Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Κέντρο ΜΜΕ

Πολιτική Ακεραιότητας Περιεχομένου

Η προσέγγισή μας σχετικά με την ακεραιότητα περιεχομένου

Στο TripAdvisor, έχουμε δημιουργήσει μία κοινότητα όπου τα μέλη μπορούν να διαβάζουν ταξιδιωτικές κριτικές, να προγραμματίζουν τέλεια ταξίδια και να πραγματοποιούν κρατήσεις. Κατά καιρούς, κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το σύστημά μας δημοσιεύοντας ψευδείς κριτικές, έτσι σκεφθήκαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να κοινοποιήσουμε την προσέγγισή μας, τις πολιτικές μας και τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε για τον εντοπισμό, τον αποκλεισμό και την αφαίρεση των δόλιων κριτικών. Ιδού τι πιστεύουμε.

Πιστεύουμε ότι οι καλύτερες ταξιδιωτικές συμβουλές προέρχονται από άλλους ταξιδιώτες.

Στο TripAdvisor, τα μέλη μας μπορούν να υποβάλουν κριτικές που αντανακλούν τις δικές τους εμπειρίες σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και αξιοθέατα. Μέσα στα τελευταία 15 χρόνια, έχουμε λάβει περισσότερες από 200 εκατομμύρια κριτικές και γνώμες από τα μέλη μας, που προέρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Πιστεύουμε στο δικαίωμα της γραπτής έκφρασης.

Η κοινότητα του TripAdvisor διαθέτει έναν ανεκτίμητο πλούτο εμπειριών και καθένας από τους 315 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες μας πρέπει να νιώθει ελεύθερος να μοιράζεται τη γνώμη του. Όταν μένετε σε ένα ξενοδοχείο ή τρώτε σε ένα εστιατόριο, έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα να σχολιάσετε την εμπειρία σας σε άλλους. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για την κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει, η οποία βοηθά τους πελάτες να κάνουν ακριβώς αυτό.

Πιστεύουμε ότι κάθε εμπειρία μετράει, όχι μόνο εκείνου που πλήρωσε τον λογαριασμό. Εάν μία παρέα 12 ατόμων φάει σε ένα εστιατόριο, πιστεύουμε ότι καθένας τους δικαιούται να εκφέρει άποψη. Αυτά είναι τα πιστεύω του TripAdvisor.

Επειδή πιστεύουμε στην προώθηση των προσωπικών εμπειριών, δεν παίρνουμε ελαφρά τη καρδία την απόφαση να αφαιρέσουμε μια κριτική από τον ιστότοπό μας. Ίσως να ήταν ευκολότερο για εμάς αν υποκύπταμε στη λογοκρισία και αφαιρούσαμε κριτικές με τις οποίες διαφωνούν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Όμως αυτό θα ήταν αντίθετο σε ό,τι υποστηρίζουμε, δηλ. το δικαίωμα των πραγματικών καταναλωτών να μοιράζονται τις εμπειρίες τους.

Παραμένοντας πιστοί σε αυτή τη φιλοσοφία, η πολιτική μας σχετικά με την υποβολή κριτικών είναι αυτοκατευθυνόμενη. Παρόλο που ζητάμε από τους σχολιαστές να πιστοποιήσουν ότι οι κριτικές αντανακλούν προσωπικές τους εμπειρίες πριν τις υποβάλουν στο TripAdvisor, δεν ζητάμε επαλήθευση από τρίτο μέρος.

Πιστεύουμε ότι οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν το TripAdvisor ώστε να βελτιώσουν τις κριτικές, τις βαθμολογίες ή την κατάταξή τους.

Έχουμε μία μοναδική διαδικασία για τη διαχείριση του περιεχομένου που υποβάλλεται στο TripAdvisor καθώς και αποκλειστικούς αλγόριθμους που υπολογίζουν την καθημερινή κατάταξη μίας επιχείρησης στον Δείκτη Δημοτικότητάς μας. Αυτές οι διαδικασίες και οι αλγόριθμοι εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλο το περιεχόμενο, στα παράπονα και στις επιχειρήσεις. Δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει ποτέ προνομιακή μεταχείριση των διαφημιζομένων μας ούτε οποιουδήποτε άλλου. Κάθε κριτική από οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε πρόκειται για μία μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων ή μία μικρή εταιρεία οργάνωσης περιηγήσεων, ελέγχεται το ίδιο ενδελεχώς.

Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες πρέπει να τιμωρούνται.

Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι οι καταναλωτές βασίζονται στις κριτικές για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα ταξίδια τους. Δυστυχώς, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν υπάρξει κάποιες αδίστακτες επιχειρήσεις που προσπάθησαν να παραβούν τους κανόνες για να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Ως «παραβίαση των κανόνων» ορίζουμε την υποβολή θετικών κριτικών για την επιχείρησή τους (αυτοπροσώπως ή μέσω άλλων) ή την υποβολή αρνητικών κριτικών για τους ανταγωνιστές τους.

