Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Centrum multimedialne

Newsroom

Polityka Prywatności

Tripadvisor (pl.Tripadvisor.com) („Tripadvisor”, „my”, „nasz”, „nas”) jest usługą internetową, która dostarcza użytkownikom („Państwo”) rekomendacje dotyczące podróży i jej planowania, w tym hoteli, obiektów wynajmu wakacyjnego i innych obiektów zakwaterowania, przewodników turystycznych, atrakcji i wrażeń, restauracji, lotów, rejsów wycieczkowych i wielu innych.  Firmom oferującym te usługi zapewnia możliwość nawiązywania kontaktów z podróżnymi. Właścicielem i operatorem naszej strony, stron obiektów na urządzenia przenośne i powiązanych aplikacji (zwanych łącznie naszą „Stroną”) jest firma TripAdvisor LLC.

Odwiedzanie naszych Stron i korzystanie z naszych usług stanowi potwierdzenie przeczytania i zrozumienia niniejszej Polityki prywatności oraz opisanych w niej praktyk gromadzenia i przetwarzania informacji.

Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 13 czerwca 2019. Może być ona okresowo aktualizowana, dlatego należy regularnie ją sprawdzać, aby mieć dostęp do najnowszej wersji dokumentu.

Przegląd

Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowy opis obowiązujących zasad i praktyk w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Państwa danych osobowych.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że podanie informacji online wymaga od Państwa dużego zaufania. Traktujemy tę kwestię bardzo poważnie, dlatego uznaliśmy za priorytet zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych powierzanych nam przez Państwa podczas wizyty na naszej Stronie lub korzystania z naszych usług.

 1. Gromadzenie Państwa danych osobowych
 2. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe
 3. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe
 4. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe
 5. Pliki cookie i inne technologie internetowe
 6. Państwa prawa
 7. Jak chronimy Państwa dane osobowe
 8. Informacje dotyczące małoletnich
 9. Łącza zewnętrzne
 10. Międzynarodowe przekazywanie danych
 11. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
 12. Jak można się z nami skontaktować
   

1.      Gromadzenie Państwa danych osobowych

Pod pojęciem danych osobowych rozumie się wszelkie informacje o osobie umożliwiające jej zidentyfikowanie, takie jak adresy elektroniczne, data urodzenia, hasło i informacje o płatnościach. Nie obejmuje ono danych, w przypadku których tożsamość została usunięta lub w inny sposób poddana anonimizacji (danych anonimowych).

W toku naszej działalności w różny sposób gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe. Możemy zbierać dane osobowe, które podają nam Państwo bezpośrednio, ale gromadzimy je również, rejestrując sposób, w jaki wchodzą Państwo w interakcje z naszymi usługami, na przykład za pomocą plików cookie na naszych Stronach. Możemy także otrzymywać informacje od firm zewnętrznych, które z nami współpracują, jak dokładniej opisano poniżej.

Dane osobowe, które zbieramy na Państwa temat, mogą obejmować: Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, informacje o płatnościach, odpowiedzi na ankiety, szczegóły rezerwacji i inne dane, które podają Państwo na naszych Stronach, Państwa adres IP i oprogramowanie przeglądarki internetowej. 

Mają Państwo prawo nie przekazać nam swoich danych osobowych. Ogólnie jednak, aby móc korzystać z wielu funkcji naszych Stron, muszą Państwo podać pewne informacje na swój temat.   Na przykład jedynie zarejestrowani członkowie mogą zamieszczać recenzje podróży, udzielać się na forach dyskusyjnych, przesyłać w wiadomości e-mail treści zawarte na stronie Tripadvisor do siebie i innych osób, korzystać z dostępu do biuletynów oraz treści z zakresu planowania podróży dostępnych wyłącznie dla członków, brać udział w ankietach, konkursach oraz loteriach promocyjnych. Ponadto niektóre informacje są również konieczne do zadania nam pytania lub podjęcia innych działań na naszych Stronach. Możemy także zbierać dane osobowe ze względów bezpieczeństwa.

