Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
מרכז תקשורת

Newsroom

מדיניות פרטיות

תנאים, התניות והודעות אתר האינטרנט של Tripadvisor-
ברוך הבא לאתר או לאפליקציה הניידות, לרבות כלל היישומים הקשורים, של Tripadvisor‎ (ביחד, 'אתר אינטרנט' זה). אתר האינטרנט קיים אך ורק כדי לסייע ללקוחות באיסוף מידע על נסיעות, פרסום דעות על נושאים הקשורים בנסיעות, השתתפות בפורומים אינטראקטיביים בנושא נסיעות וחיפוש והזמנה של שירותים הקשורים בנסיעות; הוא אינו קיים לשום מטרה אחרת. המונחים 'אנחנו', 'לנו', 'שלנו' וכן Tripadvisor מתייחסים ל-TripAdvisor LLC ולשותפים התאגידיים ולאתרי האינטרנט שלנו (ביחד, Tripadvisor). המונח 'אתה' מתייחס ללקוח המבקר ו/או משתמש באתר האינטרנט ו/או שולח תוכן לאתר האינטרנט.
הצג את המדיניות