Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Médiaközpont

Newsroom

A Tripadvisor mobil felhasználási feltételei

Elismervény:

A Tripadvisor mobil szoftver egyes részei felhasználhatnak jogvédett anyagokat, melyek használatát ezzel elismerjük a következő licencek feltételeinek megfelelően.

iOS-licencek

IGListKit-licenc:

BSD-licenc

IGListKit-szoftver esetén

Copyright (c) 2016 Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

A továbbforgalmazás és a forráskódként és bináris formában való felhasználás módosítással vagy anélkül is megengedett, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: A továbbforgalmazott forráskódban meg kell őrizni a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot. Bináris formában való továbbforgalmazás esetén reprodukálni kell a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot a forgalmazáshoz mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban. A Facebook és hozzájárulói neve sem használható fel kifejezett és előzetes írásos engedély nélkül a jelen szoftver származtatott termékeinek népszerűsítésére vagy hirdetésére.

A JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR KAPCSÁN (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT KIESÉSÉT, AZ ADATOK VAGY PROFIT ELVESZTÉSÉT, VALAMINT AZ ÜZLETMENET FENNAKADÁSÁT), FAKADJANAK AZOK BÁRMILYEN OKBÓL, A FELELŐSSÉG ELVÉTŐL FÜGGETLENÜL, AKÁR SZERZŐDÉS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY KÁROKOZÁS ESETÉN (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYÉB ESETEKET IS), AMELY BÁRMELY MÓDON A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL FAKAD, MÉG HA A FENTIEK ÉRTESÜLTEK IS AZ ILYEN KÁR ESHETŐSÉGÉRŐL.

Felhasználási feltételek

Alamofire-licenc:

Copyright (c) 2014–2016 Alamofire Software Foundation ( http://alamofire.org/ )

Minden olyan személy, aki megszerzi ezen szoftver vagy a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a továbbiakban: a „Szoftver”) egy példányát, a következő feltételekkel ezennel térítésmentes engedélyt kap, hogy korlátozás nélkül értékesítse a Szoftvert (ideértve többek között a felhasználás, másolás, módosítás, összeolvasztás, közzététel, terjesztés, allicencbe adás és/vagy a Szoftver példányainak értékesítési jogát is), valamint hogy erre feljogosítsa azokat a személyeket, akiknek ezt a szoftvert biztosítja:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatnak, valamint ennek az engedélyező nyilatkozatnak a Szoftver minden példányában vagy lényeges részében szerepelnie kell.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELNEK OLYAN IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AMELY SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB OK ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN MERÜL FEL A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ABBÓL KÖVETKEZŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

Felhasználási feltételek

PromiseKit-licenc:

Copyright 2016 Max Howell; mxcl@me.com

Minden olyan személy, aki megszerzi ezen szoftver vagy a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a továbbiakban: a „Szoftver”) egy példányát, a következő feltételekkel ezennel térítésmentes engedélyt kap, hogy korlátozás nélkül értékesítse a Szoftvert (ideértve többek között a felhasználás, másolás, módosítás, összeolvasztás, közzététel, terjesztés, allicencbe adás és/vagy a Szoftver példányainak értékesítési jogát is), valamint hogy erre feljogosítsa azokat a személyeket, akiknek ezt a szoftvert biztosítja:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatnak, valamint ennek az engedélyező nyilatkozatnak a Szoftver minden példányában vagy lényeges részében szerepelnie kell.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELNEK OLYAN IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AMELY SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB OK ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN MERÜL FEL A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ABBÓL KÖVETKEZŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

Felhasználási feltételek

Az MCSegmented Control licence:

Copyright (c) 2011, MCSegmented Control és Matteo Caldari
Minden jog fenntartva.

