Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Media Center

Newsroom

Mobiele licenties

Erkenningen:

Delen van mobiele software van Tripadvisor mogen gebruikmaken van het volgende materiaal onder auteursrecht. Dit gebruik wordt hierbij erkend.

iOS-licenties

IGListKit-licentie:

BSD-licentie

Voor IGListKit-software

Copyright (c) 2016, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het verdelen en gebruiken in de oorspronkelijke en binaire vormen, met of zonder wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: Bij de verdeling van de broncode moet de bovenstaande copyrightmededeling, de lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden worden. Bij het verdelen in binaire vorm moet de bovenstaande copyrightmededeling, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer en/of overig materiaal dat bij de verdeling geleverd wordt, gereproduceerd worden. Noch de naam Facebook noch de namen van bijdragers mogen worden gebruikt om producten te promoten die afgeleid zijn van deze software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN VERWORPEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE COPYRIGHTHOUDER OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, DATA OF INKOMSTEN; OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) MET OM HET EVEN WELKE OORZAAK EN OP BASIS VAN EENDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF OVERIGE) VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN JE OP DE HOOGTE BENT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

Gebruiksvoorwaarden

Alamofire-licentie:

Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation ( http://alamofire.org/ )

Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

Bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsverklaring dienen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software te worden opgenomen.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF ANDERE TOEPASSINGEN VAN DEZE SOFTWARE.

Gebruiksvoorwaarden

PromiseKit-licentie:

Copyright 2016, Max Howell; mxcl@me.com

Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

Bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsverklaring dienen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software te worden opgenomen.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF ANDERE TOEPASSINGEN VAN DEZE SOFTWARE.

Gebruiksvoorwaarden

MCSegmented Control-licentie:

Copyright (c) 2011, MCSegmented Control en Matteo Caldari
Alle rechten voorbehouden.

Het verdelen en gebruiken in de oorspronkelijke en binaire vormen, met of zonder wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Bij de verdeling van de broncode moet de bovenstaande copyrightmededeling, de lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden worden.
 • Bij het verdelen in binaire vorm moet de bovenstaande copyrightmededeling, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer en/of overig materiaal dat bij de verdeling geleverd wordt, gereproduceerd worden.
 • Noch de naam MCSegmented Control, noch Matteo Caldari of de namen van zijn bijdragers mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt worden om producten goed te keuren of te promoten.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN VERWORPEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE COPYRIGHTHOUDER OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, DATA OF INKOMSTEN; OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) MET OM HET EVEN WELKE OORZAAK EN OP BASIS VAN EENDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF OVERIGE) VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN JE OP DE HOOGTE BENT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

ZipArchive-licentie

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

Bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsverklaring dienen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software te worden opgenomen.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF ANDERE TOEPASSINGEN VAN DEZE SOFTWARE.

Gebruiksvoorwaarden

De Licentie voor SSZipArchive is verstrekt onder de MIT-licentie. Tevens is een enigszins aangepaste versie van Minizip 1.1 inbegrepen. De licentie daarvoor is verstrekt onder de Zlib-licentie.

Appirater-licentie

Copyright (c) 2014 Arash Payan

Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

Bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsverklaring dienen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software te worden opgenomen.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF ANDERE TOEPASSINGEN VAN DEZE SOFTWARE.

Aanvullende licentiegegevens

RestKit-licentie

Copyright 2009-2012 The RestKit Project

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

CocoaLumberjack-licentie

Copyright (c) 2010-2015, Deusty, LLC

Alle rechten voorbehouden.

Het verdelen en gebruiken in de oorspronkelijke en binaire vormen, met of zonder wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Bij de verdeling van de broncode moet de bovenstaande copyrightmededeling, de lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden worden.
 • Noch de naam Deusty noch de namen van bijdragers mogen worden gebruikt om producten te promoten die afgeleid zijn van deze software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deusty, LLC.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN VERWORPEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE COPYRIGHTHOUDER OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, DATA, OF INKOMSTEN; OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) MET OM HET EVEN WELKE OORZAAK EN OP BASIS VAN EENDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF OVERIGE) VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN JEOP DE HOOGTE BENT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

Gebruiksvoorwaarden

SOCKit-licentie

Copyright 2011-2014 NimbusKit

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

MagicalRecord-licentie

Copyright (c) 2010-2015, Magical Panda Software, LLC

Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

Bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsverklaring dienen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software te worden opgenomen.

