Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Media Center

Privacybeleid

TripAdvisor.nl ('TripAdvisor', 'wij', 'onze', 'ons') is een online dienst die gebruikers ('u') hotels, resorts, pensions, vakanties, reispakketten, reisgidsen, vluchten, restaurants, vakantiewoningen en nog veel meer aanbiedt. Onze website, mobiele eigendommen en aanverwante toepassingen (samen, onze 'Website') zijn eigendom van en worden beheerd door TripAdvisor LLC.

Door onze Website te raadplegen en onze diensten te gebruiken, verklaart u dat u dit Privacybeleid en de praktijken voor de verzameling en behandeling van gegevens die het beschrijft heeft gelezen en begrepen.

Dit Privacybeleid werd op 25 mei 2018 voor het laatst geüpdatet. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Controleer deze pagina dus regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Overzicht

Dit Privacybeleid beschrijft in detail ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaren van uw persoonlijke gegevens.

We begrijpen dat het verstrekken van gegevens online veel vertrouwen van uw kant vergt. Wij nemen dit vertrouwen zeer serieus. Wij beschouwen het verzekeren van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u onze Website bezoekt of onze diensten gebruikt als een hoge prioriteit.

 1. Verzamelen van uw persoonlijke gegevens
 2. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
 3. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
 4. Hoelang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
 5. Cookies en andere webtechnologieën
 6. Uw rechten
 7. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
 8. Gegevens van minderjarigen
 9. Externe links
 10. Internationale overdrachten
 11. Wijzigingen in dit Privacybeleid
 12. Contact met ons opnemen

1. Verzamelen van uw persoonlijke gegevens

De term 'persoonlijke gegevens' houdt in de persoonlijke gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, elektronische adressen, geboortedatum, wachtwoorden en betaalgegevens. Gegevens die niet meer persoonlijk identificeerbaar zijn (geanonimiseerde gegevens) vallen hier niet onder.

In het kader van onze bedrijfsvoering verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens op verschillende manieren. Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u direct aan ons verstrekt maar wij kunnen ook gegevens verzamelen door bij te houden hoe u gebruikmaakt van onze diensten, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies op onze website. Wij kunnen ook gegevens ontvangen van derden.

De persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, factuurgegevens, enquêtereacties, reserveringsgegevens en andere gegevens die u over uzelf kunt verstrekken via onze site, uw IP-adres en webbrowsersoftware. 

U kunt ervoor kiezen om uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken. Echter, over het algemeen dient u ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken  zodat u de vele opties van deze Website kunt gebruiken. Bijvoorbeeld: alleen geregistreerde leden kunnen reisbeoordelingen plaatsen, deelnemen aan het discussieforum, inhoud van de TripAdvisor-website naar zichzelf en anderen toezenden, de nieuwsbrief voor leden en reisplanningen ontvangen en deelnemen aan onderzoeken, wedstrijden en sweepstakes. Bovendien zijn bepaalde gegevens vereist zodat u ons vragen kunt stellen of andere transacties op onze site kan uitvoeren.

 • Gegevens die u aan ons verstrekt: zoals hieronder beschreven, ontvangen en bewaren wij alle gegevens die u op onze Website invoert of die u op een andere wijze aan ons verstrekt.
   
 • Informatie over anderen: U kunt op onze Website ook contact- en reisinformatie over ander mensen verstrekken. Als u via TripAdvisor een reservering maakt voor iemand anders, moet u zijn of haar persoonlijke gegevens opgeven. Voordat u persoonlijke gegevens van iemand anders deelt, dient u hiervoor eerst toestemming te verkrijgen van de betreffende persoon. Indien een ander lid van TripAdvisor u toegang biedt tot hun gegevens door middel van een gedeelde reservering, reisplanningsoptie of andere dergelijke diensten, dient u op gepaste wijze om te gaan met deze gegevens.
   
