Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
מרכז תקשורת

Newsroom

אתר האינטרנט של TripAdvisor – תנאים, התניות והודעות

אתר האינטרנט של TripAdvisor – תנאים, התניות והודעות

ברוך הבא לאתר או לאפליקציה הניידות, לרבות כלל היישומים הקשורים, של TripAdvisor‎ (ביחד, 'אתר אינטרנט' זה). אתר האינטרנט קיים אך ורק כדי לסייע ללקוחות באיסוף מידע על נסיעות, פרסום דעות על נושאים הקשורים בנסיעות, השתתפות בפורומים אינטראקטיביים בנושא נסיעות וחיפוש והזמנה של שירותים הקשורים בנסיעות; הוא אינו קיים לשום מטרה אחרת. המונחים 'אנחנו', 'לנו', 'שלנו' וכן TripAdvisor מתייחסים ל-TripAdvisor LLC ולשותפים התאגידיים ולאתרי האינטרנט שלנו (ביחד, TripAdvisor). המונח 'אתה' מתייחס ללקוח המבקר ו/או משתמש באתר האינטרנט ו/או שולח תוכן לאתר האינטרנט.

אתר האינטרנט עומד לרשותך בתנאי שתיתן את הסכמתך, ללא כל שינוי, לכל התנאים, ההתניות וההודעות המפורטים להלן (ביחד, 'ההסכם'). בעצם כניסתך לאתר האינטרנט או השימוש בו  בדרךכלשהיא, הנך מסכים שהאמור בהסכם זה יחול עליך ומייצג כי קראת והבנת את הסעיפים הכלולים בו. אנא קרא את ההסכם בעיון, שכן הוא מכיל מידע הנוגע לזכויותיך המשפטיות ולהגבלות החלות עליהן, כמו גם סעיף המתייחס לחוק החל ולמקום השיפוט לבירור  סכסוכים משפטיים. אם תחליט שלא לקבל את כל התנאים וההתניות, אינך מורשה להשתמש באתר האינטרנט.

במועד עתידי אנו עשויים לבצע שינויים בהסכם זה או לערוך בו תיקונים אחרים, בהתאם לתנאים ולהתניות הכלולים בו, והנך מבין ומאשר כי המשך השימוש שלך באתר האינטרנט לאחר שינויים שכאלה, פירושו כי אתה מקבל על עצמך את האמור בהסכם המעודכן או המתוקן. אנו נציין בתחתית דף זה את תאריך השינויים האחרונים בהסכם וכל שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו. אנו נודיע לחברים באתר על שינויים מהותיים בתנאים ובהתניות, בין אם באמצעות הודעה לכתובת הדוא"ל שסופקה לנו בעת ההרשמה ובין אם באמצעות הצגת הודעה באתר האינטרנט שלנו. הקפד לבקר בדף זה לעיתים על מנת לבחון את הגרסה העדכנית ביותר של הסכם זה.

שימוש באתר האינטרנט

כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כדלקמן: (א) כל המידע שתספק דרך אתר האינטרנט יהיה נכון, מדויק, עדכני ומלא, (ב) אם ברשותך חשבון TripAdvisor‎, הנך מתחייב לשמור על פרטי החשבון שלך וכן לפקח ולשאת באחריות מלאה על כל שימוש שייעשה בחשבון שלך בידי כל גורם אחר, (ג) לצורך ההרשמה, פתיחת חשבון משתמש ושליחת תוכן לאתר האינטרנט שלנו, גילך 13 שנים לפחות, וכן (ד) הנך בעל סמכות החוקית להתקשר בהסכם זה ולהשתמש באתר האינטרנט בהתאם לכל התנאים וההתניות הכלולים בו.

TripAdvisor אינה אוספת ביודעין פרטים של מי שגילו פחות מ-13 שנים. אנו שומרים על הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, למנוע את הגישה לאתר אינטרנט זה ומהשירותים שאנו מציעים לכל אדם, בכל עת ומסיבה כלשהיא, כולל, בין השאר, בגין הפרת הסכם זה.

העתקה, שידור, שכפול, פרסום או הפצה מחדש של התוכן הכלול באתר האינטרנט או כל חלק ממנו אסורים בהחלט ומותרים רק באישור מוקדם בכתב מאת TripAdvisor.  כדי לקבל הרשאה כאמור, אנא צור קשר עם TripAdvisor באמצעות הכתובת הבאה:

Director, Partnerships and Business Development

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494 USA

 

השימוש באתר האינטרנט בהתאם להסכם זה אינו כרוך בתשלום. עם זאת, האתר מכיל קישורים אל אתרים של צדדים שלישיים המופעלים ונמצאים בבעלותם של ספקי שירותים או משווקים בלתי תלויים. צדדים שלישיים אלו עשויים לגבות תשלום תמורת השימוש בפריטי תוכן או בשירותים מסוימים המסופקים באתרי האינטרנט שלהם. משום כך עליך לעשות את כל הבירורים שהינך מוצא כנחוצים או נאותים טרם ביצוע עסקה עם צד שלישי כאמור, וזאת על מנת להיוודע אם הדבר כרוך בתשלום. מידע אודות חיובים ותשלומים המסופק ע"י TripAdvisor באתר האינטרנטהינו לנוחותך ולמטרות מידע בלבד. TripAdvisor אינה ערבה בשום פנים ואופן לכך שהמידע נכון ואינה נושאת בשום אחריות לתוכן או לשירותים המסופקים באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים כאמור.

 

פעילויות אסורות

התוכן והמידע המופיעים באתר האינטרנט (כולל, בין השאר, הודעות, נתונים, מידע, טקסט, מוסיקה, צלילים, תמונות, פריטי גרפיקה, סרטוני וידאו, מפות, סמלים, תוכנה, קוד או חומרים אחרים), כמו גם מערכות התשתית המשמשות לאספקת התוכן והמידע האמורים, הם קנייננו הבלעדי. הנך מסכים שלא לעשות שום שינוי ולא להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעביר ברישיון, ליצור עבודות נגזרות, להעביר, למכור או לשווק מחדש שום מידע, תוכנה, מוצר או שירות שהתקבלו מאתר האינטרנט או באמצעותו. בנוסף, הנך מסכים להימנע מהדברים שלהלן:

·       (i) שימוש באתר האינטרנט או בתוכן הכלול בו למטרות מסחריות;

·       (ii) ניטור, העתקה או קבלת גישה אל תוכן או מידע שבאתר האינטרנט, באמצעות כלים לאיסוף מידע כגון רובוט, עכביש, סקרייפר או כל אמצעי אוטומטי אחר או תהליך ידני אחר,למטרה כלשהיא, ללא הרשאה מפורשת בכתב מ TripAdvisor;

