Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Médiaközpont

Newsroom

A TripAdvisor webhely szerződési feltételei és értesítései

Üdvözli a TripAdvisor webhely vagy a TripAdvisor mobil fejlesztései, ideértve a kapcsolódó alkalmazásokat (közös elnevezéssel a „Webhely”). A Webhely kizárólagos célja, hogy segítse ügyfeleinket az utazási információk összegyűjtésében, az utazással kapcsolatos ügyekben írt vélemények közlésében és az interaktív utazási fórumok használatában, valamint foglalási lehetőségek keresésében és utazások lefoglalásában; más célt a Webhely nem szolgál. A „mi” névmás és annak különböző ragozott formái és a „TripAdvisor” szó alatt a TripAdvisor LLC vállalatot, partnervállalatait és partneroldalait értjük (közös elnevezéssel: „TripAdvisor”). Az „Ön” névmás és annak ragozott formái alatt a Webhelyet meglátogató és/vagy a Webhely tartalmaihoz hozzájáruló ügyfelet értjük.

A Webhelyet azzal a feltétellel használhatja, hogy módosítás nélkül elfogad bármely és minden feltételt és értesítést, amely az alábbiakban szerepel (közös elnevezéssel: „Megállapodás”). A Webhely bármely módon történő elérésével és használatával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Megállapodás rendelkezéseit, és kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul veszi a Megállapodás feltételeit. Figyelmesen olvassa el a Megállapodást, mivel törvényes jogairól és azok korlátozásairól tartalmaz információkat, valamint egy szakaszban információt nyújt a hatályos jogszabályokról és a jogviták megoldásának joghatóságáról. Ha nem fogadja el kivétel nélkül mindegyik szerződési feltételt, nem használhatja a Webhelyet.

A jövőben megváltoztathatjuk vagy egyéb módon módosíthatjuk a Megállapodást az itt lefektetett szerződési feltételekkel összhangban, és Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha tovább használja a Webhelyet, azzal elfogadja a frissített vagy módosított Megállapodást. A jelen Megállapodás legutolsó módosításának dátumát a jelen oldal alján jelezzük. Minden módosítás a közzététellel válik hatályossá. A jelen szerződési feltételek lényeges változásairól a nekünk a regisztrációkor megadott e-mail címekre küldött tájékoztatással vagy a Webhelyünkön elhelyezett közleménnyel értesítjük tagjainkat. Időnként térjen vissza erre az oldalra, hogy megtekintse a Megállapodás aktuális verzióját.

A WEBHELY HASZNÁLATA

A Webhely használatának feltételeként Ön szavatolja az alábbiakat: (i) a jelen Webhelyen Ön által megadott információk valósak, pontosak, aktuálisak és hiánytalanok; (ii) ha rendelkezik TripAdvisor-fiókkal, megóvja annak adatait, és ha fiókját más személy használja, azt felügyeli, és azért teljes felelősséget vállal; (iii) Ön legalább 13 éves, hogy fiókot regisztrálhasson, és hozzájárulhasson a Webhely tartalmaihoz; és (iv) Ön megfelelő jogi felhatalmazással rendelkezik, hogy megkösse a Megállapodást, és a Webhelyet az itt lefektetett összes szerződési feltétel betartásával használja.

A TripAdvisor nem gyűjt tudatosan adatokat 13 év alatti személyektől. Saját kizárólagos belátásunk alapján fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bárkitől bármikor, bármely okból megtagadjuk a Webhelyhez és a kínált szolgáltatásainkhoz való hozzáférést (korlátozás nélkül ideértve a jelen Megállapodás megsértésének esetét).

A Webhely tartalmának vagy bármely szakaszának másolása, átvitele, reprodukálása, ismételt létrehozása, közzététele vagy terjesztése szigorúan tilos a TripAdvisor előzetes írásos engedélye nélkül. Ha engedélyt szeretne kérni a TripAdvisortól, azt az alábbi elérhetőségen teheti meg:

Director, Partnerships and Business Development
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA, Amerikai Egyesült Államok

A jelen szerződési feltételek értelmében a Webhely felhasználói nem fizetnek semmilyen díjat a Webhely használatáért. A Webhely azonban olyan külső webhelyekre mutató linkeket tartalmaz, amelyeket független szolgáltatók vagy kereskedők üzemeltetnek vagy birtokolnak. Az ilyen külső felek díjat kérhetnek a webhelyen nyújtott bizonyos tartalmak vagy szolgáltatások felhasználásáért. Emiatt az Ön által szükségesnek vagy megfelelőnek tartott módon vizsgálja meg, hogy kell-e díjat fizetnie, mielőtt bármely külső féllel bármilyen tranzakciót folytat. Ha a TripAdvisor a díjakkal kapcsolatos részleteket közöl a Webhelyen, az ilyen információk csak a kényelmet és a tájékoztatást szolgálják. A TripAdvisor semmilyen garanciát nem vállal az ilyen információk helyességéért, és nem vállal semmilyen felelősséget a külső webhelyeken kínált tartalmakért és szolgáltatásokért.

TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

A Webhelyen található tartalmak és információk (korlátozás nélkül ideértve az üzeneteket, adatokat, információkat, szövegeket, zenét, hangokat, fényképeket, grafikákat, videókat, térképeket, ikonokat, szoftvereket, kódokat és egyéb anyagokat), valamint az ilyen tartalmak és információk biztosítására használt infrastruktúra elemei a saját tulajdonunkat képezik. Ön elfogadja, hogy a Webhelyről vagy azon keresztül szerzett információkat, szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat nem módosítja, másolja le, terjeszti, viszi át, jeleníti meg, adja elő, reprodukálja, teszi közzé, adja licencbe, használja fel származtatott munkák készítésére, adja át, adja el vagy értékesíti tovább. Ezenfelül elfogadja az alábbiakat is:

 • (i) nem használja a Webhelyet és tartalmait kereskedelmi célokra;

 • (ii) a Webhely tartalmait és információit nem éri el, figyeli meg vagy másolja le bármely keresőrobot („robot”, „spider”, „scraper”) vagy egyéb automatikus vagy manuális módszer segítségével bármely célra kifejezett írásos engedélyünk nélkül;

 • (iii) nem sérti meg a Webhely robotkizáró fejléceinek korlátozásait, és nem kerüli meg az egyéb intézkedéseket, amelyek a Webhelyhez való hozzáférést akadályozzák vagy korlátozzák;

 • (iv) nem tesz olyan lépést, amely aránytalanul nagy terhelést jelent vagy jelenthet (saját kizárólagos belátásunk alapján) az infrastruktúránkra;

 • (v) nem helyez el a Webhely bármely részére mutató mélyhivatkozást bármely célra kifejezett írásos engedélyünk nélkül;

 • (vi) nem „keretezi be”, „tükrözi” vagy foglalja bele egyéb módon egy másik webhelybe a jelen Webhely bármely részét előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül;

 • (vii) nem tesz kísérletet a TripAdvisor által a Webhely vagy a szolgáltatások kapcsán használt bármely szoftverprogram módosítására, lefordítására, adaptálására, szerkesztésére, alkotóelemekre bontására vagy visszafejtésére.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

A TripAdvisor fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. A Webhelyen megadott személyes adatainak kezelése Adatvédelmi irányelveinknek megfelelően történik. Ide kattintva megtekintheti Adatvédelmi irányelveinket.

ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK ÉS EGYÉB INTERAKTÍV TERÜLETEK HASZNÁLATA

Örömmel vesszük, ha elmondja a véleményét. Tartsa szem előtt, hogy ha e-mailben, a Webhelyen írt hozzászólásként vagy egyéb módon tartalmakat küld be a Webhelyre – ideértve minden hotelértékelést, kérdést, fényképet vagy videót, megjegyzést, javaslatot, ötletet vagy hasonlót bármely beküldésben (közös elnevezéssel: „Beküldések”) –, azzal nem kizárólagos, jogdíjmentes, örök érvényű, átruházható, visszavonhatatlan és teljes mértékben allicencbe adható jogot biztosít a TripAdvisor és partnerei számára az alábbiakra: (a) az ilyen Beküldések felhasználása, reprodukálása, módosítása, adaptálása, lefordítása, terjesztése, közlése, azokból származékos munkák létrehozása, illetve nyilvános közzététele és bemutatása a világon bárhol, bármely médiumon keresztül, ennek eltervezése akár megtörtént már, akár később történik majd; és (b) az Ön által az ilyen Beküldéshez kapcsolódóan beküldött név felhasználása. Ön tudomásul veszi, hogy a TripAdvisor saját belátása alapján dönthet úgy, hogy hozzászólásainak vagy értékeléseinek szerzőjeként Önt feltünteti. Ezenfelül engedélyezi a TripAdvisor számára, hogy törvényi eljárást kezdeményezzen bármely személy vagy szervezet ellenében, aki vagy amely megsérti az Ön vagy a TripAdvisor jogait a Beküldésben a jelen Megállapodás megszegésével. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Beküldések nem bizalmasak, és nem képezik a saját tulajdonát.

A TripAdvisor nem szerkeszti és nem ellenőrzi a Webhelyen bármely csevegőszoba, üzenőfal vagy egyéb kommunikációs fórum segítségével közzétett vagy ott terjesztett felhasználói üzeneteket, és semmiféle felelősséggel nem tartozik az ilyen felhasználói üzenetekért. A TripAdvisor ettől függetlenül fenntartja magának a jogot, hogy bármely felhasználói üzenetet és/vagy a Webhelyről bármely tartalmat előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból, saját kizárólagos belátása alapján eltávolítson.

A Webhely tartalmazhat vitafórumokat, üzenőfalakat, értékelési szolgáltatásokat és egyéb fórumokat, amelyeken Ön vagy külső felek utazási élményekről szóló értékeléseket vagy egyéb tartalmakat, üzeneteket, anyagokat vagy egyéb elemeket tehetnek közzé a Webhelyen („Interaktív területek”). Ha a TripAdvisor ilyen Interaktív területeket biztosít, azokat Ön a saját kizárólagos felelősségére és a saját kockázatára használja. Bármely Interaktív terület használatával Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Webhelyen nem közöl, tölt fel, visz át, terjeszt, tárol, hoz létre vagy tesz egyéb módon közzé bármit az alábbiak közül:

 1. bármely olyan üzenet, adat, információ, szöveg, zene, hang, fénykép, grafika, kód vagy egyéb anyag („Tartalom”), amely hamis, törvénytelen, félrevezető, becsületsértő, rágalmazást tartalmazó, obszcén, pornográf, szeméremsértő, erkölcstelen, szuggesztív, zaklató vagy más zaklatását bátorító, fenyegető, adatvédelmi vagy személyiségi jogokat sértő, lázító, csalárd jellegű vagy egyéb módon sértő vagy kifogásolható;

 2. az online közösség számára törvényellenes módon sértő tartalom, például bármely csoporttal vagy egyénnel szemben rasszizmust, meggyőződésbeli radikalizmust, gyűlöletet vagy fizikai bántalmazást hirdető tartalmak;

 3. olyan tartalom, amely illegális tevékenységet vagy bűncselekményt jelent, ezekre buzdít, ezeket hirdeti vagy ezekre vonatkozó utasítást ad, büntetőjogi felelősséggel jár, bármely fél jogait sérti a világ bármely országában, vagy egyéb módon felelősségre vonáshoz vezet vagy megsért bármely helyi, állami, országos vagy nemzetközi jogszabályt, korlátozás nélkül ideértve az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) szabályait és bármely tőzsde bármely szabályát, korlátozás nélkül ideértve a New York-i értéktőzsdét (NYSE), a NASDAQ-ot és a Londoni Értéktőzsdét;

 4. olyan tartalom, amely utasításokat tartalmaz illegális tevékenységekhez, például illegális fegyverek készítéséhez vagy vásárlásához, mások adatvédelmi jogainak megsértéséhez vagy számítógépes vírusok terjesztéséhez vagy létrehozásához;

 5. bármely fél bármely szabadalmát, védjegyét, kereskedelmi titkát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi vagy tulajdonjogát sértő tartalom; különösen ide tartozik minden olyan tartalom, amely egy másik személy szerzői jog által védett munkájának törvénysértő vagy felhatalmazás nélküli másolását hirdeti, például kalózprogramok vagy ilyenekre mutató linkek biztosítása, információk nyújtása gyárilag telepített, másolásvédett eszközök megkerüléséhez vagy kalózváltozatú zene vagy ilyen fájlokra mutató linkek biztosítása;

 6. olyan tartalom, amely bármely személyt vagy szervezetet megszemélyesít, vagy egyéb módon tévesen tünteti fel az Ön kapcsolatát egy személlyel vagy egy szervezettel, köztük a TripAdvisorral;

 7. kéretlen promóciók, tömeges üzenetek vagy „spamek”, levélszemét küldése, lánclevelek, politikai kampányok, hirdetések, versenyek, nyereményhúzások vagy kérelmek;

 8. kereskedelmi tevékenységet és/vagy értékesítést magában foglaló tartalom az előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül, például versenyek, nyereményjátékok, cserék, hirdetések és piramisjátékok;

 9. bármely külső fél magánjellegű információi, korlátozás nélkül ideértve a vezetéknevet, a címet, a telefonszámot, az e-mail címet, a társadalombiztosítási azonosítót és a hitelkártyaszámokat;

 10. olyan anyag, amely korlátozott vagy jelszóval védett oldalakat, illetve rejtett lapokat vagy képeket tartalmaz (amelyekhez nem tartozik kimenő vagy bejövő link egy másik elérhető oldalra vagy oldalon);vírusok, sérült adatok vagy egyéb káros hatású fájlok;

 11. azon Interaktív terület(ek) témájához nem kapcsolódó tartalom, ahol a tartalmat közzétették;

 12. olyan tartalom vagy link, amely a TripAdvisor kizárólagos megítélése szerint (a) sérti az itt lefektetett korábbi rendelkezéseket; (b) kifogásolható; (c) korlátoz vagy gátol bármely más személyt, hogy az Interaktív területet vagy a Webhelyet használja vagy ebből élvezetet merítsen; vagy (d) a TripAdvisort, partnereit vagy felhasználóit kárnak vagy bármilyen jellegű felelősségre vonásnak teheti ki.

