Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediecenter

Newsroom

Vilkår, betingelser og meddelelser angående TripAdvisors website

Velkommen til websitet eller mobilproduktet TripAdvisor, herunder relaterede applikationer (samlet betegnet dette ”website”). Formålet med dette website er udelukkende at hjælpe kunder med at indhente rejseoplysninger, offentliggøre holdninger om rejserelaterede emner, deltage i interaktive rejsefora og søge efter og reservere rejser, og ingen andre formål. Med ordene ”vi”, ”os”, ”vores” og ”TripAdvisor” henvises der til TripAdvisor LLC og vores tilknyttede selskaber og websites (samlet betegnet ”TripAdvisor”). Betegnelserne ”du” og ”dig” refererer til kunden, der besøger websitet og/eller bidrager med indhold til dette website.

Dette website leveres til dig under forudsætning af din accept uden ændring af alle de vilkår, betingelser og meddelelser, der er anført nedenfor (samlet betegnet ”aftalen”). Ved at tilgå eller bruge websitet uanset måden accepterer du at være bundet af nærværende aftale og erklærer, at du har læst og forstået disse vilkår. Læs aftalen omhyggeligt, da den indeholder oplysninger omkring dine juridiske rettigheder og begrænsninger af disse rettigheder, såvel som et afsnit om den gældende lovgivning og retsområdet for tvister. Hvis du ikke accepterer alle nærværende vilkår og betingelser, må du ikke bruge websitet.

Vi kan ændre eller på anden måde modificere aftalen i fremtiden i henhold til vilkårene og betingelserne heri, og du forstår og accepterer, at din fortsatte adgang eller brug af websitet efter sådanne ændringer betyder, at du accepterer den opdaterede eller ændrede aftale. Vi noterer datoen for, hvornår opdateringer senest blev foretaget i denne aftale, nederst på denne side, og alle opdateringer træder i kraft, når de offentliggøres. Vi giver vores medlemmer besked om væsentlige ændringer i disse vilkår og betingelser ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, som de har angivet ved registrering, eller ved at offentliggøre en tydelig besked på vores website. Sørg for at besøge denne side med jævne mellemrum, så du kan læse den seneste udgave af aftalen.

BRUG AF WEBSITET

Som en betingelse for din brug af dette website garanterer du, (i) at alle oplysninger, som du giver på dette website, er sandfærdige, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige, (ii) at du, hvis du har en konto hos TripAdvisor, vil beskytte dine kontooplysninger, holde øje med og påtage dig det fulde ansvar for enhver brug af din konto af andre end dig selv, (iii) at du er mindst 13 år gammel, som det kræves for at kunne oprette en konto og bidrage med indhold til vores website, og (iv) at du har den juridiske autoritet til at indgå denne aftale og til at bruge websitet i henhold til alle vilkår og betingelser heri.

TripAdvisor indhenter ikke oplysninger fra personer, som os bekendt er under 13 år gamle. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at nægte en person adgang til websitet og den tjeneste, vi tilbyder, uanset tid og årsag, herunder, men ikke begrænset til, grundet overtrædelse af aftalen.

Kopiering, overførsel, reproduktion, replikering, offentliggørelse eller redistribution af websitets indhold eller dele af det er strengt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra TripAdvisor. Du kan anmode om tilladelse ved at kontakte TripAdvisor på følgende adresse:

Director, Partnerships and Business Development
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Brugere af websitet vil ikke blive opkrævet gebyrer for at bruge websitet i henhold til nærværende vilkår og betingelser. Dog indeholder websitet links til tredjeparters websites, som drives og ejes af uafhængige tjenesteudbydere eller -forhandlere. Sådanne tredjeparter kan opkræve et gebyr for brugen af bestemt indhold eller tjenester, som udbydes på websitet. Derfor skal du undersøge alt, hvad du mener, er nødvendigt eller passende, før du fortsætter eventuelle transaktioner med tredjeparter for at afgøre, om et gebyr vil blive opkrævet. Hvis TripAdvisor giver oplysninger om gebyrer på dette website, er sådanne oplysninger alene givet med det formål at hjælpe og informere. TripAdvisor garanterer på ingen måde, at oplysningerne er korrekte og er på ingen måde ansvarlige for indhold eller tjenester, som leveres af sådanne websites tilhørende tredjeparter.

FORBUDTE AKTIVITETER

Indholdet og oplysningerne på dette website (herunder, men ikke begrænset til, beskeder, data, oplysninger, tekst, musik, lyd, billeder, grafik, video, kort, ikoner, software, kode eller andet materiale) samt den infrastruktur, der bruges til at levere et sådant indhold og sådanne oplysninger, tilhører os. Du accepterer at afstå fra på anden måde at ændre, kopiere, distribuere, sende, vise, udføre, gengive, udgive, give licens til, fremstille afledte værker af, overføre eller sælge eller videresælge oplysninger, software, produkter eller tjenester, som du får fra eller via websitet. Endvidere accepterer du at:

 • (i) undlade at bruge dette website eller websitets indhold til kommercielle formål,
 • (ii) undlade at tilgå, overvåge eller kopiere indhold eller oplysninger på dette website via en robot, spider, scraper eller anden automatisk funktion eller via en manuel proces uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse,
 • (iii) undlade at overtræde begrænsningerne ved robotudelukkelsesoverskrifter på dette website eller omgå andre metoder, som anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til websitet,
 • (iv) undlade at gøre noget, der indebærer eller kan indebære, efter vores skøn, en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores infrastruktur,
 • (v) lave dybe links til en del af websitet uanset formålet uden udtrykkelig skriftlig tilladelse,
 • (vi) undlade at frame, spejle eller på anden måde integrere dele af dette website i et andet website uden vores forudgående skriftlige tilladelse eller
 • (vii) undlade forsøg på at modificere, oversætte, tilpasse, dekompilere, opdele eller foretage reverse engineering på softwareprogrammer, som bruges af TripAdvisor i forbindelse med dette website eller tjenesterne.

