Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediální centrum

Zásady ochrany osobních údajů

Web TripAdvisor („TripAdvisor“, „my“, „naše“, „nám“) je online služba, která uživatelům („Vám“) poskytuje doporučení ohledně hotelů, resortů, penzionů, dovolených, zájezdů, balíčků cestovních služeb, letů, pronájmů na dovolenou a mnoho dalšího. Naše webové stránky, mobilní zařízení a související aplikace (společně naše „webové stránky“) jsou součástí sítě TripAdvisor® Media Network, kterou vlastní a provozuje společnost TripAdvisor LLC.

Vstupem na naše webové stránky a používáním našich služeb potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili tyto zásady ochrany osobních údajů a v nich uvedené postupy shromažďování informací a zacházení s nimi.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 31. Říjen 2016. Občas můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů změnit, a proto byste měli stránku pravidelně navštěvovat, abyste se seznámili s případnými aktualizacemi.

Rozsah

Tyto zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují naše zásady a postupy týkající se našeho shromažďování, používání a zpřístupňování informací o Vás.

Chápeme, že poskytnutí informací na internetu je projevem velké důvěry z Vaší strany. Tuto důvěru bereme velmi vážně, a je pro nás vysokou prioritou zajistit bezpečnost a důvěrnost osobních údajů, které nám poskytnete, když navštívíte naše webové stránky, nebo použijete naše služby.

 • Jaké informace od Vás získáváme
 • Jak Vaše informace používáme
 • S kým Vaše informace sdílíme
 • Jak dlouho si Vaše informace ponecháme
 • Vaše práva a volby s ohledem na sběr a používání Vašich informací
 • Jak chráníme Vaše informace
 • Ochrana osobních údajů dětí
 • Externí odkazy
 • Mezinárodní převody
 • Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
 • Jak nás můžete kontaktovat

 

Jaké informace od Vás získáváme

Obecně.

Dostáváme a uchováváme veškeré informace, které zadáte na našem webu a které nám poskytnete jakýmkoli jiným způsobem. To zahrnuje informace, které lze použít k Vaší identifikaci jako jednotlivce nebo k přímému kontaktování („osobní informace“ nebo “osobní údaje”).

Mezi osobní informace patří informace, které nám poskytnete, např. Vaše křestní jméno a příjmení, telefonní číslo, poštovní a e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo, a údaje k fakturaci (např. číslo Vaší kreditní karty, jméno držitele karty a datum expirace karty).  Můžeme si vyžádat také informace o Vašich cestovních plánech, stylu a preferencích týkajících se cestování, včetně požadavků na jídlo, volby sedadel, informací z programu Frequent Flyer a programů hotelů/autopůjčoven, letové třídy, možností zavazadel či vystavení letenek.

Můžete se také rozhodnout tyto osobní informace neposkytnout, avšak obecně platí, že určité informace o Vás jsou nezbytné k tomu, abyste mohli přijímat odpovídající nabídky od webu TripAdvisor a jeho partnerů, a využívat dalších výhod registrovaných členů. Pouze registrovaní členové mohou například zveřejňovat recenze ze svých cest, účastnit se diskusních fór, zasílat e-mailem obsah webu TripAdvisor sobě a dalším příjemcům, získat přístup k informačním bulletinům a obsahu pro plánování cest určeným pouze pro členy nebo se účastnit průzkumů, soutěží a loterií. Kromě toho jsou také určité informace vyžadovány k tomu, abyste nám mohli položit dotaz, nebo abyste mohli iniciovat jiné transakce na našem webu.

Další informace, jejichž shromažďování můžeme požadovat, mohou také zahrnovat podrobnosti, jako je například Vaše IP adresa, informace identifikující Vaše zařízení a historie procházení webu v rozsahu, v kterém se Vás takové informace týkají.

Informace o dalších osobách.

Prostřednictvím našeho webu budete mít možnost poskytnout kontaktní informace a informace o cestování dalších osob. Pokud prostřednictvím webu TripAdvisor provedete registraci za někoho jiného, budete muset odeslat osobní informace dané osoby. Dříve, než nám poskytnete osobní údaje a požadavky jiné osoby, je nutné si zajistit její souhlas, protože všechny její údaje budou přístupné pro zobrazení nebo změnu pouze prostřednictvím Vašeho účtu.

Informace z jiných zdrojů.

Informace o Vás můžeme také pravidelně získávat od přidružených subjektů, obchodních partnerů a dalších nezávislých třetích stran (zdrojů). Tyto údaje můžeme přidat k dalším informacím o Vás. Pokud například navštívíte web TripAdvisor „prokliknutím“ z webu provozovaného jedním z našich obchodních partnerů a jste u tohoto partnera registrováni, potom s námi tento partner může sdílet informace, které jste mu o Vás poskytli (například kontaktní údaje či demografické informace). Další příklad: Pokud prostřednictvím našich webových stránek nebo před příchodem na naše webové stránky získáte přístup k službám třetích stran (např. k službám sociálních médií), je možné, že budeme shromažďovat informace jako uživatelské jméno, heslo či další informace, které nám byly těmito službami zpřístupněny. S našimi stávajícími partnery a potenciálními budoucími partnery budeme spolupracovat na zlepšování používání našich webových stránek a jejich přizpůsobení Vašim osobním potřebám v souladu s postupy uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Navázali jsme partnerskou spolupráci s webem Facebook, abychom členům Facebooku zajistili přizpůsobený obsah na webu TripAdvisor. Pokud se přihlásíte na Facebook a TripAdvisor, web TripAdvisor se Vám při navštívení přizpůsobí, i když ho budete používat zcela poprvé. Zobrazíme Vám například recenze, které na webu TripAdvisor zveřejnili přátelé z Facebooku, a také místa, která navštívili. Abychom Vám mohli toto přizpůsobené prostředí zajistit, web Facebook nám poskytuje informace, které jste se rozhodli zpřístupnit na základě nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku. Tyto informace mohou zahrnovat Vaše jméno, obrázek profilu, pohlaví, seznamy přátel a veškeré další informace, které jste se rozhodli zpřístupnit.

Pokud se rozhodnete přizpůsobení webu vypnout, můžete tak učinit nejprve přihlášením k Facebooku a (1) zvolením možnosti „Upravit profil“ z rozbalovací nabídky „Váš TripAdvisor“ na stránce členského profilu a kliknutím na možnost „Odpojit“ ve stavovém okně Facebook Connect, nebo (2) zvolením možnosti „Propojené účty“ z rozbalovací nabídky „Váš TripAdvisor“ na stránce členského profilu a kliknutím na možnost „Odpojit“ v části „Nastavení Facebooku“. Přizpůsobení lze také vypnout úpravou nastavení aplikace na Facebooku. Upozorňujeme, že pokud máte na Facebooku přátele, kteří využívají web TripAdvisor, je možné, že také oni s námi prostřednictvím Facebooku sdílí informace o Vás. Chcete-li takovému sdílení předejít, stačí upravit nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku.

Automatické shromažďování informací.

Při návštěvě webu TripAdvisor automaticky shromažďujeme určité informace z Vašeho počítače nebo zařízení. Budeme například shromažďovat údaje o relacích, včetně Vaší IP adresy, softwaru webového prohlížeče a odkazujícího webu. Dále můžeme shromažďovat informace o Vaší aktivitě na internetu, např. o prohlíženém obsahu, navštívených stránkách a provedeném vyhledávání a/nebo rezervacích. Jedním z cílů shromažďování těchto automatických informací je lépe pochopit zájmy a preference uživatelů a přizpůsobit tak interakci s webem preferencím uživatelů.

Platební údaje.

Pokud provedete rezervaci cesty u externího dodavatele prostřednictvím webu TripAdvisor, budeme shromažďovat Vaše platební údaje, včetně čísla Vaší kreditní karty, jména držitele karty, data expirace, kódu pro ověření a fakturační adresy. Za účelem dokončení transakce pak tyto informace bezpečně převedeme dodavateli cestovní rezervace. Mějte však na paměti, že Vaši platbu zpracovává dodavatel, a nikoli web TripAdvisor, pokud není uvedeno jinak. Před provedením rezervace prostřednictvím webu TripAdvisor souhlasíte s kontrolou a budete vázáni zásadami a postupy dodavatele.

Na našem webu můžeme členům nabídnout možnost uložit informace související s metodou a volbou platby. Pokud si takové informace o platbě na webu TripAdvisor uložíte, budete moci dané údaje kdykoli přidávat, mazat nebo upravovat v Nastavení účtu.

Informace o poloze a další informace z mobilních zařízení.

Když používáte aplikaci na mobilním zařízení, budeme o Vás informace shromažďovat a používat obdobnými způsoby a pro podobné účely, jako když používáte web TripAdvisor. Můžeme také shromažďovat informace o Vaší poloze, pokud jste prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů na tomto zařízení dali pokyn, aby zařízení tyto informace aplikaci poskytovalo, nebo pokud jste nahráli fotografie označené informací o poloze. Informace o poloze získané z Vašeho mobilního zařízení nebo fotografie můžeme používat ke zdokonalení Vašeho používání aplikace tím, že Vám poskytneme odpovídající obsah a kontextovou reklamu. Například můžeme použít Vaši polohu k tomu, abychom Vám zobrazili recenze hotelů a restaurací v okolí, když jste zrovna na cestách. Nastavení ochrany osobních údajů svého zařízení můžete kdykoli změnit, a tím vypnout funkci sdílení informací o poloze s aplikací a/nebo funkci označování fotografií informacemi o poloze. Mějte na paměti, že vypnutí sdílení polohy může ovlivnit určité funkce naší aplikace. Máte-li jakékoli dotazy týkající se nastavení ochrany osobních údajů svého mobilního zařízení, doporučujeme požádat o pomoc výrobce zařízení nebo poskytovatele mobilních služeb.

Soubory cookie a další webové technologie.

 

Informace shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií (jako jsou webové signály). Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se při návštěvě téměř jakéhokoli webu automaticky ukládají do počítače nebo mobilního zařízení. Jsou ukládány internetovým prohlížečem. Soubory cookie obsahují základní informace o Vašem používání internetu. Prohlížeč tyto soubory cookie odesílá zpět na daný web při každé Vaší další návštěvě, aby tak rozpoznal Váš počítač, nebo mobilní zařízení, a následně přizpůsobil a zlepšil Vaši práci s webem.

Podrobnější informace o tom, jaké soubory cookie a podobné technologie (např. webové signály) používáme, můžete najít v našich Zásadách používání souborů cookie, a našem Nástroji pro nastavení souhlasu s používáním souborů cookie.

Další informace o souborech cookie obecně, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory cookie byly na Vašem zařízení nastaveny a jak je lze spravovat a mazat, lze najít na webových stránkách, např. www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu

 

Web TripAdvisor a jeho přidružené weby a aplikace používají soubory cookie k následujícím obecným účelům:

 • Soubory cookie nám pomáhají rozpoznat, že jste nás již dříve navštívili, a uložit a zapamatovat si tak případné preference, které by mohly být při této návštěvě nastaveny. Pokud se například zaregistrujete na našem webu, můžeme použít soubory cookie k zapamatování Vašich registračních údajů, abyste se k našemu webu nemuseli při každé návštěvě znovu přihlašovat. Pokud jste zaškrtli políčko „Zachovat přihlášení na tomto počítači, dokud se neodhlásím“, můžeme v souboru cookie uložit také Vaše heslo. Upozorňujeme, že členská ID, hesla a další údaje související s účtem, které jsou v souborech cookie uloženy, jsou z bezpečnostních důvodů šifrovány.
 • Soubory cookie nám pomáhají k lepšímu přizpůsobení obsahu, práce a reklam zobrazených na těchto webech, v aplikacích a dalších webech na internetu. Pokud si například zobrazíte webovou stránku, automaticky nastavíme (my, naši poskytovatelé služeb nebo naši partneři) soubor cookie, který umožní rozpoznat Váš prohlížeč při procházení internetu a zobrazit Vám tak informace a reklamy na základě předpokládaných zájmů. Další informace o našich postupech týkajících se internetové reklamy, a o Vašich volbách najdete v části Zobrazování reklam / Vaše volby.
 • Pomoc při měření a zjišťování účinnosti funkcí a nabídek, reklam a e-mailové komunikace (určením e-mailů, které otevřete a reagujete na ně).

Ve většině prohlížečů se na panelu nástrojů v části nápovědy dozvíte, jak zabránit tomu, aby Váš prohlížeč přijímal nové soubory cookie, jak prohlížeč nastavit, aby Vám obdržení nového souboru cookie oznámil, případně jak soubory cookie zakázat úplně. Pokud odmítnete přijímat soubory cookie, můžete mít omezený přístup k celé řadě nástrojů nabízených na našich webech.

Naše weby mohou také využívat webové signály (známé též jako technologie clear gif, pixelové značky nebo webové štěnice), což jsou miniaturní obrázky s jedinečným identifikátorem, funkcí podobné souborům cookie, které jsou umístěny v kódu webové stránky. Webové signály používáme pro monitorování vzorců přechodu uživatelů z jedné stránky na našich stránkách na jinou, pro předávání souborů cookie nebo komunikaci s nimi, pro zjištění toho, zda jste na naše stránky přišli z online reklamy zobrazené na webových stránkách třetí strany a pro zlepšení výkonu stránek. Používání webových signálů můžeme rovněž umožnit našim poskytovatelům služeb, abychom zjistili, které e-maily byly příjemcem otevřeny, a dále k sledování provozu a akcí návštěvníků na našem webu. To nám pomáhá měřit účinnost našeho obsahu a dalších nabídek.

Zobrazování reklam / Vaše volby.

Údaje shromažďované proto, abychom Vám zajistili relevantní reklamu

Web TripAdvisor usiluje o to, aby Vám na všech našich webech byly poskytnuty relevantní obsah a informace.

Abychom toho dosáhli, můžeme shromažďovat informace o Vašem vyhledávání souvisejícím s cestováním a dalších činnostech prováděných na stránkách (například když vyhledáváte lety leteckých společností či hotely) a tyto informace použít následně k tomu, abychom Vám na našem webu, i jinde na internetu, zajistili reklamu, která odpovídá Vašim zájmům. Pokud například na webu TripAdvisor hledáte let na Floridu, může se Vám na webu TripAdvisor, nebo na jiném navštíveném webu, zobrazit reklama zájezdu na Floridu.

Vaše osobní kontaktní údaje (například e-mailové adresy) sdílíme pouze s přidruženými třetími stranami za účelem zobrazování reklamy. Kliknutím sem máte možnost odmítnout zobrazování relevantních online reklam na jiných webech na základě Vašeho hledání v oblasti cestování na webu TripAdvisor. Pokud zobrazování upravených reklam odmítnete, internetové reklamy se Vám budou zobrazovat nadále, ale budou obecnější a pro Vaši osobu méně relevantní. Informace o našich zásadách týkajících se kontaktování Vás e-mailem jsou uvedeny níže.

Údaje shromážděné obchodními partnery a reklamními sítěmi za účelem zobrazování relevantní reklamy

Velká část reklamy, která se Vám zobrazuje na skupině webů TripAdvisor, je zobrazována webem TripAdvisor, nebo jeho poskytovateli služeb. Umožňujeme však také třetím stranám shromažďovat informace o Vašich aktivitách na internetu, a to prostřednictvím souborů cookie a jiných technologií. Mezi tyto třetí strany patří (1) obchodní partneři, kteří shromažďují informace o zobrazení nebo interakci s jejich reklamami na našich stránkách a (2) reklamní sítě, které shromažďují informace o Vašich zájmech při zobrazování nebo interakci s reklamami, které umísťují na nejrůznější webové stránky na internetu. Informace shromážděné těmito třetími stranami se používají k předpovědi Vašich charakteristik, zájmů a preferencí tak, aby bylo možné zobrazovat reklamy upravené dle Vašich zájmů, a to jak na našich webech, tak i jinde na internetu.

Upozorňujeme, že nemáme přístup ani kontrolu nad soubory cookie ani jinými technologiemi, které mohou tyto třetí strany pro shromažďování informací o Vašich zájmech využívat. Postupy těchto třetích stran pro zacházení s informacemi nepodléhají těmto zásadám ochrany osobních údajů. Některé z těchto společností jsou členy iniciativy Network Advertising Initiative, která nabízí jediné místo k vyjádření výslovného nesouhlasu s cílením reklamy členskými společnostmi. Chcete-li se dozvědět více, klikněte sem.

Odezva na signály Do Not Track (Nesledovat)

Váš webový prohlížeč může do webu TripAdvisor a jiných webů přenášet signál „Do Not Track“ („DNT“). Kvůli rozdílům ve výchozím nastavení webových prohlížečů a způsobu, kterým mají prohlížeče zabudované signály DNT, není někdy provozovatelům stránek jasné, zda si návštěvníci stránek zvolili nastavení DNT sami, nebo zda si jsou vědomi toho, že si výběr nastavení mohou zvolit. Web TripAdvisor aktuálně na signály DNT nereaguje. Jakmile internetový sektor stanoví normy týkající se tohoto problému a web TripAdvisor začne tyto normy uznávat, můžeme tento přístup přehodnotit. V současné době jsou naše zásady zvláště ve vztahu k souborům cookie stanoveny níže v části „Soubory cookie a další webové technologie“.

Jak vaše informace používáme

Obecné účely

 

Shromážděné informace o Vás používá web TripAdvisor pro tyto obecné účely:

 • k registraci a správě vašeho účtu, včetně povolení přístupu k našim stránkám a jejich používání;
 • k obecné komunikaci s Vámi, včetně poskytování informací o webu TripAdvisor a zasílání pozvánek z komunity webu TripAdvisor;
 • abychom mohli komunitě webu TripAdvisor zpřístupnit Vaše recenze, příspěvky na fóru a další obsah;
 • k usnadnění Vašich rezervací cest;
 • k zasílání reakcí na Vaše dotazy a komentáře;
 • k měření zájmu o naše produkty, služby a weby a jejich zdokonalování;
 • k zasílání upozornění na speciální nabídky a produkty nebo služby nabízené námi nebo našimi partnery, které by Vás na základě Vašich marketingových preferencí mohly zajímat;
 • za účelem jiného přizpůsobení Vaší práce na webu TripAdvisor, včetně přizpůsobení zobrazovaných reklam;
 • k vyžádání informací od Vás, včetně prostřednictvím průzkumů;
 • k řešení sporů nebo odstraňování problémů;
 • k zabránění potenciálně zakázaným nebo nezákonným činnostem;
 • k prosazování našich Podmínek použití; a
 • k tomu, co je dále popsáno na místě sběru informací.

Pokud jste se zaregistrovali jako vlastníci nebo správci pronájmu na dovolenou nebo jste vytvořili zápis svého zařízení nabízejícího pronájem na dovolenou, budeme Vám zasílat e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.

E-mailová sdělení

Chceme vám co nejvíce usnadnit využívání cestovních příležitostí na našem webu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zasílání e-mailů s informacemi, které se týkají Vašich zájmů v oblasti cestování, na základě Vašich marketingových preferencí. Pokud je například Vaší marketingovou preferencí dostávat e-mailové marketingové zprávy, potom když na našich webových stránkách hledáte let do New Yorku, můžeme Vám zaslat e-mailovou zprávu s cenami letenek a informacemi o cestování do New Yorku, nebo jiných destinací. Věříme, že Vám tyto e-mailové zprávy poskytnou užitečné informace o speciálních nabídkách dostupných na našich webových stránkách. Upozorňujeme, že v každém takovém zaslaném e-mailu budete mít možnost zrušit zasílání těchto e-mailových zpráv.

Přečtěte si níže uvedenou část „Vaše práva a volby s ohledem na sběr a používání Vašich informací“, kde získáte více informací.

S kým Vaše informace sdílíme

Web TripAdvisor může Vaše informace sdílet s těmito subjekty:

 • Dodavatelé, mimo jiné včetně hotelů, aerolinek, poskytovatelů výletních plaveb, půjčoven aut či poskytovatelů aktivit nebo manažerů či vlastníků pronájmů na dovolenou, kteří odpovídají Vašim rezervacím cest. Prostřednictvím webu TripAdvisor a jeho přidružených webů jsou všechny produkty a služby, poskytované externími dodavateli, také jako takové popsány. S informacemi, které sdílíme s dodavateli k usnadnění rezervací, bude zacházeno v souladu s platnými zásadami dodavatelů o ochraně osobních údajů, vyjma platebních údajů. Platební údaje sdílíme pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro cestovní rezervace zprostředkované nebo provedené na webu TripAdvisor, a použití těchto platebních údajů ze strany dodavatelů omezujeme pouze na tyto účely. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů, podmínky použití a další zásady všech dodavatelů cest, jejichž produkty a služby můžete prostřednictvím webu TripAdvisor zakoupit. Mějte na paměti, že tito dodavatelé Vás také mohou v případě nutnosti kontaktovat za účelem získání doplňujících informací o Vás a Vašich cestovních plánech, usnadnění Vašich cestovních rezervací nebo za jiným účelem, který je v souladu se zásadami popsanými v jejich zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách použití.
 • Dodavatelé z řad třetích stran, kteří poskytují služby nebo funkce naším jménem, a to včetně obchodních analýz, zpracování plateb, péče o zákazníky, marketingu, vztahů s veřejností, distribuce průzkumů nebo loterijních programů a prevence podvodů. Dodavatelům z řad třetích stran můžeme rovněž udělit oprávnění ke shromažďování informací naším jménem, například v rozsahu nezbytném k provozu funkcí našeho webu, nebo k usnadnění zobrazování online reklam upravených dle vašich zájmů. Dodavatelé z řad třetích stran mají přístup k informacím a mohou je shromažďovat pouze v rozsahu potřebném k výkonu svých funkcí a tyto informace nesmějí sdílet ani použít k žádnému jinému účelu.
 • Obchodní partneři, s nimiž můžeme spolupracovat při nabízení našich produktů či služeb. Spolupráci třetí strany na Vámi požadovaném produktu či službě poznáte podle toho, že se název této třetí strany zobrazí, a to společně s naším názvem nebo samostatně. Pokud se rozhodnete využít přístup k těmto volitelným službám, můžeme s těmito partnery sdílet informace o Vás, včetně Vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že nad postupy ochrany osobních údajů těchto obchodních partnerů z řad třetích stran nemáme žádnou kontrolu.
 • Přidružené webové stránky. Pokud jste byli na web TripAdvisor odkázáni z jiného webu, můžeme s odkazujícím webem sdílet Vaše registrační informace (například jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a cestovní preference). Na použití osobních údajů odkazujícím webem neklademe žádná omezení a doporučujeme Vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů každého webu, který Vás odkázal na web TripAdvisor.
 • Společnosti v naší skupině společností. Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny TripAdvisor Media Group, a dále s našimi mateřskými společnostmi a domácími, i mezinárodními přidruženými společnostmi a weby (včetně DaoDao.com). Toto sdílení nám umožňuje poskytovat Vám informace o produktech a službách (souvisejících s cestováním i jiných), které by Vás v souladu s Vašimi marketingovými preferencemi mohly zajímat. V rozsahu, v jakém mají naše mateřská společnost a přidružené společnosti přístup k Vašim údajům, budou tyto společnosti dodržovat postupy, které jsou přinejmenším stejně přísné, jako postupy uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Dále budou dodržovat platné zákony týkající se přenosu obchodních sdělení a přinejmenším Vám v každém zaslaném reklamním e-mailu poskytnou volbu ukončit další zasílání takových e-mailových zpráv.

 

Vaše údaje můžeme sdílet také v případě, pokud se dle našeho vlastního uvážení domníváme, že jejich zpřístupnění je nezbytné...

 • za účelem vyhovění oprávněným a vymahatelným žádostem, soudním příkazům nebo jiným zákonným řízením; ke stanovení nebo uplatnění našich zákonných práv; k obraně proti právním nárokům; nebo jiným způsobem, který vyžaduje zákon. V těchto případech si vyhrazujeme právo uplatnit či vzdát se jakékoli zákonné námitky či práva, které máme k dispozici;
 • vyšetřit, zabránit nebo přijmout opatření týkající se nezákonných aktivit nebo aktivit, u nichž je podezření, že jsou nezákonné; k ochraně a obraně práv, majetku a bezpečnosti společnosti TripAdvisor, našich zákazníků a dalších osob; a v souvislosti s našimi Podmínkami použití a dalšími dohodami; nebo
 • v souvislosti s korporátní transakcí, jako je například rozdělení, sloučení, konsolidace a prodej majetku nebo, v nepravděpodobném případě, úpadku.

Pokud se rozhodnete vytvořit si profil na webu TripAdvisor, některé informace ve Vašem profilu bude možné veřejně zobrazit a identifikovat kliknutím na zobrazované jméno. Budete mít možnost zobrazit si profil tak, jak se bude zobrazovat členům z řad veřejnosti. Dále, pokud se rozhodnete zúčastnit se našich programů komunikace mezi členy (např. cestovatelských sítí či zasílání soukromých zpráv), ostatní členové webu TripAdvisor Vás mohou kontaktovat pomocí webu TripAdvisor jako prostředníka; web TripAdvisor však nebude Vaši e-mailovou adresu sdílet s žádnými dalšími členy ani ji žádným veřejným způsobem nezobrazí. Všichni členové webu TripAdvisor mají možnost funkce komunikace mezi členy kdykoli vypnout.

V jiných než výše uvedených případech budete upozorněni, pokud budou Vaše osobní údaje sdíleny s třetími stranami, a budete mít možnost zakázat nám tyto informace sdílet.

S třetími stranami (např. inzerenty a investory) můžeme rovněž sdílet souhrnné či anonymní informace. Našim inzerentům můžeme například sdělit počet návštěvníků našich webových stránek nebo nejoblíbenější hotely a dovolenkové destinace. Tyto informace neobsahují žádné osobní údaje a slouží k vytváření obsahu a služeb, které, jak doufáme, Vás budou zajímat.

Jak dlouho si Vaše informace ponecháme

Některé informace přiřazené k Vašemu účtu můžeme i nadále archivovat, a to například pro analytické účely nebo pro zachování úplnosti vedení záznamů. Období, po které Vaše údaje budeme archivovat, závisí na účelu, pro který jsme je shromáždili a pro který je používáme.

Vaše osobní údaje nebudeme archivovat déle, než je nezbytně nutné pro naše obchodní účely či z důvodu plnění zákonných požadavků.  Některé informace můžeme archivovat po určitou dobu i poté, co jste u nás zrušili svůj účet, například pokud je to nezbytné za účelem splnění našich zákonných povinností nebo k uplatnění, ochraně či prosazení zákonných práv.

 

Vaše práva a volby s ohledem na sběr a používání Vašich informací

 • Nemusíte nám poskytovat žádné osobní informace, přestože mohou být nezbytné k využití určitých funkcí webu TripAdvisor.
 • Máte právo se nás dotázat, jaké osobní informace o Vás shromažďujeme, a to tak, že nás kontaktujete na níže uvedené adrese (viz „Kontaktujte nás“), a my Vám za poskytnutí takových informací smíme účtovat malý poplatek.
 • Snažíme se zajistit, aby Vaše osobní informace byly relevantní pro zamýšlené použití, přesné a úplné. Informace, které jste nám poskytli, můžete také doplňovat či aktualizovat tak, že na našem webu navštívíte stránku s předplatným.  
 • Můžete také přidat nebo aktualizovat informace, či zrušit účet, a to výše popsaným postupem. Pokud se rozhodnete zrušit svůj účet na webu TripAdvisor, deaktivujeme jej a informace o Vašem profilu odstraníme z aktivního zobrazení.
 • Svůj účet na webu TripAdvisor můžete zrušit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím tohoto formuláře. Zašleme Vám e-mail sloužící k potvrzení požadavku. Upozorňujeme, že po zrušení účtu se nebudete moci přihlásit, ani získat přístup k svým osobním údajům. Kdykoli si však můžete založit nový účet.
 • Když se registrujete jako člen webu TripAdvisor, budete mít možnost nám sdělit své marketingové preference a budete mít možnost si zvolit, zda budete chtít z webu TripAdvisor dostávat e-mailové marketingové zprávy.  Jako registrovaní členové webu TripAdvisor můžete své volby kdykoli změnit, a to prostřednictvím nastavení e-mailu na své stránce předplatných.
 • Bez ohledu na to, zda jste registrovanými členy webu TripAdvisor, budete mít v každém takovém zaslaném e-mailu rovněž možnost zrušit odběr reklamních zpráv.
 • Mějte na paměti, že Vám můžeme zasílat i jiná sdělení, včetně upozornění na služby, nebo administrativní zprávy týkající se Vašeho účtu na webu TripAdvisor.

 

Ve většině prohlížečů se na panelu nástrojů v části nápovědy dozvíte, jak zabránit tomu, aby Váš prohlížeč přijímal nové soubory cookie, jak prohlížeč nastavit tak, aby Vám obdržení nového souboru cookie oznámil, a případně jak soubory cookie zakázat úplně. Upozorňujeme, že pokud odmítnete přijímat soubory cookie z webu TripAdvisor, nebudete mít přístup k některým částem našich webových stránek.

 

Jak chráníme Vaše informace

Chceme, abyste web TripAdvisor používali s důvěrou, a námi shromažďované informace se zavazujeme chránit. Přestože žádný web nemůže zaručit bezpečnost, zavedli jsme, a zachováváme příslušná fyzická, administrativní, technická a organizační opatření k ochraně osobních informací, které nám poskytujete, před neoprávněným nebo nezákonným přístupem, použitím nebo zveřejněním a proti jejich náhodné ztrátě, poškození, změně či zničení. K přístupu k osobním údajům jsou například oprávněni pouze pověření pracovníci, a tento přístup smějí využít pouze k povoleným pracovním funkcím. Kromě toho, při přenosu citlivých osobních údajů mezi Vaším a naším systémem a mezi naším systémem a systémy stran, se kterými sdílíme citlivé informace, používáme šifrování a dále brány firewall a systémy zjišťování neoprávněných vniknutí, které nám pomáhají zabránit neoprávněným osobám v přístupu k Vašim údajům.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Web TripAdvisor se zaměřuje na obecnou cílovou skupinu a nenabízí služby cílené na děti. Pokud by nám osobní údaje zaslala osoba, u níž je nám známo, že se jedná o dítě mladší 13 let, potom tyto údaje odstraníme v nejbližším rozumně možném termínu.

 

Externí odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran.  Pokud se na weby třetích stran dostanete prostřednictvím odkazů uvedených na našich webových stránkách, provozovatelé takových webů od Vás mohou shromažďovat informace, které následně použijí v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které se mohou od našich zásad ochrany osobních údajů lišit. Doporučujeme Vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů, které jsou na takových jiných webech vyvěšeny, a seznámit se s jejich postupy pro shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů.

Mezinárodní převody

Některé externí společnosti, zprostředkovatelé a dodavatelé, které využíváme k realizaci služeb naším jménem, mohou potřebovat mezinárodní předání Vašich osobních údajů za účelem poskytování jejich služeb, a to včetně území mimo USA a Evropu.  Některá území nemusí mít zákony na ochranu osobních údajů tak přísné, jako jsou tyto zákony v USA a v Evropě, ale zavedli jsme opatření za účelem zabezpečení Vašich osobních informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů za všech okolností.

 

Navštěvujete-li naše weby z území mimo Spojené státy americké, mějte prosím na paměti, že Vaše údaje mohou být přeneseny, uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických, kde jsou umístěny naše servery a kde je provozována naše centrální databáze. Zákony o ochraně údajů a další právní předpisy Spojených států amerických a dalších zemí nemusejí být stejně vyčerpávající jako právní předpisy Vaší země; přesto vás ujišťujeme, že k zajištění ochrany Vašich osobních údajů web TripAdvisor přijímá opatření v souladu se zákony Spojených států amerických. Použitím našich služeb souhlasíte s tím, že Vaše informace mohou být přeneseny do našich zařízení a takovým třetím stranám, s nimiž je sdílíme, způsobem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Web TripAdvisor může tyto zásady ochrany osobních údajů v budoucnu změnit nebo upravit. Ve spodní části této stránky uvedeme datum, ke kterému byla poslední revize těchto zásad ochrany osobních údajů provedena, a všechny revize budou platné od jejich vyvěšení na webu. V případě jakýchkoli podstatných změn těchto zásad ochrany osobních údajů budeme své členy informovat, a to buď zasláním oznámení na Vámi poskytnutou e-mailovou adresu, nebo umístěním oznámení na našich webových stránkách. Doporučujeme Vám si zásady ochrany osobních údajů občas zkontrolovat, abyste byli informováni o jejich poslední verzi.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě dotazů ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na adrese:

TripAdvisor

7 Soho Square

London

W1D 3QB

K rukám: Privacy Officer/Legal Department

E-mail: [email protected]

Nahrávání a sledování hovorů.

 

Upozorňujeme, že příchozí i odchozí hovory společnosti TripAdvisor mohou být zaznamenávány. Záznamy hovorů můžeme využít k sledování péče o zákazníky z hlediska kvality a dodržování předpisů, ke kontrole správnosti Vámi poskytnutých informací, za účelem prevence podvodů nebo pro potřeby školení zaměstnanců. Záznamy hovorů budeme uchovávat po přiměřenou dobu nezbytnou pro tyto aktivity a poté je odstraníme. S veškerými osobními údaji, které od Vás během hovoru získáme, bude nakládáno v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.

©2016 TripAdvisor LLC. Všechna práva vyhrazena.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 31.10.2016