A TripAdvisor nem vállal felelősséget semmilyen olyan tartalom kapcsán, amelyet Ön vagy bármely külső fél tesz közzé, tárol vagy tölt fel, illetve ezek bármilyen jellegű elvesztéséért vagy sérüléséért, és a TripAdvisor nem felelős semmilyen hibáért, becsületsértésért, rágalmazásért, kihagyásért, hamis vádért, illetve obszcén, pornográf vagy profán tartalomért, amellyel találkozhat. Interaktív szolgáltatások biztosítójaként a TripAdvisor nem vállal felelősséget semmilyen kijelentésért, állításért vagy tartalomért, amely felhasználóitól származik bármilyen nyilvános fórumon, személyes honlapon vagy egyéb Interaktív területen. Habár a TripAdvisor nem köteles szűrni, szerkeszteni vagy megfigyelni bármely tartalmat, amelyet bármely Interaktív területen keresztül tesznek közzé vagy terjesztenek, a TripAdvisor fenntartja magának a jogot, hogy kizárólagos belátása alapján értesítés nélkül eltávolítson, kiszűrjön, lefordítson vagy szerkesszen bármely tartalmat, amelyet a Webhelyen közzétettek vagy tárolnak, illetve, hogy ezekkel a műveletekkel külső feleket megbízzon, mindezt bármikor és bármilyen okból, és kizárólag az Ön felelőssége, hogy saját költségére biztonsági másolatokat készítésen a Webhelyen közzétett vagy tárolt bármely tartalomról, valamint ezek cseréje.

Ha megállapítást nyer, hogy szerzői személyhez fűződő jogokkal rendelkezik a Tartalom kapcsán (ideértve a forrásmegjelölésre és a sértetlenségre vonatkozó jogokat), Ön ezennel kijelenti, hogy (a) nem várja el, hogy a Tartalommal, az abból származó munkákkal vagy annak frissítéseivel kapcsolatban bármely, a személyazonosság megállapítására alkalmas információt használjunk; (b) nem emel kifogást a Tartalomnak a TripAdvisor, licenctulajdonosai, jogutódjai és megbízottjai által történő közzététele, felhasználása, módosítása, törlése és kihasználása ellen; (c) örökre lemond minden tekintetben minden személyhez fűződő jogáról a Tartalom szerzőjeként; és (d) örökre felmenti a TripAdvisort, licenctulajdonosait, jogutódjait és megbízottjait bármely kereset alól, amelyet egyébként benyújtana a TripAdvisorral szemben bármely ilyen személyhez fűződő jogára hivatkozva.

Az Interaktív területek vagy a Webhely más részeinek fentiekkel ellentétben történő bármely felhasználása sérti a jelen Megállapodás feltételeit, és egyebek között az Ön jogainak megszüntetésével vagy felfüggesztésével járhat az Interaktív területek és/vagy a Webhely használatára vonatkozóan.

FOGLALÁS KÜLSŐ BESZÁLLÍTÓKNÁL A TRIPADVISORON KERESZTÜL

Az azonnali foglalás használata A TripAdvisor lehetővé teszi, hogy utazási lehetőségeket keressen, válasszon ki és foglaljon le külső beszállítóknál a TripAdvisor webhelyének elhagyása nélkül. Ha az Azonnali foglalás funkció segítségével foglal le utazást, a TripAdvisor tagjává válik, amennyiben eddig nem volt az. A TripAdvisor tagjai értékelést írhatnak az utazásokról, részt vehetnek fórumbeszélgetésekben, elküldhetnek TripAdvisor-tartalmakat önmaguknak és másoknak e-mailben, elérhetnek és fogadhatnak csak tagoknak szóló hírleveleket és utazástervezési anyagokat, és részt vehetnek felmérésekben, versenyeken vagy nyereményjátékokban.

Az Azonnali foglalás használatával elfogadja az Adatvédelmi irányelveinkben ismertetett gyakorlatokat és a jelen szerződési feltételeket. Ezenfelül szavatolja, hogy Ön legalább 18 éves, megfelelő jogi felhatalmazással rendelkezik, hogy megkösse a Megállapodást, és az Azonnali foglalást és a Webhelyet az itt lefektetett szerződési feltételek betartásával használja, a megadott információi pedig a valóságnak megfelelnek és pontosak. Elfogadja továbbá, hogy az Azonnali foglalást kizárólag szabályszerű foglalásokra használja önmaga vagy mások számára, akik nevében törvényesen eljárhat. Tilos bármely hamis vagy csalárd természetű foglalás, és az ilyenre kísérletet tevő felhasználók TripAdvisor-tagságát megszüntethetjük. Ha rendelkezik TripAdvisor-fiókkal, megóvja annak adatait, és ha fiókját más személy használja, azt felügyeli, és azért teljes felelősséget vállal.

A WEBHELY FELHASZNÁLÓJAKÉNT (IDEÉRTVE AZ AZONNALI FOGLALÁST IS) ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY: (1) SEM A TRIPADVISOR, SEM TÁRSVÁLLALATAI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖN VAGY MÁSOK FELÉ AZ ÖN JELSZAVÁNAK VAGY FIÓKJÁNAK HASZNÁLATÁVAL VÉGZETT JOGOSULATLAN TRANZAKCIÓKÉRT; ÉS (2) JELSZAVÁNAK VAGY FIÓKJÁNAK JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁSA KAPCSÁN ÖN FELELŐSSÉGGEL TARTOZHAT A TRIPADVISOR ÉS MÁS FELHASZNÁLÓK FELÉ.

Amikor az Azonnali foglalás funkció segítségével végez foglalást, fizetési adatait begyűjtjük, majd elküldjük a beszállítónak a tranzakció elvégzése érdekében, ahogyan ezt Adatvédelmi irányelveink ismertetik. Vegye figyelembe, hogy fizetésének feldolgozását és a foglalás rögzítését a beszállító végzi, nem pedig a TripAdvisor.