Deze softwarelicentie is in overeenstemming met de standaard MIT-licentie.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF ANDERE TOEPASSINGEN VAN DEZE SOFTWARE.

Gebruiksvoorwaarden

Masonry-licentie

Copyright (c) 2011-2012 Masonry Team - https://github.com/SnapKit/Masonry

Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

Bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsverklaring dienen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software te worden opgenomen.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF ANDERE TOEPASSINGEN VAN DEZE SOFTWARE.

Gebruiksvoorwaarden

card.io-licentie

Copyright (c) 2013-2016 PayPal Holdings, Inc.

Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

Bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsverklaring dienen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software te worden opgenomen.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF ANDERE TOEPASSINGEN VAN DEZE SOFTWARE.

Gebruiksvoorwaarden

uidevice-extension-licentie

De card.io-bibliotheek bevat broncode die is afgeleid van Erica Sadun's uidevice-extension-bibliotheek

Copyright (c) 2012, Erica Sadun. Alle rechten voorbehouden.

Het verdelen en gebruiken in de oorspronkelijke en binaire vormen, met of zonder wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Bij de verdeling van de broncode moet de bovenstaande copyrightmededeling, de lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden worden.
 • Bij het verdelen in binaire vorm moet de bovenstaande copyrightmededeling, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer en/of overig materiaal dat bij de verdeling geleverd wordt, gereproduceerd worden.
 • DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN VERWORPEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE COPYRIGHTHOUDER OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, DATA OF INKOMSTEN; OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) MET OM HET EVEN WELKE OORZAAK EN OP BASIS VAN EENDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF OVERIGE) VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN JE OP DE HOOGTE BENT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

De bron van deze bibliotheek is hier te vinden: https://github.com/erica/uidevice-extension

Eigen licentie

Licentie verstrekt onder met name de Mozilla Public-licentie, Versie 2.0 (de 'Licentie'). Je kunt een kopie van de MPL 2.0-licentie verkrijgen op http://www.mozilla.org/MPL/2.0

Een kopie van de broncode is beschikbaar op https://bitbucket.org/eigen/eigen/ or http://eigen.tuxfamily.org/

Gebruiksvoorwaarden

OpenCV-licentie

Copyright (C) 2000-2016, Intel Corporation, alle rechten voorbehouden.
Copyright (C) 2009-2011, Willow Garage Inc., alle rechten voorbehouden.
Copyright (C) 2009-2016, NVIDIA Corporation, alle rechten voorbehouden.
Copyright (C) 2010-2013, Advanced Micro Devices, Inc., alle rechten voorbehouden.
Copyright (C) 2015-2016, OpenCV Foundation, alle rechten voorbehouden.
Copyright (C) 2015-2016, Itseez Inc., alle rechten voorbehouden.

Het verdelen en gebruiken in de oorspronkelijke en binaire vormen, met of zonder wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Bij de verdeling van de broncode moet de bovenstaande copyrightmededeling, de lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden worden.
 • Bij het verdelen in binaire vorm moet de bovenstaande copyrightmededeling, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer en/of overig materiaal dat bij de verdeling geleverd wordt, gereproduceerd worden.
 • Noch de naam Facebook noch de namen van bijdragers mogen worden gebruikt om producten te promoten die afgeleid zijn van deze software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze software wordt aangeboden door de copyrighthouders en bijdragers in de huidige staat ('as is') en enige expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel worden verworpen. In geen geval zullen de copyrighthouders of bijdragers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, morele of consequentiële schade (inclusief, maar niet beperkt tot, de aanschaf van vervangende goederen of diensten; verlies van gebruik of gegevens of winstderving; of onderbreking van de bedrijfsvoering), met om het even welke oorzaak en op basis van eender welke aansprakelijkheidstheorie, hetzij in overeenkomst, burgerlijke aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid of overige) voortvloeiende uit het gebruik van deze software, zelfs indien je op de hoogte bent van de mogelijkheid van zulke schade.

