Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediální centrum

Newsroom

Zásady ochrany osobních údajů

Tripadvisor.cz („Tripadvisor“, „my“, „naše“, „nám“) je online služba, která poskytuje uživatelům („Vám“) doporučení ohledně cestování a plánování cest včetně hotelů, pronájmů na dovolenou a ostatních ubytování, cestovních průvodců, atrakcí a zkušeností, restaurací, letů, plaveb a mnoho dalšího.  Těmto podnikům také poskytuje prostředky, jak zaujmout cestovatele. Naše webové stránky, obsah pro mobilní zařízení a související aplikace (společně naše „webové stránky“) vlastní a provozuje společnost TripAdvisor LLC.

Vstupem na naše webové stránky a používáním našich služeb potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili tyto zásady ochrany osobních údajů a v nich uvedené postupy shromažďování informací a zacházení s nimi.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 13. června 2019. Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně měnit, a proto byste měli stránku pravidelně navštěvovat, abyste se seznámili s případnými aktualizacemi.

Přehled

Tyto zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování Vašich osobních údajů.

Chápeme, že online poskytnutí informací je projevem velké důvěry z Vaší strany. Tuto důvěru bereme velmi vážně a je pro nás vysokou prioritou zajistit bezpečnost a důvěrnost osobních údajů, které nám poskytnete při návštěvě našich webových stránek nebo při použití našich služeb.

 1. Shromažďování Vašich osobních údajů
 2. Jak Vaše osobní údaje používáme
 3. S kým Vaše osobní údaje sdílíme
 4. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme
 5. Soubory cookie a další webové technologie
 6. Vaše práva
 7. Jak Vaše osobní údaje chráníme
 8. Informace týkající se nezletilých
 9. Externí odkazy
 10. Mezinárodní přenosy
 11. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
 12. Jak nás můžete kontaktovat
   

1.      Shromažďování Vašich osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o určité osobě, pomocí nichž lze tuto osobu identifikovat, elektronické adresy, datum narození, heslo a platební údaje. Nezahrnují údaje, z nichž byla odstraněna totožnost nebo byly anonymizovány (anonymní údaje).

V rámci našeho podnikání shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje různými způsoby. Můžeme shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete přímo, ale rovněž shromažďujeme data o způsobu, jímž pracujete s našimi službami, například pomocí souborů cookie na našich webových stránkách. Můžeme také přijímat informace od třetích stran, které jsou našimi partnery, jak je podrobněji popsáno níže.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat zejména: Vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, fakturační údaje, odpovědi na průzkumy, podrobnosti o rezervacích a další informace, které o sobě můžete poskytnout na našich webových stránkách, Vaši IP adresu a typ webového prohlížeče. 

Můžete se rozhodnout, že nám Vaše osobní údaje neposkytnete. Ve všeobecnosti nám však budete muset poskytnout určité informace o Vás, abyste mohli využívat výhody řady funkcí těchto webových stránek.   Pouze registrovaní členové mohou například zveřejňovat recenze ze svých cest, účastnit se diskusních fór, zasílat e-mailem obsah Tripadvisoru sobě a dalším příjemcům, získat přístup k informačním bulletinům a obsahu pro plánování cest určeným pouze pro členy nebo se účastnit průzkumů, soutěží a loterií. Kromě toho jsou také určité informace vyžadovány k tomu, abyste nám mohli položit dotaz, nebo abyste mohli iniciovat jiné výměny informací na našich webových stránkách. Osobní údaje shromažďujeme také z bezpečnostních důvodů.

 • Informace, které nám poskytnete: Jak je popsáno níže, můžeme přijímat a uchovávat veškeré informace, které zadáte na našich webových stránkách a které nám poskytnete jakýmkoli jiným způsobem.
   