 • Informatie uit andere bronnen: We kunnen ook van tijd tot tijd persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over u ontvangen van partnerentiteiten, zakelijke partners en andere onafhankelijke derden en deze gegevens toevoegen aan andere informatie over u. Als u bijvoorbeeld TripAdvisor bezoekt door 'door te klikken' op een site van een van onze zakelijke partners en u zich bij die partner heeft geregistreerd, is het mogelijk dat gegevens over uzelf die u aan de partner heeft verstrekt, zoals contactinformatie en demografische informatie, met ons worden gedeeld. Een ander voorbeeld: als u diensten van derden gebruikt, zoals sociale mediadiensten, via onze website of voordat u naar onze website gaat, verzamelen wij mogelijk gegevens zoals uw gebruikersnaam, en andere gegevens die deze diensten ons verstrekken in overeenstemming met het privacybeleid van de derde partij. Wij werken samen met onze bestaande partners en mogelijke toekomstige partners om uw gebruik van onze Website te verbeteren en persoonlijker te maken, volgens de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven.

  We werken samen met Facebook om leden van Facebook gepersonaliseerde inhoud op TripAdvisor aan te bieden. Wanneer u aangemeld bent bij Facebook en TripAdvisor, zullen delen van de Website worden gepersonaliseerd wanneer u de Website bezoekt, zelfs als het de eerste keer is dat u de Website van TripAdvisor gebruikt. We laten bijvoorbeeld beoordelingen en bezochte plaatsen zien die uw Facebook-vrienden op TripAdvisor hebben geplaatst. Om deze persoonlijke instellingen te kunnen bieden, verstrekt Facebook ons de gegevens die u als beschikbaar heeft aangegeven in de privacy-instellingen op uw Facebook-profiel. Onder die gegevens kunnen uw naam, profielfoto, geslacht, en vriendenlijst vallen maar ook andere gegevens die u beschikbaar hebt gemaakt.

  Als u de personalisatie wilt uitschakelen, kunt u dat doen door u eerst aan te melden bij Facebook en (1) 'Profiel bijwerken' te selecteren in de vervolgkeuzelijst 'Je TripAdvisor' op de pagina Profiel en vervolgens op 'Verbinding verbreken' te klikken in het statusvak Facebook Connect, of (2) 'Facebook-instellingen' te selecteren in de vervolgkeuzelijst 'Je TripAdvisor' op de pagina Profiel en vervolgens op 'Verbinding verbreken' te klikken onder 'Facebook-instellingen'. U kunt personalisatie ook uitschakelen door uw app-instellingen op Facebook te bewerken. Let op: uw vrienden op Facebook die gebruikmaken van TripAdvisor kunnen ook gegevens over u met ons delen via Facebook. Als u dit wilt voorkomen, kunt u uw privacy-instellingen op Facebook bewerken.
   
 • Automatische gegevensverzameling: We verzamelen automatisch gegevens over uw computer of toestel wanneer u TripAdvisor bezoekt. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens over de sessie, zoals uw IP-adres, de gebruikte browsersoftware en de verwijzende site. Wij kunnen ook gegevens verzamelen over uw online activiteiten, zoals de bekeken inhoud, bezochte pagina's en zoekopdrachten. Wij verzamelen dit soort gegevens automatisch om een beter inzicht te krijgen in uw interesses en voorkeuren  en om uw ervaring persoonlijker te maken. (added a space between 'uw' and 'interesses')
   
 • Locatie-informatie en andere gegevens van Apparaten: Als u een Applicatie op een Apparaat gebruikt, verzamelen wij gegevens over u in grote lijnen op dezelfde manier en met dezelfde doeleinden als wanneer u de Website van TripAdvisor gebruikt. Bovendien kunnen we gegevens over uw locatie verzamelen. Dit gebeurt alleen als u de privacyinstellingen van uw Apparaat zo heeft ingesteld dat dergelijke gegevens verzonden worden naar de Applicatie, of als u foto's heeft geüpload die met locatie-informatie getagd zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld uw locatie gebruiken om u tijdens uw reis beoordelingen van hotels of restaurants in uw omgeving te tonen. U kunt te allen tijde de privacyinstellingen van uw Apparaat wijzigen zodat uw locatiegegevens niet langer met de Applicatie gedeeld worden en/of de mogelijkheid uitschakelen om de locatie van foto's te taggen. Let op: het uitschakelen van het delen van de locatie kan bepaalde functies van onze Applicatie beïnvloeden. Als u vragen heeft over de privacyinstellingen van uw Apparaat, raden we u aan om contact op te nemen met de producent van uw Apparaat of met uw provider.

2. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen voor specifieke doeleinden. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het aanbieden van onze diensten, het beheren van uw registratie en account waaronder uw toegang tot en het gebruik van onze Website en het publiceren van uw beoordelingen, waarderingen en foto's, het beheren en faciliteren van boekingsverzoeken en -reserveringen, het communiceren over uw account of het gebruik van onze site en diensten, het beantwoorden of reageren op uw opmerkingen en vragen, en anderszins het verlenen van klantenservice, het u op de hoogte stellen over veranderingen in de voorwaarden van ons privacybeleid, het u vragen om een beoordeling achter te laten of deel te nemen aan een onderzoek, het bedienen en verbeteren van onze site en diensten, het personaliseren van uw bezoek aan de Website, het bijhouden en verbeteren van uw interesse in onze Website en diensten, het u informeren over acties en speciale aanbiedingen, het u laten deelnemen aan verlotingen, wedstrijden of het voltooien van een onderzoek, het beschermen, onderzoeken en tegengaan van frauduleuze en illegale activiteiten, ongeoorloofde of onwettige activiteiten, het beheren en beveiligen van ons bedrijf en het oplossen van geschillen of problemen.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen zoals wettelijk is toegestaan. In de meeste gevallen zullen wij uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties gebruiken:

 • Wanneer wij het contract uitvoeren dat wij met u zullen aangaan of zijn aangegaan.
 • Wanneer het nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan deze belangen.
 • Met uw toestemming.
 • Wanneer wij daartoe volgens de wet of regelgeving verplicht zijn.

Marketing

We willen het u gemakkelijk maken om te profiteren van reisgerelateerde mogelijkheden op onze Website. Dit doen we onder andere door u e-mailberichten te sturen met informatie over uw reisgerelateerde interesses. Bijvoorbeeld: wanneer u een vlucht naar New York zoekt op onze Website , kunnen wij u e-mailberichten sturen over vliegtickets en reizen naar New York of andere bestemmingen. We menen dat deze e-mailberichten u nuttige informatie geven over reisgerelateerde speciale aanbiedingen die beschikbaar zijn via onze sites.

U ontvangt marketingberichten van ons wanneer u ons daar toestemming voor geeft, daar om heeft gevraagd of u producten en diensten van ons heeft aangeschaft en wanneer u niet heeft aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen.

Iedere keer dat u een e-mailbericht van deze aard ontvangt, kunt u aangeven dat u deze niet langer wilt ontvangen. Ook kunt u push-meldingen in de app negeren of de instellingen van uw mobiele apparaat wijzigen om te voorkomen dat u meldingen ontvangt. U kunt zich te allen tijde voor dergelijke marketingberichten afmelden door op de link 'afmelden' te klikken onderin het bericht dat u van ons ontvangen heeft of door uw voorkeursinstellingen voor e-mailberichten op onze Website te wijzigen.

We kunnen u ook serviceberichten sturen waaronder administratieve of dienstgerelateerde berichten, bijvoorbeeld met betrekking tot uw account of een van uw reserveringen. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten af te melden.

3. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

TripAdvisor kan uw gegevens delen met derden, waaronder andere groepsmaatschappijen en derde partijen die hieronder genoemd worden. Bijvoorbeeld: indien wij ons bedrijf geheel of gedeeltelijk verkopen of opsplitsen en uw persoonlijke gegevens betrekking hebben tot het verkochte of opgesplitste deel van ons bedrijf, of indien wij fuseren met een ander bedrijf, dan delen wij uw persoonlijke gegevens met respectievelijk de nieuwe eigenaar of onze fusiepartner.

Afgezien daarvan delen wij, indien wij wettelijk daartoe verplicht zijn, persoonlijke gegevens om onze klanten, de site, alsook ons bedrijf, onze rechten en ons eigendom te beschermen.