A TripAdvisor és partnervállalatai önhatalmúlag nem avatkoznak be a foglalások folyamatába, ám fenntartjuk magunknak a jogot a foglalások törlésére vagy feldolgozásának megtagadására bizonyos körülmények fennállása esetén, például, ha egy foglalás többé nem érhető el, vagy ha ésszerű indokkal feltételezhetjük, hogy egy foglalási igény csalárd szándékú. A TripAdvisor ezenkívül fenntartja magának a jogot arra is, hogy foglalásának feldolgozása érdekében lépéseket tegyen az Ön személyazonosságának ellenőrzésére.

Abban a valószínűtlen esetben, ha egy foglalás a rendelés leadásakor elérhető, ám a bejelentkezés előtt elérhetősége megszűnik, az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége a beszállítóval való kapcsolatfelvétel alternatív megoldás keresése vagy a foglalás lemondása érdekében.

Külső beszállítók A TripAdvisor nem utazási iroda, így nem rendelkezik saját közlekedési szolgáltatásokkal és szálláshelyekkel, és ilyeneket nem kínál. Habár a TripAdvisor információkat jelenít meg külső beszállítók tulajdonában álló vendéglátóhelyekről, és az Azonnali foglalás funkcióval és partneroldalain elősegíti a foglalást bizonyos beszállítóknál, mindez semmilyen módon nem jelenti vagy jelzi, hogy a TripAdvisor külső beszállítókat támogat vagy hagy jóvá, illetve, hogy bármiféle viszony állna fenn a TripAdvisor és külső beszállítók között. Habár a TripAdvisor tagjai értékelhetnek és pontozhatnak bizonyos vendéglátóhelyeket saját tapasztalataik alapján, a TripAdvisor egyetlen külső beszállító termékeit vagy szolgáltatásait sem támogatja vagy ajánlja. Ön elfogadja, hogy a TripAdvisor nem felelős a külső beszállítóktól beszerzett és webhelyein vagy alkalmazásaiban megjelenített információk pontos és hiánytalan voltáért.

Ha foglalást végez egy külső beszállítónál, vállalja, hogy áttekinti és önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a beszállító vásárlási és webhelyhasználati feltételeit (a „Felhasználási feltételek”) és Adatvédelmi irányelveit, valamint a beszállító webhelyéhez vagy vendéglátóhelyéhez kapcsolódó egyéb szabályokat és irányelveket. A külső beszállítókkal való érintkezése a saját felelősségére történik. A TripAdvisor nem vállal felelősséget külső beszállítók cselekedetei, mulasztásai, hibái, kijelentései, garanciái, jogsértései vagy hanyagsága kapcsán, illetve a külső beszállítókkal való érintkezéséből fakadó esetleges személyi sérülések, halálesetek, anyagi károk, egyéb károk vagy kiadások kapcsán.

A jelen Webhely linkeket tartalmazhat beszállítók webhelyeire vagy egyéb webhelyekre, amelyek nem állnak a TripAdvisor üzemeltetése vagy ellenőrzése alatt. További információért tekintse meg a lenti, „Külső webhelyekre mutató linkek” című szakaszt.

Kiadó nyaralók lefoglalása partneroldalakon szereplő külső beszállítóknál A TripAdvisor és egyes partneroldalai piactérként működnek, ahol az utazók nyaralóbérlési megállapodásokat vagy bérleti tranzakciókat köthetnek vendéglátóhely-tulajdonosokkal és -vezetőkkel (a továbbiakban: „Hirdetők”). Felhasználóként felelősséget vállal a jelen Webhely és partneroldalaink használatáért és bármely olyan tranzakcióért, amely az Azonnali foglalás segítségével lefoglalt és/vagy partneroldalainkon megjelenő kiadó nyaralókhoz kapcsolódik. A jelen Webhelyen vagy partneroldalainkon szereplő kiadó nyaralók nem állnak a tulajdonunkban, azokat nem vezetjük, és nevükben nem lépünk szerződéses viszonyba.

Mivel sem a TripAdvisor, sem partnerei nem részes felei az utazók és a Hirdetők közötti bérleti tranzakcióknak, a felhasználók kizárólagos felelősségébe tartozik bármely jogvita vagy nézeteltérés minden megvalósult vagy potenciális tranzakció kapcsán Ön és a Hirdetők között, ideértve a meghirdetett vendéglátóhelyek minőségét, állapotát, biztonságosságát és törvényességét, a hirdetés tartalmának pontosságát, a Hirdető képességét egy kiadó nyaraló kibérlésére, valamint az Ön képességét egy kiadó nyaraló bérleti díjának rendezésére. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy külön bérleti szerződés megkötésére lehet szükség egy Hirdetővel, mielőtt foglalást tenne vagy megvásárolna egy terméket vagy szolgáltatást, és az ilyen szerződések további korlátozásokat jelenthetnek a foglalására, a termékre vagy a szolgáltatásra nézve.

Kiadó nyaralók fizetési feltételei

Ön elfogadja, hogy a Hirdetők vagy a Hirdetők nevében eljáró TripAdvisor-partnerek felé megfizeti a kiadó nyaralók lefoglalásához kapcsolódó szolgáltatási díjat a partneroldalon szereplő Felhasználási feltételeknek megfelelően. A TripAdvisor partnerei a Hirdetők korlátozott ügynökeként járhatnak el fizetésének a Hirdető felé történő továbbításának kizárólagos céljából.

A kiadó nyaralók díjával, a biztonsági kaucióval, a fizetések feldolgozásával és a lemondásokkal és visszatérítésekkel kapcsolatban partneroldalaink Felhasználási feltételei tartalmaznak további információkat. Ha partneroldalaink egyikén keresztül lefoglal egy kiadó nyaralót, azzal tudomásul veszi és elfogadja az adott webhely Felhasználási feltételeit és Adatvédelmi irányelveit.

ÚTI CÉLOK

Nemzetközi utazás Ha nemzetközi utazást foglal le külső beszállítóknál, vagy a jelen Webhely használatával nemzetközi utazásokat tervez, az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy megfeleljen az adott országok minden belépési követelményének, valamint, hogy rendben legyenek utazási okmányai, köztük az útlevelek és a vízumok.

Az útlevél- és vízumkövetelményekről a megfelelő nagykövetségen vagy konzulátuson kérhet tájékoztatást. Mivel az előírások bármikor változhatnak, a foglalás és az indulás előtt ellenőrizze a naprakész információkat. A TripAdvisor nem vállal felelősséget azon utazók felé, akiktől megtagadják a belépést egy repülőgépjáratra vagy országba, mivel az utazó nem rendelkezett a bármely légitársaság, hatóság vagy ország által előírt utazási okmányokkal, ideértve azokat az országokat is, amelyeken az utazó esetleg csak áthalad úti célja felé tartva.

Az Ön felelőssége továbbá tájékoztatást kérni kezelőorvosától az aktuális ajánlásokról és védőoltásokról nemzetközi utazása előtt, valamint biztosítani, hogy megfeleljen minden egészségügyi előírásnak, amely a belépés feltétele, és betartani az utazáshoz kapcsolódó minden egészségügyi útmutatást.