A továbbforgalmazás és a forráskódként és bináris formában való felhasználás módosítással vagy anélkül is megengedett, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

 • A továbbforgalmazott forráskódban meg kell őrizni a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot.
 • Bináris formában való továbbforgalmazás esetén reprodukálni kell a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot a forgalmazáshoz mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 • Az MCSegmented Control és Matteo Caldari neve, valamint hozzájárulóik neve nem használható fel kifejezett és előzetes írásos engedély nélkül a jelen szoftver származtatott termékeinek népszerűsítésére vagy hirdetésére.

A JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR KAPCSÁN (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT KIESÉSÉT, AZ ADATOK VAGY PROFIT ELVESZTÉSÉT, VALAMINT AZ ÜZLETMENET FENNAKADÁSÁT), FAKADJANAK AZOK BÁRMILYEN OKBÓL, A FELELŐSSÉG ELVÉTŐL FÜGGETLENÜL, AKÁR SZERZŐDÉS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY KÁROKOZÁS ESETÉN (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYÉB ESETEKET IS), AMELY BÁRMELY MÓDON A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL FAKAD, MÉG HA A FENTIEK ÉRTESÜLTEK IS AZ ILYEN KÁR ESHETŐSÉGÉRŐL.

ZipArchive-licenc

Copyright (c) 2010–2015 Sam Soffes, http://soff.es

Minden olyan személy, aki megszerzi ezen szoftver vagy a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a továbbiakban: a „Szoftver”) egy példányát, a következő feltételekkel ezennel térítésmentes engedélyt kap, hogy korlátozás nélkül értékesítse a Szoftvert (ideértve többek között a felhasználás, másolás, módosítás, összeolvasztás, közzététel, terjesztés, allicencbe adás és/vagy a Szoftver példányainak értékesítési jogát is), valamint hogy erre feljogosítsa azokat a személyeket, akiknek ezt a szoftvert biztosítja:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatnak, valamint ennek az engedélyező nyilatkozatnak a Szoftver minden példányában vagy lényeges részében szerepelnie kell.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELNEK OLYAN IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AMELY SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB OK ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN MERÜL FEL A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ABBÓL KÖVETKEZŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

Felhasználási feltételek

Az SSZipArchive az MIT-licenc alapján van engedélyezve. A Minizip 1.1 egy kis mértékben módosított verziója is idetartozik, és a Zlib-licenc alapján van engedélyezve.

Appirater-licenc

Copyright (c) 2014 Arash Payan

Minden olyan személy, aki megszerzi ezen szoftver vagy a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a továbbiakban: a „Szoftver”) egy példányát, a következő feltételekkel ezennel térítésmentes engedélyt kap, hogy korlátozás nélkül értékesítse a Szoftvert (ideértve többek között a felhasználás, másolás, módosítás, összeolvasztás, közzététel, terjesztés, allicencbe adás és/vagy a Szoftver példányainak értékesítési jogát is), valamint hogy erre feljogosítsa azokat a személyeket, akiknek ezt a szoftvert biztosítja:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatnak, valamint ennek az engedélyező nyilatkozatnak a Szoftver minden példányában vagy lényeges részében szerepelnie kell.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELNEK OLYAN IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AMELY SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB OK ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN MERÜL FEL A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ABBÓL KÖVETKEZŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

További licenccel kapcsolatos információk

RestKit-licenc

Copyright 2009–2012 The RestKit Project

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

CocoaLumberjack-licenc

Copyright (c) 2010–2015 Deusty, LLC

Minden jog fenntartva.

A jelen szoftver továbbforgalmazása és a forráskódként és bináris formában való felhasználása módosítással vagy anélkül is megengedett, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

 • A továbbforgalmazott forráskódban meg kell őrizni a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot.
 • A Deusty és hozzájárulói neve sem használható fel a Deusty, LLC kifejezett és előzetes írásos engedélye nélkül a jelen szoftver származtatott termékeinek népszerűsítésére vagy hirdetésére.

A JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR KAPCSÁN (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT KIESÉSÉT, AZ ADATOK VAGY PROFIT ELVESZTÉSÉT, VALAMINT AZ ÜZLETMENET FENNAKADÁSÁT), FAKADJANAK AZOK BÁRMILYEN OKBÓL, A FELELŐSSÉG ELVÉTŐL FÜGGETLENÜL, AKÁR SZERZŐDÉS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY KÁROKOZÁS ESETÉN (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYÉB ESETEKET IS), AMELY BÁRMELY MÓDON A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL FAKAD, MÉG HA A FENTIEK ÉRTESÜLTEK IS AZ ILYEN KÁR ESHETŐSÉGÉRŐL.

Felhasználási feltételek

SOCKit-licenc

Copyright 2011–2014 NimbusKit

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

MagicalRecord-licenc

Copyright (c) 2010–2015 Magical Panda Software, LLC

Minden olyan személy, aki megszerzi ezen szoftver vagy a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a továbbiakban: a „Szoftver”) egy példányát, a következő feltételekkel ezennel térítésmentes engedélyt kap, hogy korlátozás nélkül értékesítse a Szoftvert (ideértve többek között a felhasználás, másolás, módosítás, összeolvasztás, közzététel, terjesztés, allicencbe adás és/vagy a Szoftver példányainak értékesítési jogát is), valamint hogy erre feljogosítsa azokat a személyeket, akiknek ezt a szoftvert biztosítja:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatnak, valamint ennek az engedélyező nyilatkozatnak a Szoftver minden példányában vagy lényeges részében szerepelnie kell.

Ez a szoftverlicenc megfelel a standard MIT-licencnek.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELNEK OLYAN IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AMELY SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB OK ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN MERÜL FEL A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ABBÓL KÖVETKEZŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

Felhasználási feltételek

Masonry-licenc

Copyright (c) 2011–2012 Masonry Team – https://github.com/SnapKit/Masonry

Minden olyan személy, aki megszerzi ezen szoftver vagy a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a továbbiakban: a „Szoftver”) egy példányát, a következő feltételekkel ezennel térítésmentes engedélyt kap, hogy korlátozás nélkül értékesítse a Szoftvert (ideértve többek között a felhasználás, másolás, módosítás, összeolvasztás, közzététel, terjesztés, allicencbe adás és/vagy a Szoftver példányainak értékesítési jogát is), valamint hogy erre feljogosítsa azokat a személyeket, akiknek ezt a szoftvert biztosítja:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatnak, valamint ennek az engedélyező nyilatkozatnak a Szoftver minden példányában vagy lényeges részében szerepelnie kell.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELNEK OLYAN IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AMELY SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB OK ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN MERÜL FEL A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ABBÓL KÖVETKEZŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

Felhasználási feltételek

card.io licenc

Copyright (c) 2013–2016 PayPal Holdings, Inc.

Minden olyan személy, aki megszerzi ezen szoftver vagy a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a továbbiakban: a „Szoftver”) egy példányát, a következő feltételekkel ezennel térítésmentes engedélyt kap, hogy korlátozás nélkül értékesítse a Szoftvert (ideértve többek között a felhasználás, másolás, módosítás, összeolvasztás, közzététel, terjesztés, allicencbe adás és/vagy a Szoftver példányainak értékesítési jogát is), valamint hogy erre feljogosítsa azokat a személyeket, akiknek ezt a szoftvert biztosítja:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatnak, valamint ennek az engedélyező nyilatkozatnak a Szoftver minden példányában vagy lényeges részében szerepelnie kell.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELNEK OLYAN IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AMELY SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB OK ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN MERÜL FEL A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ABBÓL KÖVETKEZŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

Felhasználási feltételek

uidevice-extension licenc

A card.io könyvtár az Erica Sadun uidevice-extension könyvtárából származtatott forráskódot tartalmaz.

Copyright (c) 2012 Erica Sadun. Minden jog fenntartva.

