Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน

Newsroom

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Tripadvisor (”Tripadvisor”, "เรา", "ของเรา") เป็นบริการออนไลน์ที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ ("คุณ") เกี่ยวกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักแรม การพักผ่อนในวันหยุด แพ็คเกจท่องเที่ยว คู่มือท่องเที่ยว เที่ยวบิน ที่พักตากอากาศให้เช่า และข้อมูลอื่น ๆ เว็บไซต์ การแสดงผลเว็บไซต์บนอุปกรณ์พกพา และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องของเรา (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” ของเรา) เป็นส่วนหนึ่งของ Tripadvisor® Media Network ซึ่งมี Tripadvisor LLC เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ

เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์และใช้บริการของเรา แสดงว่าคุณยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และวิธีการรวบรวมและจัดการข้อมูลที่สรุปไว้ในที่นี้แล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดกลับมาตรวจสอบที่หน้านี้เป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูลใหม่ล่าสุด

ขอบเขต

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายนโยบายและวิธีปฏิบัติของเราอย่างละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

เราเข้าใจดีว่าการให้ข้อมูลทางออนไลน์ต้องอาศัยความไว้วางใจจากคุณอย่างมาก ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับความไว้วางใจนี้อย่างจริงจัง และให้ความสำคัญสูงสุดกับการรับรองความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราเมื่อเข้าชมเว็บไซต์หรือใช้บริการของเรา

 • ข้อมูลใดที่เรารวบรวมจากคุณ
 • เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร
 • เราแบ่งปันข้อมูลของคุณให้แก่ใครบ้าง
 • เราจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไร
 • สิทธิและทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ
 • เราคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร
 • ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
 • การเชื่อมโยงนอกเว็บไซต์
 • การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • คุณจะติดต่อเราอย่างไร

ข้อมูลใดที่เรารวบรวมจากคุณ

ข้อมูลทั่วไป

เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่คุณป้อนในเว็บไซต์ของเราหรือข้อมูลที่คุณให้แก่เราโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวคุณหรือติดต่อคุณได้โดยตรง ("ข้อมูลส่วนบุคคล")

ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยข้อมูลที่คุณให้แก่เรา เช่น ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ และที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร และวันที่หมดอายุของบัตร) นอกจากนี้ เราอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวของคุณ รูปแบบการท่องเที่ยว และความชอบของคุณ รวมทั้งอาหารที่ต้องการ การเลือกที่นั่ง ข้อมูลสมาชิกสะสมไมล์ของสายการบิน/โรงแรม/บริษัทรถเช่า และตัวเลือกเกี่ยวกับชั้นโดยสาร สัมภาระ และการออกตั๋วเครื่องบิน

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่เราได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลบางอย่างของคุณจำเป็นสำหรับการที่คุณจะได้รับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องจาก Tripadvisor และพันธมิตร และผลประโยชน์อื่น ๆ จากการเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถโพสต์รีวิวการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในฟอรั่มการสนทนา ส่งเนื้อหาของ Tripadvisor ให้ตนเองและผู้อื่นผ่านทางอีเมล เข้าถึงจดหมายข่าวและเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกเท่านั้น และเข้าร่วมการสำรวจ การแข่งขัน หรือการชิงโชค นอกจากนี้ ข้อมูลบางอย่างมีความจำเป็นสำหรับกรณีที่คุณมีคำถามถึงเรา หรือกรณีที่ทำธุรกรรมอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราอาจเลือกที่จะรวบรวมอาจรวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์ของคุณ และประวัติการเรียกดูเว็บไซต์ในขอบเขตที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น

คุณจะมีโอกาสให้ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่ผู้อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หากคุณทำการจองสำหรับผู้อื่นผ่านทาง Tripadvisor คุณจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นั้น แต่ก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใดแก่เรา คุณต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเสียก่อน เนื่องจากการเข้าถึงเพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลของบุคคลนั้น ๆ จะทำได้ผ่านทางบัญชีของคุณเท่านั้น