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG VIDEREGIVELSE

Det er vigtigt for TripAdvisor at beskytte dine personlige oplysninger. De personlige oplysninger, som du angiver på websitet, anvendes i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Klik her for at se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

ANMELDELSER, KOMMENTARER OG BRUG AF ANDRE INTERAKTIVE OMRÅDER

Vi er glade for at høre fra dig. Når du sender indhold til websitet ved hjælp af e-mails, opslag på websitet eller på anden måde, f.eks. hotelanmeldelser, spørgsmål, fotografier eller videoer, kommentarer, forslag, idéer eller lignende indsendt materiale (samlet betegnet ”indsendt materiale”), bør du være opmærksom på, at du giver TripAdvisor og TripAdvisors tilknyttede selskaber en ikke-eksklusiv, royaltyfri, ikke-tidsbegrænset, overdragelig og uigenkaldelig rettighed, der kan viderelicenseres, til at (a) anvende, gengive, ændre, tilpasse, oversætte, distribuere, offentliggøre, skabe afledte værker af, fremvise og afspille sådant indsendt materiale offentligt i hele verden på et hvilket som helst eksisterende eller senere udviklet medie med et hvilket som helst formål, og (b) anvende det navn, som du oplyser i forbindelse med det indsendte materiale. Du accepterer, at TripAdvisor efter eget skøn kan vælge at relatere dine kommentarer eller anmeldelser til dig. Du giver endvidere TripAdvisor ret til at anlægge sag mod enhver person eller enhed, der overtræder dine eller TripAdvisors rettigheder til indsendt materiale ved at misligholde denne aftale. Du accepterer og anerkender, at indsendt materiale ikke er fortroligt og ikke er omfattet af nogen ejendomsret.

TripAdvisor redigerer eller kontrollerer ikke brugermeddelelser, som lægges op på eller distribueres på dette website gennem chat, opslagstavler eller andre kommunikationsfora og fralægger sig alt ansvar og erstatningspligt for sådanne brugermeddelelser. TripAdvisor forbeholder sig dog stadig ret til, uanset årsag og efter eget skøn, at fjerne brugermeddelelser og/eller indhold på websitet uden varsel.

Dette website kan indeholde debatfora, opslagstavler, anmeldelsestjenester eller andre fora, hvor du eller tredjeparter kan offentliggøre anmeldelser af rejseoplevelser eller andet indhold, beskeder, materiale eller andet på dette website (”interaktive områder”). Såfremt TripAdvisor tilbyder sådanne interaktive områder, er du eneansvarlig for din brug heraf, og det sker for egen risiko. Når du bruger interaktive områder, accepterer du udtrykkeligt ikke at vise, overføre, distribuere, gemme, oprette eller på anden måde offentliggøre følgende på websitet:

 1. Beskeder, data, oplysninger, tekst, musik, lyd, billeder, grafik, kode eller andet materiale ("indhold"), som er usandt, ulovligt, vildledende, ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, pornografisk, sjofelt, vovet, hentydende, fornærmende eller som opfordrer til chikane af en anden person eller er truende, som krænker personlige forhold eller retten til at kontrollere brugen af eget navn, eller som er groft, provokerende, svigagtigt eller på anden måde anstødeligt
 2. Indhold, som er åbenlyst krænkende for det online fællesskab, såsom indhold, der fremmer racisme, intolerance, had eller fysisk skade af enhver type imod enhver gruppe eller enkeltperson
 3. Indhold, som udgør, opfordrer til, fremmer eller giver instruktioner til strafbare handlinger, lovovertrædelse, ansvarspådragelse, krænker rettighederne for enhver part i ethvert land i verden eller på anden vis forårsager ansvarspådragelse eller overtræder nogen lokal, national eller international lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, de amerikanske børstilsynsregler (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC) eller regler udstukket af nogen fondsbørs, herunder, men ikke begrænset til, New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ eller London Stock Exchange
 4. Indhold, som giver anvisninger i ulovlige aktiviteter såsom at fremstille eller købe ulovlige våben, krænke en anden persons personlige forhold eller sende eller fremstille computervirus
 5. Indhold, som udgør en krænkelse af noget patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller nogen anden immateriel rettighed eller ejendomsret. Særligt indhold, som fremmer en ulovlig eller uautoriseret kopi af en anden persons ophavsretligt beskyttede værker, såsom levering af piratkopierede computerprogrammer eller links til disse, levering af oplysninger til omgåelse af producentinstallerede ophavsretligt beskyttede enheder eller levering af piratkopieret musik eller links til piratkopierede musikfiler
 6. Indhold, der foregiver at være en person eller enhed eller på anden vis afgiver urigtige oplysninger om tilknytning til nogen person eller enhed, herunder TripAdvisor
 7. Uopfordret markedsføring, massedistribuering eller ”spam”, overførsel af ”junk mail”, ”kædebreve”, politiske kampagner, reklame, konkurrencer, lotterier eller kundehvervning
 8. Indhold, som indeholder kommercielle aktiviteter og/eller salg uden vores forudgående skriftlige samtykke såsom konkurrencer, lodtrækninger, byttehandler, reklame og pyramidesalg
 9. Private oplysninger om tredjemand, herunder, men ikke begrænset til, efternavn (familienavn), adresser, telefonnumre, e-mailadresser, CPR-numre og kreditkortnumre
 10. Indeholder begrænsede eller adgangskodebeskyttede sider eller skjulte sider eller billeder (som ikke har forbindelse til eller er fra en anden tilgængelig side), vira, inficerede data eller andre skadelige, genevoldende eller ødelæggende filer
 11. Indhold, som ikke er relevant for emnet for det eller de interaktive område(r), som indholdet offentliggøres på, eller
 12. Indhold eller links til indhold, som efter TripAdvisors opfattelse (a) overtræder ovenstående underafsnit, (b) er anstødeligt, (c) begrænser eller hindrer nogen anden persons brug eller nytte af de interaktive områder eller websitet eller (d) potentielt vil kunne udsætte TripAdvisor, dennes tilknyttede selskaber eller dennes brugere for nogen form for skade eller ansvarspådragelse.

