Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Media Center

Newsroom

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

Laatst bijgewerkt: 30 juni 2022

Wij weten dat u uw persoonsgegevens met ons deelt op basis van vertrouwen. Wij nemen dit serieus en zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. Lees deze Verklaring aandachtig door. Hierin leest u meer over onze privacypraktijken.

Wij bieden een online dienst die gebruikers tips geeft voor de mooiste reisbestemmingen en het plannen van reizen, inclusief tips voor hotels, vakantiewoningen en andere accommodaties, attracties en ervaringen, restaurants, vluchten, cruises, reisgidsen en nog veel meer. In deze Verklaring worden zij hierna gezamenlijk aangeduid als onze Diensten.

Onze Diensten zijn in eigendom van en worden aangeboden door TripAdvisor LLC. Wanneer u via een computer, mobiele telefoon, tablet of soortgelijk apparaat (deze worden allen hierna aangeduid als een 'Apparaat') onze websites en de bijbehorende applicaties bezoekt, gaat u akkoord met de hieronder beschreven praktijken.

Als internationaal bedrijf zijn we actief in een aantal landen en gebieden waar andere wetten en gebruiken gelden. Deze Verklaring bevat algemene informatie over onze privacypraktijken. Als u uw woonplaats selecteert in de links onderaan deze Verklaring, dan kunt u de informatie bekijken die voor uw land geldt.

 

 
Verzamelde gegevens

Wanneer u onze Diensten gebruikt of toegang daartoe heeft, verzamelen wij gegevens van en over u om u een persoonlijkere ervaring te bieden die beter op uw voorkeuren is afgestemd. Sommige gegevens verzamelen we automatisch. Andere gegevens verzamelen we uit verschillende bronnen, waaronder die van gelieerde ondernemingen, zakenpartners en andere onafhankelijke derden. Wanneer u onze Diensten gebruikt doordat u op een link van een website van derden heeft geklikt of wanneer u via onze Diensten websites van derden bezoekt, dan kunnen deze websites van derden gegevens met ons delen over uw gebruik van hun diensten. De gegevens die worden verzameld, kunnen bestaan uit:

 • Contactgegevens, waaronder naam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres
 • Facturatie- en of betaalgegevens (zoals uw creditcardnummer, naam van de kaarthouder, vervaldatum, veiligheidscode en factuuradres)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Foto's, beoordelingen, forum- en socialmediaberichten en video's die u met ons heeft gedeeld
 • Geolocatiegegevens
 • Apparaatgegevens, zoals wanneer u toegang tot onze Diensten heeft gehad en informatie over het gebruikte Apparaat (bijvoorbeeld IP-adres, gebruikte software of internetbrowser, taalkeuzes, unieke identificatiekenmerken van uw Apparaat en advertenties)
 • Online activiteit, zoals welke pagina's u heeft bezocht en welke inhoud en apps u heeft bekeken
 • Aankoophistorie
 • Informatie over uw reisplannen en voorkeuren

Wij kunnen ook informatie over andere reizigers verzamelen indien u deze heeft verstrekt, waaronder hun e-mailadres of andere aan de reis gerelateerde gegevens. Als u informatie met ons deelt over andere personen, moet u daarvoor hun toestemming hebben. U dient toestemming van anderen te verkrijgen indien u hun persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Naast de hierboven genoemde categorieën kunnen we ook gegevens over uw locatie verzamelen. Dit gebeurt alleen als u de privacyinstellingen van uw Apparaat zo heeft ingesteld dat dergelijke gegevens worden verzonden of bijvoorbeeld als u foto's heeft geüpload die met locatie-informatie getagd zijn. Wij kunnen uw locatiegegevens zelf gebruiken en/of uw locatie delen met derden. Wij verzamelen en delen locatiegegevens om relevante inhoud te tonen, om uw gebruik van onze Diensten te analyseren, om onze Diensten te verbeteren en om contextuele advertenties of aanbevelingen te tonen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw locatie gebruiken om u tijdens uw reis beoordelingen van hotels, restaurants of attracties in de buurt te tonen.

U kunt te allen tijde de privacyinstellingen van uw Apparaat wijzigen om het verzamelen en delen van locatiegegevens en/of de mogelijkheid om locatiegegevens aan foto's toe te voegen uit te schakelen. Het uitschakelen van de optie 'locatie delen' kan echter van invloed zijn op andere functies die wij bieden. Als u vragen heeft over de privacyinstellingen van uw Apparaat, dan raden we u aan om contact op te nemen met de fabrikant van uw Apparaat of met uw provider.

Zie onderstaande paragraaf Cookies voor meer informatie over het gebruik van cookies en andere technologieën die in deze paragraaf zijn beschreven en de keuzes die u daarin heeft.

Gebruik van gegevens

Wij streven ernaar om u relevante inhoud op onze Diensten aan te bieden en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van de landen waarin wij actief zijn na te leven. Wij gebruiken uw gegevens zodat wij u kunnen helpen om optimaal gebruik te maken van onze Diensten. We gebruiken ze bijvoorbeeld om:

 • uw account aan te maken en te beheren, en ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot en gebruik kunt maken van onze Diensten
 • uw boekingen te vereenvoudigen
 • onze Diensten te verbeteren en de interesse daarin te meten
 • u op de hoogte te brengen van bijzondere aanbiedingen en producten of diensten die bij ons, de aan ons gelieerde ondernemingen of onze partners beschikbaar zijn en die mogelijk interessant voor u zijn
 • met u te communiceren
 • communicatie tussen geregistreerde gebruikers en eigenaren/vertegenwoordigers van vermeldingen op onze Diensten mogelijk te maken
 • ervoor te zorgen dat wij uw beoordelingen, forumberichten, foto's, video's en andere inhoud kunnen plaatsen
 • uw ervaring te personaliseren en om de advertenties die op onze Diensten en het internet worden getoond aan uw voorkeuren aan te passen
 • uw interesses of voorkeuren vast te stellen
 • u een optimale ervaring te bieden en de gebruikers van onze Diensten te groeperen, bijvoorbeeld op basis van gebruik en demografie
 • u uit te nodigen voor een enquête of marktonderzoek
 • op uw vragen en opmerkingen te reageren
 • geschillen of problemen op te lossen
 • mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen.
 • toe te zien op de naleving van onze gebruiksvoorwaarden en mededelingenen zoals anders wordt vermeld op het moment dat de gegevens worden verzameld

Let op: sommige gegevens zijn vereist om u interessante aanbiedingen van ons, onze dochterondernemingen en onze partners te doen en u te laten profiteren van andere voordelen die voor geregistreerde gebruikers gelden. Zie onderstaande paragraaf Keuzes ten aanzien van gegevens voor meer informatie over uw keuzes voor het verzamelen en het gebruik van uw gegevens.

Delen van gegevens

Om sommige van onze Diensten te kunnen aanbieden, moeten wij in de volgende gevallen gegevens delen met derden, waaronder met onze bedrijvengroep:

 • Onze bedrijvengroep. We delen gegevens met bedrijven uit onze groep, zodat we u informatie kunnen verstrekken over producten en diensten, zowel reisgerelateerd als anderszins, die mogelijk interessant voor u zijn. Deze bedrijven en websites zullen deze Verklaring en alle toepasselijke wetgeving inzake het verzenden van reclame-uitingen naleven.
 • Leveranciers. Wij delen gegevens met bepaalde leveranciers om de levering van onze Diensten te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld om transacties, zoals reserveringen, soepel te laten verlopen, waarbij wij gegevens delen met een restaurant als u via onze Diensten reserveert.
 • Zakenpartners. Wij kunnen gegevens over u, uw Apparaten en uw gebruik van onze Diensten delen met onze betrouwbare zakenpartners. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens delen om u relevante inhoud te kunnen aanbieden of om de betaling voor een product of dienst die u via de website van onze partners aankoopt te vergemakkelijken. Dit delen is doorgaans onderworpen aan schriftelijke overeenkomsten, waarin zaken als geheimhouding, privacy en beveiligingsverplichting zijn vastgelegd. We willen u er echter op wijzen dat wij geen controle kunnen uitoefenen op de privacypraktijken van deze onafhankelijke zakenpartners.
 • Socialmediawebsites. Wanneer u onze Diensten gebruikt en ervoor kiest om gegevens te delen met socialmediawebsites van derden, dan vallen de gegevens die u deelt onder de privacyverklaringen van deze socialmediawebsites en de privacyinstellingen die u daarvoor heeft ingesteld.
 • Advertentienetwerken. Soms verzamelen we gegevens over uw interesses en delen deze met advertentienetwerken. Sommige van deze bedrijven zijn lid van het Network Advertising Initiative of het Digital Advertising Alliance, dat op één
  plaats de optie biedt om af te zien van het ontvangen van gerichte reclame door
  lid-maatschappijen. Klik hier voor meer informatie.
 • Andere derden, zoals verwijzende websites. Derden kunnen ons helpen bij het verzamelen van gegevens, bijvoorbeeld van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van functies van onze website of het vergemakkelijken van de levering van online reclame die aan uw interesses is aangepast. We kunnen doelgroepsegmenten en andere gegevens met derde partijen delen die deze gegevens gebruiken om advertenties te tonen die aan uw interesses zijn aangepast.

Derden kunnen alleen gegevens verzamelen en inzien die nodig zijn om hun toegestane functies te kunnen uitvoeren.

Bepaalde versies van het besturingssysteem van uw Apparaat bieden u de mogelijkheid om het delen van bepaalde soorten gegevens uit te schakelen, waaronder het delen met bepaalde advertentienetwerken. Ga naar de instellingen van uw Apparaat als u het bijhouden van gegevens wilt beperken.

Keuzes ten aanzien van gegevens

U heeft opties met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van uw gegevens. Op de Ledenprofiel pagina van onze website kunt u uw account bekijken, bijwerken en zelfs sluiten.