Gebruiksvoorwaarden

Kahuna-licentie

Alle tekst en ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd (c) 2012-2014 Kahuna, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

FMDB-licentie

Copyright (c) 2008-2014 Flying Meat Inc.

Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

Bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsverklaring dienen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software te worden opgenomen.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF ANDERE TOEPASSINGEN VAN DEZE SOFTWARE.

Gebruiksvoorwaarden

MBProgressHUD-licentie

Copyright (c) 2009-2015 Matej Bukovinski

Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

Bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsverklaring dienen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software te worden opgenomen.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF ANDERE TOEPASSINGEN VAN DEZE SOFTWARE.

Gebruiksvoorwaarden

BlocksKit-licentie

Copyright (c) 2011-2015 Zachary Waldowski, Alexsander Akers en de medewerkers van BlocksKit

Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

Bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsverklaring dienen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software te worden opgenomen.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF ANDERE TOEPASSINGEN VAN DEZE SOFTWARE.

Gebruiksvoorwaarden

pop Licentie - BSD

Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het verdelen en gebruiken in de oorspronkelijke en binaire vormen, met of zonder wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Bij de verdeling van de broncode moet de bovenstaande copyrightmededeling, de lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden worden.
 • Bij het verdelen in binaire vorm moet de bovenstaande copyrightmededeling, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer en/of overig materiaal dat bij de verdeling geleverd wordt, gereproduceerd worden.
 • Noch de naam Facebook noch de namen van bijdragers mogen worden gebruikt om producten te promoten die afgeleid zijn van deze software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN VERWORPEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE COPYRIGHTHOUDER OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, DATA OF INKOMSTEN; OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) MET OM HET EVEN WELKE OORZAAK EN OP BASIS VAN EENDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF OVERIGE) VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN JE OP DE HOOGTE BENT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

Gebruiksvoorwaarden

Bolts-licentie

BSD-licentie

Voor Bolts-software

Copyright (c) 2013-heden, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het verdelen en gebruiken in de oorspronkelijke en binaire vormen, met of zonder wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Bij de verdeling van de broncode moet de bovenstaande copyrightmededeling, de lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden worden.
 • Bij het verdelen in binaire vorm moet de bovenstaande copyrightmededeling, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer en/of overig materiaal dat bij de verdeling geleverd wordt, gereproduceerd worden.
 • Noch de naam Facebook noch de namen van bijdragers mogen worden gebruikt om producten te promoten die afgeleid zijn van deze software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN VERWORPEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE COPYRIGHTHOUDER OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, DATA OF INKOMSTEN; OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) MET OM HET EVEN WELKE OORZAAK EN OP BASIS VAN EENDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF OVERIGE) VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN JE OP DE HOOGTE BENT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

Gebruiksvoorwaarden

SFHFKeychainUtils-licentie

Gemaakt door Buzz Andersen op 20-10-08. Gedeeltelijk gebaseerd op code van Jonathan Wight, Jon Crosby en Mike Malone. Copyright 2008 Sci-Fi Hi-Fi. Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt eenieder die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') verkrijgt gratis toestemming gegeven om zonder beperking in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren, verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt toe te staan hetzelfde te doen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

Bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsverklaring dienen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software te worden opgenomen.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF ANDERE TOEPASSINGEN VAN DEZE SOFTWARE.

Aanvullende licentiegegevens

JSON-frameworklicentie:

Copyright (c) 2007-2011 Stig Brautaset 
Alle rechten voorbehouden.