TripAdvisor tager ikke ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for indhold, der offentliggøres, lagres eller overføres af dig eller en tredjepart, eller for tab eller beskadigelse deraf, og TripAdvisor kan heller ikke holdes ansvarlig for fejl, injurier, bagvaskelse, æreskrænkelse, undladelser, usandheder, sjofelheder, pornografi eller stødende ord, som du måtte møde. Som en leverandør af interaktive ydelser kan TripAdvisor ikke holdes ansvarlig for udtalelser, repræsentationer eller indhold leveret af brugerne i et offentligt forum, på et personligt website eller et andet interaktivt område. Selvom TripAdvisor ikke er forpligtet til at sortere, redigere eller overvåge indhold, der offentliggøres eller distribueres gennem et interaktivt område, forbeholder TripAdvisor sig retten til og kan efter eget skøn og uden varsel fjerne, sortere, oversætte eller redigere indhold, der er offentliggjort eller lagret på websitet på alle tidspunkter og af alle årsager eller få tredjeparter til at udføre sådanne handlinger på deres vegne, og du er eneansvarlig for at oprette sikkerhedskopier af og erstatte indhold, som du offentliggør eller lagrer på dette website, og du er eneansvarlig for omkostninger og udgifter hertil.

Hvis det fastslås, at du har ideelle rettigheder (herunder tilskrivelses- eller respektret) til noget indhold, erklærer du hermed, (a) at du ikke stiller noget krav om, at der anvendes nogen personidentificerende oplysninger i forbindelse med indholdet eller eventuelle deraf afledte værker eller opgraderinger eller opdateringer af samme, (b) at du ikke vil gøre indsigelse mod TripAdvisors eller dets licenstageres, erhververes eller efterfølgeres eventuelle offentliggørelse, brug, ændring, sletning eller udnyttelse af indholdet, (c) at du for stedse giver afkald på enhver form for forfatters ideelle rettigheder til noget af indholdet og (d) at du for stedse frigør TripAdvisor og dets licenstagere, erhververe og efterfølgere fra ethvert krav, som du ellers i medfør af sådanne ideelle rettigheder ville kunne gøre gældende mod TripAdvisor.

Enhver brug af interaktive områder eller øvrige dele af dette website, som strider imod ovenstående, udgør en overtrædelse af vilkårene i denne aftale og kan bl.a. medføre permanent eller midlertidigt ophør af dine rettigheder til at bruge de interaktive områder og/eller websitet.

RESERVATION HOS TREDJEPARTSLEVERANDØRER GENNEM TRIPADVISOR

Brug af øjeblikkelig reservation. TripAdvisor giver dig mulighed for at søge efter, vælge og foretage rejsereservationer hos tredjepartsleverandører uden at forlade TripAdvisors websiteoplevelse. Ved at foretage rejsereservationer med øjeblikkelig reservation bliver du medlem af TripAdvisor, hvis du ikke allerede er det. Som TripAdvisor-medlem kan du indsende rejseanmeldelser, deltage i debatfora, sende TripAdvisor-indhold til dig selv og andre på e-mail, læse og modtage nyhedsbreve og rejseplanlægningsindhold for medlemmer og deltage i undersøgelser, konkurrencer og lotterier.

Når du anvender øjeblikkelig reservation, anerkender du, at du accepterer de procedurer, som er beskrevet i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og alle nærværende vilkår og betingelser. Derudover garanterer du, at du er mindst 18 år gammel og har myndighed til at indgå denne aftale og til at bruge øjeblikkelig reservation og dette website i henhold til nærværende vilkår og betingelser, og at alle de oplysninger, som du angiver, er sande og nøjagtige. Du accepterer også, at øjeblikkelig reservation kun bruges til at foretage legitime reservationer af dig eller af andre, som du er bemyndiget til at handle på vegne af. Usande eller svigagtige reservationer er forbudte, og enhver bruger, der forsøger at foretage sådanne reservationer, kan blive frataget sit medlemskab hos TripAdvisor. Hvis du har en konto hos TripAdvisor, beskytter du selv dine kontooplysninger, holder øje med og påtager dig det fulde ansvar for enhver brug af din konto af andre end dig selv.

SOM BRUGER AF DETTE WEBSITE, HERUNDER ØJEBLIKKELIG RESERVATION, FORSTÅR OG ACCEPTERER DU, AT: (1) HVERKEN TRIPADVISOR ELLER TRIPADVISORS TILKNYTTEDE SELSKABER HAR NOGET SOM HELST ANSVAR OVER FOR DIG ELLER ANDRE FOR EVENTUELLE UAUTORISEREDE TRANSAKTIONER, SOM FORETAGES MED DIN ADGANGSKODE ELLER KONTO, OG AT (2) UAUTORISERET BRUG AF DIN ADGANGSKODE ELLER KONTO KAN FORÅRSAGE, AT DU BLIVER HOLDT ANSVARLIG OVER FOR BÅDE TRIPADVISOR OG ANDRE BRUGERE.