Als u een profiel op TripAdvisor aanmaakt, zullen bepaalde gegevens in uw profiel publiek zichtbaar en identificeerbaar zijn door op uw schermnaam te klikken. U kunt uw profiel zien zoals het openbaar getoond wordt. Bovendien is het mogelijk dat, als u deelneemt aan onze programma's voor onderlinge communicatie tussen leden (zoals reizigersnetwerken en privéberichten), andere leden van TripAdvisor contact met u opnemen door TripAdvisor als tussenpersoon te gebruiken; TripAdvisor zal uw e-mailadres echter niet met andere leden delen en zal het niet openbaar weergeven. Alle leden van TripAdvisor kunnen de functies voor onderlinge communicatie tussen leden op elk ogenblik uitschakelen.

 • Leveranciers, met inbegrip van maar niet beperkt tot hotels, luchtvaartmaatschappijen, cruisemaatschappijen, autoverhuurders of aanbieders van activiteiten, of beheerders of eigenaren van vakantiewoningen die uw reisreserveringen uitvoeren. Overal op TripAdvisor en zijn partnersites worden alle producten en diensten die door derden worden geleverd, als zodanig beschreven. Gegevens die wij met leveranciers delen om reserveringen te bevorderen, worden behandeld volgens het toepasselijke privacybeleid van de leverancier, met uitzondering van de betaalinformatie. Wij delen betaalinformatie alleen wanneer dat nodig is voor reisreserveringen via of op TripAdvisor, en wij beperken het gebruik van de betaalinformatie door de leveranciers tot dit doel. In sommige gevallen zullen wij uw aanvraag naar een externe site verwijzen of we zullen uw gegevens veilig overdragen aan een leverancier van reisreserveringen om de transactie te voltooien. Let op: niet TripAdvisor maar de leverancier verwerkt uw betaling, tenzij anders vermeld. U gaat ermee akkoord het beleid en de procedures van de leverancier te raadplegen en hieraan gebonden te zijn voor u via TripAdvisor reserveert. We adviseren u om het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en andere beleidsregels te lezen van een reisleverancier wiens producten of diensten u mogelijk via TripAdvisor gaat kopen. Let op: deze leveranciers kunnen zo nodig contact met u opnemen om aanvullende gegevens over u te verkrijgen, uw reisreservering te vergemakkelijken of voor andere doeleinden, volgens de procedures die zij in hun privacybeleid en gebruiksvoorwaarden vermelden.
 • Derde leveranciers die diensten of taken verrichten namens ons, waaronder analyses van onze werkwijze, de verwerking van betalingen, klantendienst, marketing, public relations, distributie van peilingen of sweepstakeprogramma's en fraudepreventie. We kunnen externe dienstverleners ook toestemming geven om namens ons gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van functies van onze Website of de levering van online reclame die aangepast is aan uw interesses. Externe dienstverleners hebben alleen toegang tot gegevens en mogen deze alleen verzamelen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun taken. Zij mogen de gegevens niet voor andere doeleinden delen of gebruiken.
 • Zakenpartners met wie wij kunnen samenwerken om producten of diensten aan te bieden. U kunt zien of een derde is betrokken bij een product of service die u heeft aangevraagd, omdat de naam van deze derde wordt vermeld, hetzij zelfstandig, hetzij naast die van ons. Als u ervoor kiest om deze optionele diensten te openen, kunnen we informatie over u delen met die partners, waaronder uw persoonlijke gegevens. Let op: wij hebben geen zeggenschap over de privacyprocedures van dergelijke externe zakelijke partners.
 • Partnerwebsites. Als u vanaf een andere website naar TripAdvisor bent verwezen, is het mogelijk dat wij uw registratiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en reisvoorkeuren, delen met de website die u heeft doorverwezen. Wij adviseren u om het privacybeleid van een website die u naar TripAdvisor verwijst te raadplegen.
 • Bedrijven die bij onze groep horen We kunnen uw persoonlijke gegevens delen binnen de Mediagroep TripAdvisor en met onze moederbedrijven en binnenlandse en internationale partnerbedrijven en -websites. Door deze gegevens te delen, kunnen we u informatie geven over producten en diensten, zowel reisgerelateerd als anderszins, die mogelijk interessant voor u zijn, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren. Voor zover ons moederbedrijf en de aangesloten bedrijven toegang hebben tot uw gegevens, hanteren zij procedures die minstens even beperkend zijn als de procedures die worden beschreven in dit Privacybeleid. Zij voldoen ook aan de geldende regels over het versturen van marketingberichten en staan u ten minste toe te kiezen of u deze berichten wilt blijven ontvangen in de door hun verstuurde commerciële e-mails.

Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens delen indien wij naar eigen goeddunken menen dat de onthulling ervan noodzakelijk is:

 • om te voldoen aan rechtsgeldige en afdwingbare dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures; om onze juridische rechten te vestigen of uit te oefenen; ons te verdedigen tegen juridische claims; of voor zover in ander opzicht door de wet wordt vereist. In dergelijke gevallen behouden we ons het recht voor om gebruik te maken of afstand te doen van elk juridisch bezwaar of recht dat ons ter beschikking staat;
 • om een onderzoek in te stellen, preventieve maatregelen of stappen te nemen met betrekking tot illegale of vermoedelijk illegale activiteiten; om de rechten, het eigendom of de veiligheid van TripAdvisor, onze klanten of anderen te beschermen en verdedigen; en in verband met onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten; of
 • in verband met een bedrijfstransactie, zoals een afsplitsing, fusie, consolidatie of verkoop van activa of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

In andere gevallen dan hierboven beschreven ontvangt u een mededeling wanneer uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden. U krijgt dan de gelegenheid om ervoor te kiezen dat wij deze gegevens niet mogen delen.

Wij kunnen ook globale of anonieme informatie delen met derden, zoals adverteerders en investeerders. We kunnen onze adverteerders bijvoorbeeld het aantal bezoekers doorgeven dat onze Website ontvangt voor de populairste hotels en vakantiebestemmingen. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens en worden gebruikt om inhoud en diensten te ontwikkelen die naar wij hopen interessant voor u zijn.

4. Hoelang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen, waaronder doeleinden die voldoen aan de wettelijke, administratieve en statutaire rapportageverplichtingen.

Om de gepaste bewaartijd van persoonlijke gegevens te bepalen, nemen wij in overweging de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentieel risico op schade bij ongeoorloofd gebruik of het lekken van uw persoonlijke gegevens, het proces waarin wij uw persoonlijke gegevens verwerken en het feit of wij deze doeleinden op andere manieren kunnen bereiken alsook de geldende wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen bepaalde gegevens bewaren nadat u uw account heeft afgesloten, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om de veiligheid te garanderen, fraude en misbruik te voorkomen of om onze rechten uit te oefenen. Indien u ervoor kiest om uw account te sluiten, worden uw persoonlijke gegevens normaal gesproken binnen 30 dagen afgeschermd voor inzage door anderen op onze Website.

5. Cookies en andere webtechnologieën

Wij verzamelen gegevens via cookies en andere vergelijkbare technologieën (zoals web beacons). Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze worden opgeslagen door uw internetbrowser. Cookies bevatten basisinformatie over uw internetgebruik. Elke keer dat u de website bezoekt, stuurt uw browser deze cookies terug naar de site, zodat uw computer of mobiele apparaat door de site wordt herkend en uw ervaring op de site wordt gepersonaliseerd en verbeterd.

In ons cookiesbeleid kunt u meer informatie vinden over cookies en vergelijkbare technologieën (zoals web beacons) die wij gebruiken.

Op www.allaboutcookies.org en http://www.youronlinechoices.com/nl/ vindt u ook meer informatie over cookies in het algemeen, waaronder hoe u kunt zien welke cookies op uw (mobiele) apparaat zijn geïnstalleerd en hoe u deze kunt beheren en verwijderen.

6. Uw rechten

U kunt de gegevens die u heeft verstrekt controleren, aanvullen of bijwerken door naar uw 'Instellingen' te gaan in uw account. U kunt uw TripAdvisor-account ook afsluiten door contact met ons op te nemen via de hieronder genoemde adressen.

Indien u besluit uw account te sluiten, zullen wij het deactiveren en uw persoonlijke gegevens verwijderen. Let op: zodra uw account wordt gesloten, kunt u niet meer inloggen of uw persoonlijke gegevens bereiken. U kunt echter op elk moment een nieuw account openen.

We kunnen leden de mogelijkheid bieden om informatie over de betaalmethode en de keuze van de betaling op onze Website te bewaren. Als u dergelijke betaalgegevens op uw account bij TripAdvisor bewaart, kunt u de gegevens op elk ogenblik aanvullen, verwijderen of wijzigen in de instellingen van uw account zolang uw account actief blijft.

U kunt uw marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen zolang uw account actief is, via de pagina 'Abonnementen' van uw account.

In overeenstemming met de geldende wetgeving, heeft u het recht op toegang, het recht om gegevens te laten corrigeren, wissen of afschermen, het recht op gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken. Hieronder vindt u meer informatie over hoe en wanneer u uw rechten kunt uitoefenen. Wij zullen binnen één maand op uw verzoek reageren, maar wij hebben het recht deze periode met twee maanden te verlengen.

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te verkrijgen. Dit stelt u in staat om een kopie van de persoonlijke gegevens die wij bewaren te verkrijgen en te controleren of wij ons houden aan de geldende wetgeving tijdens het verwerken daarvan.
   
 • Het recht tot het corrigeren van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist zijn. U mag ook onvolledige persoonlijke gegevens aanvullen rekening houdende met de doeleinden van de verwerking.
   
 • Het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen indien:
  • uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen of verwerken; of
  • u uw toestemming intrekt wanneer het verwerken van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op uw gegeven toestemming en er geen andere wettelijke redenen van toepassing zijn; of
  • u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens en wij geen overstijgende wettelijke redenen hebben voor het verwerken; of
  • uw persoonlijke gegevens onrechtmatig worden verwerkt; of
  • uw persoonlijke gegevens verwijderd moeten worden om een wettelijke verplichting na te leven.
 • Het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen gehoor geven aan uw verzoek tenzij wij een dringend overstijgend en rechtmatig belang hebben voor verwerking of wij genoodzaakt zijn uw persoonlijke gegevens te blijven verwerken om zodoende een wettelijke vordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
   
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens af te schermen indien:
  • de juistheid van uw persoonlijke gegevens door u wordt tegengesproken gedurende de periode waarin wij de juistheid van de persoonlijke gegevens moeten controleren; of
  • het verwerken onrechtmatig is en u tegen de verwijdering van uw persoonlijke gegevens bent en verzoekt om afscherming; of
  • wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u uw persoonlijke gegevens nodig heeft voor wettelijke vorderingen; of
  • u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens, voor de periode waarin wij overstijgende wettelijke gronden moeten controleren.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. U mag ons vragen de persoonlijke gegevens die betrekking hebben tot u te ontvangen. U mag ook vragen of wij, indien mogelijk, deze persoonlijke gegevens kunnen versturen naar een derde partij. Dit recht is alleen van toepassing wanneer de persoonlijke gegevens door u aan ons verstrekt zijn, het verwerken is gebaseerd op toestemming of nodig is voor de uitvoering van dit contract en het verwerken automatisch plaatsvindt.

U kunt zich op meerdere rechten beroepen via het gedeelte 'persoonlijke gegevens' in uw account. Om zich op andere rechten te beroepen, kunt u een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar privacy@tripadvisor.com.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen die in dit Privacybeleid worden genoemd). Echter mogen we wel een redelijke vergoeding vragen indien uw verzoek ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig plaatsvindt.

Wij hebben specifieke gegevens van u nodig om uw identiteit vast te stellen en zeker te zijn dat u recht heeft op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of voor het uitoefenen van uw andere rechten). Dit is een veiligheidsmaatregel om er zeker van te zijn dat er geen persoonlijke gegevens worden vrijgegeven aan personen die daar geen recht toe hebben. In een poging om onze antwoordtijd zo kort mogelijk te houden, kunnen wij ook contact met u opnemen voor meer informatie omtrent uw verzoek.

7. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij willen dat u met vertrouwen gebruikmaakt van TripAdvisor en wij spannen ons in om de persoonlijke gegevens die wij verzamelen te beschermen. Hoewel geen enkele website volledige veiligheid kan garanderen, gebruiken wij passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale toegang, gebruik of onthulling en tegen onopzettelijk verlies, schade, aantasting of vernietiging.