 • Informacje, które Państwo nam podają: Jak opisano poniżej, możemy otrzymywać i przechowywać wszelkie informacje wprowadzane przez Państwa na naszej Stronie lub przekazywane nam w inny sposób.
 • Informacje o innych osobach: Za pośrednictwem naszych Stron będą mieli Państwo możliwość zamieszczania informacji kontaktowych i dotyczących podróży innych osób. W przypadku dokonywania rezerwacji na stronie Tripadvisor w imieniu innej osoby konieczne jest przesłanie jej danych osobowych. Przed przekazaniem nam danych osobowych innych osób muszą Państwo uzyskać ich zgodę. Jeśli inny członek społeczności Tripadvisor zapewni Państwu dostęp do swoich danych w ramach wspólnej rezerwacji, funkcji planowania podróży lub innej podobnej usługi, należy z nimi odpowiednio postępować.
 • Informacje z innych źródeł: Możemy również okresowo otrzymywać dotyczące Państwa informacje od naszych podmiotów zależnych lub partnerów biznesowych oraz z innych źródeł niezależnych i dodawać je do Państwa pozostałych danych. Jeśli na przykład odwiedzą Państwo stronę Tripadvisor, korzystając z opcji przekierowania z witryny prowadzonej przez jednego z naszych partnerów biznesowych, na której są Państwo zarejestrowani, zostaną nam przekazane dane, które podali Państwo naszemu partnerowi — na przykład dane kontaktowe lub demograficzne. Natomiast w przypadku skorzystania z usług firm zewnętrznych, na przykład serwisów społecznościowych, za pośrednictwem naszych Stron bądź przed ich odwiedzeniem możemy gromadzić dane, takie jak nazwa użytkownika, hasło czy inne informacje udostępnione nam za pośrednictwem tych usług. Będziemy współpracować z aktualnymi i przyszłymi partnerami w celu ulepszenia działania naszych Stron i spersonalizowania treści wyświetlanych Państwu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.


Nawiązaliśmy współpracę z Facebookiem, aby oferować członkom tego portalu spersonalizowaną zawartość na stronie Tripadvisor. Po zalogowaniu się do Facebooka i na stronie Tripadvisor poszczególne części Strony mogą być spersonalizowane pod Państwa kątem podczas odwiedzania Strony, nawet jeśli są Państwo użytkownikami Strony Tripadvisor pierwszy raz. Możemy na przykład pokazywać Państwu recenzje, które Państwa znajomi z Facebooka zamieścili na stronie Tripadvisor, oraz odwiedzone przez nich miejsca. Aby zapewnić tego rodzaju indywidualny sposób korzystania, informacje udostępniane na Facebooku są przekazywane do nas zgodnie z Państwa ustawieniami prywatności. Może być to imię i nazwisko, zdjęcie zamieszczone na profilu, płeć, lista znajomych oraz wszelkie inne udostępnione przez Państwa informacje.

Jeśli zdecydują się Państwo wyłączyć opcję personalizacji, istnieje taka możliwość po zalogowaniu się do Facebooka, a następnie (1) wybraniu opcji „Edytuj swój profil” w menu rozwijanym „Twój Tripadvisor” na stronie Profil użytkownika i kliknięciu „Rozłącz” w polu „Facebook Connect” lub (2) wybraniu opcji „Ustawienia portalu Facebook” w menu rozwijanym „Twój Tripadvisor” na stronie Profil użytkownika i kliknięciu „Rozłącz” w polu „Ustawienia Facebooka”. Opcję personalizacji można również wyłączyć, zmieniając ustawienia aplikacji na Facebooku. Należy pamiętać, że znajomi z Facebooka, którzy odwiedzają stronę Tripadvisor, mogą udostępniać nam zawarte na Facebooku informacje na Państwa temat. Aby temu zapobiec, muszą Państwo zmienić ustawienia prywatności na koncie facebookowym. Prosimy okresowo sprawdzać Facebooka, ponieważ może on wprowadzać zmiany w swoich ustawieniach i praktykach.
 