Når du foretager en reservation med øjeblikkelig reservation, indhenter vi dine betalingsoplysninger og overfører dem til leverandøren for at fuldføre transaktionen, som beskrevet i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Bemærk, at leverandøren, ikke TripAdvisor, behandler din betaling og udfører din reservation.

TripAdvisor og TripAdvisors tilknyttede selskaber griber ikke vilkårligt ind i reservationer, men vi forbeholder os retten til at annullere eller undlade at behandle en reservation på grund af bestemte formildende omstændigheder, som f.eks. når en reservation ikke længere er tilgængelig, eller når vi har begrundet mistanke om, at en reservationsanmodning kan være svigagtig. TripAdvisor forbeholder sig også retten til at verificere din identitet for at behandle din reservation.

I den usandsynlige situation at en reservation er tilgængelig på reservationstidspunktet, men bliver utilgængelig før indtjekning, er din eneste mulighed at kontakte leverandøren for at foretage alternative arrangementer eller annullere din reservation.

Tredjepartsleverandører. TripAdvisor er ikke et rejsebureau og leverer eller ejer ikke transporttjenester eller indkvarteringssteder. Selvom TripAdvisor viser oplysninger om ejendomme, som er ejet af tredjepartsleverandører, og muliggør reservationer hos bestemte leverandører igennem øjeblikkelig reservation og tilknyttede websites, antyder, foreslår eller udgør sådanne handlinger ikke på nogen måde TripAdvisors sponsorat eller godkendelse af tredjepartsleverandører eller tilknytning imellem TripAdvisor og tredjepartsleverandører. Selvom TripAdvisors medlemmer kan vurdere og anmelde bestemte ejendomme baseret på deres egne oplevelser, støtter eller anbefaler TripAdvisor ikke produkter eller tjenester, som tilhører tredjepartsleverandører. Du accepterer, at TripAdvisor ikke er ansvarlig for, at de oplysninger, som TripAdvisor indhenter fra tredjepartsleverandører og viser på sine websites eller apps, er nøjagtige eller fuldstændige.

Hvis du foretager en reservation hos en tredjepartsleverandør, accepterer du at skulle gennemse og være bundet af leverandørens vilkår og betingelser for køb og brug af websitet (”brugsbetingelser”), politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre regler eller politikker med relation til leverandørens website eller ejendom. Din interaktion med tredjepartsleverandører er på egen risiko. TripAdvisor er ikke ansvarlige for handlinger, undladelser, fejl, erklæringer, garantier, brud eller forsømmelse fremsat eller begået af disse tredjepartsleverandører eller for nogen form for personskade, død, materiel skade eller andre skader eller udgifter, der er en følge af din interaktion med tredjepartsleverandører.

Dette website kan indeholde links til leverandørers websites eller andre websites, som TripAdvisor ikke driver eller har kontrol over. Du kan få flere oplysninger ved at se afsnittet ”Links til tredjepartswebsites” nedenfor.

Reservation af lejede ferieboliger hos tredjepartsleverandører på tilknyttede websites. TripAdvisor og nogle af TripAdvisors tilknyttede selskaber fungerer som markedspladser for at give rejsende mulighed for at indgå aftaler om lejede ferieboliger eller lejetransaktioner med ejere og bestyrere af ejendomme (begge betegnet ”annoncør”). Som bruger er du ansvarlig for din brug af dette website, vores tilknyttede websites og transaktioner, der involverer lejede ferieboliger, som foretages via øjeblikkelig reservation og/eller er registrerede på tilknyttede websites. Vi ejer eller administrerer ikke og har ingen kontrakter på lejede ferieboliger, som er registrerede på dette website eller vores tilknyttede websites.

Siden hverken TripAdvisor eller TripAdvisors tilknyttede selskaber er parter i lejetransaktioner mellem rejsende og annoncører eller konflikter angående en eksisterende eller potentiel transaktion mellem dig og en annoncør, herunder om kvalitet, stand, sikkerhed eller legalitet af en registreret ejendom, nøjagtigheden af den registrerede enheds indhold, annoncørens ret til at udleje en lejet feriebolig eller din mulighed for at betale for en lejet feriebolig, er det udelukkende den enkelte brugers ansvar. Du forstår og accepterer, at du muligvis skal indgå en separat lejeaftale med en annoncør, før du foretager en reservation eller køber et produkt eller en tjeneste, og at en sådan aftale kan give din reservation, dit produkt eller din tjeneste flere begrænsninger.

Betalingsvilkår for lejede ferieboliger

Du accepterer at betale en annoncør eller et selskab tilknyttet TripAdvisor, som agerer på vegne af annoncøren, servicegebyret for reservationer af lejede ferieboliger i henhold til brugsbetingelserne på det tilknyttede website. Et selskab tilknyttet TripAdvisor kan fungere som en annoncørs midlertidige agent med det ene formål at overføre din betaling til annoncøren.

Se brugsbetingelserne på vores tilknyttede websites for at få flere oplysninger om gebyrer for lejede ferieboliger, sikkerhedsdepositummer, behandling af betalinger og afbestillinger og refusion. Når du foretager en reservation af en lejet feriebolig gennem et af vores tilknyttede websites, anerkender og accepterer du dette websites brugsbetingelser og politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

REJSEDESTINATIONER

Internationale rejser. Når du foretager internationale rejsereservationer hos tredjepartsleverandører eller planlægger internationale rejser igennem dette website, er du ansvarlig for at sikre, at du lever op til alle krav til adgang som udlænding, og at dine rejsedokumenter, herunder pas og visa, er i orden.

Kontakt den relevante ambassade eller det relevante konsulat for at få oplysninger om krav til pas og visa. Da kravene kan ændre sig når som helst, skal du gennemse de opdaterede oplysninger før reservation og før afrejse. TripAdvisor fralægger sig alt ansvar for, at rejsende kan blive nægtet adgang til flyrejser eller til lande på grund af den rejsendes manglende rejsedokumenter, som er påkrævet af flyselskabet, myndighederne eller landet, herunder lande, hvor den rejsende kun er på gennemrejse på vej til sin destination.

