Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediálne centrum

Zásady ochrany osobných údajov

TripAdvisor („TripAdvisor“, „my“, „naše“, „nás“) je online služba, ktorá poskytuje používateľom („Vám“) odporúčania týkajúce sa hotelov, letovísk, penziónov, dovoleniek, dovolenkových balíkov, cestovateľských príručiek, letov, dovolenkových prenájmov a mnohých ďalších záležitostí. Náš webový portál, mobilný obsah a príslušné aplikácie (spoločne ako naša „webový portál“) sú súčasťou skupiny TripAdvisor® Media Network, ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom je spoločnosť TripAdvisor LLC.

Vstupom na náš webový portál a využívaním našich služieb prehlasujete, že ste si prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov a postupy zhromažďovania údajov a manipulácie s nimi, ktoré sú tu opísané, a že ste im porozumeli.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 31. október 2016. Z času na čas môžeme v týchto zásadách ochrany osobných údajov vykonávať zmeny, preto sa sem pravidelne vracajte, aby vám neunikli prípadné aktualizácie.

Rozsah

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú podrobný opis našich zásad a postupov, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a zverejňovania informácií o Vás našou spoločnosťou.

Uvedomujeme si, že poskytovanie informácií online si vyžaduje veľkú mieru dôvery z Vašej strany. Túto dôveru berieme veľmi vážne a jednou z našich hlavných priorít je ochrana zabezpečenia a dôvernosti osobných informácií, ktoré nám poskytujete počas návštevy nášho webového portálu alebo počas využívania našich služieb.

 • Aké informácie od Vás zhromažďujeme
 • Na aké účely používame Vaše informácie
 • S kým zdieľame Vaše informácie
 • Na akú dobu uchovávame vaše informáci
 • Vaše práva a možnosti v súvislosti so zhromažďovaním a používaním Vašich informácií
 • Ako chránime Vaše informácie
 • Ochrana osobných údajov detí
 • Externé prepojenia
 • Medzinárodné prenosy
 • Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
 • Ako sa s nami môžete skontaktovať

 

Aké informácie od Vás zhromažďujeme

Vo všeobecnosti.

Prijímame a ukladáme všetky informácie, ktoré zadávate na našom webovom portáli alebo nám ich poskytujete akýmkoľvek iným spôsobom. Patria sem aj osobné údaje a informácie, na základe ktorých Vás možno identifikovať alebo priamo kontaktovať („osobné informácie“).

Do kategórie osobných informácií patria informácie, ktoré nám poskytujete, napr. Vaše krstné meno a priezvisko, telefónne číslo, poštové a e-mailové adresy, meno používateľa a heslo, ako aj fakturačné informácie (napr. číslo Vašej kreditnej karty, meno držiteľa karty a dátum skončenia platnosti karty).  Vyžiadať si môžeme aj informácie o Vašich cestovných plánoch, štýle a preferenciách vrátane požiadaviek týkajúcich sa jedál, výberu sedadiel, informácií o účasti v programoch pre osoby, ktoré často lietajú, využívajú hotelové služby alebo požičovne automobilov, ako aj informácie o triede letov, batožine a možnostiach kupovania lístkov.

Ak sa tak rozhodnete, tieto osobné informácie nám poskytnúť nemusíte, no vo všeobecnosti platí, že niektoré informácie oVás sú potrebné na to, aby ste mohli dostávať relevantné ponuky z portálu TripAdvisor a od jeho partnerov a využívať ďalšie výhody, ktoré vyplývajú z registrovaného členstva. Iba registrovaní členovia môžu napríklad zverejňovať recenzie z ciest, prispievať na diskusné fóra, posielať e-mailom obsah z portálu TripAdvisor sebe aj iným používateľom, získať prístup k novinkám a obsahu súvisiacemu s plánovaním ciest, ktoré sú určené výlučne pre členov, a zúčastňovať sa ankiet, súťaží alebo tomboly. Niektoré informácie sú okrem toho potrebné na to, aby ste nám mohli položiť otázku alebo iniciovať iné výmeny informácií na našom portáli.

Medzi ďalšie informácie, ktoré sa môžeme rozhodnúť zhromažďovať, patria niektoré podrobné údaje, napr. Vaša adresa IP, informácie umožňujúce identifikáciu Vášho počítača alebo mobilného zariadenia a história prehliadania webových stránok v rozsahu, ktorý sa vzťahuje na informácie o Vás.

Informácie o iných osobách.

Na našom webovom portáli budete mať možnosť poskytovať iným ľuďom kontaktné informácie a informácie týkajúce sa cestovania. Ak prostredníctvom portálu TripAdvisor vykonáte rezerváciu pre niekoho iného, budete musieť odoslať osobné informácie dotyčnej osoby. Skôr než nám poskytnete osobné informácie iných osôb, musíte získať ich súhlas, pretože akýkoľvek prístup k prezeraniu alebo upravovaniu ich informácií bude možný iba prostredníctvom Vášho konta.

Informácie z iných zdrojov.

Takisto môžeme v pravidelných intervaloch získavať informácie o Vás od partnerských subjektov, obchodných partnerov a iných nezávislých externých zdrojov a tieto informácie dopĺňať k ostatným informáciám o Vás. Ak napríklad vstúpite na portál TripAdvisor „prekliknutím sa“ z portálu prevádzkovaného niektorým z našich obchodných partnerov a ak ste sa na portáli tohto partnera zaregistrovali, informácie o Vás, ktoré ste poskytli tomuto partnerovi, napr. kontaktné informácie a demografické informácie, môžu byť zdieľané s našou spoločnosťou. Iný príklad predstavuje situácia, že využijete služby tretích strán, napr. služby sociálnych médií, prostredníctvom nášho webového portálu alebo pred príchodom na náš webový portál. V takom prípade môžeme zhromažďovať informácie, ako napr. Vaše meno používateľa, heslo a ďalšie informácie, ktoré nám boli sprístupnené týmito službami. Spolu s našimi súčasnými aj potenciálnymi budúcimi partnermi budeme pracovať na tom, aby sme zlepšili a prispôsobili Vaše využívanie nášho webového portálu v súlade s postupmi uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Nadviazali sme partnerskú spoluprácu so službou Facebook s cieľom poskytnúť prispôsobený obsah na portáli TripAdvisor členom, ktorí využívajú službu Facebook. Ak ste prihlásení do svojho konta v službe Facebook a na portáli TripAdvisor a navštívite webový portál TripAdvisor, bude sa Vám zobrazovať prispôsobený obsah, a to aj v tom prípade, že ste webový portál TripAdvisor navštívili prvýkrát. Napríklad Vám ukážeme recenzie, ktoré Vaši priatelia v službe Facebook zverejnili na portáli TripAdvisor, a miesta, ktoré navštívili. Služba Facebook nám poskytuje informácie, ktorých sprístupnenie ste povolili v nastaveniach ochrany osobných údajov v službe Facebook, aby sme Vám mohli prinášať tento prispôsobený obsah. Tieto informácie môžu zahŕňať Vaše meno, profilovú fotografiu, pohlavie, zoznamy priateľov a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste sa rozhodli sprístupniť.

Prispôsobenie môžete vypnúť tak, že sa prihlásite do svojho konta v službe Facebook a (1) vyberiete možnosť „Upraviť váš profil“ z kontextovej ponuky „Váš TripAdvisor“ na stránke profilu člena a potom v stavovom poli pripojenia služby Facebook kliknete na možnosť „Odpojiť“, alebo (2) vyberiete možnosť „Pripojené kontá“ z kontextovej ponuky „Váš TripAdvisor“ na stránke profilu člena a pod položkou „Nastavenia služby Facebook“ kliknete na možnosť „Odpojiť“. Prispôsobenie môžete vypnúť aj úpravou nastavení vašej aplikácie v službe Facebook. Upozorňujeme, že ak máte priateľov v službe Facebook, ktorí využívajú portál TripAdvisor, mohli s nami tiež zdieľať informácie o Vás prostredníctvom služby Facebook. Takémuto zdieľaniu môžete zabrániť vykonaním úprav Vašich nastavení ochrany osobných údajov v službe Facebook.

Automatické zhromažďovanie informácií.

Keď navštívite portál TripAdvisor, automaticky zhromažďujeme určité informácie z Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Zhromažďujeme napríklad údaje o navštívení vrátane Vašej adresy IP, typu webového prehliadača a odkazujúcej webovej stránky. Taktiež môžeme zhromažďovať aj informácie o Vašej online aktivite, napríklad o zobrazenom obsahu, navštívených stránkach a začatých alebo dokončených vyhľadávaniach alebo rezerváciách. Jedným z našich cieľov v súvislosti s týmto zhromažďovaním automatických informácií je pomôcť nám spoznať záujmy a preferencie našich používateľov a prispôsobiť služby a obsah, ktoré im ponúkame.

Platobné údaje.

Ak vykonáte cestovné rezervácie u dodávateľov z radov tretích strán prostredníctvom portálu TripAdvisor, prevezmeme od Vás platobné údaje vrátane čísla Vašej kreditnej karty, mena držiteľa karty, dátumu uplynutia platnosti, overovacieho kódu a fakturačnej adresy. Tieto informácie zabezpečeným spôsobom odošleme dodávateľovi cestovnej rezervácie na dokončenie transakcie. Upozorňujeme, že ak nie je uvedené inak, Vašu platbu spracováva dodávateľ, nie spoločnosť TripAdvisor. Pred vykonaním rezervácie cez portál TripAdvisor si musíte prečítať zásady a postupy dodávateľa a riadiť sa nimi.

Členom môžeme ponúknuť možnosť uložiť na našom webovom portáli informácie týkajúce sa spôsobu a zadávania platby. Ak si na portáli TripAdvisor uložíte takéto platobné informácie, kedykoľvek ich budete môcť dopĺňať, odstraňovať alebo upravovať v nastaveniach konta.

Informácie o polohe a iné informácie z počítača alebo mobilných zariadení.

Ak použijete aplikáciu na počítači alebo v mobilnom zariadení, informácie o Vás budeme zhromažďovať a používať podobnými spôsobmi a na podobné účely ako v prípade, keď používate webový portál TripAdvisor. Okrem toho môžeme zhromažďovať aj informácie o Vašej polohe, ak ste prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov umožnili Vášmu počítaču alebo mobilnému zariadeniu odosielať takéto informácie do aplikácie, alebo ak ste nahrali fotografie označené informáciami o polohe. Informácie o polohe získané z Vášho počítača alebo mobilného zariadenia či fotografií môžeme použiť na vylepšenie používateľského komfortu aplikácie tým, že Vám poskytneme reklamy relevantné z hľadiska obsahu aj kontextu. Informácie o Vašej polohe môžeme napríklad použiť na to, aby sme Vám zobrazili recenzie hotelov alebo reštaurácií vo Vašej blízkosti, keď ste na cestách. Nastavenia ochrany osobných údajov Vášho počítača alebo mobilného zariadenia môžete kedykoľvek meniť, ak chcete vypnúť funkciu zdieľania informácií o polohe s aplikáciou, prípadne funkciu označovania Vašich fotografií informáciami o polohe. Upozorňujeme, že vypnutie zdieľania informácií o polohe môže ovplyvniť niektoré funkcie našej aplikácie. Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s nastaveniami ochrany osobných údajov vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení, odporúčame sa obrátiť s prosbou o pomoc na výrobcu Vášho zariadenia alebo na poskytovateľa mobilných služieb.

Súbory „cookie“ a iné webové technológie.

Na zhromažďovanie informácií používame súbory „cookie“ a ďalšie podobné technológie (napr. webové tagy alebo anglicky web beacons). Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky vložia do počítača alebo mobilného zariadenia počas návštevy takmer každého webového portálu. Tieto súbory sa ukladajú v internetovom prehliadači. Súbory „cookie“ obsahujú základné informácie o tom, akým spôsobom používate internet. Váš prehliadač odošle tieto súbory „cookie“ naspäť na portál po každej opakovanej návšteve, aby bolo možné rozpoznať Váš počítač alebo mobilné zariadenie a prispôsobiť či vylepšiť obsah, ktorý sa Vám zobrazuje na portáli.

Podrobnejšie informácie o tom, aké súbory „cookie“ a podobné technológie (napr. web beacons) používame, nájdete v našich zásadách používania súborov „cookie“ a v našom nástroji na udeľovanie súhlasu s používaním súborov „cookie“.

Viac všeobecných informácií o súboroch „cookie“ vrátane návodov s informáciami o tom, ako možno zistiť, ktoré súbory „cookie“ boli umiestnené do Vášho zariadenia a ako ich možno spravovať alebo odstraňovať, nájdete na webových portáloch, ako napr. www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Portál TripAdvisor, jeho partnerské webové portály a aplikácie využívajú súbory „cookie“ na tieto všeobecné účely:

· Pomôcť nám rozpoznať, či už v minulosti bol náš portál z Vášho prehliadača navštívený, a zapamätať si akékoľvek prípadné preferencie, ktoré sa mohli uložiť počas návštevy z Vášho prehliadača na našom portáli. Ak sa napríklad zaregistrujete na našom portáli, môžeme použiť súbory „cookie“ na zapamätanie si Vašich registračných informácií, aby ste sa nemuseli na našom portáli prihlasovať opakovane pri každej návšteve. Do súboru „cookie“ môžeme zaznamenať aj Vaše heslo, ak ste začiarkli políčko „Neodhlasovať ma na tomto počítači, kým sa neodhlásim sám“. Upozorňujeme, že identifikátory členov, heslá a ďalšie údaje týkajúce sa konta, ktoré sú zaznamenané v takýchto súboroch „cookie“, sú z bezpečnostných dôvodov zašifrované.

· Pomôcť nám prispôsobiť obsah, používateľský komfort a reklamy, ktoré sa Vám zobrazujú na našich webových lokalitách a v aplikáciách, ako aj na iných webových lokalitách v sieti internet. Ak napríklad vstúpite na webovú stránku, automaticky sa uloží súbor „cookie“ pochádzajúci od nás, našich poskytovateľov služieb alebo našich partnerov. Tento súbor slúži na identifikáciu Vášho prehliadača počas Vašich aktivít na internete a zároveň zabezpečuje, aby sa Vám zobrazovali informácie a reklamy podľa Vašich zdanlivých záujmov. Pozrite si časť Zobrazovanie reklamy/Vaše voľby, v ktorej nájdete ďalšie informácie o našich postupoch zobrazovania online reklamy a Vašich voľbách.

· Pomôcť merať a určovať efektívnosť funkcií a ponúk, reklám a e-mailových správ (na základe zisťovania, ktoré e-maily otvárate a na ktoré reagujete).

V ponuke Pomocník na paneli nástrojov vo väčšine prehliadačov by ste mali nájsť informácie o tom, ako zabrániť prehliadaču v prijímaní nových súborov „cookie“, ako nastaviť prehliadač, aby Vás upozornil, keď prijmete nový súbor „cookie“, alebo ako zakázať tie typy súborov „cookie“, ktorých použitie nie je nevyhnutné. Upozorňujeme, že ak odmietnete prijať súbory „cookie“, možno nebudete môcť používať mnohé z cestovateľských nástrojov ponúkané na našom portáli.

Naše portály môžu používať aj web beacons (známe aj ako prázdne obrázky gif, pixelové značky alebo webové chrobáky (anglicky web bugs)) – ide vlastne o drobné obrázky s jedinečným identifikátorom, ktoré plnia podobnú funkciu ako súbory „cookie“ a umiestňujú sa do kódu webovej stránky. Web beacons používame na monitorovanie spôsobu pohybu používateľov medzi jednotlivými stránkami na našich portáloch, na doručovanie súborov „cookie“ alebo komunikáciu s nimi, na zisťovanie, či ste sa na náš portál dostali kliknutím na online reklamu zobrazenú na webovom portáli tretej strany, ako aj na zlepšovanie výkonnosti portálu. Web beacons môžeme dovoliť využívať aj našim poskytovateľom služieb s cieľom pomôcť nám zistiť, ktoré e-maily ich príjemcovia otvorili, a sledovať pohyby a aktivity návštevníkov na našom portáli. To nám pomáha merať efektívnosť nášho obsahu a iných ponúk.

Zobrazovanie reklamy/Vaše voľby.

Údaje zhromažďované s cieľom poskytnúť Vám relevantné reklamy

Spoločnosť TripAdvisor sa v maximálnej miere usiluje prinášať Vám na svojich portáloch relevantný obsah a informácie.

Na tento účel môžeme zhromažďovať informácie o Vašich vyhľadávaniach týkajúcich sa cestovania a ďalších aktivitách na portáli, napr. informácie o tom, či hľadáte lety, alebo hotely, a tieto informácie použiť na to, aby sme Vám na našich portáloch alebo iných stránkach ponúkli obsah, ktorý sa zhoduje s Vašimi záujmami. Takže ak napríklad na portáli TripAdvisor hľadáte let na Floridu, na portáli TripAdvisor alebo na inej navštívenej webovej lokalite sa vám môže zobrazovať reklama na pobytový balík na Floride.

Vaše osobné kontaktné informácie (napr. e-mailovú adresu) zdieľame iba s partnerskými tretími stranami s cieľom umožniť im prinášať Vám reklamy. Ak nechcete, aby sa Vám na iných webových portáloch zobrazovala relevantná online reklama na základe Vašich vyhľadávaní týkajúcich sa cestovania na portáli TripAdvisor, kliknite sem. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zrušiť zobrazovanie prispôsobených reklám, online reklamy sa budú zobrazovať aj naďalej, no budú mať všeobecnejší charakter a budú menej relevantné pre Vás. Informácie o našich zásadách týkajúcich sa e-mailového kontaktu s Vami sú uvedené nižšie.

Údaje zhromažďované obchodnými partnermi a reklamnými sieťami s cieľom poskytnúť Vám relevantné reklamy

Mnohé z reklám, ktoré vidíte na portáloch skupiny TripAdvisor, zadáva spoločnosť TripAdvisor alebo jej poskytovatelia služieb. Zároveň však dovoľujeme zhromažďovať informácie o Vašich online aktivitách tretím stranám prostredníctvom iii súborov „cookie“ a ďalších technológií. Medzi tieto tretie strany patria (1) obchodní partneri, ktorí zhromažďujú informácie, keď si pozriete alebo kliknete na niektorú z ich reklám na našich portáloch, a (2) reklamné siete, ktoré zhromažďujú informácie o Vašich záujmoch, keď si pozriete alebo kliknete na niektorú z reklám, ktoré umiestňujú na mnohé rôzne webové stránky na internete. Informácie získané týmito tretími stranami sa používajú na predvídanie Vášho správania sa, záujmov alebo preferencií a na zobrazovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom na našich portáloch a na iných stránkach na internete.

Upozorňujeme, že nemáme prístup k súborom „cookie“ ani iným technológiám, ktoré tieto tretie strany môžu používať na zhromažďovanie informácií o Vašich záujmoch, a postupy týchto tretích strán používané pri manipulácii s informáciami nie sú obsiahnuté v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Niektoré z týchto spoločností sú členmi iniciatívy Network Advertising Initiative, ktorá poskytuje jednotné miesto, na ktorom sa možno odhlásiť z odberu cielených reklám od členských spoločností. Ďalšie informácie nájdete tu.

Odozva na signály Nesledovať (Do Not Track)

Váš webový prehliadač môže na portál TripAdvisor alebo na iné webové portály odoslať signál „Nesledovať“ („Do Not Track, DNT“). Predvolené nastavenia webových prehliadačov a spôsob, akým prehliadače pracujú so signálmi Nesledovať (Do Not Track), sa líšia, prevádzkovatelia portálov preto niekedy nemajú jasno v tom, či návštevníci portálu zvolili nastavenia signálov Nesledovať (Do Not Track) sami, prípadne či vedia o tom, že majú možnosť toto nastavenie meniť. Portál TripAdvisor v súčasnosti na signály Nesledovať (Do Not Track) nereaguje. Ak v rámci internetového priemyslu dôjde k dohode vo vzťahu k zavedeniu noriem týkajúcich sa tohto problému a spoločnosť TripAdvisor takéto normy schváli, je možné, že tento prístup znovu prehodnotíme. Naše konkrétne zásady týkajúce sa používania súborov „cookie“, ktoré platia v súčasnosti, sú uvedené v časti „Súbory „cookie“ a iné webové technológie“.

Na aké účely používame Vaše informácie

Všeobecné účely

Spoločnosť TripAdvisor používa zhromaždené informácie na nasledujúce všeobecné účely:

·          na registráciu a spravovanie Vášho konta vrátane zabezpečenia prístupu na náš portál a jeho

              používania;

·          na všeobecnú komunikáciu s Vami vrátane poskytovania informácií o portáli TripAdvisor a

              pozvánok od komunity TripAdvisor;

·          na zabezpečenie zverejňovania Vašich recenzií, príspevkov na fórach a ďalšieho obsahu pre    

              komunitu TripAdvisor;

·          na uľahčenie vykonávania cestovných rezervácií;

·          na odosielanie odpovedí na Vaše otázky a komentáre;

·          na meranie záujmu o naše produkty, služby a webovú lokalitu a ich vylepšovanie;

·          na zasielanie oznámení o špeciálnych ponukách a produktoch alebo službách od nás alebo

              našich partnerov, ktoré by Vás mohli zaujímať v súlade s Vašimi marketingovými

              preferenciami;

·          na iné prispôsobenie Vášho používateľského komfortu počas návštev portálu TripAdvisor

              vrátane prispôsobovania reklám, ktoré sa vám zobrazujú;

·          na získavanie informácií od Vás vrátane účasti v anketách;

·          na riešenie nezhôd alebo odstraňovanie problémov;

·          na zabránenie potenciálne zakázaným alebo nelegálnym činnostiam;

·          na zabezpečenie dodržiavania našich podmienok používania; a

·          na iné účely, o ktorých budete informovaní počas samotného zhromažďovania.

Ak ste sa zaregistrovali ako majiteľ alebo manažér dovolenkového prenájmu alebo vytvorili profil Vášho dovolenkového prenájmu, budeme Vám posielať e-mailové správy na adresu, ktorú ste nám poskytli.

E-mailová komunikácia

Naším cieľom je uľahčiť Vám využívanie možností týkajúcich sa cestovania, ktoré ponúkame na našom webovom portáli. Jedným zo spôsobov, ako to dosahujeme, je posielanie e-mailových správ, ktoré obsahujú informácie relevantné z hľadiska Vašich záujmov týkajúcich sa cestovania v súlade s Vašimi marketingovými preferenciami. Ak je napríklad Vašou marketingovou preferenciou prijímanie e-mailových marketingových správ a na našej webovej lokalite vyhľadáte let do New Yorku, môžeme Vám poslať e-mailovú správu s informáciami o cenách leteniek a cestovaní do New Yorku či iných destinácií. Veríme, že tieto e-mailové správy Vám poskytnú užitočné informácie o špeciálnych ponukách súvisiacich s cestovaním, ktoré sa nachádzajú na našich portáloch. V každom takomto e-maile, ktorý pošleme, budete mať možnosť zrušiť odber týchto e-mailových správ.

Viac informácií nájdete v časti „Vaše práva a možnosti v súvislosti so zhromažďovaním a používaním vašich informácií“, ktorá sa nachádza nižšie.

S kým zdieľame Vaše informácie

Spoločnosť TripAdvisor môže zdieľať Vaše informácie s nasledujúcimi subjektmi:

·  Dodávatelia vrátane (okrem iného) hotelov, leteckých spoločností, poskytovateľov výletných plavieb, prenájmov automobilov alebo aktivít, ako aj manažérov či majiteľov dovolenkových prenájmov, ktorí vybavujú Vaše cestovné rezervácie. Všetky produkty a služby poskytované dodávateľmi z radov tretích strán, ktoré sa nachádzajú na portáli TripAdvisor a jeho partnerských portáloch, sú náležite označené s ohľadom na túto skutočnosť. Informácie, ktoré zdieľame s dodávateľmi počas zabezpečovania rezervácií, budú použité v súlade so zásadami ochrany osobných údajov príslušného dodávateľa (s výnimkou platobných údajov). Platobné informácie zdieľame, iba ak je to nevyhnutné z hľadiska vykonávania cestovných rezervácií prostredníctvom portálu TripAdvisor alebo na portáli, a použitie platobných údajov zo strany dodávateľov obmedzujeme iba na tieto účely. Odporúčame Vám dôkladne si prečítať zásady ochrany osobných údajov, podmienky používania a ďalšie zásady ktoréhokoľvek poskytovateľa, ktorého produkty a služby kupujete prostredníctvom portálu TripAdvisor. Upozorňujeme, že títo dodávatelia Vás v prípade potreby takisto môžu kontaktovať s cieľom získať ďalšie informácie o Vás alebo o Vašich cestovných plánoch, zabezpečiť Vaše cestovné rezervácie, prípadne na iné účely zlučiteľné s postupmi uvedenými v ich zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania.

·  Predajcovia z radov tretích strán, ktorí zabezpečujú služby alebo funkcie v našom mene vrátane obchodných analýz, spracovávania platieb, služieb pre zákazníkov, marketingu, styku s verejnosťou, rozosielania ankiet a tombol a prevencie podvodov. Predajcov z radov tretích strán zároveň oprávňujeme k zhromažďovaniu informácií v našom mene, napríklad v rozsahu potrebnom na zabezpečenie prevádzkovania funkcií na našom webovom portáli alebo doručovania online reklamny prispôsobeného Vašim záujmom. Predajcovia z radov tretích strán majú prístup k informáciám a môžu ich zhromažďovať iba v takom rozsahu, ktorý je potrebný na zabezpečenie ich činností, a tieto informácie nesmú zdieľať ani ich používať na iné účely.

·  Obchodní partneri, s ktorými spolupracujeme pri ponúkaní produktov alebo služieb. Ak sa na produkte alebo službe, ktoré ste si vyžiadali, podieľa tretia strana, budete to vedieť určiť na základe toho, že sa jej názov objaví buď spolu s naším názvom, alebo osobitne. Ak sa rozhodnete využívať tieto voliteľné služby, možno budeme zdieľať informácie o Vás vrátane Vašich osobných informácií s týmito partnermi. Upozorňujeme, že na postupy ochrany osobných údajov týchto obchodných partnerov z radov tretích strán nemáme dosah.

·  Partnerské webové portály. Ak ste sa na portál TripAdvisor dostali prostredníctvom odkazu z iného webového portálu, s týmto odkazujúcim webovým portálom môžeme zdieľať Vaše registračné informácie, napr. Vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a preferencie týkajúce sa cestovania. Vo vzťahu k používaniu Vašich osobných informácií zo strany odkazujúcich webových portálov sme nezaviedli žiadne obmedzenia a odporúčame Vám dôkladne si prečítať zásady ochrany osobných údajov akéhokoľvek webového portálu, prostredníctvom ktorej ste sa dostali na portál TripAdvisor.

·  Spoločnosti, ktoré sú súčasťou našej korporátnej rodiny. Vaše osobné informácie môžeme zdieľať v rámci skupiny TripAdvisor Media Group, ako aj s našimi materskými spoločnosťami a miestnymi či medzinárodnými pridruženými spoločnosťami a webovými portálmi(vrátane domény DaoDao.com). Toto zdieľanie nám umožňuje poskytovať Vám informácie o produktoch a službách týkajúcich sa cestovania a iných oblastí, ktoré Vás môžu zaujímať v súlade s Vašimi marketingovými preferenciami. Naša materská spoločnosť a pridružené partnerské spoločnosti sa budú počas manipulácie s Vašimi informáciami riadiť postupmi, ktoré sú minimálne rovnako obmedzujúce, ako postupy opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Zároveň budú dodržiavať platné zákony upravujúce prenos reklamných informácií a v rámci každého zaslaného komerčného e-mailu musia minimálne uvádzať možnosť zrušenia odberu takýchto e-mailových správ do budúcnosti.

Vaše informácie môžeme zdieľať aj vtedy, ak na základe vlastného uváženia zhodnotíme, že takéto zverejnenie je potrebné…

·  na účely zabezpečenia legitímnych a vynútiteľných požiadaviek súdnych predvolaní a príkazov alebo iných zákonom stanovených úkonov, na ustanovenie alebo uplatnenie našich zákonom stanovených práv, na ochranu pred právnymi nárokmi alebo na akékoľvek iné účely požadované zákonom. V takých prípadoch si vyhradzujeme právo na uplatnenie alebo zrieknutie sa akéhokoľvek zákonného nároku alebo práva, ktoré máme k dispozícii;

·  na vyšetrenie, zabránenie alebo prijímanie opatrení proti nelegálnym alebo možným nelegálnym aktivitám, na ochranu a zabezpečenie práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti TripAdvisor, našich zákazníkov či iných osôb, ako aj v spojitosti s našimi podmienkami používania a ďalšími dohodami; alebo

·  v spojitosti s korporátnou transakciou, napr. predaj spoločnosti, fúzie, konsolidácie, predaja majetku alebo podniku, či v nepravdepodobnom prípade bankrotu spoločnosti.

Ak sa rozhodnete vytvoriť profil na portáli TripAdvisor, niektoré informácie uvedené vo Vašom profile budú verejne prístupné a zobrazia sa po kliknutí na vaše zobrazované meno. Budete mať možnosť pozrieť si váš profil v podobe, v akej sa bude zobrazovať verejnosti. Okrem toho platí, že ak sa rozhodnete zapojiť do našich programov na komunikáciu medzi členmi (napr. siete cestovateľov a funkcia súkromných správ), ďalší členovia komunity TripAdvisor Vás budú môcť kontaktovať sprostredkovane cez portál TripAdvisor, no spoločnosť TripAdvisor Vašu e-mailovú nebude zdieľať s inými členmi ani ju verejne zobrazovať. Všetci členovia portálu TripAdvisor majú možnosť kedykoľvek vypnúť funkcie komunikácie medzi členmi.

Okrem prípadov uvedených vyššie Vám zašleme oznámenie, keď budeme zdieľať Vaše osobné informácie s tretími stranami, a budete mať možnosť umožniť alebo zakázať nám zdieľanie týchto informácií.

S tretími stranami vrátane zadávateľov reklám a investorov môžeme zároveň zdieľať aj akumulované alebo anonymné informácie. Našim zadávateľom reklám napríklad môžeme poskytnúť informácie o počte návštevníkov nášho webového portálu alebo o najobľúbenejších hoteloch a dovolenkových destináciách. Tieto informácie neobsahujú žiadne osobné údaje a používajú sa na rozvíjanie obsahu a služieb, o ktorých si myslíme, že Vás budú zaujímať.

Na akú dobu uchovávame Vaše informácie

Niektoré informácie súvisiace s Vašim kontom môžeme ukladať v našich archívoch na analytické účely, ako aj na účely uchovávania potrebných záznamov. Doba uchovávania vašich informácií závisí od účelu, na ktorý sme ich zhromaždili a na ktorý ich používame.

Vaše osobné informácie nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na naplnenie našich obchodných účelov alebo zákonných požiadaviek. Niektoré informácie môžeme uchovávať ešte nejaký čas po zrušení Vášho konta na našom portáli, napríklad keď je to potrebné na splnenie našich zákonom stanovených povinností alebo na uplatnenie, ochranu alebo ustanovenie zákonných práv.

Vaše práva a možnosti v súvislosti so zhromažďovaním a používaním vašich informácií

· Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť nám osobné informácie, aj keď môžu byť potrebné na využívanie určitých funkcií, ktoré sú k dispozícii na portáli TripAdvisor.

· Máte právo opýtať sa nás, aké osobné informácie o Vás máme uložené. Na tento účel môžete použiť kontaktnú adresu uvedenú nižšie (pozrite si časť „Kontakt“). Za poskytnutie týchto informácií môžeme účtovať malý poplatok.

· V maximálnej miere sa snažíme zabezpečiť, aby Vaše osobné informácie boli relevantné z hľadiska určeného účelu, presné a úplné.Informácie, ktoré ste nám poskytli, môžete kontrolovať, dopĺňať alebo aktualizovať na stránke Vášho predplatného na našom webovom portáli.  

· Dopĺňať a aktualizovať Vaše informácie a zrušiť Vaše konto môžete aj spôsobom, ktorý je uvedený vyššie. Ak sa rozhodnete zrušiť Vaše konto na portáli TripAdvisor, deaktivujeme Vaše konto a ukončíme aktívne zobrazovanie Vašich profilových informácií.

· Ak chcete zrušiť Vaše konto na portáli TripAdvisor, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára. Na potvrdenie Vašej požiadavky Vám pošleme e-mail. Upozorňujeme, že po zrušení konta sa nebudete môcť prihlásiť a nebudete mať prístup k žiadnym z Vašich osobných informácií. Kedykoľvek si však môžete založiť nové konto.

· Keď sa zaregistrujete ako člen portálu TripAdvisor, budete mať možnosť poskytnúť nám Vaše marketingové preferencie a dáme Vám možnosť rozhodnúť sa, či chcete dostávať marketingové e-mailové správy z portálu TripAdvisor. Ako zaregistrovaný člen portálu TripAdvisor môžete kedykoľvek upravovať možnosti prostredníctvom nastavení e-mailu na stránke vášho predplatného.

· Bez ohľadu na to, či ste registrovaným členom portálu TripAdvisor, alebo nie, zároveň Vám bude ponúknutá aj možnosť odhlásiť sa z odberu reklamných správ v každom takomto e-maile, ktorý pošleme.

· Upozorňujeme, že Vám môžeme posielať aj iné správy vrátane servisných oznamov a administratívnych správ týkajúcich sa vášho konta na portáli TripAdvisor.

V ponuke Pomocník na paneli nástrojov vo väčšine prehliadačov nájdete informácie o tom, ako zabrániť prehliadaču v prijímaní nových súborov „cookie“, ako nastaviť prehliadač, aby Vás upozornil, keď prijmete nový súbor „cookie“, alebo ako úplne zakázať používanie súborov „cookie“. Upozorňujeme, že ak odmietnete prijať súbory „cookie“ z portálu TripAdvisor, možno nebudete mať prístup na časti nášho portálu.

Ako chránime Vaše informácie

Chceme, aby ste sa pri používaní portálu TripAdvisor cítili bezpečne, a v maximálnej miere sa usilujeme chrániť informácie, ktoré zhromažďujeme. Žiaden webový portál síce nedokáže zaručiť úplnú bezpečnosť, no prijali sme a udržiavame príslušné fyzické, administratívne, technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, proti neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu, zverejneniu a proti náhodnej strate, poškodeniu, zmene alebo znehodnoteniu. Ako príklad uveďme, že prístup k osobným informáciám majú iba oprávnení zamestnanci a ich prístup sa obmedzuje výlučne na povolené obchodné účely. Okrem toho používame šifrovanie počas prenosu Vašich osobných informácií medzi Vašim a našim systémom a medzi naším systémom a systémom tých strán, s ktorými zdieľame citlivé informácie, ako aj brány firewall a systémy zisťovania neoprávnených vniknutí s cieľom zabrániť neoprávneným osobám v prístupe k vašim informáciám.

Ochrana osobných údajov detí

Portál TripAdvisor je určený pre všeobecnú verejnosť a neponúka služby orientované na deti. Ak nám pošle osobné informácie osoba, ktorá je preukázateľne mladšia ako 13 rokov, takéto informácie odstránime alebo znehodnotíme v čo najkratšom čase.

Externé prepojenia

Na našom webovom portál sa môžu nachádzať prepojenia na webové portály tretích strán. Ak prostredníctvom prepojení uvedených na našom webovom portáli navštívite iné webové portály, prevádzkovatelia týchto webových lokalít od Vás môžu získať informácie a následne ich použiť v súlade s vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od našich zásad ochrany osobných údajov. Odporúčame Vám dôkladne si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sú uvedené na spomenutých webových lokalitách, a oboznámiť sa s postupmi týchto webových lokalít v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním osobných informácií.

Medzinárodné prenosy

Niektoré subjekty spomedzi spoločností, zástupcov a zmluvných dodávateľov z radov tretích strán, ktoré poverujeme vykonávaním služieb v našom mene, Vás môžu v rámci zabezpečenia poskytovania služieb požiadať o prenos osobných informácií do iných krajín vrátane území mimo Spojených štátov či Európy. V niektorých krajinách nemusia platiť rovnako prísne zákony na ochranu údajov, ako sú tie, ktoré platia v Spojených štátoch amerických a Európe, my sme však prijali opatrenia na zabezpečenie nepretržitej ochrany vašich osobných informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak ste navštívili náš webový portál z krajiny mimo Spojených štátov, upozorňujeme, že Vaše informácie môžu byť prenesené, uložené a spracované v Spojených štátoch, v ktorých sa nachádzajú naše servery a odkiaľ je prevádzkovaná naša centrálna databáza. Zákony na ochranu údajov a ďalšie zákony platné v Spojených štátoch a iných krajinách nemusia byť rovnako komplexné, ako sú tie, ktoré platia vo Vašej krajine, no uisťujeme Vás, že spoločnosť TripAdvisor prijíma kroky v súlade so zákonmi platnými v Spojených štátoch s cieľom zaistiť ochranu Vašich osobných údajov. Pred začatím využívania našich služieb potvrdzujete, že Vaše informácie môžu byť prenesené do našich zariadení a poskytované tým tretím stranám, s ktorými ich zdieľame na základe týchto zásad ochrany osobných údajov.

 

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť TripAdvisor môže tieto zásady ochrany osobných údajov v budúcnosti meniť alebo upravovať. Dátum poslednej revízie týchto zásad ochrany osobných údajov uvedieme v dolnej časti stránky a všetky revízie začnú platiť ihneď po zverejnení. O významných zmenách týchto zásad ochrany osobných údajov budeme našich členov informovať formou oznámenia zaslaného na e-mailové adresy, ktoré nám poskytli, alebo formou zverejnenia oznámenia na našom webovom portáli. Odporúčame Vám z času na čas si pozrieť tieto zásady ochrany osobných údajov a oboznámiť sa s ich najaktuálnejšou verziou.

Ako sa s nami môžete skontaktovať

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese:

TripAdvisor

7 Soho Square

London

W1D 3QB

Attn: Privacy Officer/Legal Department

E-Mail: [email protected]

 

Zaznamenávanie a sledovanie hovorov.

Upozorňujeme, že prichádzajúce a odchádzajúce hovory v spoločnosti TripAdvisor môžu byť zaznamenávané. Záznamy hovorov môžeme používať na sledovanie našich služieb pre zákazníkov z hľadiska kvality a dodržiavania súladu, na overovanie presnosti informácií, ktoré ste nám poskytli, na účely prevencie podvodov alebo na účely odborného zácviku nášho personálu. Záznamy hovorov uchováme na dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na zabezpečenie týchto aktivít, a potom ich odstránime. S osobnými informáciami, ktoré od Vás získame v priebehu hovoru, naložíme v súlade s ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov.

© 2016 TripAdvisor LLC. Všetky práva vyhradené.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobudli účinnosť 31. október 2016.