·       (iii) הפרת ההגבלות הכלולות בכותרות להחרגת רובוטים באתר האינטרנט או עקיפה או הערמה על אמצעים אחרים המופעלים על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר האינטרנט;

·       (iv) נקיטת פעולה המטילה או העלולה להטיל, על פי שיקול דעתנו, עומס בלתי סביר או לא מידתי על מערכות התשתית שלנו;

·       (v) קישור עמוק לחלק כלשהו באתר האינטרנט למטרה כלשהיא, למעט באישור מפורש בכתב מTripAdvisor;

·       (vi) 'מסגור' או 'שיקוף' או שילוב של חלק כלשהו מאתר האינטרנט באמצעים אחרים באתר אינטרנט אחר ללא הרשאה מראש מTripAdvisor; או

·       (vii) ניסיון לשנות, לתרגם, להתאים, לערוך, להפוך הידור, לפרק או לבצע הנדסה הפוכה בתוכנה המשמשת את TripAdvisor בהקשר לאתר האינטרנט או השירותים.

 

מדיניות הפרטיות וגילוי מידע

TripAdvisor מאמינה בהגנה על פרטיותך. השימוש בכל המידע האישי שתפרסם באתר האינטרנט יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. לחץ כאן כדי לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.

חוות דעת, תגובות ושימוש באזורים אינטראקטיביים אחרים

אנו שמחים לשמוע ממך. לתשומת לבך, בעצם השליחה של תוכן לאתר האינטרנט באמצעות דוא"ל, פרסומו באתר עצמו או העברתו בדרך אחרת, לרבות חוות דעת, שאלות, תמונות או סרטונים, תגובות, הצעות, רעיונות אודות בתי מלון וכן כל פריט תוכן אחר שתשלח (ביחד, 'פריטים שנשלחו'), הנך מעניק ל-TripAdvisor ולשותפיה לצמיתות זכות שאינה בלעדית, בלתי חוזרת, ניתנת להעברה וללא תמלוגים, אשר ניתנת להעברה באופן מלא ברישיון משני (א) לעשות שימוש בפריטים שנשלחו, לשכפל, לשנות, להתאים, לתרגם, להפיץ, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות ולהציג ולבצע בפומבי פריטים אלה בכל העולם, בכל סוגי המדיה הקיימים או העתידיים, ולמטרה כלשהיא ; וכן (ב) לעשות שימוש בשם בו השתמשת לצורך שליחת הפריטים שנשלחו כאמור. הנך מאשר כי TripAdvisor רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה, לייחס אליך את תגובותיך או חוות הדעתיך. בנוסף, הנך מעניק ל-TripAdvisor את הזכות לפנות לערכאות משפטיות ולתבוע כל אדם או גוף שיפר את הזכויות שלך או של TripAdvisor ביחס לפריטים שנשלחו על ידי הפרה של הסכם זה. הנך מאשר ומסכים כי הפריטים שנשלחו אינם סודיים ואינם קנייניים.

TripAdvisor אינה עורכת או שולטת בהודעות המשתמשים המתפרסמות או מופצות באתר האינטרנט, כולל אלה המגיעות דרך חדרי צ'אט, לוחות מודעות או פורומים אחרים ולא תישא בשום אחריות או חבות לגבי הודעות משתמשים אלו. עם זאת, TripAdvisor שומרת לעצמה את הזכות להסיר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה וללא התראה, כל הודעת משתמש ו/או פריט תוכן באתר.

אתר האינטרנט עשוי להכיל פורומים לדיונים, לוחות מודעות, שירותי חוות דעת או פורומים אחרים אשר אתה או צדדים שלישיים עשויים לפרסם בהם חוות דעת על חוויות נסיעה, פריטי תוכן, הודעות, חומרים או פריטים אחרים ('האזורים האינטראקטיביים'). הנך נושא באופן בלעדי באחריות ובסיכונים הכרוכים בשימוש בהם באזורים האינטראקטיביים הללו. בעצם השימוש באזור אינטראקטיבי כלשהו, הנך מסכים שלא לפרסם, להעלות, לשדר, להפיץ, לאחסן, ליצור או לפרסם באופן אחר דרך אתר האינטרנט אף אחד מהפריטים הבאים:

a.      הודעות, נתונים, מידע, טקסט, מוסיקה, צלילים, תמונות, פריטי גרפיקה, קוד או כל חומר אחר ('תוכן') שהנם כוזבים, שקריים או בלתי חוקיים, תוכן שיש בו משום הטעיה, הוצאת דיבה, השמצה או תוכן מגונה, פורנוגראפי, בוטה, מיני או גס, או תוכן שיש בו משום הטרדה או עידוד להטרדה של אדם אחר, איום, חדירה לפרטיות או לזכויות פרסום, או תוכן פוגעני, תוכן שיש בו כדי לשלהב, תוכן שמקורו בהונאה או תוכן בלתי נעים אחר;

b.      תוכן הפוגע באופן גלוי בקהילה המקוונת, כמו למשל תוכן המעודד גזענות, אפליה, שנאה או נזק גופני מכל סוג ומין כלפי כל קבוצה או פרט;

c.      תוכן המהווה פעילות בלתי חוקית או תוכן שיש בו כדי לעודד, לקדם או להנחות אחרים בביצוע פעילות בלתי חוקית או עבירה פלילית, או לגרום להיווצרות חבות אזרחית, הפרת זכויות של גורם כלשהו בכל מדינה בעולם, או תוכן העלול בדרך אחרת ליצור חבות או להפר חוקים ברמה המקומית, המדינתית, הלאומית או הבינלאומית, כולל, בין השאר, תקנות המועצה לני"ע של ארה"ב (SEC) או את הכללים של בורסה כלשהי לני"ע, כולל, בין השאר, הבורסה לניירות ערך של ניו-יורק (NYSE), הנסד"ק או הבורסה לניירות ערך של לונדון;

d.      תוכן הנותן מידע והנחיות לגבי פעילויות בלתי חוקיות, כגון ייצור או קנייה של נשק בלתי חוקי, הפרת הפרטיות של גורם כלשהו או אספקה או יצירה של וירוסי מחשב;

e.      תוכן העלול להפר פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי, זכות יוצרים או כל קניין רוחני או זכות קניינית של גורם כלשהו. האמור לעיל מתייחס בייחוד לתוכן המקדם העתקה בלתי חוקית או בלתי מורשית של יצירות המוגנות בזכויות יוצרים, כמו למשל אספקה של תוכנות מחשב פיראטיות או קישורים אל פריטים כאלו, מתן מידע המנחה כיצד לעקוף מנגנוני והתקני הגנה מפני העתקה שהותקנו על ידי היצרן או אספקה של מוסיקה פיראטית או קישורים אל קובצי מוסיקה פיראטית;