Det er også dit ansvar at opsøge en læge for at få de aktuelle anbefalinger til vacciner, inden du rejser internationalt, og for at sikre, at du lever op til alle helbredsmæssige adgangskrav og følger al medicinsk vejledning i relation til din rejse.

Selvom de fleste rejser, herunder rejser til rejsemål i udlandet, sker, uden at der opstår problemer, kan rejser til visse rejsemål indebære en større risiko end andre. TripAdvisor opfordrer passagerer til at undersøge og gennemgå rejseforbud, advarsler, bekendtgørelser og anbefalinger, der udstedes af deres hjemlands myndigheder og myndigheder i deres destinationsland forud for reservation af rejser til internationale rejsemål. VED AT GIVE OPLYSNINGER OM REJSER TIL BESTEMTE INTERNATIONALE REJSEMÅL GIVER TRIPADVISOR INGEN INDESTÅELSE ELLER GARANTI FOR, AT DISSE STEDER KAN ANBEFALES ELLER ER UDEN RISIKO, OG VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADE ELLER TAB SOM FØLGE AF REJSE TIL DISSE REJSEMÅL.

ANSVARSFRASKRIVELSE

LÆS DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT. DETTE AFSNIT BEGRÆNSER TRIPADVISORS ANSVAR OVER FOR DIG FOR PROBLEMER, SOM KAN FOREKOMME I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSITET. HVIS DU IKKE FORSTÅR BETINGELSERNE I DETTE AFSNIT ELLER ANDRE STEDER I AFTALEN, BØR DU KONTAKTE EN ADVOKAT FOR AT FÅ EN FORKLARING, INDEN DU OPRETTER ADGANG TIL ELLER BRUGER DETTE WEBSITE.

OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER, DER ER OFFENTLIGGJORT PÅ DETTE WEBSITE, KAN VÆRE UNØJAGTIGE ELLER INDEHOLDE FEJL, HERUNDER RESERVATIONERS TILGÆNGELIGHED OG PRISFEJL. TRIPADVISOR OG DENNES DATTERSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER (SAMLET BETEGNET ”SELSKABER I TRIPADVISOR MEDIA GROUP”) GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN AF OG FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR ENHVER FEJL ELLER ANDRE UNØJAGTIGHEDER I FORBINDELSE MED OPLYSNINGER OM OG BESKRIVELSE AF HOTEL-, FLY-, KRYDSTOGT- OG BILPRODUKTER, LEJEDE FERIEBOLIGER SAMT ØVRIGE REJSEPRODUKTER, DER VISES PÅ DETTE WEBSITE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, PRISSÆTNING, KAPACITET, FOTOGRAFIER, LISTE OVER FACILITETER PÅ HOTEL ELLER I LEJET FERIEBOLIG, GENERELLE PRODUKTBESKRIVELSER, ANMELDELSER OG VURDERINGER OSV.). TRIPADVISOR FORBEHOLDER SIG ENDVIDERE UDTRYKKELIGT RET TIL AT ÆNDRE FEJL I KAPACITET OG PRISER PÅ VORES WEBSITE OG/ELLER I KOMMENDE RESERVATIONER, DER ER INDGÅET TIL EN FORKERT PRIS.

SELSKABER I TRIPADVISOR MEDIA GROUP INDESTÅR IKKE FOR EGNETHEDEN AF OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER PÅ WEBSITET (WEBSITEINDHOLD) ELLER DELE DERAF UANSET FORMÅLET, OG DET, AT PRODUKTER ELLER TJENESTER INDGÅR ELLER TILBYDES PÅ WEBSITET, ER IKKE EN TILSKYNDELSE TIL ELLER ANBEFALING AF DISSE PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA SELSKABER I TRIPADVISOR MEDIA GROUP. ALLE DISSE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER LEVERES ”I FORHÅNDENVÆRENDE STAND” UDEN GARANTI AF NOGEN ART. SELSKABER I TRIPADVISOR MEDIA GROUP FRALÆGGER SIG HERMED ALLE GARANTIER ELLER ANDRE BETINGELSER AF NOGEN SLAGS FOR, AT DETTE WEBSITE, WEBSITETS SERVERE ELLER E-MAILS SENDT FRA SELSKABER I TRIPADVISOR MEDIA GROUP IKKE INDEHOLDER VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRALÆGGER TRIPADVISOR SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DISSE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL, PASSIV BESIDDELSE OG IKKE-KRÆNKELSE.

TRIPADVISOR FRALÆGGER SIG OGSÅ UDTRYKKELIGT GARANTIER, INDESTÅELSER ELLER ANDRE BETINGELSER AF NOGEN SLAGS I FORHOLD TIL NØJAGTIGHEDEN ELLER EJENDOMSRETTEN FOR INDHOLD PÅ WEBSITET.