Het verdelen en gebruiken in de oorspronkelijke en binaire vormen, met of zonder wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Bij de verdeling van de broncode moet de bovenstaande copyrightmededeling, de lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden worden.
 • Bij het verdelen in binaire vorm moet de bovenstaande copyrightmededeling, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer en/of overig materiaal dat bij de verdeling geleverd wordt, gereproduceerd worden.
 • Noch de naam Stig Brautaset, noch de namen van zijn bijdragers mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt worden om producten goed te keuren of te promoten.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN VERWORPEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE COPYRIGHTHOUDER OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, DATA OF INKOMSTEN; OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) MET OM HET EVEN WELKE OORZAAK EN OP BASIS VAN EENDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF OVERIGE) VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN JE OP DE HOOGTE BENT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.


 

Android-licenties

Epoxy-licentie:

Copyright 2016 Airbnb, Inc.

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

OkHttp-licentie

Copyright 2016 Square, Inc.

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

Retrofit-licentie

Copyright 2013 Square, Inc.

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

StickyGridHeaders-licentie

Copyright (c) 2013 Tonic Artos

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

Dagger-licentie

Copyright 2013 Square, Inc.

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

Signpost-licentie

Copyright (c) 2009 Matthias Kaeppler

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Aanvullende licentiegegevens

Apache commons-logging-licentie

Copyright 2003-2014 The Apache Software Foundation

Dit product bevat software ontwikkeld binnen The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

Apache xmlrpc-licentie

Copyright The Apache Software Foundation

Dit product bevat software ontwikkeld binnen The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

Apache ws-commons-util-licentie

Copyright 2003, 2005 The Apache Software Foundation

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie.

Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

Apache http-mime-licentie

Copyright The Apache Software Foundation

Dit product bevat software ontwikkeld binnen The Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

RxJava-licentie

Copyright (c) 2016-present, RxJava Contributors.

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

Android Open Source Project-licentie:

Copyright (c) 2005-2008 Google Inc. Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

ormlite-licentie

Hierbij wordt toestemming verleend om deze software, voor welk doeleinde dan ook en al dan niet tegen vergoeding, te gebruiken, kopiëren, aanpassen en/of verspreiden, mits deze toestemmingsverklaring in alle kopieën wordt opgenomen.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), EN DE AUTEUR WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE AF, INCLUSIEF ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID. DE AUTEUR IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE OF ANDERE SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS OF WINSTDERVING, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DEZE SOFTWARE.

Er kan contact met de auteur worden opgenomen via http://ormlite.com/

Gebruiksvoorwaarden

UrlImageViewHelper-licentie

Copyright 2012 Koushik Dutta

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

Google-GSON-frameworklicentie:

Copyright (c) 2008-2009 Google Inc.

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Gebruiksvoorwaarden

Joda-Time-licentie

Dit product omvat software ontwikkeld door Joda.org (http://www.joda.org/).

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden


 

Cross-platform-licenties

Licentie Google Mobile Ads SDK voor iOS en Android

Copyright (c) 2015 Google Inc.

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Gebruiksvoorwaarden

Licentie Google App Indexing SDK voor iOS en Android

Copyright (c) 2015 Google Inc.

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Gebruiksvoorwaarden

Distimo-licentie

Copyright (c) 2012 Distimo. Alle rechten voorbehouden.

Licentie verstrekt onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de 'Licentie'); je mag dit bestand niet gebruiken, tenzij conform de Licentie. Je kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door een toepasselijke wet of schriftelijk overeengekomen, wordt software verdeeld onder de Licentie verdeeld in de huidige staat ('AS IS'), ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES, hetzij expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.

Gebruiksvoorwaarden

Facebook iOS- en Android SDK-licentie

Copyright (c) 2014-heden, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Je wordt hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie verleend voor het gebruiken, kopiëren, aanpassen en verspreiden van deze software in broncode of binaire vorm voor gebruik in verband met de door Facebook geleverde webdiensten en API's.

Zoals bij alle software die met het Facebookplatform is geïntegreerd, is je gebruik van deze software onderworpen aan de beginselen en beleidsregels van Facebook voor ontwikkelaars, die te vinden zijn via [http://developers.facebook.com/policy/]. Deze copyrightvermelding dient in alle exemplaren of substantiële delen van de software te worden opgenomen.

DEZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN OVEREENKOMST, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF ANDERE TOEPASSINGEN VAN DEZE SOFTWARE.

Gebruiksvoorwaarden: iOS Android

Skobbler-licentie

Copyright 2014 Telenav, Inc. - Alle rechten voorbehouden.

Kaartweergave mogelijk gemaakt door Scout – http://developer.skobbler.com

Gegevensbron voor kaarten: Copyright OpenStreetMaps Contributors http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitale hoogtegegevens: http://www.viewfinderpanoramas.org/

Licenties voor Wikipedia- en Wikitravel zijn verstrekt onder http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Copyright Google breakpad (zie auteursrechten voor meer informatie)

Fonts zijn (c) Bitstream (zie auteursrechten voor meer informatie), (c) Architects Daughter (zie auteursrechten voor meer informatie), (c) Bitstream (zie auteursrechten voor meer informatie) en (c) Open Sans (zie auteursrechten voor meer informatie)

BIJKOMENDE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT TRIPADVISOR WINDOWS PHONE-APPLICATIE OP NOKIA-APPARATEN:

AFWIJZING VAN GARANTIE. DE APPLICATIE WORDT VERSTREKT ONDER EEN LICENTIE IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), 'MET ALLE GEBREKEN' EN IN DE BESCHIKBARE STAAT ('AS AVAILABLE'). JIJ DRAAGT HET RISICO BIJ HET GEBRUIK. TRIPADVISOR, UIT EIGEN NAAM, NOKIA, MICROSOFT, ALLE DRAADLOZE PROVIDERS OVER WIENS NETWERK DE APPLICATIE WORDT VERDEELD, EN ELK VAN ONZE RESPECTIEVE AFFILIATES EN LEVERANCIERS ('VERDELERS') GEEFT GEEN EXPLICIETE GARANTIES OF CONDITIES ONDER OF MET BETREKKING TOT DE APPLICATIE. JE HEBT MOGELIJK BIJKOMENDE CONSUMENTENRECHTEN DOOR JE PLAATSELIJKE WETTEN DIE DEZE OVEREENKOMST NIET KAN VERANDEREN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR JE PLAATSELIJKE WETTEN, SLUITEN VERDELERS ENIGE IMPLICIETE GARANTIES OF CONDITIES UIT, MET INBEGRIP VAN DIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK.

BEPERKING EN UITSLUITING VAN VERGOEDINGEN EN SCHADELOOSSTELLING. VOOR ZOVER NIET BIJ WET VERBODEN, KUN JE DOOR MICROSOFT ALLEEN VERGOED WORDEN VOOR DIRECTE SCHADE MET EEN MAXIMUM VAN HET BEDRAG DAT JE BETAALD HEBT VOOR DE APPLICATIE. JE STEMT ERMEE IN NIET TE POGEN ENIGE ANDERE SCHADEVERGOEDINGEN TE VERKRIJGEN, MET INBEGRIP VAN CONSEQUENTIËLE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE OF VERLOREN INKOMSTEN VAN EENDER WELKE VERDELER

Attributie:

Kaarten

© 2014 Telenav, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Kaartweergave mogelijk gemaakt door Scout – http://developer.scout.me
Gegevensbron voor kaarten: © OpenStreetMaps-bijdragers http://www.openstreetmap.org/copyright

Digitale hoogtegegevens

http://www.viewfinderpanoramas.org/

Wikipedia en Wikitravel

Licenties voor Wikipedia- en Wikitravel zijn verstrekt onder http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Google-breakpad

© Google-breakpad (zie copyrights voor meer informatie)

Bitstream-lettertype

© Bitstream (zie copyrights voor meer informatie)

Architects Daughter-lettertype

© Architects Daughter (zie copyrights voor meer informatie)

Open Sans-lettertype

© Open Sans (zie copyrights voor meer informatie)