 • Informace o jiných osobách: Prostřednictvím našich webových stránek budete mít možnost poskytnout kontaktní informace a informace o cestování jiných osob. Zadáte-li prostřednictvím Tripadvisoru rezervaci pro někoho jiného, budete muset poskytnout osobní údaje dotyčné osoby. Předtím, než nám poskytnete osobní údaje jiných osob, musíte získat jejich souhlas. Jestliže Vám jiný člen Tripadvisoru poskytne přístup ke svým údajům prostřednictvím sdílené rezervace, funkce plánování cest nebo jiné podobné služby, měli byste s těmito informacemi nakládat odpovídajícím způsobem.
   
 • Informace z jiných zdrojů: Informace o Vás můžeme také pravidelně získávat od přidružených subjektů, obchodních partnerů a dalších nezávislých třetích stran (zdrojů). Tyto údaje můžeme přidat k dalším informacím o Vás. Pokud například navštívíte Tripadvisor „prokliknutím“ z webu provozovaného jedním z našich obchodních partnerů a jste u tohoto partnera zaregistrováni, potom s námi tento partner může sdílet informace, které jste mu o Vás poskytli (například kontaktní údaje či demografické informace). Další příklad: Jestliže se prostřednictvím našich webových stránek nebo před příchodem na naše webové stránky přihlásíte k službám třetích stran (například k službám sociálních médií), je možné, že budeme shromažďovat informace jako uživatelské jméno či další informace, které nám byly těmito službami zpřístupněny v souladu se zásadami ochrany osobních údajů takové třetí strany. S našimi stávajícími partnery a potenciálními budoucími partnery budeme spolupracovat na zlepšování používání našich webových stránek a jejich přizpůsobení Vašim osobním potřebám v souladu s postupy uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.


Uzavřeli jsme partnerství s Facebookem, abychom uživatelům Facebooku zajistili přizpůsobený obsah na Tripadvisoru. Jste-li přihlášeni na Facebook a Tripadvisor, části webových stránek Tripadvisoru Vám při návštěvě mohou být přizpůsobeny, i když je budete používat zcela poprvé. Můžeme Vám zobrazit například recenze, které na Tripadvisoru zveřejnili Vaši přátelé z Facebooku, a také místa, která navštívili. Abychom Vám mohli toto přizpůsobené prostředí zajistit, poskytuje nám Facebook informace, které jste se rozhodli zpřístupnit na základě nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku. Tyto informace mohou zahrnovat Vaše jméno, profilový obrázek, pohlaví, seznamy přátel a veškeré další informace, které jste se rozhodli zpřístupnit

Pokud se rozhodnete přizpůsobení vypnout, nejprve se přihlaste na Facebook a (1) na stránce členského profilu vyberte z rozbalovací nabídky „Váš Tripadvisor“ možnost „Upravit profil“ a ve stavovém okně Facebook Connect klikněte na možnost „Odpojit“, nebo (2) na stránce členského profilu vyberte z rozbalovací nabídky „Váš Tripadvisor“ možnost „Nastavení účtu“ a v části „Nastavení Facebooku“ klikněte na možnost „Odpojit“. Přizpůsobení lze také vypnout úpravou nastavení aplikace na Facebooku. Upozorňujeme, že pokud máte na Facebooku přátele, kteří využívají Tripadvisor, je možné, že také oni s námi prostřednictvím Facebooku sdílí informace o Vás. Chcete-li takovému sdílení předejít, stačí upravit nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku. Pravidelně na Facebooku kontrolujte nastavení a postupy, jelikož mohlo dojít ke změnám.
 

 • Automatické shromažďování informací: Když navštívíte Tripadvisor, automaticky shromažďujeme určité informace z Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Shromažďujeme například údaje o Vašich relacích, včetně Vaší IP adresy, používaného navigačního softwaru a odkazujícího webu. Můžeme také shromažďovat informace o Vaší online aktivitě, například o recenzovaném obsahu, navštívených stránkách a vyhledávání. Tento typ údajů shromažďujeme automaticky, abychom lépe porozuměli Vašim zájmům a preferencím, vytvořili segmenty publika (rozdělili uživatele do skupin podle různých kritérií, jako je např. používání webu a demografické údaje), a abychom Vám lépe přizpůsobili uživatelské prostředí. Osobní údaje shromažďujeme také proto, abychom pomohli chránit naše stránky a další uživatele před zneužitím.
 • Informace o poloze a další informace ze zařízení: Pokud používáte v zařízení naše webové stránky, ať už pomocí mobilního webu nebo aplikace, budeme informace o Vás shromažďovat a používat obdobnými způsoby a pro obdobné účely, jako když používáte webové stránky Tripadvisoru. Můžeme také shromažďovat informace o Vaší poloze, pokud jste prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů na tomto zařízení dali pokyn, aby zařízení tyto informace aplikaci poskytovalo, nebo pokud jste nahráli fotografie označené informací o poloze. Například můžeme použít Vaši polohu k tomu, abychom Vám zobrazili recenze hotelů a restaurací v okolí, když jste zrovna na cestách. Nastavení ochrany osobních údajů svého zařízení můžete kdykoli změnit, a tím vypnout funkci sdílení informací o poloze s aplikací a/nebo funkci označování fotografií informacemi o poloze. Mějte na paměti, že vypnutí sdílení polohy může ovlivnit určité funkce naší aplikace nebo rozhraní pro mobilní zařízení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se nastavení ochrany osobních údajů svého mobilního zařízení, doporučujeme požádat o pomoc výrobce zařízení nebo poskytovatele mobilních služeb.
   

2.      Jak Vaše osobní údaje používáme

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, používáme pouze pro konkrétní účely. Patří sem, mimo jiné, nabízení našich služeb, správa Vaší registrace a konta včetně Vašeho přístupu k našim webovým stránkám, jejich používání a zveřejňování Vašich recenzí, hodnocení a fotografií, správa a podpora žádostí o rezervace a samotných rezervací, komunikace s Vámi o účtu nebo používání našich stránek a služeb na odpovídání nebo reagování na Vaše komentáře a otázky a jiné poskytování služeb zákazníkům, seznamování Vás se změnami v našich smluvních podmínkách nebo zásadách ochrany osobních údajů, požádání o napsání recenze nebo o účast v průzkumu, provoz a vylepšení našich stránek a služeb, přizpůsobení Vašich zkušeností s našimi stránkami, měření zájmu o naše stránky a služby a jejich vylepšování, upozorňování na nové propagační akce a speciální nabídky, umožnění účasti v losování, soutěži nebo vyplnění průzkumu, ochrana před podvodnou, nepřípustnou, nepovolenou nebo ilegální aktivitou, její prošetření a odrazování od takového jednání, správu a ochrana Vašeho zařízení a řešení sporů nebo odstraňování problémů.

Vaše osobní údaje budeme používat pouze tehdy, když nám to zákon dovolí. Nejčastěji budeme Vaše osobní údaje používat za následujících okolností:

 • Potřebujeme-li plnit smlouvu, kterou se s Vámi chystáme uzavřít nebo kterou jsme s Vámi uzavřeli.
 • Jestliže je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo oprávněné zájmy třetí strany) a Vaše zájmy a základní práva nad těmito zájmy nepřeváží.
 • S Vaším souhlasem.
 • Musíme-li splnit zákonnou či regulační povinnost.


Marketing

Chceme Vám co nejvíce usnadnit využívání cestovních příležitostí na našich webových stránkách. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zasílání e-mailů s informacemi, které se týkají Vašich zájmů v oblasti cestování. Pokud například na našich webových stránkách hledáte let do New Yorku, můžeme Vám zaslat e-mailovou zprávu s cenami letenek a informacemi o cestování do New Yorku nebo jiných destinací. Věříme, že Vám tyto e-mailové zprávy poskytnou užitečné informace o speciálních nabídkách dostupných na našem webu.

Marketingové zprávy od nás obdržíte, jestliže jste nám dali souhlas, požádali jste o to nebo jste od nás zakoupili zboží či služby a nevyjádřili jste výslovný nesouhlas se zasíláním marketingových zpráv.

