Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Centrum multimedialne

Newsroom

Licencje na urządzenia przenośne

Oświadczenie:

W niektórych elementach oprogramowania firmy Tripadvisor dla urządzeń przenośnych mogą być wykorzystywane materiały chronione prawami autorskimi, o czym firma Tripadvisor niniejszym informuje zgodnie z warunkami poniższych licencji.

Licencje dotyczące systemu iOS

Licencja na oprogramowanie IGListKit:

Licencja BSD

Do oprogramowania IGListKit

Copyright (c) 2016, Facebook, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i wykorzystanie w postaci źródłowej oraz binarnej, bez modyfikacji oraz po ich wprowadzeniu, są dozwolone pod poniższymi warunkami: Rozpowszechniana kopia kodu źródłowego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności. Rozpowszechniana kopia w postaci kodu binarnego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności. Informacje te powinny być umieszczone w dokumentacji i (lub) w dołączonych materiałach. Zabrania się wykorzystywania nazwy firmy Facebook, a także nazwisk jej pracowników w celu promowania produktów, w których wykorzystano niniejsze oprogramowanie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WYMIERNE, RETORSYJNE ANI NASTĘPCZE (WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU NABYCIA RZECZONYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH, UTRATY DANYCH BĄDŹ ZYSKÓW, A TAKŻE PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ICH POWSTANIA I PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI, NP. UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ CZY TEŻ DELIKTOWEJ (WLICZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WIEDZY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA WSPOMNIANYCH SZKÓD.

Zasady korzystania

Licencja Alamofire:

Copyright (c) 2014–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Każda osoba nabywająca kopię tego oprogramowania i dostarczonych wraz z nim plików z dokumentacją (zbiorczo określanych terminem „Oprogramowanie”) otrzymuje niniejszym bezpłatnie pozwolenie na sprzedaż Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym tych dotyczących prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i (lub) sprzedaży kopii Oprogramowania, a także na zezwalanie osobom, które otrzymują Oprogramowanie, na to samo zgodnie z poniższymi warunkami:

Powyższa nota o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie są dodawane do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTORZY ORAZ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, SZKÓD ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO BĄDŹ INNYMI DZIAŁANIAMI Z NIM ZWIĄZANYMI.

Zasady korzystania

Licencja PromiseKit:

Copyright 2016, Max Howell; mxcl@me.com

Każda osoba nabywająca kopię tego oprogramowania i dostarczonych wraz z nim plików z dokumentacją (zbiorczo określanych terminem „Oprogramowanie”) otrzymuje niniejszym bezpłatnie pozwolenie na sprzedaż Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym tych dotyczących prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i (lub) sprzedaży kopii Oprogramowania, a także na zezwalanie osobom, które otrzymują Oprogramowanie, na to samo zgodnie z poniższymi warunkami:

Powyższa nota o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie są dodawane do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTORZY ORAZ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, SZKÓD ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO BĄDŹ INNYMI DZIAŁANIAMI Z NIM ZWIĄZANYMI.

Zasady korzystania

Licencja MCSegmented Control:

Copyright (c) 2011, MCSegmented Control i Matteo Caldari
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i wykorzystanie w postaci źródłowej oraz binarnej, bez modyfikacji oraz po ich wprowadzeniu, są dozwolone pod poniższymi warunkami:

 • Rozpowszechniana kopia kodu źródłowego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności.
 • Rozpowszechniana kopia w postaci kodu binarnego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności. Informacje te powinny być umieszczone w dokumentacji i (lub) w dołączonych materiałach.
 • Zabrania się wykorzystywania nazwy firmy MCSegmented Control i Matteo Caldari, a także nazwisk jej pracowników w celu promowania produktów, w których wykorzystano niniejsze oprogramowanie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WYMIERNE, RETORSYJNE ANI NASTĘPCZE (WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU NABYCIA RZECZONYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH, UTRATY DANYCH BĄDŹ ZYSKÓW, A TAKŻE PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ICH POWSTANIA I PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI, NP. UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ CZY TEŻ DELIKTOWEJ (WLICZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WIEDZY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA WSPOMNIANYCH SZKÓD.

Licencja ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

Każda osoba nabywająca kopię tego oprogramowania i dostarczonych wraz z nim plików z dokumentacją (zbiorczo określanych terminem „Oprogramowanie”) otrzymuje niniejszym bezpłatnie pozwolenie na sprzedaż Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym tych dotyczących prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i (lub) sprzedaży kopii Oprogramowania, a także na zezwalanie osobom, które otrzymują Oprogramowanie, na to samo zgodnie z poniższymi warunkami:

Powyższa nota o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie są dodawane do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTORZY ORAZ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, SZKÓD ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO BĄDŹ INNYMI DZIAŁANIAMI Z NIM ZWIĄZANYMI.

Zasady korzystania

Licencja na oprogramowanie SSZipArchive jest zgodna z licencją MIT. Dołączona jest również lekko zmodyfikowana wersja oprogramowania Minizip 1.1 na licencji Zlib.

Licencja Appirater

Copyright (c) 2014 Arash Payan

Każda osoba nabywająca kopię tego oprogramowania i dostarczonych wraz z nim plików z dokumentacją (zbiorczo określanych terminem „Oprogramowanie”) otrzymuje niniejszym bezpłatnie pozwolenie na sprzedaż Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym tych dotyczących prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i (lub) sprzedaży kopii Oprogramowania, a także na zezwalanie osobom, które otrzymują Oprogramowanie, na to samo zgodnie z poniższymi warunkami:

Powyższa nota o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie są dodawane do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTORZY ORAZ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, SZKÓD ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO BĄDŹ INNYMI DZIAŁANIAMI Z NIM ZWIĄZANYMI.

Dodatkowe informacje licencyjne

Licencja RestKit

Copyright 2009–2012, The RestKit Project

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja CocoaLumberjack

Copyright (c) 2010–2015, Deusty, LLC

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i wykorzystanie tego oprogramowania w postaci źródłowej oraz binarnej, bez modyfikacji oraz po ich wprowadzeniu, są dozwolone pod poniższymi warunkami:

 • Rozpowszechniana kopia kodu źródłowego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności.
 • Zabrania się wykorzystywania nazwy firmy Deusty, a także nazwisk jej pracowników w celu promowania produktów, w których wykorzystano niniejsze oprogramowanie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Deusty, LLC.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WYMIERNE, RETORSYJNE ANI NASTĘPCZE, (WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU NABYCIA RZECZONYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH, UTRATY DANYCH BĄDŹ ZYSKÓW, A TAKŻE PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ICH POWSTANIA I PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI, NP. UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ CZY TEŻ DELIKTOWEJ (WLICZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WIEDZY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA WSPOMNIANYCH SZKÓD.

Zasady korzystania

Licencja SOCKit

Copyright 2011–2014, NimbusKit

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja MagicalRecord

Copyright (c) 2010–2015, Magical Panda Software, LLC

Każda osoba nabywająca kopię tego oprogramowania i dostarczonych wraz z nim plików z dokumentacją (zbiorczo określanych terminem „Oprogramowanie”) otrzymuje niniejszym bezpłatnie pozwolenie na sprzedaż Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym tych dotyczących prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i (lub) sprzedaży kopii Oprogramowania, a także na zezwalanie osobom, które otrzymują Oprogramowanie, na to samo zgodnie z poniższymi warunkami:

Powyższa nota o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie są dodawane do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

Niniejsza licencja oprogramowania jest zgodna ze standardową licencją MIT License.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTORZY ORAZ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, SZKÓD ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO BĄDŹ INNYMI DZIAŁANIAMI Z NIM ZWIĄZANYMI.

Zasady korzystania

Licencja Masonry

Copyright (c) 2011–2012 Masonry Team — https://github.com/SnapKit/Masonry

Każda osoba nabywająca kopię tego oprogramowania i dostarczonych wraz z nim plików z dokumentacją (zbiorczo określanych terminem „Oprogramowanie”) otrzymuje niniejszym bezpłatnie pozwolenie na sprzedaż Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym tych dotyczących prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i (lub) sprzedaży kopii Oprogramowania, a także na zezwalanie osobom, które otrzymują Oprogramowanie, na to samo zgodnie z poniższymi warunkami:

Powyższa nota o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie są dodawane do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTORZY ORAZ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, SZKÓD ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO BĄDŹ INNYMI DZIAŁANIAMI Z NIM ZWIĄZANYMI.

Zasady korzystania

Licencja card.io

Copyright (c) 2013–2016 PayPal Holdings, Inc.

Każda osoba nabywająca kopię tego oprogramowania i dostarczonych wraz z nim plików z dokumentacją (zbiorczo określanych terminem „Oprogramowanie”) otrzymuje niniejszym bezpłatnie pozwolenie na sprzedaż Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym tych dotyczących prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i (lub) sprzedaży kopii Oprogramowania, a także na zezwalanie osobom, które otrzymują Oprogramowanie, na to samo zgodnie z poniższymi warunkami:

Powyższa nota o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie są dodawane do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTORZY ORAZ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, SZKÓD ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO BĄDŹ INNYMI DZIAŁANIAMI Z NIM ZWIĄZANYMI.

Zasady korzystania

Licencja uidevice-extension

Bibliotek card.io zawiera kod źródłowy pochodzący z biblioteki uidevice-extension Eriki Sadun

Copyright (c) 2012, Erica Sadun. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i wykorzystanie w postaci źródłowej oraz binarnej, bez modyfikacji oraz po ich wprowadzeniu, są dozwolone pod poniższymi warunkami:

 • Rozpowszechniana kopia kodu źródłowego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności.
 • Rozpowszechniana kopia w postaci kodu binarnego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności. Informacje te powinny być umieszczone w dokumentacji i (lub) w dołączonych materiałach.
 • NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WYMIERNE, RETORSYJNE ANI NASTĘPCZE (WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU NABYCIA RZECZONYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH, UTRATY DANYCH BĄDŹ ZYSKÓW, A TAKŻE PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ICH POWSTANIA I PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI, NP. UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ CZY TEŻ DELIKTOWEJ (WLICZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WIEDZY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA WSPOMNIANYCH SZKÓD.

Źródło tej biblioteki jest dostępne tutaj: https://github.com/erica/uidevice-extension

Licencja Eigen

Na podstawie licencji Mozilla Public License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”). Kopię licencji MPL 2.0 można pobrać ze strony http://www.mozilla.org/MPL/2.0

Kopia kodu źródłowego jest dostępna na stronie https://bitbucket.org/eigen/eigen/ lub http://eigen.tuxfamily.org/

Zasady korzystania

Licencja OpenCV

Copyright (C) 2000–2016, Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright (C) 2009–2011, Willow Garage Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright (C) 2009–2016, NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright (C) 2010–2013, Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright (C) 2015–2016, OpenCV Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright (C) 2015–2016, Itseez Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i wykorzystanie w postaci źródłowej oraz binarnej, bez modyfikacji oraz po ich wprowadzeniu, są dozwolone pod poniższymi warunkami:

 • Rozpowszechniana kopia kodu źródłowego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności.
 • Rozpowszechniana kopia w postaci kodu binarnego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności. Informacje te powinny być umieszczone w dokumentacji i (lub) w dołączonych materiałach.
 • Zabrania się wykorzystywania nazwy firmy Facebook, a także nazwisk jej pracowników w celu promowania produktów, w których wykorzystano niniejsze oprogramowanie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.

Niniejsze oprogramowanie jest przez właścicieli praw autorskich i inne podmioty biorące udział w opracowywaniu programu dostarczane w stanie takim, w jakim jest, bez umownej czy dorozumianej gwarancji, wliczając w to między innymi dorozumianą gwarancję wartości handlowej i przydatności do określonego celu. Właściciel praw autorskich ani inne podmioty biorące udział w opracowywaniu programu nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wymierne, retorsyjne ani następcze (wliczając w to między innymi szkody z tytułu nabycia rzeczonych towarów lub usług, utraty możliwości korzystania z nich, utraty danych bądź zysków, a także przerw w prowadzeniu działalności), niezależnie od przyczyny ich powstania i podstawy odpowiedzialności, np. umownej, obiektywnej czy też deliktowej (wliczając w to zaniedbanie), w związku z wykorzystaniem niniejszego oprogramowania, nawet w przypadku wiedzy na temat możliwości wystąpienia wspomnianych szkód.

Zasady korzystania

Licencja Kahuna

Tekst i szata graficzna są objęte prawami autorskimi (c) 2012–2014 Kahuna, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zasady korzystania

Licencja FMDB

Copyright (c) 2008–2014 Flying Meat Inc.

Każda osoba nabywająca kopię tego oprogramowania i dostarczonych wraz z nim plików z dokumentacją (zbiorczo określanych terminem „Oprogramowanie”) otrzymuje niniejszym bezpłatnie pozwolenie na sprzedaż Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym tych dotyczących prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i (lub) sprzedaży kopii Oprogramowania, a także na zezwalanie osobom, które otrzymują Oprogramowanie, na to samo zgodnie z poniższymi warunkami:

Powyższa nota o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie są dodawane do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTORZY ORAZ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, SZKÓD ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO BĄDŹ INNYMI DZIAŁANIAMI Z NIM ZWIĄZANYMI.

Zasady korzystania

Licencja MBProgressHUD

Copyright (c) 2009–2015 Matej Bukovinski

Każda osoba nabywająca kopię tego oprogramowania i dostarczonych wraz z nim plików z dokumentacją (zbiorczo określanych terminem „Oprogramowanie”) otrzymuje niniejszym bezpłatnie pozwolenie na sprzedaż Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym tych dotyczących prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i (lub) sprzedaży kopii Oprogramowania, a także na zezwalanie osobom, które otrzymują Oprogramowanie, na to samo zgodnie z poniższymi warunkami:

Powyższa nota o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie są dodawane do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTORZY ORAZ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, SZKÓD ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO BĄDŹ INNYMI DZIAŁANIAMI Z NIM ZWIĄZANYMI.

Zasady korzystania

Licencja BlocksKit

Copyright (c) 2011–2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers i współtwórcy BlocksKit

Każda osoba nabywająca kopię tego oprogramowania i dostarczonych wraz z nim plików z dokumentacją (zbiorczo określanych terminem „Oprogramowanie”) otrzymuje niniejszym bezpłatnie pozwolenie na sprzedaż Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym tych dotyczących prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i (lub) sprzedaży kopii Oprogramowania, a także na zezwalanie osobom, które otrzymują Oprogramowanie, na to samo zgodnie z poniższymi warunkami:

Powyższa nota o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie są dodawane do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTORZY ORAZ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, SZKÓD ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO BĄDŹ INNYMI DZIAŁANIAMI Z NIM ZWIĄZANYMI.

Zasady korzystania

Licencja pop — BSD

Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i wykorzystanie w postaci źródłowej oraz binarnej, bez modyfikacji oraz po ich wprowadzeniu, są dozwolone pod poniższymi warunkami:

 • Rozpowszechniana kopia kodu źródłowego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności.
 • Rozpowszechniana kopia w postaci kodu binarnego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności. Informacje te powinny być umieszczone w dokumentacji i (lub) w dołączonych materiałach.
 • Zabrania się wykorzystywania nazwy firmy Facebook, a także nazwisk jej pracowników w celu promowania produktów, w których wykorzystano niniejsze oprogramowanie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WYMIERNE, RETORSYJNE ANI NASTĘPCZE (WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU NABYCIA RZECZONYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH, UTRATY DANYCH BĄDŹ ZYSKÓW, A TAKŻE PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ICH POWSTANIA I PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI, NP. UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ CZY TEŻ DELIKTOWEJ (WLICZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WIEDZY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA WSPOMNIANYCH SZKÓD.

Zasady korzystania

Licencja Bolts

Licencja BSD

Do oprogramowania Bolts

Copyright (c) 2013–obecnie, Facebook, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i wykorzystanie w postaci źródłowej oraz binarnej, bez modyfikacji oraz po ich wprowadzeniu, są dozwolone pod poniższymi warunkami:

 • Rozpowszechniana kopia kodu źródłowego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności.
 • Rozpowszechniana kopia w postaci kodu binarnego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności. Informacje te powinny być umieszczone w dokumentacji i (lub) w dołączonych materiałach.
 • Zabrania się wykorzystywania nazwy firmy Facebook, a także nazwisk jej pracowników w celu promowania produktów, w których wykorzystano niniejsze oprogramowanie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WYMIERNE, RETORSYJNE ANI NASTĘPCZE (WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU NABYCIA RZECZONYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH, UTRATY DANYCH BĄDŹ ZYSKÓW, A TAKŻE PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ICH POWSTANIA I PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI, NP. UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ CZY TEŻ DELIKTOWEJ (WLICZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WIEDZY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA WSPOMNIANYCH SZKÓD.

Zasady korzystania

Licencja SFHFKeychainUtils

Utworzona przez Buzza Andersena w dniu 20.10.2008 i częściowo oparta na kodzie należącym do Jonathana Wighta, Jona Crosby'ego i Mike'a Malone'a. Copyright 2008, Sci-Fi Hi-Fi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Każda osoba nabywająca kopię tego oprogramowania i dostarczonych wraz z nim plików z dokumentacją (zbiorczo określanych terminem „Oprogramowanie”) otrzymuje niniejszym bezpłatnie pozwolenie na sprzedaż Oprogramowania bez żadnych ograniczeń, w tym tych dotyczących prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i (lub) sprzedaży kopii Oprogramowania, a także na zezwalanie osobom, które otrzymują Oprogramowanie, na to samo zgodnie z poniższymi warunkami:

Powyższa nota o prawach autorskich i niniejsze pozwolenie są dodawane do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTORZY ORAZ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, SZKÓD ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO BĄDŹ INNYMI DZIAŁANIAMI Z NIM ZWIĄZANYMI.

Dodatkowe informacje licencyjne

Licencja JSON:

Copyright (c) 2007–2011, Stig Brautaset
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i wykorzystanie w postaci źródłowej oraz binarnej, bez modyfikacji oraz po ich wprowadzeniu, są dozwolone pod poniższymi warunkami:

 • Rozpowszechniana kopia kodu źródłowego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności.
 • Rozpowszechniana kopia w postaci kodu binarnego musi zawierać informacje o wyżej wspomnianych prawach autorskich, a także niniejszą listę warunków oraz umieszczoną poniżej informację o wyłączeniu odpowiedzialności. Informacje te powinny być umieszczone w dokumentacji i (lub) w dołączonych materiałach.
 • Zabrania się wykorzystywania nazwy firmy Stig Brautaset, a także nazwisk jej pracowników w celu promowania produktów, w których wykorzystano niniejsze oprogramowanie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PROGRAMU NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WYMIERNE, RETORSYJNE ANI NASTĘPCZE (WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU NABYCIA RZECZONYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH, UTRATY DANYCH BĄDŹ ZYSKÓW, A TAKŻE PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ICH POWSTANIA I PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI, NP. UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ CZY TEŻ DELIKTOWEJ (WLICZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WIEDZY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA WSPOMNIANYCH SZKÓD.


 

Licencje dotyczące systemu Android

Licencja Epoxy:

Copyright 2016, Airbnb, Inc.

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja OkHttp

Copyright 2016, Square, Inc.

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja Retrofit

Copyright 2013, Square, Inc.

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja StickyGridHeaders

Copyright (c) 2013, Tonic Artos

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja Dagger

Copyright 2013, Square, Inc.

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja Signpost

Copyright (c) 2009, Matthias Kaeppler

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Dodatkowe informacje licencyjne

Licencja Apache commons-logging

Copyright 2003–2014, Apache Software Foundation

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez organizację Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja Apache xmlrpc

Copyright, Apache Software Foundation

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez organizację Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja Apache ws-commons-util

Copyright 2003, 2005, Apache Software Foundation

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją.

Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja Apache http-mime

Copyright, Apache Software Foundation

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez organizację Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja RxJava

Copyright (c) 2016–obecnie, współtwórcy RxJava.

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja Android Open Source Project:

Copyright (c) 2005–2008, Google Inc. Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Licencja ormlite

Niniejszym udzielane jest pozwolenie na używanie, kopiowanie, modyfikowanie i (lub) rozpowszechnianie tego oprogramowania, bezpłatnie lub za opłatą oraz w dowolnym celu, pod warunkiem że to pozwolenie zostanie dołączone do każdej kopii oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, A JEGO AUTOR NIE UDZIELA NA NIE ŻADNEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTOR NIE PONOSI W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYMIERNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE I NASTĘPCZE, A TAKŻE ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKŁE Z UTRATY PRZYCHODU, DANYCH CZY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA MAJĄCE ZWIĄZEK Z ZANIEDBANIEM LUB INNYM DZIAŁANIEM DELIKTOWYM ZWIĄZANYM LUB POWIĄZANYM Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA BĄDŹ Z JEGO WYDAJNOŚCIĄ.

Z autorem można się skontaktować za pośrednictwem strony http://ormlite.com/

Zasady korzystania

Licencja UrlImageViewHelper

Copyright 2012, Koushik Dutta

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja Google-GSON:

Copyright (c) 2008–2009, Google Inc.

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Zasady korzystania

Licencja Joda-Time

Ten produkt został opracowany przez Joda.org (http://www.joda.org/).

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania


 

Licencje wieloplatformowe

Google Mobile Ads SDK do użytku z licencją iOS i Android

Copyright (c) 2015, Google Inc.

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Zasady korzystania

Google App Indexing SDK do użytku z licencją iOS i Android

Copyright (c) 2015, Google Inc.

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Zasady korzystania

Licencja Distimo

Copyright (c) 2012, Distimo. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na podstawie licencji Apache License w wersji 2.0 (zwanej dalej „Licencją”) korzystanie z tego pliku jest dozwolone jedynie zgodnie z Licencją. Kopię licencji można pobrać ze strony http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji jest udostępniane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI GWARANCJI, zarówno umownej, jak i dorozumianej, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa bądź zostało to inaczej ustalone na piśmie. Aby się zapoznać z konkretnymi ograniczeniami i pozwoleniami, należy przeczytać Licencję.

Zasady korzystania

Licencja Facebook iOS i Android SDK

Copyright (c) 2014–obecnie, Facebook, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszym udzielana jest niewyłączna, obowiązująca na całym świecie, wolna od opłat licencyjnych licencja na korzystanie, kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie niniejszego oprogramowania w postaci źródłowej oraz binarnej w celu korzystania z niego w połączeniu z usługami sieciowymi i interfejsami API firmy Facebook.

Tak jak w przypadku każdego oprogramowania zintegrowanego z platformą Facebook korzystanie z niniejszego oprogramowania podlega zasadom tworzenia aplikacji na platformie Facebook [http://developers.facebook.com/policy/]. Niniejsza nota o prawach autorskich jest dodawana do wszystkich kopii lub istotnych części oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ UMOWNEJ CZY DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WLICZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AUTORZY ORAZ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, SZKÓD ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO BĄDŹ INNYMI DZIAŁANIAMI Z NIM ZWIĄZANYMI.

Zasady korzystania: iOSAndroid

Licencja Skobbler

Copyright 2014, Telenav, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mapy renderuje firma Scout — http://developer.skobbler.com

Dane źródłowe map: Copyright, współtwórcy OpenStreetMaps http://www.openstreetmap.org/copyright

Cyfrowe dane wysokościowe: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia i Wikitravel działają na licencji dostępnej na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Copyright, Google breakpad (szczegóły w prawach autorskich)

Czcionki: (c) Bitstream (szczegóły w prawach autorskich), (c) Architects Daughter (szczegóły w prawach autorskich), (c) Roboto (szczegóły w prawach autorskich) i (c) Open Sans (szczegóły w prawach autorskich)

DODATKOWE ZASADY DOTYCZĄCE APLIKACJI WINDOWS PHONE FIRMY TRIPADVISOR NA URZĄDZENIACH FIRMY NOKIA:

WYŁĄCZENIA GWARANCJI. LICENCJONOWANA APLIKACJA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. UŻYTKOWNIK PRZEJMUJE NA SIEBIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NIEJ. FIRMA TRIPADVISOR, W IMIENIU SWOIM I FIRMY NOKIA, MICROSOFT, WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI SIECI BEZPRZEWODOWYCH, ZA POŚREDNICTWEM KTÓRYCH UDOSTĘPNIANA JEST APLIKACJA, A TAKŻE KAŻDEJ ZE SWOJEJ I ICH SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH ORAZ DOSTAWCÓW (ZBIORCZO OKREŚLANYCH JAKO „DYSTRYBUTORZY”), OŚWIADCZA, ŻE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI UMOWNYCH, ANI NIE STAWIA ŻADNYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH APLIKACJI. ZGODNIE Z LOKALNIE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM MOGĄ PAŃSTWO MIEĆ DODATKOWE PRAWA, NA KTÓRE NIE MA WPŁYWU NINIEJSZA UMOWA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE DYSTRYBUTORZY NIE STAWIAJĄ ŻADNYCH WARUNKÓW ANI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO ANI GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI PRAW.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZADOŚĆUCZYNIENIA I SZKÓD. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻLIWE JEST DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA OD FIRMY MICROSOFT, POD WARUNKIEM ŻE SZKODY MAJĄ CHARAKTER BEZPOŚREDNI, A ICH KWOTA NIE PRZEKRACZA CENY APLIKACJI. UŻYTKOWNIK DEKLARUJE, ŻE NIE BĘDZIE DOCHODZIŁ OD ŻADNEGO Z DYSTRYBUTORÓW ODSZKODOWANIA ANI ZADOŚĆUCZYNIENIA Z TYTUŁU INNYCH SZKÓD, W TYM NASTĘPCZYCH, POŚREDNICH I UBOCZNYCH, A TAKŻE UTRATY PRZYCHODÓW

Źródła:

Mapy

© 2014, Telenav, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Mapy renderuje firma Scout — http://developer.scout.me
Dane źródłowe map: © współtwórcy OpenStreetMaps http://www.openstreetmap.org/copyright

Cyfrowe dane wysokościowe

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia i Wikitravel

Wikipedia i Wikitravel działają na licencji dostępnej na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google breakpad

© Google breakpad (szczegóły w prawach autorskich)

Czcionka Bitstream

© Bitstream (szczegóły w prawach autorskich)

Czcionka Architects Daughter

© Architects Daughter (szczegóły w prawach autorskich)

Czcionka Open Sans

© Open Sans (szczegóły w prawach autorskich)