Habár a legtöbb utazás, ideértve a nemzetközi utakat is, incidens nélkül lezajlik, bizonyos úti célok nagyobb kockázattal járhatnak, mint mások. A TripAdvisor arra buzdítja az utasokat, hogy mielőtt utazást foglalnának nemzetközi úti célokra, járjanak utána az utazási tilalmaknak, figyelmeztetéseknek, felhívásoknak és tanácsoknak, amelyeket a saját kormány, és a célországok kormányai adtak ki.. AZ ADOTT NEMZETKÖZI ÚTI CÉLOKRA VALÓ UTAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSÉVEL A TRIPADVISOR NEM ÁLLÍTJA VAGY GARANTÁLJA, HOGY AZ ILYEN HELYEKRE VALÓ UTAZÁS TANÁCSOS VAGY KOCKÁZATMENTES, ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ILYEN ÚTI CÉLOKRA TETT UTAZÁSOKBÓL ESETLEGESEN FAKADÓ KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT.

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZAKASZT. EZ A SZAKASZ KORLÁTOZZA A TRIPADVISOR FELELŐSSÉGÉT ÖN FELÉ A WEBHELY ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA KAPCSÁN. HA NEM ÉRTI A JELEN SZAKASZBAN VAGY A MEGÁLLAPODÁSBAN MÁSHOL SZEREPLŐ FELTÉTELEKET, A WEBHELY ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJEN ÜGYVÉDI TANÁCSOT.

A WEBHELYEN KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PONTATLANSÁGOKAT VAGY HIBÁKAT TARTALMAZHATNAK, IDEÉRTVE A FOGLALÁSOK ELÉRHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ÉS AZ ÁRAZÁSI HIBÁKAT. A TRIPADVISOR, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS PARTNERVÁLLALATAI (KÖZÖS ELNEVEZÉSSEL A „TRIPADVISOR MEDIA GROUP VÁLLALATAI”) NEM GARANTÁLJÁK A WEBHELYEN MEGJELENŐ HOTELEK, KIADÓ NYARALÓK, REPÜLŐJÁRATOK, HAJÓJÁRATOK, AUTÓBÉRLETEK ÉS EGYÉB UTAZÁSI TERMÉKEK INFORMÁCIÓINAK ÉS LEÍRÁSAINAK PONTOSSÁGÁT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ÁRAZÁST, A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁST, A FÉNYKÉPEKET, A HOTEL VAGY KIADÓ NYARALÓ SZOLGÁLTATÁSAINAK LISTÁJÁT, AZ ÁLTALÁNOS TERMÉKLEÍRÁSOKAT, ÉRTÉKELÉSEKET ÉS PONTSZÁMOKAT STB.), ÉS KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ HIBÁK VAGY EGYÉB PONTATLANSÁGOK KAPCSÁN. A TRIPADVISOR EZENKÍVÜL KIFEJEZETTEN FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT A WEBHELYÜNKÖN SZEREPLŐ, ELÉRHETŐSÉGGEL VAGY ÁRAZÁSSAL KAPCSOLATOS HIBÁK ÉS/VAGY A HELYTELEN ÁRON VÉGZETT FÜGGŐ FOGLALÁSOK KIJAVÍTÁSÁRA.

A TRIPADVISOR MEDIA GROUP VÁLLALATAI NEM TESZNEK SEMMILYEN VÁLLALÁST A WEBHELYEN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (A WEBHELY TARTALMA) VAGY A WEBHELY BÁRMELY SZAKASZÁNAK BÁRMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁT ILLETŐEN, ÉS BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS WEBHELYEN VALÓ MEGJELENÉSE VAGY KÍNÁLATA NEM JELENTI EZEK TÁMOGATÁSÁT VAGY AJÁNLÁSÁT A TRIPADVISOR MEDIA GROUP VÁLLALATAI RÉSZÉRŐL. MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓT, SZOFTVERT, TERMÉKET ÉS SZOLGÁLTATÁST ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”), MINDENFAJTA GARANCIA NÉLKÜL BIZTOSÍTUNK. A TRIPADVISOR MEDIA GROUP VÁLLALATAI KIZÁRNAK MINDEN GARANCIÁT ÉS BÁRMILYEN JELLEGŰ FELTÉTELT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A WEBHELY, ANNAK SZERVEREI ÉS A TRIPADVISOR MEDIA GROUP VÁLLALATAITÓL KÜLDÖTT BÁRMELY E-MAIL VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTES. A TRIPADVISOR EZENNEL A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT EZEN INFORMÁCIÓKRA, SZOFTVEREKRE, TERMÉKEKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A TULAJDONJOGRA, A NYUGALOM ZAVARTALANSÁGÁRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT ÉS BÁRMILYEN JELLEGŰ FELTÉTELT.

A TRIPADVISOR EZENKÍVÜL KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN GARANCIÁT, VÁLLALÁST ÉS BÁRMILYEN JELLEGŰ EGYÉB FELTÉTELT A WEBHELY TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRA ÉS TULAJDONJOGI JELLEGÉRE VONATKOZÓAN.

A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN LEÍRTAK NEM ZÁRJÁK KI VAGY KORLÁTOZZÁK A TRIPADVISOR FELELŐSSÉGÉT (I) HANYAGSÁG ÁLTAL OKOZOTT HALÁLESET VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS; (II) CSALÁS; (III) CSALÓ SZÁNDÉKÚ HIBÁS ÁLLÍTÁS; (IV) SZÁNDÉKOS MULASZTÁS VAGY SÚLYOS GONDATLANSÁG ESETÉN; ÉS (V) BÁRMELY EGYÉB FELELŐSSÉG KAPCSÁN, AMELY A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN NEM ZÁRHATÓ KI.

A WEBHELYEN HOTELEKKEL VAGY KIADÓ NYARALÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓT VAGY UTAZÁSI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ KÜLSŐ BESZÁLLÍTÓK FÜGGETLEN ALVÁLLALKOZÓK, ÉS NEM A TRIPADVISOR MEDIA GROUP VÁLLALATAINAK ÜGYNÖKEI VAGY MUNKAVÁLLALÓI. A TRIPADVISOR MEDIA GROUP VÁLLALATAI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZ ILYEN BESZÁLLÍTÓK CSELEKEDETEI, MULASZTÁSAI, HIBÁI, KIJELENTÉSEI, GARANCIÁI, JOGSÉRTÉSEI VAGY HANYAGSÁGA KAPCSÁN VAGY AZ ILYEN ESETEKBŐL FAKADÓ ESETLEGES SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK, HALÁLESETEK, ANYAGI KÁROK, EGYÉB KÁROK VAGY KIADÁSOK KAPCSÁN. A TRIPADVISOR MEDIA GROUP VÁLLALATAI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET, ÉS NEM TÉRÍTENEK VISSZA SEMMILYEN ÖSSZEGET BÁRMELY KÉSÉS, TÖRLÉS, TÚLFOGLALÁS, SZTRÁJK, VIS MAIOR VAGY EGYÉB OK ESETÉN, AMELY KÖZVETLEN BEFOLYÁSUKON KÍVÜL ESIK, ÉS NEM FELELŐSEK BÁRMELY KIEGÉSZÍTŐ KIADÁS, KIHAGYÁS, KÉSÉS, ÁTIRÁNYÍTÁS VAGY BÁRMELY KORMÁNYZATI VAGY HATÓSÁGI INTÉZKEDÉS KAPCSÁN.

