; TOVÁBBI MOBILLICENCEK

SZERZŐI JOGI ÉS VÉDJEGYEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉSEK

SZOLGÁLTATÁSOK MÓDOSÍTÁSA; MEGSZÜNTETÉS

JOGHATÓSÁG ÉS HELYSZÍN

VALUTAVÁLTÓ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

SEGÍTSÉG A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

 

Üdvözöljük a Tripadvisor webhelyein és mobil fejlesztéseiben, amelyek a www.Tripadvisor.co.hu oldalon és az alkalmazandó országonkénti legfelső szintű tartományokon (ideértve a hozzájuk kapcsolt altartományokat is), a kapcsolódó szoftveralkalmazásokban (amelyekre időnként „alkalmazásként” hivatkoznak), adatokban, SMS-ben, API-kban, e-mailben, csevegésben és telefonon folytatott kommunikációban, gombokon, widgetekben és hirdetésekben találhatók meg (együttesen ezek az elemek a továbbiakban: „Szolgáltatások”; általánosabban a Tripadvisor webhelyek és mobil fejlesztések a továbbiakban: „webhelyek”). A Szolgáltatásokat azzal a feltétellel használhatja, hogy elfogadja az alábbiakban ismertetett feltételeket és az értesítést (közös elnevezéssel: „Megállapodás”). A Szolgáltatások elérésével és használatával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Megállapodás rendelkezéseit, és kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul veszi a Megállapodás feltételeit. Figyelmesen olvassa el a jelen Megállapodást, mivel törvényes jogairól és azok korlátozásairól tartalmaz információkat, valamint egy szakaszban információt nyújt a hatályos jogszabályokról és a jogviták megoldásának joghatóságáról. Ha nem fogadja el valamennyi szerződési feltételt, nem használhatja a Szolgáltatásokat. Ha Ön rendelkezik Tripadvisor-fiókkal, és fel szeretné mondani ezt a Megállapodást, azt bármikor megteheti, ha megszünteti a fiókját, és a Szolgáltatásokhoz többé nem fér hozzá, illetve azokat nem használja (ennek a műveletnek a leírását megtalálja itt).

Minden információ, szöveg, hivatkozás, grafika, fotó, hang, videó, adat, kód vagy egyéb anyag, valamint anyagok összeállítása, amelyet a Szolgáltatásokban megtekinthet, elérhet, vagy azokkal egyéb módon kapcsolatba kerülhet, a továbbiakban együttesen „Tartalom” elnevezéssel szerepel. A „mi” névmás és annak különböző ragozott formái és a „Tripadvisor” szó alatt a TripAdvisor LLC-t, a Delaware államban bejegyzett és az Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatot értjük („Tripadvisor”). „Szolgáltatások” alatt a fentiek szerint azokat a szolgáltatásokat értjük, amelyeket a Tripadvisor és annak partnervállalatai (Tripadvisor és az ilyen vállalatok, külön vagy együttesen a továbbiakban: „Tripadvisor-vállalatok”) nyújtanak. Az egyértelműség kedvéért: minden webhely a Tripadvisor tulajdonában és ellenőrzése alatt van. A webhelyek által elérhetővé tett bizonyos specifikus Szolgáltatások azonban a Tripadvisor partnervállalatai tulajdonában és irányítása alatt lehetnek, például a kiadó nyaralók lefoglalását, asztalfoglalást és külső felek programjainak elérését elősegítő Szolgáltatások (lásd lent).

Az „Ön” névmás arra a természetes személyre, vállalatra, vállalkozásra vagy egyéb jogi személyre utal, aki/amely a Szolgáltatásokat használja és/vagy azokhoz Tartalmat szolgáltat. Az a Tartalom, amelyet Ön a Szolgáltatásokhoz, illetve azokon keresztül szolgáltat, elküld, továbbít és/vagy megoszt, a továbbiakban a következő változó módokon fog szerepelni: „Tartalma”, „az Ön Tartalma” és/vagy „az Ön által beküldött Tartalom”.

A Szolgáltatások nyújtásának kizárólagos célja, hogy:

 1. A vendégeket segítse, amikor utazási információkat gyűjtenek, Tartalmat osztanak meg, illetve utazási információkat és foglalásokat keresnek és vesznek igénybe; valamint
 2. Az utazási, turisztikai és vendéglátóhelyeket hozzásegítse, hogy a vendégekkel és potenciális vendégekkel kapcsolatba lépjenek a Tripadvisor-vállalatok által kínált vagy rajtuk keresztül elérhető ingyenes és/vagy fizetős szolgáltatásokkal.

A jövőben megváltoztathatjuk vagy egyéb módon módosíthatjuk a jelen Megállapodást az itt lefektetett szerződési feltételekkel összhangban, és Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha tovább használja a Szolgáltatásokat, azzal elfogadja a frissített vagy módosított Megállapodást. A jelen Megállapodás legutolsó módosításának dátumát a jelen Megállapodás alján jelezzük. Minden módosítás a közzététellel válik hatályossá. A Szolgáltatások regisztrált felhasználóit (az ilyen felhasználók a továbbiakban: „Fióktulajdonosok”) értesítjük a jelen szerződési feltételek lényeges változásáról a Fióktulajdonos profiljában szereplő e-mail-címre küldött vagy a webhelyeinken közzétett értesítéssel. Időnként térjen vissza erre az oldalra, hogy megtekintse a jelen Megállapodás aktuális verzióját.

A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

A Szolgáltatások használatának feltételeként Ön szavatolja az alábbiakat: (i) a jelen Szolgáltatások keretében az Ön által a Tripadvisor-vállalatoknak megadott információk valósak, pontosak, aktuálisak és hiánytalanok; (ii) ha rendelkezik fiókkal, megóvja annak adatait, és ha fiókját más személy használja, azt felügyeli, és azért teljes felelősséget vállal; (iii) Ön legalább 13 éves (némely joghatóságban a helyi törvények magasabb életkort várhatnak el), hogy fiókot regisztrálhasson, a Szolgáltatásokat használhassa és hozzájárulhasson a Webhely tartalmaihoz; és (iv) Ön megfelelő jogi felhatalmazással rendelkezik, hogy megkösse a jelen Megállapodást, és a Szolgáltatásokat az itt lefektetett összes szerződési feltétel betartásával használja. A Tripadvisor-vállalatok nem gyűjtenek tudatosan adatokat 13 év alatti személyektől. Saját kizárólagos belátásunk alapján fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bárkitől bármikor, bármely okból megtagadjuk a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést (korlátozás nélkül ideértve a jelen Megállapodás megsértésének esetét). Ha Ön a Szolgáltatásokat használja (ideértve bármely olyan terméket vagy szolgáltatást, amely lehetővé teszi külső felek webhelyeivel a Tartalom megosztását), Ön tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik a Tripadvisor-vállalatokkal megosztott minden információért. Ön a Szolgáltatásokhoz kizárólag a Szolgáltatások elérhetővé tett funkcióin keresztül a megfelelő és a jelen Megállapodás által megengedett módon férhet hozzá.

A másolás, továbbítás, reprodukálás, többszörözés, megosztás vagy terjesztés a (a) Tartalom vagy annak egy része és/vagy (b) általában véve a Szolgáltatások esetében szigorúan tilos a Tripadvisor-vállalatok előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az engedély iránti kérelmét a következő címre kérjük elküldeni:

Director, Partnerships and Business Development

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

A Szolgáltatások bizonyos funkcióit csak akkor érheti el, ha egy fiók létrehozásával Fióktulajdonossá válik. A fiók létrehozásakor hiánytalan és pontos adatokat kell megadnia. A fiókjában folytatott tevékenységért Ön kizárólagos felelősséggel tartozik, ideértve a másokkal folytatott interakciókat és kommunikációt, és köteles a fiókja biztonságáról gondoskodni. Ennek érdekében, ha Ön Fióktulajdonos, akkor vállalja, hogy naprakészen tartja az elérhetőségeit.

Ha Ön kereskedelmi célra hoz létre Tripadvisor-fiókot, és egy vállalat, szervezet vagy egyéb jogi személy nevében fogadja el a jelen Megállapodást, akkor Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik az ehhez szükséges felhatalmazással, és jogosult annak a jogi személynek a nevében elfogadni a jelen Megállapodást. Ebben az esetben a jelen Megállapodásban az „Ön” és az „Öné” szavak erre a jogi személyre utalnak, az annak nevében eljáró természetes személyre pedig a „Vállalkozás képviselője” kifejezés.

A Szolgáltatások használata során Ön találkozhat olyan hivatkozásokkal, amelyek külső felek webhelyeire és alkalmazásaira mutatnak, illetve kapcsolatba kerülhet külső felek webhelyeivel és alkalmazásaival. Ennek keretében lehetősége nyílhat a Szolgáltatásokból a Tartalom megosztására (ideértve az Ön Tartalmát is) az ilyen külső felek webhelyeivel és alkalmazásaival. Kérjük, ne feledje el, hogy az ilyen külső felek webhelyei és alkalmazásai a megosztott Tartalmat nyilvánosan közzétehetik. Az ilyen külső felek díjat kérhetnek a webhelyeiken vagy az azokon keresztül nyújtott bizonyos tartalmak vagy szolgáltatások felhasználásáért. Emiatt az Ön által szükségesnek vagy megfelelőnek tartott módon vizsgálja meg, hogy kell-e díjat fizetnie, mielőtt bármely külső féllel bármilyen tranzakciót folytat. Ha a Tripadvisor-vállalatok tájékoztatást adnak az ilyen külső felek tartalmával vagy szolgáltatásával kapcsolatos díjakról vagy költségekről, akkor az ilyen információk kizárólag a kényelmet és a tájékoztatást szolgálják. A külső webhelyekkel és alkalmazásokkal való bármely érintkezés a saját felelősségére történik. Ön kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja azt, hogy a Tripadvisor-vállalatok semmilyen körülmények között sem felelnek a külső felek ilyen webhelyeiért vagy alkalmazásaiért.

A Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül látható vagy egyébként elérhető Tartalom egy része kereskedelmi célt szolgál. Ön beleegyezik és elfogadja, hogy a Tripadvisor-vállalatok hirdetéseket és promóciókat helyezhetnek el a Szolgáltatásokban az Ön és mások Tartalma mellett, annak közelében, környékén vagy közvetlen közelében (ideértve a megjelenítése előtti, alatti vagy utáni videót vagy egyéb dinamikus tartalmat is).

TOVÁBBI TERMÉKEK

A Tripadvisor-vállalatok időről időre dönthetnek úgy, hogy a Szolgáltatások bizonyos termékeit és funkcióit megváltoztatják, frissítik vagy megszüntetik. Ön beleegyezik és elfogadja, hogy a Tripadvisor-vállalatok nem kötelesek az Ön Tartalmát vagy egyéb, Ön által megosztott információt tárolni vagy megőrizni az alkalmazandó jogszabályok által előírt eseteket kivéve.

Olyan szolgáltatásokat is kínálunk, amelyekre kiegészítő feltételek vagy megállapodások vonatkoznak. Ha Ön ilyen egyéb szolgáltatást használ, akkor a kiegészítő feltételeket megosztjuk Önnel, és azok a jelen Megállapodás részévé válnak, azokat az eseteket kivéve, amikor az ilyen kiegészítő feltételek a jelen Megállapodást kifejezetten kizárják vagy egyéb módon hatályon kívül helyezik. Ha Ön például az ilyen kiegészítő szolgáltatásokat kereskedelmi vagy üzleti célból használja vagy vásárolja meg, akkor el kell fogadnia az alkalmazandó kiegészítő feltételeket. Ha a jelen Megállapodás szerződési feltételeivel bármely más feltételek ütköznek, akkor a specifikus szolgáltatások esetében ebben a körben a kiegészítő feltételek az irányadóak.

TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

A Szolgáltatások keretében vagy azokon keresztül elérhető tartalmak és információk (korlátozás nélkül ideértve az üzeneteket, adatokat, információkat, szövegeket, zenét, hangokat, fényképeket, grafikákat, videókat, térképeket, ikonokat, szoftvereket, kódokat és egyéb anyagokat), valamint az ilyen tartalmak és információk biztosítására használt infrastruktúra elemei a Tripadvisor-vállalatok tulajdonát képezik vagy a Tripadvisor-vállalatok harmadik féltől származó licencei. A saját tartalmát kivéve Ön minden tartalommal kapcsolatban elfogadja, hogy a Szolgáltatásokon belül vagy azokon keresztül szerzett információkat, szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat nem módosítja, másolja le, terjeszti, viszi át, jeleníti meg, adja elő, reprodukálja, teszi közzé, adja licencbe, használja fel származtatott munkák készítésére, adja át, adja el vagy értékesíti tovább. Ezenfelül elfogadja az alábbiakat is:

 • (i) a Szolgáltatásokat vagy a Tartalmat nem használja fel kereskedelmi célra a jelen Megállapodásban és a Tripadvisor-vállalatok által közzétett kapcsolódó irányelvekben kifejezetten megengedett kereskedelmi célokon kívül;
 • (ii) a Szolgáltatásokhoz vagy a Tartalomhoz nem fér hozzá, azokat nem figyeli meg, reprodukálja, továbbítja, közvetíti, jeleníti meg, értékesíti, licenceli, másolja, illetve egyéb módon nem él vissza velük (ideértve többek között a felhasználói profilokat és fotókat; a robot, spider, scraper vagy egyéb automatikus vagy manuális módszer igénybevételét olyan célra, amely nincs a jelen Megállapodással összhangban, illetve amelyhez nem adtunk kifejezett írásbeli hozzájárulást);
 • (iii) nem sérti meg a Szolgáltatások robotkizáró fejléceinek korlátozásait, és nem kerüli meg az egyéb intézkedéseket, amelyek a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést akadályozzák vagy korlátozzák;
 • (iv) nem tesz olyan lépést, amely aránytalanul nagy terhelést jelent vagy jelenthet (saját kizárólagos belátásunk alapján) az infrastruktúránkra;
 • (v) nem helyez el a Szolgáltatások bármely részére mutató mélyhivatkozást bármely célra kifejezett írásos engedélyünk nélkül;
 • (vi) nem „keretezi be”, „tükrözi” vagy foglalja bele egyéb módon egy másik webhelybe vagy szolgáltatásba a jelen Szolgáltatások bármely részét előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül;
 • (vii) nem tesz kísérletet a Tripadvisor-vállalatok által a Szolgáltatások kapcsán használt bármely szoftverprogram módosítására, lefordítására, adaptálására, szerkesztésére, alkotóelemekre bontására vagy visszafejtésére;
 • (viii) a Szolgáltatások biztonsággal kapcsolatos funkcióit, illetve a Tartalom felhasználását és másolását megakadályozó vagy korlátozó funkciókat nem kerüli meg, kapcsolja ki, illetve azokba egyéb módon nem avatkozik be; valamint
 • (ix) nem tölt le Tartalmat, kivéve, ha azt a Tripadvisor-vállalatok kifejezetten letöltésre tették közzé.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

A Szolgáltatások keretében vagy egyébként azokkal kapcsolatban megadott személyes adatainak kezelése Adatvédelmi irányelveinknek megfelelően történik. Idekattintva megtekintheti Adatvédelmi irányelveinket.

ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK ÉS EGYÉB INTERAKTÍV TERÜLETEK HASZNÁLATA; FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY

Örömmel vesszük, ha elmondja a véleményét. Ne feledje, hogy ha a Szolgáltatásokkal vagy azokon keresztül megosztja a Tartalmát, történjen az e-mailben, a Tripadvisor valamely szinkronizációs termékében történő megosztással, a szolgáltatásokon vagy mások alkalmazásain keresztül vagy egyéb módon (ideértve az Ön olyan Tartalmát, amelyet a Tripadvisor-vállalatok valamelyikének terméke vagy szolgáltatása az Ön Tripadvisor-fiókjába küld; az Ön Tartalmában található értékeléseket, kérdéseket, fotókat vagy videókat, kommenteket, javaslatokat, ötleteket vagy ehhez hasonlókat), akkor Ön a Tripadvisor-vállalatoknak nem kizárólagos, jogdíjmentes, megszakítás nélküli, átruházható, visszavonhatatlan és teljes mértékben allicencbe adható jogot ad a következőkre: (a) az ilyen Tartalmának hosztolása, felhasználása, reprodukálása, módosítása, adaptálása, lefordítása, terjesztése, közlése, azokból származékos munkák létrehozása, illetve nyilvános közzététele és bemutatása a világon bárhol, bármely médiumon keresztül, ennek eltervezése akár megtörtént már, akár később történik majd; (b) a Tartalmának megosztása az egész világgal, és annak lehetővé tétele, hogy mások is ezt tegyék; (c) a Szolgáltatások nyújtása, promóciója és fejlesztése, valamint Tartalmának megosztása a Szolgáltatásokban azért, hogy az más vállalatok, szervezetek és személyek számára elérhető legyen, hogy azt más médiafelületen vagy szolgáltatásokban megoszthassák, közzétegyék, terjesszék, promotálják vagy megjelentessék az Adatvédelmi irányelveinkkel és a jelen Megállapodással alapján; és (b) az Ön által az ilyen Tartalmához kapcsolódóan beküldött név és/vagy védjegy felhasználása. Ön tudomásul veszi, hogy a Tripadvisor saját belátása alapján dönthet úgy, hogy Tartalmának szerzőjeként Önt feltünteti. Ezenfelül engedélyezi a Tripadvisor-vállalatok számára, hogy törvényi eljárást kezdeményezzenek bármely személy vagy szervezet ellenében, aki vagy amely megsérti az Ön vagy a Tripadvisor-vállalatok jogait a Tartalmára vonatkozóan a jelen Megállapodás megszegésével. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalma nem bizalmas, és nem képezi a saját tulajdonát. Ön nyilatkozik, szavatolja, és vállalja, hogy rendelkezik a szükséges licencekkel, jogokkal (ideértve a szerzői jogot és egyéb tulajdonjogokat is), hozzájárulásokkal és engedélyekkel, hogy közzétegye vagy egyébként felhasználja (illetve hogy a Tripadvisor-vállalatok közzétegyék és egyéb módon felhasználják) a Tartalmát a jelen Megállapodásban megengedettek szerint.

Ha megállapítást nyer, hogy erkölcsi jogokkal rendelkezik a Tartalom kapcsán (ideértve a forrásmegjelölésre és a sértetlenségre vonatkozó jogokat), Ön ezennel kijelenti, hogy az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig (a) nem várja el, hogy a Tartalommal, az abból származó munkákkal vagy annak frissítéseivel kapcsolatban bármely, a személyazonosság megállapítására alkalmas információt használjunk; (b) nem emel kifogást a Tartalmának a Tripadvisor-vállalatok, azok licenctulajdonosai, jogutódjai és megbízottjai által történő közzététele, felhasználása, módosítása, törlése és kihasználása ellen; (c) örökre lemond minden tekintetben minden erkölcsi jogáról a Tartalmának szerzőjeként; és (d) örökre felmenti a Tripadvisor-vállalatokat, azok licenctulajdonosait, jogutódjait és megbízottjait bármely kereset alól, amelyet egyébként benyújtana a Tripadvisor-vállalatokkal szemben bármely ilyen erkölcsi jogára hivatkozva.

Ne feledje, hogy az Öntől származó bármilyen visszajelzést vagy egyéb javaslatot bármikor felhasználhatjuk, és nem vagyunk kötelesek ezeket bizalmasan kezelni.