ข้อมูลจากแหล่งอื่น

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และแหล่งข้อมูลอิสระอื่นเป็นครั้งคราว แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมารวมกับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าชม Tripadvisor โดย “การคลิกผ่าน” มาจากเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และคุณได้ลงทะเบียนกับพันธมิตรนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณได้ให้แก่พันธมิตรดังกล่าวอาจนำมาใช้ร่วมกับเรา เช่น ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลทางประชากรศาสตร์ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลอื่น เช่น บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือก่อนที่จะมายังเว็บไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการดังกล่าว เราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีอยู่และผู้ที่อาจเป็นพันธมิตรในอนาคตของเรา เพื่อปรับปรุงและปรับการใช้งานเว็บไซต์ของเราให้มีลักษณะเฉพาะตัวคุณ โดยเป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่สรุปไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราได้ร่วมมือกับ Facebook เพื่อมอบเนื้อหาที่ปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคลใน Tripadvisor สำหรับสมาชิก Facebook หากคุณเข้าสู่ระบบ Facebook และ Tripadvisor แล้ว Tripadvisor จะปรับเนื้อหาให้มีลักษณะเฉพาะตัวคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ แม้ว่าคุณจะใช้งานเว็บไซต์ของ Tripadvisor เป็นครั้งแรก ตัวอย่างเช่น เราจะแสดงรีวิวที่เพื่อนใน Facebook ของคุณได้โพสต์ลงบน Tripadvisor รวมถึงสถานที่ที่พวกเขาได้ไปเยือน ทั้งนี้ ในการที่จะมอบประสบการณ์ที่ปรับให้มีลักษณะเฉพาะตัวคุณนี้ Facebook จะนำข้อมูลที่คุณได้เลือกว่าสามารถนำมาใช้งานได้ตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Facebook ของคุณมามอบให้แก่เรา ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงชื่อ รูปโปรไฟล์ เพศ รายชื่อเพื่อน และข้อมูลอื่นใดที่คุณได้เลือกว่าสามารถนำมาใช้งานได้

หากคุณตัดสินใจที่จะปิดคุณลักษณะการปรับให้มีลักษณะเฉพาะตัว คุณสามารถทำได้โดยเข้าสู่ระบบ Facebook ก่อน จากนั้น (1) เลือก “แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ” จากเมนูดร็อปดาวน์ “Tripadvisor ของคุณ” ในหน้า โปรไฟล์สมาชิก และคลิก “ยกเลิกการเชื่อมต่อ” ในกล่องสถานะการเชื่อมต่อกับ Facebook หรือ (2) เลือก “บัญชีที่เชื่อมต่อ” จากเมนูดร็อปดาวน์ “Tripadvisor ของคุณ” ในหน้า โปรไฟล์สมาชิก และคลิก “ยกเลิกการเชื่อมต่อ” ภายใต้ “การตั้งค่า Facebook” นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดคุณลักษณะการปรับให้มีลักษณะเฉพาะตัวโดยแก้ไขการตั้งค่าแอปพลิเคชันใน Facebook ของคุณ โปรดทราบว่า หากคุณมีเพื่อนใน Facebook ที่กำลังใช้ Tripadvisor อยู่ พวกเขาอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้แก่เราผ่าน Facebook ได้เช่นกัน หากคุณประสงค์ที่จะป้องกันไม่ให้มีการแบ่งปันดังกล่าว คุณสามารถทำได้โดยแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Facebook ของคุณ

การรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าชม Tripadvisor เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เราจะรวบรวมข้อมูลเซสชัน รวมถึงที่อยู่ IP ซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ และเว็บไซต์ที่แนะนำคุณมาสู่เว็บไซต์ Tripadvisor นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เช่น เนื้อหาที่ดู หน้าเว็บที่เข้าชม และการค้นหาและ/หรือการจองที่ดำเนินการ วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของเราในการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัตินี้คือ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้ของเราสนใจและชื่นชอบ และเพื่อปรับประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ข้อมูลการชำระเงิน

หากคุณทำการจองการท่องเที่ยวกับซัพพลายเออร์อื่นผ่านทาง Tripadvisor เราจะรวบรวมข้อมูลการชำระเงินจากคุณ ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร วันที่หมดอายุ รหัสการพิสูจน์ตัวตน และที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน เราจะส่งผ่านข้อมูลนี้อย่างปลอดภัยไปยังซัพพลายเออร์สำหรับการจองการท่องเที่ยวนั้นเพื่อดำเนินธุรกรรมดังกล่าว โปรดทราบว่าซัพพลายเออร์ดังกล่าวจะเป็นผู้ดำเนินการตามการชำระเงินของคุณ มิใช่ Tripadvisor เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณตกลงที่จะตรวจสอบและผูกพันตามนโยบายและกระบวนการของซัพพลายเออร์นั้นก่อนที่จะทำการจองผ่านทาง Tripadvisor