A FENTIEK BETARTÁSÁVAL ÖN A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A WEBHELYET, ÉS A TRIPADVISOR MEDIA GROUP VÁLLALATAI (VAGY TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI ÉS PARTNEREI) KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐJOGI, JÁRULÉKOS, VAGY KÖVETKEZMÉNYI VESZTESÉG VAGY KÁR KAPCSÁN, BÁRMELY JÖVEDELEM, PROFIT, JÓ HÍRNÉV, ADAT VAGY SZERZŐDÉS KIESÉSE VAGY OLYAN VESZTESÉG VAGY KÁR KAPCSÁN, AMELY AZ ÜZLETMENET BÁRMILYEN TÍPUSÚ FENNAKADÁSÁBÓL FAKAD VAGY AHHOZ BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDIK, AHOL AZ EMLÍTETT FENNAKADÁS ABBÓL FAKAD VAGY BÁRMELY MÓDON AHHOZ KÖTŐDIK, HOGY ÖN ELÉRI, MEGJELENÍTI VAGY HASZNÁLJA A WEBHELYET, VAGY HOGY ÖN KÉSLELTETVE VAGY EGYÁLTALÁN NEM TUDJA ELÉRNI, MEGJELENÍTENI VAGY HASZNÁLNI A WEBHELYET (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZT, HOGY ÖN A WEBHELYEN MEGJELENŐ ÉRTÉKELÉSEKRE ÉS VÉLEMÉNYEKRE TÁMASZKODIK, A WEBHELYEN KERESZTÜL ÉRKEZETT BÁRMELY SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUST, INFORMÁCIÓT, SZOFTVERT, HIVATKOZOTT WEBHELYET, TERMÉKET ÉS SZOLGÁLTATÁST, VALAMINT A WEBHELY ELÉRÉSÉBŐL, MEGJELENÍTÉSÉBŐL ÉS HASZNÁLATÁBÓL EGYÉB MÓDON FAKADÓ ESETEKET), A HANYAGSÁG, A SZERZŐDÉS, A KÁROKOZÁS ÉS AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉTŐL ÉS MÁS ELVEKTŐL FÜGGETLENÜL, ÉS ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A TRIPADVISOR ÉRTESÜLT AZ ILYEN KÁROK ESHETŐSÉGÉRŐL.

A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÁS NEM ÉRINTI A TÖRVÉNYILEG KÖTELEZŐ JOGOKAT, AMELYEK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN NEM ZÁRHATÓK KI.

Ha a TripAdvisor Media Group vállalatainak felelőssége megállapításra kerül bármely veszteség vagy kár kapcsán, amely a webhelyeink vagy szolgáltatásaink Ön által történő felhasználásából fakad vagy bármely módon ahhoz köthető, a TripAdvisor Media Group vállalatainak összesített felelőssége minden esetben a következő lehetőségek közül a nagyobbik összegre korlátozódik: (a) a TripAdvisor részére a Webhelyen végzett tranzakció(k) kapcsán kifizetett tranzakciós díjak, amelyek kapcsán az igény előállt; vagy (b) egyszáz amerikai dollár (100 USD).

A felelősség korlátozása a felek közötti kockázatmegosztást tükrözi. A jelen szakaszban leírt korlátozások akkor is érvényben maradnak, ha a jelen feltételekben meghatározott bármely korlátozott jogorvoslati lehetőségről bebizonyosodik, hogy nem érte el az alapvető célját. A jelen feltételekben leírt felelősségkorlátozások a TripAdvisor Media Group vállalatai javára emelkednek jogerőre.

KÁRTALANÍTÁS

Ön elfogadja, hogy megvédi és kártalanítja a TripAdvisort, partnereit és a fentiek bármely tisztségviselőjét, igazgatóját, munkavállalóját és ügynökét bármely igénnyel, kereseti jogalappal, követeléssel, visszafizetéssel, veszteséggel, kárral, bírsággal, büntetéssel és bármilyen egyéb jellegű vagy természetű költséggel vagy kiadással szemben és azok kapcsán, korlátozás nélkül ideértve az ésszerű mértékű ügyvédi és könyvelési díjakat, amelyekkel külső felek állnak elő az alábbiak eredményeként:

 • (i) Ön megsértette a jelen Megállapodás vagy a benne hivatkozott bármely dokumentum rendelkezéseit;

 • (ii) Ön megsértett bármely jogszabályt vagy egy külső fél jogait; vagy

 • (iii) a webhely Ön által történő felhasználásából fakadóan.

KÜLSŐ WEBHELYEKRE MUTATÓ LINKEK

A Webhely tartalmazhat a TripAdvisoron kívüli más felek által üzemeltetett webhelyekre mutató linkeket. Az ilyen internetes linkek csak a tájékoztatást szolgálják. Az ilyen webhelyek nem állnak az irányításunk alatt, és nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért vagy az ilyen webhelyek adatvédelmi vagy egyéb gyakorlataiért. Ezenfelül az Ön felelőssége megtenni a szükséges óvintézkedéseket annak biztosítására, hogy bármely kiválasztott link vagy letöltött szoftver (akár erről a Webhelyről, akár máshonnan) mentes legyen az olyan elemektől, mint a vírusok, férgek, trójaiak, hibák és egyéb káros hatású elemek. Az, hogy ilyen webhelyekre mutató linkeket tüntetünk fel, nem jelenti az ilyen webhelyeken található anyagok támogatását vagy bármilyen kapcsolatot annak üzemeltetőivel. Egyes esetekben egy külső webhely arra kérheti, hogy TripAdvisor-profilját kösse össze egy külső webhelyen található profillal. Ez pusztán választás kérdése, és az arra vonatkozó döntés, hogy ezen információk összekapcsolását engedélyezi, bármikor visszavonható (a külső webhelyen).

