Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediálne centrum

Newsroom

Zásady ochrany osobných údajov

Tripadvisor.sk („Tripadvisor“, „my“, „naše“, „náš“) je online služba, ktorá poskytuje používateľom („vám“) odporúčania týkajúce cestovania a plánovania ciest vrátane hotelov, dovolenkových prenájmov a ostatných ubytovaní, cestovateľských príručiek, atrakcií a zážitkov, reštaurácií, letov, výletných plavieb a mnohých ďalších záležitostí.  Týmto zariadeniam tiež ponúka prostriedky, ako osloviť cestovateľov. Našu webovú lokalitu, mobilný obsah a príslušné aplikácie (spoločne ako naša „webová lokalita“) vlastní a prevádzkuje spoločnosť TripAdvisor LLC.

Vstupom na naše webové lokality a využívaním našich služieb prehlasujete, že ste si prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov a postupy zhromažďovania údajov a manipulácie s nimi, ktoré sú tu opísané, a že ste im porozumeli.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 13. júna  2019. Z času na čas môžeme v týchto zásadách ochrany osobných údajov vykonávať zmeny, preto sa sem pravidelne vracajte, aby vám neunikli prípadné aktualizácie.

Prehľad

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú podrobný opis našich zásad a postupov, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov.

Uvedomujeme si, že poskytovanie informácií online si vyžaduje veľkú mieru dôvery z vašej strany. Túto dôveru berieme veľmi vážne a jednou z našich hlavných priorít je ochrana zabezpečenia a dôvernosti osobných údajov, ktoré nám poskytujete počas návštevy našej webovej lokality alebo počas využívania našich služieb.

 1. Zhromažďovanie vašich osobných údajov
 2. Ako používame vaše osobné údaje
 3. S kým zdieľame vaše osobné údaje
 4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
 5. Súbory cookie a iné webové technológie
 6. Vaše práva
 7. Ako chránime vaše osobné údaje
 8. Informácie týkajúce sa neplnoletých osôb
 9. Externé prepojenia
 10. Medzinárodné prenosy
 11. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
 12. Ako nás môžete kontaktovať
   

1.      Zhromažďovanie vašich osobných údajov

Osobné údaje označujú akékoľvek informácie o osobe, na základe ktorých je možné túto osobu identifikovať, elektronické adresy, dátum narodenia, heslo a platobné údaje. Nezahŕňajú údaje, z ktorých bola identita odstránená alebo iným spôsobom anonymizovaná (anonymné údaje).

Pri našom podnikaní zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje rôznymi spôsobmi. Môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré ste nám priamo poskytli, ale zhromažďujeme tiež záznamy o tom, ako pracujete s našimi službami, napríklad využitím súborov cookie na našich webových lokalitách. Informácie môžeme dostávať aj od tretích strán, ktoré s nami spolupracujú, podľa podrobnejšieho popisu uvedeného nižšie.

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžu okrem iného obsahovať: vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, fakturačné údaje, odpovede na prieskum, podrobnosti rezervácie a iné informácie, ktoré môžete o sebe poskytnúť na našich webových lokalitách, vašu adresu IP a typ webového prehliadača. 

Môžete sa rozhodnúť, že nám svoje osobné údaje neposkytnete. Aby ste však mohli využívať výhody množstva funkcií našich webových lokalít, vo všeobecnosti nám musíte poskytnúť určité údaje o sebe.   Iba registrovaní členovia môžu napríklad zverejňovať recenzie z ciest, prispievať na diskusné fóra, posielať e-mailom obsah z Tripadvisora sebe aj iným používateľom, získať prístup k novinkám a obsahu súvisiacemu s plánovaním ciest, ktoré sú určené výlučne pre členov, a zúčastňovať sa ankiet, súťaží alebo tomboly. Niektoré informácie sú okrem toho potrebné na to, aby ste nám mohli položiť otázku alebo iniciovať iné výmeny informácií na našich webových lokalitách. Osobné údaje tiež zhromažďujeme z bezpečnostných dôvodov.

 • Informácie, ktoré nám poskytnete: Ako je uvedené nižšie, môžeme prijímať a ukladať všetky informácie, ktoré zadávate na našej webovej lokalite alebo nám ich poskytujete akýmkoľvek iným spôsobom.
   
 • Informácie o iných osobách: Na našich webových lokalitách budete mať možnosť poskytovať kontaktné informácie a informácie týkajúce sa cestovania iných ľudí. Ak prostredníctvom Tripadvisora vykonáte rezerváciu pre niekoho iného, budete musieť odoslať osobné údaje dotyčného človeka. Skôr, než nám poskytnete osobné údaje iných osôb, musíte získať ich súhlas. Ak vám iný člen Tripadvisora zaručí prístup k jeho údajom prostredníctvom zdieľanej rezervácie, funkcie plánovania výletu alebo inej podobnej služby, mali by ste s týmito informáciami zaobchádzať primeraným spôsobom.
   
 • Informácie z iných zdrojov: Takisto môžeme v pravidelných intervaloch získavať informácie o vás od partnerských subjektov, obchodných partnerov a iných nezávislých externých zdrojov a tieto informácie dopĺňať k ostatným informáciám o vás. Ak napríklad vstúpite na Tripadvisor „prekliknutím sa“ z portálu prevádzkovaného niektorým z našich obchodných partnerov a ak ste sa na portáli tohto partnera zaregistrovali, informácie o vás, ktoré ste poskytli tomuto partnerovi, napr. kontaktné informácie a demografické informácie, môžu byť zdieľané s našou spoločnosťou. Iný príklad predstavuje situácia, že využijete služby tretích strán, napr. služby sociálnych médií, prostredníctvom našich webových lokalít alebo pred príchodom na naše webové lokality. V takom prípade môžeme zhromažďovať informácie, ako napr. vaše meno používateľa a ďalšie informácie, ktoré nám boli sprístupnené týmito službami, v súlade so zodpovedajúcimi zásadami ochrany osobných údajov tretej strany. Spolu s našimi súčasnými aj potenciálnymi budúcimi partnermi budeme pracovať na tom, aby sme zlepšili a prispôsobili vaše využívanie našej webovej lokality v súlade s postupmi uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov.


Nadviazali sme partnerskú spoluprácu so službou Facebook s cieľom poskytnúť prispôsobený obsah na Tripadvisore členom, ktorí využívajú službu Facebook. Ak ste prihlásení do svojho konta v službe Facebook a na Tripadvisore a navštívite webovú lokalitu, môže sa vám zobrazovať prispôsobený obsah, a to aj v tom prípade, že ste webovú lokalitu Tripadvisor navštívili prvýkrát. Napríklad vám môžeme ukázať recenzie, ktoré vaši priatelia v službe Facebook zverejnili na Tripadvisore, a miesta, ktoré navštívili. Aby sme vám mohli prinášať tento prispôsobený obsah, poskytuje nám služba Facebook informácie, ktorých sprístupnenie ste povolili v nastaveniach ochrany osobných údajov v službe Facebook. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše meno, profilovú fotografiu, pohlavie, zoznamy priateľov a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste sa rozhodli sprístupniť.

Prispôsobenie môžete vypnúť tak, že sa prihlásite do svojho konta v službe Facebook a (1) vyberiete možnosť „Upraviť váš profil“ z kontextovej ponuky „Váš Tripadvisor“ na stránke profilu člena a potom v stavovom poli Facebook Connect kliknete na možnosť „Odpojiť“, alebo (2) vyberiete možnosť „Nastavenia konta“ z kontextovej ponuky „Váš Tripadvisor“ na stránke profilu člena a pod položkou „Nastavenia služby Facebook“ kliknete na možnosť „Odpojiť“. Prispôsobenie môžete vypnúť aj úpravou nastavení vašej aplikácie v službe Facebook. Upozorňujeme, že ak máte priateľov v službe Facebook, ktorí využívajú Tripadvisor, mohli s nami tiež prostredníctvom služby Facebook zdieľať informácie o vás. Takémuto zdieľaniu môžete zabrániť vykonaním úprav vašich nastavení ochrany osobných údajov v službe Facebook. Pravidelne kontrolujte stránku služby Facebook, kde môže dochádzať k zmenám nastavení a postupov.
 

 • Automatické zhromažďovanie informácií: Keď navštívite Tripadvisor, automaticky zhromažďujeme určité informácie z vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Napríklad zhromažďujeme údaje o vašej relácii vrátane vašej adresy IP, používaného navigačného softvéru a zdrojového portálu. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašej online aktivite, ako napríklad recenzovaný obsah, navštívené stránky a vyhľadávania. Tento typ informácií zhromažďujeme automaticky, aby sme sa pokúsili lepšie porozumieť vašim záujmom a preferenciám, vytvorili segmenty publika (rozdelili používateľov do skupín na základe rôznych kritérií, ako je napríklad používanie webových stránok a demografické údaje), a aby sme sa lepšie prispôsobili vašim aktivitám. Osobné údaje zhromažďujeme aj preto, aby sme pomohli chrániť náš portál a ostatných používateľov pred zneužitím.
 • Informácie o polohe a iné informácie zo zariadení: Ak použijete našu webovú lokalitu na zariadení, či už prostredníctvom nášho mobilného webu alebo aplikácie, informácie o vás budeme zhromažďovať a používať podobnými spôsobmi a na podobné účely ako v prípade, keď používate webovú lokalitu Tripadvisor. Okrem toho môžeme zhromažďovať aj určité informácie o vašej polohe, ak ste prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov umožnili vášmu počítaču alebo mobilnému zariadeniu odosielať takéto informácie do aplikácie, alebo ak ste nahrali fotografie označené informáciami o polohe. Informácie o vašej polohe môžeme napríklad použiť na to, aby sme vám zobrazili recenzie hotelov, zážitkov alebo reštaurácií vo vašej blízkosti, keď ste na cestách. Nastavenia ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek meniť, ak chcete vypnúť funkciu zdieľania informácií o polohe s aplikáciou, prípadne funkciu označovania vašich fotografií informáciami o polohe. Upozorňujeme, že vypnutie zdieľania informácií o polohe môže ovplyvniť niektoré funkcie našej aplikácie alebo rozhrania pre mobilné zariadenia. Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s nastaveniami ochrany osobných údajov vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, odporúčame sa obrátiť s prosbou o pomoc na výrobcu vášho zariadenia alebo na poskytovateľa mobilných služieb.

2.      Ako používame vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, používame iba na špecifické účely. Patrí sem, okrem iného, ponúkanie našich služieb, spravovanie vašej registrácie a konta vrátane vášho prístupu k našim webovým lokalitám, ich používania a zverejňovania vašich recenzií, hodnotení a fotografií, spravovanie a podpora žiadostí o rezervácie a samotných rezervácií, komunikácia s vami o vašom konte alebo používanie našich webových lokalít a služieb na odpovedanie alebo reagovanie na vaše komentáre a otázky a iné poskytovanie služieb zákazníkom, oboznamovanie vás o zmenách v našich zmluvných podmienkach alebo zásadách ochrany osobných údajov, požiadanie o napísanie recenzie alebo o účasť v prieskume, prevádzka a vylepšenie našich webových lokalít a služieb, prispôsobenie vašich skúseností s našimi webovými lokalitami, meranie záujmu o naše webové lokality a služby a ich vylepšovanie, upozorňovanie na nové propagačné akcie a špeciálne ponuky, umožnenie účasti v žrebovaní, súťaži alebo vyplnení prieskumu, ochrana pred podvodnou, neprípustnou, nepovolenou alebo ilegálnou aktivitou, jej prešetrenie a odrádzanie od takéhoto konania, spravovanie a ochrana vášho zariadenia a riešenie sporov alebo odstraňovanie problémov.

Vaše osobné údaje budeme používať len vtedy, ak nám to povoľuje zákon. Vaše osobné údaje budeme najčastejšie používať za nasledujúcich okolností:

 • Ak potrebujeme plniť zmluvu, ktorú ideme s vami uzavrieť alebo ktorú sme s vami už uzavreli.
 • Ak je to potrebné kvôli našim oprávneným záujmom (alebo záujmom tretej strany) a vaše záujmy alebo základné práva nepresahujú tieto naše záujmy.
 • S vaším súhlasom.
 • Keď potrebujeme postupovať v súlade so zákonnou alebo regulačnou povinnosťou.


Marketing

Naším cieľom je uľahčiť vám využívanie možností týkajúcich sa cestovania, ktoré ponúkame na našich webových lokalitách. Jedným zo spôsobov, ako to dosahujeme, je posielanie e-mailových správ, ktoré obsahujú informácie relevantné z hľadiska vášho záujmu týkajúceho sa cestovania. Ak napríklad na našich webových lokalitách vyhľadáte let do New Yorku, môžeme vám poslať e-mailovú správu s informáciami o cenách leteniek a cestovaní do New Yorku či iných destinácií. Veríme, že tieto e-mailové správy vám poskytnú užitočné informácie o špeciálnych ponukách súvisiacich s cestovaním, ktoré sa nachádzajú na našich portáloch.

Marketingové správy budete od nás dostávať, ak ste udelili súhlas, ak ste o to požiadali alebo ak ste si zakúpili od nás tovar alebo služby a neodhlásili ste sa z prijímania marketingových správ.

Vždy, keď dostanete e-mail tohto typu, nám budete môcť oznámiť, že si viac neželáte ich prijímanie alebo odmietnuť okamžité oznámenia v aplikácii alebo zmeniť nastavenia vášho mobilného zariadenia pre takýto typ marketingovej správy alebo oznámenia. Budete sa môcť kedykoľvek odhlásiť z každej z takýchto marketingových informácií kliknutím na prepojenie s odhlásením, ktoré nájdete v spodnej časti každej informácie, ktorú od nás dostanete, alebo návštevou centra predvolieb e-mailu na webovom portáli.

Upozorňujeme, že i naďalej vám budeme môcť posielať servisné informácie, ako napríklad informácie o servise a správe týkajúce sa vášho konta alebo správy o transakciách týkajúce sa niektorej z vašich rezervácií. Z prijímania týchto servisných informácií sa nie je možné odhlásiť.

3.      S kým zdieľame vaše osobné údaje

Tripadvisor môže zdieľať vaše informácie s ostatnými stranami vrátane spoločností zo skupiny a tretích strán, ktoré sú uvedené nižšie. Napríklad ak sa pri predaji alebo rozdelení našej firmy alebo jej časti vaše osobné údaje týkajú takto predanej alebo oddelenej časti našej firmy, alebo ak sa zlúčime s inou firmou, budeme zdieľať vaše osobné údaje s novým majiteľom firmy alebo s partnerom, s ktorým sme sa zlúčili.

Osobitne platí, že na základe právnej povinnosti budeme zdieľať osobné údaje na ochranu našich zákazníkov, portálu, ako aj našej spoločnosti a našich práv a majetku.

Ak sa rozhodnete vytvoriť profil na Tripadvisore, niektoré informácie uvedené vo vašom profile budú verejne prístupné a zobrazia sa po kliknutí na vaše zobrazované meno. Budete mať možnosť pozrieť si váš profil v podobe, v akej sa bude zobrazovať verejnosti. Okrem toho platí, že ak sa rozhodnete zapojiť do našich programov na komunikáciu medzi členmi (napr. siete cestovateľov a funkcia súkromných správ), ďalší členovia komunity Tripadvisor vás budú môcť kontaktovať sprostredkovane cez Tripadvisor, no spoločnosť Tripadvisor nebude vašu e-mailovú adresu zdieľať s inými členmi ani ju verejne zobrazovať. Všetci členovia Tripadvisora majú možnosť kedykoľvek vypnúť funkcie komunikácie medzi členmi.

 • Dodávatelia vrátane (okrem iného) hotelov, leteckých spoločností, reštaurácií, poskytovateľov výletných plavieb, prenájmov automobilov alebo aktivít, ako aj manažérov či majiteľov dovolenkových prenájmov, ktorí vybavujú vaše cestovné rezervácie. Všetky produkty a služby poskytované dodávateľmi z radov tretích strán, ktoré sa nachádzajú na Tripadvisore a jeho partnerských portáloch, sú náležite označené s ohľadom na túto skutočnosť. Informácie, ktoré zdieľame s dodávateľmi počas zabezpečovania rezervácií, budú použité v súlade so zásadami ochrany osobných údajov príslušného dodávateľa (s výnimkou platobných údajov). Platobné informácie zdieľame, iba ak je to nevyhnutné z hľadiska vykonávania cestovných rezervácií prostredníctvom Tripadvisora, a použitie platobných údajov zo strany dodávateľov obmedzujeme iba na tieto účely. V niektorých prípadoch buď nasmerujeme vašu otázku na portál tretej strany alebo bezpečným spôsobom prenesieme vašu informáciu dodávateľovi cestovnej rezervácie na dokončenie transakcie. Upozorňujeme, že ak nie je uvedené inak, vašu platbu spracováva dodávateľ, nie Tripadvisor. Pred vykonaním rezervácie cez Tripadvisor si musíte prečítať zásady a postupy dodávateľa a riadiť sa nimi. Odporúčame vám dôkladne si prečítať zásady ochrany osobných údajov, podmienky používania a ďalšie zásady ktoréhokoľvek poskytovateľa, ktorého produkty a služby kupujete prostredníctvom Tripadvisora. Upozorňujeme, že títo dodávatelia vás v prípade potreby takisto môžu kontaktovať s cieľom získať ďalšie informácie o vás alebo o vašich cestovných plánoch, zabezpečiť vaše cestovné rezervácie, prípadne na iné účely zlučiteľné s postupmi uvedenými v ich zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania.
 • Poskytovatelia služieb z radov tretích strán, ktorí zabezpečujú služby alebo funkcie v našom mene vrátane obchodných analýz, spracovávania platieb, služieb pre zákazníkov, marketingu, styku s verejnosťou, rozosielania ankiet a tombol a prevencie podvodov. Poskytovateľov služieb z radov tretích strán zároveň oprávňujeme k zhromažďovaniu informácií v našom mene, napríklad v rozsahu potrebnom na zabezpečenie prevádzkovania funkcií na našej webovej lokalite alebo doručovania reklamného obsahu online prispôsobeného vašim záujmom. Poskytovatelia služieb z radov tretích strán majú prístup k informáciám a môžu ich zhromažďovať iba v takom rozsahu, ktorý je potrebný na zabezpečenie ich činností, a tieto informácie nesmú zdieľať ani ich používať na iné účely.
 • Obchodní partneri, s ktorými spolupracujeme pri ponúkaní produktov alebo služieb. Ak sa na produkte alebo službe, ktoré ste si vyžiadali, podieľa tretia strana, budete to vedieť určiť na základe toho, že sa jej názov objaví buď spolu s naším názvom, alebo osobitne. Ak sa rozhodnete využívať tieto voliteľné služby, možno budeme zdieľať údaje o vás vrátane vašich osobných údajov s týmito partnermi. Upozorňujeme, že na postupy ochrany osobných údajov týchto obchodných partnerov z radov tretích strán nemáme dosah.
 • Ďalšie tretie strany (vrátane informačných maklérov). Segmenty publika s jedinečnými identifikátormi môžeme preposlať tretím stranám, ktoré využijú tieto informácie, aby vám poskytovali prispôsobenú reklamu.
 • Partnerské webové lokality. Ak ste sa na Tripadvisor dostali prostredníctvom prepojenia z inej webovej lokality, s touto odkazujúcou webovou lokalitou môžeme zdieľať vaše registračné informácie, napr. vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a preferencie týkajúce sa cestovania. Odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov akejkoľvek webovej lokality, prostredníctvom ktorej ste sa dostali na Tripadvisor.
 • Spoločnosti, ktoré patria do našej skupiny. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami zo skupiny Tripadvisor, ako aj s našimi materskými spoločnosťami a miestnymi či medzinárodnými pridruženými spoločnosťami a webovými lokalitami, ktoré sú súčasťou našej korporácie. Toto zdieľanie nám umožňuje poskytovať vám informácie o produktoch a službách týkajúcich sa cestovania a iných oblastí, ktoré vás môžu zaujímať v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Naša materská spoločnosť a pridružené partnerské spoločnosti v rámci našej korporácie sa budú počas manipulácie s vašimi informáciami riadiť postupmi, ktoré sú minimálne rovnako obmedzujúce, ako postupy opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Zároveň budú dodržiavať všetky platné zákony upravujúce prenos marketingových informácií, a minimálne vám musia umožniť zvoliť si, či chcete alebo nechcete naďalej dostávať takéto informácie v akomkoľvek zaslanom komerčnom e-maile. Spoločnosti, ktoré patria do skupiny Tripadvisor, sú uvedené na našej webovej lokalite v časti „Informácie o nás“.

Vaše informácie môžeme zdieľať aj vtedy, ak na základe vlastného uváženia zhodnotíme, že takéto zverejnenie je potrebné:

 • na účely zabezpečenia legitímnych a vynútiteľných požiadaviek súdnych predvolaní a príkazov alebo iných zákonom stanovených úkonov, na ustanovenie alebo uplatnenie našich zákonom stanovených práv, na ochranu pred právnymi nárokmi alebo na akékoľvek iné účely požadované zákonom. V takých prípadoch si vyhradzujeme právo na uplatnenie alebo zrieknutie sa akéhokoľvek zákonného nároku alebo práva, ktoré máme k dispozícii;
 • na vyšetrenie, zabránenie alebo prijímanie opatrení proti nelegálnym alebo možným nelegálnym aktivitám, na ochranu a zabezpečenie práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Tripadvisor, našich zákazníkov či iných osôb, ako aj v spojitosti s našimi podmienkami používania a ďalšími dohodami; alebo
 • v spojitosti s podnikovou transakciou, napr. zbavenia sa majetku, fúzie, konsolidácie alebo predaja majetku, či v nepravdepodobnom prípade bankrotu spoločnosti.

Okrem prípadov uvedených vyššie vám zašleme oznámenie, keď budeme zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, a budete mať možnosť zakázať nám zdieľanie týchto informácií.

S tretími stranami vrátane zadávateľov reklám a investorov môžeme zároveň zdieľať aj akumulované alebo anonymné informácie. Našim zadávateľom reklám napríklad môžeme poskytnúť informácie o počte návštevníkov našej webovej lokality alebo o najobľúbenejších hoteloch a dovolenkových destináciách. Tieto informácie neobsahujú žiadne osobné údaje a používajú sa na rozvíjanie obsahu a služieb, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať.

4.      Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane účelov splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo zákonných požiadaviek na podávanie správ.

Pri určovaní vhodnej doby uchovania vašich osobných údajov zohľadňujeme množstvo, charakter a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko škody pri neoprávnenom použití alebo zverejnení vašich osobných údajov, účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje, a či dokážeme tieto účely dosiahnuť inými spôsobmi, ako aj platné právne požiadavky.

Niektoré informácie môžeme uchovávať aj po zatvorení vášho konta, napríklad ak ich potrebujeme na splnenie našich zákonných povinností alebo na našu prevádzku, na udržanie bezpečnosti, na zabránenie podvodom a zneužívaniu a na ochranu alebo presadzovanie našich práv. Ak sa rozhodnete zrušiť svoje konto, vaše osobné údaje sa vo všeobecnosti prestanú na našej webovej lokalite zobrazovať ostatným do 30 dní.

5.      Súbory cookie a iné webové technológie

Na zhromažďovanie informácií používame súbory cookie a ďalšie podobné technológie (napr. pixelové tagy). Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky vložia do počítača alebo mobilného zariadenia počas návštevy webovej lokality. Tieto súbory sa ukladajú v internetovom prehliadači. Súbory cookie obsahujú základné informácie o tom, akým spôsobom používate internet. Váš prehliadač odošle tieto súbory cookie naspäť na našu lokalitu pri každej jej návšteve, aby bolo možné rozpoznať váš počítač alebo mobilné zariadenie a prispôsobiť či zlepšiť obsah, ktorý sa vám zobrazuje pri prezeraní.

Ďalšie informácie o tom, aké súbory cookie a podobné technológie (napr. pixelové tagy) používame, sa dozviete v našich zásadách používania súborov cookie.

Viac všeobecných informácií o súboroch cookie vrátane návodov s informáciami o tom, ako možno zistiť, ktoré súbory cookie sú nainštalované vo vašom (mobilnom) zariadení a ako ich možno spravovať alebo odstraňovať, nájdete na webových lokalitách, ako napr. www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.com/sk/

6.      Vaše práva

Skontrolovať, doplniť a aktualizovať informácie, ktoré ste nám poskytli, môžete v časti „Nastavenia“ svojho konta. Môžete nás tiež kontaktovať spôsobmi uvedenými nižšie a zrušiť svoje konto na Tripadvisore.

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje konto, deaktivujeme ho a odstránime vaše osobné údaje. Pripomíname, že po zrušení vášho konta sa nebudete môcť viac prihlásiť a pristupovať ku svojim osobným informáciám. Kedykoľvek si však môžete založiť nové konto.

Členom môžeme ponúknuť možnosť uložiť na našej webovej lokalite informácie týkajúce sa spôsobu a zadávania platby. Ak si na svojom konte na Tripadvisore uložíte takéto platobné informácie, kedykoľvek ich budete môcť dopĺňať, odstraňovať alebo upravovať v nastaveniach konta, pokiaľ bude vaše konto otvorené.

Svoje marketingové preferencie si môžete kedykoľvek, keď je vaše konto otvorené, zmeniť prostredníctvom stránky Predplatné vo vašom členskom konte.

V súlade s platným zákonom môžete mať právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov a právo na namietanie. Nižšie nájdete ďalšie podrobnosti a informácie o tom, ako a kedy si môžete uplatňovať svoje práva. Na vašu žiadosť odpovieme do jedného mesiaca, máme však právo toto obdobie predĺžiť o dva mesiace.

V súlade s platným zákonom môžete mať nasledujúce práva, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov:

 • Právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom. Môžete tak získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás držíme, a skontrolovať, či ich spracúvame zákonným spôsobom. 
   
 • Právo požiadať o opravu vašich osobných údajov v prípade, že sú nepresné. Môžete tiež doplniť akékoľvek neúplné osobné údaje, ktoré máme, s prihliadnutím na účel spracovania.
   
 • Právo požiadať o odstránenie vašich osobných údajov, ak:
   
  • vaše osobné údaje nie sú viac potrebné na účely, pre ktoré sme ich zhromaždili alebo spracovali, alebo
    
  • odoberiete súhlas v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je založené na súhlase a neexistujú žiadne iné právne dôvody, alebo
    
  • namietate voči spracovaniu vašich osobných údajov a my nemáme vyššie stojaci oprávnený dôvod na ich spracovanie, alebo
    
  • vaše údaje sú spracované nezákonným spôsobom, alebo
    
  • ak vaše osobné údaje sa musia odstrániť z dôvodu dodržania súladu so zákonnou povinnosťou.
    
 • Právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov. Vyhovieme vašej žiadosti, pokiaľ nebudeme mať presvedčivý vyššie stojaci oprávnený záujem na spracovanie alebo pokiaľ nebudeme potrebovať spracúvať vaše osobné údaje na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku.
   
 • Právo obmedziť spracovanie osobných údajov, ak:
  • je presnosť vašich osobných údajov popretá z vašej strany, na obdobie počas ktorého musíme overiť presnosť osobných údajov, alebo
    
  • spracovanie je nezákonné vy sa staviate proti odstráneniu vašich osobných údajov a vyžadujete obmedzenie, alebo
    
  • viac nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vaše osobné údaje sú požadované z vašej strany pre právne nároky, alebo
    
  • ste namietali voči spracovaniu, počas obdobia, v ktorom musíme overiť vyššie stojace legitímne dôvody.
 • Právo na prenosnosť údajov. Môžete nás požiadať, aby sme prijali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak je to možné, môžete nás tiež požiadať, aby sme tieto osobné údaje poslali tretej strane. Toto právo máte len vtedy, ak sa týka osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, spracovanie je založené na súhlase alebo je nevyhnutné v záujme plnenia zmluvy medzi vami a nami a spracovanie prebieha automatizovanými spôsobmi.

Niektoré z vašich práv si môžete uplatniť prostredníctvom časti vášho konta venovanej osobným informáciám. Ak si chcete uplatniť iné práva, môžete podať žiadosť kliknutím sem.

Za prístup k vašim osobným údajom (ani za uplatňovanie akýchkoľvek ďalších práv opisovaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov) nebudete musieť platiť poplatok. Môžeme si však účtovať primeraný poplatok, ak vaša žiadosť nie je jasne odôvodnená, je opakovaná alebo prehnaná.

Možno vás budeme musieť požiadať o konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu identitu a zaistiť vaše právo pristupovať k vašim osobným údajom (alebo k uplatňovaniu akýchkoľvek ďalších vašich práv). Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré má zaistiť, že vaše osobné údaje nebudú zverejnené inej osobe, ktorá na ne nemá práva. V záujme o urýchlenie našej odpovede vás tiež môžeme kontaktovať, aby sme vás požiadali o ďalšie informácie týkajúce sa vašej žiadosti.

7.      Ako chránime vaše osobné údaje

Chceme, aby ste sa pri používaní Tripadvisora cítili bezpečne, a v maximálnej miere sa usilujeme chrániť osobné údaje, ktoré zhromažďujeme. Žiadna webová lokalita síce nedokáže zaručiť dokonalú bezpečnosť, no prijali sme a udržiavame príslušné fyzické, správcovské, technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, proti neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu, zverejneniu a proti náhodnej strate, poškodeniu, zmene alebo znehodnoteniu.

Ako príklad uveďme, že prístup k osobným údajom majú iba oprávnení zamestnanci a ich prístup sa obmedzuje výlučne na povolené obchodné účely. Okrem toho používame šifrovanie počas prenosu vašich osobných údajov medzi vaším a naším systémom a medzi naším systémom a systémom tých strán, s ktorými zdieľame citlivé informácie, ako aj brány firewall a systémy zisťovania neoprávnených vniknutí s cieľom zabrániť neoprávneným osobám v prístupe k vašim osobným údajom.

8.      Informácie týkajúce sa neplnoletých osôb

Tripadvisor je určený pre všeobecnú verejnosť a neponúka služby orientované na neplnoleté osoby. Vedome nezhromažďujeme údaje týkajúce sa neplnoletých osôb. Ak nám osoba, o ktorej vieme, že má menej ako 13 rokov, pošle osobné údaje, tieto informácie čo možno najskôr odstránime alebo zničíme.

9.      Externé prepojenia

Na našej webovej lokalite sa môžu nachádzať prepojenia na webové lokality tretích strán, zásuvné moduly a aplikácie. Ak budete pristupovať k ostatným webovým lokalitám prostredníctvom prepojení uvádzaných na našej webovej lokalite, prevádzkovatelia týchto webových lokalít môžu zhromažďovať alebo zdieľať informácie o vás. Tieto informácie budú používať v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od našich zásad ochrany osobných údajov. Nad týmito webovými lokalitami tretích strán nemáme kontrolu a odporúčame vám dôkladne si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sú uvedené na spomenutých webových lokalitách, a oboznámiť sa s postupmi týchto webových lokalít v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním osobných údajov.

10.    Medzinárodné prenosy

Vaše osobné údaje sa môžu ukladať alebo prenášať do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru na účely opisované v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Pri ukladaní alebo presúvaní vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vykonáme nasledujúce opatrenia, aby sme zaistili, že vaše osobné údaje sú náležite chránené.

Vždy, keď ukladáme alebo presúvame vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, konáme tak v súlade s platnými zákonmi a zavedením primeraných bezpečnostných opatrení zaistíme, že im bude poskytnutý podobný stupeň ochrany. Prenosy osobných údajov prebiehajú:

 • do krajiny, ktorú Európska komisia uznala, že poskytuje primeranú úroveň ochrany, alebo
 • do krajiny, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany, ale prenos sa v tomto prípade riadi štandardnými zmluvnými podmienkami Európskej komisie alebo implementáciou vhodných riešení pre cezhraničný prenos, ktoré poskytujú primeranú ochranu.

Používaním našich služieb potvrdzujete, že vaše osobné údaje môžu byť prenesené do našich zariadení a poskytované tým tretím stranám, s ktorými ich zdieľame na základe týchto zásad ochrany osobných údajov.

11.    Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tripadvisor môže tieto zásady ochrany osobných údajov z času na čas zmeniť alebo upraviť. Dátum poslednej revízie týchto zásad ochrany osobných údajov uvedieme na prvej strane týchto zásad ochrany osobných údajov a všetky revízie začnú platiť ihneď po zverejnení. O významných zmenách týchto zásad ochrany osobných údajov budeme našich členov informovať formou oznámenia zaslaného na e-mailové adresy, ktoré nám poskytli, alebo formou zverejnenia oznámenia na našej webovej lokalite. Odporúčame vám z času na čas si pozrieť tieto zásady ochrany osobných údajov a oboznámiť sa s ich najaktuálnejšou verziou.

12.    Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa spracovávania vašich osobných údajov, kliknite sem. Môžete mať tiež právo podať orgánu dozoru sťažnosť na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje. Ocenili by sme však príležitosť zaoberať sa vašimi pripomienkami ešte predtým, než oslovíte orgán dozoru, preto sa, prosím, v prvom rade obráťte na nás.

Uvádzame naše úplné údaje:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Attn: Privacy Officer/Legal Department
E-mail: privacy@Tripadvisor.com

V súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov sme vymenovali zástupcu v rámci Európskej únie. Uvádzame kontaktné údaje na nášho zástupcu:

Tripadvisor Limited
7 Soho Square
London
W1D 3QB
United Kingdom
Attn: Privacy Officer
E-mail: privacy@Tripadvisor.com

Úloha spoločnosti Tripadvisor Limited je z tohto hľadiska obmedzená. Ide výhradne o kontaktný subjekt v prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov od občanov EÚ a orgánov dozoru nad ochranou údajov.  Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť Tripadvisor Limited nesmie v mene spoločnosti TripAdvisor LLC komunikovať v inej oblasti alebo sa zúčastňovať právnych sporov.

Zaznamenávanie a sledovanie hovorov

Upozorňujeme, že všetky hovory so spoločnosťou Tripadvisor môžu byť zaznamenané. Záznamy hovorov môžeme používať na monitorovanie našich služieb zákazníkom pre účely zabezpečenia kvality a súladu, na kontrolu presnosti informácií, ktoré ste nám poskytli, na účely prevencie pred podvodmi alebo na školenia našich zamestnancov. Záznamy hovorov budeme uchovávať na dobu, ktorá je primerane potrebná na uskutočňovanie takýchto aktivít, a potom ich odstránime. So všetkými osobnými údajmi, ktoré sme od vás získali počas hovoru, sa bude zaobchádzať v súlade s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov.

©2018 TripAdvisor LLC. Všetky práva vyhradené