Αυτές οι δραστηριότητες συνιστούν απάτη. Η δημοσίευση ψευδών κριτικών παραβιάζει τους Όρους Χρήσης του TripAdvisor, καθώς και τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού/προστασίας του καταναλωτή σε πολλές χώρες. Επενδύουμε πολύ χρόνο, κόπο και χρήματα στον εντοπισμό και τον αποκλεισμό δόλιας δραστηριότητας στον ιστότοπό μας. Παρ’ όλα αυτά γνωρίζουμε ότι, δεδομένου ότι ο ιστότοπος δέχεται πάνω από 80 νέες συνεισφορές το λεπτό, 24 ώρες τη μέρα, λίγες ψευδείς κριτικές μπορεί να παραμένουν δημοσιευμένες για κάποιο διάστημα.

Τρόπος εντοπισμού και αποκλεισμού της απάτης από το TripAdvisor

  • Χάρη στα 15 χρόνια εμπειρίας μας, γνωρίζουμε πώς πρέπει να δείχνουν οι φυσιολογικές κριτικές και η φυσιολογική συμπεριφορά σχολιασμού στην πλατφόρμα μας. Είμαστε ειδήμονες στον εντοπισμό μοτίβων δόλιας δραστηριότητας.
  • Λαμβάνουμε και καταγράφουμε χιλιάδες στοιχεία δεδομένων την ώρα και τα εισάγουμε στις αποκλειστικές διαδικασίες μας για τον εντοπισμό απάτης.
  • Οι κριτικές μας διέρχονται από αυτόματα φίλτρα πριν από τη δημοσίευσή τους για τον εντοπισμό προβλημάτων διαχείρισης ή ακεραιότητας. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στο TripAdvisor να αναλύει και να κατηγοριοποιεί τεράστιους όγκους δεδομένων γρήγορα και διεξοδικά.
  • Το προσωπικό μας για τη διαχείριση του περιεχομένου και τον εντοπισμό, αποκλεισμό και αφαίρεση των κριτικών που είναι προϊόν απάτης ξεπερνά τα 300 άτομα σε εφτά χώρες.
  • Μόλις δημοσιευτούν οι κριτικές, επιτρέπουμε σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή μέλη της κοινότητας να επισημάνουν περιεχόμενο που θεωρούν δόλιο, ώστε να το ελέγξουμε. Όλες οι καταγγελίες από μέλη της κοινότητάς μας ή ιδιοκτήτες ελέγχονται και αναλύονται από την Ομάδα Περιεχομένου μας.
  • Αναζητούμε ενεργά εταιρείες που προσπαθούν να προσλάβουν άτομα για να γράφουν κριτικές καθώς και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που αποπειρώνται να αγοράσουν ψευδείς κριτικές, προκειμένου να ανακαλύψουμε και να εκθέσουμε όσους προσπαθούν να παρακάμψουν τα συστήματά μας.

Τρόπος τιμωρίας των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε δόλια δραστηριότητα από το TripAdvisor

  • Αποκλείουμε ή αφαιρούμε τις ψευδείς κριτικές.
  • Κάθε δόλια υποβολή που εντοπίζουμε επηρεάζει αρνητικά την κατάταξη μίας επιχείρησης στον αλγόριθμο του Δείκτη Δημοτικότητάς μας.
  • Αποκλείουμε επιχειρήσεις που έχουν διαπράξει απάτη από οποιαδήποτε ειδική αναγνώριση, όπως τα Βραβεία Travellers' Choice και το Πιστοποιητικό Διάκρισης.
  • Αναζητούμε με αποφασιστικές ενέργειες τις εταιρείες που υπόσχονται να ενισχύσουν τη φήμη μίας επιχείρησης, γράφοντας ψευδείς κριτικές για λογαριασμό της. Όταν τις εντοπίζουμε, εκθέτουμε όλες τις ψευδείς κριτικές που έχουν δημοσιεύσει και τιμωρούμε τους πελάτες τους.

Ίσως σας εκπλήσσει το γεγονός ότι το TripAdvisor δεν αφαιρεί απλά από τον ιστότοπο την καταχώριση μίας επιχείρησης που έχει διαπράξει απάτη. Στην πραγματικότητα, πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν ακριβώς αυτό, προκειμένου οι καταναλωτές να μην έχουν δυνατότητα να τις ψάξουν και να τις σχολιάσουν. Εμείς, ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να ξέρουν τι λένε άλλοι χρήστες του TripAdvisor.

Τέλος, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για την κοινότητά μας να είναι ενημερωμένη.

Με πάνω από 200 εκατομμύρια κριτικές και γνώμες στο TripAdvisor και πάνω 315 εκατομμύρια επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο κάθε μήνα, είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε τα κατάλληλα βήματα για να διατηρήσουμε το περιεχόμενό μας φρέσκο και χρήσιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες…

Διαβάστε τις Συχνές Ερωτήσεις μας στην ενότητα Διαχείρισης Κριτικών και Εντοπισμού Απάτης, ή επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας του TripAdvisor.