Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Trung tâm truyền thông

Newsroom

Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư Và Cookie

 

Ngày có hiệu lực: 30 tháng 6 năm 2022

Chúng tôi biết rằng quý vị dựa trên lòng tin để chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi. Chúng tôi coi trọng điều này và cam kết đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư của quý vị khi quý vị truy cập trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng xem kỹ Tuyên bố này để tìm hiểu các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi điều hành dịch vụ trực tuyến cung cấp cho người dùng những đề xuất về du lịch và lập kế hoạch du lịch, bao gồm khách sạn, nhà nghỉ cho thuê và các nhà nghỉ khác, điểm du lịch và trải nghiệm, nhà hàng, chuyến bay, chuyến du ngoạn, hướng dẫn du lịch và nhiều hơn thế. Trong Tuyên bố này, những nội dung trên được gọi chung là Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi do TripAdvisor LLC sở hữu và điều hành. Bằng cách truy cập các trang web và ứng dụng liên quan của chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị tương tự (tất cả đều được gọi là "Thiết bị"), quý vị chấp nhận các nguyên tắc được mô tả bên dưới.

Chúng tôi, với vai trò một công ty toàn cầu, hoạt động ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ có luật pháp và phong tục khác nhau. Tuyên bố này mang đến tổng quan chung về các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi; quý vị có thể xem một số thông tin cụ thể theo quốc gia bằng cách chọn nơi cư trú trong các liên kết khu vực thẩm quyền ở cuối Tuyên bố này.

 

 
Thông tin được thu thập

Khi quý vị truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ và về quý vị để mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và phù hợp hơn. Chúng tôi thu thập tự động một số thông tin. Chúng tôi thu thập thông tin khác từ những nguồn khác nhau, bao gồm các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và các nguồn bên thứ ba độc lập khác. Khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách "nhấp" vào trang web bên thứ ba hoặc khi quý vị truy cập trang web bên thứ ba thông qua Dịch vụ của chúng tôi, các trang web bên thứ ba đó có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi về việc quý vị sử dụng dịch vụ của họ. Thông tin được thu thập có thể bao gồm:

 • Thông tin liên hệ, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email
 • Thông tin lập hóa đơn hoặc thanh toán (như số thẻ tín dụng, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực và địa chỉ thanh toán)
 • Tên người dùng và mật khẩu
 • Ảnh, đánh giá, bài đăng trên diễn đàn và mạng xã hội cùng với video quý vị có thể đã cung cấp cho chúng tôi
 • Thông tin vị trí địa lý
 • Thông tin thiết bị, chẳng hạn như thời điểm quý vị truy cập Dịch vụ của chúng tôi và thông tin về Thiết bị đã sử dụng (ví dụ: địa chỉ IP, phần mềm hoặc trình duyệt internet đã sử dụng, ngôn ngữ ưu tiên, mã định danh Thiết bị duy nhất và mã định danh quảng cáo)
 • Hoạt động trực tuyến, bao gồm các trang quý vị đã truy cập, nội dung đã đánh giá và ứng dụng đã đánh giá
 • Lịch sử mua hàng
 • Thông tin về kế hoạch và tùy chọn du lịch

Chúng tôi cũng có thể thu thập, trong trường hợp quý vị đã cung cấp, thông tin về khách du lịch khác, bao gồm địa chỉ email của họ và thông tin khác liên quan đến du lịch. Nếu quý vị chia sẻ thông tin về những cá nhân khác với chúng tôi, quý vị phải có được sự chấp thuận của họ. Quý vị phải có được sự chấp thuận của những cá nhân khác nếu cung cấp dữ liệu của họ cho chúng tôi.

Ngoài những danh mục được nêu ở trên, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí nếu quý vị đã chỉ thị cho Thiết bị gửi thông tin này thông qua cài đặt quyền riêng tư trên Thiết bị đó hoặc nếu quý vị đã tải lên ảnh có gắn thẻ thông tin vị trí. Chúng tôi có thể sử dụng trực tiếp thông tin vị trí của quý vị và/hoặc chia sẻ vị trí của quý vị với các bên thứ ba. Chúng tôi thu thập và chia sẻ thông tin vị trí để cung cấp cho quý vị nội dung liên quan, nhằm phân tích việc quý vị sử dụng Dịch vụ, cải thiện Dịch vụ và cung cấp quảng cáo hoặc đề xuất theo ngữ cảnh. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng vị trí của quý vị để hiển thị cho quý vị các đánh giá về khách sạn, nhà hàng hoặc điểm du lịch gần quý vị khi quý vị đang đi du lịch.

Quý vị có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của Thiết bị bất kỳ lúc nào, để tắt chức năng thu thập và chia sẻ thông tin vị trí và/hoặc chức năng gắn thẻ thông tin vị trí cho ảnh. Tuy nhiên, việc tắt chức năng chia sẻ vị trí có thể ảnh hưởng đến một số tính năng chúng tôi cung cấp. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về cài đặt quyền riêng tư của Thiết bị, quý vị nên liên hệ với nhà sản xuất của Thiết bị hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động để được trợ giúp.

Vui lòng xem phần Cookie bên dưới để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie và công nghệ khác được mô tả trong phần này, bao gồm cả lựa chọn liên quan đến các công nghệ đó.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị nội dung liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi và tôn trọng luật về quyền riêng tư dữ liệu của các khu vực thẩm quyền khác nhau là nơi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin về quý vị để có thể giúp quý vị tận hưởng và sử dụng Dịch vụ, theo những cách sau:

 • Đăng ký và quản lý tài khoản của quý vị, bao gồm cho phép quý vị truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
 • Hỗ trợ đặt chỗ
 • Đánh giá sự quan tâm và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi
 • Thông báo cho quý vị về các ưu đãi đặc biệt và sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi, các chi nhánh hoặc đối tác của chúng tôi cung cấp và có thể thu hút sự quan tâm của quý vị
 • Liên lạc với quý vị
 • Hỗ trợ liên lạc giữa người dùng đã đăng ký và chủ sở hữu/đại diện của các hồ sơ trong Dịch vụ của chúng tôi
 • Cho phép chúng tôi đăng đánh giá của quý vị, bài đăng trên diễn đàn, ảnh, video và nội dung khác
 • Tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị, bao gồm tùy chỉnh quảng cáo hiển thị với quý vị trên Dịch vụ của chúng tôi và trên internet
 • Đưa ra kết luận về mối quan tâm hoặc sở thích của quý vị
 • Mang đến cho quý vị trải nghiệm tối ưu hóa và nhóm người dùng Dịch vụ dựa trên, chẳng hạn như, cách sử dụng và thông tin nhân khẩu
 • Gửi cho quý vị khảo sát hoặc lời mời nghiên cứu thị trường
 • Trả lời câu hỏi và nhận xét của quý vị
 • Giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố
 • Ngăn chặn các hoạt động có khả năng phi pháp hoặc bị cấm
 • Thực thi điều khoản sử dụng và thông báo của chúng tôi; và theo các mục đích khác được trình bày với quý vị tại thời điểm thu thập

Xin lưu ý một số thông tin về quý vị là bắt buộc để chúng tôi cung cấp cho quý vị những ưu đãi thích hợp từ chúng tôi, các chi nhánh và đối tác cũng như hỗ trợ quý vị tận hưởng các lợi ích khác khi là người dùng đã đăng ký. Vui lòng xem lại phần "Lựa chọn thông tin" bên dưới để biết các lựa chọn liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của quý vị.

Chia sẻ thông tin

Để cung cấp một số Dịch vụ, chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin với một số bên thứ ba khác, bao gồm nhóm các công ty của chúng tôi, trong các trường hợp sau:

 • Nhóm các công ty của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin với các công ty trong tập đoàn để chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, trong đó có cả dịch vụ liên quan đến du lịch và dịch vụ khác, có thể thu hút sự quan tâm của quý vị. Những công ty và trang web này sẽ tuân thủ Tuyên bố này và tất cả các luật hiện hành điều chỉnh việc truyền thông tin quảng cáo.
 • Nhà cung cấp. Chúng tôi chia sẻ thông tin với một số nhà cung cấp được sử dụng để hỗ trợ Dịch vụ, bao gồm hỗ trợ giao dịch, chẳng hạn như bất kỳ đặt chỗ nào quý vị có thể thực hiện, ví dụ như chia sẻ dữ liệu với nhà hàng nếu quý vị đặt chỗ bằng Dịch vụ. 
 • Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về quý vị, Thiết bị và việc quý vị sử dụng Dịch vụ với các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để có thể cung cấp cho quý vị nội dung liên quan hoặc để hỗ trợ thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị có thể mua trên trang web của các đối tác. Việc chia sẻ này thường tuân theo các thỏa thuận bằng văn bản bao gồm nghĩa vụ bảo mật và quyền riêng tư, tuy nhiên, lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát các nguyên tắc về quyền riêng tư của những đối tác kinh doanh bên thứ ba này.
 • Các trang web truyền thông xã hội. Khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chọn chia sẻ thông tin với các trang web truyền thông xã hội bên thứ ba, thông tin quý vị chia sẻ sẽ được chi phối bởi chính sách quyền riêng tư của các trang web truyền thông xã hội đó và cài đặt quyền riêng tư quý vị đã thiết lập với các trang web truyền thông xã hội đó.
 • Mạng lưới quảng cáo. Đôi khi chúng tôi thu thập và chia sẻ thông tin về mối quan tâm của quý vị với các mạng lưới quảng cáo. Một số công ty này là thành viên của Network Advertising Initiative, hoặc Digital Advertising Alliance, nơi cung cấp vị trí duy nhất để lựa chọn không nhận quảng cáo từ các công ty thành viên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng nhấp vào đây.
 • Các bên thứ ba khác, chẳng hạn như trang web chuyển đến. Các bên thứ ba cũng có thể hỗ trợ chúng tôi thu thập thông tin, ví dụ như điều hành các tính năng của trang web hoặc hỗ trợ việc thực hiện quảng cáo trực tuyến phù hợp với mối quan tâm của quý vị. Chúng tôi có thể chia sẻ phân khúc đối tượng và thông tin khác với các bên thứ ba sử dụng thông tin đó cho quảng cáo phù hợp với quý vị.

Các bên thứ ba chỉ có thể thu thập hoặc truy cập thông tin khi cần thiết để thực hiện các chức năng được cho phép.

Một số phiên bản hệ điều hành của Thiết bị cho phép quý vị từ chối một số loại chia sẻ thông tin, bao gồm chia sẻ với một vài mạng lưới quảng cáo nhất định. Vui lòng kiểm tra cài đặt Thiết bị nếu quý vị muốn giới hạn hoạt động theo dõi đó.

Lựa chọn thông tin

Quý vị có các tùy chọn liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của mình. Quý vị có thể truy cập, cập nhật và thậm chí đóng tài khoản bằng cách truy cập trang Hồ sơ thành viên trên trang web của chúng tôi

Tùy chọn của quý vị:

 • Quý vị có thể chọn cách chúng tôi liên lạc với quý vị. Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin mặc dù điều này có thể là cần thiết để tận dụng một số tính năng nhất định được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
   
 • Quý vị có thể ngăn chặn thu thập thông tin vị trí địa lý, nhưng lưu ý rằng việc tắt chức năng chia sẻ vị trí có thể ảnh hưởng đến một số tính năng nhất định của Dịch vụ.
   
 • Quý vị cũng có thể bổ sung hoặc cập nhật thông tin và đóng tài khoản. Nếu quý vị đóng tài khoản, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản của quý vị và xóa thông tin hồ sơ của quý vị khỏi giao diện trực tuyến. Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin liên quan đến tài khoản của quý vị (bao gồm các giao dịch trước đây) cho các mục đích nội bộ bao gồm sao lưu, phòng chống gian lận, giải quyết tranh chấp, điều tra và tuân thủ pháp luật trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Tuyên bố này.
   
 • Là thành viên đã đăng ký, quý vị có thể sửa đổi đăng ký tiếp thị, bao gồm lựa chọn đăng ký email bất cứ lúc nào trong cài đặt thành viên. Quý vị cũng sẽ có cơ hội hủy đăng ký thư quảng cáo, bao gồm các email có cơ hội liên quan đến du lịch, trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi.
Truyền thông tin

Chúng tôi là một công ty toàn cầu và hoạt động ở nhiều khu vực thẩm quyền khác nhau. Nếu chúng tôi truyền thông tin của quý vị đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin đó như được mô tả trong Tuyên bố này và theo luật hiện hành.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý phù hợp để giúp bảo vệ thông tin của quý vị.

Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên cụ thể truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ có thể làm như vậy cho các chức năng công việc được phép. Chúng tôi sử dụng mã hóa khi truyền thông tin giữa hệ thống của quý vị và hệ thống của chúng tôi, giữa hệ thống của chúng tôi và hệ thống của các bên mà chúng tôi chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng sử dụng tường lửa và các hệ thống phát hiện xâm nhập để giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép thông tin của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm bảo mật thông tin khỏi việc nhập hoặc sử dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm hoặc các trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu giữ bản sao thông tin của quý vị miễn là quý vị duy trì tài khoản của mình hoặc khi cần thiết cho các mục đích được nêu trong Tuyên bố này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin của quý vị trong suốt khoảng thời gian bất kỳ cần thiết để đặt ra, thực hiện hoặc bảo vệ bất kỳ quyền hợp pháp nào.

Tín hiệu Không theo dõi

Trang web của chúng tôi hiện không được thiết kế để phản hồi các yêu cầu tín hiệu Không theo dõi (DNT) từ các trình duyệt. Điều này là do thiếu cách diễn giải tiêu chuẩn toàn cầu, định nghĩa tín hiệu "Không theo dõi". Khi ngành giải quyết được các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có thể đánh giá lại phương pháp này.

Cookie

Chúng tôi muốn hoạt động truy cập của quý vị vào Dịch vụ được dễ dàng, hiệu quả và hữu ích nhất có thể. Để làm điều này, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của quý vị, tăng cường bảo mật trang web và hiển thị cho quý vị quảng cáo liên quan.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt tự động vào Thiết bị khi quý vị truy cập hầu hết các trang web. Chúng được lưu trữ bởi trình duyệt internet và chứa thông tin cơ bản về việc sử dụng internet của quý vị. Trình duyệt của quý vị gửi những cookie này trở lại trang web mỗi khi quý vị truy cập lại, để cookie có thể nhận ra Thiết bị và cải thiện trải nghiệm của quý vị bằng nhiều cách, chẳng hạn như cung cấp cho quý vị nội dung được cá nhân hóa. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin đăng nhập của quý vị, nhờ đó quý vị không phải nhập lại thông tin này nhiều lần khi sử dụng Dịch vụ. Những cookie khác giúp chúng tôi hiểu sở thích của quý vị.

Chúng tôi sử dụng ba loại cookie.

Loại

Ví dụ

Cần thiết

Những cookie này là cần thiết để giúp quý vị truy cập và di chuyển xung quanh trang web và sử dụng tất cả các tính năng của trang web. Khi không có những cookie này, trang web sẽ không hoạt động chính xác và quý vị không thể sử dụng một số tính năng quan trọng. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để duy trì lượt đăng nhập của quý vị trong thời gian truy cập, vì vậy trang web không yêu cầu quý vị đăng nhập nhiều lần để truy cập các trang khác nhau. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie cần thiết cho mục đích phát hiện và ngăn chặn gian lận.

Quý vị không thể tắt cookie cần thiết thông qua Công cụ chấp thuận cookie, vì những cookie đó là cần thiết để quý vị truy cập và sử dụng các tính năng của trang web.
 

Phân tích và tùy chỉnh

Chúng tôi sử dụng những cookie này để hiểu cách trang web đang được sử dụng và cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của quý vị trên trang web. Những cookie này có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin để giúp chúng tôi hiểu những phần nào của trang web thu hút sự quan tâm của khách truy cập và liệu họ có gặp bất kỳ lỗi nào không. Chúng tôi sử dụng những cookie này để kiểm tra các thiết kế và tính năng khác nhau cho các trang web của chúng tôi và chúng tôi cũng sử dụng chúng để theo dõi cách khách truy cập tiếp cận trang web.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để lưu cài đặt và tùy chọn của quý vị trên trang web, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và thông tin quý vị đã nhập trước đây khi tìm kiếm các tùy chọn du lịch. Một số cookie tùy chỉnh là cần thiết nếu quý vị muốn sử dụng một số tính năng của trang web.
 

Quảng cáo

Cookie quảng cáo giúp đảm bảo rằng quảng cáo quý vị thấy có liên quan đến quý vị càng nhiều càng tốt. Ví dụ: một số cookie quảng cáo giúp chọn quảng cáo dựa trên mối quan tâm của quý vị. Các cookie khác giúp ngăn quảng cáo cũ liên tục xuất hiện lại trước quý vị.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để dễ dàng chia sẻ nội dung từ trang web với bạn bè thông qua các mạng xã hội yêu thích của quý vị. Các trang web truyền thông xã hội, có thể thiết lập cookie nhận dạng quý vị khi quý vị xem nội dung trên trang web và cho phép quý vị chia sẻ nội dung trên cả trang web và trang web truyền thông xã hội thông qua việc sử dụng cài đặt chia sẻ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của trang web truyền thông xã hội.

Chúng tôi cũng hợp tác với các nhà quảng cáo bên thứ ba để cung cấp cho quý vị quyền truy cập nội dung du lịch thu hút sự quan tâm và có thể thiết lập cookie trên Dịch vụ để cung cấp cho quý vị quảng cáo phù hợp với mối quan tâm và sở thích của quý vị. Những "cookie bên thứ ba" này thu thập thông tin về hành vi duyệt và tương tác của quý vị với quảng cáo hoặc Dịch vụ nói chung. Thông tin này cũng giúp chúng tôi giới hạn số lần quý vị có thể thấy quảng cáo cũ và cải thiện trải nghiệm trực tuyến của quý vị.

Công cụ chấp thuận cookie

Để cho phép quý vị kiểm soát, chúng tôi cung cấp cho quý vị Công cụ chấp thuận cookie, cho phép quý vị xem lại cookie bên thứ nhất và bên thứ ba được đặt qua trang web của chúng tôi và điều chỉnh cài đặt cookie, bao gồm việc quý vị chấp nhận hay từ chối cookie đó.

Quý vị có thể truy cập Công cụ chấp thuận cookie bằng cách nhấp vào liên kết "Chấp thuận cookie" ở cuối mỗi trang hoặc sửa đổi tùy chọn của quý vị trong biểu ngữ  cookie. Ngoài ra, quý vị có thể quản lý cookie thông qua cài đặt trình duyệt internet. Quý vị có thể yêu cầu trình duyệt thông báo cho quý vị khi quý vị nhận được cookie mới, xóa từng cookie hoặc xóa tất cả cookie.

Hầu hết các mạng lưới quảng cáo đều cung cấp cho quý vị cách chọn không nhận cookie quảng cáo. Xem www.aboutads.info/choices/ và www.youronlinechoices.com để biết thông tin hữu ích về cách thực hiện điều này.

Nếu quý vị xóa cookie, quyền truy cập vào một số chức năng và vùng của Dịch vụ có thể bị giảm bớt hoặc hạn chế.

Việc chúng tôi sử dụng bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập thông qua cookie đều tuân theo Tuyên bố này, được liên kết trên mỗi trang của trang web.

Thay đổi Tuyên bố và thông báo

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố này trong tương lai. Nếu chúng tôi cho rằng bất kỳ thay đổi nào đó là quan trọng, chúng tôi sẽ cho quý vị biết bằng cách thực hiện một hoặc nhiều hành động sau: gửi cho quý vị thông tin về thay đổi, đặt thông báo trên trang web và/hoặc đăng Tuyên bố đã cập nhật trên trang web. Chúng tôi sẽ ghi chú ở phần đầu Tuyên bố này khi Tuyên bố vừa mới được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích quý vị đôi lúc nên kiểm tra để xem lại phiên bản mới nhất và xem lại Tuyên bố này theo định kỳ để biết thông tin mới nhất về các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu quý vị có yêu cầu về tính riêng tư của dữ liệu, chẳng hạn như yêu cầu xóa hoặc truy cập vào dữ liệu của mình, vui lòng truy cập cổng thông tin dành riêng cho quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách nhấp vào đây.  Mọi yêu cầu hoặc thắc mắc chung về tính riêng tư của dữ liệu liên quan đến Tuyên bố về quyền riêng tư và cookie của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhóm phụ trách quyền riêng tư bằng cách nhấp vào đây.

Châu Âu

 
Tuyên bố về quyền riêng tư của Quy định bảo vệ dữ liệu chung ("Tuyên bố GDPR")

Tuyên bố GDPR này áp dụng cho những người ở Khu vực kinh tế châu Âu ("EEA"), bao gồm cả những người có trụ sở làm việc tại Vương quốc Anh. Tuyên bố GDPR này bổ sung cho Tuyên bố của chúng tôi; tuy nhiên, khi Tuyên bố mâu thuẫn với Tuyên bố GDPR, Tuyên bố GDPR sẽ được áp dụng với những người ở EEA.

Nhà quản trị thông tin cá nhân

Tripadvisor LLC là nhà quản trị dữ liệu của thông tin cá nhân chúng tôi thu thập, tuy nhiên, theo luật về quyền riêng tư dữ liệu hiện hành, chúng tôi đã chỉ định các đại diện đến từ Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh.

Địa chỉ liên hệ của đại diện Liên minh châu Âu của chúng tôi là:

Tripadvisor Ireland Limited
C/O Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 R296
Ireland 
Attn: Privacy Officer

Địa chỉ liên hệ của đại diện Vương quốc Anh của chúng tôi là:

Tripadvisor Limited
7 Soho Square
London
W1D 3QB
Vương quốc Anh
Attn: Privacy Officer
 

Vai trò của Tripadvisor Ireland Limited và Tripadvisor Limited đối với khía cạnh này chỉ giới hạn ở việc là địa chỉ liên hệ cho các câu hỏi về bảo vệ dữ liệu từ cư dân châu Âu và cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu. Để tránh nhầm lẫn, cả Tripadvisor Ireland Limited và Tripadvisor Limited đều không thể thực hiện các quy trình liên lạc hoặc pháp lý khác thay cho Tripadvisor LLC.

Quyền của quý vị theo GDPR

Quý vị có một số quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của mình.

Quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của quý vị bao gồm các quyền sau:

 • Quyền yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị. Quyền này cho phép quý vị nhận được bản sao dữ liệu cá nhân về quý vị mà chúng tôi nắm giữ.
   
 • Quyền yêu cầu sửa dữ liệu cá nhân nếu dữ liệu đó không chính xác. Bạn cũng có thể bổ sung mọi dữ liệu cá nhân chưa hoàn chỉnh mà chúng tôi lưu giữ, xét đến những mục đích xử lý.
   
 • Quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn nếu:
  • dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu đó; hoặc
  • bạn rút lại sự chấp thuận nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là dựa trên sự chấp thuận và không có cơ sở pháp lý nào khác; hoặc
  • bạn phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình và chúng tôi không có cơ sở pháp lý cao hơn để xử lý; hoặc
  • dữ liệu cá nhân của quý vị bị xử lý bất hợp pháp; hoặc
  • dữ liệu cá nhân của quý vị phải được xóa tuân theo nghĩa vụ pháp lý.
    
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của bạn trừ khi chúng tôi có lợi ích pháp lý cao hơn xác đáng đối với việc xử lý dữ liệu hoặc chúng tôi cần tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ cho một khiếu nại pháp lý.
   
 • Quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân, nếu:
  • quý vị không thừa nhận tính chính xác của dữ liệu cá nhân, trong thời gian chúng tôi phải xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân; hoặc
  • việc xử lý là bất hợp pháp và quý vị phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân của mình và yêu cầu hạn chế; hoặc
  • chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích xử lý nhưng quý vị yêu cầu dữ liệu cá nhân của mình cho khiếu nại pháp lý; hoặc
  • bạn đã phản đối việc xử lý, trong khoảng thời gian chúng tôi phải xác minh cơ sở pháp lý cao hơn.
    
 • Quyền di chuyển dữ liệu. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi gửi dữ liệu cá nhân này cho bên thứ ba, trong trường hợp khả thi. Quý vị chỉ có quyền này nếu quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân quý vị đã cung cấp cho chúng tôi, việc xử lý dựa trên sự chấp thuận hoặc cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa quý vị và chúng tôi và việc xử lý được thực hiện bằng các phương tiện tự động.
 • Quý vị cũng có quyền gửi đơn khiếu nại đến cơ  quan bảo vệ dữ  liệu tại quốc gia của mình.

Quý vị sẽ không phải trả phí để truy cập dữ liệu cá nhân của mình (hoặc để thực hiện bất cứ quyền nào khác được mô tả trong Tuyên bố này). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của quý vị rõ ràng là vô căn cứ, lặp đi lặp lại hoặc quá nhiều.

Chúng tôi có thể cần bạn cung cấp thông tin cụ thể để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc để thực hiện bất cứ quyền nào khác của bạn). Đây là biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ với bất cứ người nào không có quyền nhận dữ liệu đó. Trong nỗ lực nhằm hồi đáp nhanh hơn, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để hỏi thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn. Quý vị có thể thực hiện một số quyền của mình thông qua phần thông tin cá nhân trong tài khoản. Để thực hiện những quyền khác của mình, quý vị có thể gửi yêu cầu bằng cách nhấp vào đây.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị khi luật pháp cho phép chúng tôi làm điều đó.

Theo GDPR, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị trong một hoặc nhiều trường hợp sau:

 • Khi chúng tôi cần thực hiện hợp đồng chúng tôi sắp ký kết hoặc đã ký kết với quý vị
 • Khi điều đó là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba) và lợi ích cũng như quyền cơ bản của quý vị không cao hơn những lợi ích đó
 • Khi chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định
 • Với sự chấp thuận của quý vị
Truyền thông tin quốc tế

Dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được lưu trữ hoặc truyền đến các quốc gia bên ngoài EEA cho các mục đích được mô tả trong Tuyên bố này. Khi chúng tôi lưu trữ hoặc truyền dữ liệu cá nhân của quý vị ra ngoài EEA, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau để đảm bảo dữ liệu cá nhân của quý vị được bảo vệ thích đáng.

Bất cứ khi nào chúng tôi lưu trữ hoặc truyền dữ liệu cá nhân của quý vị ra ngoài EEA, chúng tôi sẽ thực hiện tuân theo luật pháp hiện hành và chúng tôi sẽ đảm bảo mức độ bảo vệ tương tự được áp dụng đối với dữ liệu đó bằng cách thực hiện các biện pháp bảo vệ thích đáng. Thực hiện truyền dữ liệu cá nhân:

 • đến một quốc gia được Ủy ban châu Âu công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ thích đáng; hoặc
 • đến một quốc gia không cung cấp biện pháp bảo vệ thích đáng nhưng việc truyền dữ liệu của họ được kiểm soát bởi các điều khoản giao kèo tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu hoặc bằng cách thực hiện các giải pháp truyền dữ liệu xuyên biên giới thích hợp để cung cấp mức độ bảo vệ thích đáng.

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, quý vị hiểu rằng dữ liệu cá nhân của mình có thể được truyền đến các cơ sở của chúng tôi và các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin đó như được mô tả trong Tuyên bố này.

California

 
Tuyên bố về quyền riêng tư của Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (“Tuyên bố CCPA”)

Tuyên bố CCPA này được cung cấp theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California ("CCPA") và áp dụng với cư dân California cũng như bổ sung cho Tuyên bố chung với các tiết lộ và quyền bổ sung.

Quyền của quý vị theo CCPA

Kể từ 01/01/2020, luật pháp California cho phép cư dân California yêu cầu một số thông tin chi tiết về cách chia sẻ thông tin cá nhân của họ với bên thứ ba hoặc công ty liên kết cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Cư dân California cũng có thể tận dụng các quyền sau:

 • Quý vị có thể yêu cầu, tối đa hai lần mỗi năm, chúng tôi tiết lộ cho quý vị các loại và mẩu thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về quý vị, loại nguồn thu thập thông tin cá nhân của quý vị, mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập thông tin cá nhân của quý vị, loại thông tin cá nhân chúng tôi tiết lộ cho mục đích kinh doanh, bất kỳ loại thông tin cá nhân nào về quý vị mà chúng tôi đã bán, những bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị và mục đích kinh doanh hoặc thương mại để bán thông tin cá nhân của quý vị, nếu có.
 • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi đã thu thập từ hoặc về quý vị. Như được mô tả chi tiết hơn trong Tuyên bố của chúng tôi, có một số lý do khiến chúng tôi không thể giải quyết triệt để yêu cầu xóa của quý vị, chẳng hạn như nếu chúng tôi cần hoàn thành giao dịch cho quý vị, phát hiện và bảo vệ chống lại hoạt động gian lận và bất hợp pháp, thực hiện quyền của chúng tôi, hoặc tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý. Quý vị cũng có thể truy cập, cập nhật và xóa thông tin của mình bằng cách truy cập trang Hồ sơ thành viên  trên trang web của chúng tôi.
 • Quý vị có thể yêu cầu không cho phép chúng tôi bán thông tin cá nhân của quý vị cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp. Điều này nghĩa là, trong tương lai, nếu quý vị từ chối, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý vị với các bên thứ ba để sử dụng cho mục đích của họ trừ khi sau này quý vị yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Để từ chối, vui lòng nhấp vào liên kết Không bán thông tin cá nhân của tôi ở cuối trang web của chúng tôi hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản đến thông tin liên hệ bên dưới.

Để tận dụng quyền tiết lộ và xóa của quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua cổng thông tin chuyên dụng về quyền riêng tư bằng cách nhấp vào đây. Chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của quý vị để có thể xử lý yêu cầu của quý vị. Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của quý vị và sẽ không phân biệt đối xử khi quý vị thực hiện quyền riêng tư. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của quý vị trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu, sau khi xác minh phù hợp, trừ khi chúng tôi cần thêm thời gian, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị.

Tiết lộ

Vì mục đích tuân thủ CCPA, ngoài những chi tiết khác như được mô tả trong Tuyên bố, chúng tôi đưa ra các tiết lộ sau:

 • Chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân sau:  Mã định danh/thông tin liên hệ, thông tin giao dịch, thông tin hoạt động trên Internet hoặc mạng điện tử khác, vị trí địa lý, thông tin hình ảnh và âm thanh và kết luận rút ra từ những điều trên.
 • Chúng tôi bán các loại thông tin cá nhân sau:  Mã định danh/thông tin liên hệ, thông tin hoạt động trên Internet hoặc mạng điện tử khác và kết luận rút ra từ những điều trên.
 • Chúng tôi tiết lộ các loại thông tin cá nhân sau cho mục đích kinh doanh:  Mã định danh/thông tin liên hệ, thông tin giao dịch, thông tin hoạt động trên Internet hoặc mạng điện tử khác, vị trí địa lý, thông tin hình ảnh và âm thanh và kết luận rút ra từ những điều trên. 

Hàn Quốc

 
Tuyên bố của Đạo luật về quyền riêng tư tại Hàn Quốc ("Tuyên bố tại Hàn Quốc")

Tuyên bố tại Hàn Quốc này áp dụng cho những người ở Cộng hòa Triều Tiên ("Hàn Quốc"). Tuyên bố tại Hàn Quốc này bổ sung cho Tuyên bố của chúng tôi, tuy nhiên, khi Tuyên bố mâu thuẫn với Tuyên bố tại Hàn Quốc, Tuyên bố tại Hàn Quốc sẽ được áp dụng với những người ở Hàn Quốc.

Mục đích và lưu giữ thông tin thu thập

Chúng tôi, TripAdvisor LLC, xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập cho các mục đích được nêu dưới đây. Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của quý vị theo Tuyên bố và như được mô tả chi tiết hơn dưới đây.

Loại dữ liệu cá nhân

Mục đích và sử dụng

Thời gian lưu giữ

Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email, tên, tên người dùng (Bắt buộc)

 • Để quản lý đăng ký người dùng, tài khoản cũng như hỗ trợ truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng.
 • Để đăng nội dung do người dùng tạo như đánh giá, xếp hạng, bài đăng trên diễn đàn, v.v.
 • Để hỗ trợ và quản lý đặt chỗ, bao gồm gửi xác nhận đặt chỗ và cập nhật.
 • Để liên lạc với người dùng nói chung, đặc biệt là về trang web/ứng dụng và dịch vụ; câu hỏi và nhận xét của người dùng; thông báo cho người dùng về thay đổi đối với các điều khoản, bao gồm chính sách quyền riêng tư; nhắc nhở người dùng để lại đánh giá hoặc hoàn thành khảo sát và quản trị trang web/ứng dụng và xác định vấn đề.
 • Để đánh giá sự quan tâm và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi; và để tùy chỉnh trải nghiệm người dùng.
 • Để thông báo cho người dùng về các khuyến mãi và chiến dịch tiếp thị mục tiêu.
 • Để quản lý và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi, để giải quyết tranh chấp hoặc khắc phục sự cố và để ngăn chặn các hoạt động có thể bị cấm hoặc bất hợp pháp.

Chúng tôi sẽ lưu giữ bản sao thông tin của quý vị miễn là quý vị duy trì tài khoản của mình hoặc khi cần thiết cho các mục đích được nêu trong Tuyên bố này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin của quý vị trong suốt khoảng thời gian bất kỳ cần thiết để đặt ra, thực hiện hoặc bảo vệ bất kỳ quyền hợp pháp nào.

Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại (Không bắt buộc)

Nội dung do người dùng gửi (trong phạm vi nội dung chứa thuộc tính nhận dạng cá nhân) (Bắt buộc)

 • Để đăng nội dung do người dùng tạo, như đánh giá, xếp hạng, bài đăng trên diễn đàn, v.v.

IP và/hoặc dữ liệu trình duyệt/thiết bị (Bắt buộc)

 • Để quản lý đăng ký người dùng, tài khoản cũng như hỗ trợ truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng.
 • Để đăng nội dung do người dùng tạo như đánh giá, xếp hạng, bài đăng trên diễn đàn, v.v.
 • Để hỗ trợ và quản lý đặt chỗ, bao gồm gửi xác nhận đặt chỗ và cập nhật.
 • Để liên lạc với người dùng nói chung, đặc biệt là về trang web/ứng dụng và dịch vụ; câu hỏi và nhận xét của người dùng; thông báo cho người dùng về thay đổi đối với các điều khoản, bao gồm chính sách quyền riêng tư; nhắc nhở người dùng để lại đánh giá hoặc hoàn thành khảo sát và quản trị trang web/ứng dụng và xác định vấn đề.
 • Để đánh giá sự quan tâm và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi; và để tùy chỉnh trải nghiệm người dùng.
 • Để thông báo cho người dùng về các khuyến mãi và chiến dịch tiếp thị mục tiêu.
 • Để quản lý và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi, để giải quyết tranh chấp hoặc khắc phục sự cố và để ngăn chặn các hoạt động có thể bị cấm hoặc bất hợp pháp

Tùy chọn đăng ký người dùng email, bao gồm cả trạng thái hủy đăng ký (Bắt buộc)

 • Để liên lạc với người dùng nói chung, đặc biệt là về trang web/ứng dụng và dịch vụ; câu hỏi và nhận xét của người dùng; thông báo cho người dùng về thay đổi đối với các điều khoản, bao gồm chính sách quyền riêng tư; nhắc nhở người dùng để lại đánh giá hoặc hoàn thành khảo sát và quản trị trang web/ứng dụng và xác định vấn đề.

Dữ liệu phiên và hoạt động trực tuyến (như nội dung đã xem, cách quý vị tương tác với (các) trang web của chúng tôi, các trang đã truy cập, tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ được hỗ trợ hoặc thực hiện) (Bắt buộc)

 • Để đánh giá sự quan tâm và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi; và để tùy chỉnh trải nghiệm người dùng.
 • Để thông báo cho người dùng về các khuyến mãi và chiến dịch tiếp thị mục tiêu.
 • Để quản lý và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi, để giải quyết tranh chấp hoặc khắc phục sự cố và để ngăn chặn các hoạt động có thể bị cấm hoặc bất hợp pháp.

Dữ liệu vị trí (Không bắt buộc)

 • Để đánh giá sự quan tâm và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi; và để tùy chỉnh trải nghiệm người dùng.
 • Để thông báo cho người dùng về các khuyến mãi và chiến dịch tiếp thị mục tiêu.

 

Các quyền theo Đạo luật về quyền riêng tư tại Hàn Quốc

Quý vị có một số quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của mình. Quyền của quý vị đối với dữ liệu cá nhân của chính mình bao gồm những quyền trong Tuyên bố và những quyền sau:

 • Quyền đồng ý với việc thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị. Khi chúng tôi yêu cầu dữ liệu cá nhân của quý vị, dữ liệu là bắt buộc cho các dịch vụ đang được cung cấp sẽ được đánh dấu phù hợp. Quý vị có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu được yêu cầu nhưng điều này có thể ngăn cản việc quý vị sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ liên quan. 
   
 • Quyền đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân, ủy quyền xử lý dữ liệu cá nhân hoặc truyền đi quốc tế dữ liệu cá nhân của quý vị.
   
 • Quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xóa, tạm dừng xử lý dữ liệu cá nhân trong phạm vi được phép theo Điều 35, Mục 5 và Điều 37, Mục 2 của Luật bảo vệ thông tin cá nhân. 
   
 • Quý vị có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi yêu cầu tại đây. Quý vị cũng có thể chỉ định luật sư đại diện pháp lý thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi giấy ủy quyền cho chúng tôi theo mẫu của Phụ lục 11 được quy định trong Quy định của Luật bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu thông tin cụ thể từ quý vị để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của quý vị hoặc xác minh danh tính và mối quan hệ của luật sư đại diện pháp lý và đảm bảo quyền truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác).
Dữ liệu về trẻ em

Tripadvisor là trang web cho đối tượng khán giả nói chung và không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho trẻ vị thành niên. Chúng tôi không chủ đích thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ vị thành niên. Nếu biết một ai đó dưới 14 tuổi gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy thông tin này ngay khi có thể, một cách hợp lý.

Chia sẻ thông tin và truyền thông tin quốc tế

Chúng tôi, TripAdvisor LLC, có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, như những người được liệt kê dưới đây, để hỗ trợ một số dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Cũng có thể có những lý do pháp lý khiến chúng tôi phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị. Một số dịch vụ và sản phẩm yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba được liệt kê dưới đây. Cũng có thể có những lý do pháp lý khiến chúng tôi phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị.

Để cung cấp các dịch vụ cho quý vị một cách hiệu quả, chúng tôi đã ủy quyền một số chức năng xử lý như được mô tả bên dưới cho các bên thứ ba được liệt kê dưới đây. Chúng tôi sẽ có được sự đồng ý của quý vị khi cung cấp thông tin và ủy quyền xử lý cho các bên thứ ba theo thỏa thuận đã có với các bên thứ ba đó

Dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được lưu trữ hoặc truyền đến các quốc gia bên ngoài Hàn Quốc cho các mục đích được mô tả trong Tuyên bố này. Khi chúng tôi lưu trữ hoặc truyền dữ liệu cá nhân của quý vị ra ngoài Hàn Quốc, chúng tôi sẽ thông báo và yêu cầu sự đồng ý của quý vị trừ khi việc truyền dữ liệu cá nhân được tiến hành cho mục đích thực hiện các dịch vụ do quý vị yêu cầu và để thuận tiện hơn cho quý vị. 

 

Chi tiết về bên thứ ba

Mục đích và sử dụng

Dữ liệu cá nhân đã chia sẻ/truyền

Thời gian lưu giữ

Salesforce.com, Inc.
USA
Salesforce Data Protection Officer (Salesforce Privacy Team)
415 Mission St., 3rd Floor
San Francisco, CA 94105, Hoa Kỳ

 • Để quản lý đăng ký người dùng, tài khoản cũng như hỗ trợ truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng.
   
 • Để đăng nội dung do người dùng tạo như đánh giá, xếp hạng, bài đăng trên diễn đàn, v.v.
   
 • Để hỗ trợ và quản lý đặt chỗ, bao gồm gửi xác nhận đặt chỗ và cập nhật.
   
 • Để liên lạc với người dùng nói chung, đặc biệt là về trang web/ứng dụng và dịch vụ; câu hỏi và nhận xét của người dùng; thông báo cho người dùng về thay đổi đối với các điều khoản, bao gồm chính sách quyền riêng tư; nhắc nhở người dùng để lại đánh giá hoặc hoàn thành khảo sát và quản trị trang web/ứng dụng và xác định vấn đề.
   
 • Để quản lý và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi, để giải quyết tranh chấp hoặc khắc phục sự cố và để ngăn chặn các hoạt động có thể bị cấm hoặc bất hợp pháp.

(Bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email, tên, tên người dùng.
   
 • Nội dung do người dùng gửi (trong phạm vi nội dung chứa thuộc tính nhận dạng cá nhân.

Chúng tôi sẽ lưu giữ bản sao thông tin của quý vị miễn là quý vị duy trì tài khoản của mình hoặc khi cần thiết cho các mục đích được nêu trong Tuyên bố này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin của quý vị trong suốt khoảng thời gian bất kỳ cần thiết để đặt ra, thực hiện hoặc bảo vệ bất kỳ quyền hợp pháp nào.

 

 

(Không bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại

Zendesk, Inc.
USA
Đại diện châu Âu của Zendesk:
Zendesk International Ltd
Attn: Rachel Tobin, AGC, EMEA & Global Privacy Counsel
55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin, D02 F985 Ireland
privacy@zendesk.com

 • Để quản lý đăng ký người dùng, tài khoản cũng như hỗ trợ truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng.
   
 • Để đăng nội dung do người dùng tạo như đánh giá, xếp hạng, bài đăng trên diễn đàn, v.v.
   
 • Để hỗ trợ và quản lý đặt chỗ, bao gồm gửi xác nhận đặt chỗ và cập nhật.
   
 • Để liên lạc với người dùng nói chung, đặc biệt là về trang web/ứng dụng và dịch vụ; câu hỏi và nhận xét của người dùng; thông báo cho người dùng về thay đổi đối với các điều khoản, bao gồm chính sách quyền riêng tư; nhắc nhở người dùng để lại đánh giá hoặc hoàn thành khảo sát và quản trị trang web/ứng dụng và xác định vấn đề.
   
 • Để quản lý và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi, để giải quyết tranh chấp hoặc khắc phục sự cố và để ngăn chặn các hoạt động có thể bị cấm hoặc bất hợp pháp.

(Bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email, số điện thoại, tên người dùng.
   
 • Nội dung do người dùng gửi (trong phạm vi nội dung chứa thuộc tính nhận dạng cá nhân).
   
 • IP và/hoặc dữ liệu trình duyệt/thiết bị
   
 • Tùy chọn đăng ký người dùng email, bao gồm cả trạng thái hủy đăng ký
   
 • Dữ liệu phiên và hoạt động trực tuyến (như nội dung đã xem, cách quý vị tương tác với (các) trang web của chúng tôi, các trang đã truy cập, tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ được hỗ trợ hoặc thực hiện.

(Không bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại

Amazon Web Services, Inc.
USA
AWS Quyền riêng tư tại Hàn Quốc
Email: aws-korea-privacy@amazon.com

 • Để quản lý đăng ký người dùng, tài khoản cũng như hỗ trợ truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng.
   
 • Để quản lý và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi, để giải quyết tranh chấp hoặc khắc phục sự cố và để ngăn chặn các hoạt động có thể bị cấm hoặc bất hợp pháp.

(Bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email, tên, tên người dùng.
   
 • IP và/hoặc dữ liệu trình duyệt/thiết bị
   
 • Dữ liệu phiên và hoạt động trực tuyến (như nội dung đã xem, cách quý vị tương tác với (các) trang web của chúng tôi, các trang đã truy cập, tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ được hỗ trợ hoặc thực hiện.

(Không bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại

Snowflake Computing, Inc.
USA
privacy@snowflake.com

 • Để quản lý đăng ký người dùng, tài khoản cũng như hỗ trợ truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng.
   
 • Để quản lý và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi, để giải quyết tranh chấp hoặc khắc phục sự cố và để ngăn chặn các hoạt động có thể bị cấm hoặc bất hợp pháp.

(Bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email, tên, tên người dùng.
   
 • IP và/hoặc dữ liệu trình duyệt/thiết bị
   
 • Dữ liệu phiên và hoạt động trực tuyến (như nội dung đã xem, cách quý vị tương tác với (các) trang web của chúng tôi, các trang đã truy cập, tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ được hỗ trợ hoặc thực hiện.

(Không bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại

Google LLC
USA
Keith Enright
Chief Privacy Officer
Google LLC
Google Data Protection Office
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=637109041821835307-4099556209&rd=2

 • Để quản lý đăng ký người dùng, tài khoản cũng như hỗ trợ truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng.
   
 • Để đánh giá sự quan tâm và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi; và để tùy chỉnh trải nghiệm người dùng.
   
 • Để quản lý và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi, để giải quyết tranh chấp hoặc khắc phục sự cố và để ngăn chặn các hoạt động có thể bị cấm hoặc bất hợp pháp.

(Bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email, tên, tên người dùng.
   
 • IP và/hoặc dữ liệu trình duyệt/thiết bị
   
 • Dữ liệu phiên và hoạt động trực tuyến (như nội dung đã xem, cách quý vị tương tác với (các) trang web của chúng tôi, các trang đã truy cập, tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ được hỗ trợ hoặc thực hiện.

(Không bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại
   
 • Dữ liệu vị trí

SYNNEX-Concentrix UK Limited
Vương quốc Anh
Vasanthika Srinath
DPO@concentrix.com

 • Để liên lạc với người dùng nói chung, đặc biệt là về trang web/ứng dụng và dịch vụ; câu hỏi và nhận xét của người dùng; thông báo cho người dùng về thay đổi đối với các điều khoản, bao gồm chính sách quyền riêng tư; nhắc nhở người dùng để lại đánh giá hoặc hoàn thành khảo sát và quản trị trang web/ứng dụng và xác định vấn đề.

(Bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email, tên, tên người dùng.
   
 • IP và/hoặc dữ liệu trình duyệt/thiết bị
   
 • Tùy chọn đăng ký người dùng email, bao gồm cả trạng thái hủy đăng ký

(Không bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại

OneTrust, LLC
USA
OneTrust, LLC
1200 Abernathy Road
Atlanta, GA 30328
Hoa Kỳ
Andrew Clearwater
dpo@onetrust.com

 • Để liên lạc với người dùng nói chung, đặc biệt là về trang web/ứng dụng và dịch vụ; câu hỏi và nhận xét của người dùng; thông báo cho người dùng về thay đổi đối với các điều khoản, bao gồm chính sách quyền riêng tư; nhắc nhở người dùng để lại đánh giá hoặc hoàn thành khảo sát và quản trị trang web/ứng dụng và xác định vấn đề.

(Bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email, tên, tên người dùng.
   
 • IP và/hoặc dữ liệu trình duyệt/thiết bị
   
 • Tùy chọn đăng ký người dùng email, bao gồm cả trạng thái hủy đăng ký
   
 • Dữ liệu phiên và hoạt động trực tuyến (như nội dung đã xem, cách quý vị tương tác với (các) trang web của chúng tôi, các trang đã truy cập, tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ được hỗ trợ hoặc thực hiện.

(Không bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại

Tableau Software, Inc.
USA
Tableau Software, Inc.,  Attn: Tableau Legal, 1621 N 34th St., Seattle, Washington 98103
privacy@tableau.com

 • Để đánh giá sự quan tâm và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi; và để tùy chỉnh trải nghiệm người dùng.

(Bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email, tên, tên người dùng.
   
 • IP và/hoặc dữ liệu trình duyệt/thiết bị
   
 • Tùy chọn đăng ký người dùng email, bao gồm cả trạng thái hủy đăng ký
   
 • Dữ liệu phiên và hoạt động trực tuyến (như nội dung đã xem, cách quý vị tương tác với (các) trang web của chúng tôi, các trang đã truy cập, tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ được hỗ trợ hoặc thực hiện.

(Không bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại
   
 • Dữ liệu vị trí

Twilio, Inc.
USA
375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105
Văn phòng của cán bộ bảo vệ dữ liệu
privacy@twilio.com

 • Để thông báo cho người dùng về các khuyến mãi và chiến dịch tiếp thị mục tiêu.

(Bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email, tên, tên người dùng.
   
 • IP và/hoặc dữ liệu trình duyệt/thiết bị
   
 • Dữ liệu phiên và hoạt động trực tuyến (như nội dung đã xem, cách quý vị tương tác với (các) trang web của chúng tôi, các trang đã truy cập, tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ được hỗ trợ hoặc thực hiện.

(Không bắt buộc)

 • Thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại
   
 • Dữ liệu vị trí

 

Bảo mật thông tin

Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy an tâm về việc sử dụng Dịch vụ, vì vậy chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập. Chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý sau đây để giúp bảo vệ thông tin cá nhân quý vị cung cấp cho chúng tôi.

 • Quy trình bảo mật hành chính: Chỉ một số lượng hạn chế nhân viên được ủy quyền được phép truy cập dữ liệu cá nhân phù hợp với các biện pháp kiểm soát truy cập nội bộ. Quyền truy cập được cấp trên cơ sở quyền vai trò chỉ dành cho các chức năng công việc được cho phép.
   
 • Quy trình bảo mật kỹ thuật: Dữ liệu cá nhân được mã hóa khi được truyền đi. Chúng tôi sử dụng tường lửa và các hệ thống phát hiện xâm nhập để ngăn chặn các cá nhân không được ủy quyền truy cập dữ liệu cá nhân. Một số dữ liệu người dùng có thể được chuyển đổi bằng hàm băm tùy thuộc vào độ nhạy cảm của dữ liệu.
   
 • Quy trình bảo mật vật lý: Dữ liệu được bảo vệ trong các lồng bảo vệ khóa chặt hạn chế. Dữ liệu này được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu hạn chế. Các ổ cứng bị phá hủy về mặt vật lý khi được thay thế và chúng tôi có những quy trình nội bộ để đảm bảo quyền truy cập vào các phòng máy chủ và tài sản vật lý hạn chế.
Hủy và xóa thông tin

Chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa dữ liệu của quý vị trong trường hợp thời gian lưu giữ dữ liệu đã hết, quý vị không còn duy trì tài khoản của mình hoặc nếu chúng tôi đã đạt được mục đích của việc thu thập dữ liệu. 

Quy trình và phương pháp hủy và xóa là như sau:

 • Quy trình: Thông tin cá nhân được xử lý, hủy hoặc xóa để bảo vệ thông tin theo chính sách nội bộ của công ty chúng tôi và các luật hiện hành khác, sau khi chúng tôi hoàn thành mục đích của việc thu thập thông tin.
   
 • Phương pháp: Thông tin cá nhân ở định dạng giấy sẽ bị hủy bằng máy hủy giấy và thông tin cá nhân được lưu trữ ở định dạng điện tử sẽ bị hủy bằng các phương pháp kỹ thuật khiến hồ sơ không thể phục hồi được.   
Liên hệ

Quý vị có thể thực hiện một số quyền của mình thông qua phần thông tin cá nhân trong tài khoản. Để thực hiện các quyền khác của mình, quý vị có thể gửi yêu cầu bằng cách nhấp vào đây hoặc quý vị có thể liên hệ với đại diện của chúng tôi tại Hàn Quốc, người đã được chỉ định theo luật pháp Hàn Quốc hiện hành cho mục đích xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Hàn Quốc. 

Địa chỉ liên hệ của đại diện của chúng tôi là:

LAB Partners (Đối tác quản lý: Youngju Kim)
ĐT:                   02-6956-6311
Email:               tripadvisor@labpartners.co.kr
Địa chỉ:             8th Floor, VPLEX, 501 Teheran-ro,
                        Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc 06168

Vai trò của LAB Partner đối với khía cạnh này chỉ giới hạn ở việc là địa chỉ liên hệ cho các câu hỏi hoặc yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân từ những người ở Hàn Quốc và các cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu.  Để tránh nhầm lẫn, LAB Partners không được thực hiện các quy trình liên lạc hoặc pháp lý khác thay cho TripAdvisor LLC.