INTET I DENNE AFTALE UNDTAGER ELLER BEGRÆNSER TRIPADVISORS ANSVAR FOR (I) DØD ELLER PERSONLIGE SKADE GRUNDET FORSØMMELIGHED, (II) SVINDEL, (III) SVIGAGTIG FEJLINFORMATION, (IV) BEVIDSTE MANGLER ELLER GROV UAGTSOMHED ELLER (V) ANDRE TYPER ANSVAR, SOM TRIPADVISOR IKKE KAN UNDTAGES FRA I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

TREDJEPARTSLEVERANDØRER, SOM LEVERER OPLYSNINGER OM HOTELLER ELLER LEJEDE FERIEBOLIGER, REJSER ELLER ANDRE TJENESTER PÅ DETTE WEBSITE, ER UAFHÆNGIGE UNDERLEVERANDØRER OG IKKE AGENTER ELLER MEDARBEJDERE I SELSKABER I TRIPADVISOR MEDIA GROUP. SELSKABERNE I TRIPADVISOR MEDIA GROUP ER IKKE ANSVARLIGE FOR HANDLINGER, FEJL, UNDLADELSER, ERKLÆRINGER, GARANTIER, BRUD ELLER FORSØMMELSE FREMSAT ELLER BEGÅET AF DISSE LEVERANDØRER ELLER FOR NOGEN FORM FOR PERSONSKADE, DØD, MATERIEL SKADE ELLER ANDRE SKADER ELLER UDGIFTER, DER ER EN FØLGE HERAF. SELSKABER I TRIPADVISOR MEDIA GROUP KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR OG VIL IKKE FORETAGE REFUSIONER I TILFÆLDE AF NOGEN SOM HELST FORSINKELSE, ANNULLERING, OVERBOOKNING, STREJKE, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE ÅRSAGER, DER LIGGER UDEN FOR DERES KONTROL, OG DE PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR EKSTRAUDGIFTER, UNDLADELSER, FORSINKELSER, OMDIRIGERING ELLER HANDLINGER, SOM KAN HENFØRES TIL EN REGERING ELLER MYNDIGHED.

I HENHOLD TIL OVENSTÅENDE, BRUGER DU DETTE WEBSITE FOR EGEN RISIKO, OG SELSKABER I TRIPADVISOR MEDIA GROUP (ELLER DERES MELLEMLEDERE, DIREKTØRER OG PARTNERE) ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, PØNALT, TILFÆLDIGT, SPECIELT ELLER FØLGEMÆSSIGT TAB ELLER SKADE ELLER TAB AF INDKOMST, OVERSKUD, GOODWILL, DATA, KONTRAKTER, BRUG AF PENGE ELLER TAB ELLER SKADER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED FORSTYRRELSER I FORRETNINGSAKTIVITETER AF NOGEN SLAGS SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN ADGANG TIL, VISNING AF ELLER BRUG AF WEBSITET ELLER I FORBINDELSE MED FORSINKELSE ELLER MANGLENDE ADGANG TIL, VISNING ELLER BRUG AF WEBSITET (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIN AFHÆNGIGHED AF ANMELDELSER OG MENINGER, DER FREMGÅR AF DETTE WEBSITE, COMPUTERVIRUS, OPLYSNINGER, SOFTWARE, LINKEDE WEBSITES, PRODUKTER OG TJENESTER, DER FÅS ADGANG TIL VIA WEBSITET, ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE FØLGER AF ADGANG TIL, VISNING ELLER BRUG AF WEBSITET), UANSET OM DET BASERES PÅ EN TEORI OM MISLIGHOLDELSE, AFTALE, SKADEGØRENDE HANDLING, DIREKTE ANSVAR ELLER ANDET, OG SELVOM TRIPADVISOR ER ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADESERSTATNING.

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OG OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE PÅVIRKER IKKE OBLIGATORISKE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM MAN IKKE KAN UNDTAGES FRA I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Hvis selskaber i TripAdvisor Media Group findes ansvarlige for tab eller skade, som opstår på grund af eller på nogen måde er forbundet med din brug af vores websites eller tjenester, vil ansvaret for selskaberne i TripAdvisor Media Group aldrig samlet overstige den største værdi af (a) transaktionsgebyrerne, der blev betalt til TripAdvisor for transaktionen(erne) på det website, som gav årsag til erstatningskravet, eller (b) et hundrede dollars (100,00 USD).

Ansvarsbegrænsningen afspejler risikoens fordeling mellem parterne. De i dette afsnit indeholdte begrænsninger vil fortsat være gældende, selv hvis et eventuelt begrænset retsmiddel anført i nærværende vilkår måtte vise sig utilstrækkeligt. Ansvarsbegrænsningerne, der fremgår af nærværende vilkår, er til fordel for selskaber i TripAdvisor Media Group.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare og skadesløsholde TripAdvisor og dennes partnere og deres mellemledere, direktører, medarbejdere og repræsentanter fra ethvert ansvar, påtalelser, krav, erstatninger, tab, skader, bøder, sanktioner eller andre udgifter eller omkostninger af nogen slags, herunder, men ikke begrænset til, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer fremsat af tredjemand som følge af:

 • (i) din misligholdelse af denne aftale eller dokumenter, der er henvist til heri,
 • (ii) din overtrædelse af nogen lov eller tredjeparts rettigheder eller
 • (iii) din brug af dette website.

LINKS TIL TREDJEPARTSWEBSITES

Dette website kan indeholde hyperlinks til websites, der drives af andre parter end TripAdvisor. Disse hyperlinks er kun vejledende. Vi har ingen kontrol over disse websites og er ikke ansvarlige for deres indhold eller behandling af personlige oplysninger eller anden praksis på disse websites. Endvidere er det op til dig selv at tage de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ethvert link, som du trykker på, eller software, som du downloader (fra dette website eller fra andre websites), ikke indeholder virus, orme, trojanske heste, defekter eller andet ondsindet indhold. Vores medtagelse af hyperlinks til disse websites betyder ikke, at vi anbefaler materialet på disse websites eller har forbindelse til dem, der driver disse websites. I nogle tilfælde kan et tredjepartswebsite bede dig om at knytte din profil på TripAdvisor til en profil på et andet tredjepartswebsite. Det er helt dit eget valg, om du gør dette, og beslutningen om at tillade, at disse oplysninger tilknyttes, kan deaktiveres (på tredjepartswebsitet) når som helst.