A Szolgáltatások tartalmazhatnak vitafórumokat, üzenőfalakat, értékelési szolgáltatásokat, utazási hírfolyamokat és egyéb fórumokat, amelyeken Ön közzéteheti a Tartalmát, mint például utazási élményekről szóló értékeléseket, üzeneteket, anyagokat vagy egyéb elemeket („Interaktív területek”). Ha a Tripadvisor ilyen Interaktív területeket biztosít a webhelyeken, azokat Ön a saját kizárólagos felelősségére és a saját kockázatára használja. A Tripadvisor-vállalatok nem garantálják azon Tartalmának bizalmas kezelését, amelyet a Szolgáltatások keretében vagy valamely Interaktív területen ad meg. Amennyiben a Tripadvisor-vállalatokhoz tartozó vállalkozás valamilyen Fióktulajdonosok közötti privát kommunikációs csatornát tesz elérhetővé, akkor Ön elfogadja, hogy ez a vállalkozás vagy vállalkozások figyelhetik az ilyen kommunikáció tartalmát a közösségünk és a Szolgáltatások biztonságának érdekében. Ön tudomásul veszi, hogy a Tripadvisor-vállalatok nem szerkesztik és nem ellenőrzik a Szolgáltatásokban lévő bármely csevegőszoba, üzenőfal vagy egyéb kommunikációs fórum segítségével közzétett vagy ott terjesztett felhasználói üzeneteket, és semmiféle felelősséggel nem tartoznak az ilyen felhasználói üzenetekért. Pontosabban a Tripadvisor nem szerkeszti vagy ellenőrzi a felhasználók webhelyeken megjelenő Tartalmát. A Tripadvisor-vállalatok ettől függetlenül fenntartják a jogot, hogy az ilyen üzeneteket vagy egyéb Tartalmakat értesítés nélkül eltávolítsák a Szolgáltatásokból, ha jóhiszeműen úgy ítélik meg, hogy ezek a Tartalmak megsértik a jelen Megállapodást, vagy egyébként úgy gondolják, hogy a Tripadvisor-vállalatok és/vagy a Szolgáltatások egyéb felhasználói jogának megvédése érdekében észszerűen szükséges az eltávolítás. Ha Ön nem ért egyet a Tartalma eltávolításával a webhelyekről, akkor a Súgón keresztül kapcsolatba léphet a Tripadvisorral, hogy kifogást emeljen. Az Interaktív területek használatával Ön kifejezetten elfogadja, hogy kizárólag olyan tartalmat küld be, amely megfelel a beküldés időpontjában érvényes, a Tripadvisor által közzétett irányelveknek, amelyeket a Tripadvisor az Ön számára elérhetővé tesz. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatások keretében az olyan Tartalmát nem közli, tölti fel, viszi át, terjeszti, tárolja, hozza létre vagy teszi egyéb módon közzé, amely:

 1. hamis, törvénytelen, félrevezető, becsületsértő, rágalmazást tartalmazó, obszcén, pornográf, szeméremsértő, erkölcstelen, szuggesztív, zaklató (vagy más zaklatását bátorító), fenyegető, adatvédelmi vagy személyiségi jogokat sértő, sértő, lázító, csalárd jellegű vagy egyéb módon kifogásolható;
 2. az online közösség számára törvényellenes módon sértő, például bármely csoporttal vagy egyénnel szemben rasszizmust, vakbuzgóságot, gyűlöletet vagy fizikai bántalmazást hirdet;
 3. illegális tevékenységet vagy bűncselekményt jelent, ezekre buzdít, ezeket hirdeti, vagy ezekre vonatkozó utasítást ad, büntetőjogi felelősséggel jár, bármely fél jogait sérti a világ bármely országában, vagy egyéb módon felelősségre vonáshoz vezet, vagy megsért bármely helyi, állami, országos vagy nemzetközi jogszabályt, korlátozás nélkül ideértve az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) szabályait és bármely tőzsde bármely szabályát, korlátozás nélkül ideértve a New York-i értéktőzsdét (NYSE), a NASDAQ-ot és a Londoni Értéktőzsdét;
 4. utasításokat tartalmaz illegális tevékenységekhez, például illegális fegyverek készítéséhez vagy vásárlásához, mások adatvédelmi jogainak megsértéséhez vagy számítógépes vírusok terjesztéséhez vagy létrehozásához;
 5. sérti bármely fél bármely szabadalmát, védjegyét, kereskedelmi titkát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi vagy tulajdonjogát. Különösen idetartozik minden olyan tartalom, amely egy más személy szerzői jog által védett munkájának törvénysértő vagy felhatalmazás nélküli másolását hirdeti, például kalózprogramok vagy ilyenekre mutató hivatkozások biztosítása, információk nyújtása gyárilag telepített, másolásvédett eszközök megkerüléséhez vagy kalózváltozatú zene vagy ilyen fájlokra mutató hivatkozások biztosítása;
 6. amely tömeges üzenetnek vagy „spamnek”, „levélszemétnek”, „lánclevélnek” vagy „piramisjátéknak” minősül;
 7. bármely személyt vagy szervezetet megszemélyesít, vagy egyéb módon tévesen tünteti fel az Ön kapcsolatát egy személlyel vagy egy szervezettel, köztük a Tripadvisor-vállalatokkal;
 8. bármely külső fél magánjellegű információi, korlátozás nélkül ideértve a címet, a telefonszámot, az e-mail-címet, a társadalombiztosítási azonosítót és a hitelkártyaszámokat. Ne feledje, hogy egy személy vezetékneve (családneve) megosztható a webhelyeinken, de kizárólag akkor, ha az azonosított személy hozzájárulását előbb megszerezte;
 9. olyan anyag, amely korlátozott vagy jelszóval védett oldalakat, illetve rejtett lapokat vagy képeket tartalmaz (amelyekhez nem tartozik kimenő vagy bejövő hivatkozás egy másik elérhető oldalra vagy oldalon);
 10. vírusokat, sérült adatokat vagy egyéb káros hatású fájlokat tartalmaz, vagy azokat terjeszteni szándékozik;
 11. azon Interaktív terület(ek) témájához nem kapcsolódik, ahol a tartalmat közzétették; vagy
 12. A Tripadvisor kizárólagos megítélése szerint, (a) sérti az itt leírt korábbi feltételeket, (b) megsérti a Tripadvisor vonatkozó irányelveit, amelyet a Tripadvisor elérhetővé tesz az Ön számára, (c) kifogásolható, (d) korlátoz vagy gátol bármely más személyt, hogy az Interaktív területet vagy a Szolgáltatások valamely elemét használja, vagy éljen vele; vagy (e) a Tripadvisor-vállalatokat vagy azok felhasználóit veszélynek teheti ki, vagy számukra felelősséget keletkeztethet.

A Tripadvisor-vállalatok nem vállalnak felelősséget semmilyen olyan tartalom kapcsán, amelyet Ön (ha az Ön Tartalmáról van szó) vagy bármely külső fél (ha általánosságban bármilyen Tartalomról van szó) tesz közzé, tárol, továbbít vagy tölt fel a Szolgáltatásba, illetve ezek bármilyen jellegű elvesztéséért vagy sérüléséért, és a Tripadvisor-vállalatok nem felelősek semmilyen hibáért, becsületsértésért, rágalmazásért, mulasztásért, hamis vádért, illetve obszcén, pornográf vagy profán tartalomért, amellyel találkozhat. A Tripadvisor az interaktív szolgáltatások nyújtójaként nem felelős semmilyen kijelentésért, nyilatkozatért vagy bármely más Tartalomért, amelyet a felhasználói (ideértve Önt is a saját Tartalma vonatkozásában) a webhelyeken vagy egyéb fórumokon megosztanak. Habár a Tripadvisor nem köteles szűrni, szerkeszteni vagy megfigyelni bármely tartalmat, amelyet bármely Interaktív területen keresztül tesznek közzé vagy terjesztenek, a Tripadvisor fenntartja magának a jogot, hogy kizárólagos belátása alapján értesítés nélkül eltávolítson, kiszűrjön, lefordítson vagy szerkesszen bármely tartalmat, amelyet a Szolgáltatásokban közzétettek vagy tárolnak, illetve hogy ezekkel a műveletekkel külső feleket megbízzon, mindezt bármikor és bármilyen okból, és az Ön kizárólagos felelőssége (saját költségére) biztonsági másolatok készítése a Szolgáltatásokban közzétett, egyéb módon elküldött vagy tárolt bármely tartalomról, valamint ezek cseréje.

Az Interaktív területek vagy a Szolgáltatások más aspektusainak fentiekkel ellentétben történő bármely felhasználása sérti a jelen Megállapodás feltételeit, és egyebek között az Ön jogainak megszüntetésével vagy felfüggesztésével járhat az Interaktív területek és/vagy általánosabban a Szolgáltatások használatára vonatkozóan.