A továbbforgalmazás és a forráskódként és bináris formában való felhasználás módosítással vagy anélkül is megengedett, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

 • A továbbforgalmazott forráskódban meg kell őrizni a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot.
 • Bináris formában való továbbforgalmazás esetén reprodukálni kell a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot a forgalmazáshoz mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 • A JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR KAPCSÁN (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT KIESÉSÉT, AZ ADATOK VAGY PROFIT ELVESZTÉSÉT, VALAMINT AZ ÜZLETMENET FENNAKADÁSÁT), FAKADJANAK AZOK BÁRMILYEN OKBÓL, A FELELŐSSÉG ELVÉTŐL FÜGGETLENÜL, AKÁR SZERZŐDÉS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY KÁROKOZÁS ESETÉN (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYÉB ESETEKET IS), AMELY BÁRMELY MÓDON A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL FAKAD, MÉG HA A FENTIEK ÉRTESÜLTEK IS AZ ILYEN KÁR ESHETŐSÉGÉRŐL.

Ennek a könyvtárnak a forrása itt érhető el: https://github.com/erica/uidevice-extension

Eigen-licenc

Elsődlegesen engedélyezve a Mozilla nyilvános licenc 2.0-ás verziója (a továbbiakban: a „Licenc”) alapján. Az MPL 2.0 licenc példányát ezen az oldalon szerezheti be: http://www.mozilla.org/MPL/2.0

A forráskód példányát az alábbi oldalakon szerezheti be: https://bitbucket.org/eigen/eigen/ vagy http://eigen.tuxfamily.org/

Felhasználási feltételek

OpenCV-licenc

Copyright (C) 2000–2016 Intel Corporation Minden jog fenntartva.
Copyright (C) 2009–2011 Willow Garage Inc. Minden jog fenntartva.
Copyright (C) 2009–2016, NVIDIA Corporation Minden jog fenntartva.
Copyright (C) 2010–2013, Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva.
Copyright (C) 2015–2016, OpenCV Foundation Minden jog fenntartva.
Copyright (C) 2015–2016, Itseez Inc. Minden jog fenntartva.

A továbbforgalmazás és a forráskódként és bináris formában való felhasználás módosítással vagy anélkül is megengedett, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

 • A továbbforgalmazott forráskódban meg kell őrizni a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot.
 • Bináris formában való továbbforgalmazás esetén reprodukálni kell a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot a forgalmazáshoz mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 • A Facebook és hozzájárulói neve sem használható fel kifejezett és előzetes írásos engedély nélkül a jelen szoftver származtatott termékeinek népszerűsítésére vagy hirdetésére.

A jelen szoftvert a szerzői jogok tulajdonosai és a hozzájárulók adott állapotban („as is”) biztosítják, és kizárnak minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát, korlátozás nélkül ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett garanciákat. A szerzői jogok tulajdonosai és a hozzájárulók kizárnak minden felelősséget minden közvetlen, közvetett, járulékos, különleges, büntetőjogi vagy következményes kár kapcsán (korlátozás nélkül ideértve a helyettesítő áruk vagy szolgáltatások beszerzését, a használat kiesését, az adatok vagy profit elvesztését, valamint az üzletmenet fennakadását), fakadjanak azok bármilyen okból, a felelősség elvétől függetlenül, akár szerződés, objektív felelősség vagy károkozás esetén (ideértve a hanyagságot és egyéb eseteket is), amely bármely módon a jelen szoftver felhasználásából fakad, még ha a fentiek értesültek is az ilyen kár eshetőségéről.

Felhasználási feltételek

Kahuna-licenc

Minden szöveg és tervezés szerzői jogvédelem alatt áll (c) 2012–2014 Kahuna, Inc. Minden jog fenntartva.

Felhasználási feltételek

FMDB-licenc

Copyright (c) 2008–2014 Flying Meat Inc.