f.       תוכן שיש בו משום התחזות לאדם או לגוף אחר או תוכן שיש בו בדרך אחרת ייצוג כוזב של השיוך שלך לאדם או לגוף כלשהו, כולל TripAdvisor;

g.      מבצעים לקידום מכירות, דיוור המוני או 'דואר זבל', 'מכתבי שרשרת', תעמולה פוליטית, פרסום, תחרויות, הגרלות או בקשות אשר הנמען לא ביקש לקבלן;

h.      תוכן שיש בו פעילויות מסחריות ו/או פעילויות מכירה ללא אישור מוקדם בכתב מTripAdvisor, כמו למשל תחרויות, הגרלות, עסקאות בארטר, פרסום ותוכניות פירמידה;

i.       מידע פרטי של גורם שלישי כלשהו, כגון שם משפחה, כתובות, מספרי טלפון, כתובות דוא"ל, מספרי ביטוח לאומי ומספרי כרטיסי אשראי;

j.       תוכן המכיל דפים שהגישה אליהם מוגבלת או מורשית באמצעות סיסמה בלבד, או תמונות/דפים מוסתרים (כאלה שאינם מקושרים או שאין קישור אליהם מדף נגיש אחר); וירוסים, נתונים פגומים או קבצים אחרים שיש בהם כדי לגרום לנזק או שיבובים;

k.      תוכן שאינו קשור לנושא של האזור האינטראקטיבי שבו פורסם; או

l.       תוכן או קישורים אל תוכן אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של TripAdvisor (א) יש בהם הפרה של הסעיפים הקטנים הקודמים, (ב) מגונים, (ג) יש בהם הגבלה או הפרעה לשימוש או להנאה של אדם אחר מהאזורים האינטראקטיביים או מאתר האינטרנט, או (ד) העלולים לחשוף את TripAdvisor או את שותפיה או משתמשיה לנזק או חבות כלשהי.

 

TripAdvisor אינה מקבלת על עצמה שום אחריות וחבות בגין תוכן שאתה או צד שלישי כלשהו תפרסמו, תאחסנו או תעלו, ואף לא בגין אובדן או נזק לתוכן האמור; בנוסף, TripAdvisor לא תישא באחריות לשום טעות, השמצה, הוצאת דיבה, הכפשה, השמטה, כזב, גסות, פורנוגרפיה או ניבולי פה שעשויה להופיע באתר האינטרנט. כספקית של שירותים אינטראקטיביים, TripAdvisor אינה אחראית לשום הצהרה, מצג או תוכן שסופקו על ידי המשתמשים בפורום ציבורי, בדף בית אישי או באזור אינטראקטיבי אחר. אף כי לא חלה על TripAdvisor החובה לסנן, לערוך או לפקח על אף אחד מפריטי התוכן המתפרסמים או מופצים באמצעות אזורים אינטראקטיביים כאמור, שומרת TripAdvisor על זכותה, על פי שיקול דעתה המוחלט, להסיר, לסנן, לתרגם או לערוך ללא התראה כל תוכן שיפורסם או יאוחסן באתר האינטרנט בכל עת ומכל סיבה, או לגרום לביצוען של פעולות כאלה בשמה באמצעות גופים חיצוניים, והנך נושא באחריות הבלעדית ליצירת עותקים לגיבוי ולהחלפה של כל פריט תוכן שאתה מפרסם או מאחסן באתר האינטרנט, על חשבונך הבלעדי.

אם ייקבע כי שמורות לך זכויות מוסריות בתוכן (לרבות זכות הייחוס או זכות השלמות), הנך מצהיר בזאת כי (א) אינך דורש שימוש בפרטים מזהים אישיים בהקשר לתוכן או לעבודות נגזרות או שדרוגים או עדכונים של אלה; (ב) אינך מתנגד לפרסום, שימוש, שינוי, מחיקה או ניצול של התוכן על ידי TripAdvisor או על ידי מורשיה, יורשיה ונמחיה; (ג) הנך מוותר לצמיתות ומסכים שלא לתבוע שום זכאות באף זכות מוסרית של מחבר בשום פריט תוכן; וכן (ד) הנך משחרר ופוטר את TripAdvisor ואת מורשיה, יורשיה ונמחיה לצמיתות מכל תביעה אשר יכולת באופן אחר להגיש נגד TripAdvisor מתוקפן של זכויות מוסריות כאמור.

כל שימוש באזורים האינטראקטיביים או בחלקים אחרים של אתר האינטרנט תוך הפרת האמור לעיל ייחשב להפרת תנאי ההסכם ועשוי לגרור, בין השאר, סיום או השעיית זכויותיך להשתמש באזורים האינטראקטיביים ו/או באתר האינטרנט.

הזמנה מספק שהינו צד שלישי באמצעות TripAdvisor

שימוש בפונקציית 'הזמנה מיידית'. TripAdvisor מציעה לך את האפשרות לחפש לבחור ולהזמין מספקים שהינם צדדים שלישיים שירותים הקשורים בנסיעות, מבלי להתנתק מאתר TripAdvisor. בעצם ההזמנה של שירותי נסיעות באמצעות פונקציית 'הזמנה מיידית', תהפוך לחבר TripAdvisor אם עדיין אינך רשום כחבר. כחבר TripAdvisor, תוכל לפרסם חוות דעת בנושאי נסיעות, להשתתף בפורומים לדיונים, לשלוח לעצמך ולאחרים הודעות דוא"ל עם תוכן של TripAdvisor, לגשת אל ולקבל ניוזלטרים ותוכן הקשורים בתכנון נסיעות המיועדים לחברים בלבד ולהשתתף בסקרים, תחרויות או הגרלות.

בעצם השימוש בכלי 'הזמנה מיידית', הנך מאשר כי הנהלים המתוארים במדיניות הפרטיות שלנו וכל התנאים וההתניות הללו – מקובלים עליך. בנוסף, הנך מאשר ומתחייב כי גילך 18 שנים לפחות וכי הנך מורשה מבחינה חוקית להתקשר בהסכם זה ולהשתמש בפונקצית 'הזמנה מיידית' ובאתר זה על פי האמור בתנאים ובהתניות אלה, וכי כל המידע שתספק נכון ומדויק. כמו כן, הנך מסכים להשתמש בפונקצית 'הזמנה מיידית' אך ורק לביצוע של הזמנות לעצמך או לאחרים אשר אתה מוסמך כדין לפעול בשמם. משתמש אשר יבצע הזמנות שקריות או כוזבות אסורות בתכלית או ינסה לבצע הזמנה שכזו מסתכן בשלילת חברותו ב-TripAdvisor. אם ברשותך חשבון .TripAdvisor‎, הנך מתחייב לשמור על פרטי החשבון שלך ולפקח ולשאת באחריות מלאה על כל שימוש שייעשה בחשבון שלך בידי כל גורם אחר.