Uw opties:

●    U kunt kiezen op welke manier wij met u communiceren. U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet aan ons te verstrekken, hoewel deze gegevens mogelijk nodig zijn om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies op onze websites.

●    U kunt voorkomen dat er geolocatiegegevens worden verzameld. Het is echter mogelijk dat u bepaalde functies van onze Diensten niet meer kunt gebruiken als u het delen van uw locatie uitschakelt.

●    U kunt ook informatie toevoegen of bijwerken en uw account sluiten. Als u besluit om uw account te sluiten, dan zullen wij uw account deactiveren en uw profielgegevens niet langer actief zichtbaar maken. Wij kunnen bepaalde gegevens die aan uw account zijn gekoppeld (waaronder eerdere transacties) voor interne doeleinden bewaren, zoals back-ups, fraudepreventie, geschillenbeslechting, onderzoek en naleving van de wet voor zolang dit voor de in deze Verklaring genoemde doeleinden nodig is.

●    Als geregistreerd lid kunt u uw aanmelding voor het ontvangen van marketingberichten en e-mails te allen tijde in uw persoonlijke instellingen wijzigen. Daarnaast biedt elke e-mail die wij versturen u de mogelijkheid om u af te melden voor reclameberichten, inclusief e-mailberichten met informatie over reisgerelateerde mogelijkheden.

Overdrachten van gegevens

We zijn een internationaal bedrijf dat in een groot aantal landen actief is. Als we uw gegevens doorgeven naar andere landen, dan zullen wij uw gegevens gebruiken en beschermen zoals in deze Verklaring en de geldende wetgeving is vastgelegd.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben gepaste organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Alleen bepaalde, bevoegde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens en uitsluitend voor toegestane zakelijke doeleinden. Wij gebruiken encryptie bij het verzenden van uw gegevens tussen uw systeem en dat van ons en tussen ons systeem en dat van de partijen waarmee wij gegevens delen. Wij gebruiken ook firewalls en inbraakdetectiesystemen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of gebruik, hardware- of softwarefouten of andere omstandigheden die buiten onze macht liggen.

Bewaren van gegevens

Wij zullen kopieën van uw gegevens bewaren zolang u uw account heeft en zolang dit in verband met de in deze Verklaring genoemde doeleinden nodig is, tenzij de gegevens uit hoofde van de wet langer moeten worden bewaard. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor zolang dit nodig is ter vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Volg-mij-niet-signalen

Onze website is momenteel niet in staat om 'Volg mij niet'-verzoeken van browsers te honoreren. Dit komt doordat er momenteel geen internationale, gestandaardiseerde definitie bestaat voor 'Volg mij niet'-verzoeken. Zodra de internetbranche het eens is geworden over ter zake geldende normen, dan kunnen wij deze benadering herzien.

Cookies

Wij streven ernaar dat uw toegang tot onze Diensten zo eenvoudig, efficiënt en handig mogelijk is. Daarom gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën om uw ervaring en de beveiliging van de website te verbeteren en om u relevante advertenties te kunnen tonen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit geldt voor bijna elke website die u bezoekt. Ze worden door uw internetbrowser opgeslagen en bevatten basisgegevens over uw internetgebruik. Bij elk nieuw bezoek aan een website stuurt uw browser deze cookies terug, zodat de website uw Apparaat herkent en uw ervaring kan verbeteren door onder andere inhoud te tonen die bij uw voorkeuren aansluit. Wij gebruiken ook cookies om uw inloggegevens te onthouden, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te geven wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Andere cookies geven ons inzicht in uw voorkeuren.

De cookies die wij gebruiken zijn onder te verdelen in drie categorieën.

Categorie

Voorbeeld

Essentieel

Deze cookies zijn noodzakelijk om toegang te krijgen tot de website, om door de website te kunnen navigeren en om alle essentiële functies te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies zou de website niet goed werken en kunt u bepaalde belangrijke functies niet gebruiken. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een cookie die ervoor zorgt dat u tijdens uw bezoek aan onze website ingelogd blijft. Zonder deze cookie zou u zich op elke pagina opnieuw moeten aanmelden. We kunnen ook essentiële cookies gebruiken om fraude op te sporen en te voorkomen.

U kunt essentiële cookies niet uitschakelen via het Cookietoestemmingsprogramma, omdat u zonder deze cookies geen toegang kunt krijgen of gebruik kunt maken van de functies van de website.
 

Analysecookies en functionele cookies

We maken gebruik van deze cookies om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt en hoe we uw ervaring ermee verder kunnen verbeteren. Deze Cookies bieden ons gegevens die ons helpen bepalen welke onderdelen van de website interessant gevonden worden door bezoekers en of er fouten optreden tijdens hun bezoek. We gebruiken deze cookies om verschillende lay-outs en functies van onze websites te testen. Ook gebruiken we ze om bij te houden hoe bezoekers de website bereiken.

We maken ook gebruik van cookies voor het opslaan van uw instellingen en voorkeuren op de website, zoals uw taalkeuze en eerder ingevoerde informatie bij het zoeken naar reizen. Sommige functionele cookies zijn essentieel voor het functioneren van bepaalde onderdelen van de website.
 

Adverteren

Advertentiecookies zorgen ervoor dat de advertenties die u ziet zo goed mogelijk op uw voorkeuren zijn afgestemd. Sommige cookies helpen ons bijvoorbeeld advertenties te selecteren die aansluiten op uw interesses. Andere cookies zorgen ervoor dat u niet constant dezelfde advertentie te zien krijgt.

Wij gebruiken ook cookies, zodat u inhoud van de website eenvoudig via uw favoriete sociale netwerken kunt delen met uw vrienden. Socialmediawebsites kunnen cookies instellen die u herkennen wanneer u inhoud op de website bekijkt en zorgen ervoor dat u inhoud op zowel de website als de socialmediawebsite kunt delen met behulp van de deelinstellingen. Bekijk de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van uw socialmediawebsite voor meer informatie.

Wij werken ook samen met externe adverteerders om u toegang te geven tot inhoud die voor u interessant zou kunnen zijn en die cookies op onze Diensten kunnen plaatsen om advertenties aan te bieden die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren. Deze 'cookies van derden' verzamelen gegevens over uw surfgedrag en uw interactie met advertenties of de Diensten in het algemeen. Deze informatie helpt ons ook om het aantal keer dat u dezelfde advertenties te zien krijgt te beperken en uw online ervaring te verbeteren.

 

Cookietoestemmingsprogramma

Om u meer controle te geven, bieden wij u het Cookietoestemmingsprogramma aan. Via dit programma kunt u bekijken welke first-party-cookies en cookies van derden die via onze website zijn geplaatst en kunt u uw cookie-instellingen aanpassen, waaronder of u wel of niet akkoord gaat met zulke cookies.

U kunt het Cookietoestemmingsprogramma openen door op de link 'Cookietoestemming' onderaan elke pagina te klikken of door uw cookievoorkeuren te bewerken in onze cookiebanner. Bovendien kunt u uw cookies beheren via de instellingen van uw internetbrowser. Hier kunt u instellen dat u een melding krijgt als er nieuwe cookies opgeslagen worden en afzonderlijke of alle cookies verwijderen.

De meeste advertentienetwerken bieden u de mogelijkheid advertentiecookies uit te schakelen. Ga naar www.aboutads.info/choices/ en www.youronlinechoices.com/nl/ voor nuttige informatie over hoe u dit kunt doen.

Als u ervoor kiest om uw cookies te verwijderen, kan uw toegang tot of het functioneren van sommige onderdelen van onze website beperkt of geblokkeerd worden.

Deze Verklaring is van toepassing op ons gebruik van gegevens die we via cookies verzamelen, waarnaar op elke pagina van onze website wordt gelinkt.

Wijzigingen in de Verklaring en kennisgeving

We kunnen deze Verklaring in de toekomst bijwerken. Als we vinden dat de wijzigingen belangrijk zijn, dan informeren we u daarover op een of meer van de volgende wijzen: door u een mededeling toe te sturen over de wijzigingen, door een kennisgeving op de website te plaatsen en/of door een bijgewerkte versie van de Verklaring op de website te plaatsen. We vermelden bovenaan deze Verklaring wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wij raden tevens aan om de website met enige regelmaat te bezoeken om de meest recente versie te bekijken en om deze Verklaring regelmatig door te nemen voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

Contact

Als u een verzoek voor gegevensprivacy heeft, zoals een verzoek om uw gegevens te verwijderen of toegang tot uw gegevens, ga dan naar ons speciale privacyportal door hier te klikken. Neem contact op met ons privacyteam voor algemene verzoeken of vragen over gegevensprivacy met betrekking tot onze Privacy- en cookieverklaring door hier te klikken.

EUROPA

 
Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG-verklaring')

Deze AVG-verklaring is van toepassing op personen die in de Europese Economische Ruimte ('EER') wonen, inclusief degenen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Deze AVG-verklaring vormt een aanvulling op onze Verklaring. Indien de Verklaring echter in strijd is met de AVG-verklaring, dan prevaleert de AVG-verklaring voor personen die in de EER wonen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Tripadvisor LLC is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verzamelen. In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming hebben wij echter een vertegenwoordiger in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk aangewezen.

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger in de Europese Unie zijn:

Tripadvisor Ireland Limited
C/O Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 R296
Ireland 
Attn: Privacy Officer

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk zijn:

Tripadvisor Limited
7 Soho Square
London
W1D 3QB
United Kingdom
Attn: Privacy Officer
 

Tripadvisor Ireland Limited en Tripadvisor Limited fungeren hierbij uitsluitend als aanspreekpunt voor vragen over gegevensbescherming van Europese burgers en toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Voor alle duidelijkheid: Tripadvisor Ireland Limited en Tripadvisor Limited kunnen geen uitspraken doen over andere communicatie of gerechtelijke processen namens Tripadvisor LLC.

Uw rechten uit hoofde van de AVG

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De rechten die u met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens heeft, zijn als volgt:

 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Hierdoor heeft u het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren.
   
 • Het recht tot het corrigeren van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn. U mag ook onvolledige persoonsgegevens aanvullen met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
   
 • Het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen indien:
  • uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of verwerkt; of
  • u uw toestemming intrekt indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming en er geen andere rechtsgronden voor zijn; of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en we geen prevalerende rechtsgrond voor de verwerking hebben; of
  • uw persoonsgegevens niet op rechtmatige wijze worden verwerkt; of
  • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
    
 • Het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. We zullen uw verzoek inwilligen, tenzij we een overtuigend hoger rechtmatig belang hebben bij de verwerking of we uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken om een rechtsvordering te formuleren, uit te oefenen of ons hiertegen te verdedigen.
   
 • Het recht om je persoonsgegevens af te schermen indien:
  • de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt tegengesproken gedurende de periode waarin wij de juistheid van de persoonsgegevens moeten controleren; of
  • het verwerken onrechtmatig is en u tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens bent en verzoekt om afscherming; of
  • wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u uw persoonsgegevens nodig heeft voor wettelijke vorderingen; of
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking gedurende de periode waarin we hogere rechtmatige belangen moeten controleren.
    
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U mag ook vragen of wij, indien mogelijk, deze persoonsgegevens kunnen versturen naar een derde partij. U heeft dit recht alleen indien het verzoek persoonsgegevens betreft die u aan ons heeft verstrekt, indien de verwerking ervan plaatsvindt op basis van uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons en indien de verwerking op automatische basis plaatsvindt.
 • U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen die in deze Verklaring worden genoemd). Echter mogen we wel een redelijke vergoeding vragen indien uw verzoek ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig plaatsvindt.

Wij hebben specifieke gegevens van u nodig om uw identiteit vast te stellen en zeker te zijn dat u recht heeft op toegang tot uw persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van uw andere rechten). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die niet het recht hebben om deze te ontvangen. In een poging om onze antwoordtijd zo kort mogelijk te houden, kunnen wij ook contact met u opnemen voor meer informatie omtrent uw verzoek. U kunt zich op meerdere rechten beroepen via het gedeelte persoonsgegevens in uw account. Als u andere rechten wilt uitoefenen, dan kunt u een verzoek indienen door hier te klikken.

Gebruik van gegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Conform de AVG zullen wij uw persoonsgegevens in een of meer van de volgende gevallen gebruiken:

 • Wanneer wij het contract uitvoeren dat wij met u zullen aangaan of reeds zijn aangegaan.
 • Wanneer het nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan deze belangen.
 • Indien we aan een juridische of bestuursrechtelijke verplichting moeten voldoen.
 • Met uw toestemming
Internationale overdrachten

In het kader van de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen in of doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dan nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd.

Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte doen we dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zorgen we dat er een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt toegepast door passende veiligheidsmaatregelen te implementeren. Overdrachten van persoonsgegevens worden uitgevoerd:

 • naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt;
 • naar een land dat niet voldoende bescherming biedt maar wiens overdracht wordt gedekt door modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of door toepassing van andere passende grensoverschrijdende overdrachten om zodoende voldoende bescherming te kunnen bieden.

Door onze diensten te gebruiken, aanvaardt u dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar onze voorzieningen en die van derde partijen met wie wij gegevens delen zoals in deze Verklaring wordt beschreven.

CALIFORNIË

 
Privacyverklaring volgens de California Consumer Privacy Act ('CCPA-verklaring')

Deze CCPA-verklaring wordt verstrekt op grond van de California Consumer Privacy Act ('CCPA') en is van toepassing op inwoners van Californië en vult onze algemene Verklaring aan met bijkomende vermeldingen en rechten.

Uw rechten uit hoofde van de CCPA

Vanaf 1 januari 2020 biedt de Californische wetgeving inwoners van Californië de mogelijkheid om bepaalde gegevens op te vragen over hoe hun persoonsgegevens in het kader van reclamedoeleinden worden gedeeld met derden of gelieerde ondernemingen.

Inwoners van Californië kunnen ook gebruik maken van de volgende rechten:

 • U kunt ons, tot twee maal per jaar, verzoeken dat wij de categorieën persoonsgegevens en de specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, de categorieën en bronnen waaruit uw persoonsgegevens zijn verzameld, de zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, de categorieën persoonsgegevens die we voor een zakelijk doeleinde bekend hebben gemaakt en categorieën persoonsgegevens die we hebben verkocht, de categorieën derden waarmee wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld en het zakelijke of commerciële doeleinde voor de verkoop van uw persoonsgegevens, indien van toepassing, aan u bekend maken.

 • U kunt ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te verwijderen. Zoals in onze Verklaring nader is beschreven, kunnen we in sommige gevallen niet volledig aan uw verzoek om verwijdering voldoen. Bijvoorbeeld als we een overdracht voor u moeten voltooien, als we frauduleuze of onrechtmatige activiteiten moeten opsporen of de gegevens daartegen moeten beschermen, als we onze rechten moeten uitoefenen of als we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Op de pagina Ledenprofiel van onze website kunt u daarnaast uw gegevens bekijken, bijwerken en verwijderen.
 • U kunt aangeven dat u niet wilt dat uw persoonsgegevens door ons aan derden worden verkocht voor hun direct-marketingdoeleinden. Dit houdt in dat wij uw gegevens vanaf dat moment niet meer zullen delen met derden ten behoeve van hun doeleinden, tenzij u ons later opdraagt om dit te doen. Als u zich hiervoor wilt afmelden, klikt u op de link Mijn persoonsgegevens niet verkopen in de voettekst van onze website of dient u een schriftelijke aanvraag in middels het onderstaande contactformulier.

Als u uw rechten op het gebied van gegevensverstrekking en -verwijdering wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via onze speciale privacyportal door hier te klikken. Het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten verifiëren om uw verzoek te kunnen verwerken. Wij hechten waarde aan uw privacy en maken geen onderscheid ten aanzien van onze reactie op uw verzoek om gebruik te maken van uw rechten inzake persoonsgegevens. Wij zullen binnen 45 dagen na ontvangst, na een grondige verificatie, op uw verzoek reageren, tenzij we meer tijd nodig hebben. In voorkomend geval zullen we u daarover informeren.

Vermeldingen

Met het oog op de naleving van de CCPA vermelden we, in aanvulling op hetgeen in de Verklaring is vermeld, het volgende:

 • Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens: Identificatiekenmerken/contactgegevens, transactiegegevens, informatie over activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken, geolocatie, visuele en audiogegevens en interesses die op basis van het voorgaande zijn vastgesteld.
 • Wij verkopen de volgende categorieën persoonsgegevens: Identificatiekenmerken/contactgegevens, activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken, geolocatie, visuele en audiogegevens en interesses die op basis van het voorgaande zijn vastgesteld.
 • Wij maken de volgende categorieën persoonsgegevens voor een zakelijk doeleinde bekend: Identificatiekenmerken/contactgegevens, commerciële gegevens, informatie over activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken, geolocatie, visuele en audiogegevens en interesses die op basis van het voorgaande zijn vastgesteld.

KOREA

 
Koreaanse privacyverklaring ('Korea-verklaring')

Deze Korea-verklaring is van toepassing op personen die in de Republiek Korea ('Korea') wonen. Deze Korea-verklaring vormt een aanvulling op onze Verklaring. Indien de Verklaring echter in strijd is met de Korea-verklaring, dan prevaleert de Korea-verklaring voor personen die in Korea wonen.

Doeleinde en bewaartermijn van de verzamelde gegevens

Wij, TripAdvisor LLC, verwerken de persoonsgegevens die we hebben verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met de Verklaring en zoals hieronder nader is beschreven.

Soort persoonsgegevens

Doeleinde en gebruik

Bewaartermijn

Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam (Vereist)

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en gebruik van de website/app te vergemakkelijken;
 • om door gebruikers gegenereerde inhoud te plaatsten, zoals beoordelingen, waarderingscijfers, forumberichten etc.;
 • om reserveringen te vergemakkelijken en beheren, waaronder het verzenden van reserveringsbevestigingen en updates;
 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen;
 • om de interesse in onze producten, diensten en website te meten en deze te verbeteren; en om de ervaring van gebruikers te personaliseren;
 • om gebruikers te informeren over aanbiedingen en gerichte marketingcampagnes;
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;

Wij zullen kopieën van uw gegevens bewaren zolang u uw account heeft en zolang dit in verband met de in deze Verklaring genoemde doeleinden nodig is, tenzij de gegevens uit hoofde van de wet langer moeten worden bewaard. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor zolang dit nodig is ter vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer (Optioneel)

Door gebruikers verstrekte inhoud (indien deze persoonlijk identificeerbare kenmerken bevat) (Vereist)

 • om door gebruikers gegenereerde inhoud te plaatsten, zoals beoordelingen, waarderingscijfers, forumberichten enz.;

IP-adres en/of browser-/
apparaatgegevens (Vereist)

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en gebruik van de website/app te vergemakkelijken;
 • om door gebruikers gegenereerde inhoud te plaatsten, zoals beoordelingen, waarderingscijfers, forumberichten etc.;
 • om reserveringen te vergemakkelijken en beheren, waaronder het verzenden van reserveringsbevestigingen en updates;
 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen;
 • om de interesse in onze producten, diensten en website te meten en deze te verbeteren; en om de ervaring van gebruikers te personaliseren;
 • om gebruikers te informeren over aanbiedingen en gerichte marketingcampagnes;
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;

E-mailvoorkeuren van gebruikers, inclusief afmeldstatus (Vereist)

 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen;

Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) contact heeft gehad, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen) (Vereist)

 • om de interesse in onze producten, diensten en website te meten en deze te verbeteren; en om de ervaring van gebruikers te personaliseren;
 • om gebruikers te informeren over aanbiedingen en gerichte marketingcampagnes;
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;

Locatiegegevens (Optioneel)

 • om de interesse in onze producten, diensten en website te meten en deze te verbeteren; en om de ervaring van gebruikers te personaliseren;
 • om gebruikers te informeren over aanbiedingen en gerichte marketingcampagnes;
 
Rechten uit hoofde van Koreaanse wetgeving inzake gegevensbescherming

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens zijn de rechten die in de Verklaring en hieronder worden genoemd:

Gegevens van kinderen

Tripadvisor is een site voor een algemeen publiek en biedt geen op minderjarigen gerichte diensten aan. Wij verzamelen niet bewust de gegevens van minderjarigen. Indien een minderjarige, waarvan wij weten dat hij of zij nog geen 14 jaar is, persoonsgegevens naar ons stuurt, zullen wij deze gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, verwijderen of vernietigen.

Delen van gegevens en internationale overdrachten

Wij, TripAdvisor LLC, kunnen gegevens delen met derden, zoals die hieronder zijn vermeld, om sommige van onze diensten en producten te vergemakkelijken. Daarnaast is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten delen. Voor sommige van onze diensten en producten is het noodzakelijk om gegevens met de onderstaande derden te delen. Daarnaast is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten delen.

Om onze diensten efficiënt te kunnen aanbieden, hebben wij bepaalde verwerkingsfuncties, zoals hieronder beschreven, uitbesteed aan de hieronder vermelde derden. Wij zullen u om toestemming vragen wanneer wij uw gegevens aan deze derden willen verstrekken en de verwerking daarvan aan hen willen uitbesteden op grond van de overeenkomsten die wij met hen hebben gesloten

In het kader van de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen in of overgedragen naar landen buiten Korea. Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of overdragen naar een land buiten Korea, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en om uw toestemming vragen, tenzij de gegevens worden overgedragen om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren en het gebruiksgemak te vergroten.

 

Gegevens van derden

Doeleinde en gebruik

Gedeelde/Overgedragen persoonsgegevens

Bewaartermijn

Salesforce.com, Inc.
USA
Salesforce Data Protection Officer (Salesforce Privacy Team)
415 Mission St., 3rd Floor
San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en gebruik van de website/app te vergemakkelijken;
   
 • om door gebruikers gegenereerde inhoud te plaatsten, zoals beoordelingen, waarderingscijfers, forumberichten etc.;
   
 • om reserveringen te vergemakkelijken en beheren, waaronder het verzenden van reserveringsbevestigingen en updates;
   
 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen;
   
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam.
   
 • Door gebruikers verstrekte inhoud (indien deze persoonlijk identificeerbare kenmerken bevat) (Vereist)

Wij zullen kopieën van uw gegevens bewaren zolang u uw account heeft en zolang dit in verband met de in deze Verklaring genoemde doeleinden nodig is, tenzij de gegevens uit hoofde van de wet langer moeten worden bewaard. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor zolang dit nodig is ter vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

 

 

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer

Zendesk, Inc.
USA
Europese vertegenwoordiger van Zendesk:
Zendesk International Ltd
T.a.v.: Rachel Tobin, AGC, EMEA & Global Privacy Counsel
55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin, D02 F985 Ierland
privacy@zendesk.com

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en gebruik van de website/app te vergemakkelijken;
   
 • om door gebruikers gegenereerde inhoud te plaatsten, zoals beoordelingen, waarderingscijfers, forumberichten etc.;
   
 • om reserveringen te vergemakkelijken en beheren, waaronder het verzenden van reserveringsbevestigingen en updates;
   
 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen;
   
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, nummer, gebruikersnaam.
   
 • Door gebruikers verstrekte inhoud
  (indien deze persoonlijk identificeerbare kenmerken bevat).
   
 • IP-adres en/of browser-/
  apparaatgegevens
   
 • E-mailvoorkeuren van gebruikers, inclusief afmeldstatus
   
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) contact heeft gehad, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen)

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer

Amazon Web Services, Inc.
USA
AWS Korea Privacy
E-mail: aws-korea-privacy@amazon.com

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en gebruik van de website/app te vergemakkelijken;
   
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam.
   
 • IP-adres en/of browser-/
  apparaatgegevens
   
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) contact heeft gehad, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen)

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer

Snowflake Computing, Inc.
USA
privacy@snowflake.com

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en gebruik van de website/app te vergemakkelijken;
   
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam.
   
 • IP-adres en/of browser-/
  apparaatgegevens
   
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) contact heeft gehad, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen)

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer

Google LLC
USA
Keith Enright
Chief Privacy Officer
Google LLC
Google Data Protection Office
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=637109041821835307-4099556209&rd=2

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en gebruik van de website/app te vergemakkelijken;
   
 • om de interesse in onze producten, diensten en website te meten en deze te verbeteren; en om de ervaring van gebruikers te personaliseren;
   
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam.
   
 • IP-adres en/of browser-/
  apparaatgegevens
   
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) contact heeft gehad, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen)

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer
   
 • Locatiegegevens

SYNNEX-Concentrix UK Limited
Verenigd Koninkrijk
Vasanthika Srinath
DPO@concentrix.com

 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen;

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam.
   
 • IP-adres en/of browser-/
  apparaatgegevens
   
 • E-mailvoorkeuren van gebruikers, inclusief afmeldstatus

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer

OneTrust, LLC
USA
OneTrust, LLC
1200 Abernathy Road
Atlanta, GA 30328
Verenigde Staten
Andrew Clearwater
dpo@onetrust.com

 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen;

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam.
   
 • IP-adres en/of browser-/
  apparaatgegevens
   
 • E-mailvoorkeuren van gebruikers, inclusief afmeldstatus
   
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) contact heeft gehad, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen)

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer

Tableau Software, Inc.
USA
Tableau Software, Inc., Attn: Tableau Legal, 1621 N 34th St., Seattle, Washington 98103
privacy@tableau.com

 • om de interesse in onze producten, diensten en website te meten en deze te verbeteren; en om de ervaring van gebruikers te personaliseren;

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam.
   
 • IP-adres en/of browser-/
  apparaatgegevens
   
 • E-mailvoorkeuren van gebruikers, inclusief afmeldstatus
   
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) contact heeft gehad, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen)

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer
   
 • Locatiegegevens

Twilio, Inc.
USA
375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105
Kantoor van de functionaris voor gegevensbescherming
privacy@twilio.com

 • om gebruikers te informeren over aanbiedingen en gerichte marketingcampagnes;

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam.
   
 • IP-adres en/of browser-/
  apparaatgegevens
   
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) contact heeft gehad, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen)

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer
   
 • Locatiegegevens
Gegevensbeveiliging

Wij willen dat u met vertrouwen gebruik maakt van onze Diensten en wij spannen ons in om de informatie die wij verzamelen te beschermen. Wij hebben de volgende organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen die u aan ons heeft verstrekt.

 • Organisatorische beveiligingsprocedures: Slechts een beperkt aantal bevoegde medewerkers heeft toegang tot de persoonsgegevens en is onderworpen aan interne toegangscontroles. Toegang wordt vertrekt wanneer dit op basis van een functie is vereist en uitsluitend voor toegestane zakelijke doeleinden.
 • Technische beveiligingsprocedures: Persoonsgegevens worden versleuteld wanneer zij worden verzonden. Wij gebruiken firewalls en inbraakdetectiesystemen om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang tot persoonsgegevens kunnen verkrijgen. Bepaalde gebruikersgegevens kunnen naargelang hun gevoeligheid worden gehasht.

Fysieke beveiligingsprocedures: Gegevens worden beveiligd in vergrendelde, beperkt toegankelijke containers. Deze gegevens worden in beperkt toegankelijke datacentra opgeslagen. Vervangen harde schijven worden fysiek vernietigd. We hebben interne procedures doorgevoerd om de toegang tot beperkt toegankelijke serverruimtes en 

Vernietiging en verwijdering van gegevens

Wij zullen uw gegevens vernietigen of verwijderen zodra de bewaartermijn is verstreken, indien u uw account niet meer gebruikt of zodra het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld is bereikt.

De procedure en methode voor het vernietigen en verwijderen van de gegevens zijn als volg

 • Procedure: Met het oog op de bescherming van gegevens worden persoonsgegevens in overeenstemming met ons interne beleid en andere toepasselijke wetgeving vernietigd of verwijderd nadat het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld is bereikt.
 • Methode: Persoonsgegevens op papier kunnen met behulp van een papierversnipperaar worden vernietigd en persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen kunnen worden verwijderd met behulp van technische methoden die ervoor zorgen dat de gegevens onherstelbaar worden verwijderd.
Contact

U kunt zich op meerdere rechten beroepen via het gedeelte persoonsgegevens in uw account. Als u andere rechten wilt uitoefenen, dan kunt u een verzoek indienen door hier te klikken of u kunt contact opnemen met onze vertegenwoordiger in Korea die in overeenstemming met de geldende Koreaanse wetgeving is aangewezen voor het afhandelen van vragen of verzoeken betreffende de bescherming van persoonsgegevens in Korea.

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger zijn:

LAB Partners (Managing Partner: Youngju Kim)

Tel.:                 +1 02-6956-6311

E-mailadres:    tripadvisor@labpartners.co.kr

Adres:             8th Floor, VPLEX, 501 Teheran-ro,

Gangnam-gu, Seoul, Korea 06168

De rol van LAB Partner in dezen is beperkt tot uitsluitend die van contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming, afkomstig van Koreaanse burgers en toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming. Ter voorkoming van enige twijfel: LAB Partners kan geen uitspraken doen over andere communicatie of gerechtelijke processen namens TripAdvisor LLC.