Minden olyan személy, aki megszerzi ezen szoftver vagy a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a továbbiakban: a „Szoftver”) egy példányát, a következő feltételekkel ezennel térítésmentes engedélyt kap, hogy korlátozás nélkül értékesítse a Szoftvert (ideértve többek között a felhasználás, másolás, módosítás, összeolvasztás, közzététel, terjesztés, allicencbe adás és/vagy a Szoftver példányainak értékesítési jogát is), valamint hogy erre feljogosítsa azokat a személyeket, akiknek ezt a szoftvert biztosítja:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatnak, valamint ennek az engedélyező nyilatkozatnak a Szoftver minden példányában vagy lényeges részében szerepelnie kell.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELNEK OLYAN IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AMELY SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB OK ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN MERÜL FEL A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ABBÓL KÖVETKEZŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

Felhasználási feltételek

MBProgressHUD-licenc

Copyright (c) 2009–2015 Matej Bukovinski

Minden olyan személy, aki megszerzi ezen szoftver vagy a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a továbbiakban: a „Szoftver”) egy példányát, a következő feltételekkel ezennel térítésmentes engedélyt kap, hogy korlátozás nélkül értékesítse a Szoftvert (ideértve többek között a felhasználás, másolás, módosítás, összeolvasztás, közzététel, terjesztés, allicencbe adás és/vagy a Szoftver példányainak értékesítési jogát is), valamint hogy erre feljogosítsa azokat a személyeket, akiknek ezt a szoftvert biztosítja:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatnak, valamint ennek az engedélyező nyilatkozatnak a Szoftver minden példányában vagy lényeges részében szerepelnie kell.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELNEK OLYAN IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AMELY SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB OK ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN MERÜL FEL A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ABBÓL KÖVETKEZŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

Felhasználási feltételek

BlocksKit-licenc

Copyright (c) 2011–2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers és a BlocksKit-hozzájárulók

Minden olyan személy, aki megszerzi ezen szoftver vagy a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a továbbiakban: a „Szoftver”) egy példányát, a következő feltételekkel ezennel térítésmentes engedélyt kap, hogy korlátozás nélkül értékesítse a Szoftvert (ideértve többek között a felhasználás, másolás, módosítás, összeolvasztás, közzététel, terjesztés, allicencbe adás és/vagy a Szoftver példányainak értékesítési jogát is), valamint hogy erre feljogosítsa azokat a személyeket, akiknek ezt a szoftvert biztosítja:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatnak, valamint ennek az engedélyező nyilatkozatnak a Szoftver minden példányában vagy lényeges részében szerepelnie kell.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELNEK OLYAN IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AMELY SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB OK ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN MERÜL FEL A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ABBÓL KÖVETKEZŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

Felhasználási feltételek

pop licenc – BSD

Copyright (c) 2014 Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

A továbbforgalmazás és a forráskódként és bináris formában való felhasználás módosítással vagy anélkül is megengedett, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

 • A továbbforgalmazott forráskódban meg kell őrizni a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot.
 • Bináris formában való továbbforgalmazás esetén reprodukálni kell a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot a forgalmazáshoz mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 • A Facebook és hozzájárulói neve sem használható fel kifejezett és előzetes írásos engedély nélkül a jelen szoftver származtatott termékeinek népszerűsítésére vagy hirdetésére.

A JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR KAPCSÁN (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT KIESÉSÉT, AZ ADATOK VAGY PROFIT ELVESZTÉSÉT, VALAMINT AZ ÜZLETMENET FENNAKADÁSÁT), FAKADJANAK AZOK BÁRMILYEN OKBÓL, A FELELŐSSÉG ELVÉTŐL FÜGGETLENÜL, AKÁR SZERZŐDÉS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY KÁROKOZÁS ESETÉN (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYÉB ESETEKET IS), AMELY BÁRMELY MÓDON A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL FAKAD, MÉG HA A FENTIEK ÉRTESÜLTEK IS AZ ILYEN KÁR ESHETŐSÉGÉRŐL.