A WEBHELYEN ELÉRHETŐ SZOFTVEREK

Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a webhelyeken található tartalmak kizárólagos célja információt szolgáltatni a TripAdvisor szolgáltatásai, webhelyei, partnerei és az Amerikai Egyesült Államokban, annak területein, tulajdonain és protektorátusain elérhető egyéb termékek kapcsán, valamint ezek hirdetése. A TripAdvisor webhelyeit a TripAdvisor irányítja az Amerikai Egyesült Államok Massachusetts Szövetségi Államában található irodáiból. A TripAdvisor nem tesz vállalást arra vonatkozóan, hogy a TripAdvisor webhelyein található tartalmak helyénvalók vagy az Amerikai Egyesült Államok területén kívül használatra elérhetők. Azok a felhasználók, akik az Amerikai Egyesült Államok területén kívülről érik el a TripAdvisor webhelyét, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és az ő felelősségük az esetleges helyi jogszabályok betartása azok hatályosságának mértékéig. A TripAdvisor webhelyein található szoftverekre ezenfelül vonatkozik az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozása is. A TripAdvisor webhelyein található szoftverek nem tölthetők le és nem exportálhatók vagy újraexportálhatók egyéb módon (a) Kuba, Irak, Szudán, Észak-Korea, Irán, Szíria és bármely olyan ország területére, amelyre az Amerikai Egyesült Államok embargót vetett ki, illetve ezen országok állampolgárai vagy lakosai számára; és (b) bármely olyan személynek, aki szerepel az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által vezetett különösen kiemelt állampolgárok („Specially Designated Nationals”) listáján vagy az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által vezetett tiltott megrendelések listáján („Table of Deny Orders”). A TripAdvisor webhelyeinek használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy nem tartózkodik ilyen országokban, nem áll azok irányítása alatt, nem állampolgára vagy lakosa azoknak, és nem szerepel ezeken a listákon.

A TripAdvisor webhelyeiről letölthető bármely szoftver („Szoftver”) a TripAdvisor, partnerei vagy külső felek szerzői jog által védett terméke (az adott megjelölés szerint). Az ilyen Szoftver Ön által történő felhasználására az esetleges végfelhasználói licencszerződés feltételei érvényesek, amely a Szoftverhez tartozik, vagy annak részét képezi („Licencszerződés”). Ha egy Szoftverhez Licencszerződés tartozik vagy ilyet tartalmaz, csak abban az esetben telepítheti vagy használhatja a Szoftvert, ha előbb elfogadta a Licencszerződés feltételeit. Ha egy Szoftverhez, amely a Webhelyről letölthető, nem tartozik Licencszerződés, és ilyet nem tartalmaz, ezennel korlátozott, személyes, át nem ruházható licencet adunk Önnek, a felhasználónak a Szoftver felhasználására a Webhely megtekintése és egyéb módon történő felhasználása érdekében a jelen szerződési feltételek betartásával, és minden más cél kizárásával.

Vegye figyelembe, hogy minden szoftver tulajdonosa a TripAdvisor és/vagy partnerei (korlátozás nélkül ideértve a Webhelyen szereplő minden HTML-, XML- és Java-kódot és ActiveX-vezérlőt), és azokat szerzői jogi törvények és nemzetközi szerződések rendelkezései védik. A Szoftver bármely reprodukciója vagy továbbforgalmazása kifejezetten tilos, és súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezés megsértői a lehető legteljesebb mértékű felelősségre vonásra számíthatnak.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER MÁSOLÁSA VAGY REPRODUKÁLÁSA BÁRMELY MÁS SZERVERRE VAGY HELYRE TOVÁBBI REPRODUKCIÓ VAGY TOVÁBBFORGALMAZÁS CÉLJÁBÓL. A SZOFTVERRE ESETLEGES GARANCIA KIZÁRÓLAG A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEI ÉRTELMÉBEN VONATKOZIK.

SZERZŐI JOGI ÉS VÉDJEGYEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉSEK

A Webhely minden tartalmára vonatkozik a következő: ©2016 TripAdvisor. Minden jog fenntartva. A TripAdvisor nem vállal felelősséget a TripAdvisoron kívüli más felek által üzemeltetett webhelyek tartalmáért. A TRIPADVISOR, a bagoly logó, az értékelések buborékai és minden más termék- vagy szolgáltatásnév és szlogen, amely a Webhelyen szerepel, a TripAdvisor és/vagy beszállítói vagy licenctulajdonosai bejegyzett és/vagy közjogi védjegye, és a TripAdvisor vagy a megfelelő védjegytulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül nem másolható, imitálható vagy használható fel részben vagy egészben. Ezenkívül a Webhely megjelenése, ideértve minden oldalfejlécet, egyedi grafikát, gombikont és szkriptet, a TripAdvisor szolgáltatási védjegye, védjegye és/vagy arculati jegye, és a TripAdvisor előzetes írásos engedélye nélkül nem másolható, imitálható vagy használható fel sem részben, semegészben. A Webhelyen megemlített egyéb védjegyek, bejegyzett védjegyek, terméknevek, vállalatnevek és logók a megfelelő jogtulajdonosokhoz tartoznak. A bármely termékre, szolgáltatásra, folyamatra vagy egyéb információra való link kereskedelmi név, védjegy, gyártó, beszállító vagy egyéb szerint nem jelent vagy jelez támogatást, szponzori viszonyt vagy ajánlást a TripAdvisor részéről.

A törvénysértő tartalmakkal kapcsolatos értesítés és az eltávolításra vonatkozó irányelvek

A TripAdvisor az „értesítés és eltávolítás” elvét követi. Ha bármilyen panasza vagy kifogása van anyagok vagy tartalmak kapcsán, ideértve a Webhelyen közzétett felhasználói üzeneteket, vagy ha úgy véli, hogy a Webhelyen közzétett anyagok vagy tartalmak az Ön szerzői jogait sértik, az értesítésre és eltávolításra vonatkozó eljárásunk követésével azonnal értesítsen minket. Az értesítésre és eltávolításra vonatkozó eljárásunk megtekintéséhez kattintson ide. Az eljárást követően a TripAdvisor megtesz minden ésszerű erőfeszítést a törvénysértő tartalom ésszerű időn belül történő eltávolítása érdekében.

Módosítások

A TripAdvisor saját belátása alapján időről időre módosíthatja, kiegészítheti vagy törölheti a jelen Szerződési feltételeket vagy azok bármely szakaszát, ha ezt jogi, általános szabályozási vagy technikai okokból indokoltnak látja, illetve a nyújtott szolgáltatás jellegének vagy a Webhely elrendezésének megváltozása esetén. Ezt követően Ön kifejezetten elfogadja és önmagára nézve kötelezőnek tekinti az így módosított Szerződési feltételeket.