เราอาจเสนอตัวเลือกให้สมาชิกสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวิธีและทางเลือกในการชำระเงินบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณบันทึกรายละเอียดการชำระเงินดังกล่าวบน Tripadvisor คุณจะสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลนั้นได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าบัญชี

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลอื่น ๆ จากอุปกรณ์

เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ใด ๆ เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณในลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยทั่วไปและเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันกับที่คุณใช้เว็บไซต์ Tripadvisor นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากคุณกำหนดให้อุปกรณ์ของคุณส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังแอพพลิเคชันผ่านทางการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์นั้น หรือหากคุณได้อัพโหลดภาพถ่ายที่แท็กข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เราอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่รวบรวมจากอุปกรณ์หรือภาพถ่ายของคุณ เพื่อปรับปรุงการใช้แอพพลิเคชันของคุณด้วยการแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและการโฆษณาตามบริบทที่เกี่ยวข้อง (Contextual Advertising) ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อแสดงรีวิวของโรงแรมหรือร้านอาหารใกล้เคียงในขณะที่คุณกำลังท่องเที่ยว คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของอุปกรณ์ของคุณได้ทุกเมื่อเพื่อปิดฟังก์ชันแลกเปลี่ยนข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งกับแอพพลิเคชันและ/หรือฟังก์ชันแท็กข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในภาพถ่ายของคุณ โปรดทราบว่า การปิดการแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งอาจส่งผลต่อคุณลักษณะบางอย่างของแอปพลิเคชันของเรา หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของอุปกรณ์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

คุกกี้และเทคโนโลยีเว็บอื่น ๆ

เรารวบรวมข้อมูลผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันอื่น ๆ (เช่น เว็บบีคอน (Web Beacon)) คุกกี้ (Cookie) คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใด ๆ เกือบทุกเว็บไซต์ และถูกจัดเก็บโดยอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณ เบราว์เซอร์ของคุณจะส่งคุกกี้เหล่านี้กลับไปยังเว็บไซต์ทุกครั้งที่คุณกลับมาเข้าชม ดังนั้น เว็บไซต์จึงจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณได้ และปรับปรุงและปรับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้มีลักษณะเฉพาะตัว

คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (เช่น เว็บบีคอน) ที่เราใช้ได้ในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ และเครื่องมือให้ความยินยอมคุกกี้ของเรา.

นอกจากนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้โดยทั่วไป รวมถึงวิธีตรวจสอบว่ามีคุกกี้ใดได้ถูกตั้งไว้ในอุปกรณ์ของคุณและวิธีจัดการและลบคุกกี้ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น www.allaboutcookies.org และ www.youronlinechoices.eu

Tripadvisor, เว็บไซต์ในเครือ และแอปพลิเคชันใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เพื่อช่วยให้เรารับรู้ว่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามาก่อน และเพื่อบันทึกและจดจำการกำหนดค่า (Preference) ใด ๆ ที่อาจตั้งไว้ในขณะที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้คุกกี้ให้จดจำข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจบันทึกรหัสผ่านของคุณในคุกกี้ หากคุณกาเครื่องหมายในกล่องที่ชื่อ "ให้ฉันลงชื่อเข้าใช้จากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เสมอจนกว่าฉันจะลงชื่อออก" โปรดทราบว่า รหัสประจำตัวสมาชิก รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบัญชีที่รวมอยู่ในคุกกี้จะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย
 • เพื่อช่วยให้เราปรับเนื้อหา ประสบการณ์การใช้งาน และโฆษณาที่เสนอในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของเราและในเว็บไซต์อื่น ๆ ทั่วอินเทอร์เน็ตให้ตรงกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าถึงหน้าเว็บ คุกกี้จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติจากเรา ผู้ให้บริการของเรา หรือพันธมิตรของเรา เพื่อให้รับรู้เบราว์เซอร์ของคุณขณะที่คุณท่องอินเตอร์เน็ตและเพื่อเสนอข้อมูลและโฆษณาตามสิ่งที่คุณสนใจ โปรดดู การแสดงโฆษณา/ทางเลือกของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการโฆษณาออนไลน์ของเราและทางเลือกของคุณ
 • เพื่อช่วยประเมินและศึกษาประสิทธิภาพของคุณลักษณะและข้อเสนอ โฆษณา และการติดต่อสื่อสารทางอีเมล (โดยระบุอีเมลที่คุณเปิดอ่านและอีเมลที่คุณดำเนินการตาม)

ส่วนช่วยเหลือ (Help) ของแถบงาน (Toolbar) ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ควรบอกวิธีป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณรับคุกกี้ใหม่ ๆ วิธีทำให้เบราว์เซอร์แจ้งให้คุณทราบเมื่อได้รับคุกกี้ใหม่ หรือวิธีปิดใช้งานคุกกี้ชนิดที่ไม่สำคัญทั้งหมด โปรดทราบว่า หากคุณปฏิเสธไม่รับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือด้านการท่องเที่ยวหลายอย่างที่มีให้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา

นอกจากนี้ เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราอาจใช้เว็บบีคอน (หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า เคลียร์จิฟ (Clear GIF), พิกเซลแท็ก (Pixel Tag) หรือเว็บบั๊ก (Web Bug)) ซึ่งเป็นกราฟิกขนาดจิ๋วที่มีข้อมูลบ่งชี้ (Identifier) เฉพาะที่ทำหน้าที่คล้ายคุกกี้ ซึ่งจัดเก็บอยู่ในโค้ดของหน้าเว็บ เราใช้เว็บบีคอนเพื่อติดตามรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งภายในเว็บไซต์ของเรา เพื่อส่งหรือสื่อสารกับคุกกี้ เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณเข้าเว็บไซต์ของเราจากโฆษณาออนไลน์ที่แสดงในเว็บไซต์อื่นหรือไม่ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจยอมให้ผู้ให้บริการของเราใช้เว็บบีคอนเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้รับเปิดอ่านอีเมลใด และเพื่อติดตามปริมาณการใช้งานและกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าชมในเว็บไซต์ของเรา วิธีนี้ช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพของเนื้อหาและข้อเสนออื่น ๆ ของเราได้

การแสดงโฆษณา/ทางเลือกของคุณ

ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณ

Tripadvisor มุ่งมั่นที่จะเสนอเนื้อหาและข้อมูลที่สัมพันธ์กับคุณในทุกเว็บไซต์ของเรา

ในการนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลการค้นหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของคุณและกิจกรรมอื่น ๆ ในเว็บไซต์ เช่น การค้นหาเที่ยวบินหรือโรงแรม และเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณในเว็บไซต์ของเราหรือที่อื่นในทางออนไลน์ ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหาเที่ยวบินไปฟลอริดาใน Tripadvisor คุณอาจเห็นโฆษณาแพ็คเกจท่องเที่ยวฟลอริดาใน Tripadvisor หรือในเว็บไซต์อื่นที่คุณเข้าชม

เราจะแบ่งปันข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมล) กับบริษัทอื่นๆ ในเครือเท่านั้น เพื่อให้เสนอโฆษณาต่าง ๆ แก่คุณได้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาออนไลน์ที่สัมพันธ์กับคุณในเว็บไซต์อื่น ๆ ตามการค้นหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของคุณใน Tripadvisor โดยคลิกที่นี่ โปรดทราบว่า หากคุณเลือกที่จะไม่รับโฆษณาแบบปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณจะยังคงเห็นโฆษณาออนไลน์ แต่โฆษณาดังกล่าวจะเป็นโฆษณาทั่ว ๆ ไปและมีความเกี่ยวข้องกับคุณน้อยลง ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของเราที่เกี่ยวกับการติดต่อทางอีเมลกับคุณจะกล่าวถึงต่อไป

ข้อมูลที่พันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายโฆษณารวบรวมเพื่อเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

โฆษณาหลายโฆษณาที่คุณเห็นในกลุ่มเว็บไซต์ของ Tripadvisor มาจาก Tripadvisor หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เรายังยินยอมให้บุคคลอื่นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บุคคลอื่นเหล่านี้หมายรวมถึง (1) พันธมิตรทางธุรกิจที่รวบรวมข้อมูลเมื่อคุณดูหรือดำเนินการใด ๆ กับโฆษณาของบริษัทดังกล่าวในเว็บไซต์ของเรา (2) เครือข่ายโฆษณาที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจเมื่อคุณดูหรือดำเนินการใด ๆ กับโฆษณาที่บริษัทนั้น ๆ ลงในเว็บไซต์ต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลอื่นเหล่านี้จะนำมาใช้เพื่อคาดการณ์ลักษณะนิสัย สิ่งที่คุณสนใจ หรือสิ่งที่คุณชื่นชอบ และเพื่อแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราและทั่วอินเทอร์เน็ต ซึ่งปรับให้ตรงกับความสนใจของคุณ

โปรดทราบว่า เราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่บุคคลอื่นเหล่านี้อาจใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจ และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลอื่นเหล่านี้ บริษัทเหล่านี้บางแห่งเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (Network Advertising Initiative) ซึ่งให้ผู้บริโภคสามารถเลือกไม่รับโฆษณาที่ส่งมาจากบริษัทสมาชิกได้จากแหล่งเดียว โปรดคลิกที่นี่ หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

การตอบสนองสัญญาณ "ไม่ต้องติดตาม (Do Not Track)"

เว็บเบราว์เซอร์ของคุณอาจส่งผ่านสัญญาณ “ไม่ต้องติดตาม (Do Not Track - DNT)” ไปยัง Tripadvisor และเว็บไซต์อื่น ๆ เนื่องจากความแตกต่างในการตั้งค่าเริ่มต้นของเว็บเบราว์เซอร์และลักษณะที่เว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ รวมสัญญาณ DNT เข้าด้วยกัน บางครั้งผู้ให้บริการเว็บไซต์จึงไม่แน่ใจว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เลือกการตั้งค่า DNT ด้วยตนเอง หรือผู้เข้าชมดังกล่าวทราบหรือไม่ว่าสามารถเลือกที่จะกำหนดการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ ขณะนี้ Tripadvisor ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT เมื่ออุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตได้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วและ Tripadvisor ยอมรับมาตรฐานดังกล่าว เราอาจการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหม่ ณ ขณะนี้ นโยบายของเราที่เกี่ยวกับคุกกี้โดยเฉพาะนั้นจะกล่าวถึงต่อไปภายใต้หัวข้อ “คุกกี้และเทคโนโลยีเว็บอื่น ๆ”

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

วัตถุประสงค์ทั่วไป

Tripadvisor ใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เพื่อลงทะเบียนและจัดการบัญชีของคุณ รวมถึงเพื่ออนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อสื่อสารกับคุณเป็นการทั่วไป รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Tripadvisor และส่งคำเชิญต่าง ๆ จากชุมชน Tripadvisor
 • เพื่อให้เราสามารถเผยแพร่รีวิว โพสต์ในฟอรั่ม และเนื้อหาอื่น ๆ ของคุณให้แก่ชุมชน Tripadvisor ได้
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของคุณ
 • เพื่อตอบคำถามและตอบสนองความคิดเห็นของคุณ
 • เพื่อประเมินความสนใจและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อแจ้งข้อเสนอพิเศษและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของเราหรือของพันธมิตรที่คุณอาจสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดค่าด้านการตลาดของคุณ
 • หรือเพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งาน Tripadvisor ตรงกับความต้องการของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับให้โฆษณาที่ปรากฏนั้นเหมาะกับคุณ
 • เพื่อขอข้อมูลจากคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากการสำรวจต่าง ๆ
 • เพื่อยุติข้อขัดแย้งหรือแก้ไขปัญหา
 • เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเป็นกิจกรรมต้องห้ามหรือกิจกรรมผิดกฎหมาย
 • เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานของเรา
 • และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราจะอธิบายให้คุณทราบเมื่อเราทำการรวบรวมข้อมูล

หากคุณได้สมัครสมาชิกในฐานะเจ้าของหรือผู้จัดการที่พักตากอากาศให้เช่า หรือแสดงข้อมูลสถานที่ให้บริการที่เป็นที่พักตากอากาศให้เช่าของคุณ เราจะส่งข้อความอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้

การติดต่อสื่อสารทางอีเมล

เราต้องการให้คุณได้รับความสะดวกในการได้รับประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเว็บไซต์ของเรา วิธีหนึ่งที่เราทำคือ ส่งข้อความอีเมลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดค่าด้านการตลาดของคุณ ตัวอย่างเช่น หากการกำหนดค่าด้านการตลาดของคุณตั้งค่าไว้ให้รับข้อความอีเมลทางการตลาด เมื่อคุณค้นหาเที่ยวบินไปนิวยอร์กในเว็บไซต์ของเรา เราอาจส่งข้อความอีเมลเกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบินและการเดินทางไปนิวยอร์กหรือจุดหมายปลายทางอื่น ๆ เราเชื่อว่าข้อความอีเมลเหล่านี้จะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษด้านการท่องเที่ยวที่มีในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา โปรดทราบว่า คุณจะมีโอกาสเลือกที่จะไม่รับข้อความเหล่านี้ในอีเมลใด ๆ ดังกล่าวที่เราส่งให้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาส่วน "สิทธิและทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ" ที่จะกล่าวถึงต่อไป

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณให้แก่ใครบ้าง

Tripadvisor อาจใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ซัพพลายเออร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโรงแรม สายการบิน เรือสำราญ บริษัทรถเช่า หรือผู้ให้บริการกิจกรรม หรือผู้จัดการหรือเจ้าของที่พักตากอากาศให้เช่า ซึ่งจะดำเนินการตามการจองด้านการท่องเที่ยวของคุณ ใน Tripadvisor และเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือนั้น ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ซัพพลายเออร์อื่นเสนอไว้จะจะมีการระบุไว้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก ข้อมูลที่เราใช้ร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นข้อมูลการชำระเงิน เราจะแบ่งปันข้อมูลการชำระเงินก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจองด้านการท่องเที่ยวซึ่งอำนวยความสะดวกโดยหรือทำใน Tripadvisor และเราจำกัดการใช้ข้อมูลการชำระเงินของคุณโดยซัพพลายเออร์สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายอื่น ๆ ของซัพพลายเออร์ด้านการท่องเที่ยวใด ๆ ที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจซื้อผ่าน Tripadvisor โปรดทราบว่า ซัพพลายเออร์เหล่านี้ยังอาจติดต่อคุณตามความจำเป็น เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวคุณหรือแผนการท่องเที่ยวของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองด้านการท่องเที่ยว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของซัพพลายเออร์ดังกล่าว
 • ผู้ให้บริการอื่นที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานในนามของเรา รวมถึงการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน การบริการลูกค้า การตลาด ประชาสัมพันธ์ การกระจายการสำรวจและโครงการชิงโชค และการป้องกันการฉ้อโกง นอกจากนี้ เราอาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการอื่นรวบรวมข้อมูลในนามของเรา รวมถึงอนุญาตผู้ให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับคุณลักษณะต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของเราหรืออำนวยความสะดวกในการส่งโฆษณาออนไลน์ที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของคุณเท่าที่จำเป็น เป็นต้น ผู้ให้บริการอื่นสามารถเข้าถึงและอาจรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของตน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอีก
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เราอาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกัน คุณจะทราบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ เนื่องจากชื่อของบุคคลอื่นจะปรากฏร่วมกับชื่อของเราหรืออาจปรากฏแยกต่างหาก หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่มีให้เลือกเหล่านี้ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย โปรดทราบว่า เราไม่สามารถควบคุมวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้ได้
 • เว็บไซต์ในเครือ หากเว็บไซต์อื่นส่งต่อคุณมายัง Tripadvisor เราอาจใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณร่วมกับเว็บไซต์ดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และการกำหนดค่าด้านการท่องเที่ยวของคุณ เราไม่ได้จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์อื่นที่ส่งต่อผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของเรา (Referring Website) และเราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใด ๆ ที่ส่งต่อคุณมายัง Tripadvisor ด้วย
 • บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกันภายในกลุ่มบริษัท Tripadvisor Media Group ตลอดจนบริษัทแม่ของเราและบริษัทและเว็บไซต์ในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ (รวมถึง DaoDao.com) การใช้ข้อมูลร่วมกันนี้ทำให้เราสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ แก่คุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดค่าด้านการตลาดของคุณ ทั้งนี้ ตราบเท่าที่บริษัทแม่และบริษัทในเครือของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ บริษัทดังกล่าวจะปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่อย่างน้อยมีความเข้มงวดเท่ากับวิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งควบคุมการติดต่อสื่อสารด้านการส่งเสริมการขาย และอย่างน้อยในอีเมลเชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่ส่งให้ บริษัทดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะไม่รับข้อความอีเมลเช่นนั้นในอนาคต

นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินการต่างๆ เหล่านี้

 • เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายและบังคับใช้ได้ เพื่อพิสูจน์หรือใช้สิทธิตามกฎหมายของเรา เพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดค้านตามกฎหมายหรือสงวนสิทธิ์ที่จะสละสิทธิ์การคัดค้านหรือสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายของเรา
 • เพื่อสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือสงสัยว่าผิดกฎหมาย เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Tripadvisor ลูกค้า หรือผู้อื่น และเพื่อการที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานและสัญญาอื่น ๆ ของเรา หรือ
 • ในการดำเนินการเกี่ยวกับองค์กร เช่น การขายหรือเลิกกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด การควบกิจการ การรวมกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ หรือในกรณีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างการล้มละลาย

หากคุณเลือกที่จะสร้างโปรไฟล์ใน Tripadvisor ผู้อื่นจะสามารถดูและระบุข้อมูลบางอย่างในโปรไฟล์ของคุณได้จากการคลิกชื่อสมาชิกของคุณ คุณจะสามารถดูโปรไฟล์ของคุณได้เช่นเดียวกับที่ผู้อื่นโดยทั่วไปเห็น นอกจากนี้ หากคุณเลือกที่จะเข้าใช้โปรแกรมการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกถึงสมาชิกของเรา (เช่น เครือข่ายนักท่องเที่ยวและการส่งข้อความส่วนตัว) สมาชิกรายอื่น ๆ ของ Tripadvisor อาจติดต่อคุณโดยใช้ Tripadvisor เป็นสื่อกลาง อย่างไรก็ดี Tripadvisor จะไม่แบ่งปันที่อยู่อีเมลของคุณกับสมาชิกรายอื่นใด และจะไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมลของคุณสู่สาธารณะ สมาชิกทุกรายของ Tripadvisor สามารถเลือกที่จะปิดคุณลักษณะการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกถึงสมาชิกได้ทุกเมื่อ

นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว คุณจะได้รับแจ้งเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น และคุณจะมีทางเลือกที่จะไม่ให้เราแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลรวมหรือข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อกับบุคคลอื่น รวมถึงบริษัทโฆษณาและผู้ลงทุน ตัวอย่างเช่น เราอาจแจ้งจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือโรงแรมหรือจุดหมายปลายทางสำหรับวันหยุดพักผ่อนที่ได้รับความนิยมที่สุดให้บริษัทโฆษณาทราบ ซึ่งข้อมูลนี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และนำไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาและบริการที่เราหวังว่าคุณจะสนใจ

เราจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไร

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณไว้ในที่คลังเก็บเอกสารของเรา รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์ ตลอดจนเพื่อความสมบูรณ์ของการเก็บข้อมูล (Recordkeeping Integrity) ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับจุดประสงค์ทางธุรกิจของเราหรือสำหรับข้อกำหนดทางกฎหมาย เราอาจเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่คุณได้ปิดบัญชีกับเราแล้ว ตัวอย่างเช่น หากการเก็บรักษาข้อมูลนี้จำเป็นในการปฏิบัติตามพันธกรณีทางกฎหมาย หรือจำเป็นในการใช้ ปกป้อง หรือพิสูจน์สิทธิตามกฎหมาย

สิทธิและทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ

 • คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจำเป็นสำหรับการได้รับประโยชน์จากคุณลักษณะบางประการที่มีเสนอให้ใน Tripadvisor
 • คุณมีสิทธิที่จะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณโดยติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่จะกล่าวถึงต่อไป (โปรดดู "ติดต่อเรา") และเราอาจคิดค่าธรรมเนียมเล็กน้อยในการให้ข้อมูลนี้แก่คุณ
 • เราพยายามที่จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบ เพิ่ม หรือปรับปรุงข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เราโดยไปที่หน้าการสมัครสมาชิกของคุณในเว็บไซต์ของเรา
 • นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลและปิดบัญชีของคุณได้ดังที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณตัดสินใจที่จะปิดบัญชี Tripadvisor เราจะปิดใช้งานบัญชีของคุณและนำข้อมูลโปรไฟล์ของคุณออกจากมุมมองที่ใช้อยู่
 • คุณสามารถปิดบัญชี Tripadvisor ได้โดยติดต่อเราด้วยแบบฟอร์มนี้ เราจะส่งอีเมลไปให้เพื่อยืนยันคำขอของคุณ โปรดทราบว่า หลังจากที่คุณปิดบัญชีแล้ว คุณจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณได้อีก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ทุกเมื่อ
 • เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกใน Tripadvisor คุณจะมีโอกาสให้ข้อมูลการกำหนดค่าด้านการตลาดของคุณแก่เรา และจะสามารถเลือกได้ว่าจะรับข้อความอีเมลทางการตลาดจาก Tripadvisor หรือไม่ ในฐานะสมาชิกที่ลงทะเบียนของ Tripadvisor คุณสามารถเปลี่ยนแปลงทางเลือกของคุณได้ทุกเมื่อผ่านทางเมนู การตั้งค่าอีเมล ในหน้าการสมัครสมาชิกของคุณ
 • ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Tripadvisor หรือไม่ คุณจะมีโอกาสบอกเลิกรับข้อความส่งเสริมการขายในอีเมลใด ๆ ดังกล่าวที่เราส่งให้ด้วย
 • โปรดทราบว่า เราอาจส่งการสื่อสารอื่น ๆ ให้คุณ ซึ่งรวมถึงประกาศด้านการบริการและข้อความด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Tripadvisor ของคุณ