A Tripadvisor-licencjogok korlátozása. Ön dönthet úgy, hogy a jövőre nézve korlátozza Tartalmának a Tripadvisor-vállalatok általi felhasználását a jelen Megállapodás alapján (a fent leírtak szerint) úgy, hogy a Tripadvisor-vállalatoknak a lent leírtak szerint korlátozottabb licencet ad (az ilyen korlátozott licenc a továbbiakban: „Korlátozott licenc”). Ezt a döntést meghozhatja úgy, hogy kiválasztja a Korlátozott engedély megadása opciót itt (ne feledje, hogy ehhez be kell jelentkeznie a fiókjába). Ha Ön így dönt, akkor a Tripadvisor-vállalatoknak az Ön tartalmával kapcsolatos, a fent meghatározott licenc feltételek szerinti összes joga (a továbbiakban: „Standard licenc”) néhány fontos módon korlátozva lesz a közvetlenül lent található 1–6. szakaszokban leírtak szerint, így a Tripadvisor-vállalatoknak nem lesz Standard engedélyük az Ön Tartalmára vonatkozóan, az Ön által megosztott szöveg alapú értékeléseket és kapcsolódó buborékos osztályozásokat kivéve (amelyekre vonatkozóan a Tripadvisor-vállalatok továbbra is Standard licenccel rendelkeznek), de „Korlátozott licenccel” rendelkeznek a Tartalma többi részére vonatkozóan az alábbiak szerint:

 1. Amikor Tartalmát megosztja a Szolgáltatásokban, akkor az Ön által a Tripadvisor-vállalatoknak a Tartalmával kapcsolatban biztosított licence egy nem kizárólagos, jogdíjmentes, átruházható, allicencbe adható és az egész világra kiterjedő licencre korlátozódik, amely a Tartalmának hosztolására, felhasználására, terjesztésére, módosítására, futtatására, reprodukálására, nyilvános megjelenítésére vagy előadására, lefordítására, illetve abból származékos mű létrehozására, valamint nevének és/vagy védjegyének azzal a Tartalommal kapcsolatos használatára vonatkozik. Az alábbi 6. szakasz alapján a Korlátozott licenc minden olyan Tartalmára vonatkozik (az Ön által megosztott szöveg alapú értékelések és kapcsolódó buborékos osztályozások ismételt kivételével), amelyet Ön vagy az Ön nevében más (például olyan külső fél, aki hozzájárul a fiókhoz, vagy azt egyébként kezeli) a Szolgáltatásokban vagy azokkal kapcsolatban elérhetővé tesz.
   
 2. A Tartalmának egyes elemei esetén, amelyek a Korlátozott licenc hatálya alá tartoznak, Ön megszüntetheti a Tripadvisor-vállalatok ezekre vonatkozó licencjogait, ha azokat törli a Szolgáltatásokból. Hasonló módon az összes, a Korlátozott licenc hatálya alá tartozó Tartalmával kapcsolatban törölheti a Tripadvisor-vállalatok licencjogait, ha megszünteti a fiókját (ennek menetének leírása megtalálható itt). Az ezzel ellentétes rendelkezések ellenére, az Ön Tartalma (a) a Szolgáltatásokban marad, amennyiben azt másokkal megosztotta, és ők másolatot vagy mentést készítettek róla, mielőtt Ön azokat törölte volna vagy a fiókját megszüntette volna, (b) a Szolgáltatásokban továbbra is megjelenik annak törlése vagy a fiókjának megszüntetése után egy észszerű időtartamig, amíg a törlésről gondoskodunk, és/vagy (c) egy időre megőrzésre kerülhet egy biztonsági mentésben (de nyilvánosan nem jelenik meg) technikai, csalásmegelőzési, szabályozói vagy jogi okokból.
   
 3. A Tripadvisor-vállalatok nem használják fel a Tartalmát külső felek termékeinek és szolgáltatásainak másoknak szóló hirdetéseiben (ideértve a Szponzorált tartalmat is), ugyanakkor Ön beleegyezik és elfogadja, hogy a Tripadvisor-vállalatok hirdetéseket és promóciókat helyezhetnek el a Szolgáltatásokban az Ön és mások Tartalma mellett, annak közelében, környékén vagy közvetlen közelében (ideértve a megjelenítése előtti, alatti vagy utáni videót vagy egyéb dinamikus tartalmat is). Minden alkalommal, amikor a Tartalma megjelenik a Szolgáltatásokban, akkor Önt tüntetjük fel szerzőként a Tartalommal kapcsolatban annak a névnek és/vagy védjegynek használatával, amelyet megadott.
   
 4. A Tripadvisor-vállalatok nem jogosítanak fel külső felet arra, hogy a Szolgáltatásokon kívül közzétegye az Ön Tartalmát. Ha azonban a Szolgáltatásokban megosztja a Tartalmát (az „Utazások” funkciót kivéve, ahol van privát beállítás), akkor az ennek eredményeképp „nyilvánossá” válik, és elérhetővé teszünk egy olyan funkciót, amellyel más felhasználók az ilyen Tartalmat (kivéve a már említett Utazások funkciót, ahol van privát beállítás) megosszák (a nyilvános poszt beágyazásával vagy egyéb módon) külső fél szolgáltatásaiban, illetve lehetővé tesszük, hogy a keresőmotorok a szolgáltatásaikban kereshetővé tegyék a nyilvános Tartalmát.
   
 5. A jelen Megállapodás 1–6. szakaszában lévő módosításokat kivéve az Ön és a mi jogainkra és kötelezettségeinkre a jelen Megállapodás rendelkezéseinek összessége vonatkozik. Az Ön által a Tripadvisor-vállalatoknak biztosított licencre az 1–6. szakaszokban lévő módosításokkal a továbbiakban „Korlátozott licencként” utalunk.
   
 6. Az egyértelműség kedvéért az a Tartalom, amelyet a Szolgáltatásokban Ön más Tripadvisor-vállalatok szolgáltatásaival vagy programjaival kapcsolatban oszt meg, nem tartozik a Korlátozott licenc hatálya alá, hanem az adott Tripadvisor-szolgáltatásra vagy -programra vonatkozó szerződési feltételek vonatkoznak rá.

FOGLALÁS KÜLSŐ BESZÁLLÍTÓKNÁL A TripadvisorON KERESZTÜL

A Tripadvisor foglalási szolgáltatásainak használata. A Tripadvisor-vállalatok lehetővé teszik, hogy utazási lehetőségeket keressen, válasszon ki és foglaljon le külső beszállítóknál a Szolgáltatások elhagyása nélkül. Ha a webhelyeken keresztül foglal le utazást, rendelkezni fog egy Tripadvisor-fiókkal, amennyiben ez eddig nem így volt.

Ha Ön a webhelyeken keresztül foglal, akkor tudomásul veszi, hogy ez az Adatvédelmi irányelveinkben és a jelen Megállapodásban meghatározott gyakorlatok elfogadását jelenti. Ezenfelül szavatolja a saját nevében vagy mint Vállalkozás képviselője, hogy Ön legalább 18 éves, megfelelő jogi felhatalmazással rendelkezik, hogy megkösse a jelen Megállapodást, és a Szolgáltatásokat (ideértve a Tripadvisor-vállalatok foglalást elősegítő szolgáltatásait is) a jelen Megállapodás betartásával igénybe vegye, a megadott információi pedig a valóságnak megfelelnek és pontosak. Elfogadja továbbá, hogy a Tripadvisor-vállalatok foglalást elősegítő szolgáltatásait kizárólag szabályszerű foglalásokra használja önmaga vagy mások számára, akik nevében törvényesen eljárhat. Tilos bármely hamis vagy csalárd természetű foglalás, és az ilyenre kísérletet tevő felhasználók fiókját megszüntethetjük.

A SZOLGÁLTATÁSOK (IDEÉRTVE A Tripadvisor-VÁLLALATOK FOGLALÁST ELŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAIT IS) FELHASZNÁLÓJAKÉNT ÖN TUDOMÁSUL VESZI, ÉS ELFOGADJA, HOGY: (1) A Tripadvisor-VÁLLALATOK SEM ÖN, SEM MÁSOK FELÉ NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL OLYAN ENGEDÉLY NÉLKÜLI TRANZAKCIÓKÉRT, AMELYEKET AZ ÖN JELSZAVÁVAL ÉS FIÓKJÁVAL BONYOLÍTOTTAK LE; ÉS (2) A JELSZAVÁNAK VAGY FIÓKJÁNAK ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATA KÖVETKEZTÉBEN FELELŐSSÉGGEL TARTOZHAT A Tripadvisor, PARTNERVÁLLALATAI ÉS/VAGY MÁSOK FELÉ.

Amikor a Tripadvisor-vállalatok segítségével végez foglalást, fizetési adatait begyűjtjük, majd elküldjük a beszállítónak a tranzakció elvégzése érdekében, ahogyan ezt Adatvédelmi irányelveink ismertetik. Vegye figyelembe, hogy fizetésének feldolgozását és a foglalás rögzítését a beszállító végzi, nem pedig a Tripadvisor-vállalatok.

A Tripadvisor-vállalatok önhatalmúlag nem avatkoznak be a foglalások folyamatába, ám fenntartják maguknak a jogot a foglalást elősegítő szolgáltatások visszavonására bizonyos körülmények fennállása esetén, például, ha egy foglalás többé nem érhető el, vagy ha észszerű indokkal feltételezhetjük, hogy egy foglalási igény csalárd szándékú. A Tripadvisor-vállalatok ezenkívül fenntartják maguknak a jogot arra is, hogy foglalásigényének feldolgozása érdekében lépéseket tegyenek az Ön személyazonosságának ellenőrzésére.

Abban a valószínűtlen esetben, ha egy foglalás a rendelés leadásakor elérhető, ám a bejelentkezés előtt elérhetősége megszűnik, az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége a beszállítóval való kapcsolatfelvétel alternatív megoldás keresése vagy a foglalás lemondása érdekében.

Külső beszállítók. A Tripadvisor-vállalatok nem utazási irodák, és nem nyújtanak vagy rendelkeznek saját közlekedési szolgáltatással, szálláshellyel, túrákkal, tevékenységekkel vagy programokkal. Habár a Tripadvisor-vállalatok információkat jelenítenek meg külső beszállítók tulajdonában álló vendéglátóhelyekről, és a Tripadvisor-vállalatok webhelyein elősegítik a foglalást bizonyos beszállítóknál, mindez semmilyen módon nem jelenti vagy jelzi, hogy a Tripadvisor-vállalatok külső beszállítókat támogatnak vagy hagynak jóvá, illetve hogy bármiféle viszony állna fenn a Tripadvisor-vállalatok és külső beszállítók között. Bár a Fióktulajdonosok osztályozhatják és értékelhetik a szállítási szolgáltatásokat, szálláshelyeket, éttermeket, túrákat, tevékenységeket vagy programokat, a Tripadvisor-vállalatok nem támogatják vagy ajánlják külső beszállítók termékeit vagy szolgáltatásait, azokat az eseteket kivéve, amikor a Tripadvisor bizonyos vállalkozásoknak díjakat ad át a Fióktulajdonosok által megosztott értékelések alapján. A Tripadvisor-vállalatok nem támogatnak semmilyen felhasználó vagy vállalkozás által megosztott, beküldött vagy egyébként elérhetővé tett Tartalmat, illetve semmilyen véleményt, ajánlást vagy tanácsot, amely azokban szerepel, és a Tripadvisor-vállalatok kifejezetten kizárnak minden ilyen Tartalommal kapcsolatos felelősséget. Ön elfogadja, hogy a Tripadvisor-vállalatok nem felelősek a külső beszállítóktól beszerzett és a Szolgáltatásokban megjelenített információk pontos és hiánytalan voltáért.

Ha foglalást végez egy külső beszállítónál, vállalja, hogy áttekinti és önmagára nézve kötelezőnek ismeri el – a jelen Megállapodáson túl – a beszállító vásárlási és webhelyhasználati feltételeit és adatvédelmi irányelveit, valamint a beszállító webhelyéhez vagy vendéglátóhelyéhez kapcsolódó egyéb szabályokat és irányelveket. A külső beszállítókkal való érintkezése a saját felelősségére történik. A Tripadvisor-vállalatok nem vállalnak felelősséget külső beszállítók cselekedetei, mulasztásai, hibái, kijelentései, garanciái, jogsértései vagy hanyagsága kapcsán, illetve a külső beszállítókkal való érintkezéséből fakadó esetleges személyi sérülések, halálesetek, anyagi károk, egyéb károk vagy kiadások kapcsán.

A jelen Szolgáltatások beszállítók webhelyeire vagy egyéb webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, amelyek nem állnak a Tripadvisor üzemeltetése vagy ellenőrzése alatt. További információért tekintse meg a lenti, „Külső webhelyekre mutató hivatkozások” című szakaszt.

Kiadó nyaralók és programok lefoglalása, illetve asztalfoglalások a társvállalataink webhelyein szereplő külső beszállítóknál A Tripadvisor bizonyos partnervállalatai olyan piacként működnek, amely javítja az utazók lehetőségét, hogy külső beszállítóknál (1) nyaralóbérlési megállapodásokat köthessenek a tulajdonosokkal és a vezetőkkel („kiadó nyaralók”), (2) éttermekben asztalt foglaljanak („éttermek”) és/vagy (3) túrákat, tevékenységeket és látnivalókat foglaljanak le (változóan: „programok”), ahol ezek a programok elérhetőek (az egyes kiadó nyaralók és/vagy programok beszállítói a továbbiakban: „Hirdetők”). A Tripadvisor ezen partnervállalatai megosztják a hirdetéseiket más vállalatokkal a Tripadvisor-vállalatcsoporton belül, és Ön ezért látja azokat a Tripadvisor-vállalatok webhelyein. Ön mint felhasználó felelős a Szolgáltatások használatáért (ideértve különösen a Tripadvisor-vállalatok webhelyeit), valamint minden kiadó nyaralót, éttermet vagy programot érintő tranzakcióért, amelyeket a Tripadvisor partnervállalatai tettek elérhetővé. A Szolgáltatásokban megjelenő kiadó nyaralók, éttermek és programok nincsenek a tulajdonunkban, irányításunk alatt, azokra vonatkozóan nem kötöttünk szerződést.

Mivel sem a Tripadvisor, sem partnervállalatai nem részes felei az utazók és a Hirdetők közötti kiadó nyaralókra, asztalfoglalásokra vagy programokra vonatkozó tranzakcióknak, a felhasználók kizárólagos felelősségébe tartozik bármely jogvita vagy nézeteltérés minden, Ön és a Hirdetők között megvalósult vagy potenciális tranzakció kapcsán, ideértve a meghirdetett nyaralók, éttermek vagy programok minőségét, állapotát, biztonságosságát és törvényességét, a hirdetés tartalmának pontosságát, a Hirdető képességét egy kiadó nyaraló bérbeadására, az étteremben a foglalás, étkezés vagy egyéb szolgáltatások biztosítására, valamint az Ön képességét a kiadó nyaraló bérleti díjának, az éttermi étkezés vagy szolgáltatás, illetve a program árának kifizetésére.

A Tripadvisor egyik társvállalata a Hirdetők korlátozott ügynökeként járhat el fizetésének a Hirdető felé történő továbbításának kizárólagos céljából. Ön vállalja, hogy kifizeti a Hirdetőnek vagy a Hirdető nevében Korlátozott adósságbehajtó ügynökként eljáró Tripadvisor partnervállalatnak azt a meghatározott díjat vagy díjakat, amelye(ke)t a Hirdető a kiadó nyaralóért vagy programért kér.

A kiadó nyaralók bérleti díjával, a biztonsági kaucióval, a programok díjával, a fizetések feldolgozásával, a visszatérítésekkel és hasonlókkal kapcsolatos további információért tekintse át a társvállalataink szerződési feltételeit (programok esetén látogasson el a Viator; éttermek esetén a The Fork; kiadó nyaralók esetén pedig a Tripadvisor-vállalatok kiadó nyaralók oldalára). Ha az egyik partnervállalatunknál bérel kiadó nyaralót, foglal asztalt vagy programot, akkor tudomásul kell vennie, és el kell fogadnia annak szerződési feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Ha egy Hirdetővel vitás ügye keletkezik az EU-n belül, akkor ehhez alternatív vitarendezési módszerek vehetők igénybe online itt: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ÚTI CÉLOK

Nemzetközi utazás. Ha nemzetközi utazást foglal le külső beszállítóknál, vagy a jelen Szolgáltatások használatával nemzetközi utazásokat tervez, az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy megfeleljen az adott országok minden belépési követelményének, valamint hogy rendben legyenek utazási okmányai, köztük az útlevelek és a vízumok.

Az útlevél- és vízumkövetelményekről a megfelelő nagykövetségen vagy konzulátuson kérhet tájékoztatást. Mivel az előírások bármikor változhatnak, a foglalás és az indulás előtt ellenőrizze a naprakész információkat. A Tripadvisor-vállalatok nem vállalnak felelősséget azon utazók felé, akiktől megtagadják a felszállást egy repülőgépjáratra vagy a belépést egy országba, mivel az utazó nem rendelkezett a bármely légitársaság, hatóság vagy ország által előírt utazási okmányokkal, ideértve azokat az országokat is, amelyeken az utazó esetleg csak áthalad úti célja felé tartva.

Az Ön felelőssége továbbá tájékoztatást kérni kezelőorvosától az aktuális ajánlásokról és védőoltásokról nemzetközi utazása előtt, valamint biztosítani, hogy megfeleljen minden egészségügyi előírásnak, amely a belépés feltétele, és betartani az utazáshoz kapcsolódó minden egészségügyi útmutatást.

Habár a legtöbb utazás, ideértve a nemzetközi utakat is, incidens nélkül lezajlik, bizonyos úti célok nagyobb kockázattal járhatnak, mint mások. A Tripadvisor nyomatékosan kéri az utazókat, hogy járjanak utána az utazási tilalmaknak, figyelmeztetéseknek, felhívásoknak és tanácsoknak, amelyeket a saját kormányuk és az úticél-ország kormányai adtak ki, mielőtt utazást foglalnának nemzetközi úti célokra. A különböző országokban lévő feltételekkel és egy adott nemzetközi úti célra történő utazás kockázati szintjével kapcsolatban az Egyesült Államok kormánya által elérhetővé tett oldalakon tájékozódhat: www.state.govwww.tsa.gov,www.dot.govwww.faa.govwww.cdc.govwww.treas.gov/ofac és www.customs.gov.

AZ ADOTT NEMZETKÖZI ÚTI CÉLOKRA VALÓ UTAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSÉVEL A Tripadvisor-VÁLLALATOK NEM ÁLLÍTJÁK VAGY GARANTÁLJÁK, HOGY AZ ILYEN HELYEKRE VALÓ UTAZÁS TANÁCSOS VAGY KOCKÁZATMENTES, ÉS NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZ ILYEN ÚTI CÉLOKRA TETT UTAZÁSOKBÓL ESETLEGESEN FAKADÓ KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT.

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZAKASZT. EZ A SZAKASZ KORLÁTOZZA A Tripadvisor-VÁLLALATOK FELELŐSSÉGÉT ÖN FELÉ A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA KAPCSÁN. HA NEM ÉRTI A JELEN SZAKASZBAN VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN MÁSHOL SZEREPLŐ FELTÉTELEKET, A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJEN ÜGYVÉDI TANÁCSOT.