Pokaždé když obdržíte e-mail tohoto typu, budete nám moci oznámit, že takové zprávy již nechcete přijímat, popřípadě zamítnout v aplikaci oznámení bez vyžádání, nebo změnit nastavení Vašeho mobilního zařízení tak, aby taková oznámení zamítlo v případě marketingových zpráv či oznámení. Kdykoli budete moci zrušit odběr každého takového marketingového sdělení tím, že kliknete na odkaz pro zrušení odběru, který najdete v dolní části každého námi zaslaného sdělení, nebo navštívíte centrum nastavení e-mailů na našich webových stránkách.

Upozorňujeme, že Vám můžeme i nadále zasílat servisní sdělení, například zprávy o službách či správě Vašeho účtu nebo zprávy o transakcích týkající se jedné z Vašich rezervací. Odběr těchto servisních sdělení nelze zrušit.


3.      S kým Vaše osobní údaje sdílíme

Tripadvisor může Vaše informace sdílet s jinými stranami, k nimž patří jiné společnosti ve skupině a třetí strany uvedené níže. Pokud například prodáme či jinak převedeme naši společnost nebo jakoukoli její část a Vaše osobní údaje souvisejí s touto prodávanou či jinak převedenou částí našeho podniku, nebo pokud se sloučíme s jiným podnikem, budeme Vaše osobní údaje sdílet s novým vlastníkem podniku nebo s partnerem, se kterým jsme se sloučili.

Jsme-li ze zákona povinni tak učinit, budeme samostatně sdílet osobní údaje, abychom ochránili zákazníky, webové stránky, stejně jako naši společnost a naše práva a majetek.

Pokud se rozhodnete vytvořit si na Tripadvisoru profil, některé informace ve Vašem profilu bude možné veřejně zobrazit a identifikovat kliknutím na zobrazované jméno. Budete mít možnost zobrazit si profil tak, jak se bude zobrazovat osobám z řad veřejnosti. Dále, pokud se rozhodnete zúčastnit se našich programů komunikace mezi členy (např. cestovatelských sítí či zasílání soukromých zpráv), ostatní členové Tripadvisoru Vás mohou kontaktovat prostřednictvím Tripadvisoru. Tripadvisor však nebude Vaši e-mailovou adresu sdílet s žádnými dalšími členy ani ji žádným veřejným způsobem nezobrazí. Všichni členové Tripadvisoru mají možnost kdykoli funkce komunikace mezi členy vypnout.
 

 • Dodavatelé, zejména hotely, letecké společnosti, poskytovatelé výletních plaveb, půjčovny automobilů či poskytovatelé aktivit nebo správci či vlastníci pronájmů na dovolenou, kteří zpracovávají Vaše cestovní rezervace. Všechny produkty a služby poskytované dodavateli z řad třetích stran, které se nacházejí na Tripadvisoru a jeho partnerských webech, jsou náležitě označeny s ohledem na tuto skutečnost. S informacemi, které sdílíme s dodavateli k usnadnění rezervací, bude zacházeno v souladu s platnými zásadami dodavatelů o ochraně osobních údajů, vyjma platebních údajů. Platební údaje sdílíme pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro cestovní rezervace zprostředkované nebo provedené na Tripadvisoru, a použití těchto platebních údajů ze strany dodavatelů omezujeme pouze na tyto účely. V některých případech budeme buď směrovat Vaše dotazy na web třetí strany, nebo bezpečně předáme Vaše informace dodavateli cestovní rezervace za účelem dokončení transakce. Mějte však na paměti, že pokud není uvedeno jinak, Vaši platbu zpracovává dodavatel, nikoli Tripadvisor. Před provedením rezervace prostřednictvím Tripadvisoru souhlasíte s tím, že si přečtete zásady a postupy dodavatele a budete se jimi řídit. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů, podmínky použití a další zásady všech dodavatelů cestovních služeb, jejichž produkty či služby můžete prostřednictvím Tripadvisoru zakoupit. Mějte na paměti, že tito dodavatelé Vás také mohou v případě nutnosti kontaktovat za účelem získání doplňujících informací o Vás a Vašich cestovních plánech, usnadnění Vašich cestovních rezervací nebo za jiným účelem, který je v souladu se zásadami popsanými v jejich zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách použití.
 • Externí dodavatelé služeb, kteří poskytují služby nebo funkce naším jménem, a to včetně obchodních analýz, zpracování plateb, zákaznických služeb, marketingu, vztahů s veřejností, distribuce průzkumů nebo loterijních programů a prevence podvodů. Externím dodavatelům služeb také můžeme udělit oprávnění ke shromažďování informací naším jménem, například v rozsahu nezbytném k provozu funkcí našich webových stránek, nebo k usnadnění zobrazování online reklam upravených dle Vašich zájmů. Externí dodavatelé služeb mají přístup k informacím a mohou je shromažďovat pouze v rozsahu potřebném k výkonu svých funkcí a tyto informace nesmějí sdílet ani použít k žádnému jinému účelu.
 • Obchodní partneři, s nimiž můžeme spolupracovat při nabízení produktů či služeb. Spolupráci třetí strany na Vámi požadovaném produktu či službě poznáte podle toho, že se název této třetí strany zobrazí, a to společně s naším názvem nebo samostatně. Pokud se rozhodnete využít přístup k těmto volitelným službám, můžeme s těmito partnery sdílet informace o Vás, včetně Vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že nad postupy ochrany osobních údajů těchto obchodních partnerů z řad třetích stran nemáme žádnou kontrolu.
 • Další třetí strany (včetně informačních makléřů). Segmenty publika s jedinečnými identifikátory můžeme sdílet s třetími stranami, které tyto informace využívají k poskytování přizpůsobených reklam.
 • Přidružené webové stránky. Pokud jste byli na Tripadvisor odkázáni z jiných webových stránek, můžeme s odkazujícím webem sdílet Vaše registrační informace (například jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo či cestovní preference). Doporučujeme Vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů libovolných webových stránek, které Vás odkázaly na Tripadvisor.
 • Společnosti patřící do naší skupiny. Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny společností Tripadvisor, a dále s našimi mateřskými společnostmi a domácími i mezinárodními přidruženými společnostmi a webovými stránkami. Toto sdílení nám umožňuje poskytovat Vám informace o produktech a službách (souvisejících s cestováním i jiných), které by Vás v souladu s Vašimi marketingovými preferencemi mohly zajímat. V rozsahu, v jakém mají naše mateřská společnost a přidružené společnosti přístup k Vašim údajům, budou tyto společnosti dodržovat postupy, které jsou přinejmenším stejně přísné, jako postupy uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Dále budou dodržovat veškeré platné právní předpisy upravující přenos marketingových sdělení a v každém zaslaném komerčním e-mailu Vám přinejmenším umožní zvolit, zda chcete či nechcete takováto sdělení nadále přijímat. Skupina společností Tripadvisor je uvedena v části O nás na našich webových stránkách.

Vaše údaje můžeme sdílet také v případě, pokud se dle našeho vlastního uvážení domníváme, že jejich zveřejnění je nezbytné:

 • za účelem vyhovění oprávněným a vymahatelným obsílkám, soudním příkazům nebo jiným zákonným procesům; ke stanovení nebo uplatnění našich zákonných práv; k obraně proti právním nárokům; nebo jiným způsobem, který vyžaduje zákon. V těchto případech si vyhrazujeme právo uplatnit či vzdát se jakékoli zákonné námitky či práva, které máme k dispozici;
 • za účelem vyšetření, zabránění nebo přijetí opatření ohledně nezákonných aktivit nebo podezření na ně, k ochraně a obraně práv, majetku a bezpečnosti společnosti Tripadvisor, našich zákazníků a dalších osob a v souvislosti s našimi podmínkami použití a dalšími dohodami nebo
 • v souvislosti s firemní transakcí, jako je například rozdělení, sloučení, konsolidace a prodej majetku nebo, v nepravděpodobném případě, úpadku.

V jiných než výše uvedených případech budete upozorněni, pokud budou Vaše osobní údaje sdíleny s třetími stranami, a budete mít možnost se rozhodnout zakázat nám tyto osobní údaje sdílet.

S třetími stranami (např. inzerenty a investory) můžeme rovněž sdílet souhrnné či anonymní informace. Našim inzerentům můžeme například sdělit počet návštěvníků našich webových stránek nebo nejoblíbenější hotely a dovolenkové destinace. Tyto informace neobsahují žádné osobní údaje a slouží k vytváření obsahu a služeb, které, jak doufáme, Vás budou zajímat.

4.      Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné k naplnění účelů, k nimž jsme je shromáždili, a to včetně za účelem splnění případných právních, účetních nebo zákonných požadavků na podávání zpráv.

Při stanovení příslušné doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním Vašich osobních údajů, účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, a zda těchto účelů můžeme dosáhnout jinými způsoby, jakož i platné právní požadavky.

Určité informace můžeme uchovat i po zrušení Vašeho účtu, například je-li to nutné ke splnění našich právních povinností nebo v rámci provozu, k zajištění bezpečnosti, k předcházení podvodům a zneužívání a k ochraně či vynucování našich práv. Pokud se rozhodnete zrušit účet, Vaše osobní údaje se obecně přestanou zobrazovat ostatním návštěvníkům našich webových stránek během 30 dnů.

5.      Soubory cookie a další webové technologie

Informace shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií (jako jsou webové signály). Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webových stránek automaticky ukládají do počítače nebo mobilního zařízení. Jsou ukládány internetovým prohlížečem. Soubory cookie obsahují základní informace o Vašem používání internetu. Prohlížeč tyto soubory cookie odesílá zpět na naše webové stránky při každé Vaší další návštěvě, a tím umožňuje rozpoznat Váš počítač či mobilní zařízení, a následně přizpůsobit a zlepšit procházení webu.

Podrobnější informace o tom, jaké soubory cookie a podobné technologie (například webové signály) používáme, najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Další všeobecné informace o souborech cookie, včetně postupu, jímž lze zjistit, které soubory cookie jsou ve Vašem (mobilním) zařízení nainstalovány a jak je spravovat a odstraňovat, nalezte také na webových stránkách, jako jsou www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.com/cz/

6.      Vaše práva

Informace, které jste poskytli, můžete kontrolovat, doplnit či aktualizovat v části „Nastavení“ Vašeho účtu. Můžete také zrušit účet na Tripadvisoru tak, že nás budete kontaktovat níže uvedenými způsoby.

Rozhodnete-li se zrušit účet, deaktivujeme jej a odstraníme Vaše osobní údaje. Nezapomeňte, že jakmile bude Váš účet zrušen, nebudete se již moci přihlásit ani získat přístup k Vašim osobním informacím. Můžete si však kdykoli založit nový účet.

Na našich webových stránkách můžeme členům nabídnout možnost uložit informace související s metodou a volbou platby. Pokud si takové platební údaje uložíte ve Vašem účtu na Tripadvisoru, budete moci tyto informace kdykoli doplnit, odstranit nebo upravit, zatímco je Váš účet otevřený v nastavení účtu.

Vaše marketingové předvolby můžete kdykoli změnit, zatímco je Váš účet otevřený, a to prostřednictvím stránky předplatných ve Vašem členském účtu.

V souladu s platnými právními předpisy můžete mít právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku. Níže naleznete další podrobnosti a informace o tom, jak a kdy můžete Vaše práva uplatnit. Na Váš požadavek odpovíme během jednoho měsíce, ale tuto lhůtu jsme oprávněni prodloužit o dva měsíce.

V souladu s platnými právními předpisy můžete mít následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

 • Právo požádat o přístup k Vašim osobním údajům. To Vám umožní získat kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme, a ověřit, zda je zpracováváme zákonným způsobem. 
   
 • Právo požádat o opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné. Případné osobní údaje, které máme k dispozici, můžete také doplnit, a to s přihlédnutím k účelům jejich zpracování.
   
 • Právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, jestliže:
   
  • Vaše osobní údaje již nejsou nezbytné z hlediska účelů, pro které jsme je shromáždili nebo zpracovali, nebo
    
  • odvoláte souhlas v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je založeno na souhlasu a neexistuje žádný jiný právní důvod, nebo
    
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a my nemáme žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
    
  • Vaše osobní údaje jsou zpracovány protiprávně, nebo
    
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
    
 • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Vaší žádosti vyhovíme, pokud nebudeme mít přesvědčivý převažující oprávněný zájem na zpracování nebo nebudeme potřebovat ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právního nároku.
   
 • Právo omezit zpracování osobních údajů, jestliže:
  • zpochybníte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu, během níž musíme ověřit přesnost osobních údajů, nebo
    
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a požadujete omezení, nebo
    
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, avšak Vy je vyžadujete pro účely právních nároků, nebo
    
  • vznesli jste námitku proti zpracování, a to po dobu, během níž musíme ověřit převažující oprávněné důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů. Můžete nás požádat, abychom přijali osobní údaje, které se Vás týkají. Můžete nás také požádat, abychom tyto osobní údaje odeslali třetí straně, pokud je to možné. Toto právo máte pouze v případě, že jde o osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracování je založeno na souhlasu nebo je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi a zpracování se provádí automatizovaně.

Chcete-li uplatnit Vaše další práva, můžete podat žádost kliknutím sem.

Za přístup k Vašim osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli dalších práv popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů) nejste povinni platit poplatek. Jsme však oprávněni účtovat přiměřený poplatek v případě, že Vaše žádost bude zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo přemrštěná.

Je možné, že si od Vás budeme potřebovat vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit Vaši totožnost a zajistit Vám právo na přístup k Vašim osobním údajům (nebo uplatnit jakékoli Vaše další právo). Jedná se o bezpečnostní opatření k zajištění toho, aby osobní údaje nebyly zpřístupněny žádné osobě, která není oprávněna je obdržet. Ve snaze urychlit naši reakci Vás rovněž můžeme kontaktovat a požádat Vás o další informace týkající se Vaší žádosti.

7.      Jak Vaše osobní údaje chráníme

Chceme, abyste Tripadvisor používali s důvěrou, a námi shromažďované osobní údaje se zavazujeme chránit. Přestože žádné webové stránky nemohou zaručit naprostou bezpečnost, zavedli jsme a zachováváme příslušná fyzická, administrativní, technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, které nám poskytujete, před neoprávněným nebo protizákonným přístupem, použitím či zveřejněním a před jejich náhodnou ztrátou, poškozením, pozměněním či zničením.

Přístup k osobním údajům je například povolen pouze oprávněným pracovníkům, a tento přístup smějí využít pouze k povoleným obchodním účelům. Kromě toho při přenosu Vašich osobních údajů mezi Vaším a naším systémem a mezi naším systémem a systémy stran, s nimiž sdílíme citlivé osobní údaje, používáme šifrování a dále brány firewall a systémy zjišťování neoprávněných vniknutí, které nám pomáhají zabránit neoprávněným osobám v přístupu k Vašim osobním údajům.

8.      Informace týkající se nezletilých

Tripadvisor se zaměřuje na obecnou cílovou skupinu a nenabízí služby cílené na nezletilé. Žádné údaje týkající se nezletilých vědomě neshromažďujeme. Zašle-li nám osobní údaje osoba, o níž víme, že je mladší 13 let, tyto informace co nejrychleji vymažeme nebo zničíme.