כמשתמש באתר האינטרנט, כולל בפונקצית 'הזמנה מיידית', הנך מבין ומסכים כדלקמן: (1) לא תחול על TripAdvisor ו שותפיה חבות כלשהי כלפיך או כלפי אחרים בגין עסקאות לא מורשות שבוצעו באמצעות הסיסמה או החשבון שלך; וכן (2) שימוש לא מורשה בסיסמתך או בחשבון שלך עלולים להטיל עליך חבות הן כלפי TripAdvisor והן כלפי משתמשים אחרים.

כאשר אתה מבצע הזמנה באמצעות פונקצית 'הזמנה מיידית', אנו אוספים את פרטי התשלום שלך ומעבירים אותם אל הספק כדי להשלים את העסקה, כמתואר במדיניות הפרטיות שלנו. לתשומת לבך, הספק ולא TripAdvisor אחראי לעיבוד התשלום והזמנתך.

TripAdvisor ושותפיה לא יתערבו באופן שרירותי בהזמנות ואולם אנו שומרים על זכותנו לבטל או שלא לעבד הזמנה בשל נסיבות מקלות מסוימות, כגון מקרה שבו פריט או חבילה שהוזמנה אינה זמינה עוד או כאשר מתעורר חשד סביר כי בקשת הזמנה מסוימת כוזבת נועדה להונות. בנוסף, TripAdvisor שומרת על הזכות לנקוט צעדים לאימות זהותך על מנת לעבד את הזמנתך.

במקרה הלא סביר שבו הזמנה מסוימת זמינה בעת ביצועה אך הופכת לבלתי זמינה לפני הצ'ק אין ביעד שנבחר, התרופה היחידה העומדת לרשותך הינה פנייה אל הספק על מנת להגיע להסדר חלופי או ביטול הזמנתך.

ספקי צד שלישי. TripAdvisor אינה סוכנות נסיעות ואין היא מספקת או מחזיקה בבעלותה שירותי הסעה או אירוח. אף כי TripAdvisor מציגה מידע על נכסים שבבעלות ספקים שהינם צדדים שלישיים ומסייעת בביצוע הזמנות אצל ספקים מסוימים באמצעות פונקצית 'הזמנה מיידית' ואתרים שותפים, אין בפעולות אלה כדי לרמוז, להצביע על או להוות חסות של TripAdvisor או אישור או המלצה של TripAdvisor לגבי ספק שהינו צד שלישי, או על שותפות כלשהי בין TripAdvisor לבין אותם ספקים. אף כי חברי TripAdvisor רשאים לדרג ולכתוב חוות דעת על נכסים ספציפיים על סמך חוויותיהם האישיות, TripAdvisor אינה מאשרת ואינה ממליצה על המוצרים או על השירותים של אף ספק צד שלישי. הנך מסכים ומאשר כי TripAdvisor אינה נושאת באחריות למידת הדיוק או השלמות של המידע שהיא מקבלת מספקים שהינם צדדים שלישיים ומציגה באתרים או ביישומים שלה.

אם תזמין שירות אצל ספק צד שלישי, הנך מתחייב לעיין בתנאים ובתניות של אותו ספק לרכישות ולשימוש באתר שלו ('תנאי השימוש'), במדיניות הפרטיות ובכל כלל או מדיניות אחרים הקשורים באתר או בנכס של אותו ספק והנך מסכים כי אותם פריטים יחולו עליך. האחריות והסיכון בכל עסקה שתבצע עם ספק צד שלישי יחולו עליך בלבד. לא תחול על TripAdvisor שום חבות בהקשר עם פעולות, השמטות, שגיאות, מצגים, התחייבויות, הפרות או רשלנות של ספק צד שלישי או בגין נזקי גוף, מוות, נזקי רכוש או כל נזק או הוצאה אחרים כתוצאה מעסקאותיך עם ספק צד שלישי.

אתר האינטרנט עשוי לקשר אותך אל אתרים של ספקים או אל אתרים אחרים אשר TripAdvisor אינה מפעילה או שולטת בהם. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'קישורים אל אתרי צד שלישי' שלהלן.

הזמנת השכרה לטווח קצר מספק צד שלישי המופיע באתרים של שותפים. שיתוף הפעולה של TripAdvisor וחלק משותפיה מאפשר לנוסעים לבוא בהסכמי השכרה לטווח קצר או עסקאות השכרה עם בעלי ומנהלי נכסים (כל אחד לחוד, 'מפרסם'). כמשתמש, הינך נושא באחריות לשימוש באתר האינטרנט ובאתרי השותפים שלנו ולכל עסקה הכרוכה בהשכרה לטווח קצר שתסתייע בפונקצית 'הזמנה מיידית' ו/או תופיע באתרי השותפים. איננו מחזיקים בבעלות ואיננו מנהלים או יוצרים חוזה לגבי אף נכס השכרה לטווח קצר המופיע באתר האינטרנט או באתרי השותפים שלנו.

הואיל ו-TripAdvisor ושותפיה אינם צד לעסקאות השכרה בין נוסעים לבין מפרסמים. כל מחלוקת או סכסוך בנוגע לעסקה בינך לבין מפרסם , בין אם פוטנציאלית או כזו אשר כבר התממשה, , לרבות אודות האיכות, המצב, הבטיחות או החוקיות של נכס המופיע ברשימות, מידת הדיוק של תוכן הפרופיל, יכולתו של המפרסם להשכיר נכס להשכרה לטווח קצר או יכולתך לשלם תמורת הנכס –הם באחריותו הבלעדית של המשתמש. הנך מבין ומסכים כי ייתכן שתידרש לערוך הסכם שכירות נפרד עם מפרסם טרם ביצוע הזמנה או רכישת מוצר או שירות, וכי אותו הסכם עשוי להטיל הגבלות נוספות על ההזמנה, המוצר או השירות הרצויים.

השכרה לטווח קצר – תנאי תשלום

הנך מסכים לשלם למפרסם, או לשותף TripAdvisor הפועל בשמו של מפרסם, את דמי השירות תמורת כל הזמנה של השכרה לטווח קצר, בהתאם לתנאי השימוש של אתר השותף. שותף של TripAdvisor יכול לפעול כסוכן מוגבל של מפרסם, למטרה הבלעדית של העברת התשלום ממך אל המפרסם.

לקבלת מידע נוסף אודות דמי הזמנת השכרה לטווח קצר, הפקדת ביטחונות, עיבוד תשלומים, ביטולים והחזרים, עיין בתנאי השימוש של אתרי השותפים שלנו. בעצם ההזמנה של השכרה לטווח קצר באמצעות אחד מאתרי השותפים שלנו, הנך מאשר ומסכים כי יחולו עליך תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותו אתר.

יעדי נסיעה

נסיעות בינלאומיות. בהזמנת נסיעות בינלאומיות מספק צד שלישי או בעת תכנון של נסיעות בינלאומיות באמצעות אתר האינטרנט, הנך נושא באחריות לוודא שאתה עומד בכל דרישות הכניסה למדינות זרות ואת תקינותם של כל מסמכי הנסיעה שלך, לרבות דרכונים ואשרות כניסה.

למידע על דרישות דרכון ואשרה, התייעץ עם השגרירות או הקונסוליה הרלוונטיות. הואיל ועשויים לחול שינויים בדרישות מעת לעת, הקפד לבדוק את המידע העדכני לפני ההזמנה והיציאה לדרך. TripAdvisor אינה נושאת בשום חבות כלפי מטיילים אשר עלייתם לטיסה נמנעה או כניסתם למדינה כלשהי סורבה בשל כשל מצדו של מטייל לשאת עמו את מסמכי הנסיעה הנדרשים על ידי חברת התעופה, רשות או מדינה כלשהי, לרבות מדינות שייתכן כי המטייל רק עובר בהן בדרכו אל היעד.

בנוסף, האחריות להתייעצות עם רופא כדי לקבל המלצות עדכניות לגבי חיסונים טרם יציאתך לנסיעה בינלאומית מוטלת עליך, כמו גם האחריות לוודא שאתה עומד בכל דרישות הבריאות לכניסה והאחריות לפעול על פי כל ההנחיות הרפואיות הנוגעות לטיול שלך.

אף כי רוב הנסיעות, כולל אלה ליעדים בינלאומיים, מתבצעות ללא תקלה, טיולים ביעדים מסוימים עשויים להיות כרוכים בסיכון גדול יותר מאחרים. TripAdvisor קוראת לנוסעים ולמטיילים לבדוק היטב איסורי מסע, אזהרות מסע, הודעות והמלצות שמפרסמים ממשלת ישראל וממשלותיהן של מדינות שאליהם בכוונתם לנסוע, לפני ההזמנה של נסיעות ליעדים בינלאומיים. אין בהצגת מידע רלוונטי לנסיעות אל יעדים בינלאומיים מסוימים על ידי TripAdvisor משום ייצוג או התחייבות מצד TripAdvisor כי טיול בנקודות אלה מומלץ או נטול סיכונים ולא תחול על TripAdvisor חבות בגין נזק או אובדן העלולים להיגרם כתוצאה מנסיעות ליעדים כגון אלה.

מיאון אחריות

אנא קרא פרק זה ביסודיות. פרק זה מגביל את החבות של rTripAdviso כלפיך בגין בעיות העשויות להתעורר בהקשר עם השימוש שלך באתר האינטרנט. אם אינך מבין את התנאים הכלולים בפרק זה או במקום אחר בהסכם, התייעץ עם עורך דין לצורך הבהרה לפני שאתה מבקר באתר האינטרנט או משתמש בו.

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים המתפרסמים באתר האינטרנט עשויים להכיל חוסר דיוקים או שגיאות, כולל זמינות של הזמנות ושגיאות תמחור. TripAdvisor, החברות הבנות שלה ושותפיה (ביחד, 'חברות קבוצת TripAdvisor Media') אינן ערבות למידת הדיוק ומסתייגות מכל חבות בגין שגיאות או חוסר דיוקים אחרים בנוגע למידע והתיאורים של בתי מלון, נכסי השכרה לטווח קצר, מוצרי נסיעה בדרך האוויר, בהפלגה, ברכב או כל מוצר נסיעה אחר המוצג באתר זה (כולל, בין השאר, המחיר, הזמינות, התמונות, רשימת השירותים הנלווים של מלון או נכס השכרה לטווח קצר, תיאורי מוצרים כלליים, חוות דעת, דירוגים וכו'). בנוסף, TripAdvisor שומרת במפורש על זכותה לערוך תיקונים בשגיאות זמינות ותמחור באתר האינטרנט שלנו ו/או בהזמנות במצב המתנה שבוצעו תחת הרושם של מחיר שגוי.

חברות קבוצת TripAdvisor Media אינן נותנות שום מצג ביחס למידת ההתאמה של המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה (תוכן האתר) או בחלק כלשהו ממנו למטרה כלשהי וההכללה או ההצגה של מוצרים או שירותים באתר האינטרנט אין בהן משום אישור או המלצה על אותם מוצרים או שירותים מטעם חברות קבוצת TripAdvisor Media. כל המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הללו נתונים 'כמות שהם', ללא אחריות משום סוג ומין. חברות קבוצת TripAdvisor Media מסתייגות מכל אחריות, תנאי או התניה אחרת מכל סוג ומין, שלפיה אתר האינטרנט, השרתים שלו או פריטי דוא"ל הנשלחים מחברות קבוצת aTripAdvisor Medi נקיים מווירוסים או ממרכיבים מזיקים אחרים. במידה המרבית שמתיר החוק הרלוונטי, מסתייגת TripAdvisor בזאת מכל אחריות ותנאי בנוגע למידע, תוכנה, מוצרים ושירותים האמורים, כולל כל אחריות מכללא ומכל תנאי או התניה מכל סוג ומין באשר לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין, חופש ההנאה השלווה ואי-הפרה של פריטים אלה.

בנוסף, TripAdvisor מסתייגת במפורש מכל אחריות, מצג או תנאי אחר מכל סוג ומין באשר למידת הדיוק או האופי הקנייני של תוכן האתר.

דבר מן האמור בהסכם זה לא ימנע או יגביל את החבות של TripAdvisor בגין (א) מוות או נזקי גוף שנגרמו מרשלנות; (ב) הונאה; (ג) הצהרה מטעה המבוססת על מרמה; (ד) הפרה במזיד או רשלנות פושעת; (ה) כל חבות אחרת אשר החוק החל אינו מתיר להחריגה.

ספקים שהינם צדדים שלישיים המספקים מידע על בתי מלון או נכסי השכרה לטווח קצר, נסיעות או שירותים אחרים באתר אינטרנט זה הם קבלנים בלתי תלויים ואינם סוכנים או עובדים של חברות קבוצת TripAdvisor Media. לא תחול על חברות קבוצת TripAdvisor Media שום חבות בגין פעולות, שגיאות, השמטות, מצגים, התחייבויות, הפרות או רשלנות של ספקים אלה או בגין נזקי גוף, מוות, נזקי רכוש או כל נזק או הוצאה אחרים שייגרמו כתוצאה מאלה. אין לחברות קבוצת ediaTripAdvisor M חבות ולא תחול עליהן האחריות להחזר כספי במקרה של עיכובים, ביטול, הזמנת יתר, שביתה, כוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטתן הישירה ואף לא בגין כל הוצאה נוספת, השמטה, עיכוב, שינויי מסלול או פעולות של ממשלה או רשות.

בכפוף לאמור לעיל, הנך משתמש באתר אינטרנט זה על אחריותך ובשום מקרה לא תחול על חברות קבוצת TripAdvisor Media (או בעלי התפקידים, הדירקטורים והשותפים שלהן) חבות בגין אובדן או נזקים ישירים, עקיפים, פיצויים עונשיים, נזקים מקריים, מיוחדים או תוצאתיים, או כל אובדן של הכנסה, רווחים, שם טוב, נתונים, חוזים, שימוש בכסף או אובדן או נזקים כתוצאה או בהקשר כלשהו עם שיבושים עסקיים מכל סוג ומין שמקורם או שהם קשורים לגישה שלך לאתר זה לתצוגתו או השימוש בו או בעיכוב או בחוסר היכולת לקבל גישה אל אתר זה, להציגו או להשתמש בו (כולל, בין השאר, הסתמכותך על חוות דעת ודעות המתפרסמות באתר אינטרנט זה; כל וירוס מחשב, מידע, תוכנה, אתרים מקושרים, מוצרים ושירותים שתשיג או השגת באמצעות אתר אינטרנט זה; או שמקורם באופן אחר בגישה אל אתר האינטרנט, הצגתו או השימוש בו), בין שהדבר מבוסס על הלכה משפטית של רשלנות, חוזה, נזיקין או אחריות קפידה ובין אם על הלכה משפטית אחרת, גם אם נודע ל-TripAdvisor על האפשרות של נזקים מעין אלה.

תנאים והתניות אלה וההסתייגות מהחבות שלעיל, אין בהם כדי להשפיע על זכויות משפטיות מחייבות אשר החוק הרלוונטי החל אינו מתיר להחריגן.

והיה אם תוטל על חברות קבוצת TripAdvisor Media חבות בגין אובדן או נזק שמקורם או שהם קשורים בדרך כלשהי בשימוש שלך באתרים או בשירותים שלנו, אזי בשום מקרה לא תסתכם החבות של חברות קבוצת TripAdvisor Media, באופן מצטבר, ביותר מהסכום הגדול מבין אלה שלהלן: (א) דמי העסקה ששולמו ל-TripAdvisor תמורת העסקה או העסקאות שבוצעו באתר אינטרנט זה ויצרו את התביעה מלכתחילה, או (ב) מאה דולר (US $100.00).

הגבלת החבות משקפת את חלוקת הסיכונים בין הצדדים. ההגבלות המפורטות בפרק זה ישרדו ויחולו גם אם ייקבע שתרופה מוגבלת כלשהי הכלולה בתנאים אלה לא מילאה את מטרתה המהותית. הגבלות החבות המפורטות בתנאים אלה ייזקפו לטובת חברות קבוצת or MediaTripAdvis.

שיפוי

הנך מסכים להגן על TripAdvisor ולשפות אותה, את שותפיה וכל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה כנגד כל התביעות, עילות התביעה, הדרישות, ההחזרים, ההפסדים, הנזקים, הקנסות, העונשים או עלויות או הוצאות אחרות מכל סוג או אופי שהוא לרבות, בין השאר, הוצאות משפטיות והוצאות חשבונאות סבירות, שהועלו על ידי צדדים שלישיים כתוצאה מהדברים הבאים:

·       (א) הפרה מצדך של הסכם זה או של המסמכים הנזכרים בו;

·       (ב) הפרה מצדך של חוק מסוים או של זכויות צד שלישי; או

·       (ג) השימוש שלך באתר אינטרנט זה.

 

קישורים לאתרי צד שלישי

אתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שמופעלים על ידי גורמים אשר אינם TripAdvisor. אנו מספקים קישורים אלה לנוחותך בלבד. איננו שולטים באתרי אינטרנט אלה ואיננו אחראים לתוכן שהם מכילים או לנוהלי הפרטיות או הנהלים האחרים החלים בהם. יתרה מזו, האחריות לנקיטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שהקישורים שתבחר או התוכנה שתוריד (בין אם מאתר אינטרנט זה ובין אם מאתרים אחרים) יהיו נקיים מפריטים כמו וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, ליקויים ופריטים אחרים בעלי אופי הרסני – מוטלת עליך. אין בכך שאנו כוללים קישורים לאתרים מעין אלה משום אישור או המלצה מכללא על החומרים שאותם אתרים כוללים או על התקשרות עם מפעיליהם. במקרים מסוימים, ייתכן שתתבקש על ידי אתר צד שלישי לקשר את הפרופיל שלך ב-TripAdvisor לפרופיל באתר של צד שלישי אחר. הבחירה אם לעשות כן נתונה בידך בלבד ובאפשרותך לבטל בכל עת את החלטתך להתיר את הקישור של הפרופיל שלך אל פרופיל באתר צד שלישי).

פריטי התוכנה הזמינים באתר אינטרנט זה

אלא אם יצוין במפורש אחרת, החומרים באתרי האינטרנט מוצגים במטרה בלעדית לספק מידע על ולקדם את השירותים, אתרי האינטרנט והשותפים של TripAdvisor וכן מוצרים אחרים שניתן להשיג בארצות הברית ובטריטוריות, בשטחי החזקה ובשטחי החסות שלה. אתרי האינטרנט של TripAdvisor נשלטים ומופעלים על ידי TripAdvisor ממשרדי החברה במדינת מסצ'וסטס שבארצות הברית. TripAdvisor אינה מציעה שום מצג שלפיו החומרים באתרי האינטרנט של TripAdvisor מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ארצות הברית. גורם שיבחר להיכנס לאתר אינטרנט של TripAdvisor ממקום שאינו בגבולות ארצות הברית יעשה כן ביוזמתו הבלעדית ויישא באחריות לקיום החוקים המקומיים, אם ובמידה שאותם חוקים מקומיים חלים. תוכנה מאתרי האינטרנט של TripAdvisor כפופה גם למנגנוני בקרת היצוא של ארצות הברית. אין להוריד תוכנה מאתרי האינטרנט של TripAdvisor או לייצא אותה או לייצאה מחדש באופן אחר (א) לתוך (או לידי אזרח או תושב של) קובה, עיראק, סודאן, צפון קוריאה, איראן, סוריה או כל מדינה אחרת אשר ארה"ב הטילה אמברגו על מוצרים המיועדים לה; או (ב) לכל גורם המופיע ברשימת 'אזרחים שצוינו במיוחד' (peciallyS Designated Nationals) של משרד האוצר של ארה"ב או ב'טבלת מנוּעי הזמנה' (Table of Deny Orders) של משרד המסחר של ארה"ב. בעצם השימוש באתרי האינטרנט של TripAdvisor, הנך מייצג ומתחייב כי אינך נמצא באף מדינה מאותן רשימות וכי אינך אזרח או תושב של מדינה שכזאת או נתון לשליטתו של אדם שכזה.

כל תוכנה שתהיה זמינה להורדה מאתרי האינטרנט של TripAdvisor ('תוכנה') היא פריט מוגן בזכויות יוצרים של TripAdvisor או של שותפי TripAdvisor, או של צדדים חיצוניים אחרים, כפי שיצוין. השימוש שלך באותה תוכנה מוסדר על פי התנאים של הסכם הרישיון עם משתמש הקצה (אם יש), הנלווה או הכלול בתוכנה ('הסכם הרישיון'). אינך רשאי להתקין או להפעיל תוכנה המלווה או הכוללת הסכם רישיון, אלא אם הסכמת תחילה לתנאי הסכם הרישיון האמור. אשר לתוכנה הזמינה להורדה שאנו מפרסמים באתר האינטרנט ואשר אינה מלווה בהסכם רישיון, אנו מעניקים לך באת, כמשתמש, רישיון מוגבל, אישי ובלתי ניתן להעברה, לשימוש בתוכנה לצורך הצגת אתר אינטרנט זה ולשימושים אחרים, בהתאם לאמור בתנאים ובהתניות אלה, אך לא לשום מטרה אחרת.

לתשומת לבך, כל תוכנה, כולל, בין השאר, כל קוד ה-HTML, ה-XML וה-Java ופקדי ה-ActiveX הכלולים באתר אינטרנט זה הם בבעלות TripAdvisor ו/או שותפיה ומוגנים מתוקף חוקי זכויות יוצרים ואמנות בינלאומיות שונות. כל שכפול או הפצה חוזרת של התוכנה אסורים במפורש והפרת סעיף זה עלולה לגרור עונשים אזרחיים ופליליים חמורים. המפרים יועמדו לדין בהיקף המרבי המותר בחוק.

מבלי להגביל את האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה לכל שרת או מיקום אחר לצורך המשך השכפול או ההפצה – אסורים במפורש. האחריות על תוכנה זו, אם יש, היא אך ורק בהתאם לאמור בתנאי הרישיון.

זכויות יוצרים והודעות על סימנים מסחריים

כל התוכן באתר האינטרנט של TripAdvisor: ‏‎© 2016 TripAdvisor. כל הזכויות שמורות. TripAdvisor אינה נושאת באחריות לתוכן המתפרסם באתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים שאינם TripAdvisor. השם TripAdvisor, סמליל (לוגו) הינשוף, בועות הדירוג וכל יתר שמות המוצרים או השירותים או הסיסמאות המוצגים באתר אינטרנט זה הם סימנים מסחריים של TripAdvisor ו/או של ספקיה או של הגורמים המעניקים לה רישיונות ואין להעתיקם, לחקות אותם או להשתמש בהם, אם באופן מלא ואם באופן חלקי, ללא הרשאה מוקדמת בכתב מאת TripAdvisor או מבעל הסימן המסחרי הרלוונטי. בנוסף, המראה והתחושה של אתר אינטרנט זה, כולל כל כותרות הדפים, פריטי הגרפיקה המיוחדים וסמלי וכיתובי הלחצנים, הם סימני שירות, סימנים מסחריים ו/או מראה מסחרי של TripAdvisor ואין להעתיקם, לחקות אותם או להשתמש בהם, אם באופן מלא ואם באופן חלקי, ללא הרשאה מוקדמת בכתב מאת TripAdvisor. כל יתר הסימנים המסחריים, הסימנים המסחריים הרשומים, שמות המוצרים ושמות או סמלי הלוגו של חברות הנזכרים באתר אינטרנט זה הם קניינם של בעליהם השונים. התייחסות למוצרים, שירותים, תהליכים או מידע אחר, לפי שם מסחרי, סימן מסחרי, יצרן, ספק או פרטים אחרים אינה מרמזת על ואינה מהווה אישור, מתן חסות או המלצה עליהם מצד TripAdvisor.

מדיניות 'התראה והורדה' לגבי תוכן בלתי חוקי

TripAdvisor פועלת על בסיס 'התראה והסרה'. אם יש לך תלונה או הסתייגות לחומר או פריט תוכן, כולל 'הודעות משתמשים' המתפרסמות באתר אינטרנט זה, או אם אתה סבור כי חומר או פריט תוכן שפורסם בו מפר זכות יוצרים שאתה מחזיק בה, הנך מוזמן לפנות אלינו מיידית באמצעות נוהל ההתראה והסרה שלנו. לחץ כאן כדי להציג את 'נוהל התראה והסרה'. לאחר שיבוצע נוהל זה, TripAdvisor תשקיע כל מאמץ סביר כדי להסיר את התוכן הבלתי חוקי בפרק זמן סביר.

שינויים

TripAdvisor עשויה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או למחוק את התנאים וההתניות הללו או חלק מהם אם תסבור כי הדבר נחוץ למטרה משפטית, רגולטורית-כללית או טכנית, או בשל שינויים בשירותים הניתנים , באופי או בעיצוב אתר האינטרנט. לאחר שינויים כאמור, הנך מסכים במפורש שיחולו עליך אותם תנאים והתניות מתוקנים.

TripAdvisor עשויה בכל עת לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של שירות TripAdvisor, לרבות הזמינות של תכונות, מסדי נתונים או תוכן. בנוסף, TripAdvisor עשויה להטיל מגבלות על תכונות ושירותים מסוימים או להגביל באופן מלא או חלקי את הגישה שלך לאתר האינטרנט או לכל אתר אינטרנט אחר של TripAdvisor, וזאת ללא התראה וללא חבות, בשל סיבות טכניות או סיבות אבטחה, כדי למנוע גישה לא מורשית, אובדן או הרס של נתונים או במקרים שבהם אנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדית, כי הנך מפר הוראה מהוראות התנאים וההתניות האלה או של חוק או תקנה כלשהם, או במקרה של החלטה על הפסקת שירות מסוים.

המשך השימוש שלך ב-TripAdvisor כעת או בעקבות הפרסום של הודעה כאמור על שינויים שחלו, תיחשב לקבלה מצדך של כל השינויים האמורים.

 

סמכות שיפוט והחוק החל

אתר אינטרנט זה מופעל על ידי ישות של ארה"ב ועל הסכם זה חלים חוקי מדינת מסצ'וסטס, ארה"ב. הנך מסכים בזאת לסמכות שיפוט ומקום שיפוט בלעדיים לבתי המשפט של מדינת מסצ'וסטס שבארה"ב ומאשר את הגינות ואת נוחות ההליכים בבתי משפט אלה בכל מחלוקת העשויה להתעורר מהשימוש או בהקשר עם השימוש באתר אינטרנט זה. הנך מסכים כי כל תביעה שתהיה לך כלפי TripAdvisor כתוצאה מאתר אינטרנט זה או בהקשר עמו, תישמע ותיושב בבית המשפט המוסמך לדון בעניינים מהסוג הרלוונטי, במדינת מסצ'וסטס. השימוש באתר אינטרנט זה אינו מורשה במקומות שיפוט אשר אינם מכירים בתוקפן של כל ההוראות הכלולות בתנאים והתניות אלה, כולל, בין השאר, האמור בפסקה זו.  האמור לעיל לא יחול במידה שהחוק הרלוונטי במדינת מגוריך מחייב החלה של חוק ו/או סמכות שיפוט אחרת ואין אפשרות להחריג חובה זו באמצעים חוזיים.

המרת מטבע

שערי החליפין של מטבעות מבוססים על מקורות שונים הזמינים לציבור ויש לראות בהם הנחיה בלבד. שערי החליפין אינם מאומתים ומדויקים וייתכן ששערי החליפין בפועל יהיו שונים. הצעות מחיר במטבעות שונים אינן מתעדכנות על בסיס יומי. המידע שמעניק יישום זה נחשב למדויק, ואולם TripAdvisor ו/או שותפיה אינם מתחייבים או ערבים לדיוק זה. בעת השימוש במידע זה למטרות כספיות, מומלץ להתייעץ עם מומחה מוסמך כדי לאמת את מידת הדיוק של שערי החליפין. איננו מאשרים את השימוש במידע זה לשום מטרה מלבד שימוש אישי ונאסר עליך במפורש למכור, להפיץ ולהשתמש במידע זה למטרות מסחריות.

רישיונות נוספים למכשירים ניידים

בחלקים מתוכנת TripAdvisor ייתכן שימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים ו-TripAdvisor מאשרת שימוש זה. בנוסף, יש תנאים ספציפיים החלים על השימוש ביישומים מסוימים של TripAdvisor למכשיר נייד. כדי לעיין בהודעות הספציפיות ליישומי TripAdvisor למכשיר נייד, בקר בדף רישיונות למכשירים ניידים.

הוראות כלליות

הנך מסכים ומאשר כי אין בהסכם זה או בשימוש באתר האינטרנט כדי ליצור מיזם משותף, קשרי סוכנות, שותפות או יחסי עובד-מעביד בינך לבין חברות קבוצת TripAdvisor Media ו/או שותפיה.

קיום הסכם זה מצדנו כפוף לחוקים ולתהליכים המשפטיים הקיימים ואין בדבר מן האמור בו כדי להגביל את זכותנו להיענות לבקשות ודרישות מצד רשויות אכיפת החוק או מצד גופים ממשלתיים או משפטיים אחרים בנוגע לשימוש שלך באתר האינטרנט או במידע שמסופק לנו או שאנו אוספים בנוגע לשימוש כאמור. במידה המותרת בחוק הרלוונטי, הנך מסכים להגיש כל תביעה או עילת תובענה בהקשר עם או כתוצאה מהגישה או השימוש שלך באתר האינטרנט בתוך שנתיים (2 שנים) מהתאריך שבו לטענתך נוצרה התביעה או עילת התביעה או לוותר לצמיתות על התביעה האמורה.

והיה אם ייקבע כי הסכם זה אינו תקף או בלתי אכיף על פי החוק הרלוונטי, כולל, בין השאר, ההסתייגות מאחריות והגבלות החבות המפורטות לעיל, אזי ההוראה נעדרת התוקף או הבלתי אכיפה תיחשב כאילו הוחלפה בהוראה תקפה ואכיפה אשר תשקף באופן המדויק ביותר את כוונת ההוראה המקורית ואילו יתר הוראות ההסכם ישמרו על תוקפן.

הסכם זה (וכל תנאי והתניה אחרים הנזכרים בו) הוא ההסכם המלא והשלם בינך לבין TripAdvisor בנוגע לאתר האינטרנט והוא מחליף כל תכתובת והצעה קודמת או קיימת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל פה ובין בכתב בינך לבין TripAdvisor בהקשר עם אתר האינטרנט. גרסה בדפוס של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מינהלתיים המבוססים על או נוגעים להסכם זה, במידה ובכפוף לאותם תנאים החלים על רשומות ומסמכים עסקיים שהופקו ונשמרו במקור בדפוס.

תנאים והתניות אלה זמינים בשפת אתר האינטרנט. התנאים וההתניות הספציפיים שבמסגרתם הנך מציין את הסכמתך לא יישמרו באופן פרטני על ידיTripAdvisor.

ייתכן שאתר האינטרנט לא יתעדכן בקביעות או באופן תקופתי ולפיכך אין הוא נדרש להירשם כמוצר מערכת על פי אף חוק רלוונטי.

שמות בדיוניים של חברות, מוצרים, אנשים, דמויות ו/או נתונים הנזכרים באתר האינטרנט אינם מיועדים לייצג אף אדם, חברה, מוצר או אירוע אמיתיים.

כל זכות שלא הוענקה במפורש בהסכם זה הינה שמורה.

עזרה לגבי השירות

לקבלת תשובות לשאלותיך או הנחיות כיצד ליצור עמנו קשר, בקר במוקד העזרה שלנו. לחלופין, אתה מוזמן לכתוב אלינו לכתובת:

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494 USA

 

‏‎.© 2016 TripAdvisor LLC.‎ כל הזכויות שמורות.

תוקן: 31 אוקטובר 2016