A SZOLGÁLTATÁSOKBAN VAGY AZOKON KERESZTÜL KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PONTATLANSÁGOKAT VAGY HIBÁKAT TARTALMAZHATNAK, IDEÉRTVE A FOGLALÁSOK ELÉRHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ÉS AZ ÁRAZÁSI HIBÁKAT. A Tripadvisor-VÁLLALATOK NEM GARANTÁLJÁK A SZOLGÁLTATÁSOKBAN MEGJELENŐ SZÁLLÁSHELYEK, PROGRAMOK REPÜLŐJÁRATOK, HAJÓJÁRATOK, ÉTTERMEK ÉS EGYÉB UTAZÁSI TERMÉKEK INFORMÁCIÓINAK ÉS LEÍRÁSAINAK PONTOSSÁGÁT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ÁRAZÁST, A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁST, A FÉNYKÉPEKET, A SZÁLLÁSHELYEK, PROGRAMOK, REPÜLŐJÁRATOK, HAJÓJÁRATOK, ÉTTERMEK ÉS EGYÉB UTAZÁSI TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSAINAK LISTÁJÁT, AZ ÁLTALÁNOS TERMÉKLEÍRÁSOKAT, ÉRTÉKELÉSEKET ÉS PONTSZÁMOKAT STB.), ÉS KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ HIBÁK VAGY EGYÉB PONTATLANSÁGOK KAPCSÁN. A Tripadvisor-VÁLLALATOK EZENKÍVÜL KIFEJEZETTEN FENNTARTJÁK MAGUKNAK A JOGOT A SZOLGÁLTATÁSOKBAN SZEREPLŐ, ELÉRHETŐSÉGGEL VAGY ÁRAZÁSSAL KAPCSOLATOS HIBÁK ÉS/VAGY A HELYTELEN ÁRON VÉGZETT FÜGGŐ FOGLALÁSOK KIJAVÍTÁSÁRA.

A Tripadvisor SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLAL A SZOLGÁLTATÁSOK (IDEÉRTVE A WEBHELYEKEN, ILLETVE AZOK EGY RÉSZÉN MEGTALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT IS) BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA, ÉS WEBHELYEIN VAGY EGYÉB MÓDON A SZOLGÁLTATÁSOKON MEGTALÁLHATÓ VAGY OTT AJÁNLOTT TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK NEM JELENTIK EZEKNEK A Tripadvisor ÁLTALI TÁMOGATÁSÁT VAGY AJÁNLÁSÁT, A FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNYEK ALAPJÁN ODAÍTÉLT DÍJAK KIVÉTELÉVEL. MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓRA, SZOFTVERRE, TERMÉKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ, A SZOLGÁLTATÁSBAN VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ TETT AJÁNLATOT ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”), MINDENFAJTA GARANCIA NÉLKÜL BIZTOSÍTUNK. A Tripadvisor KIZÁR MINDEN GARANCIÁT ÉS BÁRMILYEN JELLEGŰ FELTÉTELT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK SZERVEREI VAGY A Tripadvisor ÁLTAL KÜLDÖTT BÁRMELY ADAT (IDEÉRTVE AZ E-MAILT IS) VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTES. A Tripadvisor EZENNEL A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT EZEN INFORMÁCIÓKRA, SZOFTVEREKRE, TERMÉKEKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A TULAJDONJOGRA, A NYUGALOM ZAVARTALANSÁGÁRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT ÉS BÁRMILYEN JELLEGŰ FELTÉTELT.

A Tripadvisor-VÁLLALATOK EZENKÍVÜL KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDEN GARANCIÁT, VÁLLALÁST ÉS BÁRMILYEN JELLEGŰ EGYÉB FELTÉTELT A SZOLGÁLTATÁSOKBAN ÉS AZOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALMAK PONTOSSÁGÁRA ÉS TULAJDONJOGI JELLEGÉRE VONATKOZÓAN.

A SZOLGÁLTATÁSOKBAN VAGY AZOKON KERESZTÜL SZÁLLÁSHELYEKET, REPÜLŐJÁRATOKAT, AUTÓKÖLCSÖNZÉST, PROGRAMOKAT, ÉTTERMEKET VAGY HAJÓJÁRATOKAT, INFORMÁCIÓS, UTAZÁSI VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ KÜLSŐ BESZÁLLÍTÓK FÜGGETLEN ALVÁLLALKOZÓK, ÉS NEM A Tripadvisor-VÁLLALATOK ÜGYNÖKEI VAGY MUNKAVÁLLALÓI. A Tripadvisor-VÁLLALATOK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZ ILYEN BESZÁLLÍTÓK CSELEKEDETEI, MULASZTÁSAI, HIBÁI, KIJELENTÉSEI, GARANCIÁI, JOGSÉRTÉSEI VAGY HANYAGSÁGA KAPCSÁN, SEM AZ ILYEN ESETEKBŐL FAKADÓ ESETLEGES SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK, HALÁLESETEK, ANYAGI KÁROK, EGYÉB KÁROK VAGY KIADÁSOK KAPCSÁN. A Tripadvisor NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, ÉS NEM TÉRÍT VISSZA SEMMILYEN ÖSSZEGET BÁRMELY KÉSÉS, TÖRLÉS, TÚLFOGLALÁS, SZTRÁJK, VIS MAIOR VAGY EGYÉB OK ESETÉN, AMELY KÖZVETLEN BEFOLYÁSÁN KÍVÜL ESIK, ÉS NEM FELELŐS BÁRMELY KIEGÉSZÍTŐ KIADÁS, KIHAGYÁS, KÉSÉS, ÁTIRÁNYÍTÁS VAGY BÁRMELY KORMÁNYZATI VAGY HATÓSÁGI INTÉZKEDÉS KAPCSÁN.

A FENTIEK BETARTÁSÁVAL ÖN A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT, ÉS A Tripadvisor-VÁLLALATOK (VAGY TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI ÉS/VAGY ALKALMAZOTTAI) KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐJOGI, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES VESZTESÉG VAGY KÁR KAPCSÁN, BÁRMELY JÖVEDELEM, PROFIT, JÓ HÍRNÉV, ADAT, SZERZŐDÉS VAGY PÉNZFELHASZNÁLÁS KIESÉSE VAGY OLYAN VESZTESÉG VAGY KÁR KAPCSÁN, AMELY AZ ÜZLETMENET BÁRMILYEN TÍPUSÚ FENNAKADÁSÁBÓL FAKAD, VAGY AHHOZ BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDIK, AHOL AZ EMLÍTETT FENNAKADÁS ABBÓL FAKAD, VAGY BÁRMELY MÓDON AHHOZ KÖTŐDIK, HOGY ÖN ELÉRI, MEGJELENÍTI VAGY HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT, VAGY HOGY ÖN KÉSLELTETVE VAGY EGYÁLTALÁN NEM TUDJA ELÉRNI, MEGJELENÍTENI VAGY HASZNÁLNI A SZOLGÁLTATÁSOKAT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZT, HOGY ÖN A SZOLGÁLTATÁSOKBAN MEGJELENŐ, VAGY AZOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ÉRTÉKELÉSEKRE ÉS VÉLEMÉNYEKRE TÁMASZKODIK; A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL BÁRMILYEN VÍRUST, PROGRAMHIBÁT, TRÓJAI FALOVAT, INFORMÁCIÓT, SZOFTVERT, HIVATKOZOTT WEBHELYET, TERMÉKET ÉS SZOLGÁLTATÁST KAP (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A Tripadvisor-VÁLLALATOK BÁRMELY SZINKRONIZÁCIÓS TERMÉKÉT IS); A SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEREINEK ÉS/VAGY AZ AZOKON TÁROLT SZEMÉLYES ADATAINAK ÉS/VAGY PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓINAK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMELY SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY ANYAGI KÁRT; BÁRMELY TARTALOMBAN ELŐFORDULÓ HIBÁT VAGY KIHAGYÁST, ILLETVE VALAMELY TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN VESZTESÉGET VAGY KÁRT; VALAMINT EGYÉBKÉNT A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉBŐL, MEGJELENÍTÉSÉBŐL ÉS HASZNÁLATÁBÓL EGYÉB MÓDON FAKADÓ ESETEKET, A HANYAGSÁG, A SZERZŐDÉS, A KÁROKOZÁS ÉS AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉTŐL ÉS MÁS ELVEKTŐL FÜGGETLENÜL, ÉS ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A Tripadvisor VAGY PARTNERVÁLLALATAI ÉRTESÜLTEK AZ ILYEN KÁROK ESHETŐSÉGÉRŐL.

Ha a Tripadvisor-vállalatokat felelősnek találják a Szolgáltatások Ön általi használatából eredő, vagy ahhoz bármilyen módon kapcsolódó veszteségért vagy kárért, akkor a Tripadvisor-vállalatok felelősségének mértéke összességében semmilyen körülmények között sem haladhatja meg (a) az igény alapjául szolgáló Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül lebonyolított tranzakcióért a Tripadvisor-vállalatoknak fizetett tranzakciós díjak összegét, vagy (b) a száz amerikai dollárt (100 USD).

A felelősség korlátozása a felek közötti kockázatmegosztást tükrözi. A jelen szakaszban leírt korlátozások akkor is érvényben maradnak, ha a jelen feltételekben meghatározott bármely korlátozott jogorvoslati lehetőségről bebizonyosodik, hogy nem érte el az alapvető célját. A jelen feltételekben leírt felelősségkorlátozások a Tripadvisor-vállalatok javára emelkednek jogerőre.

A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÁS NEM ÉRINTI A TÖRVÉNYILEG KÖTELEZŐ JOGOKAT, AMELYEK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN NEM ZÁRHATÓK KI; PÉLDÁUL A BIZONYOS ORSZÁGOKBAN ALKALMAZANDÓ FOGYASZTÓVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN.

HA A LAKÓHELYE SZERINTI ORSZÁG JOGSZABÁLYAI NEM TESZIK LEHETŐVÉ A JELEN SZAKASZBAN MEGHATÁROZOTT FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, AKKOR AZ A KORLÁTOZÁS ÉRVÉNYTELEN. A FELELŐSSÉGKIZÁRÁS EGYEBEKBEN AZ ÖN HELYI JOGA SZERINTI LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESÜL.

KÁRTALANÍTÁS

Ön elfogadja, hogy megvédi és kártalanítja a Tripadvisor-vállalatokat és azok bármely tisztségviselőjét, igazgatóját, munkavállalóját és ügynökét bármely igénnyel, kereseti jogalappal, követeléssel, visszafizetéssel, veszteséggel, kárral, bírsággal, büntetéssel és bármilyen egyéb jellegű vagy természetű költséggel vagy kiadással szemben és azok kapcsán, korlátozás nélkül ideértve az észszerű mértékű ügyvédi és könyvelési díjakat, amelyekkel külső felek állnak elő az alábbiak eredményeként:

 • (i) Ön megsértette a jelen Megállapodás vagy a benne hivatkozott bármely dokumentum rendelkezéseit;
 • (ii) Ön megsértett bármely jogszabályt vagy egy külső fél jogait; vagy
 • (iii) használta a Szolgáltatásokat, ideértve a Tripadvisor-vállalatok webhelyeit.

KÜLSŐ WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A Szolgáltatások tartalmazhatnak a Tripadvisor-vállalatokon kívüli más felek által üzemeltetett webhelyekre mutató hivatkozásokat. Az ilyen internetes hivatkozások csak a tájékoztatást szolgálják. Az ilyen webhelyek nem állnak a Tripadvisor-vállalatok irányítása alatt, és nem vállalnak felelősséget azok tartalmáért vagy az ilyen webhelyek adatvédelmi vagy egyéb gyakorlataiért. Ezenfelül az Ön felelőssége megtenni a szükséges óvintézkedéseket annak biztosítására, hogy bármely kiválasztott hivatkozás vagy letöltött szoftver (akár erről vagy más webhelyről) mentes legyen az olyan elemektől, mint a vírusok, férgek, trójai falovak, hibák és egyéb káros hatású elemek. Az, hogy a Tripadvisor-vállalatok ilyen webhelyekre mutató hivatkozásokat tüntetnek fel, nem jelenti az ilyen külső felek webhelyein vagy alkalmazásaiban található anyagok támogatását vagy bármilyen kapcsolatot azok üzemeltetőivel.

Egyes esetekben egy külső webhely vagy alkalmazás arra kérheti, hogy Tripadvisor-fiókjának profilját kösse össze egy külső webhelyen található profillal. Annak eldöntése, hogy megteszi-e, az Ön felelőssége, és teljes egészében Önön múlik, illetve az ezen információk összekapcsolását engedélyező döntés bármikor visszavonható (a külső webhelyen vagy alkalmazásban). Ha úgy dönt, hogy Tripadvisor-fiókját egy külső fél webhelyével vagy alkalmazásával összekapcsolja, akkor a külső fél webhelye vagy alkalmazása hozzá fog férni az Ön Tripadvisor-fiókjában tárolt adataihoz, ideértve az olyan más felhasználókkal kapcsolatos információkat, akikkel adatokat oszt meg. Olvassa el az Ön által meglátogatott külső fél webhelyének és alkalmazásának szerződési feltételeit és adatvédelmi irányelveit, mivel az Ön adatainak felhasználására vonatkozó szabályaik és engedélyeik eltérhetnek a Szolgáltatásokra (ideértve a webhelyeinkre is) vonatkozóktól. Javasoljuk, hogy ellenőrizze ezeket a külső félhez tartozó webhelyeket és alkalmazásokat, és a kizárólag a saját felelősségére használja őket.

A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉT KÉPEZŐ SZOFTVER; TOVÁBBI MOBILLICENCEK

A Szolgáltatásokban található szoftverekre ezenfelül vonatkozik az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozása is. A Szolgáltatásokból nem tölthetők le, és egyéb módon nem exportálhatók vagy exportálhatók újra szoftverek (a) Kuba, Irak, Szudán, Észak-Korea, Irán, Szíria és bármely olyan ország területére, amelyre az Amerikai Egyesült Államok embargót vetett ki, illetve ezen országok állampolgárai vagy lakosai számára; és (b) bármely olyan személynek, aki szerepel az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által vezetett különösen kiemelt állampolgárok („Specially Designated Nationals”) listáján vagy az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által vezetett tiltott megrendelések listáján („Table of Deny Orders”). A Szolgáltatások használatával kijelenti és garantálja, hogy nem tartózkodik ilyen országokban, nem áll azok irányítása alatt, nem állampolgára vagy lakosa azoknak, és nem szerepel ezeken a listákon.

A fentiek szerint a Szolgáltatások közé tartozik a szoftver is, amelyre időnként „alkalmazásként” hivatkozunk. A Szolgáltatásokból letölthető bármely szoftver („Szoftver”) a Tripadvisor vagy egy másik fél szerzői jog által védett munkája (az adott megjelölés szerint). Az ilyen Szoftver Ön által történő felhasználására az esetleges végfelhasználói licencszerződés feltételei érvényesek, amely a Szoftverhez tartozik, vagy annak részét képezi. Ha egy Szoftverhez licencszerződés tartozik, vagy ilyet tartalmaz, csak abban az esetben telepítheti vagy használhatja a Szoftvert, ha előbb elfogadta a licencszerződés feltételeit. Ha egy Szoftverhez, amely a Szolgáltatásokon keresztül letölthető, nem tartozik licencszerződés, és ilyet nem tartalmaz, ezennel korlátozott, személyes, át nem ruházható licencet adunk Önnek, a felhasználónak a Szoftver felhasználására a Szolgáltatások megtekintése és használata és egyéb módon történő felhasználása érdekében a jelen Megállapodás szerződési feltételeinek (ideértve a benne hivatkozott irányelveket is) betartásával, és minden más cél kizárásával.

Vegye figyelembe, hogy a Szoftver tulajdonosa vagy licencbevevője a Tripadvisor (korlátozás nélkül ideértve a Szolgáltatásokban szereplő minden HTML-, XML- és Java-kódot és ActiveX-vezérlőt), és azokat szerzői jogi törvények és nemzetközi szerződések rendelkezései védik. A Szoftver bármely reprodukciója vagy továbbforgalmazása kifejezetten tilos, és súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezés megsértői a lehető legteljesebb mértékű felelősségre vonásra számíthatnak.

A Tripadvisor-mobilszoftver egyes részei felhasználhatnak jogvédett anyagokat, amelyek használatát a Tripadvisor elismeri. Ezenfelül specifikus feltételek is vonatkoznak a Tripadvisor bizonyos mobilalkalmazásainak felhasználására. A Tripadvisor mobilalkalmazásaira vonatkozó specifikus értesítéseket a Mobillicencek oldalán találja meg.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER MÁSOLÁSA VAGY REPRODUKÁLÁSA BÁRMELY MÁS SZERVERRE VAGY HELYRE TOVÁBBI REPRODUKCIÓ VAGY TOVÁBBFORGALMAZÁS CÉLJÁBÓL. A SZOFTVERRE ESETLEGES GARANCIA KIZÁRÓLAG A LICENCSZERZŐDÉS VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS (ÉRTELEMSZERŰEN) FELTÉTELEI ÉRTELMÉBEN VONATKOZIK.

SZERZŐI JOGI ÉS VÉDJEGYEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉSEK

A Tripadvisor, a bagoly logó, az értékelések buborékai és minden más termék- vagy szolgáltatásnév és szlogen, amely a Szolgáltatásokban szerepel, a Tripadvisor és/vagy beszállítói vagy licenctulajdonosai bejegyzett és/vagy közjogi védjegye, és a Tripadvisor vagy a megfelelő védjegytulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül nem másolható, imitálható vagy használható fel részben vagy egészben. Ezenkívül a Szolgáltatások megjelenése, ideértve a webhelyeinket és minden oldalfejlécet, egyedi grafikát, gombikont és az ugyanehhez kapcsolódó szkriptet, a Tripadvisor szolgáltatási védjegye, védjegye és/vagy arculati jegye, és a Tripadvisor előzetes írásos engedélye nélkül nem másolható, imitálható vagy használható fel részben vagy egészben. A Szolgáltatásokban megemlített egyéb védjegyek, bejegyzett védjegyek, terméknevek, vállalatnevek és logók a megfelelő jogtulajdonosokhoz tartoznak. A jelen Megállapodásban máshol meghatározott eseteket kivéve, bármely termékre, szolgáltatásra, folyamatra vagy egyéb információra való hivatkozás kereskedelmi név, védjegy, gyártó, beszállító vagy egyéb szerint nem jelent vagy jelez támogatást, szponzori viszonyt vagy ajánlást a Tripadvisor részéről.

Minden jog fenntartva. A Tripadvisor nem vállal felelősséget a Tripadvisoron kívüli más felek által üzemeltetett webhelyek tartalmáért.

A törvénysértő tartalmakkal kapcsolatos értesítés és az eltávolításra vonatkozó irányelvek

A Tripadvisor az „értesítés és eltávolítás” elvét követi. Ha bármilyen panasza vagy kifogása van a Tartalommal kapcsolatban, ideértve a Szolgáltatásokban közzétett felhasználói üzeneteket, vagy ha úgy véli, hogy a Szolgáltatásokban közzétett anyagok vagy tartalmak az Ön szerzői jogait sértik, az értesítésre és eltávolításra vonatkozó eljárásunk követésével azonnal értesítsen minket. Ide kattintva megtekintheti a Szerzői jogokra vonatkozó irányelvet és eljárást. Az eljárást követően a Tripadvisor a jogos és kellően megalapozott panaszokkal foglalkozik úgy, hogy megtesz minden észszerű erőfeszítést a nyilvánvalóan törvénysértő tartalom észszerű időn belül történő eltávolítása érdekében.

SZOLGÁLTATÁSOK MÓDOSÍTÁSA; MEGSZÜNTETÉS

A Tripadvisor saját belátása alapján időről időre módosíthatja, kiegészítheti vagy törölheti a jelen Megállapodás szerződési feltételeit vagy azok bármely szakaszát, ha ezt jogi, általános szabályozási vagy technikai okokból indokoltnak látja, illetve a nyújtott Szolgáltatások jellegének vagy a Szolgáltatások elrendezésének megváltozása esetén. Ezt követően Ön kifejezetten kötelezőnek fogadja el magára nézve a jelen Megállapodás módosított szerződési feltételeit.

A Tripadvisor-vállalatok a Szolgáltatások bármely aspektusát bármikor módosíthatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik, ideértve a Szolgáltatások bármely funkciójának, adatbázisának vagy tartalmának elérhetőségét. A Tripadvisor-vállalatok előzetes értesítés vagy felelősség keletkezése nélkül korlátozhatják vagy egyéb módon akadályozhatják a Szolgáltatások egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférését technikai vagy biztonsági okokból, hogy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok elvesztését vagy megsemmisítését megakadályozzák; illetve ha a Tripadvisor és/vagy partnervállalatai a saját hatáskörükben úgy ítélik meg, hogy Ön megsértette a jelen Megállapodás, jogszabály vagy szabályzat rendelkezéseit, illetve ha a Tripadvisor és/vagy partnervállalatai úgy döntenek, hogy a Szolgáltatások valamely aspektusát megszüntetik.

HA MOST VAGY BÁRMELY ILYEN VÁLTOZÁSRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS KÖZZÉTÉTELÉT KÖVETŐEN FOLYTATJA A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁT, AZZAL ELFOGADJA AZ ILYEN MÓDOSÍTÁSOKAT.

A Tripadvisor az Önnel fennálló jelen Megállapodást előzetes értesítés nélkül felmondhatja, ha jóhiszeműen úgy véli, hogy Ön megsértette ezt a Megállapodást, illetve hogy a felmondás észszerűen szükséges a Tripadvisor-vállalatok és/vagy a Szolgáltatások más felhasználói jogainak megvédéséhez. Ez azt jelentheti, hogy nem biztosítjuk tovább a Szolgáltatásokat Önnek.

JOGHATÓSÁG ÉS HELYSZÍN

A jelen webhely tulajdonosa és üzemeltetője a TripAdvisor LLC, egy Egyesült Államokban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság. A jelen Megállapodásra és az abból eredő vagy azzal, illetve annak tárgyával vagy megkötésével kapcsolatban felmerülő minden jogvitára vagy igényre (ideértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy igényeket is) a Massachusetts Szövetségi Állam (Amerikai Egyesült Államok) törvényei az irányadók és azokkal összhangban kell a fentieket értelmezni. Ön ezennel elfogadja Massachusetts (Amerikai Egyesült Államok) bíróságait kizárólagos joghatóságként és helyszínként, és ezen bíróságok igazságos döntéshozatalára és kényelmére támaszkodik minden (szerződésből fakadó vagy szerződésen kívüli) jogvita kapcsán, amely a Szolgáltatások Ön vagy bármely külső fél általi használatából fakad, vagy ahhoz kapcsolódik. Ön elfogadja, hogy bármely keresetet, amellyel esetleg előáll a Tripadvisor ellenében a Szolgáltatásokból fakadóan, vagy azokhoz kapcsolódóan, egy, a témakörben kompetens joghatóság bírósága elé kell terjeszteni és ott rendezni az Amerikai Egyesült Államok Massachusetts Szövetségi Államában. A Szolgáltatások nem használhatók olyan joghatóságokban, ahol nem számít hatályosnak a jelen szerződési feltételek minden rendelkezése, korlátozás nélkül ideértve a jelen bekezdést is. A jelen rendelkezésben foglalt egyetlen kikötés sem korlátozza a TripAdvisor LLC azon jogát, hogy Ön ellen bármely más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy bíróságok előtt jogi eljárást indítson. Az előbb említettek nem alkalmazandóak abban a körben, amelyben a lakóhelye szerinti ország jogszabályai másik jogszabályok és/vagy joghatóság alkalmazását írja elő – különösen, ha a Szolgáltatásokat fogyasztóként használja –, és ezt nem lehet szerződésben kizárni, illetve az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezménye nem vonatkozik rá, ha egyébként alkalmazandó lenne. Ha Ön fogyasztóként használja a Szolgáltatásokat, és nem vállalkozásként vagy Vállalkozás képviselőjeként, akkor jogosult lehet arra, hogy a Tripadvisorral szemben pert indítson a lakóhelye szerinti ország Bíróságain. Ezt a rendelkezést a lakóhelye szerinti ország jogszabályai által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazni kell.

VALUTAVÁLTÓ

A valutaárfolyamok alapját különböző nyilvánosan hozzáférhető források jelentik, és csak iránymutatásként szolgálnak. Az árfolyamok pontossága nem hitelesített, és a valódi árfolyamok eltérhetnek. Az árfolyamadatok nem feltétlenül frissülnek naponta. A megadott információkat pontosnak véljük, ám a Tripadvisor-vállalatok nem szavatolják vagy garantálják az ilyen jellegű pontosságot. Ha az információkat bármilyen pénzügyi célra használja fel, javasoljuk, hogy kérjen tanácsot egy képesített szakembertől a valutaárfolyamok pontosságának ellenőrzése érdekében. Nem hagyjuk jóvá az információk felhasználását bármely egyéb célra, mint az Ön általi személyes felhasználás, és kifejezetten tilos az ilyen információk kereskedelmi célú újraértékesítése, továbbforgalmazása és felhasználása.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból visszavonjunk bármilyen felhasználónevet, fióknevet, becenevet, azonosítót vagy egyéb felhasználói azonosítót anélkül, hogy Önnel szemben felelősségünk keletkezne.

Ön elfogadja, hogy a Tripadvisor és/vagy partnervállalatai és Ön között a jelen Megállapodás eredményeként vagy a Szolgáltatások használatából fakadóan nem áll fenn vegyesvállalati, ügynöki, partneri vagy munkaviszony.

A jelen Megállapodás részünkről történő teljesítése a létező jogszabályok és jogi eljárások függvénye, és a Megállapodásban foglaltak nem korlátozzák arra vonatkozó jogunkat, hogy eleget tegyünk a rendfenntartási vagy egyéb kormányzati vagy jogi szervek kéréseinek vagy előírásainak a Szolgáltatások Ön által történő felhasználását illetően, vagy az ilyen felhasználás kapcsán nekünk megadott vagy általunk begyűjtött információk tekintetében. Ön a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben elfogadja, hogy bármely igénnyel vagy kereseti jogalappal, amely a Szolgáltatások Ön által történő eléréséből vagy felhasználásából fakad, vagy ahhoz kapcsolódik, az ilyen igény vagy kereseti jogalap megjelenését vagy felhalmozódását követő kettő (2) éven belül előáll, ellenkező esetben az ilyen igény vagy kereseti jogalap visszavonhatatlanul érvényét veszti.

Ha a jelen Megállapodás bármely része érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul a hatályos jogszabályok alapján (korlátozás nélkül ideértve a fent leírt garanciakizárásokat és felelősségkorlátozásokat), az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést egy olyan érvényes és érvényesíthető rendelkezés váltja fel, amely a lehető legszorosabban megfelel az eredeti rendelkezés szándékának, és a jelen Megállapodás többi rendelkezése továbbra is érvényben marad.

A Megállapodás (és a benne hivatkozott bármely más szerződési feltétel) a teljes megállapodást jelenti Ön és a Tripadvisor között a jelen Szolgáltatások tekintetében, és hatálytalanít minden előzetes vagy egyidejű elektronikus, szóbeli vagy írásos közlést és javaslatot Ön és a Tripadvisor között a Szolgáltatások tekintetében. A jelen Megállapodás és bármely elektronikus értesítés kinyomtatott változata ugyanolyan mértékben és ugyanazon feltételek mellett elfogadható a jelen Megállapodáson alapuló vagy ahhoz kapcsolódó bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, mint bármely más üzleti dokumentum és feljegyzés, amelynek eredeti létrehozása és tárolása nyomtatott formában történt.

A következő szakaszok a jelen Megállapodás bármilyen módon történő megszüntetése esetén is érvényben maradnak:

A jelen Megállapodás szerződési feltételei elérhetők azon Tripadvisor-webhelyek és/vagy -alkalmazások nyelvein, amelyeken a Szolgáltatások hozzáférhetők.

Azok a webhelyek és/vagy alkalmazások, amelyeken a Szolgáltatások elérhetők, nem feltétlenül frissülnek periodikusan vagy rendszeresen, és így nem kell szerkesztői termékként nyilvántartásba kerülniük a hatályos jogszabályok alapján.

A Szolgáltatásokban megemlített fiktív vállalat-, termék-, személy- és karakternevek és/vagy adatok nem vonatkoznak valódi személyekre, vállalatokra, termékekre vagy eseményekre.

A jelen Megállapodás semmilyen részét sem lehet úgy értelmezni, hogy az külső felek részére jogokat vagy előnyöket biztosít. A Tripadvisor partnervállalatait azonban kifejezetten a jelen Megállapodás harmadik fél kedvezményezettjeinek kell tekinteni.

A jelen Megállapodásból fakadó jogait és kötelezettségeit Ön nem ruházhatja át másra a hozzájárulásunk nélkül.

Az itt nem kifejezetten biztosított jogokat fenntartjuk magunknak.

SEGÍTSÉG A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

Kérdéseire választ kaphat a Súgóban, ahol elérhetőségeinket is megtalálja. Írhat nekünk a következő címre is:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Felhívjuk a figyelmét, hogy a TripAdvisor LLC a jogi értesítéseket vagy periratok átadását kizárólag a közvetlenül fent található címre elpostázva, papíralapon fogadja el. Az egyértelműség kedvéért, és kivétel nélkül, mi tehát a társvállalatainkhoz vagy a leányvállalatainkhoz érkező jogi értesítéseket vagy periratok átadását nem fogadjuk el.

©2018 TripAdvisor LLC. Minden jog fenntartva.

Legutóbb frissítve: 2018. október 1.