Zo mogen bijvoorbeeld alleen bevoegde werknemers persoonlijke gegevens raadplegen, en dan uitsluitend voor toegestane zakelijke doeleinden. Verder gebruiken wij codering wanneer wij gevoelige persoonlijke gegevens over u verzenden tussen uw systeem en het onze of dat van de partijen met wie wij uw persoonlijke gegevens delen, en gebruiken wij firewalls en detectiesystemen om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot uw gegevens.

8. Gegevens van minderjarigen

TripAdvisor is een site voor een algemeen publiek en biedt geen op kinderen gerichte diensten aan. Wij verzamelen niet bewust de gegevens van minderjarigen. Indien een minderjarige, waarvan wij weten dat hij of zij nog geen 13 jaar is, persoonlijke gegevens naar ons stuurt, zullen wij deze gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, verwijderen of vernietigen.

9. Externe links

Onze Website kan links naar websites van derde partijen bevatten zoals plug-ins en apps. Als u andere sites bezoekt via links op onze Website, dan kunnen de beheerders van deze sites gegevens over u verzamelen en delen. Deze gegevens zullen worden gebruikt overeenkomstig hun privacybeleid, welke kan afwijken van ons Privacybeleid. Wij beheren deze externe websites niet en raden u daarom aan de privacyverklaringen op de andere websites te lezen, zodat u hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens begrijpt.

10. Internationale overdrachten

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen door of verstuurd worden naar landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte versturen, nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens naar behoren worden beschermd.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens bewaren of versturen buiten de Europese Economische Ruimte, doen wij dit in overeenstemming met de geldende wetgeving en zorgen wij voor eenzelfde graad van beveiliging door gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen. Overdrachten van persoonlijke gegevens worden gemaakt:

 • naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt, of;
 • naar een land dat niet voldoende bescherming biedt maar wiens overdracht wordt gedekt door modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of door toepassing van andere passende grensoverschrijdende overdrachten om zodoende voldoende bescherming te kunnen bieden.

Door onze diensten te gebruiken, aanvaardt u dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar onze voorzieningen en die van derde partijen met wie wij gegevens delen zoals in dit Privacybeleid wordt beschreven.

11. Wijzigingen in dit Privacybeleid

TripAdvisor kan dit Privacybeleid zo nu en dan wijzigen of aanpassen. Wij zullen de datum van de laatste herziening van dit Privacybeleid op de eerste pagina van dit Privacybeleid vermelden en elke herziene versie zal vanaf haar publicatie van kracht zijn. Wij zullen onze leden op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen van dit Privacybeleid door ofwel een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat ons bij de registratie werd verschaft, ofwel een kennisgeving op onze Website te plaatsen. Wij moedigen u aan om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te controleren, zodat u de recentste versie kent.

12. Contact met ons opnemen

Indien u vragen of klachten heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@tripadvisor.com. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Wij zouden het echter waarderen om eerst de kans te krijgen om uw zorgen in behandeling te nemen voordat u de toezichthoudende autoriteit benaderd, dus wij vragen u eerst met ons contact op te nemen.

Onze volledige gegevens zijn:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

T.a.v.: Privacy Officer/Legal Department
E-mail: privacy@tripadvisor.com

Wij hebben in overeenstemming met de geldende wetgeving een vertegenwoordiger aangewezen in de Europese Unie. De contactgegevens van onze vertegenwoordiger zijn:

TripAdvisor Limited
7 Soho Square
London
W1D 3QB
United Kingdom

Opnemen en volgen van telefoongesprekken

Let op: telefoongesprekken van en naar TripAdvisor kunnen worden opgenomen. Wij kunnen deze opnamen gebruiken om onze klantenservice te evalueren op kwaliteits- of compliancedoeleinden, om de juistheid van de gegevens die u aan ons verstrekt heeft na te gaan, ter preventie van fraude, of om training te bieden aan ons personeel. We bewaren de opnamen voor zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze activiteiten, waarna wij ze zullen verwijderen. Alle persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen tijdens het gesprek zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen in dit Privacybeleid.

©2018 TripAdvisor LLC. Alle rechten voorbehouden