ส่วนช่วยเหลือ (Help) ของแถบงาน (Toolbar) ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณรับคุกกี้ใหม่ ๆ วิธีทำให้เบราว์เซอร์แจ้งให้คุณทราบเมื่อได้รับคุกกี้ใหม่ หรือวิธีปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่า หากคุณปฏิเสธไม่รับคุกกี้จาก Tripadvisor คุณจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ บางส่วนในเว็บไซต์ของเรา

เราคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร

เราต้องการให้คุณมีความมั่นใจในการใช้ Tripadvisor และเรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม แม้ว่าไม่มีเว็บไซต์ใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ เราได้ดำเนินการและสนับสนุนมาตรการที่เหมาะสม ทั้งในเชิงรูปธรรม เชิงการบริหารจัดการ เชิงเทคนิค และเชิงองค์กร เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากการเปิดเผยข้อมูล และจากความสูญเสีย ความเสียหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายโดยอุบัติเหตุ ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และพนักงานดังกล่าวจะเข้าถึงข้อมูลนั้นเพื่อการปฏิบัติงานทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ เราใช้การเข้ารหัส (Encryption) เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างระบบของคุณกับของเรา และระหว่างระบบของเรากับของบุคคลอื่นที่เราแบ่งปันข้อมูลที่มีความอ่อนไหว และเรายังใช้ไฟร์วอล (Firewall) และระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System) เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลของคุณ

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

Tripadvisor เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้เข้าชมทั่วไปและไม่เสนอบริการให้เด็กโดยตรง หากเราทราบว่าบุคคลที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามเหมาะสม

การเชื่อมโยงนอกเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ จากลิงก์ที่มีในเว็บไซต์ของเรา ผู้ให้บริการเว็บไซต์เหล่านั้นอาจรวบรวมข้อมูลจากคุณและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ดังกล่าว

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

บริษัท ตัวแทน และผู้รับจ้างภายนอกบางรายที่เราว่าจ้างให้ดำเนินการให้บริการในนามของเราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการให้บริการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงดินแดนนอกสหรัฐอเมริกาและยุโรป ดินแดนบางแห่งอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีความเข้มงวดเท่ากับภายในสหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่เราได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เสมอ

หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรานอกสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่า ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของเราและเป็นสถานที่ดำเนินงานฐานข้อมูลกลางของเรา แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาและของประเทศอื่น ๆ อาจไม่มีเนื้อหาครอบคลุมเท่ากับกฎหมายในประเทศของคุณ แต่โปรดมั่นใจว่า Tripadvisor ได้ดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการต่าง ๆ ของเรา แสดงว่าคุณเข้าใจว่าข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของเราและบุคคลอื่นที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกันดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Tripadvisor อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคต เราจะระบุวันที่ล่าสุดที่มีการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไว้ที่ท้ายหน้านี้ และการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีที่โพสต์ เราจะแจ้งสมาชิกของเราให้ทราบการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยส่งหนังสือแจ้งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณได้ให้ไว้ หรือติดประกาศในเว็บไซต์ของเรา เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว

คุณจะติดต่อเราอย่างไร

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่

Tripadvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA
Attn: Privacy Officer/Legal Department
อีเมล: privacy@Tripadvisor.com

การบันทึกและติดตามการสนทนาทางโทรศัพท์

โปรดทราบว่าอาจมีการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่โทรเข้ามายังและโทรออกจาก Tripadvisor เราอาจใช้บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อติดตามการบริการลูกค้าของเราเพื่อจุดประสงค์ด้านคุณภาพหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณมอบให้เรา เพื่อป้องกันการหลอกลวง หรือเพื่อจัดการฝึกอบรมสำหรับพนักงานของเรา เราจะเก็บรักษาบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วจึงลบทิ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้จากคุณในระหว่างการโทรศัพท์จะได้รับการดำเนินการตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

© 2016 Tripadvisor LLC. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด