Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Mediacenter

Newsroom

SEKRETESS- OCH COOKIEPOLICY

Senast uppdaterad: 27 november 2023

Tripadvisor LLC äger och driver en onlineplattform som tillhandahåller användare information, rekommendationer och tjänster gällande resande och fritid, inklusive verktyg för att söka efter och/eller boka hotell, semesterbostäder eller annat boende, turistattraktioner och upplevelser, restauranger, flyg och kryssningar, samt andra fritidsrelaterade tjänster. I denna Policy hänför vi till dessa som våra ”tjänster”.

Den information som du och andra delar med oss förbättrar vår förmåga att tillhandahålla relevanta, personliga och hjälpsamma Tjänster. Vi vet att du delar din information med oss baserat på förtroende. Vi tar ditt förtroende för oss på allvar och strävar efter att tillhandahålla dig med hjälpsam information, produkter och tjänster, sammanställda baserat på den information som du har delat med oss. Dessutom, vilket kanske är ännu viktigare, strävar vi efter att respektera din integritet när du besöker vår webbplats eller använder våra Tjänster, och vi vill vara tydliga med hur vi använder den information du delar med oss.

I Policyn beskriver vi hur vi erhåller, använder och bearbetar din information, förhoppningsvis på att begripligt och transparent sätt. Den innehåller även information om dina rättigheter, hur du utövar dem och hur du kan kontakta oss. Läs igenom Policyn noggrant för att ta reda på mer om våra metoder gällande information och sekretess. Genom att besöka våra webbplatser och relaterade mobilappar, samt andra onlineplattformar som våra partners webbplatser, appar och sociala medier, oavsett om det sker på en dator, mobil, surfplatta eller liknande enhet (var och en av dessa kallas för en ”Enhet”), samtycker du till och bekräftar du att du har läst denna Policy.

Vi erbjuder våra Tjänster till användare i ett antal länder och territorier där lagstiftning och seder skiljer sig åt. Policyn ger en allmän översikt över våra sekretessrutiner. Dessutom tillhandahåller avsnitt 12 till 15 i Policyn specifik information som är relevant för användare som bor i vissa regioner eller länder.

1. Information som samlas in och bearbetas

När du besöker eller använder våra Tjänster samlar vi in och bearbetar information från och om dig för att tillhandahålla tjänsterna på ett mer personligt och relevant sätt. Vi samlar in viss information passivt, till exempel med våra servrar, cookies eller annan liknande spårningsteknik. Annan information samlar vi in från olika källor, däribland dig, dotterbolag, affärspartner och andra oberoende källor från tredje part. När du använder våra Tjänster genom att ”klicka dig vidare” från en tredje parts webbplats eller när du besöker tredje parters webbplatser via våra Tjänster kan dessa tredje parters webbplatser dela information med oss om din användning av deras tjänst. Information som vi får från tredje parters webbplatser kan kombineras med information som du tillhandahåller.

Den information som bearbetas kan omfatta

  • kontaktuppgifter, inklusive namn, telefonnummer, post- och e-postadresser (både hashade och ohashade)
  • fakturerings- och annan betalningsinformation (t.ex. ditt bankkontonummer, bankkortnummer, kortinnehavarens namn, utgångsdatum, verifieringskod och faktureringsadress)
  • dokumentation till stöd för resor och planering
  • användarnamn och lösenord
  • information om ditt medlemskap hos Tripadvisor
  • foton, omdömen, inlägg i forum och sociala medier och videoklipp som du kan ha tillhandahållit oss
  • platsinformation
  • enhetsinformation, till exempel när du besökte våra Tjänster och information om Enheten som användes (t.ex. IP-adress, programvara eller webbläsare som användes, språkinställningar, unika Enhetsidentifierare och reklamidentifierare)
  • onlineaktivitet, inklusive sidor som du har besökt, granskat innehåll och granskade appar
  • annan information om dig som du har delat frivilligt
  • köp- och bokningshistorik
  • information om dina resplaner, aktiviteter och middagsplaner och preferenser
  • kommunikation när du kontaktar vårt kundtjänstteam, inklusive inkommande och utgående samtal
  • information som du har tillhandahållit till utomstående företag för inloggning på sociala medier, inklusive offentligt tillgänglig information som namn, åldersgrupp och e-postadresser.

Vi kan även, då du tillhandahåller detta, samla in information om andra resenärer eller gäster, inklusive deras e-postadress och annan information kopplad till resor, middagsplaner eller aktiviteter. Om du delar information med oss om andra personer måste du erhålla deras tillstånd och se till att de förstår och accepterar hur vi kommer att använda deras personuppgifter (enligt beskrivningen i denna Policy).

Utöver de kategorier som anges ovan kan vi även samla in viss platsinformation om du har angett att din Enhet ska skicka sådan information via Enhetens sekretessinställningar, eller om du till exempel har laddat upp foton som har taggats med platsinformation.

2. Användning av information och syfte för insamling

Vi vill i möjligaste mån tillhandahålla dig med relevant innehåll och en personlig upplevelse när du använder våra Tjänster, och vi använder information om dig för att göra det, bland annat på följande sätt:

Registrering, medlemskap och andra avtal

  • Registrera dig och hantera ditt konto, bland annat för att du ska kunna använda våra Tjänster.
  • Underlätta dina bokningar.
  • Bearbeta betalningar eller krediter.
  • Erbjuda dig kampanjer som kan inkludera tävlingar, presentkort, belöningar, kontantåterbäring och rabatt.

Förbättra våra tjänster

  • Använda din information för analyser och för att förbättra våra Tjänster.
  • Ge dig en anpassad/optimerad upplevelse genom att gruppera användare baserat på till exempel användning, intressen och demografi.
  • Skicka undersökningar, inbjudningar till marknadsundersökningar eller panelintervjuer till dig för analysering.

Individualisering och anpassning

  • Meddela dig om specialerbjudanden och produkter eller tjänster som är tillgängliga från oss, våra dotterbolag eller andra partner och som kan vara av intresse för dig.
  • Anpassa din upplevelse, bland annat genom att dra slutsatser om dina intressen och preferenser baserat på din aktivitet och anpassa annonser som visas för dig både på vår webbplats och på andra platser online.

Kommunikation

  • Kommunicera med dig eller underlätta kommunikation mellan dig och våra partner och/eller dotterbolag.
  • Genomföra, övervaka och spela in samtal eller interaktioner med oss, till exempel dina interaktioner med våra kundtjänst- eller försäljningsteam eller genom användning av pixlar eller liknande teknik för att övervaka hur du interagerar med våra e-postmeddelanden till dig, till exempel om du öppnar dem eller klickar på innehåll i dem.
  • Hysa dina omdömen, foruminlägg, foton, videoklipp och annat innehåll.
  • Svara på dina frågor och kommentarer.

Juridisk efterlevnad

  • Lösa tvister eller felsöka problem.
  • Förhindra bedrägeri och andra potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter.
  • Följa relevanta lagar, svara på juridiska förfrågningar, förhindra skada och skydda våra rättigheter.
  • Tillhandahålla betalningstjänster, inklusive för att upptäcka och förhindra penningtvätt, bedrägeri och säkerhetsincidenter, för att följa lagstadgade skyldigheter och för att genomdriva eventuella tillämpliga tjänstevillkor.

Observera att om vi använder automatiserat beslutsfattande för att bearbeta dina personuppgifter implementerar vi lämpliga åtgärder som krävs för att skydda dina rättigheter, inklusive din rätt att erhålla mänskligt ingripande.

3. Informationsdelning

Vi använder tjänsteleverantörer för att kunna tillhandahålla vissa av våra Tjänster och vi kan behöva dela information med dem och vissa andra tredje parter, däribland vår företagsgrupp, under följande omständigheter:

  • Vår företagsgrupp. Vi kan dela information med vissa företag i vår företagsfamilj så att vi, och de, ska kunna ge dig information om produkter och tjänster, både reserelaterade och andra, som kan intressera dig. Denna delning hjälper oss även att förstå hur du interagerar med webbplatser, appar och tjänster som tillhör företag i vår företagsgrupp. Dessa företag följer denna Policy och alla tillämpliga lagar som reglerar överföringen av reklammeddelanden.
  • Leverantörer. Vi kan dela information med vissa leverantörer. Denna information används för att underlätta våra Tjänster, inklusive, i relevanta fall, för att hjälpa till med transaktioner.
  • Affärspartner. Vi kan dela information om dig, dina Enheter och din användning av våra Tjänster med våra betrodda affärspartner. Vi kan till exempel dela information för att underlätta betalning för produkter eller tjänster som du kan köpa på våra partners webbplatser. Denna delning sker vanligtvis i enlighet med skriftliga avtal som omfattar skyldigheter gällande konfidentialitet, sekretess och säkerhet. Observera dock att vi inte kontrollerar dessa affärspartners sekretessrutiner.
  • Webbplatser för sociala medier. När du använder våra Tjänster och väljer att dela information med webbplatser för sociala medier från tredje part styrs den information du delar av sekretesspolicyerna för dessa webbplatser för sociala medier och de sekretessinställningar som du har angett för dessa webbplatser för sociala medier.
  • Annonsnätverk. Vi samlar ibland in och delar information om dina intressen med annonsnätverk och dataaggregatorer. Vissa av dessa företag är medlemmar i Network Advertising Initiative eller Digital Advertising Alliance, som erbjuder en enskild plats där du kan välja bort riktade annonser från medlemsföretag. Klicka här för att läsa mer om Digital Advertising Alliance.
  • Företag för upptäckt av bedrägerier. Tredje parter kan hjälpa oss genom att tillhandahålla sin teknik för bedrägeridetektering.
  • Andra tredje parter, t.ex. hänvisande webbplatser. Tredje parter kan också hjälpa oss att samla in information genom till exempel driftsfunktioner på vår webbplats eller genom att underlätta leveransen av onlineannonsering som skräddarsys efter dina intressen. Vi kan dela målgruppssegment och annan information, som hashade e-postadresser, med tredje parter som använder den informationen för skräddarsydd annonsering till dig. Andra tredje parter kan också tillhandahålla oss med sina verktyg för generering, hantering och lagring av innehåll och avtal. Tredje parter får endast samla in eller använda information efter behov för att kunna utföra sina tillåtna funktioner. Om och i den mån dessa tredje parter endast hjälper oss utföra vår bearbetning är de avtalsbundna att endast agera för vår räkning som så kallade personuppgiftsbiträden.

Vissa versioner av Enheters operativsystem ger dig möjlighet att välja bort vissa typer av informationsdelning, däribland till vissa annonsnätverk. Du kan när som helst ändra sekretessinställningarna på din Enhet och stänga av funktionen för att samla in och dela med dig av platsinformation. Kontrollera inställningarna för din Enhet om du vill begränsa sådan spårning. Om du inaktiverar platsdelning kan det dock påverka vissa funktioner som vi erbjuder. Om du har frågor om sekretessinställningarna på din Enhet föreslår vi att du kontaktar enhetstillverkaren eller din mobilleverantör för att få hjälp.

Vi kan även dela din information om vi, efter eget gottfinnande, anser att sådan delning är nödvändig för följande:

  • För att efterleva legitima och genomdrivbara stämningar, domstolsbeslut eller annan juridisk process, för att säkerställa eller utöva våra juridiska rättigheter, för försvar mot rättsliga anspråk eller på annat sätt som krävs enligt lag. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att lyfta eller avsäga oss eventuella rättsliga invändningar eller rättigheter vi har.
  • För att utreda, förebygga eller vidta åtgärder gällande olagliga eller misstänkt olagliga aktiviteter, för att skydda och försvara Tripadvisors, våra kunders eller andras rättigheter, egendom och säkerhet samt i anslutning till våra Användarvillkor och andra avtal.
  • I anslutning till en affärstransaktion, till exempel en avyttring, sammanslagning, konsolidering eller tillgångsförsäljning, eller i den osannolika händelsen av konkurs.
4. Informationsalternativ

Du har valmöjligheter avseende vår bearbetning och användning av din information. Du kan komma åt, uppdatera och till och med avsluta ditt konto genom att besöka sidan ”Medlemsprofil” på vår webbplats eller i appen. Du kan dessutom göra följande:

  • Du kan välja hur vi ska kommunicera med dig.
  • Du kan välja att inte dela viss information med oss. Information kan dock krävas för att du ska kunna använda vissa funktioner på våra webbplatser.
  • Du kan förhindra insamling av viss platsinformation (t.ex. genom att inaktivera platstjänster för vår app i inställningarna på din mobil), men observera att om du inaktiverar platsdelning kan det påverka vissa funktioner för våra Tjänster.
  • Du kan avsluta ditt konto direkt från din Medlemsprofil. Observera att om du avslutar ditt konto inaktiverar vi ditt konto och tar bort dina profiluppgifter från aktiv visning. Vi kan behålla viss information som är kopplad till ditt konto (däribland tidigare transaktioner) för interna syften, bland annat säkerhetskopiering, bedrägeriförebyggande, tvistlösning, utredningar, våra legitima affärsintressen och efterlevnad av lagstiftning under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna Policy.
  • Som registrerad medlem kan du när som helst ändra dina marknadsföringsprenumerationer, däribland prenumerationsalternativen för e-post, i dina medlemsinställningar.
  • Du kan avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden, däribland e-postmeddelanden med reserelaterade erbjudanden, i varje sådant e-postmeddelande vi skickar.
5. Information om barn

Våra Tjänster är inte avsedda för barn, som vi anser vara (i) personer som är 13 år eller yngre, eller åldern för sekretessmedgivande i din jurisdiktion, eller (ii) lagstiftad ålder för förmåga att ingå avtal vid bearbetning av data för ett avtal.

Vi samlar bara in och bearbetar information som tillhör barn under mycket begränsade omständigheter. Vi kan behöva samla in personuppgifter som tillhör barn som en del av våra Tjänster om personuppgifterna till exempel krävs som en del av en reserelaterad bokning. Vi samlar bara in personuppgifter för barn om de tillhandahålls av och med samtycke från en förälder eller målsman. Om vi blir medvetna om att vi har bearbetat personuppgifter för ett barn utan ett giltigt godkännande från en förälder eller målsman raderar vi personuppgifterna.

6. Informationsöverföringar

Vi erbjuder våra Tjänster till användare som befinner sig i många olika jurisdiktioner. Om vi överför din information till andra länder kommer vi att använda och skydda den informationen enligt beskrivningen i denna Policy och i enlighet med gällande lagstiftning.

7. Informationssäkerhet

Vi har implementerat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsrutiner för att skydda din information. Vi tillåter endast att specifika anställda får åtkomst till personuppgifter och de får endast göra detta i syfte att utföra tillåtna affärsfunktioner. Vi använder kryptering vid överföring av din information mellan ditt system och våra, och mellan våra system och de som tillhör de parter som vi delar information med. Vi använder även brandväggar och system för intrångsdetektering som ska bidra till att förhindra obehörig åtkomst till din information. Vi kan dock inte garantera informationssäkerheten från obehörigt intrång eller obehörig användning, maskinvaru- eller programvarufel eller andra omständigheter utom vår kontroll.

8. Radering och kvarhållande av information

Vi behåller kopior av din information så länge du behåller ditt konto eller så länge det krävs i samband med de syften som anges i denna Policy, såvida inte tillämplig lag kräver en längre kvarhållningsperiod. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter.

9. Information från cookies

Vi vill att din åtkomst till våra Tjänster ska vara så enkel, effektiv och användbar som möjligt. Som hjälp med detta använder vi cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse, för att förbättra webbplatsens säkerhet och för att visa dig relevant reklam.

Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din Enhet när du besöker en webbplats. De lagras av din webbläsare och innehåller grundläggande information om din internetanvändning. Din webbläsare skickar tillbaka information från dessa cookies till en webbplats varje gång du besöker den på nytt, så att den kan känna igen din Enhet och förbättra din upplevelse genom att bland annat tillhandahålla personligt innehåll. Vi använder även spårningsteknik, som pixlar, SDK:er eller serverloggar, som har en liknande funktion. Vi använder även cookies och spårningsteknik för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter, så att du inte behöver ange dem på nytt upprepade gånger när du använder våra Tjänster eller för att hjälpa oss förstå dina preferenser.

Vi ger dig kontrollen genom att tillhandahålla ett verktyg för godkännande av cookies där du kan justera och anpassa dina cookieinställningar. Du kan använda verktyget för godkännande av cookies genom att klicka på länken ”Godkänn cookies” längst ned på varje sida eller genom att ändra dina inställningar i vår cookiebanderoll. Du kan även hantera cookies via webbläsarens inställningar. Du har rätt att återkalla ditt godkännande av cookies när som helst genom att klicka på länken ”Godkänn cookies” och ändra och spara dina inställningar. Du kan välja vilka cookies du vill godkänna och neka i inställningarna för din webbläsare.

Vi tillåter att tredjeparter samlar in och använder information som erhållits under din surfning för att ge dig anpassade annonser. Dessa parter listas i vårt verktyg för godkännande av cookies där du kan hitta information om dem och länkar till deras sekretessmeddelanden.

När du anger din e-postadress på vår webbsida (antingen för att logga in eller för att registrera dig för ett nyhetsbrev eller liknande) eller när du använder vår app kan vi dela personuppgifter eller annan information som vi samlar in om dig, som din e-postadress (i hashad, pseudonymiserad form), mobilannonseringsidentifierare, IP-adress eller information om din webbläsare eller ditt operativsystem, med våra annonseringspartner, som LiveRamp och The Trade Desk och deras koncernföretag som agerar som gemensamma personuppgiftsansvariga. LiveRamp och The Trade Desk använder den här informationen till att skapa en onlineidentifieringskod i syfte att känna igen dig på dina enheter. Onlineidentifieringskoden innehåller inte några av dina identifierbara personuppgifter och kommer inte att användas av LiveRamp eller The Trade Desk för att identifiera dig igen. Vi placerar onlineidentifieringskoden i vår förstapartscookie, en LiveRamp- eller The Trade Desk-cookie och tillåter att den används för annonsering online och över olika kanaler. Den kan komma att delas med våra annonseringspartner och andra tredjepartsannonseringsföretag globalt i syfte att möjliggöra intressebaserat innehåll eller riktad annonsering genom hela din onlineupplevelse (till exempel webb, e-post, anslutna enheter och i appen). Dessa tredjeparter kan i sin tur använda onlineidentifieringskoden till att länka till demografisk eller intressebaserad information som du har tillhandahållit via din interaktion med dem. Du hittar mer information om LiveRamps uppgiftsbehandling, inklusive hur du avanmäler dig i deras sekretesspolicy här. LiveRamps sekretesspolicy med andra tillgängliga landslänkar hittar du här. Du kan också läsa mer om hur Trade Desk använder unika identifierare, dina rättigheter och hur du kan kontakta dem här.

De flesta annonsnätverk erbjuder dig alternativet att välja bort annonscookies. Det finns mer användbar information om hur du kan göra detta på www.aboutads.info/choices/ och www.youronlinechoices.com.

Om du nekar vissa cookies kan din åtkomst till vissa funktioner och delar av våra Tjänster försämras eller begränsas.

Vår användning av all information vi samlar in genom cookies lyder under denna Policy, som är länkat på varje sida på vår webbplats.

10. Information om policyändring

Vi kan komma att uppdatera denna Policy i framtiden. Om vi anser att ändringarna är viktiga meddelar vi dig genom att skicka ett meddelande om dem, publicera ett meddelande på webbplatsen och/eller publicera en uppdaterad Policy på webbplatsen. Vi anger högst upp i denna Policy när den senast uppdaterades. Vi rekommenderar att du återkommer med jämna mellanrum för att granska den senaste versionen och regelbundet granskar den här Policyn för aktuell information om våra sekretessmetoder.

11. Kontakt

Om du vill göra en begäran om datasekretess, till exempel en begäran om att radera eller få åtkomst till dina data, kan du besöka vår dedikerade sekretessportal genom att klicka här. För allmänna datasekretessfrågor eller frågor som rör vår sekretess- och cookiepolicy kan du kontakta sekretessteamet genom att klicka här.

12. Europa och Storbritannien

Sekretesspolicy för allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR-policy”)

Denna GDPR-policy gäller personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inklusive de som är baserade i Storbritannien. Denna GDPR-policy kompletterar vår Policy, men om Policyn strider mot GDPR-policyn gäller dock GDPR-policyn för personer inom EES.

Personuppgiftsansvarig och lokal representant

Tripadvisor LLC är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. I enlighet med tillämplig datasekretesslag har vi dock utsett representanter inom Europeiska unionen och Storbritannien.

Kontaktuppgifterna till vår representant för Europeiska unionen:

Tripadvisor Ireland Limited
C/O Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 R296
Irland

Kontaktuppgifterna till vår representant för Storbritannien:

Tripadvisor Limited
7 Soho Square
London
W1D 3QB
Storbritannien
Attn: Privacy Officer

Tripadvisor Ireland Limiteds och Tripadvisor Limiteds roll i detta avseende är begränsad till att enbart utgöra en kontaktpunkt för frågor om dataskydd från europeiska medborgare (inklusive brittiska) och tillsynsmyndigheter för dataskydd. För att undvika oklarheter kan varken Tripadvisor Ireland Limited eller Tripadvisor Limited bedriva övrig kommunikation eller juridiska processer på uppdrag av Tripadvisor LLC

Informationsrättigheter enligt GDPR

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter.

Dina rättigheter avseende dina egna personuppgifter är följande:

  • Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
  • Rätten att begära att få felaktiga personuppgifter rättade. Du kan också komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter som vi har, med hänsyn till ändamålen för behandlingen.
  • Rätten att begära radering av dina personuppgifter om
  • dina personuppgifter inte längre krävs för de ändamål för vilka vi samlade in eller bearbetade dem
  • du tar tillbaka ditt samtycke i de fall bearbetningen av dina personuppgifter baseras på samtycke och inga andra rättsliga grunder finns
  • du nekar till bearbetningen av dina personuppgifter och vi inte har överordnad rättslig grund för bearbetningen
  • dina personuppgifter bearbetas på ett olagligt sätt
  • dina personuppgifter måste raderas för att en juridisk förpliktelse ska efterlevas.
  • Rätten att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter. Vi efterlever din begäran, såvida vi inte har ett övertygande överordnat legitimt intresse för bearbetningen eller vi måste fortsätta att bearbeta dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.
  • Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter om
  • dina personuppgifters korrekthet ifrågasätts av dig under den period då vi måste kontrollera personuppgifternas korrekthet
  • bearbetningen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter och begär begränsningar
  • vi inte längre behöver dina personuppgifter för bearbetningsändamål, men du begär dina personuppgifter för rättsliga anspråk
  • du har invänt mot bearbetningen, under den period som vi har för att verifiera övergripande rättsliga grunder.
  • Rätten till dataportabilitet. Du kan begära att vi ska skicka dessa personuppgifter till en tredje part, om möjligt. Du har denna rättighet bara när det rör personuppgifter som du har tillhandahållit till oss där bearbetningen baseras på samtycke eller krävs för uppfyllande av ett avtal mellan dig och oss och bearbetningen sker med hjälp av automatiska metoder.
  • Du har även rätt att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet.

Du behöver vanligtvis inte betala en avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheter som beskrivs i denna Policy). Vi kan däremot ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller orimlig.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att ta del av dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter).  Om en tredje part skickar in en personuppgiftsbegäran för dig kan vi behöva vidta rimliga åtgärder för att verifiera att begäran verkligen kommer från dig. Detta är säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som har inte rätt att ta del av dem. I syfte att svara snabbare kan vi även komma att kontakta dig och be om mer information i samband med din begäran. Du kan utöva flera av dina rättigheter via avsnittet för personuppgifter i ditt konto. Klicka här för att lämna in en begäran och utöva dina andra rättigheter.

Användning av information och lagstadgad grund

Vi använder endast dina personuppgifter i omständigheter som tillåts enligt lagstiftning eller av dig.

I enlighet med GDPR använder vi dina personuppgifter i en eller flera av följande omständigheter:

Användning av information

Lagstadgad grund för informationsbearbetning

Registrering, medlemskap och andra avtal

När vi måste uppfylla det avtal vi håller på att ingå eller har ingått med dig.

Förbättra våra Tjänster och anpassning

 

Om det krävs för våra legitima intressen (eller tredje parts intressen) för att tillhandahålla eller förbättra Tjänster, inklusive vårt intresse att tillhandahålla förbättrade och anpassade Tjänster till dig, eller om dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.

Kommunikation

 

Informationsanvändning som kan krävas för att utöva avtalet med dig, om du är en registrerad medlem.

När det krävs för våra (eller en tredje parters) legitima intressen för att kommunicera med dig och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter sådana intressen.

Om vi behöver ditt tillstånd för informationsanvändning ber vi om ditt godkännande i förväg.

Juridisk efterlevnad

Om det krävs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Internationella överföringar

Dina personuppgifter kan lagras eller överföras till länder utanför EES och Storbritannien för de ändamål som beskrivs i denna Policy. När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför EES och Storbritannien vidtar vi följande försiktighetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade.

När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför EES och Storbritannien gör vi det i enlighet med tillämplig lag och vi garanterar att en liknande skyddsnivå erbjuds för detta förfarande genom att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder. Överföringar av personuppgifter sker

  • till ett land som av EU-kommissionen bedöms tillhandahålla en tillräcklig skyddsnivå
  • till ett land som inte erbjuder tillräckligt skydd, men vars överföring har styrts av EU-kommissionens kontraktsenliga standardklausuler eller genom tillämpandet av andra lämpliga lösningar för gränsöverskridande överföringar för att tillhandahålla adekvat skydd.

Genom att använda våra Tjänster samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till våra anläggningar och de tredje parter med vilka vi delar dem enligt denna Policy.

13. USA

Avslöjanden

Utöver de ytterligare uppgifter som beskrivs i Policyn, lämnar vi följande upplysningar:

  • Vi kan samla in, dela och använda följande kategorier av personuppgifter för våra affärssyften och kommersiella syften: Identifierare/kontaktuppgifter, transaktionsinformation, kommersiell information, internetinformation eller annan information om nätverksaktivitet, geografisk plats, visuell information och ljudinformation samt slutsatser dragna från ovanstående.
  • Vi kan samla in följande kategorier av känsliga personuppgifter: Myndighetsutfärdade identitetskort som körkort och information om exakt geografisk plats. Vi kan även samla in information om etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller religion om du frivilligt delar den med oss, bland annat i kontexten av mångfald och inkludering.
  • Vi samlar in och använder dessa kategorier av personuppgifter för de affärssyften och kommersiella syften som anges i avsnitt 2 i denna Policy.
  • Vi kan dela var och en av dessa kategorier av personuppgifter för de kommersiella syften och affärssyften som anges i denna Policy i den mån som tillåts enligt tillämplig lagstiftning till de kategorier av tredje parter som anges i avsnitt 3 i denna Policy.
  • Vi samlar in dessa kategorier av personuppgifter från de källor som anges i avsnitt 1 i denna Policy.
  • Vi kan ”sälja” eller ”dela” kategorier av personuppgifter, inklusive identifierare/kontaktuppgifter, internetinformation eller annan information om nätverksaktivitet samt slutsatser dragna från ovanstående. Vi kan ”sälja” eller ”dela” dessa kategorier av personuppgifter till eller med de kategorier av tredje parter som anges i avsnitt 3 i denna Policy. Vi gör det för de kommersiella syften eller affärssyften som anges i avsnitt 2.
Sekretesspolicy i Kalifornien

Denna sekretesspolicy i Kalifornien tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens lagstiftning. Den gäller för invånare i Kalifornien och är ett tillägg till vår allmänna Policy med ytterligare upplysningar och rättigheter.

Dina rättigheter i Kalifornien

Personer bosatta i Kalifornien har rätt att en gång om året begära vissa uppgifter om hur deras personuppgifter delas med tredje parter eller dotterbolag i direkt marknadsföringssyfte. Skicka in en begäran eller skriv till oss på adressen nedan för att göra en begäran. Ange i ditt brev att du är en invånare i Kalifornien som gör en ”Shine the Light”-förfrågan.

Invånare i Kalifornien kan även dra nytta av följande rättigheter:

  • Åtkomst. Du kan begära att vi uppger vilka kategorier av personuppgifter och vilka specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig, vilka kategorier av källor från vilka dina personuppgifter samlas in, det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som vi har lämnat ut i affärssyfte, kategorier av personuppgifter om dig som vi har sålt, kategorier av tredje parter med vilka vi har delat dina personuppgifter och det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in, sälja eller dela dina personuppgifter, i förekommande fall.
  • Radering. Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter som vi lagrar, med vissa undantag. Det finns, vilket beskrivs mer utförligt i vår Policy, vissa skäl till att vi inte kommer att kunna utföra din begäran om radering till fullo, till exempel om vi behöver genomföra en transaktion åt dig, för att upptäcka och skydda mot bedräglig och olaglig aktivitet, för att utöva våra rättigheter eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. Du kan även komma åt, uppdatera och ta bort din information på sidan ”Medlemsprofil” på vår webbplats.
  • Rättelse. Du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som vi lagrar om dig.
  • Sälj eller dela inte mina personuppgifter. Du kan begära att frånsäga dig vår försäljning eller delning av dina personuppgifter till tredje parter. I denna sekretesspolicy i Kalifornien innebär ”sälja” försäljning av dina personuppgifter till en tredje part i utbyte mot pengar eller annan värdefull belöning, med förbehåll för vissa undantag som anges i tillämplig kalifornisk lagstiftning. I denna sekretesspolicy i Kalifornien innebär ”dela” delning av personuppgifter med tredje parter för beteendebaserade annonseringssyften, med förbehåll för vissa undantag enligt tillämplig lagstiftning. Du kan verkställa avanmälan genom att klicka på länken ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter” längst ned på hemsidan eller skicka en begäran skriftligen till kontaktuppgifterna nedan. Som vi nämnde ovan placerar vi och vissa andra företag spårningsteknik, som cookies, på våra webbplatser för att kunna ta emot information om din aktivitet på våra webbplatser som är kopplade till din webbläsare eller Enhet. Vi och dessa företag kan använda denna information för att anpassa innehåll för dig och visa dig relevantare annonser på våra och andra webbplatser. Observera att om du vill välja bort spårning för beteendebaserade annonseringssyften måste du justera dina inställningar genom att klicka på länken ”Godkänn cookies” längst ned på webbplatsen, eller genom att skicka en avanmälningssignal som känns igen av Tripadvisor, som en avanmälningssignal för global sekretesskontroll (på webbläsare eller webbläsartillägg som har stöd för denna signal). Vi säljer eller delar inte personuppgifter för personer under 16 år.

Du kan klicka här för att kontakta oss genom vår dedikerade sekretessportal och utöva dina rättigheter, eller så kan du skriva till oss på Tripadvisor LLC: 400 First Avenue, Needham, Massachusetts, 02494, USA. Invånare i Kalifornien kan utse ett auktoriserat ombud som kan göra begäran för deras räkning. Se till att det auktoriserade ombudet identifieras som ett auktoriserat ombud när hen lämnar in begäran. Vi kan behöva verifiera din identitet eller delar av begäran för att vi ska kunna behandla din begäran. Vi vidtar rimliga åtgärder för att verifiera din identitet. Dessa verifieringssteg varierar beroende på hur känsliga personuppgifterna är och om du har ett konto med oss. Vi kan neka vissa förfrågningar eller endast delvis utföra en begäran, beroende på våra lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Vi kan till exempel behålla personuppgifter om detta tillåts enligt lag, till exempel för skatte- eller redovisningssyften, för att bibehålla ett aktivt konto eller för att bearbeta transaktioner och hantera kunders förfrågningar. Vi värdesätter din sekretess och kommer inte att ge invånare i Kalifornien en negativ särbehandling som svar på ditt utövande av sekretessrättigheter.

Sekretesspolicy för Virginia, Connecticut och Colorado

Denna Sekretesspolicy för flera delstater tillhandahålls i enlighet med delstatslagar och gäller för invånare i Virginia, Connecticut och Colorado samt kompletterar vår allmänna Policy med ytterligare upplysningar och rättigheter.

Om du är invånare i Virginia, Connecticut eller Colorado kan du dra nytta av följande rättigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning:

  • Bekräftelse/åtkomst. Du kan be oss bekräfta om vi bearbetar dina personuppgifter. Med förbehåll för vissa undantag kan du även be om en kopia av dina personuppgifter som du har tillhandahållit till oss.
  • Radering. Du kan be oss radera personuppgifter som vi har om dig.
  • Rättelse. Du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som vi har om dig.
  • Välja bort försäljning. Du kan begära att frånsäga dig vår försäljning av dina personuppgifter till tredje parter.
  • Välja bort riktad marknadsföring. Vi kan visa annonser för dig som har valts baserat på personuppgifter som har erhållits från (eller i vissa fall härletts från) dina aktiviteter över tid och på oanslutna webbplatser eller program online för att förutsäga dina preferenser eller intressen. I den mån det tillåts enligt lag kan du begära att vi slutar använda dina personuppgifter för sådan riktad marknadsföring genom att klicka på länken ”Godkänn cookies” som kan finnas i sidfoten på våra webbplatser. Du kan dessutom välja bort viss användning av cookies för marknadsföringssyften på www.aboutads.info/choices. Det finns mer information i avsnitt 9 ovan. Ditt bortval av cookiebaserad spårning för marknadsföringssyften är specifikt för enheten, webbplatsen och webbläsaren som du använder och raderas när du rensar dina cookies eller webbläsarens cacheminne.

Du kan klicka här för att kontakta oss genom vår dedikerade sekretessportal och utöva dina rättigheter, eller så kan du skriva till oss på Tripadvisor LLC: 400 First Avenue, Needham, Massachusetts, 02494, USA. Observera att invånare i Connecticut och Colorado kan utse ett auktoriserat ombud för att lämna in en begäran för deras räkning om att vi ska sluta sälja eller bearbeta deras personuppgifter för inriktad marknadsföring. Vi vidtar rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi svarar på en begäran. Verifieringen varierar beroende på hur känsliga personuppgifterna är och om du har ett konto med oss. Vi använder kommersiellt rimliga åtgärder för att verifiera auktoriserade ombuds identitet samt deras behörighet att skicka in förfrågningar för din räkning. 

Vi kan neka vissa förfrågningar eller endast delvis utföra en begäran, beroende på våra lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Du har rätt att skicka in ett överklagande om du inte är nöjd med resultatet av din begäran genom att skicka in en begäran här.

14. Korea

Policy för koreanska sekretesslagar

Denna Korea-policy gäller personer i Sydkorea. Denna Korea-policy kompletterar vår Policy, men i de fall då Policyn strider mot Korea-policyn gäller dock Korea-policyn för personer i Korea.

Syfte med och kvarhållande av insamlad information

Vi bearbetar de personuppgifter vi har samlat in i de syften som beskrivs nedan. Vi behåller dina personuppgifter i enlighet med Policyn och enligt vad som beskrivs mer utförligt nedan.

Typ av personuppgifter

Syfte och användning

Kvarhållningsperiod

Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn (obligatoriskt)

  • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
  • För att hysa användargenererat innehåll som omdömen, betyg, foruminlägg o.s.v.
  • För att underlätta bokningar, däribland att skicka bokningsbekräftelser och uppdateringar.
  • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt vad gäller webbplatsen/appen och Tjänsterna, frågor och kommentarer från användare, meddela användare om ändringar i villkoren, inklusive sekretesspolicyer, uppmana användare att lämna ett omdöme eller besvara en enkät och för att administrera webbplatsen/appen och diagnostisera problem.
  • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, Tjänster och vår webbplats samt anpassa användarupplevelser.
  • För att meddela användare om erbjudanden och riktade marknadsföringskampanjer.
  • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.

Vi behåller kopior av din information så länge du behåller ditt konto eller så länge det krävs i samband med de syften som anges i denna Policy, såvida inte tillämplig lag kräver en längre kvarhållningsperiod. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter.

Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer (valfritt)

Innehåll som skickats in av användaren (i den mån det innehåller personligt identifierbara attribut) (obligatoriskt)

  • För att hysa användargenererat innehåll som omdömen, betyg, foruminlägg o.s.v.

Data om IP och/eller webbläsare/enhet (obligatoriskt)

  • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
  • För att hysa användargenererat innehåll som omdömen, betyg, foruminlägg o.s.v.
  • För att underlätta bokningar, däribland att skicka bokningsbekräftelser och uppdateringar.
  • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt vad gäller webbplatsen/appen och tjänsterna, frågor och kommentarer från användare, meddela användare om ändringar i villkoren, inklusive sekretesspolicyer, uppmana användare att lämna ett omdöme eller besvara en enkät och för att administrera webbplatsen/appen och diagnostisera problem.
  • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, Tjänster och vår webbplats samt anpassa användarupplevelser.
  • För att meddela användare om erbjudanden och riktade marknadsföringskampanjer.
  • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.

Användarens prenumerationspreferenser för e-post, inklusive status för uppsägning (obligatoriskt)

  • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt vad gäller webbplatsen/appen och Tjänsterna, frågor och kommentarer från användare, meddela användare om ändringar i villkoren, inklusive sekretesspolicyer, uppmana användare att lämna ett omdöme eller besvara en enkät och för att administrera webbplatsen/appen och diagnostisera problem.

Sessions- och platsdata samt onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs) (obligatoriskt).

  • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, Tjänster och vår webbplats samt anpassa användarupplevelser.
  • För att meddela användare om erbjudanden och riktade marknadsföringskampanjer.
  • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna, bedrägliga eller olagliga aktiviteter.

 

Platsdata (valfritt)

  • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, Tjänster och vår webbplats samt anpassa användarupplevelser.
  • För att meddela användare om erbjudanden och riktade marknadsföringskampanjer.

 

Rättigheter enligt koreanska sekretesslagar

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Dina rättigheter vad gäller dina egna personuppgifter omfattar de som finns i Policyn och följande:

  • Rätten att samtycka till insamling av dina personuppgifter. När vi begär dina personuppgifter markeras de data som är obligatoriska för de tjänster som tillhandahålls. Du kan välja att inte uppge de begärda uppgifterna till oss, men detta kan hindra din användning av eller åtkomst till de relevanta tjänsterna.
  • Rätten att samtycka till delning av dina personuppgifter, delegering av bearbetningen av dina personuppgifter eller internationell överföring av dina personuppgifter.
  • Rätten att begära åtkomst, korrigering, radering och upphörande av bearbetning av personuppgifter i den utsträckning som tillåts enligt artikel 35, avsnitt 5 och artikel 37, avsnitt 2 i lagen om personuppgiftsskydd.
  • Du kan utöva dina rättigheter genom att lämna in en begäran här. Du kan även utse ett juridiskt ombud till att utöva dina rättigheter genom att skicka in en fullmakt till oss i form av bilaga 11 som föreskrivs i enlighet med bestämmelserna i lagen om personuppgiftsskydd. Vi förbehåller oss rätten att begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet eller verifiera ditt juridiska ombuds identitet och säkerställa din rätt att komma åt dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter).
Barns personuppgifter

Tripadvisor är en webbplats avsedd för allmänheten och erbjuder inte tjänster som riktar sig till minderåriga. Vi samlar inte medvetet in uppgifter om minderåriga. Om vi får personuppgifter från någon som vi vet är under 14 år raderar eller förstör vi informationen så snart som det rimligen är möjligt.

Informationsdelning och internationella överföringar

Vi kan dela information med tredje parter, som de som anges nedan, för att tillhandahålla vissa av våra Tjänster och produkter. Det kan också finnas juridiska skäl till att vi måste dela dina personuppgifter. För vissa av våra Tjänster och produkter måste vi dela information med de tredje parter som anges nedan. Det kan också finnas juridiska skäl till att vi måste dela dina personuppgifter.

För att effektivt tillhandahålla våra Tjänster till dig har vi delegerat vissa bearbetningsfunktioner enligt beskrivningen nedan till de tredje parter som anges nedan. Vi inhämtar ditt samtycke när du tillhandahåller din information och delegerar bearbetningen till sådana tredje parter i enlighet med de avtal vi har med dessa tredje parter.

Dina personuppgifter kan lagras i eller överföras till länder utanför Korea för de ändamål som beskrivs i denna Policy. När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför Korea meddelar vi dig och begär ditt samtycke såvida inte överföringen sker i syfte att utföra de tjänster som du begär och för att främja din bekvämlighet.

Information om tredje part

Syfte och användning

Delade/överförda personuppgifter

Kvarhållningsperiod

Salesforce.com, Inc.

USA

Dataskyddsombud för Salesforce (Salesforces sekretessteam)

415 Mission St., 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

  • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
  • För att underlätta bokningar, däribland att skicka bokningsbekräftelser och uppdateringar.
  • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt vad gäller webbplatsen/appen och Tjänsterna, frågor och kommentarer från användare, meddela användare om ändringar i villkoren, inklusive sekretesspolicyer, uppmana användare att lämna ett omdöme eller besvara en enkät och för att administrera webbplatsen/appen och diagnostisera problem.
  • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.

(obligatoriskt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
  • Användarens inskickade innehåll (i den mån det innehåller personligt identifierbara attribut).

Vi behåller kopior av din information så länge du behåller ditt konto eller så länge det krävs i samband med de syften som anges i denna Policy, såvida inte tillämplig lag kräver en längre kvarhållningsperiod. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter.

(valfritt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.

Zendesk, Inc.

USA

Zendesks europeiska representant:

Zendesk International Ltd

Attn: Rachel Tobin, AGC, EMEA & Global Privacy Counsel

55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin, D02 F985 Ireland

privacy@zendesk.com

  • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
  • För att hysa användargenererat innehåll som omdömen, betyg, foruminlägg o.s.v.
  • För att underlätta bokningar, däribland att skicka bokningsbekräftelser och uppdateringar.
  • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt vad gäller webbplatsen/appen och Tjänsterna, frågor och kommentarer från användare, meddela användare om ändringar i villkoren, inklusive sekretesspolicyer, uppmana användare att lämna ett omdöme eller besvara en enkät och för att administrera webbplatsen/appen och diagnostisera problem.
  • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.

(obligatoriskt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, nummer, användarnamn.
  • Användarens inskickade innehåll (i den mån det innehåller personligt identifierbara attribut).
  • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
  • Användarens prenumerationspreferenser för e-post, inklusive status för uppsägning.
  • Sessions- och onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs).

(valfritt)

Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.

Amazon Web Services, Inc.

USA

AWS Korea Privacy

E-post: aws-korea-privacy@amazon.com

  • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
  • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.

(obligatoriskt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
  • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
  • Sessions- och onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs).

(valfritt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.

Snowflake Computing, Inc.

USA

privacy@snowflake.com

  • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
  • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.

(obligatoriskt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
  • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
  • Sessions- och onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs).

(valfritt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.

Google LLC

USA

Keith Enright

Chief Privacy Officer

Google LLC

Google Data Protection Office

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, California 94043

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=637109041821835307-4099556209&rd=2

  • För att hantera användarregistrering och kontot och underlätta åtkomst till och användning av webbplatsen/appen.
  • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, tjänster och vår webbplats samt anpassa användarupplevelser.
  • För att administrera och skydda vår verksamhet, lösa tvister eller felsöka problem och för att förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter.

(obligatoriskt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
  • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
  • Sessions- och onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs).

(valfritt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.
  • Platsdata

SYNNEX-Concentrix UK Limited

Storbritannien

Vasanthika Srinath

DPO@concentrix.com

  • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt vad gäller webbplatsen/appen och tjänsterna, frågor och kommentarer från användare, meddela användare om ändringar i villkoren, inklusive sekretesspolicyer, uppmana användare att lämna ett omdöme eller besvara en enkät och för att administrera webbplatsen/appen och diagnostisera problem.

(obligatoriskt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
  • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
  • Användarens prenumerationspreferenser för e-post, inklusive status för uppsägning.

(valfritt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.

OneTrust, LLC

USA

OneTrust, LLC

1200 Abernathy Road

Atlanta, GA 30328

USA

Andrew Clearwater

dpo@onetrust.com

  • För att kommunicera med användare i allmänhet, särskilt gällande webbplatsen/appen och tjänsterna, frågor, förfrågningar och kommentarer från användare.

(obligatoriskt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
  • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
  • Användarens prenumerationspreferenser för e-post, inklusive status för samtycke.
  • Sessions- och onlineaktivitet

(valfritt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.

Tableau Software, Inc.

USA

Tableau Software, Inc., Attn: Tableau Legal, 1621 N 34th St., Seattle, Washington 98103

privacy@tableau.com

  • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, tjänster och vår webbplats samt anpassa användarupplevelser.

(obligatoriskt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
  • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
  • Användarens prenumerationspreferenser för e-post, inklusive status för uppsägning.
  • Sessions- och onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs).

(valfritt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.
  • Platsdata

Twilio, Inc.

USA

375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105

Office of the Data Protection Officer

privacy@twilio.com

  • För att meddela användare om erbjudanden och riktade marknadsföringskampanjer.

(obligatoriskt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress, namn, användarnamn.
  • Data om IP och/eller webbläsare/enhet.
  • Sessions- och onlineaktivitet (t.ex. vilket innehåll som visas, hur du interagerade med vår(a) webbplats(er), besökta sidor, sökningar och/eller bokningar som underlättas eller görs).

(valfritt)

  • Kontaktuppgifter, inklusive postadress, telefonnummer.
  • Platsdata

 

Informationssäkerhet

Vi vill att du ska känna dig trygg med att använda våra Tjänster, så vi arbetar hårt för att skydda den information vi samlar in. Vi har implementerat följande administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsrutiner för att skydda de personuppgifter som du uppger till oss.

  • Administrativa säkerhetsrutiner: Endast ett begränsat antal auktoriserade anställda tillåts komma åt personuppgifter i enlighet med interna åtkomstkontroller. Åtkomst beviljas på en rollbehörighetsbas endast för tillåtna affärsfunktioner.
  • Tekniska säkerhetsrutiner: Personuppgifter krypteras när de överförs. Vi använder brandväggar och system för intrångsdetektering för att förhindra att obehöriga personer får åtkomst till personuppgifter. Vissa användardata kan hashas beroende på hur känsliga de är.
  • Fysiska säkerhetsrutiner: Data skyddas i låsta, begränsade burar. Dessa data lagras i begränsade datacenter. Hårddiskar förstörs fysiskt när de byts ut och vi har interna rutiner för att säkra åtkomst till begränsade serverrum och fysiska tillgångar.
Förstörelse och radering av information

Vi förstör eller raderar dina data då kvarhållningsperioden för data har löpt ut, du inte längre upprätthåller ditt konto eller om syftet med datainsamlingen har uppnåtts.

Förfarande och metod för förstörelse:

  • Förfarande: Personuppgifter bortskaffas, förstörs eller raderas för att skydda informationen i enlighet med vår interna företagspolicy och andra tillämpliga lagar, efter att syftet med insamlingen har uppfyllts.
  • Metod: Personuppgifter i pappersformat förstörs med dokumentförstörare och Personuppgifter som lagras i elektroniskt format förstörs med hjälp av tekniska metoder som gör att registren inte kan återställas.
Kontakt

Du kan utöva flera av dina rättigheter via avsnittet för personuppgifter i ditt konto. För att utöva dina andra rättigheter kan du skicka in en begäran genom att klicka här eller kontakta vår representant i Korea som har utsetts i enlighet med tillämplig koreansk lag i syfte att hantera frågor eller förfrågningar om personuppgifter i Korea.

Kontaktuppgifterna till vår representant:

LAB Partners (ansvarig partner: Youngju Kim)

Tel:                    02-6956-6311

E-postadress:   tripadvisor@labpartners.co.kr

Adress:              8th Floor, VPLEX, 501 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea 06168

LAB Partners roll i detta avseende begränsas endast till att vara en kontaktpunkt för frågor eller förfrågningar om personuppgiftsskydd från personer i Korea och tillsynsmyndigheter för dataskydd. För att undvika oklarheter kan LAB Partners inte bedriva övrig kommunikation eller juridiska processer på uppdrag av Tripadvisor LLC.

15. Brasilien

Policy för allmän dataskyddslag i Brasilien (LGPD)

Denna LGPD-policy gäller när du använder vår webbplats eller app som tillhandahålls i Brasilien. Denna LGPD-policy kompletterar vår Policy, men om Policyn strider mot LGPD-policyn gäller dock LGPD-policyn för personer i Brasilien.

Denna LGPD-policy är avsedd att hjälpa dig förstå vilken information som samlas in, varför vi samlar in den, om vi delar den och med vem. Dessutom är denna LGPD-policy avsedd att informera dig om dina rättigheter gällande denna information och hur du kan utöva dem.

Personuppgiftsansvarig

Tripadvisor LLC är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. I enlighet med tillämplig brasiliansk datasekretesslag har vi dock utsett ett dataskyddsombud i Brasilien:

Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados Associados

tripadvisor@opiceblum.com.br

Användning av information

Vi kommer bara att använda dina personuppgifter när det tillåts enligt lag.

I enlighet med LGPD kan vi använda dina personuppgifter i en eller flera av följande omständigheter:

  • För att uppfylla det syfte som angavs vid insamlingen, inklusive för att möjliggöra genomförandet av det avtal vi har ingått med dig.
  • För att uppfylla lagstadgade och regelmässiga skyldigheter samt förordningar från myndigheter, skattemyndigheter, domstolar och/eller andra behöriga myndigheter.
  • För att möjliggöra normalt utförande av våra rättigheter som fastställs enligt lag, inklusive som bevis i rättsliga och administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden.
  • För att möjliggöra aktiviteter som är nödvändiga för vår verksamhet, bland annat vår verksamhets kontinuitet balanserat med dina intressen och förväntningar så att vi inte negativt påverkar dina intressen, rättigheter eller grundläggande friheter.
  • För att uppfylla det syfte för vilket informationen tillhandahölls eller för andra syften som är kompatibla med det och som du informerades om vid insamlingen av dina personuppgifter. Vi kan till exempel bearbeta dina personuppgifter när du kontaktar våra tjänstekanaler, inklusive för information om våra produkter eller för feedback.
  • Baserat på våra legitima intressen kan vi även bearbeta dina personuppgifter för att till exempel möjliggöra kommunikation och marknadsföring och förbättra våra produkter, tjänster och relationer med våra kunder och partner, balanserat med dina intressen och förväntningar så att vi inte negativt påverkar dina grundläggande rättigheter och frihet.
  • För att förebygga bedrägeri och skydda dig genom att upptäcka, förebygga och utreda bedräglig aktivitet.
Dina rättigheter enligt LGPD och hur du utövar dem

Du har följande rättigheter gällande våra tjänster:

  • Rätten att veta om vi bearbetar dina personuppgifter, inklusive vilka typer av personuppgifter. 
  • Rätten att korrigera ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter.
  • Rätten att begära att onödig, överflödig eller kanske olaglig information anonymiseras, blockeras eller raderas.
  • Rätten att begära att personuppgifter kan överföras till annan tjänsteleverantör eller produkt.
  • Rätten att begära att personuppgifter som bearbetas med ditt godkännande raderas.
  • När ditt godkännande krävs för bearbetningen kan du vägra att ge ditt godkännande, och vi informerar vi dig om konsekvenserna av detta.
  • När ditt godkännande krävs för bearbetningen kan du återkalla det när som helst.

Du kan utöva dessa rättigheter direkt på vår webbplats och i vår app, till exempel genom att redigera din registreringsinformation direkt i din medlemsprofil. Du kan även skicka in en begäran direkt i vår sekretessportal genom att klicka här.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud, vars kontaktuppgifter anges i början av denna LGPD-policy.

Du behöver inte betala en avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheter som beskrivs i denna LGPD-policy).

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att komma åt dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som har inte rätt att ta del av dem. I syfte att svara snabbare kan vi även komma att kontakta dig och be om mer information i samband med din begäran.

I särskilda fall kanske inte din begäran utförs, och i så fall förklarar vi varför vi vägrar utföra den. En begäran som involverar andra personers personuppgifter och/eller dokument delas till exempel inte för att skydda dessa personers sekretess, såvida det inte tillåts enligt tillämplig lagstiftning.

Vid begäran om radering kan vi behålla dina personuppgifter om det finns en laglig grund för detta, till exempel obligatoriskt kvarhållande under en minsta tidsperiod som fastställs enligt tillämplig lagstiftning.

Informationsdelning och internationella överföringar

Vi kan dela information med tredje parter för att tillhandahålla vissa av våra tjänster och produkter. Det kan också finnas juridiska skäl till att vi måste dela dina personuppgifter. För vissa av våra tjänster och produkter måste vi dela information med tredje parter. Det kan också finnas juridiska skäl till att vi måste dela dina personuppgifter.

För att effektivt tillhandahålla våra Tjänster till dig har vi delegerat vissa bearbetningsfunktioner till tredje parter. Det finns mer information i avsnittet ”Informationsdelning” ovan.

Dina personuppgifter kan lagras i eller överföras till länder utanför Brasilien för de ändamål som beskrivs i denna Policy. Sådana överföringar görs generellt sett för utförandet av Tjänster som är tillgängliga för dig och görs i enlighet med tillämpliga lagstadgade krav, inklusive med relevanta säkerhetsåtgärder.

Informationssäkerhet

Vi har implementerat följande administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter.

  • Administrativa säkerhetsrutiner: Endast ett begränsat antal auktoriserade anställda har åtkomst till personuppgifter i enlighet med interna åtkomstkontroller. Åtkomst beviljas baserat på rollbehörighet endast för tillåtna affärsroller.
  • Tekniska säkerhetsrutiner: Personuppgifter krypteras när de överförs. Vi använder brandväggar och system för intrångsdetektering för att förhindra att obehöriga personer får åtkomst till personuppgifter. Vissa personuppgifter kan hashas eller krypteras beroende på hur känsliga de är samt bearbetningsaktivitet.
  • Viktiga säkerhetsrutiner: Personuppgifter skyddas och lagras i begränsade datacenter. Hårddiskar förstörs fysiskt när de byts ut och vi har inbyggda rutiner för att säkra åtkomst till begränsade serverrum och fysiska tillgångar.
Kvarhållning av personuppgifter

Vi kan behålla dina personuppgifter om det krävs för att uppfylla lagstadgade eller regelmässiga skyldigheter eller för våra legitima intressen i samband med de syften som anges i denna Policy. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter.

Förfarandet och metoden för förstörelse och radering:

  • Förfarande: Personuppgifter raderas och förstörs i enlighet med vårt företags interna policy och andra tillämpliga lagar.
  • Metod: Personuppgifter i pappersformat förstörs på ett säkert sätt, till exempel med dokumentförstörare. Personuppgifter som lagras i elektroniskt format förstörs med tekniska metoder som gör att de inte kan återställas.