Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Quay lại TripAdvisor
Trung tâm truyền thông

Giới thiệu về TripAdvisor

TripAdvisor® là trang web du lịch lớn nhất thế giới**, cho phép khách du lịch khám phá tiềm năng của mỗi chuyến đi. TripAdvisor cung cấp lời khuyên từ hàng triệu khách du lịch cùng hàng loạt lựa chọn du lịch và tính năng lập kế hoạch với các liên kết trực tiếp đến các công cụ đặt phòng kiểm tra hàng trăm trang web để tìm giá khách sạn tốt nhất. Các trang web mang thương hiệu TripAdvisor tạo nên cộng đồng du lịch lớn nhất thế giới, tiếp cận 390 triệu khách truy cập đơn nhất trung bình hàng tháng* và đạt được 500 triệu đánh giá và ý kiến về 6,8 triệu nhà nghỉ, nhà hàng và điểm du lịch. Các trang web hoạt động tại 49 thị trường trên toàn thế giới. TripAdvisor: Thông tin chuẩn xác. An tâm đặt chỗ. Tha hồ du lịch.

TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP), thông qua các công ty con, quản lý và điều hành các trang web dưới 24 thương hiệu truyền thông du lịch khác: 

www.airfarewatchdog.comwww.bookingbuddy.comwww.citymaps.comwww.cruisecritic.comwww.familyvacationcritic.comwww.flipkey.comwww.thefork.com (bao gồm www.lafourchette.comwww.eltenedor.comwww.iens.nlwww.besttables.com và www.dimmi.com.au), www.gateguru.comwww.holidaylettings.co.ukwww.holidaywatchdog.comwww.housetrip.comwww.independenttraveler.comwww.jetsetter.comwww.niumba.comwww.onetime.comwww.oyster.comwww.seatguru.comwww.smartertravel.comwww.tingo.comwww.travelpod.comwww.tripbod.comwww.vacationhomerentals.comwww.viator.com và www.virtualtourist.com.

*Nguồn: Tập tin nhật ký của TripAdvisor, khách truy cập đơn nhất trung bình hàng tháng, Quý 3 năm 2016

**Nguồn: comScore Media Metrix cho các trang web của TripAdvisor, toàn thế giới, tháng 7 năm 2016

©2017 TripAdvisor, Inc. Bảo lưu mọi quyền.