TILGÆNGELIG SOFTWARE PÅ DETTE WEBSITE

Medmindre andet er anført, vises materialerne på websitene kun for at give oplysninger om og for at fremme TripAdvisors ydelser, websites, partnere og andre produkter, som fås i USA eller dets områder, besiddelser og protektorater. TripAdvisors websites er kontrolleret og drives af TripAdvisor fra dennes kontorer i Massachusetts i USA. TripAdvisor giver ikke udtryk for, at materiale på TripAdvisors websites er passende eller til rådighed for specifik brug uden for USA. Dem, der vælger at tilgå TripAdvisors website uden for USA, gør dette på eget initiativ og er ansvarlige for at overholde lokal lovgivning såfremt og i det tilfælde, at der gælder lokal lovgivning. Software fra TripAdvisors websites er endvidere underlagt USA’s eksportregulerende foranstaltninger. Software fra TripAdvisors websites må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller reeksporteres (a) til (eller til en statsborger eller indbygger i) Cuba, Irak, Sudan, Nordkorea, Iran, Syrien eller et andet land, hvortil USA har belagt varer med embargo, eller (b) til nogen, der står på det amerikanske finansministeriums liste over ”Specially Designated Nationals” (Særligt udpegede statsborgere) eller på det amerikanske handelsministeriums ”Table of Deny Orders” (Liste over afviste handelspartnere). Når du bruger TripAdvisors websites, erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i, kontrolleres af eller er statsborger eller indbygger i et sådant land eller er opført på en sådan liste.

Al software, som kan downloades fra TripAdvisors websites (”software”), er ophavsretligt beskyttede værker tilhørende TripAdvisor eller TripAdvisors tilknyttede selskaber eller software tilhørende tredjemand. Brugen af denne software er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, om nogen, der følger med eller er inkluderet med softwaren (”licensaftale”). Du må ikke installere eller bruge software, hvortil der medfølger eller er inkluderet en licensaftale, medmindre du først accepterer vilkårene i licensaftalen. For software, der kan downloades på websitet, hvor der ikke medfølger en licensaftale, giver vi dig hermed som bruger en begrænset, personlig licens, der ikke kan overdrages, til at bruge softwaren til visning og anden brug af websitet i henhold til nærværende vilkår og betingelser og ikke til noget andet formål.

Du skal vide, at al software, herunder, men ikke begrænset til, al HTML-, XML- og Java-kode samt Active X-kontrolfunktioner, der indgår i websitet, ejes af TripAdvisor og/eller vores tilknyttede selskaber og beskyttes af lovgivning om ophavsret og internationale traktatbestemmelser. Enhver reproduktion eller videredistribution af softwaren er udtrykkeligt forbudt og kan resultere i alvorlige civil- og strafferetlige sanktioner. Overtrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING TIL YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT. FOR SOFTWAREN GIVES DER KUN GARANTI, OM NOGEN OVERHOVEDET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN.

COPYRIGHT- OG VAREMÆRKEMEDDELELSER

Følgende gælder alt indhold på dette website: © 2016 TripAdvisor. Alle rettigheder forbeholdes. TripAdvisor er ikke ansvarlig for indhold på websites, der drives af andre end TripAdvisor. TripAdvisor, ugle-logoet, vurderingsboblerne og alle andre produkt- og tjenestenavne eller -slogans, som vises på websitet, er registrerede og/eller ikke-registrerede civilretligt ejede varemærker tilhørende TripAdvisor og eller dennes leverandører eller licensgivere og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra TripAdvisor eller indehaveren af det pågældende varemærke. Derudover er udseendet af og atmosfæren på websitet, herunder alle overskrifter, kundetilpasset grafik, knappers ikoner og scripts, tjenestemærker, varemærker og/eller varemærkeudstyr tilhørende TripAdvisor og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra TripAdvisor. Alle andre varemærker, registrerede varemærker, produktnavne og navne på virksomheder eller logoer, der er omtalt på websitet, tilhører de respektive ejere. Henvisning til produkter, tjenester, processer eller andre oplysninger ved handelsnavn, varemærke, producent, leverandør eller andet udgør eller indebærer ikke TripAdvisors anbefaling eller sponsorat deraf.

Politik om anmeldelse og fjernelse af ulovligt indhold

TripAdvisor anvender princippet om ”anmeldelse og fjernelse”. Hvis du har klager eller indvendinger imod materiale eller indhold, herunder brugermeddelelser, som offentliggøres på dette website, eller hvis du mener, at materiale eller indhold på dette website krænker en ophavsret, som tilhører dig, skal du kontakte os omgående ved at følge vores procedure for anmeldelse og fjernelse. Klik her for at se proceduren for anmeldelse og fjernelse. Når proceduren er blevet fulgt, vil TripAdvisor gøre alt, hvad der rimeligt kan forventes, for at fjerne ulovligt indhold inden for et rimeligt tidsrum.

Ændringer

TripAdvisor kan ændre, tilføje eller slette nærværende vilkår og betingelser eller en del deraf fra tid til anden efter dennes eget skøn, når det vurderes at være nødvendigt til juridiske, generelle lovgivningsmæssige og tekniske formål, eller grundet ændringer i de tjenester, der leveres, eller websitets form eller layout. Efterfølgende accepterer du udtrykkeligt at være bundet af sådanne ændrede vilkår og betingelser.

TripAdvisor kan ændre, inddrage eller stoppe alle aspekter af TripAdvisor-tjenesten når som helst, herunder tilgængeligheden af alle funktioner, databaser eller indhold. TripAdvisor kan også indføre begrænsninger for bestemte funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til alle eller dele af websitet eller andre TripAdvisor-websites uden varsel eller ansvar af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager for at forhindre uautoriseret adgang, tab af eller destruktion af data, eller hvor vi efter eget skøn mener, at du krænker bestemmelser i nærværende vilkår og betingelser eller love eller bestemmelser, og hvor det besluttes, at en tjeneste ikke længere skal leveres.

