Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediální centrum

Newsroom

Podmínky použití mobilní aplikace Tripadvisor

Poděkování:

Části softwaru pro mobilní zařízení společnosti Tripadvisor mohou využívat materiály chráněné autorskými právy, jejichž použití se tímto potvrzuje, v souladu s následujícími licencemi.

Licence systému iOS

Licence softwaru IGListKit:

Licence BSD

Na software IGListKit

Copyright (c) 2016 Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Opětovná distribuce a použití ve zdrojové či binární formě, ať již s úpravami či bez úprav, jsou povoleny pouze při splnění následujících podmínek: Při opětovné distribuci zdrojového kódu musí být zachováno výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti. Opětovná distribuce v binární formě musí v rámci dokumentace a/nebo jiných materiálů poskytovaných společně s distribucí obsahovat kopii výše uvedeného upozornění na autorská práva, tohoto seznamu podmínek a následujícího zřeknutí se odpovědnosti. Název Facebook ani názvy jeho přispěvatelů nesmí být bez konkrétního předchozího písemného svolení použity k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE JE ZE STRANY DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮ POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A JSOU VYLOUČENY JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZNEMOŽNĚNÍ UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU DAT ČI UŠLÝ ZISK, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI), AŤ JIŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLI A BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁV (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK), KTERÉ MOHOU JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI.

Podmínky použití

Licence ke knihovně Alamofire:

Copyright (c) 2014–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Tímto se každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen „software“), uděluje bezplatné povolení s tímto softwarem nakládat bez jakýchkoli omezení, včetně mimo jiné práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, zveřejňovat, distribuovat a/nebo prodávat kopie tohoto softwaru či na ně poskytovat podlicence, a toto umožnit i osobám, jimž bude software poskytnut, za následujících podmínek:

Všechny kopie nebo podstatné části softwaru musí obsahovat výše uvedené prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o povolení.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NÁHRADY ŠKODY ANI JINÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Podmínky použití

Licence ke knihovně PromiseKit:

Copyright 2016, Max Howell; mxcl@me.com

Tímto se každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen „software“), uděluje bezplatné povolení s tímto softwarem nakládat bez jakýchkoli omezení, včetně mimo jiné práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, zveřejňovat, distribuovat a/nebo prodávat kopie tohoto Softwaru či na ně poskytovat podlicence, a toto umožnit i osobám, jimž bude software poskytnut, za následujících podmínek:

Všechny kopie nebo podstatné části softwaru musí obsahovat výše uvedené prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o povolení.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NÁHRADY ŠKODY ANI JINÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Podmínky použití

Licence MCSegmented Control:

Copyright (c) 2011, MCSegmented Control a Matteo Caldari
Všechna práva vyhrazena.

Opětovná distribuce a použití ve zdrojové či binární formě, ať již s úpravami, či bez úprav, jsou povoleny pouze při splnění následujících podmínek:

 • Při opětovné distribuci zdrojového kódu musí být zachováno výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
 • Opětovná distribuce v binární formě musí v rámci dokumentace a/nebo jiných materiálů poskytovaných společně s distribucí obsahovat kopii výše uvedeného upozornění na autorská práva, tohoto seznamu podmínek a následujícího zřeknutí se odpovědnosti.
 • Název MCSegmented Control či Matteo Caldari ani názvy jejich přispěvatelů nesmí být bez konkrétního předchozího písemného svolení použity k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE JE ZE STRANY DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮ POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A JSOU VYLOUČENY JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZNEMOŽNĚNÍ UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU DAT ČI UŠLÝ ZISK, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI), AŤ JIŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLI A BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁV (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK), KTERÉ MOHOU JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI.

Licence ke knihovně ZipArchive

Copyright (c) 2010–2015 Sam Soffes, http://soff.es

Tímto se každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen „software“), uděluje bezplatné povolení s tímto softwarem nakládat bez jakýchkoli omezení, včetně mimo jiné práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, zveřejňovat, distribuovat a/nebo prodávat kopie tohoto Softwaru či na ně poskytovat podlicence, a toto umožnit i osobám, jimž bude software poskytnut, za následujících podmínek:

Všechny kopie nebo podstatné části softwaru musí obsahovat výše uvedené prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o povolení.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NÁHRADY ŠKODY ANI JINÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Podmínky použití

Software SSZipArchive je licencován na základě licence MIT. Součástí je také mírně upravená verze softwaru MiniZip 1.1, která je licencována na základě licence Zlib.

Licence ke knihovně Appirater

Copyright (c) 2014 Arash Payan

Tímto se každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen „software“), uděluje bezplatné povolení s tímto softwarem nakládat bez jakýchkoli omezení, včetně mimo jiné práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, zveřejňovat, distribuovat a/nebo prodávat kopie tohoto Softwaru či na ně poskytovat podlicence, a toto umožnit i osobám, jimž bude software poskytnut, za následujících podmínek:

Všechny kopie nebo podstatné části softwaru musí obsahovat výše uvedené prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o povolení.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NÁHRADY ŠKODY ANI JINÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Další informace o licencích

Licence k aplikačnímu rámci RestKit

Copyright 2009–2012 The RestKit Project

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence k aplikačnímu rámci CocoaLumberjack

Copyright (c) 2010–2015 Deusty, LLC

Všechna práva vyhrazena.

Opětovná distribuce a použití tohoto softwaru ve zdrojové či binární formě, ať již s úpravami, či bez úprav, jsou povoleny pouze při splnění následujících podmínek:

 • Při opětovné distribuci zdrojového kódu musí být zachováno výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
 • Název Deusty ani názvy jeho přispěvatelů nesmí být bez konkrétního předchozího písemného svolení společnosti Deusty, LLC použity k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE JE ZE STRANY DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮ POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A JSOU VYLOUČENY JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ MIMO JINÉ OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZNEMOŽNĚNÍ UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT ČI UŠLÉHO ZISKU, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI), AŤ JIŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLI A BEZ OHLEDU NA TEORII PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK), KTERÉ MOHOU JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI.

Podmínky použití

Licence k aplikačnímu rámci SOCKit

Copyright 2011–2014 NimbusKit

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence ke knihovně MagicalRecord

Copyright (c) 2010–2015 Magical Panda Software, LLC

Tímto se každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen „software“), uděluje bezplatné povolení s tímto softwarem nakládat bez jakýchkoli omezení, včetně mimo jiné práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, zveřejňovat, distribuovat a/nebo prodávat kopie tohoto Softwaru či na ně poskytovat podlicence, a toto umožnit i osobám, jimž bude software poskytnut, za následujících podmínek:

Všechny kopie nebo podstatné části softwaru musí obsahovat výše uvedené prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o povolení.

Tato licence na software je v souladu se standardní licencí MIT.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NÁHRADY ŠKODY ANI JINÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Podmínky použití

Licence ke knihovně Masonry

Copyright (c) 2011–2012 Masonry Team – https://github.com/SnapKit/Masonry

Tímto se každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen „software“), uděluje bezplatné povolení s tímto softwarem nakládat bez jakýchkoli omezení, včetně mimo jiné práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, zveřejňovat, distribuovat a/nebo prodávat kopie tohoto Softwaru či na ně poskytovat podlicence, a toto umožnit i osobám, jimž bude software poskytnut, za následujících podmínek:

Všechny kopie nebo podstatné části softwaru musí obsahovat výše uvedené prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o povolení.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NÁHRADY ŠKODY ANI JINÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Podmínky použití

Licence ke knihovně card.io

Copyright (c) 2013–2016 PayPal Holdings, Inc.

Tímto se každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen „software“), uděluje bezplatné povolení s tímto softwarem nakládat bez jakýchkoli omezení, včetně mimo jiné práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, zveřejňovat, distribuovat a/nebo prodávat kopie tohoto Softwaru či na ně poskytovat podlicence, a toto umožnit i osobám, jimž bude software poskytnut, za následujících podmínek:

Všechny kopie nebo podstatné části Softwaru musí obsahovat výše uvedené prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o povolení.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NÁHRADY ŠKODY ANI JINÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Podmínky použití

Licence ke knihovně uidevice-extension

Knihovna card.io obsahuje zdrojový kód odvozený z knihovny uidevice-extension Ericy Sadun.

