Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Gå tilbage til TripAdvisor
Mediecenter

Om TripAdvisor

TripAdvisor® er verdens største rejsewebsted**, der hjælper rejsende med at få mest muligt ud af hver rejse. TripAdvisor tilbyder tip fra millioner af rejsende og et bredt udvalg af rejsemuligheder og planlægningsfunktioner med direkte links til bookingværktøjer, der tjekker hundredvis af websteder for at finde de bedste hotelpriser. TripAdvisors websteder udgør verdens største rejsefællesskab med i gennemsnit 390 millioner unikke besøgende om måneden* og over 435 millioner anmeldelser og meninger, som dækker 6,8 millioner indkvarteringssteder, restauranter og seværdigheder. Webstederne drives på 49 markeder i hele verden. TripAdvisor: Bedre information. Bedre booking. Bedre rejse.

TripAdvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP), administrerer og driver via sine datterselskaber websteder under 24 andre varemærker for rejsemedier:

www.airfarewatchdog.comwww.bookingbuddy.comwww.citymaps.comwww.cruisecritic.comwww.familyvacationcritic.comwww.flipkey.comwww.thefork.com (herunder www.lafourchette.comwww.eltenedor.comwww.iens.nlwww.besttables.com og www.dimmi.com.au), www.gateguru.comwww.holidaylettings.co.ukwww.holidaywatchdog.comwww.housetrip.comwww.independenttraveler.comwww.jetsetter.comwww.niumba.comwww.onetime.comwww.oyster.comwww.seatguru.comwww.smartertravel.comwww.tingo.comwww.travelpod.comwww.tripbod.comwww.vacationhomerentals.comwww.viator.com og www.virtualtourist.com.

*Kilde: TripAdvisor-logfiler, gennemsnitligt antal unikke brugere om måneden, 3. kvartal 2016

**Kilde: comScore Media Metrix for TripAdvisor-websteder, globalt, juli 2016

©2017 TripAdvisor, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.