Felhasználási feltételek

Bolts-licenc

BSD-licenc

Bolts szoftver esetén

Copyright (c) 2013-tól Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

A továbbforgalmazás és a forráskódként és bináris formában való felhasználás módosítással vagy anélkül is megengedett, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

 • A továbbforgalmazott forráskódban meg kell őrizni a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot.
 • Bináris formában való továbbforgalmazás esetén reprodukálni kell a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot a forgalmazáshoz mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 • A Facebook és hozzájárulói neve sem használható fel kifejezett és előzetes írásos engedély nélkül a jelen szoftver származtatott termékeinek népszerűsítésére vagy hirdetésére.

A JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR KAPCSÁN (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT KIESÉSÉT, AZ ADATOK VAGY PROFIT ELVESZTÉSÉT, VALAMINT AZ ÜZLETMENET FENNAKADÁSÁT), FAKADJANAK AZOK BÁRMILYEN OKBÓL, A FELELŐSSÉG ELVÉTŐL FÜGGETLENÜL, AKÁR SZERZŐDÉS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY KÁROKOZÁS ESETÉN (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYÉB ESETEKET IS), AMELY BÁRMELY MÓDON A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL FAKAD, MÉG HA A FENTIEK ÉRTESÜLTEK IS AZ ILYEN KÁR ESHETŐSÉGÉRŐL.

Felhasználási feltételek

SFHFKeychainUtils-licenc

Létrehozta: Buzz Andersen 2008. október 20-án. Részben Jonathan Wight, Jon Crosby és Mike Malone által írt kódon alapul. Copyright 2008 Sci-Fi Hi-Fi. Minden jog fenntartva.

Minden olyan személy, aki megszerzi ezen szoftver vagy a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a továbbiakban: a „Szoftver”) egy példányát, a következő feltételekkel ezennel térítésmentes engedélyt kap, hogy korlátozás nélkül értékesítse a Szoftvert (ideértve többek között a felhasználás, másolás, módosítás, összeolvasztás, közzététel, terjesztés, allicencbe adás és/vagy a Szoftver példányainak értékesítési jogát is), valamint hogy erre feljogosítsa azokat a személyeket, akiknek ezt a szoftvert biztosítja:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatnak, valamint ennek az engedélyező nyilatkozatnak a Szoftver minden példányában vagy lényeges részében szerepelnie kell.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELNEK OLYAN IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AMELY SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB OK ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN MERÜL FEL A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ABBÓL KÖVETKEZŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

További licenccel kapcsolatos információk

JSON-keretlicenc:

Copyright (c) 2007–2011 Stig Brautaset 
Minden jog fenntartva.

A továbbforgalmazás és a forráskódként és bináris formában való felhasználás módosítással vagy anélkül is megengedett, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

 • A továbbforgalmazott forráskódban meg kell őrizni a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot.
 • Bináris formában való továbbforgalmazás esetén reprodukálni kell a fenti szerzői jogi jelzést, a jelen feltétellistát és az alábbi jogi nyilatkozatot a forgalmazáshoz mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 • A Stig Brautaset és hozzájárulói neve sem használható fel kifejezett és előzetes írásos engedély nélkül a jelen szoftver származtatott termékeinek népszerűsítésére vagy hirdetésére.

A JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR KAPCSÁN (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT KIESÉSÉT, AZ ADATOK VAGY PROFIT ELVESZTÉSÉT, VALAMINT AZ ÜZLETMENET FENNAKADÁSÁT), FAKADJANAK AZOK BÁRMILYEN OKBÓL, A FELELŐSSÉG ELVÉTŐL FÜGGETLENÜL, AKÁR SZERZŐDÉS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY KÁROKOZÁS ESETÉN (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYÉB ESETEKET IS), AMELY BÁRMELY MÓDON A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL FAKAD, MÉG HA A FENTIEK ÉRTESÜLTEK IS AZ ILYEN KÁR ESHETŐSÉGÉRŐL.


 

Android-licencek

Epoxy-licenc:

Copyright 2016 Airbnb, Inc.

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

OkHttp-licenc

Copyright 2016 Square, Inc.

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

Retrofit-licenc

Copyright 2013 Square, Inc.

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

StickyGridHeaders-licenc

Copyright (c) 2013 Tonic Artos

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

Dagger-licenc

Copyright 2013 Square, Inc.

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

Signpost-licenc

Copyright (c) 2009 Matthias Kaeppler

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

További licenccel kapcsolatos információk

Apache commons-logging licenc

Copyright 2003–2014 The Apache Software Foundation

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, amely az Apache Software Foundationnél készült (http://www.apache.org).

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

Apache xmlrpc licenc

Copyright The Apache Software Foundation

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, amely az Apache Software Foundationnél készült (http://www.apache.org).

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

Apache ws-commons-util licenc

Copyright 2003, 2005 The Apache Software Foundation

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja.

A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

Apache http-mime licenc

Copyright The Apache Software Foundation

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, amely az Apache Software Foundationnél készült (http://www.apache.org).

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

RxJava-licenc

Copyright (c) 2016-tól, RxJava Contributors.

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

Android Open Source Project licenc:

Copyright (c) 2005–2008 Google Inc., engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

ormlite-licenc

Ezennel engedélyt adunk a jelen szoftver bármely célra történő ingyenes vagy visszterhes felhasználására, másolására, módosítására és/vagy terjesztésére azzal a feltétellel, hogy ennek az engedélyező nyilatkozatnak minden példányában szerepelnie kell.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, ÉS A SZERZŐK ELUTASÍTANAK MINDEN ERRE A SZOFTVERRE VONATKOZÓ GARANCIÁT, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐ SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, ILLETVE OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEK A FELHASZNÁLÁS KIESÉSE, ADATVESZTÉS VAGY PROFIT ELMARADÁSA KÖVETKEZMÉNYEI, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉS, GONDATLANSÁG VAGY EGYÉB KÁROKOZÁS ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN, ILLETVE A JELEN SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL VAGY TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATBAN MERÜLNEK-E FEL.

A szerzőt a következőképpen lehet elérni: http://ormlite.com/

Felhasználási feltételek

UrlImageViewHelper-licenc

Copyright 2012 Koushik Dutta

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

Google–GSON-keretlicenc:

Copyright (c) 2008-2009 Google Inc.

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Felhasználási feltételek

Joda-Time licenc

Ez a termék a Joda.org által fejlesztett szoftvert tartalmaz (http://www.joda.org/).

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek


 

Keresztplatformos licencek

Google Mobile Ads SDK for iOS and Android licenc

Copyright (c) 2015 Google Inc.

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Felhasználási feltételek

Google App Indexing SDK for iOS and Android licenc

Copyright (c) 2015 Google Inc.

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Felhasználási feltételek

Distimo-licenc

Copyright (c) 2012 Distimo. Minden jog fenntartva.

Engedélyezve az Apache License 2.0 verziója alapján (a továbbiakban: a „Licenc”). A jelen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc példányát az alábbi oldalon szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Az alkalmazandó jogszabályok vagy írásbeli megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a szoftver Licenc szerinti terjesztésére ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) KERÜL SOR BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. A Licencben szereplő engedélyek és korlátozások konkrét részleteiért lásd a Licenc szövegét.

Felhasználási feltételek

Facebook iOS and Android SDK licenc

Copyright (c) 2014-tól Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

Ön ezennel nem kizárólagos, az egész világon érvényes, jogdíjmentes engedélyt kap a szoftver forráskódként vagy bináris formában történő felhasználására, másolására, módosítására és terjesztésére a Facebook által nyújtott webes szolgáltatásokkal és API-kkal kapcsolatban.