A TripAdvisor szolgáltatásának bármely aspektusát bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti, ideértve bármely funkció, adatbázis vagy tartalom elérhetőségét. A TripAdvisor ezenkívül előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül korlátozásokat vezethet be bizonyos funkciók és szolgáltatások tekintetében, és korlátozhatja az Ön hozzáférését a Webhely egészéhez vagy egy részéhez vagy a TripAdvisor bármely más webhelyéhez technikai vagy biztonsági okokból, a jogosulatlan hozzáférés vagy az adatok elvesztésének vagy megsemmisülésének megakadályozása érdekében, vagy, ha saját kizárólagos belátásunk alapján úgy véljük, hogy Ön megsérti a jelen Szerződési feltételek, illetve bármely törvény vagy szabály bármely rendelkezését, és ha úgy dönt, hogy megszüntet egy szolgáltatást.

HA MOST VAGY BÁRMELY ILYEN VÁLTOZÁSRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS KÖZZÉTÉTELÉT KÖVETŐEN FOLYTATJA A TRIPADVISOR HASZNÁLATÁT, AZZAL ELFOGADJA AZ ILYEN MÓDOSÍTÁSOKAT.

JOGHATÓSÁG ÉS HELYSZÍN

A Webhelyet az Amerikai Egyesült Államokban működő szervezet működteti, és a jelen Megállapodásra az Amerikai Egyesült Államok Massachusetts Szövetségi Államának jogszabályai érvényesek. Ön ezennel elfogadja Massachusetts (Amerikai Egyesült Államok) bíróságait kizárólagos joghatóságként és helyszínként, és ezen bíróságok igazságos eljárására támaszkodik minden jogvita kapcsán, amely a jelen Webhely használatából fakad, vagy ahhoz kapcsolódik. Ön elfogadja, hogy bármely keresetet, amellyel esetleg előáll a TripAdvisor ellenében a Webhelyből fakadóan vagy ahhoz kapcsolódóan, egy, a témakörben kompetens joghatóság bírósága elé kell terjeszteni és ott rendezni az Amerikai Egyesült Államok Massachusetts Szövetségi Államában. A Webhely nem használható olyan joghatóságokban, ahol nem számít hatályosnak a jelen szerződési feltételek minden rendelkezése, korlátozás nélkül ideértve a jelen bekezdést is. A fentiek nem érvényesek annyiban, amennyiben a lakóhelye szerinti ország hatályos jogszabályai másik jogszabály és/vagy joghatóság alkalmazását írják elő, és ez szerződéssel nem zárható ki.

VALUTAVÁLTÓ

A valutaárfolyamok alapját különböző nyilvánosan hozzáférhető források jelentik, és csak iránymutatásként szolgálnak. Az árfolyamok pontossága nem hitelesített, és a valódi árfolyamok eltérhetnek. Az árfolyamadatok nem feltétlenül frissülnek naponta. Az alkalmazás által nyújtott információkat pontosnak véljük, ám a TripAdvisor és/vagy partnerei nem szavatolják vagy garantálják az ilyen jellegű pontosságot. Ha az információkat bármilyen pénzügyi célra használja fel, javasoljuk, hogy kérjen tanácsot egy képesített szakembertől a valutaárfolyamok pontosságának ellenőrzése érdekében. Nem hagyjuk jóvá az információk felhasználását bármely egyéb célra, mint az Ön általi személyes felhasználás, és kifejezetten tilos az ilyen információk kereskedelmi célú újraértékesítése, továbbforgalmazása és felhasználása.

TOVÁBBI MOBIL LICENCEK

A TripAdvisor-mobilszoftver egyes részei felhasználhatnak jogvédett anyagokat, amelyek használatát a TripAdvisor elismeri. Ezenfelül specifikus feltételek is vonatkoznak a TripAdvisor bizonyos mobilalkalmazásainak felhasználására. A TripAdvisor mobilalkalmazásaira vonatkozó specifikus értesítéseket a Mobil licencek oldalán találja meg.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ön elfogadja, hogy a TripAdvisor Media Group vállalatai és/vagy ezek partnerei és Ön között a jelen Megállapodás eredményeként vagy a Webhely felhasználásából fakadóan nem jön létre vegyesvállalati, ügynöki, partneri vagy munkaviszony.

A jelen Megállapodás részünkről történő teljesítése a létező jogszabályok és jogi eljárások függvénye, és a Megállapodásban foglaltak nem korlátozzák arra vonatkozó jogunkat, hogy eleget tegyünk a rendfenntartási vagy egyéb kormányzati vagy jogi szervek kéréseinek vagy előírásainak a Webhely Ön által történő felhasználását illetően vagy az ilyen felhasználás kapcsán nekünk megadott vagy általunk begyűjtött információk tekintetében. Ön a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben elfogadja, hogy bármely igénnyel vagy kereseti jogalappal, amely a Webhely Ön által történő eléréséből vagy felhasználásából fakad vagy ahhoz kapcsolódik, az ilyen igény vagy kereseti jogalap megjelenését vagy felhalmozódását követő kettő (2) éven belül előáll, ellenkező esetben az ilyen igény vagy kereseti jogalap visszavonhatatlanul érvényét veszti.

Ha a jelen Megállapodás bármely része érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul a hatályos jogszabályok alapján (korlátozás nélkül ideértve a fent leírt garanciakizárásokat és felelősségkorlátozásokat), az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést egy olyan érvényes és érvényesíthető rendelkezés váltja, amely a lehető legszorosabban megfelel az eredeti rendelkezés szándékának, és a Megállapodás többi rendelkezése továbbra is érvényben marad.

A Megállapodás (és a benne hivatkozott bármely más szerződési feltétel) a teljes megállapodást jelenti Ön és a TripAdvisor között a jelen Webhely tekintetében, és hatálytalanít minden előzetes vagy egyidejű elektronikus, szóbeli vagy írásos közlést és javaslatot az ügyfél és a TripAdvisor között a Webhely tekintetében. A jelen Megállapodás és bármely elektronikus értesítés kinyomtatott változata ugyanolyan mértékben és ugyanazon feltételek mellett elfogadható a jelen Megállapodáson alapuló vagy ahhoz kapcsolódó bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, mint bármely más üzleti dokumentum és feljegyzés, amelynek eredeti létrehozása és tárolása nyomtatott formában történt.

A jelen Szerződési feltételek a Webhely nyelvén állnak rendelkezésre. A konkrét Szerződési feltételeket, amelyekkel kapcsolatban kifejezi beleegyezését, a TripAdvisor nem tárolja egyesével.

A Webhely nem feltétlenül frissül periodikusan vagy rendszeresen, és így nem kell szerkesztői termékként nyilvántartásba kerülnie a hatályos jogszabályok alapján.

A Webhelyen megemlített fiktív vállalat-, termék-, személy- és karakternevek és/vagy adatok nem vonatkoznak valódi személyekre, vállalatokra, termékekre vagy eseményekre.

Az itt kifejezetten nem biztosított jogokat fenntartjuk magunknak.

SEGÍTSÉG A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

Kérdések esetén vagy elérhetőségeinkért keresse fel a Súgót. Írhat nekünk a következő címre is:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

©2016 TripAdvisor LLC. Minden jog fenntartva.