DIN FORTSATTE BRUG AF TRIPADVISOR NU, ELLER EFTER OFFENTLIGGØRELSE AF EN HVILKEN SOM HELST MEDDELELSE OM ÆNDRINGER, VIL INDIKERE DIN ACCEPT AF SÅDANNE ÆNDRINGER.

VÆRNETING OG GÆLDENDE LOVGIVNING

Dette website drives af en amerikansk virksomhed, og denne aftale er underlagt lovgivningen i Massachusetts, USA. Du giver hermed dit samtykke til, at søgsmål skal anlægges ved domstolene i Massachusetts, USA, som har eksklusivt værneting, og accepterer retfærdigheden og egnetheden af fremgangsmåderne ved sådanne domstole i forbindelse med enhver tvist som følge af eller vedrørende brugen af dette website. Du accepterer, at alle de erstatningskrav, som du kunne have imod TripAdvisor som følge af eller vedrørende dette website, skal høres og løses i en domstol med kompetent værneting for emnet i Massachusetts. Brug af websitet er ikke godkendt i værneting, som ikke håndhæver alle bestemmelser i nærværende vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, dette afsnit. Det ovenstående gælder ikke i det omfang, som den gældende lovgivning i det land, du bor i, kræver, at en anden lov og/eller et andet værneting er gældende, og dette kan ikke undtages med en kontrakt.

VALUTAOMREGNER

Valutakurserne er baseret på forskellige tilgængelige offentlige kilder og bør kun bruges som vejledende. Nøjagtigheden af kurserne kontrolleres ikke, og faktiske vekselkurser kan være anderledes. Valutakurser opdateres muligvis ikke dagligt. De oplysninger, der angives af denne applikation, anses for at være nøjagtige, men TripAdvisor og/eller dennes tilknyttede selskaber garanterer ikke for nøjagtigheden. Ved brug af oplysningerne til et økonomisk formål anbefaler vi, at du kontakter en kvalificeret ekspert, der kan bekræfte, at valutakurserne er nøjagtige. Vi autoriserer ikke brugen af disse oplysninger til andet formål end din personlige brug, og du forbydes udtrykkeligt at gensælge, redistribuere og bruge oplysningerne til et kommercielt formål.

YDERLIGERE MOBILLICENSER

Dele af TripAdvisors mobilsoftware anvender muligvis ophavsretligt beskyttet materiale, og denne brug er godkendt af TripAdvisor. Endvidere gælder særlige vilkår for anvendelsen af visse af TripAdvisors mobilapplikationer. Gå til siden for mobillicenser for at finde meddelelser, som er specifikke for TripAdvisors mobilapplikationer.

GENERELLE BESTEMMELSER

Du accepterer, at der ikke er tale om et joint venture, et agentur, et partnerskab eller et ansættelsesforhold mellem dig og selskaber i TripAdvisor Media Group eller tilknyttede selskaber som følge af denne aftale eller brugen af dette website.

Vores opfyldelse af denne aftale er underlagt gældende love og retslige processer, og der er intet i denne aftale, der begrænser vores ret til at efterkomme håndhævelse af loven eller andre juridiske henvendelser eller krav vedrørende din brug af websitet eller oplysninger, der gives til eller indsamles af os, hvad angår denne anvendelse. I det omfang, at det tillades i henhold til gældende lov, accepterer du at indbringe et krav eller et søgsmål som følge af eller i forbindelse med din adgang til eller brug af websitet inden to (2) år efter datoen, hvor kravet eller søgsmålet opstod, da kravet eller søgsmålet da ellers annulleres uigenkaldeligt.

Hvis det besluttes, at en del af denne aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lov, herunder, men ikke begrænset til, de garantiundtagelser og ansvarsbegrænsninger, som er beskrevet ovenfor, vil den bestemmelse, som er ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses for erstattet af en bestemmelse, der er gyldig og kan håndhæves, og som mest præcist svarer til indholdet i den oprindelige bestemmelse, og resten af aftalen er fortsat gældende.

Denne aftale (og øvrige vilkår og betingelser, der nævnes i den) udgør hele aftalen mellem dig og TripAdvisor, hvad angår websitet, og erstatter tidligere eller midlertidig kommunikation og tilbud, uanset om det er sket elektronisk, mundtligt eller skriftligt mellem kunden og TripAdvisor vedrørende websitet. En trykt udgave af denne aftale og enhver meddelelse i elektronisk format kan gøres gældende i retlige eller administrative sager på grundlag af eller vedrørende denne aftale i det samme omfang og med forbehold af de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og registreringer, der oprindeligt er udarbejdet og vedligeholdt på papir.

Nærværende vilkår og betingelser er tilgængelige på websitets sprog. De specifikke vilkår og betingelser, som du accepterer, vil ikke blive opbevaret individuelt af TripAdvisor.

Websitet bliver muligvis ikke altid opdateret jævnligt eller regelmæssigt og skal derfor ikke registreres som redaktionelt produkt i henhold til relevant lovgivning.

Det er ikke meningen, at fiktive navne på firmaer, produkter, personer, karakterer og/eller data, der nævnes på websitet, skal repræsentere nogen eksisterende personer, firmaer, produkter eller begivenheder.

Rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, forbeholdes.

KUNDESERVICE/HJÆLP

Du kan få svar på dine spørgsmål eller kontakte os ved at besøge vores supportafdeling. Eller du kan skrive til os på:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

©2016 TripAdvisor LLC. Alle rettigheder forbeholdes.