A Facebook platformjába integrálódó összes szoftverhez hasonlóan Ön ezt a szoftvert a Facebook fejlesztői elvei és irányelveiben foglaltaknak megfelelően használhatja [http://developers.facebook.com/policy/]. Ennek a szerzői jogi nyilatkozatnak a szoftver minden példányában vagy lényeges részében szerepelnie kell.

A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) ÉRHETŐ EL, MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZŐK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELNEK OLYAN IGÉNYÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGÉRT, AMELY SZERZŐDÉS, KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB OK ALAPJÁN INDÍTOTT PERBEN MERÜL FEL A SZOFTVERREL, ANNAK HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, ABBÓL KÖVETKEZŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.

Felhasználási feltételek: iOS Android

Skobbler-licenc

Copyright 2014 Telenav, Inc. - All rights reserved.

Map rendering powered by Scout – http://developer.skobbler.com

Data source for maps: Copyright OpenStreetMaps contributors http://www.openstreetmap.org/copyright

Digital elevation data: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia and Wikitravel licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Copyright Google breakpad (see copyrights for details)

Fonts are (c) Bitstream (see copyrights for details), (c) Architects Daughter (see copyrights for details), (c) Roboto (see copyrights for details) and (c) Open Sans (see copyrights for details)

A NOKIA KÉSZÜLÉKEKRE TELEPÍTETT TRIPADVISOR WINDOWS PHONE-ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI FELTÉTELEK:

A GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS JOGNYILATKOZAT. AZ ALKALMAZÁS LICENCE ADOTT ÁLLAPOTRA („AS IS”) VONATKOZIK A MEGLÉVŐ HIBÁKKAL EGYÜTT, ÉS ELÉRHETŐSÉG SZERINT ÉRVÉNYES („AS AVAILABLE”). A HASZNÁLAT KOCKÁZATÁT ÖN VISELI. A TRIPADVISOR ÖNMAGA, A NOKIA, A MICROSOFT, AZ ALKALMAZÁS TERJESZTÉSÉRE HASZNÁLT VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK SZOLGÁLTATÓI ÉS EZEK MEGFELELŐ PARTNEREI ÉS BESZÁLLÍTÓI (A „FORGALMAZÓK”) NEVÉBEN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT AZ ALKALMAZÁS TEKINTETÉBEN VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN. HELYI TÖRVÉNYEI ÉRTELMÉBEN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL RENDELKEZHET, AMELYEKET A JELEN MEGÁLLAPODÁS NEM MÓDOSÍTHAT. A HELYI TÖRVÉNYEI ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A FORGALMAZÓK KIZÁRNAK MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓKAT.

A JOGORVOSLAT ÉS A KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA. AMENNYIBEN A TÖRVÉNY NEM TILTJA, A MICROSOFTTÓL CSAK AZ ALKALMAZÁSÉRT KIFIZETETT ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST A KÖZVETLEN KÁROK UTÁN. ÖN ELFOGADJA, HOGY NEM LÉP FEL KÁRIGÉNNYEL EGY FORGALMAZÓVAL SZEMBEN SEM BÁRMELY EGYÉB KÁR KAPCSÁN, IDEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT, AZ ELVESZTETT PROFITOT ÉS A KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY JÁRULÉKOS KÁROKAT

Tulajdonjogok:

Térképek

© 2014 Telenav, Inc. – Minden jog fenntartva.
A térképrenderelést a Scout biztosítja – http://developer.scout.me
A térképek adatforrásai: © OpenStreetMaps-közreműködőkhttp://www.openstreetmap.org/copyright

Digitális domborzati modell

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia és Wikitravel

A Wikipedia és a Wikitravel licencei: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google breakpad

© Google breakpad (részletekért lásd a szerzői jogokat)

Bitstream font

© Bitstream (részletekért lásd a szerzői jogokat)

Architects Daughter font

© Architects Daughter (részletekért lásd a szerzői jogokat)

Open Sans font

© Open Sans (részletekért lásd a szerzői jogokat)