9.      Externí odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky zásuvné moduly a aplikace třetích stran. Přejdete-li na jiné webové stránky z odkazů uvedených na našich webových stránkách, provozovatelé těchto webových stránek mohou shromažďovat nebo sdílet informace o Vás. Tyto informace budou využívány v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od našich zásad ochrany osobních údajů. Nad těmito webovými stránkami třetích stran nemáme kontrolu a doporučujeme Vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů, které jsou na takových jiných webových stránkách vyvěšeny, a seznámit se s jejich postupy pro shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů.

10.    Mezinárodní přenosy

Vaše osobní údaje mohou být uloženy nebo přenášeny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Když Vaše osobní údaje ukládáme nebo přenášíme mimo Evropský hospodářský prostor, provádíme následující preventivní opatření, abychom Vašim osobním údajům zajistili řádnou ochranu.

Kdykoli budeme Vaše osobní údaje ukládat nebo předávat mimo Evropský hospodářský prostor, budeme postupovat v souladu s platnými právními předpisy a zajistíme, aby jim byla poskytnuta obdobná úroveň ochrany zavedením vhodných pojistek. Přenos osobních údajů se provádí:

 • do země, která je Evropskou komisí uznána jako země poskytující dostatečnou úroveň ochrany, nebo
 • do země, která nenabízí dostatečnou ochranu, avšak přenos je upraven standardními smluvními ustanoveními Evropské komise nebo zavedením jiných vhodných řešení pro přeshraniční přenos poskytujících dostatečnou ochranu.

Použitím našich služeb souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje mohou být předávány našim zařízením a takovým třetím stranám, s nimiž je sdílíme způsobem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

11.    Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tripadvisor může tyto zásady ochrany osobních údajů průběžně měnit a upravovat. Datum uskutečnění poslední revize těchto zásad ochrany osobních údajů uvedeme na první straně těchto zásad ochrany osobních údajů, přičemž veškeré revize nabývají účinnosti jejich zveřejněním. V případě jakýchkoli podstatných změn těchto zásad ochrany osobních údajů budeme své členy informovat, a to buď zasláním oznámení na Vámi poskytnutou e-mailovou adresu, nebo umístěním oznámení na naše webové stránky. Doporučujeme Vám si zásady ochrany osobních údajů občas zkontrolovat, abyste byli informováni o jejich poslední verzi.

12.    Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, klikněte sem. Můžete také mít právo podat dozorovému úřadu stížnost na způsob, jímž Vaše osobní údaje zpracováváme. Rádi bychom však měli možnost vyřešit Vaše podněty předtím, než se obrátíte na dozorový úřad, a proto prosím nejprve kontaktujte nás.

Naše úplné údaje jsou:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Attn: Privacy Officer/Legal Department
E-mail: privacy@Tripadvisor.com

V souladu s platnými právními předpisy jsme ustanovili zástupce v rámci Evropské unie. Kontaktní údaje našeho zástupce:

Tripadvisor Limited
7 Soho Square
London
W1D 3QB
United Kingdom
Attn: Privacy Officer
E-mail: privacy@Tripadvisor.com

Úloha společnosti Tripadvisor Limited v tomto ohledu je omezena. Jedná se pouze o kontaktní osobu pro dotazy na ochranu osobních údajů od občanů EU a úřadu pro dozor nad ochranou osobních údajů.  Aby se předešlo pochybnostem, společnost Tripadvisor Limited nesmí jménem společnosti TripAdvisor LLC komunikovat v jiné oblasti ani se účastnit právních sporů.

Nahrávání a sledování hovorů

Upozorňujeme, že hovory se společností Tripadvisoru mohou být nahrávány. Záznamy hovorů můžeme použít k sledování zákaznických služeb pro účely kvality a dodržování předpisů, ke kontrole přesnosti Vámi poskytnutých informací, k předcházení podvodům nebo k poskytování školení našim zaměstnancům. Záznamy hovorů budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude nezbytně nutné k výkonu těchto činností, a poté je odstraníme. Veškeré osobní údaje, které od Vás během hovoru získáme, budou zpracovány v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.

©2018 TripAdvisor LLC. Všechna práva vyhrazena