Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediecenter

Newsroom

Mobil-licenser

Anerkendelser:

Dele af Tripadvisors mobilsoftware anvender muligvis ophavsretligt materiale, og denne brug godkendes hermed i henhold til vilkårene i følgende licenser.

iOS-licenser

IGListKit-licens:

BSD-licens

Til IGListKit-software

Copyright (c) 2016, Facebook, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kilde- og binære formater med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: Videredistributioner af kildekode skal bevare ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse. Videredistributioner i binært format skal gengive ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen. Hverken navnet Facebook eller navnene på Facebooks bidragsydere kan bruges til at støtte eller markedsføre produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETTENS INDEHAVERE OG BIDRAGSYDERE "SOM DEN FOREFINDES", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. OPHAVSRETTENS INDEHAVER ELLER BIDRAGSYDERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ERSTATNING FOR FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD ELLER FORSTYRRELSER I FORRETNINGSAKTIVITETER) UANSET, HVORDAN DET ER FORÅRSAGET OG BASERET PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, DET VÆRE SIG BASERET PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER VED SKADEGØRENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER PÅ NOGEN MÅDE FØLGER AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER ER ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Brugsbetingelser

Alamofire-licens:

Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Der gives hermed gratis tilladelse til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere, viderelicensere, og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, til hvem softwaren fremskaffes at gøre ovenstående, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERE ELLER OPHAVSRETTENS INDEHAVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGET KRAV, ERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR FRA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN HANDEL MED SOFTWAREN.

Brugsbetingelser

PromiseKit-licens:

Copyright 2016, Max Howell; mxcl@me.com

Der gives hermed gratis tilladelse til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere, viderelicensere, og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, til hvem softwaren fremskaffes at gøre ovenstående, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERE ELLER OPHAVSRETTENS INDEHAVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGET KRAV, ERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR FRA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN HANDEL MED SOFTWAREN.

Brugsbetingelser

MCSegmented Control-licens:

Copyright (c) 2011, MCSegmented Control og Matteo Caldari
Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kilde- og binære formater med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistributioner af kildekode skal bevare ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistributioner i binært format skal gengive ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen.
 • Hverken navnet MCSegmented Control eller Matteo Caldari eller navnene på bidragsyderne kan bruges til at støtte eller markedsføre produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETTENS INDEHAVERE OG BIDRAGSYDERE "SOM DEN FOREFINDES", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. OPHAVSRETTENS INDEHAVER ELLER BIDRAGSYDERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ERSTATNING FOR FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD ELLER FORSTYRRELSER I FORRETNINGSAKTIVITETER) UANSET, HVORDAN DET ER FORÅRSAGET OG BASERET PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, DET VÆRE SIG BASERET PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER VED SKADEGØRENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER PÅ NOGEN MÅDE FØLGER AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER ER ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

ZipArchive-licens

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

Der gives hermed gratis tilladelse til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere, viderelicensere, og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, til hvem softwaren fremskaffes at gøre ovenstående, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERE ELLER OPHAVSRETTENS INDEHAVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGET KRAV, ERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR FRA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN HANDEL MED SOFTWAREN.

Brugsbetingelser

SSZipArchive er givet i licens i henhold til MIT-licensen. En lettere modificeret udgave af Minizip 1.1 medfølger også og er givet i licens i henhold til Zlib-licensen.

Appirater-licens

Copyright (c) 2014 Arash Payan

Der gives hermed gratis tilladelse til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere, viderelicensere, og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, til hvem softwaren fremskaffes at gøre ovenstående, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERE ELLER OPHAVSRETTENS INDEHAVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGET KRAV, ERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR FRA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN HANDEL MED SOFTWAREN.

Yderligere licensoplysninger

RestKit-licens

Copyright 2009-2012 The RestKit Project

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

CocoaLumberjack-licens

Copyright (c) 2010-2015, Deusty, LLC

Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug af softwaren i kilde- og binære formater med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistributioner af kildekode skal bevare ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Hverken navnet Deusty eller navnene på dennes bidragsydere kan bruges til at støtte eller markedsføre produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse fra Deusty, LLC.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETTENS INDEHAVERE OG BIDRAGSYDERE "SOM DEN FOREFINDES", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. OPHAVSRETTENS INDEHAVER ELLER BIDRAGSYDERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER, DOKUMENTERET ERSTATNINGSKRAV ELLER ERSTATNING FOR FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD ELLER FORSTYRRELSER I FORRETNINGSAKTIVITETER), UANSET HVORDAN DET ER FORÅRSAGET OG BASERET PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, DET VÆRE SIG BASERET PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER VED SKADEGØRENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER PÅ NOGEN MÅDE FØLGER AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER ER ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Brugsbetingelser

SOCKit-licens

Copyright 2011-2014 NimbusKit

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

MagicalRecord-licens

Copyright (c) 2010-2015, Magical Panda Software, LLC

Der gives hermed gratis tilladelse til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere, viderelicensere, og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, til hvem softwaren fremskaffes at gøre ovenstående, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

Denne softwarelicens er i overensstemmelse med standard MIT-licensen.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERE ELLER OPHAVSRETTENS INDEHAVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGET KRAV, ERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR FRA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN HANDEL MED SOFTWAREN.

Brugsbetingelser

Masonry-licens

Copyright (c) 2011-2012 Masonry Team – https://github.com/SnapKit/Masonry

Der gives hermed gratis tilladelse til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere, viderelicensere, og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, til hvem softwaren fremskaffes at gøre ovenstående, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERE ELLER OPHAVSRETTENS INDEHAVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGET KRAV, ERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR FRA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN HANDEL MED SOFTWAREN.

Brugsbetingelser

card.io-licens

Copyright (c) 2013-2016 PayPal Holdings, Inc.

Der gives hermed gratis tilladelse til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere, viderelicensere, og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, til hvem softwaren fremskaffes at gøre ovenstående, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERE ELLER OPHAVSRETTENS INDEHAVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGET KRAV, ERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR FRA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN HANDEL MED SOFTWAREN.

Brugsbetingelser

uidevice-extension-licens

card.io-biblioteket indeholder kildekode fra Erica Saduns uidevice-extension-bibliotek

Copyright (c) 2012, Erica Sadun. Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kilde- og binære formater med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistributioner af kildekode skal bevare ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistributioner i binært format skal gengive ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen.
 • DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETTENS INDEHAVERE OG BIDRAGSYDERE "SOM DEN FOREFINDES", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. OPHAVSRETTENS INDEHAVER ELLER BIDRAGSYDERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ERSTATNING FOR FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD ELLER FORSTYRRELSER I FORRETNINGSAKTIVITETER) UANSET, HVORDAN DET ER FORÅRSAGET OG BASERET PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, DET VÆRE SIG BASERET PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER VED SKADEGØRENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER PÅ NOGEN MÅDE FØLGER AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER ER ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Kilden til dette bibliotek findes her: https://github.com/erica/uidevice-extension

Eigen-licens

Licenseret primært i henhold til Mozilla Public License, version 2.0 ("licensen"). Du kan få en kopi af MPL 2.0-licensen på http://www.mozilla.org/MPL/2.0

En kopi af kildekoden er tilgængelig på https://bitbucket.org/eigen/eigen/ eller via http://eigen.tuxfamily.org/

Brugsbetingelser

OpenCV-licens

Copyright (C) 2000-2016, Intel Corporation, alle rettigheder forbeholdes.
Copyright (C) 2009-2011, Willow Garage Inc., alle rettigheder forbeholdes.
Copyright (C) 2009-2016, NVIDIA Corporation, alle rettigheder forbeholdes.
Copyright (C) 2010-2013, Advanced Micro Devices, Inc., alle rettigheder forbeholdes.
Copyright (C) 2015-2016, OpenCV Foundation, alle rettigheder forbeholdes.
Copyright (C) 2015-2016, Itseez Inc., alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kilde- og binære formater med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistributioner af kildekode skal bevare ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistributioner i binært format skal gengive ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen.
 • Hverken navnet Facebook eller navnene på Facebooks bidragsydere kan bruges til at støtte eller markedsføre produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

Denne software leveres af ophavsrettens indehavere og bidragsydere "som den forefindes", og eventuelle udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål fraskrives. Ophavsrettens indehavere eller bidragsydere er under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen direkte, indirekte, hændelige, pønalt begrundede skader eller erstatning for følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, indkøb af erstatningsvarer eller -tjenesteydelser, tab af brug, data eller overskud eller forstyrrelser i forretningsaktiviteter), uanset årsag og baseret på enhver teori om ansvar det være sig baseret på kontrakt, objektivt ansvar eller ved skadegørende handling (herunder uagtsomhed eller på anden måde), der på nogen måde følger af brugen af denne software, også selvom der er adviseret om muligheden for sådan skade.

Brugsbetingelser

Kahuna-licens

Al tekst og design er copyright (c) 2012-2014 Kahuna, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Brugsbetingelser

FMDB-licens

Copyright (c) 2008-2014 Flying Meat Inc.

Der gives hermed gratis tilladelse til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere, viderelicensere, og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, til hvem softwaren fremskaffes at gøre ovenstående, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERE ELLER OPHAVSRETTENS INDEHAVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGET KRAV, ERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR FRA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN HANDEL MED SOFTWAREN.

Brugsbetingelser

MBProgressHUD-licens

Copyright (c) 2009-2015 Matej Bukovinski

Der gives hermed gratis tilladelse til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere, viderelicensere, og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, til hvem softwaren fremskaffes at gøre ovenstående, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERE ELLER OPHAVSRETTENS INDEHAVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGET KRAV, ERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR FRA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN HANDEL MED SOFTWAREN.

Brugsbetingelser

BlocksKit-licens

Copyright (c) 2011-2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers og BlocksKit-bidragsyderne

Der gives hermed gratis tilladelse til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere, viderelicensere, og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, til hvem softwaren fremskaffes at gøre ovenstående, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERE ELLER OPHAVSRETTENS INDEHAVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGET KRAV, ERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR FRA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN HANDEL MED SOFTWAREN.

Brugsbetingelser

pop-licens – BSD

Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kilde- og binære formater med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistributioner af kildekode skal bevare ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistributioner i binært format skal gengive ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen.
 • Hverken navnet Facebook eller navnene på Facebooks bidragsydere kan bruges til at støtte eller markedsføre produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETTENS INDEHAVERE OG BIDRAGSYDERE "SOM DEN FOREFINDES", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. OPHAVSRETTENS INDEHAVER ELLER BIDRAGSYDERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ERSTATNING FOR FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD ELLER FORSTYRRELSER I FORRETNINGSAKTIVITETER) UANSET, HVORDAN DET ER FORÅRSAGET OG BASERET PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, DET VÆRE SIG BASERET PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER VED SKADEGØRENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER PÅ NOGEN MÅDE FØLGER AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER ER ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Brugsbetingelser

Bolts-licens

BSD-licens

Til Bolts-software

Copyright (c) 2013-nu, Facebook, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kilde- og binære formater med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistributioner af kildekode skal bevare ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistributioner i binært format skal gengive ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen.
 • Hverken navnet Facebook eller navnene på Facebooks bidragsydere kan bruges til at støtte eller markedsføre produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETTENS INDEHAVERE OG BIDRAGSYDERE "SOM DEN FOREFINDES", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. OPHAVSRETTENS INDEHAVER ELLER BIDRAGSYDERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ERSTATNING FOR FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD ELLER FORSTYRRELSER I FORRETNINGSAKTIVITETER) UANSET, HVORDAN DET ER FORÅRSAGET OG BASERET PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, DET VÆRE SIG BASERET PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER VED SKADEGØRENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER PÅ NOGEN MÅDE FØLGER AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER ER ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Brugsbetingelser

SFHFKeychainUtils-licens

Oprettet af Buzz Andersen d. 20.10.08. Baseret delvist på kode af Jonathan Wight, Jon Crosby og Mike Malone. Copyright 2008 Sci-Fi Hi-Fi. Alle rettigheder forbeholdes.

Der gives hermed gratis tilladelse til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere, viderelicensere, og/eller sælge kopier af softwaren, og at tillade personer, til hvem softwaren fremskaffes at gøre ovenstående, på følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERE ELLER OPHAVSRETTENS INDEHAVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGET KRAV, ERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR FRA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN HANDEL MED SOFTWAREN.

Yderligere licensoplysninger

JSON-rammelicens:

Copyright (c) 2007-2011 Stig Brautaset 
Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kilde- og binære formater med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistributioner af kildekode skal bevare ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistributioner i binært format skal gengive ovennævnte meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen.
 • Hverken navnet Stig Brautaset eller navnene på bidragsyderne kan bruges til at støtte eller markedsføre produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETTENS INDEHAVERE OG BIDRAGSYDERE "SOM DEN FOREFINDES", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. OPHAVSRETTENS INDEHAVER ELLER BIDRAGSYDERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ERSTATNING FOR FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD ELLER FORSTYRRELSER I FORRETNINGSAKTIVITETER) UANSET, HVORDAN DET ER FORÅRSAGET OG BASERET PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, DET VÆRE SIG BASERET PÅ KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER VED SKADEGØRENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER PÅ NOGEN MÅDE FØLGER AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER ER ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.


 

Android-licenser

Epoxy-licens:

Copyright 2016 Airbnb, Inc.

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

OkHttp-licens

Copyright 2016 Square, Inc.

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

Retrofit-licens

Copyright 2013 Square, Inc.

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

StickyGridHeaders-licens

Copyright (c) 2013 Tonic Artos

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

Dagger-licens

Copyright 2013 Square, Inc.

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

Signpost-licens

Copyright (c) 2009 Matthias Kaeppler

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Yderligere licensoplysninger

Apache commons-logging-licens

Copyright 2003-2014 The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

Apache xmlrpc-licens

Copyright The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

Apache ws-commons-util-licens

Copyright 2003, 2005 The Apache Software Foundation

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen.

Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

Apache http-mime-licens

Copyright The Apache Software Foundation

Dette produkt indeholder software udviklet af The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

RxJava-licens

Copyright (c) 2016-nu, RxJava-bidragsydere.

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

Android Open Source Project-licens:

Copyright (c) 2005-2008 Google Inc., givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

ormlit-licens

Der gives hermed tilladelse til at bruge, kopiere, ændre, og/eller distribuere denne software til ethvert formål med eller uden gebyr, forudsat at denne meddelelse om tilladelse vises i alle kopier.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG FORFATTEREN FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL DENNE SOFTWARE HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED. FORFATTEREN ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SÆRLIGE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER NOGEN FORMER FOR SKADER, DER SKYLDES TAB AF BRUG, DATA ELLER OVERSKUD, HVERKEN I SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, UAGTSOMHED ELLER ANDEN SKADEVOLDENDE HANDLING, DER OPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER YDELSEN AF DENNE SOFTWARE.

Forfatteren kan kontaktes via http://ormlite.com/

Brugsbetingelser

UrlImageViewHelper-licens

Copyright 2012 Koushik Dutta

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

Google-GSON-rammelicens:

Copyright (c) 2008-2009 Google Inc.

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Brugsbetingelser

Joda-Time-licens

Dette produkt indeholder software udviklet af Joda.org (http://www.joda.org/).

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser


 

Licenser på tværs af platforme

Google Mobile Ads SDK til iOS og Android-licens

Copyright (c) 2015 Google Inc.

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Brugsbetingelser

Google App Indexing SDK til iOS og Android-licens

Copyright (c) 2015 Google Inc.

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Brugsbetingelser

Distimo-licens

Copyright (c) 2012 Distimo. Alle rettigheder forbeholdes.

Givet i licens i henhold til Apache License, version 2.0 ("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, medmindre det er i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Medmindre det kræves af gældende lovgivning eller aftales skriftligt, distribueres software, der distribueres i henhold til licensen, "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se licensen for den specifikke tekst, der regulerer tilladelserne og begrænsningerne i henhold til licensen.

Brugsbetingelser

Facebook iOS og Android SDK-licens

Copyright (c) 2014-nu, Facebook, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Du tildeles hermed en ikke-eksklusiv, global, royaltyfri licens til at bruge, kopiere, ændre, og distribuere denne software i kildekode- eller binært format til anvendelse i forbindelse med de webtjenester og API'er, der leveres af Facebook.

Som ved al software, der integrerer med Facebook-platformen, er din brug af denne software underlagt Facebooks principper og politikker for udviklere [http://developers.facebook.com/policy/]. Denne meddelelse om ophavsret skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. FORFATTERE ELLER OPHAVSRETTENS INDEHAVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGET KRAV, ERSTATNING ELLER ANDET ANSVAR, UANSET OM DET ER SØGSMÅL BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR FRA, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDEN HANDEL MED SOFTWAREN.

Brugsbetingelser: iOS Android

Skobbler-licens

Copyright 2014 Telenav, Inc. – Alle rettigheder forbeholdes.

Kortgengivelse leveret af Scout – http://developer.skobbler.com

Datakilde for kort: Copyright OpenStreetMaps-bidragsydere http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitale højdedata: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia og Wikitravel givet i licens i henhold til http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Copyright Google breakpad (se ophavsrettigheder for at få flere oplysninger)

Skrifttyper er (c) Bitstream (se ophavsrettigheder for at få flere oplysninger), (c) Architects Daughter (se ophavsrettigheder for at få flere oplysninger), (c) Roboto (se ophavsrettigheder for at få flere oplysninger) og (c) Open Sans (se ophavsrettigheder for at få flere oplysninger)

YDERLIGERE VILKÅR ANGÅENDE TRIPADVISORS WINDOWS-TELEFONAPPLIKATION PÅ NOKIA-ENHEDER:

ANSVARSFRASKRIVELSE. APPLIKATIONEN GIVES I LICENS "SOM FOREFINDES", "MED ALLE FEJL" OG "SOM TILGÆNGELIG." ANVENDES PÅ EGET ANSVAR. TRIPADVISOR, PÅ VEGNE AF SIG SELV, NOKIA, MICROSOFT, ALLE TRÅDLØSE MOBILOPERATØRER, SOM DISTRIBUERER APPLIKATIONEN OVER DERES NETVÆRK, OG HVER AF VORES RESPEKTIVE ASSOCIEREDE SELSKABER OG LEVERANDØRER ("DISTRIBUTØRER"), GIVER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER, GARANTIER ELLER BETINGELSER I HENHOLD TIL ELLER VEDRØRENDE APPLIKATIONEN. DU HAR MULIGVIS YDERLIGERE FORBRUGERRETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, SOM IKKE ÆNDRES AF DENNE AFTALE. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, EKSKLUDERER DISTRIBUTØRER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER, HERUNDER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.

BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER OG SKADER. DU KAN I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVGIVNING, KUN FÅ DIREKTE SKADESERSTATNING TILBAGE FRA MICROSOFT OP TIL DET BELØB, DU BETALTE FOR APPLIKATIONEN. DU ACCEPTERER, AT DU IKKE VIL SØGE AT FÅ BETALING FOR ANDRE SKADER HERUNDER FØLGESKADER., TABT OVERSKUD, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER FRA NOGEN DISTRIBUTØR

Kilder:

Kort

© 2014 Telenav, Inc. – Alle rettigheder forbeholdes.
Kortgengivelse leveret af Scout – http://developer.scout.me
Datakilde for kort: © OpenStreetMaps-bidragsydere http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitale højdedata

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia og Wikitravel

Wikipedia og Wikitravel givet i licens i henhold til http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google breakpad

© Google breakpad (se ophavsrettigheder for at få flere oplysninger)

Bitstream-skrifttype

© Bitstream (se ophavsrettigheder for at få flere oplysninger)

Architects Daughter-skrifttype

© Architects Daughter (se ophavsrettigheder for at få flere oplysninger)

Open Sans-skrifttype

© Open Sans (se ophavsrettigheder for at få flere oplysninger)