 • Automatyczne gromadzenie informacji: Gdy odwiedzają Państwo stronę Tripadvisor, automatycznie gromadzimy informacje dotyczące Państwa komputera lub urządzenia mobilnego. Zbieramy na przykład Państwa dane sesji, w tym adres IP, używane oprogramowanie nawigacyjne i stronę referencyjną. Możemy również gromadzić informacje na temat Państwa aktywności online, na przykład przeglądanych treści, odwiedzonych stron i przeprowadzonych wyszukiwań. Automatycznie zbieramy informacje tego typu, by lepiej rozumieć Państwa zainteresowania i preferencje, segmentować odbiorców (tzn. dzielić ich na grupy w oparciu m.in. o kryteria demograficzne lub związane ze sposobem korzystania ze strony) oraz personalizować dla Państwa stronę. Gromadzimy także dane osobowe, aby lepiej chronić naszą stronę i innych użytkowników przed nadużyciami.
 • Informacje dotyczące lokalizacji i inne informacje z urządzeń: Gdy przeglądają Państwo nasze Strony na jakimś urządzeniu, na przykład korzystając z internetu mobilnego lub aplikacji, zbieramy i wykorzystujemy informacje na Państwa temat w podobny sposób i w podobnym celu jak w przypadku strony Tripadvisor. Dodatkowo możemy gromadzić pewne informacje dotyczące Państwa lokalizacji, jeśli w urządzeniu została włączona funkcja przekazywania ich do aplikacji (przez wybranie odpowiednich ustawień prywatności w urządzeniu) lub zostały przesłane zdjęcia z oznaczeniem lokalizacji. Informacje na temat lokalizacji mogą na przykład posłużyć do wyświetlenia Państwu hoteli, atrakcji lub restauracji znajdujących się w pobliżu podczas Państwa podróży. Ustawienia prywatności w urządzeniu można zmienić w dowolnym momencie, wyłączając opcję przekazywania informacji do aplikacji i/lub funkcję oznaczania lokalizacji na zdjęciach. Należy pamiętać, że wyłączenie opcji udostępniania lokalizacji może mieć wpływ na działanie niektórych funkcji aplikacji lub urządzenia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ustawień prywatności urządzenia zalecamy skontaktowanie się z jego producentem lub dostawcą usług telefonii komórkowej w celu uzyskania pomocy.

2.      Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe, które gromadzimy na Państwa temat, wykorzystujemy wyłącznie do specyficznych celów. Obejmuje to oferowanie Państwu naszych usług, zarządzanie Państwa rejestracją i kontem, w tym dostępem do naszych Stron i korzystaniem z nich, publikowanie Państwa recenzji, ocen i zdjęć, umożliwianie tworzenia zapytań dotyczących rezerwacji oraz dokonywania jej, komunikowanie się z Państwem na temat Państwa konta lub użytkowanie naszych Stron i usług, odpowiadanie na Państwa komentarze i pytania lub podejmowanie działań następczych, a także zapewnianie obsługi klienta w inny sposób, powiadamianie Państwa o zmianach naszych warunków lub polityki prywatności, proszenie Państwa o pozostawienie recenzji lub wzięcie udziału w ankiecie, obsługę i udoskonalenie naszych Stron i usług, personalizowanie Państwa doświadczeń na naszych Stronach, mierzenie zainteresowania oraz udoskonalanie naszych Stron i usług, informowanie Państwa o promocjach i ofertach specjalnych, aby umożliwić udział w losowaniu nagród, konkursach lub ankietach, ochronę, badanie i przeciwdziałanie zachowaniom nieuczciwym, nielegalnym, niedozwolonym lub bezprawnym, podejmowanie czynności administracyjnych i ochronę naszej firmy oraz rozwiązywanie sporów i problemów.

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie na to zezwalać prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • W przypadku konieczności realizacji umowy, którą mamy zamiar zawrzeć lub już z Państwem zawarliśmy.
 • Gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy firm zewnętrznych), a Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów.
 • Za Państwa zgodą.
 • Gdy musimy przestrzegać zobowiązań prawnych lub regulacyjnych.


Marketing

Chcemy ułatwić Państwu korzystanie z dostępnych na naszych Stronach ofert dotyczących podróży. Jednym ze sposobów realizacji tego zamierzenia jest wysyłanie Państwu wiadomości e-mail z informacjami o Państwa zainteresowaniach związanych z podróżą. Jeśli na przykład szukają Państwo na naszych Stronach wiadomości o Nowym Jorku, możemy wysłać Państwu wiadomość e-mail z informacjami na temat kosztów lotu i podróży do tego miasta lub innych miejsc. Jesteśmy przekonani, że wysyłane wiadomości e-mail będą zawierać przydatne Państwu informacje na temat ofert specjalnych udostępnianych za pośrednictwem naszych stron.

Będą Państwo otrzymywać od nas wiadomości marketingowe, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub o to poprosili albo jeśli zakupili od nas towary bądź usługi i nie zrezygnowali z otrzymywania wiadomości marketingowych.

Za każdym razem, gdy otrzymają Państwo tego typu wiadomość e-mail, będą Państwo mogli nas poinformować, że nie chcą już jej więcej dostawać. Będą też Państwo mogli wyłączyć otrzymywanie powiadomień typu push w aplikacji lub zmienić ustawienia urządzenia mobilnego na potrzeby tego typu wiadomości bądź powiadomień marketingowych. Będą Państwo mogli zrezygnować z subskrypcji każdego przekazu marketingowego tego typu w dowolnej chwili, klikając łącze anulowania subskrypcji znajdujące się zawsze u dołu przekazu lub odwiedzając centrum preferencji poczty elektronicznej na naszej Stronie.

Przypominamy, że możemy nadal wysyłać Państwu komunikację serwisową, na przykład wiadomości serwisowe i administracyjne dotyczące Państwa konta lub wiadomości transakcyjne związane z jedną z Państwa rezerwacji. Z tego typu komunikacji serwisowej nie można zrezygnować.

3.      Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Tripadvisor może udostępniać Państwa dane osobowe innym stronom, w tym pozostałym przedsiębiorstwom należącym do naszej grupy oraz wymienionym poniżej typom firm zewnętrznych. Jeśli na przykład sprzedamy lub zbędziemy naszą firmę lub jej część, a Państwa dane osobowe będą związane z taką sprzedaną lub zbytą częścią naszej działalności, lub jeśli połączymy się z inną firmą, będziemy udostępniać Państwa dane osobowe odpowiednio nowemu właścicielowi firmy lub naszemu partnerowi fuzji.

Niezależnie od tego, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani, będziemy udostępniać dane osobowe z myślą o ochronie naszych klientów, naszej strony internetowej oraz firmy, a także naszych praw i dóbr.

W przypadku utworzenia przez Państwa profilu na stronie Tripadvisor pewne informacje w nim zawarte będą publicznie dostępne i będzie je można z Państwem powiązać przez kliknięcie nazwy profilu. Będą Państwo mieć możliwość obejrzenia swojego profilu w takiej formie, w jakiej zobaczą go inni użytkownicy. Ponadto będą Państwo mieć możliwość korzystania z funkcji komunikacji między użytkownikami (np. z sieci podróżnych lub wiadomości prywatnych), a inni użytkownicy Tripadvisor będą mieli możliwość kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem strony Tripadvisor; firma Tripadvisor nie będzie jednak udostępniać Państwa adresu e-mail innym użytkownikom ani nie wyświetli go do publicznej wiadomości. Wszyscy członkowie społeczności Tripadvisor mają możliwość wyłączenia funkcji komunikacji między użytkownikami w dowolnej chwili.

 • Dostawcom, w tym między innymi hotelom, liniom lotniczym, restauracjom, firmom zajmującym się wynajmem samochodów, organizatorom imprez lub rejsów, menedżerom czy właścicielom obiektów wynajmu wakacyjnego, u których są dokonywane rezerwacje. Produkty i usługi dostarczane przez dostawców zewnętrznych są jasno opisane na stronie Tripadvisor. Informacje, które udostępniamy dostawcom w celu umożliwienia dokonania rezerwacji, będą przetwarzane stosownie do obowiązujących u dostawcy zasad zachowania prywatności, z wyjątkiem informacji dotyczących płatności. Informacje dotyczące płatności udostępniamy wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do rezerwacji realizowanych lub dokonywanych za pośrednictwem strony Tripadvisor. Wykorzystanie ich przez dostawców we wspomnianych celach jest przez nas ograniczane. W niektórych przypadkach przekierujemy Państwa zapytanie na stronę firmy zewnętrznej lub bezpiecznie przekażemy Państwa dane dostawcy rezerwacji podróży w celu sfinalizowania transakcji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że to dostawca, a nie firma Tripadvisor, przetwarza płatność, chyba że zostanie określone inaczej. Przed dokonaniem rezerwacji za pośrednictwem strony Tripadvisor zobowiązują się Państwo zapoznać z zasadami i procedurami dostawcy oraz ich przestrzegać. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami zachowania poufności oraz innymi stosowanymi przez dostawców, których produkty i usługi mogą Państwo zakupić za pośrednictwem strony Tripadvisor. Należy pamiętać, że wspomniani dostawcy mogą się z Państwem kontaktować, gdy zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji na temat Państwa planów podróży, przeprowadzenia rezerwacji podróży lub w innych celach, zgodnie z praktykami opisanymi w zasadach zachowania prywatności i korzystania z witryn tych firm.
 • Usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą usługi lub realizują w naszym imieniu operacje zawierające dane analityczne w zakresie przetwarzania płatności, obsługi klientów, działań marketingowych, biznesowych bądź z zakresu public relations, dystrybucji ankiet lub programów loterii promocyjnych i zapobiegania fałszerstwom. Możemy także upoważnić usługodawców zewnętrznych do gromadzenia w naszym imieniu informacji potrzebnych między innymi do obsługi funkcji na naszej Stronie lub usprawnienia procesu dostosowywania treści reklam do Państwa zainteresowań. Usługodawcy zewnętrzni mają dostęp do informacji i mogą je gromadzić, jeśli jest to konieczne do realizacji ich zadań. Nie mogą ich natomiast udostępniać ani wykorzystywać w żadnych innych celach.
 • Partnerom biznesowym, z którymi możemy wspólnie oferować produkty i usługi. Mogą Państwo stwierdzić, kiedy podmiot zewnętrzny zaangażowany jest w dostarczanie zamówionych produktów lub usług, ponieważ jego nazwa pojawi się albo łącznie z naszą, albo oddzielnie. Skorzystanie przez Państwa z dodatkowych usług wiąże się z prawdopodobieństwem przekazania przez nas Państwa danych osobowych. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad polityką prywatności naszych zewnętrznych partnerów biznesowych.
 • Innym stronom trzecim (w tym brokerom informacji). Segmenty odbiorców złożone z unikatowych identyfikatorów możemy udostępniać stronom trzecim wykorzystującym takie informacje w celu dostosowywania treści reklam do Państwa zainteresowań.
 • Powiązanym witrynom. Jeśli zostali Państwo przekierowani do strony Tripadvisor z innej witryny, istnieje prawdopodobieństwo, że przekażemy witrynie odsyłającej Państwa informacje rejestracyjne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu i preferencje dotyczące podróży. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej witryny, z której zostali Państwo przekierowani na stronę Tripadvisor.
 • Firmom należącym do naszej grupy kapitałowej. Państwa dane osobowe możemy udostępniać w obrębie grupy Tripadvisor, jak również naszym spółkom dominującym oraz krajowym i zagranicznym spółkom stowarzyszonym oraz witrynom. Udostępnianie danych ma na celu zapewnienie Państwu dostępu do informacji o produktach i usługach zarówno dotyczących podróży, jak i innych, które mogą Państwa zainteresować z uwagi na Państwa preferencje marketingowe. W zakresie, w jakim nasza spółka dominująca oraz podmioty powiązane mają dostęp do Państwa danych osobowych, będą one przestrzegać procedur, które są przynajmniej tak restrykcyjne jak procedury opisane w niniejszej Polityce prywatności. Będą one również zgodne z obowiązującymi przepisami regulującymi przesyłanie komunikatów marketingowych, a co najmniej pozwolą Państwu zdecydować, czy chcą Państwo otrzymywać takie komunikaty za pośrednictwem jakiejkolwiek komercyjnej korespondencji elektronicznej, którą wysyłają. Firmy z grupy Tripadvisor są wymienione w sekcji „O nas” na naszej Stronie.

Możemy także udostępniać Państwa dane, gdy uznamy, że jest to konieczne:

 • W odpowiedzi na nakazy lub wezwania sądowe bądź inne pisma procesowe; w celu ustalenia oraz wyegzekwowania naszych praw, obrony przeciw podniesionym roszczeniom lub w innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W takich wypadkach zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania lub zrzeczenia się przysługujących nam środków prawnych.
 • Jeśli uznamy za konieczne rozpoczęcie dochodzenia, podjęcie środków zapobiegawczych lub innych działań w odpowiedzi na nielegalną bądź potencjalnie nielegalną aktywność; w celu ochrony i obrony praw, mienia lub bezpieczeństwa firmy Tripadvisor, naszych klientów i innych osób oraz w związku z egzekwowaniem naszych Warunków korzystania i innych umów.
 • W związku z transakcjami korporacyjnymi, takimi jak zbycie aktywów, połączenie, konsolidacja, sprzedaż majątku lub w mało prawdopodobnym przypadku upadłości.

Poza przypadkami wskazanymi powyżej zostaną Państwo poinformowani o potencjalnym przekazaniu Państwa danych osobowych firmom zewnętrznym i będą mieli prawo do niewyrażenia zgody na ich przekazanie przez firmę Tripadvisor.

Możemy również przekazywać zbiorcze lub anonimowe informacje firmom zewnętrznym, w tym reklamodawcom i inwestorom. Na przykład mamy prawo poinformować naszych reklamodawców o tym, ilu odwiedzających ma nasza Strona lub które hotele czy miejsca spędzania wakacji są najpopularniejsze. Te informacje nie zawierają danych osobowych i są wykorzystywane do przygotowywania treści i usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa bardziej interesujące.

4.      Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym na potrzeby spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub ustawowych dotyczących sprawozdawczości.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, i to, czy możemy je zrealizować za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.

Możemy zachować pewne informacje po zamknięciu Państwa konta, na przykład jeśli jest to konieczne do realizacji naszych prawnych zobowiązań albo do wykonywania, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz obrony lub egzekwowania naszych praw. Jeśli zdecydują się Państwo zamknąć konto, Państwa dane osobowe przestaną być widoczne dla innych osób na naszej Stronie w ciągu 30 dni.

5.      Pliki cookie i inne technologie internetowe

Informacje gromadzimy z wykorzystaniem plików cookie i innych podobnych technologii (takich jak sygnalizatory web beacon). Pliki cookie to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów, automatycznie umieszczane w pamięci komputera lub urządzenia mobilnego podczas odwiedzania witryny. Są one przechowywane przez przeglądarkę internetową. Zawierają podstawowe informacje na temat korzystania przez Państwa z Internetu. Państwa przeglądarka przesyła pliki cookie do naszej Strony przy każdej kolejnej wizycie, umożliwiając rozpoznanie Państwa komputera lub urządzenia mobilnego oraz spersonalizowanie i poprawienie Państwa komfortu przeglądania.

Więcej szczegółów na temat plików cookie i podobnych technologii (takich jak sygnalizatory web beacon), których używamy, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej korzystania z plików cookie.

Więcej informacji ogólnych na temat plików cookie, w tym, jak sprawdzić, jakie pliki cookie są zainstalowane na Państwa urządzeniu (telefonie komórkowym) oraz jak nimi zarządzać i jak je usuwać, można znaleźć między innymi na stronach www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.com/pl/.

6.      Państwa prawa

Podane dane można sprawdzać, uzupełniać i aktualizować, korzystając z sekcji „Ustawienia” konta. Mogą też Państwo zamknąć swoje konto Tripadvisor, kontaktując się z nami we wskazany poniżej sposób.

Jeśli zdecydują się Państwo zamknąć konto, wyłączymy je i usuniemy Państwa dane osobowe. Przypominamy, że po zamknięciu konta nie będą Państwo już mogli logować się ani uzyskiwać dostępu do swoich danych osobowych. W dowolnym momencie będą Państwo jednak mogli otworzyć nowe konto.

Członkom możemy zaoferować możliwość zapisywania informacji związanych z metodą i wyborem płatności na naszej Stronie. Jeśli zapiszą Państwo na stronie Tripadvisor dane dotyczące realizowanej płatności, będą Państwo mogli dodawać, usuwać i modyfikować te dane w ustawieniach konta w dowolnym momencie.

Swoje preferencje marketingowe mogą Państwo zmienić w każdej chwili, gdy Państwa konto jest otwarte, poprzez stronę subskrypcji na swoim koncie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo do uzyskiwania dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Więcej szczegółów i informacji na temat tego, jak i kiedy mogą Państwo korzystać z przysługujących Państwu praw, można znaleźć poniżej. Na Państwa prośbę odpowiadamy w ciągu jednego miesiąca, ale mamy prawo do wydłużenia tego terminu o dwa miesiące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych. Pozwala ono na otrzymanie kopii Państwa danych osobowych, które przechowujemy, oraz do sprawdzania, czy przetwarzamy te dane zgodnie z prawem. 
   
 • Prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niezgodne ze stanem faktycznym. Mogą Państwo uzupełnić swoje wszelkie niekompletne dane osobowe, którymi dysponujemy, uwzględniając cele ich przetwarzania.
   
 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji:
   
  • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je gromadzimy bądź przetwarzamy;
    
  • wycofają Państwo swoją zgodę, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody i nie istnieje żadna inna podstawa prawna;
    
  • sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych, a my nie mamy nadrzędnej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
    
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
    
  • Państwa dane muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego.
    
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zastosujemy się do Państwa prośby, o ile nie będziemy mieć nadrzędnego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych ani nie będziemy musieli kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wniesienia pozwu prawnego, jego wykonania lub obrony.
   
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji:
  • zakwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
    
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo będą sprzeciwiać się usunięciu swoich danych osobowych i żądać ograniczenia ich przetwarzania;
    
  • nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych do przetwarzania, ale Państwa dane osobowe będą potrzebne do dochodzenia roszczeń prawnych;
    
  • sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych przez okres, w którym musimy zweryfikować nadrzędne i uzasadnione podstawy.
 • Prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo poprosić nas o otrzymanie danych osobowych, które Państwa dotyczą. O ile jest to wykonalne, mogą Państwo również zażądać od nas przesłania tych danych firmie zewnętrznej. Mają Państwo takie prawo tylko wobec danych osobowych, które nam Państwo podali, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy między Państwem a nami i w sposób zautomatyzowany.

Mogą Państwo korzystać z wielu przysługujących Państwu praw za pośrednictwem sekcji danych osobowych na swoim koncie. W celu skorzystania z pozostałych praw mogą Państwo kliknąć tutaj i złożyć wniosek.

Nie będą Państwo musieli ponosić opłat za dostęp do swoich danych osobowych (ani za korzystanie z innych praw opisanych w niniejszej Polityce prywatności). Możemy jednak pobierać uzasadnioną opłatę, jeśli Państwa żądanie będzie wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne.

W celu potwierdzenia tożsamości i zapewnienia prawa dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z innych praw) może zaistnieć konieczność zwrócenia się do Państwa z prośbą o podanie określonych danych. Jest to środek bezpieczeństwa gwarantujący, że Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Aby przyspieszyć naszą odpowiedź, możemy również kontaktować się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji związanych z Państwa zapytaniem.

7.      Jak chronimy Państwa dane osobowe

Zależy nam, aby czuli się Państwo pewnie, korzystając ze strony Tripadvisor, dlatego zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, które gromadzimy, jest dla nas bardzo ważne. Chociaż żadna witryna nie może zagwarantować idealnego bezpieczeństwa, wdrożyliśmy i stosujemy odpowiednie fizyczne, administracyjne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych udostępnianych nam przez Państwa przed nieupoważnionym lub nielegalnym dostępem do nich, wykorzystaniem ich oraz ujawnieniem, a także przed ich przypadkową utratą, uszkodzeniem, modyfikacją bądź zniszczeniem.

Na przykład dostęp do danych osobowych mają wyłącznie nasi uprawnieni pracownicy, a ponadto mogą oni wykorzystywać te dane wyłącznie w dozwolonych celach biznesowych. Co więcej, stosujemy szyfrowanie Państwa danych osobowych podczas przesyłania ich pomiędzy Państwa systemem a naszym oraz stronami, którym udostępniamy dane. Stosujemy zapory oraz systemy IDP (systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom) w celu uniemożliwienia nieupoważnionym osobom dostępu do Państwa danych.

8.      Informacje dotyczące małoletnich

Strona Tripadvisor jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, jednak nie oferuje usług przeznaczonych dla małoletnich. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych małoletnich. Jeśli osoba, o której wiemy, że nie ukończyła 13 lat, prześle nam dane osobowe, usuniemy je lub zniszczymy możliwie jak najszybciej.

9.      Łącza zewnętrzne

Na naszej Stronie mogą znajdować się łącza do witryn, wtyczki i aplikacje firm zewnętrznych. Jeśli będą Państwo odwiedzać inne witryny za pomocą łączy zamieszczonych na naszej Stronie, operatorzy tych stron mogą gromadzić lub udostępniać informacje na Państwa temat. Informacje te będą wykorzystywane przez te firmy zgodnie z ich polityką prywatności, która może być inna niż nasza Polityka prywatności. Nie kontrolujemy tych witryn firm zewnętrznych i zalecamy zapoznanie się z opublikowanymi na nich warunkami polityki prywatności, aby zorientować się w stosowanych procedurach gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych.

10.    Międzynarodowe przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tam przesyłane w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Przechowując lub przekazując Państwa dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, podejmujemy następujące środki ostrożności w celu zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych.

Przechowywanie lub przekazywanie Państwa danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewnia podobny poziom ochrony przez wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń. Dane osobowe są przekazywane:

 • do kraju uznanego przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony lub
 • do kraju, który nie zapewnia odpowiedniej ochrony, ale którego transfer regulują standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej lub wdrożone inne stosowne rozwiązania w zakresie transferów transgranicznych gwarantujące odpowiednią ochronę.

Korzystanie z naszych usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie Państwa danych osobowych do naszych oddziałów oraz firm zewnętrznych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

11.    Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Firma Tripadvisor może od czasu do czasu zmieniać lub modyfikować niniejszą Politykę prywatności. Data zaktualizowania treści niniejszej Polityki prywatności zostanie umieszczona na pierwszej stronie niniejszej Polityki prywatności, a aktualna treść wejdzie w życie po jej opublikowaniu. O istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności poinformujemy naszych członków, wysyłając wiadomość na podany nam adres e-mail albo umieszczając informację na naszej Stronie. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z niniejszą Polityką prywatności, aby wiedzieć, czy została opublikowana nowsza wersja dokumentu.

12.    Jak można się z nami skontaktować

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych, prosimy kliknąć tutaj. Przysługuje Państwu także prawo do złożenia organowi nadzorczemu skargi dotyczącej sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Będziemy jednak wdzięczni za umożliwienie nam zajęcia się Państwa zastrzeżeniami, zanim zwrócą się Państwo do organu nadzoru, dlatego przede wszystkim prosimy o kontakt z nami.

Nasze pełne dane kontaktowe:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Attn: Privacy Officer / Legal Department
E-mail: privacy@Tripadvisor.com

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych wyznaczyliśmy swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej. Dane kontaktowe naszego przedstawiciela:

Tripadvisor Limited
7 Soho Square
London
W1D 3QB
United Kingdom
Attn: Privacy Officer
E-mail: privacy@Tripadvisor.com

Rola Tripadvisor Limited w tym zakresie ogranicza się wyłącznie do bycia osobą kontaktową odnośnie do pytań dotyczących ochrony danych ze strony obywateli UE i organów nadzoru nad ochroną danych osobowych.  Aby nie dopuścić do jakichkolwiek wątpliwości, Tripadvisor Limited nie może w imieniu TripAdvisor LLC prowadzić innych działań komunikacyjnych ani prawnych.

Nagrywanie i monitorowanie połączeń

Należy pamiętać, że rozmowy do i z firmy Tripadvisor mogą być nagrywane. Nagrania rozmów mogą być przez nas wykorzystywane do monitorowania obsługi klienta pod kątem jakości lub zgodności z przepisami, sprawdzania rzetelności podawanych nam informacji, zapobiegania nadużyciom finansowym lub szkolenia naszych pracowników. Będziemy je przechowywać tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do wykonania tych czynności, a następnie usuwać. Wszelkie dane osobowe uzyskane od Państwa w trakcie takiej rozmowy będą traktowane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

©2018 TripAdvisor LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone