Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediální centrum

Zásady ochrany obsahu

Náš přístup k ochraně obsahu

Na webu TripAdvisor jsme vytvořili komunitu, jejíž členové si mohou číst recenze od dalších členů a plánovat a rezervovat své dokonalé cesty. Čas od času se někdo pokusí narušit náš systém zveřejněním podvodné recenze, proto jsme považovali za přínosné podělit se s Vámi o náš přístup, zásady a opatření, pomocí kterých odhalujeme, blokujeme a odebíráme podvodné recenze. Věříme v následující.

Věříme, že ty nejlepší rady týkající se cestování pocházejí od cestovatelů.

Členové webu TripAdvisor mohou zveřejňovat recenze svých zážitků v hotelích, restauracích a na atrakcích. V uplynulých 15 letech jsme obdrželi více než 200 milionů recenzí a názorů od členů pocházejících prakticky ze všech zemí na světě.

Věříme v „právo psát“.

Komunita webu TripAdvisor nabízí hojnost cenných zkušeností a každý z našich 315 milionů návštěvníků měsíčně by měl mít pocit, že jeho názory jsou vítány. Ubytujete-li se v hotelu či najíte-li se v restauraci, je Vaším základním právem se o své zážitky podělit s ostatními. Jsme nesmírně pyšní na komunitu, kterou jsme vybudovali a která pomáhá zákazníkům právě v tomto ohledu.

Věříme, že každý zážitek se počítá, a nikoli jen ty, za které zaplatíte. Máte-li v restauraci skupinu dvanácti hostů, věříme, že každý z nich má právo se o své zážitky podělit. Právě k tomu web TripAdvisor slouží.

Protože věříme ve sdílení osobních zážitků, nebereme odebírání recenzí z našeho webu na lehkou váhu. Bylo by snadné podlehnout cenzuře a odebírat recenze, se kterými vlastníci podniků nesouhlasí. To je však v rozporu s naším přesvědčením, že skuteční spotřebitelé mají právo se o své zážitky podělit.

V souladu s touto filozofií jsou naše zásady týkající se odesílání recenzí nezávislé. Přestože požadujeme, aby recenzenti potvrdili, že hodnotí své vlastní zážitky, než recenzi na web TripAdvisor odešlou, nevyžadujeme ověření od třetích stran.

Věříme, že pravidla platí pro všechny stejně. Podniky nemohou ovlivňovat web TripAdvisor, aby vylepšil jejich recenze, hodnocení nebo pořadí.

Máme zavedeny jedinečné postupy na správu obsahu odesílaného na web TripAdvisor, stejně jako chráněné algoritmy, které počítají denní pořadí podniků v rámci našeho indexu oblíbenosti. Tyto postupy a algoritmy jsou uplatňovány stejným způsobem na veškerý obsah, stížnosti a všechna zařízení. Vůči našim inzerentům ani nikomu jinému jsme nikdy neuplatňovali ani nebudeme neuplatňovat preferenční zacházení. Od velkých hotelových řetězců až po malé společnosti nabízející pěší výlety – každá recenze kteréhokoliv podniku podléhá stejné kontrole.

Věříme, že podniky, které pravidla nedodržují, by měly být penalizovány.

Podniky jsou si vědomy, že se spotřebitelé při rozhodování o tom, kde provedou rezervaci, ve velké míře spoléhají na recenze. Bohužel jsme během své 15leté historie odhalili některé bezohledné podniky, které se pokoušely podvádět, aby přilákaly více zákazníků. Za „podvádění“ považujeme psaní kladných recenzí na vlastní podnik (nebo vyhledávání jiných společností, aby tak činily místo konkrétního podniku) nebo psaní negativních recenzí na konkurenční zařízení.

Takové aktivity zakládají podvodné jednání. Zveřejňování podvodných recenzí porušuje podmínky použití webu TripAdvisor a v mnoha zemích i zákony o nekalé soutěži či zákony o ochraně spotřebitele. Vynakládáme hodně času a značné úsilí i finanční prostředky na odhalování a blokování podvodného jednání na našem webu. Na náš web přichází 80 nových příspěvků za minutu 24 hodin denně, a proto jsme si vědomi, že na náš web mohou dočasně proniknout i podvodné recenze.

Jak společnost TripAdvisor odhaluje a blokuje podvodné jednání

  • Díky naší více než 15leté praxi víme, jak na naší platformě mají normální recenze a jejich psaní vypadat. Jsme odborníky na odhalování vzorců podvodného jednání.
  • Zachycujeme a zaznamenáváme tisíce datových bodů za hodinu a uplatňujeme na ně naše chráněné postupy na odhalování podvodného jednání.
  • Recenze procházejí automatickými filtry, jejichž účelem je odhalit problémy spojené s vhodností a integritou recenzí ještě před jejich zveřejněním. Tento postup umožňuje společnosti TripAdvisor analyzovat a třídit obrovské množství dat rychle a důkladně.
  • Náš personál čítající více než 300 zaměstnanců v sedmi zemích pracuje na správě obsahu a odhalování, blokování a odebírání podvodných recenzí.
  • Jakmile jsou recenze zveřejněny, umožňujeme vlastníkům podniků a členům naší komunity, aby označili obsah, který považují za podvodný a který následně na základě jejich podnětu prověříme. Všechna hlášení od členů naší komunity a vlastníků jsou posuzována a analyzována naším týmem, který má na starost obsah.
  • Aktivně vyhledáváme společnosti, jež se snaží najímat firmy, aby jim psaly recenze, a také vlastníky zařízení, kteří se pokouší kupovat podvodné recenze, abychom odhalili ty, jež se snaží obcházet naše systémy.

Jak společnost TripAdvisor trestá společnosti, které se dopouštějí podvodného jednání

  • Podvodné recenze blokujeme nebo odebíráme.
  • Každá podvodná recenze, kterou odhalíme, má negativní dopad na pořadí podniku v našem algoritmu indexu oblíbenosti.
  • Zařízení, která se dopouští podvodného jednání, nemohou získat žádná zvláštní ocenění, například ocenění Travellers' Choice nebo certifikát výjimečnosti.
  • Aktivně vyhledáváme společnosti, které podnikům nabízejí, že jim vylepší pověst psaním podvodných recenzí. Jakmile takovou společnost odhalíme, dohledáme všechny podvodné recenze, které zveřejnila, a penalizujeme její klienty.

Možná Vás překvapí, že společnost TripAdvisor z webu jednoduše neodstraní profily podniků, u kterých bylo zjištěno, že se podílejí na zveřejňování podvodných recenzí. Právě to některé podniky chtějí, abychom udělali, aby poté spotřebitelé neměli možnost zjišťovat si o nich informace a vkládat na jejich profily komentáře. Naše společnost ale věří, že spotřebitelé mají právo vědět, co říkají jiní uživatelé webu TripAdvisor.

Dále také věříme, že je důležité, aby naše komunita byla informována.

Díky více než 200 milionům recenzí a názorů na webu TripAdvisor a více než 315 milionům cestovatelů, kteří využívají náš web každý měsíc, jsme přesvědčeni, že podnikáme správné kroky k zajištění toho, aby byl náš obsah neustále aktuální a užitečný.

Další informace…

Přečtěte si naše časté dotazy týkající se vhodnosti recenzí a odhalování podvodného jednání nebo navštivte centrum nápovědy webu TripAdvisor.