Copyright (c) 2012 Erica Sadun. Všechna práva vyhrazena.

Opětovná distribuce a použití ve zdrojové či binární formě, ať již s úpravami či bez úprav, jsou povoleny pouze při splnění následujících podmínek:

 • Při opětovné distribuci zdrojového kódu musí být zachováno výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
 • Opětovná distribuce v binární formě musí v rámci dokumentace a/nebo jiných materiálů poskytovaných společně s distribucí obsahovat kopii výše uvedeného upozornění na autorská práva, tohoto seznamu podmínek a následujícího zřeknutí se odpovědnosti.
 • TENTO SOFTWARE JE ZE STRANY DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮ POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A JSOU VYLOUČENY JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZNEMOŽNĚNÍ UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU DAT ČI UŠLÝ ZISK, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI), AŤ JIŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLI A BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁV (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK), KTERÉ MOHOU JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI.

Zdroj pro tuto knihovnu je k dispozici zde: https://github.com/erica/uidevice-extension.

Licence ke knihovně Eigen

Licencováno primárně na základě licence Mozilla Public License verze 2.0 (dále jen „licence“). Kopii licence MPL 2.0 lze získat na adrese http://www.mozilla.org/MPL/2.0.

Kopie zdrojového kódu je k dispozici na adrese https://bitbucket.org/eigen/eigen/ nebo prostřednictvím webu http://eigen.tuxfamily.org/.

Podmínky použití

Licence ke knihovně OpenCV

Copyright (c) 2000–2016 Intel Corporation, všechna práva vyhrazena.
Copyright (c) 2009–2011 Willow Garage Inc., všechna práva vyhrazena.
Copyright (c) 2009–2016 NVIDIA Corporation, všechna práva vyhrazena.
Copyright (c) 2010–2013 Advanced Micro Devices, Inc., všechna práva vyhrazena.
Copyright (c) 2015–2016 OpenCV Foundation, všechna práva vyhrazena.
Copyright (c) 2015–2016 Itseez Inc., všechna práva vyhrazena.

Opětovná distribuce a použití ve zdrojové či binární formě, ať již s úpravami či bez úprav, jsou povoleny pouze při splnění následujících podmínek:

 • Při opětovné distribuci zdrojového kódu musí být zachováno výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
 • Opětovná distribuce v binární formě musí v rámci dokumentace a/nebo jiných materiálů poskytovaných společně s distribucí obsahovat kopii výše uvedeného upozornění na autorská práva, tohoto seznamu podmínek a následujícího zřeknutí se odpovědnosti.
 • Název Facebook ani názvy jeho přispěvatelů nesmí být bez konkrétního předchozího písemného svolení použity k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru.

Tento software je ze strany držitelů autorských práv a přispěvatelů poskytován „tak, jak je“ a jsou vyloučeny jakékoli výslovné či předpokládané záruky, zejména záruky prodejnosti či vhodnosti pro určitý účel. Vlastník autorských práv ani přispěvatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, případné ani následné škody (včetně mimo jiné obstarání náhradního zboží či služeb; znemožnění užívání, ztráty dat či ušlého zisku; nebo přerušení podnikatelské činnosti), ať již byly způsobeny jakkoli a bez ohledu na teorii právní odpovědnosti, ať již na základě smlouvy, objektivní odpovědnosti nebo úmyslného porušení práva (včetně nedbalosti či jinak), které mohou jakýmkoli způsobem vzniknout v důsledku použití tohoto softwaru, a to ani v případě, že byli na možnost vzniku takové škody upozorněni.

Podmínky použití

Licence ke knihovně Kahuna

Veškerý text a design je chráněn autorskými právy (c) 2012–2014 Kahuna, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Podmínky použití

Licence FMDB

Copyright (c) 2008–2014 Flying Meat Inc.

Tímto se každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen „software“), uděluje bezplatné povolení s tímto softwarem nakládat bez jakýchkoli omezení, včetně mimo jiné práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, zveřejňovat, distribuovat a/nebo prodávat kopie tohoto Softwaru či na ně poskytovat podlicence, a toto umožnit i osobám, jimž bude software poskytnut, za následujících podmínek:

Všechny kopie nebo podstatné části softwaru musí obsahovat výše uvedené prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o povolení.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NÁHRADY ŠKODY ANI JINÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Podmínky použití

Licence k rámci MBProgressHUD

Copyright (c) 2009–2015 Matej Bukovinski

Tímto se každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen „software“), uděluje bezplatné povolení s tímto softwarem nakládat bez jakýchkoli omezení, včetně mimo jiné práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, zveřejňovat, distribuovat a/nebo prodávat kopie tohoto Softwaru či na ně poskytovat podlicence, a toto umožnit i osobám, jimž bude software poskytnut, za následujících podmínek:

Všechny kopie nebo podstatné části Softwaru musí obsahovat výše uvedené prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o povolení.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NÁHRADY ŠKODY ANI JINÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Podmínky použití

Licence k nástrojům BlocksKit

Copyright (c) 2011–2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers a přispěvatelé softwaru BlocksKit

Tímto se každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen „software“), uděluje bezplatné povolení s tímto softwarem nakládat bez jakýchkoli omezení, včetně mimo jiné práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, zveřejňovat, distribuovat a/nebo prodávat kopie tohoto Softwaru či na ně poskytovat podlicence, a toto umožnit i osobám, jimž bude software poskytnut, za následujících podmínek:

Všechny kopie nebo podstatné části Softwaru musí obsahovat výše uvedené prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o povolení.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NÁHRADY ŠKODY ANI JINÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Podmínky použití

Licence ke knihovně pop – BSD

Copyright (c) 2014 Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Opětovná distribuce a použití ve zdrojové či binární formě, ať již s úpravami či bez úprav, jsou povoleny pouze při splnění následujících podmínek:

 • Při opětovné distribuci zdrojového kódu musí být zachováno výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
 • Opětovná distribuce v binární formě musí v rámci dokumentace a/nebo jiných materiálů poskytovaných společně s distribucí obsahovat kopii výše uvedeného upozornění na autorská práva, tohoto seznamu podmínek a následujícího zřeknutí se odpovědnosti.
 • Název Facebook ani názvy jeho přispěvatelů nesmí být bez konkrétního předchozího písemného svolení použity k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE JE ZE STRANY DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮ POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A JSOU VYLOUČENY JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZNEMOŽNĚNÍ UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU DAT ČI UŠLÝ ZISK, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI), AŤ JIŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLI A BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁV (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK), KTERÉ MOHOU JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI.

Podmínky použití

Licence k aplikačnímu rámci Bolts

Licence BSD

Pro software Bolts

Copyright (c) 2013–současnost, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Opětovná distribuce a použití ve zdrojové či binární formě, ať již s úpravami či bez úprav, jsou povoleny pouze při splnění následujících podmínek:

 • Při opětovné distribuci zdrojového kódu musí být zachováno výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
 • Opětovná distribuce v binární formě musí v rámci dokumentace a/nebo jiných materiálů poskytovaných společně s distribucí obsahovat kopii výše uvedeného upozornění na autorská práva, tohoto seznamu podmínek a následujícího zřeknutí se odpovědnosti.
 • Název Facebook ani názvy jeho přispěvatelů nesmí být bez konkrétního předchozího písemného svolení použity k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE JE ZE STRANY DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮ POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A JSOU VYLOUČENY JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZNEMOŽNĚNÍ UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU DAT ČI UŠLÝ ZISK, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI), AŤ JIŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLI A BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁV (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK), KTERÉ MOHOU JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI.

Podmínky použití

Licence k nástrojům SFHFKeychainUtils

Vytvořil Buzz Andersen dne 20. 10. 2008. Částečně založeno na kódu Jonathana Wighta, Jona Crosbyho a Mikea Malonea. Copyright 2008 Sci-Fi Hi-Fi. Všechna práva vyhrazena.

Tímto se každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen „software“), uděluje bezplatné povolení s tímto softwarem nakládat bez jakýchkoli omezení, včetně mimo jiné práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, zveřejňovat, distribuovat a/nebo prodávat kopie tohoto Softwaru či na ně poskytovat podlicence, a toto umožnit i osobám, jimž bude software poskytnut, za následujících podmínek:

Všechny kopie nebo podstatné části Softwaru musí obsahovat výše uvedené prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o povolení.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NÁHRADY ŠKODY ANI JINÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Další informace o licencích

Rámcová licence JSON:

Copyright (c) 2007–2011 Stig Brautaset
Všechna práva vyhrazena.

Opětovná distribuce a použití ve zdrojové či binární formě, ať již s úpravami, či bez úprav, jsou povoleny pouze při splnění následujících podmínek:

 • Při opětovné distribuci zdrojového kódu musí být zachováno výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se odpovědnosti.
 • Opětovná distribuce v binární formě musí v rámci dokumentace a/nebo jiných materiálů poskytovaných společně s distribucí obsahovat kopii výše uvedeného upozornění na autorská práva, tohoto seznamu podmínek a následujícího zřeknutí se odpovědnosti.
 • Název Stig Brautaset ani názvy jeho přispěvatelů nesmí být bez konkrétního předchozího písemného svolení použity k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE JE ZE STRANY DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮ POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A JSOU VYLOUČENY JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZNEMOŽNĚNÍ UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU DAT ČI UŠLÝ ZISK, NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI), AŤ JIŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLI A BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁV (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK), KTERÉ MOHOU JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI.


 

Licence systému Android

Licence pro knihovnu Epoxy:

Copyright 2016 Airbnb, Inc.

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na stránce http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence k softwaru OkHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence k softwaru Retrofit

Copyright 2013 Square, Inc.

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence ke knihovně StickyGridHeaders

Copyright (c) 2013 Tonic Artos

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence k aplikačnímu rámci Dagger

Copyright 2013 Square, Inc.

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence ke knihovně Signpost

Copyright (c) 2009 Matthias Kaeppler

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Další informace o licencích

Licence ke knihovně Apache Commons Logging

Copyright 2003–2014 The Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence k softwaru Apache XLM-RPC

Copyright The Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence k nástrojům Apache WS Common Utilities

Copyright 2003, 2005 The Apache Software Foundation

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí.

Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence ke knihovně Apache http-mime

Copyright The Apache Software Foundation

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý organizací The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence ke knihovně RxJava

Copyright (c) 2016–současnost, přispěvatelé softwaru RxJava.

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence k prostředí Android Open Source Project:

Copyright (c) 2005–2008 Google Inc., licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Licence k balíku ormlite

Tímto se uděluje povolení používat, kopírovat, upravovat a/nebo distribuovat tento software za jakýmkoli účelem a za poplatek či bezplatně, pod podmínkou uvedení tohoto oznámení o povolení ve všech kopiích.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, A AUTOR SE V SOUVISLOSTI S TÍMTO SOFTWAREM ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, VČETNĚ VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. AUTOR V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKKOLI VYPLÝVAJÍCÍ Z NEMOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT NEBO UŠLÉHO ZISKU VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, NEDBALOSTI ČI JINÉHO PORUŠENÍ PRÁVA, KTERÉ VZNIKNOU V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU NEBO JEHO VÝKONEM.

Autora lze kontaktovat prostřednictvím webu http://ormlite.com/.

Podmínky použití

Licence ke knihovně UrlImageViewHelper

Copyright 2012 Koushik Dutta

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Rámcová licence Google-GSON:

Copyright (c) 2008–2009 Google Inc.

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Podmínky použití

Licence ke knihovně Joda-Time

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem Joda.org (http://www.joda.org/).

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití


 

Licence pro použití na více platformách

Licence Google Mobile Ads SDK pro systémy iOS a Android

Copyright (c) 2015 Google Inc.

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Podmínky použití

Licence Google App Indexing SDK pro systémy iOS a Android

Copyright (c) 2015 Google Inc.

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Podmínky použití

Licence k aplikaci Distimo

Copyright (c) 2012 Distimo. Všechna práva vyhrazena.

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 (dále jen „licence“). Tento soubor jste oprávněni používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence lze získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Pokud to nevyžadují platné zákony nebo písemná dohoda, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní text popisující povolení a omezení v rámci licence najdete v licenci.

Podmínky použití

Licence SDK pro Facebook na systémy iOS a Android

Copyright (c) 2014–současnost, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tímto je vám udělena nevýhradní, celosvětová, bezplatná licence na používání, kopírování, úpravy a distribuci tohoto softwaru ve formě zdrojového kódu nebo binární formě pro použití souvislosti s webovými službami a rozhraními API poskytovanými platformou Facebook.

Stejně jako u veškerého dalšího softwaru integrovaného do platformy Facebook podléhá vaše používání tohoto softwaru principům a zásadám platformy Facebook pro vývojáře [http://developers.facebook.com/policy/]. Všechny kopie nebo podstatné části softwaru musí obsahovat toto prohlášení o autorských právech.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NÁHRADY ŠKODY ANI JINÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, JEHO POUŽÍVÁNÍM A JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Podmínky použití: iOSAndroid

Licence k technologii skobbler

Copyright 2014 Telenav, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Vykreslování map je poháněno platformou Scout – http://developer.skobbler.com

Zdroj dat pro mapy: chráněno autorskými právy přispěvatelů platformy OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitální data nadmořské výšky: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Projekty Wikipedia a Wikitravel jsou licencovány na základě licence http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Copyright Google Breakpad (podrobnosti lze najít v autorských právech)

Použitá písma: (c) BitStream (podrobnosti lze najít v autorských právech), (c) Architects Daughter (podrobnosti lze najít v autorských právech), (c) Roboto (podrobnosti lze najít v autorských právech) a (c) Open Sans (podrobnosti lze najít v autorských právech)

DALŠÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE TRIPADVISOR PRO SYSTÉM WINDOWS PHONE NA ZAŘÍZENÍCH NOKIA:

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY. APLIKACE JE LICENCOVÁNA „TAK, JAK JE“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“. NESETE RIZIKO SPOJENÉ S JEJÍM POUŽÍVÁNÍM. SPOLEČNOST TRIPADVISOR – JMÉNEM SVÝM A JMÉNEM SPOLEČNOSTI NOKIA, MICROSOFT, VŠECH MOBILNÍCH OPERÁTORŮ, JEJICHŽ SÍTĚMI JE APLIKACE DISTRIBUOVÁNA, A KAŽDÉHO Z NAŠICH PŘÍSLUŠNÝCH PARTNERŮ A DODAVATELŮ (DÁLE JEN „DISTRIBUTOŘI“) – NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY V RÁMCI APLIKACE ČI VE VZTAHU K APLIKACI. JE MOŽNÉ, ŽE VÁM Z MÍSTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYPLÝVAJÍ URČITÁ DALŠÍ PRÁVA SPOTŘEBITELŮ, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE MÍSTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ DISTRIBUTOŘI VYLUČUJÍ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.

OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ A ODŠKODNĚNÍ. V ROZSAHU, V JAKÉM TO NEVYLUČUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, MŮŽETE OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD, A TO AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA APLIKACI. ZAVAZUJETE SE, ŽE NEBUDETE USILOVAT O ZÍSKÁNÍ NÁHRADY ŽÁDNÝCH JINÝCH ŠKOD, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH ČI NÁHODNÝCH ŠKOD, A TO OD ŽÁDNÉHO DISTRIBUTORA.

Uvedení autorů:

Mapy

© 2014 Telenav, Inc. – Všechna práva vyhrazena.
Vykreslování map je poháněno platformou Scout – http://developer.skobbler.com
Zdroj dat pro mapy: © Přispěvatelé platformy OpenStreetMap – http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitální data nadmořské výšky

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia a Wikitravel

Služby Wikipedia a Wikitravel jsou licencovány na základě licence http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google Breakpad

© Google Breakpad (podrobnosti lze najít v autorských právech)

Písmo Bitstream

© Bitstream (podrobnosti lze najít v autorských právech)

Písmo Architects Daughter

© Architects Daughter (podrobnosti lze najít v autorských právech)

Písmo Open Sans

© Open Sans (podrobnosti lze najít v autorských právech)