Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals
Media Center

Newsroom

Privacy- en cookieverklaring

Laatst bijgewerkt: 27 november 2023

Tripadvisor LLC is eigenaar van en onderhoudt een online platform dat gebruikers van informatie, aanbevelingen en aan reizen en vrije tijd gerelateerde diensten voorziet, waaronder tools voor het onderzoeken en/of boeken/reserveren van hotels, vakantiewoningen en andere accommodaties, restaurants, vluchten en cruises, en andere aan vrije tijd gerelateerde diensten. In deze Verklaring verwijzen we hiernaar als onze ‘Diensten’.

De gegevens die u en anderen ons toevertrouwen, zorgen ervoor dat we relevantere, beter gepersonaliseerde en nuttigere Diensten kunnen leveren. Wij weten dat u uw gegevens met ons deelt op basis van vertrouwen. We nemen uw vertrouwen in ons uiterst serieus en zijn erop toegelegd u van nuttige informatie, producten en Diensten te voorzien, op basis van de gegevens die u met ons heeft gedeeld. Evenzo en mogelijk zelfs nog belangrijker, zijn we erop toegelegd uw privacy te waarborgen wanneer u onze website bezoekt of onze Diensten gebruikt. Daarnaast willen we transparant zijn over hoe we de gegevens gebruiken die u ons toevertrouwd heeft.

In deze Verklaring staat beschreven hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. We hopen dat dit eenvoudig te begrijpen en transparant is. We informeren u over welke rechten u heeft, hoe u deze kunt uitoefenen en hoe u met ons in contact kunt komen. Lees deze Verklaring aandachtig door. Hierin leest u meer over onze praktijken met betrekking tot gegevens en privacy. Door onze websites te bezoeken en gerelateerde mobiele applicaties te gebruiken, alsook andere online platforms zoals de aan ons gelieerde partnerwebsites, -apps en -socialmediapagina’s, op pc, telefoon, tablet of soortgelijk apparaat (samen ‘Apparaat’ genoemd), erkent u dat u deze Verklaring heeft gelezen en gaat u ermee akkoord.

We bieden onze Diensten aan in een aantal landen en gebieden waar andere wetten en gebruiken gelden. Deze Verklaring geeft u een algemeen overzicht van onze privacypraktijken. Daarnaast vindt u in Sectie 12 tot en met 15 van deze Verklaring specifieke informatie die relevant is voor gebruikers die in bepaalde gebieden of landen wonen.

1. Verzamelde en verwerkte gegevens

Wanneer u onze Diensten gebruikt of toegang daartoe heeft, verzamelen en verwerken wij gegevens van en over u om u Diensten te kunnen leveren die een persoonlijkere ervaring bieden en beter op uw voorkeuren zijn afgestemd. Sommige gegevens verzamelen we passief, bijvoorbeeld met onze servers of door middel van cookies of soortgelijke trackingtechnologie. Sommige gegevens verzamelen we uit verschillende bronnen, waaronder die van u, van gelieerde ondernemingen, zakenpartners en andere onafhankelijke derden. Wanneer u onze Diensten gebruikt door op een link van een website van derden te klikken of wanneer u via onze Diensten websites van derden bezoekt, kunnen deze websites van derden gegevens met ons delen over uw gebruik van hun diensten. Alle gegevens die we ontvangen van websites van derden kunnen samengevoegd worden met de gegevens die u heeft aangeleverd.

De gegevens die worden verwerkt, kunnen het volgende bevatten:

 • Contactgegevens, waaronder naam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres (zowel gehasht als niet-gehasht)
 • Facturatie- en andere betaalgegevens (zoals uw bankrekeningnummer, naam van de kaarthouder, vervaldatum, veiligheidscode en factuuradres)
 • Documentatie ter ondersteuning van reizen en plannen
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Informatie die betrekking heeft op uw lidmaatschap bij Tripadvisor
 • Foto's, beoordelingen, forum- en socialmediaberichten en video's die u met ons heeft gedeeld
 • Geolocatiegegevens
 • Apparaatgegevens, zoals wanneer u onze Diensten heeft gebruikt en informatie over het gebruikte Apparaat (bijvoorbeeld IP-adres, gebruikte software of internetbrowser, taalkeuzes, unieke identificatiekenmerken van uw Apparaat en advertenties)
 • Online activiteit, zoals welke pagina's u heeft bezocht en welke inhoud en apps u heeft bekeken
 • Andere gegevens die u vrijwillig over uzelf heeft geopenbaard
 • Aankoop- en boekingsgeschiedenis
 • Informatie over uw plannen en voorkeuren rondom reizen, ervaringen en dineren
 • Communicatie die u heeft gehad met ons klantenserviceteam, waaronder binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken
 • Gegevens die u aan andere derde partijen heeft verstrekt om bij social media in te loggen. Dit omvat algemeen beschikbare informatie, zoals naam, leeftijdbereik en e-mailadressen.

Wij kunnen ook informatie over andere reizigers of gasten verzamelen indien u deze heeft verstrekt, waaronder hun e-mailadres of andere gegevens die betrekking hebben op reizen, dineren of ervaringen. Als u gegevens over andere personen met ons deelt, moet u eerst hun toestemming hiervoor krijgen en u ervan verzekeren dat diegenen begrijpen en accepteren hoe we hun persoonsgegevens zullen gebruiken (zoals in deze Verklaring beschreven).

Naast de hierboven genoemde categorieën kunnen we ook bepaalde gegevens over uw locatie verzamelen. Dit gebeurt alleen als u de privacyinstellingen van uw Apparaat zo heeft ingesteld dat dergelijke gegevens worden verzonden of bijvoorbeeld als u foto's heeft geüpload die met locatiegegevens getagd zijn.

2. Gebruik van gegevens en gebruiksdoeleinden

Voor zover mogelijk, willen we u van relevante inhoud voorzien en u een op maat gemaakte ervaring bieden wanneer u onze Diensten gebruikt. Wij gebruiken de gegevens over u op de volgende manieren:

Registratie, lidmaatschap en andere contracten

 • om uw account aan te maken en te beheren, en ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot en gebruik kunt maken van onze Diensten;
 • om uw boekingen te faciliteren;
 • om betalingen en tegoeden te verwerken;
 • om u promotieprogramma’s aan te bieden, waaronder wedstrijden, cadeaubonnen, beloningen, cashback en kortingen;

Het verbeteren van onze Diensten

 • om uw gegevens voor analytische doeleinden te gebruiken, zodat we onze Diensten kunnen verbeteren;
 • om u op maat gemaakte/geoptimaliseerde ervaring te bieden door gebruikers te groeperen, bijvoorbeeld op basis van gebruik, interesses en demografie;
 • om u enquêtes, uitnodigingen voor marktonderzoek of panelinterviews te sturen voor analytische doeleinden.

Individualisering en aanpassing

 • om u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen en producten of Diensten die bij ons, de aan ons gelieerde ondernemingen of onze partners beschikbaar zijn en die mogelijk interessant voor u zijn;
 • om uw ervaring op maat te maken, waaronder met conclusies over uw interesses en voorkeuren op basis van uw activiteit en om advertenties zowel op de website als daarbuiten op u aan te passen.

Communicatie

 • om met u te communiceren, of om communicatie tussen u en onze partners en/of gelieerde bedrijven mogelijk te maken;
 • om gesprekken en interacties tussen u en ons plaats te laten vinden, te monitoren en te bewaren, bijvoorbeeld uw communicatie met onze klantenservice of verkoopteams, of via ons pixelgebruik en soortgelijke technologie om te monitoren hoe u met onze e-mails aan u omgaat, zoals of u ze opent of klikt op de inhoud van de e-mails;
 • om ervoor te zorgen dat wij uw beoordelingen, forumberichten, foto's, video's en andere inhoud kunnen hosten;
 • om op uw vragen en opmerkingen te reageren.

Wettelijke naleving

 • om geschillen of problemen op te lossen;
 • om fraude en andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
 • om relevante wetten na te kunnen leven, op juridische verzoeken te reageren, schade te voorkomen en uw rechten te beschermen;
 • om betaaldiensten aan te kunnen bieden, waaronder om witwaspraktijken, fraude en veiligheidsincidenten op te sporen en te voorkomen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om toepasselijke servicevoorwaarden te handhaven.

Let op: als we gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming om uw persoonsgegevens te verwerken, implementeren we passende maatregelen om uw rechten te waarborgen, waaronder uw recht op menselijke tussenkomst.

3. Delen van gegevens

Om een aantal van onze Diensten en verwerkingsactiviteiten aan te kunnen bieden, gebruiken we serviceproviders en moeten we mogelijk informatie delen met deze externe serviceproviders, waaronder onze bedrijvengroep, in de volgende omstandigheden:

 • Onze bedrijvengroep. We delen mogelijk gegevens met bepaalde bedrijven uit onze groep, zodat we, en de bedrijven, u een persoonlijkere ervaring en informatie kunnen verstrekken over producten en Diensten, zowel reisgerelateerd als anderszins, die mogelijk interessant voor u zijn. Door deze gegevens te delen kunnen we beter begrijpen hoe u van de websites, apps en Diensten van onze bedrijvengroep gebruikmaakt. Deze bedrijven zullen deze Verklaring en alle toepasselijke wetgeving inzake het verzenden van reclame-uitingen naleven.
 • Leveranciers. We delen mogelijk informatie met bepaalde leveranciers om onze Diensten mogelijk te maken, waaronder hulp bij transacties indien van toepassing.
 • Zakenpartners. Wij kunnen gegevens over u, uw Apparaten en uw gebruik van onze Diensten delen met onze vertrouwde zakenpartners. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens delen om de betaling voor producten of diensten die u via de website van onze partners koopt te faciliteren. Dit delen is doorgaans onderworpen aan schriftelijke overeenkomsten, waarin zaken als geheimhouding, privacy en beveiligingsverplichting zijn vastgelegd. We willen u er echter op wijzen dat wij geen controle kunnen uitoefenen op de privacypraktijken van deze onafhankelijke zakenpartners.
 • Socialmediawebsites. Wanneer u onze Diensten gebruikt en ervoor kiest om gegevens te delen met socialmediawebsites van derden, dan vallen de gegevens die u deelt onder de privacyverklaringen van deze socialmediawebsites en de privacyinstellingen die u daarvoor heeft ingesteld.
 • Advertentienetwerken. Soms verzamelen we gegevens over uw interesses en delen we deze met advertentienetwerken en gegevensverzamelaars. Sommige van deze bedrijven zijn lid van het Network Advertising Initiative of het Digital Advertising Alliance, dat op één plaats de optie biedt om af te zien van het ontvangen van gerichte reclame door lid-maatschappijen. Klik hier voor meer informatie over de Digital Advertising Alliance.
 • Fraudedetectiebedrijven. Derde partijen kunnen ons helpen door ons hun fraudedetectietechnologieën te leveren.
 • Andere derden, zoals verwijzende websites. Derden kunnen ons helpen bij het verzamelen van gegevens, bijvoorbeeld van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van functies van onze website of het vereenvoudigen van de levering van online reclame die aan uw interesses is aangepast. We kunnen doelgroepsegmenten en andere informatie, zoals gehashte e-mailadressen, met derden delen die deze gegevens gebruiken om gericht aan u te adverteren. Andere derden kunnen ons ook voorzien van hun tools voor inhouds- en contractgeneratie, beheer en hosting. Derden hebben toegang tot gegevens en kunnen deze verzamelen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun taken. In dat geval en in zoverre dat deze derden ons helpen onze verwerkingsactiviteiten uit te voeren, zijn zij contractueel gebonden alleen namens ons op te treden als gegevensverwerkers.

Bepaalde versies van het besturingssysteem van uw Apparaat bieden u de mogelijkheid om het delen van bepaalde soorten gegevens uit te schakelen, waaronder het delen met bepaalde advertentienetwerken. U kunt te allen tijde de privacyinstellingen van uw Apparaat wijzigen om het verzamelen en delen van locatiegegevens uit te schakelen. Controleer de instellingen van uw Apparaat als u dergelijke tracking wilt beperken. Als u uw locatie niet meer met ons deelt, kan dit echter gevolgen hebben voor sommige functies die we aanbieden. Als u vragen heeft over de privacyinstellingen van uw Apparaat, dan raden we u aan om contact op te nemen met de fabrikant van uw Apparaat of met uw provider.

Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens delen indien wij naar eigen goeddunken menen dat de openbaarmaking noodzakelijk is:

 • om te voldoen aan rechtsgeldige en afdwingbare dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures; om onze juridische rechten te vestigen of uit te oefenen; ons te verdedigen tegen juridische verordeningen; of voor zover in ander opzicht door de wet wordt vereist. In dergelijke gevallen behouden we ons het recht voor gebruik te maken of afstand te doen van elk juridisch bezwaar of recht dat ons ter beschikking staat;
 • om een onderzoek in te stellen, preventieve maatregelen te treffen of stappen te zetten met betrekking tot illegale of vermoedelijk illegale activiteiten; om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Tripadvisor, onze klanten of anderen te beschermen en verdedigen; en in verband met onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten;
 • om te voldoen aan vereisten in verband met een bedrijfstransactie, zoals een afsplitsing, fusie, consolidatie of verkoop van activa of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.
4. Keuzes ten aanzien van gegevens

U heeft opties met betrekking tot de verwerking en het gebruik van uw gegevens door ons. U kunt uw account bekijken, bijwerken en zelfs sluiten door naar de Ledenprofielpagina te gaan op onze website of in de app. Daarnaast kunt u het volgende doen:

 • U kunt kiezen op welke manier wij met u communiceren.
 • U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet aan ons te verstrekken, hoewel deze gegevens mogelijk nodig zijn om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies op onze websites.
 • U kunt voorkomen dat wij bepaalde geolocatiegegevens verzamelen (bv. door uw locatieservices in de instellingen van uw telefoon uit te schakelen voor onze app). Dit kan echter invloed hebben op bepaalde functies van onze Diensten.
 • U kunt uw account rechtstreeks vanuit uw Ledenprofiel sluiten. Let op: als u besluit om uw account te sluiten, dan zullen wij uw account deactiveren en uw profielgegevens niet meer actief zichtbaar maken. Wij kunnen bepaalde informatie over uw account bewaren (waaronder oude transacties) voor interne doeleinden waaronder back-ups, het voorkomen van fraude, geschillenbeslechting, onderzoek, onze eigen rechtmatige zakelijke belangen en naleving van wettelijke vereisten voor de vereiste periode om aan de doeleinden zoals beschreven in deze Verklaring te kunnen voldoen.
 • Als geregistreerd lid kunt u uw aanmelding voor het ontvangen van marketingberichten en e-mails te allen tijde in uw persoonlijke instellingen wijzigen.
 • U kunt zich in elke e-mail die we u sturen uitschrijven voor promotionele berichten, waaronder e-mails met reisgerelateerde kansen.
5. Gegevens van kinderen

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor kinderen, die wij definiëren als: (i) personen van 13 jaar of jonger, of de leeftijd waarop zij in uw rechtsgebied privacytoestemming mogen verlenen; of (ii) bij de verwerking van gegevens op basis van een contract, de leeftijd waarop iemand wettelijk gezien een overeenkomst mag sluiten.

Wij verzamelen of verwerken alleen gegevens van kinderen onder zeer specifieke omstandigheden. We hebben mogelijk gegevens van kinderen nodig als onderdeel van onze Diensten als, bijvoorbeeld, de persoonsgegevens vereist zijn voor een reisgerelateerde boeking. We verzamelen alleen persoonsgegevens van kinderen als deze door en met toestemming van een ouder of voogd zijn aangeleverd. Als we er attent op worden dat we persoonsgegevens hebben verwerkt van een kind waarvoor geen toestemming van een ouder of voogd is gegeven, verwijderen we deze persoonlijke informatie.

6. Overdrachten van gegevens

We bieden onze Diensten aan gebruikers aan in veel verschillende rechtsgebieden. Als we uw gegevens doorgeven naar andere landen, dan zullen wij uw gegevens gebruiken en beschermen zoals in deze Verklaring en de geldende wetgeving is vastgelegd.

7. Gegevensbeveiliging

Wij hebben gepaste organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alleen bepaald, bevoegd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens en uitsluitend voor toegestane zakelijke doeleinden. Wij gebruiken encryptie bij het verzenden van uw gegevens tussen uw systeem en dat van ons en tussen ons systeem en dat van de partijen waarmee wij gegevens delen. Wij gebruiken ook firewalls en inbraakdetectiesystemen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de gegevens worden beschermd tegen onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik, hardware- of softwarefouten of andere omstandigheden die buiten onze macht liggen.

8. Verwijderen en bewaren van gegevens

Wij zullen kopieën van uw gegevens bewaren zolang u uw account heeft en zolang dit in verband met de in deze Verklaring genoemde doeleinden nodig is, tenzij de gegevens uit hoofde van de wet langer moeten worden bewaard. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor zolang dit nodig is ter vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

9. Gegevens uit cookies

Wij streven ernaar dat uw toegang tot onze Diensten zo eenvoudig, efficiënt en handig mogelijk is. Daarom gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën om uw ervaring en de beveiliging van de website te verbeteren en om u relevante advertenties te kunnen tonen.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit geldt voor bijna elke website die u bezoekt. Ze worden door uw internetbrowser opgeslagen en bevatten basisgegevens over uw internetgebruik. Bij elk nieuw bezoek aan een website stuurt uw browser de informatie uit deze cookies terug, zodat de website uw Apparaat herkent en uw ervaring kan verbeteren door onder andere inhoud te tonen die bij uw voorkeuren aansluit. We gebruiken ook andere trackingtechnologieën, zoals pixels, SDK’s en serverlogs, die op een vergelijkbare manier werken. We gebruiken ook cookies en andere trackingtechnologieën om uw inloggegevens te onthouden, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten of om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen.

We bieden u een Cookietoestemmingsprogramma zodat u uw eigen cookie-instellingen kunt bepalen en aanpassen. U kunt het Cookietoestemmingsprogramma op ieder moment openen en uw voorkeuren aanpassen door op de link 'Cookietoestemming' onderaan elke pagina of in onze cookiebanner te klikken. Bovendien kunt u uw cookies beheren via de instellingen van uw internetbrowser. U heeft het recht om uw toestemming voor cookies op elk moment in te trekken door op de link ‘Cookietoestemming’ te klikken en uw voorkeuren aan te passen en op te slaan. U kunt in de instellingen van uw internetbrowser kiezen welke cookies u wilt accepteren of afwijzen.

Derden mogen informatie verzamelen en gebruiken die is verkregen gedurende uw browse-activiteiten om u gerichte advertenties te laten zien. Deze partijen worden vermeld in ons Cookietoestemmingsprogramma waar we u de details en links naar hun privacyverklaringen geven.

Wanneer u uw e-mailadres op onze website invult (om in te loggen of om u aan te melden voor een nieuwsbrief of iets vergelijkbaars), of wanneer u onze app gebruikt, delen we mogelijk persoonsgegevens of andere informatie die we van u verzamelen, zoals uw e-mailadres (in gehashte, geanonimiseerde vorm), mobiele advertentie-identificator, IP-adres of informatie over uw browser of besturingssysteem, met onze advertentiepartners, zoals LiveRamp en The Trade Desk en hun groepsbedrijven, waarbij deze als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken optreden. LiveRamp en The Trade Desk gebruiken deze informatie om een online identificatiecode te maken met als doel om u op uw apparaten te herkennen. De online identificatiecode bevat geen identificeerbare persoonsgegevens en wordt niet gebruikt door LiveRamp of The Trade Desk om u opnieuw te identificeren. We plaatsen de online identificatiecode in onze first-party cookie, een LiveRamp- of The Trade Desk-cookie en laten gebruik voor online of kanaaloverschrijdend adverteren toe. De code kan met onze advertertentiepartners en andere externe reclamebedrijven wereldwijd worden gedeeld met als doel het mogelijk maken van op interesses gebaseerde inhoud of reclame gedurende uw gehele online ervaring (bijv. web, mail, verbonden apparaten en in de app, etc.) Deze derden kunnen vervolgens de online identificatiecodelink gebruiken naar demografische of op interesse gebaseerde inhoud die u in uw interacties met hen heeft verstrekt. Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten van LiveRamp, inclusief hoe u zich kunt afmelden, vindt u hier in hun privacyverklaring. Voor het privacybeleid van LiveRamp met verdere links voor beschikbare landen klikt u hier. U kunt hier ook meer leren over hoe The Trade Desk unieke ID's gebruikt, wat uw rechten zijn en hoe u contact kunt opnemen. 

De meeste advertentienetwerken bieden u de mogelijkheid advertentiecookies uit te schakelen. Ga naar www.aboutads.info/choices/ en www.youronlinechoices.com voor nuttige informatie over hoe u dit kunt doen.

Als u bepaalde cookies afwijst, kan uw toegang tot of het functioneren van sommige onderdelen van onze Diensten beperkt of geblokkeerd worden.

Deze Verklaring is van toepassing op ons gebruik van gegevens die we via cookies verzamelen, waarnaar op elke pagina van onze website wordt gelinkt.

10. Informatie over wijzigingen in de verklaring

We kunnen deze Verklaring in de toekomst bijwerken. Als we enige wijziging als substantieel beschouwen, brengen we u hiervan op de hoogte door een of meer van de volgende handelingen: we sturen u een mededeling over de wijzigingen, plaatsen een kennisgeving op de website en/of plaatsen een bijgewerkte Verklaring op de website. We vermelden bovenaan deze Verklaring wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wij raden tevens aan om de website met enige regelmaat te bezoeken om de meest recente versie te bekijken en om deze Verklaring regelmatig door te nemen voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

11. Contactgegevens

Als u een verzoek voor gegevensprivacy heeft, zoals een verzoek om uw gegevens te verwijderen of toegang tot uw gegevens, ga dan naar onze speciale privacyportal door hier te klikken. Neem contact op met ons privacyteam voor algemene verzoeken of vragen over gegevensprivacy met betrekking tot onze Privacy- en cookieverklaring door hier te klikken.

12. Europa en het VK

Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG-verklaring')

Deze AVG-verklaring is van toepassing op personen die in de Europese Economische Ruimte ('EER') wonen, inclusief degenen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Deze AVG-verklaring vormt een aanvulling op onze Verklaring. Indien de Verklaring echter in strijd is met de AVG-verklaring, dan prevaleert de AVG-verklaring voor personen die zich in de EER bevinden.

Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens en plaatselijke vertegenwoordiger

Tripadvisor LLC is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verzamelen. In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming hebben wij echter vertegenwoordigers in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk aangewezen.

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger in de Europese Unie zijn:

Tripadvisor Ireland Limited
C/O Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 R296
Ierland

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk zijn:

Tripadvisor Limited
7 Soho Square
Londen
W1D 3QB
Verenigd Koninkrijk
Attn: Privacy Officer

De rol van Tripadvisor Ireland Limited en Tripadvisor Limited is in dezen beperkt tot die van contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming, afkomstig van Europese (inclusief het VK) burgers en toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming. Ter voorkoming van enige twijfel: Tripadvisor Ireland Limited noch Tripadvisor Limited kan uitspraken doen over andere communicatie of gerechtelijke processen namens Tripadvisor LLC.

Recht op informatie volgens de AVG

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De rechten die u met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens heeft, zijn als volgt:

 • Het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen. Hierdoor heeft u het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren.
 • Het recht tot correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn. U mag ook onvolledige persoonsgegevens aanvullen met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 • Het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen indien:
 • uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of verwerkt; of
 • u uw toestemming intrekt indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming en er geen andere rechtsgronden voor zijn; of
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en we geen prevalerende rechtsgrond voor de verwerking hebben; of
 • uw persoonsgegevens niet op rechtmatige wijze worden verwerkt; of
 • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zullen gehoor geven aan uw verzoek tenzij wij een dringend overstijgend en rechtmatig belang hebben voor verwerking of wij genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens te blijven verwerken om zodoende een wettelijke vordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het recht om uw persoonsgegevens af te schermen indien:
 • de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt tegengesproken gedurende de periode waarin wij de juistheid van de persoonsgegevens moeten controleren; of
 • het verwerken onrechtmatig is en u tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens bent en verzoekt om afscherming; of
 • wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u uw persoonsgegevens nodig heeft voor wettelijke vorderingen; of
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking gedurende de periode waarin we hogere rechtmatige belangen moeten controleren.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U mag vragen of wij, indien mogelijk, deze persoonsgegevens kunnen versturen naar een derde partij. U heeft dit recht alleen indien het verzoek persoonsgegevens betreft die u aan ons heeft verstrekt, indien de verwerking ervan plaatsvindt op basis van uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons en indien de verwerking op automatische basis plaatsvindt.
 • U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale autoriteit voor persoonsgegevens.

U hoeft doorgaans geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen die in deze Verklaring worden genoemd). We kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek onmiskenbaar ongegrond, herhaald of onnodig is.

Wij hebben mogelijk specifieke gegevens van u nodig om uw identiteit vast te stellen en zeker te zijn dat u recht heeft op toegang tot uw persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van uw andere rechten).  Als u een derde partij gebruikt die een gegevensverzoek uit uw naam indient, moeten we mogelijk redelijke stappen ondernemen om de authenticiteit van het verzoek te verifiëren. Deze veiligheidsmaatregelen zijn geïmplementeerd om er zeker van te zijn dat er geen persoonsgegevens worden vrijgegeven aan personen die daar geen recht op hebben. In een poging om onze reactietijd zo kort mogelijk te houden, kunnen wij ook contact met u opnemen voor meer informatie omtrent uw verzoek. U kunt zich op meerdere rechten beroepen via het gedeelte persoonsgegevens in uw account. Om zich op andere rechten te beroepen, kunt u een verzoek indienen door hier te klikken.

Gebruik van gegevens en rechtsgrond

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen onder omstandigheden die door de wet of door u zijn toegestaan.

Conform de AVG zullen wij uw persoonsgegevens in een of meer van de volgende gevallen gebruiken:

Gebruik van gegevens

Grondslag gegevensverwerking

Registratie, lidmaatschap en andere contracten

Wanneer wij het contract uitvoeren dat wij met u zullen aangaan of zijn aangegaan.

Verbetering van onze Diensten en aanpassing

 

Indien dit noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde) om Diensten te leveren of te verbeteren, waaronder ons belang om u verbeterde en gepersonaliseerde Diensten te bieden, en indien uw belangen en fundamentele rechten niet belangrijker zijn dan de voorgenoemde belangen.

Communicatie

 

Wanneer u een geregistreerd lid bent, is gebruik van de gegevens mogelijk nodig om de overeenkomst met u uit te voeren.

Indien dit noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde) om met u te communiceren en uw belangen en fundamentele rechten niet belangrijker zijn dan voornoemde belangen.

Wanneer we uw toestemming nodig hebben voor het gebruik van de gegevens, vragen we vooraf uw goedkeuring.

Wettelijke naleving

Indien we moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Internationale overdrachten

In het kader van de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen in of doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk. Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of doorgeven naar een land buiten de EER en het VK, nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd.

Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of doorgeven naar een land buiten de EER en het VK doen we dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zorgen we dat er een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt toegepast door passende veiligheidsmaatregelen te implementeren. Overdrachten van persoonsgegevens worden uitgevoerd:

 • naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt; of
 • naar een land dat niet voldoende bescherming biedt maar wiens overdracht wordt gedekt door modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of door toepassing van andere passende grensoverschrijdende overdrachten om zodoende voldoende bescherming te kunnen bieden.

Door onze Diensten te gebruiken, aanvaardt u dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar onze voorzieningen en die van derde partijen met wie wij gegevens delen, zoals in deze Verklaring wordt beschreven.

13. Verenigde Staten

Vermeldingen

Daarnaast melden we, in aanvulling op hetgeen in de Verklaring is vermeld, het volgende:

 • We verzamelen, openbaren en gebruiken mogelijk de volgende categorieën van persoonsgegevens voor onze zakelijke en commerciële doeleinden: Identificatiekenmerken/contactgegevens, transactiegegevens, commerciële gegevens, informatie over activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken, geolocatie, visuele en audiogegevens en interesses die op basis van het voorgaande zijn vastgesteld.
 • We verzamelen mogelijk de volgende categorieën van gevoelige persoonsgegevens: overheidsidentificatiedocumenten zoals rijbewijzen; nauwkeurige geolocatiegegevens. We verzamelen mogelijk ook gegevens over huidskleur, etniciteit, seksuele voorkeur of religie, als u deze gegevens vrijwillig aan ons openbaart, waaronder bijvoorbeeld in de context van diversiteits- en inclusiviteitsopenbaringen die u uit eigen keuze maakt.
 • We verzamelen en gebruiken deze categorieën van persoonsgegevens voor de zakelijk en commerciële doeleinden zoals beschreven in Sectie 2 van deze Verklaring.
 • We openbaren mogelijk elk van deze categorieën van persoonsgegevens voor de commerciële en zakelijke doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, voor zover dit toegestaan is volgens de toepasselijke wet, aan de categorieën van derden zoals beschreven in Sectie 3 van deze Verklaring.
 • We verzamelen deze categorieën van persoonsgegevens uit de bronnen zoals beschreven in Sectie 1 van deze Verklaring.
 • We ‘verkopen’ of ‘delen’ mogelijk categorieën van persoonsgegevens, waaronder Identificatiekenmerken/contactgegevens, transactiegegevens, informatie over activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken en interesses die op basis van het voorgaande zijn vastgesteld. We ‘verkopen’ of ‘delen’ mogelijk categorieën van persoonsgegevens aan of met de categorieën van derden zoals beschreven in Sectie 3 van deze Verklaring. We doen dat voor de commerciële en zakelijke belangen zoals beschreven in Sectie 2.
Privacyverklaring voor Californië

Deze Privacyverklaring voor Californië wordt op grond van de Californische wetgeving verstrekt. Deze is van toepassing op inwoners van Californië en is een aanvulling op onze algehele Verklaring met extra vermeldingen en rechten.

Uw rechten in Californië

Inwoners van Californië hebben de mogelijkheid om één keer per jaar bepaalde gegevens op te vragen over hoe hun persoonsgegevens in het kader van reclamedoeleinden worden gedeeld met derden. Als u deze informatie wilt, dient u een verzoek in of schrijft u ons op het onderstaande adres. Vermeld in uw brief dat u een inwoner bent van Californië en dat u een verzoek tot ‘Shine the Light’ indient.

Inwoners van Californië kunnen ook gebruikmaken van de volgende rechten:

 • Toegang. U kunt ons verzoeken dat wij de categorieën persoonsgegevens en de specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, de categorieën en bronnen waaruit uw persoonsgegevens zijn verzameld, onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, de categorieën persoonsgegevens die we voor een zakelijk doeleinde bekend hebben gemaakt en categorieën persoonsgegevens die we hebben verkocht, de categorieën derden waarmee wij uw persoonsgegevens hebben geopenbaard en het zakelijke of commerciële doeleinden voor verzamelen, verkopen of delen van uw persoonsgegevens, indien van toepassing, aan u bekend maken.
 • Verwijdering. U mag ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen die we over u hebben, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zoals in onze Verklaring gedetailleerder wordt beschreven, zijn er enkele redenen waardoor we uw verzoek tot verwijdering niet volledig kunnen verwerken, bijvoorbeeld als wij een transactie voor u moeten voltooien, frauduleuze en illegale activiteiten moeten opsporen en u hiertegen beschermen, onze rechten moeten uitoefenen of als wij moeten voldoen aan een juridische verplichting. Op de pagina Ledenprofiel van onze website kunt u daarnaast uw gegevens bekijken, bijwerken en verwijderen.
 • Correctie. U kunt ons verzoeken om onjuiste persoonsgegevens die we van u hebben te corrigeren.
 • Mijn persoonsgegevens niet verkopen of delen. U kunt aangeven dat u niet wilt dat uw persoonsgegevens door ons aan derden worden verkocht of met hen wordt gedeeld. In deze Privacyverklaring voor Californië hanteren wij als definitie voor ‘verkopen’ de verkoop van uw persoonsgegevens aan een derde partij tegen een geldelijke of anderszins waardevolle vergoeding, onderhevig aan bepaalde uitzonderingen zoals uiteengezet in de toepasselijke Californische wet. In deze Privacyverklaring voor Californië hanteren wij als definitie voor ‘delen’ het openbaar maken van persoonsgegevens aan derde partijen voor contextoverschrijdende gedragsadvertentiedoeleinden, onderhevig aan bepaalde uitzonderingen in de toepasselijke wet. Als u zich hiervoor wilt afmelden, klikt u op de knop ‘Mijn persoonsgegevens niet verkopen of delen’ onderaan onze startpagina of dient u een schriftelijke aanvraag in middels het onderstaande contactformulier. Zoals hierboven beschreven, plaatsen wij, en bepaalde andere bedrijven, trackingtechnologieën, zoals cookies, op onze websites waarmee wij, en die bedrijven, informatie over uw activiteit op onze websites ontvangen die is gelinkt aan uw browser of Apparaat. Wij en deze bedrijven kunnen die gegevens gebruiken om inhoud voor u aan te passen en u relevantere advertenties te tonen op onze en andere websites. Als u niet wilt dat u wordt gevolgd voor gedragsadvertentiedoeleinden, moet u uw voorkeuren instellen door op de link ‘Cookietoestemming’ onderaan de webpagina te klikken of u kunt een signaal van uw opt-outvoorkeur uitzenden dat herkend wordt door Tripadvisor, zoals het opt-out-voorkeurssignaal van Global Privacy Control (in de browsers of browserextensies die een dergelijk signaal ondersteunen). We verkopen of delen de persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 niet opzettelijk.

Neem contact met ons op via onze privacyportal als u gebruik wilt maken van een van deze rechten door hier te klikken of door ons een brief te sturen naar Tripadvisor LLC: 400 First Avenue, Needham, Massachusetts, 02494, VS. Inwoners van Californië mogen een geautoriseerde agent aanwijzen om namens hen een verzoek in te dienen. Als er een verzoek wordt ingediend, moet u ervoor zorgen dat de geautoriseerde agent ook geïdentificeerd is als geautoriseerde agent. We moeten mogelijk uw identiteit of elementen uit het verzoek verifiëren zodat wij uw verzoek kunnen verwerken. We nemen redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren. Deze stappen zijn afhankelijk van de gevoeligheid van de persoonlijke informatie en of u bij ons een account heeft. We kunnen bepaalde verzoeken afwijzen, of een verzoek maar deels inwilligen, op basis van onze wettelijke rechten en verplichtingen. We bewaren bijvoorbeeld mogelijk persoonsgegevens zoals wettelijk verplicht, zoals voor belasting- en andere administratieve doeleinden, om een actief account te onderhouden, om transacties te verwerken en klantverzoeken mogelijk te maken. Wij hechten waarde aan uw privacy en discrimineren niet tegen inwoners van Californië bij onze reactie op uw verzoek om gebruik te maken van uw rechten inzake persoonsgegevens.

Privacyverklaring voor de staten Virginia, Connecticut en Colorado

Deze Privacyverklaring voor meerdere Amerikaanse staten wordt verstrekt op grond van de toepasselijke staatswetten en is van toepassing op inwoners van Virginia, Connecticut en Colorado, en is een aanvulling op onze algehele Verklaring met extra vermeldingen en rechten.

Als u een inwoner bent van Virginia, Connecticut of Colorado, kunt u de volgende rechten uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wet:

 • Bevestiging/toegang. U kunt ons vragen te bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Onderhevig aan bepaalde uitzonderingen, kunt u ook een kopie verzoeken van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.
 • Verwijdering. U kunt verzoeken dat wij de persoonsgegevens verwijderen die we over u hebben.
 • Correctie. U kunt ons verzoeken om onjuiste persoonsgegevens die we over u hebben te corrigeren.
 • Afmelden voor verkoop. U kunt aangeven dat u niet wilt dat uw persoonsgegevens door ons aan een derde worden verkocht.
 • Afmelden voor gerichte advertenties. We tonen u mogelijk advertenties waarbij de advertentie geselecteerd is op basis van de persoonsgegevens die we na verloop van tijd over u hebben verzameld (of in sommige gevallen hebben afgeleid) uit uw activiteiten op niet-gelieerde websites of online applicaties om uw voorkeuren en interesses mee te voorspellen. In zoverre toegestaan door de wet, kunt u ons verzoeken te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor zaken als gericht adverteren door op de link ‘Cookietoestemming’ te klikken die onderaan onze websites staat. Daarnaast kunt u zich afmelden voor bepaald gebruik van cookies voor advertentiedoeleinden door naar www.aboutads.info/choices te gaan. Zie voor meer informatie Sectie 9 hierboven. Als u zich afmeldt voor cookietracking voor advertentiedoeleinden, geldt dat specifiek voor het apparaat, de website en browser die u op dat moment gebruikt. Wanneer u uw cookies of de cache van uw browser wist, wordt ook uw afmelding gewist.

Neem contact met ons op via onze privacyportal als u gebruik wilt maken van een van deze rechten door hier te klikken of schriftelijk naar Tripadvisor LLC: 400 First Avenue, Needham, Massachusetts, 02494, VS. Let op: inwoners van Connecticut en Colorado mogen een geautoriseerde agent aanwijzen om verzoeken namens hen in te dienen met betrekking tot het niet langer verkopen of verwerken van hun persoonsgegevens voor gerichte advertentiedoeleinden. We zetten redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren voordat we op uw verzoeken reageren. Het verificatieproces is afhankelijk van de gevoeligheid van de persoonlijke informatie en of u een account heeft bij ons. We zetten ons commercieel redelijk in om de identiteit van de geautoriseerde agent en hun bevoegdheid om namens u verzoeken in te dienen te verifiëren. 

We kunnen bepaalde verzoeken afwijzen, of een verzoek maar deels inwilligen, op basis van onze wettelijke rechten en verplichtingen. U heeft het recht om bezwaar te maken als u niet tevreden bent met het resultaat van het verzoek door hier een verzoek in te dienen.

14. Korea

Koreaanse privacyverklaring

Deze Korea-verklaring is van toepassing op personen die in de Republiek Korea wonen. Deze Korea-verklaring vormt een aanvulling op onze Verklaring. Indien de Verklaring echter in strijd is met de Korea-verklaring, dan prevaleert de Korea-verklaring voor personen die in Korea wonen.

Doeleinde en bewaartermijn van de verzamelde gegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die we hebben verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met de Verklaring en zoals hieronder nader is beschreven.

Soort persoonsgegevens

Doeleinde en gebruik

Bewaartermijn

Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam (Vereist)

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en het gebruik van de website/app te vereenvoudigen;
 • om door gebruikers gegenereerde inhoud te hosten, zoals beoordelingen, waarderingscijfers, forumberichten etc.;
 • om reserveringen te faciliteren, waaronder het verzenden van reserveringsbevestigingen en updates;
 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de Diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen;
 • om de interesse in onze producten, Diensten en website te meten en deze te verbeteren; en om de ervaring van gebruikers te personaliseren;
 • om gebruikers te informeren over aanbiedingen en gerichte marketingcampagnes;
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen.

Wij zullen kopieën van uw gegevens bewaren zolang u uw account heeft en zolang dit in verband met de in deze Verklaring genoemde doeleinden nodig is, tenzij de gegevens uit hoofde van de wet langer moeten worden bewaard. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor zolang dit nodig is ter vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer (optioneel)

Door gebruikers verstrekte inhoud (indien deze persoonlijk identificeerbare kenmerken bevat) (vereist)

 • om door gebruikers gegenereerde inhoud te plaatsten, zoals beoordelingen, waarderingscijfers, forumberichten etc.

IP-adres en/of browser-/apparaatgegevens (Vereist)

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en het gebruik van de website/app te vereenvoudigen;
 • om door gebruikers gegenereerde inhoud te hosten, zoals beoordelingen, waarderingscijfers, forumberichten etc.;
 • om reserveringen te faciliteren, waaronder het verzenden van reserveringsbevestigingen en updates;
 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de Diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen;
 • om de interesse in onze producten, Diensten en website te meten en deze te verbeteren; en om de ervaring van gebruikers te personaliseren;
 • om gebruikers te informeren over aanbiedingen en gerichte marketingcampagnes;
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen.

E-mailvoorkeuren van gebruikers, inclusief afmeldstatus (vereist)

 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de Diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen.

Sessie- en locatiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) bent omgegaan, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen) (vereist)

 • om de interesse in onze producten, Diensten en website te meten en deze te verbeteren; en om de ervaring van gebruikers te personaliseren;
 • om gebruikers te informeren over aanbiedingen en gerichte marketingcampagnes;
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden, frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen.

 

Locatiegegevens (optioneel)

 • om de interesse in onze producten, Diensten en website te meten en deze te verbeteren; en om de ervaring van gebruikers te personaliseren;
 • om gebruikers te informeren over aanbiedingen en gerichte marketingcampagnes.

 

Rechten volgens de Koreaanse wetgeving inzake gegevensbescherming

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens zijn de rechten die in de Verklaring en hieronder worden genoemd:

 • Het recht om toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer wij uw persoonsgegevens nodig hebben, worden de gegevens die voor de te leveren Diensten vereist zijn als zodanig gemarkeerd. U kunt ervoor kiezen om de vereiste gegevens niet aan ons te verstrekken, maar dit zou ertoe kunnen leiden dat u de desbetreffende Diensten niet kunt gebruiken of openen.
 • Het recht om toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, voor het uitbesteden van het verwerken van uw persoonsgegevens of voor de internationale overdracht van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op toegang tot, correctie, verwijdering en opschorting van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit uit hoofde van Artikel 35, Sectie 5, en Artikel 37 en Sectie 2, van de Personal Information Protection Act is toegestaan.
 • U kunt uw rechten uitoefenen door hier een verzoek in te dienen. U kunt ook een gevolmachtigde benoemen om uw rechten uit te oefenen door ons een volmacht toe te sturen in de vorm van Bijlage 11, zoals wettelijk is vereist uit hoofde van de Personal Information Protection Act. We behouden ons het recht voor om specifieke gegevens van u te vragen om uw identiteit vast te stellen of de identiteit van en relatie tot uw gevolmachtigde vast te stellen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of het uitoefenen van een van uw andere rechten) te verifiëren.
Gegevens van kinderen

Tripadvisor is een site voor een algemeen publiek en biedt geen op minderjarigen gerichte diensten aan. Wij verzamelen niet bewust de gegevens van minderjarigen. Indien een minderjarige, waarvan wij weten dat hij of zij nog geen 14 jaar is, persoonsgegevens naar ons stuurt, zullen wij deze gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, verwijderen of vernietigen.

Delen van gegevens en internationale overdrachten

We kunnen gegevens delen met derden, zoals de derden die hieronder vermeld staan, om een aantal van onze Diensten en producten mogelijk te maken. Daarnaast is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten delen. Voor sommige van onze Diensten en producten is het noodzakelijk om gegevens met de onderstaande derden te delen. Daarnaast is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten delen.

Om onze Diensten efficiënt te kunnen aanbieden, hebben wij bepaalde verwerkingsfuncties, zoals hieronder beschreven, uitbesteed aan de hieronder vermelde derden. Wij zullen u om toestemming vragen wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt en zullen de verwerking ervan aan derden uitbesteden op grond van de overeenkomsten die wij met hen hebben gesloten.

In het kader van de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen in of overgedragen naar landen buiten Korea. Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of overdragen naar een land buiten Korea, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en om uw toestemming vragen, tenzij de gegevens worden overgedragen om de door u gevraagde Diensten te kunnen leveren en het gebruiksgemak te vergroten.

Gegevens van derden

Doeleinde en gebruik

Gedeelde/Overgedragen persoonsgegevens

Bewaartermijn

Salesforce.com, Inc.

USA

Salesforce Data Protection Officer (Salesforce Privacy Team)

415 Mission St., 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, VS

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en het gebruik van de website/app te vereenvoudigen;
 • om reserveringen te faciliteren, waaronder het verzenden van reserveringsbevestigingen en updates;
 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de Diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen;
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen.

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam;
 • Door gebruikers verstrekte inhoud (indien deze persoonlijk identificeerbare kenmerken bevat).

Wij zullen kopieën van uw gegevens bewaren zolang u uw account heeft en zolang dit in verband met de in deze Verklaring genoemde doeleinden nodig is, tenzij de gegevens uit hoofde van de wet langer moeten worden bewaard. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor zolang dit nodig is ter vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer.

Zendesk, Inc.

USA

Europese vertegenwoordiger van Zendesk:

Zendesk International Ltd

Attn: Rachel Tobin, AGC, EMEA & Global Privacy Counsel

55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin, D02 F985 Ierland

privacy@zendesk.com

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en het gebruik van de website/app te vereenvoudigen;
 • om door gebruikers gegenereerde inhoud te hosten, zoals beoordelingen, waarderingscijfers, forumberichten etc.;
 • om reserveringen te faciliteren, waaronder het verzenden van reserveringsbevestigingen en updates;
 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de Diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen;
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen.

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, nummer, gebruikersnaam;
 • Door gebruikers verstrekte inhoud (indien deze persoonlijk identificeerbare kenmerken bevat);
 • IP-adres en/of browser-/apparaatgegevens;
 • E-mailvoorkeuren van gebruikers, inclusief afmeldstatus;
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) bent omgegaan, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen).

(Optioneel)

Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer.

Amazon Web Services, Inc.

USA

AWS Korea Privacy

E-mail: aws-korea-privacy@amazon.com

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en het gebruik van de website/app te vereenvoudigen;
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen.

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam;
 • IP-adres en/of browser-/apparaatgegevens;
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) bent omgegaan, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen).

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer.

Snowflake Computing, Inc.

USA

privacy@snowflake.com

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en het gebruik van de website/app te vereenvoudigen;
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen.

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam;
 • IP-adres en/of browser-/apparaatgegevens;
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) bent omgegaan, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen).

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer.

Google LLC

USA

Keith Enright

Chief Privacy Officer

Google LLC

Google Data Protection Office

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, California 94043

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=637109041821835307-4099556209&rd=2

 • om de registratie van gebruikers en hun account te beheren en om de toegang tot en het gebruik van de website/app te vereenvoudigen;
 • om de interesse in onze producten, Diensten en website te meten en deze te verbeteren; en om de ervaring van gebruikers te personaliseren;
 • om ons bedrijf te beheren en beschermen, om geschillen te beslechten of problemen op te lossen om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen.

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam;
 • IP-adres en/of browser-/apparaatgegevens;
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) bent omgegaan, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen).

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer;
 • Locatiegegevens.

SYNNEX-Concentrix UK Limited

Verenigd Koninkrijk

Vasanthika Srinath

DPO@concentrix.com

 • om met gebruikers in het algemeen te kunnen communiceren, met name over de website/app en de Diensten; om vragen en opmerkingen van gebruikers te ontvangen en beantwoorden; om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de voorwaarden en privacyverklaringen; om gebruikers te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; en om de website/app te beheren en problemen vast te stellen.

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam;
 • IP-adres en/of browser-/apparaatgegevens;
 • E-mailvoorkeuren van gebruikers, inclusief afmeldstatus.

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer.

OneTrust, LLC

USA

OneTrust, LLC

1200 Abernathy Road

Atlanta, GA 30328

Verenigde Staten

Andrew Clearwater

dpo@onetrust.com

 • om te communiceren met gebruiker in het algemeen, met name met betrekking tot de website/app en de Diensten, gebruikersvragen, verzoeken en opmerkingen.

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam;
 • IP-adres en/of browser-/apparaatgegevens;
 • E-mailvoorkeuren van gebruikers, inclusief toestemmingsstatus;
 • Sessiegegevens en online activiteit.

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer.

Tableau Software, Inc.

USA

Tableau Software, Inc., Attn: Tableau Legal, 1621 N 34th St., Seattle, Washington 98103

privacy@tableau.com

 • om de interesse in onze producten, Diensten en website te meten en deze te verbeteren; en om de ervaring van gebruikers te personaliseren.

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam;
 • IP-adres en/of browser-/apparaatgegevens;
 • E-mailvoorkeuren van gebruikers, inclusief afmeldstatus;
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) bent omgegaan, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen).

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer;
 • Locatiegegevens.

Twilio, Inc.

USA

375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105

Office of the Data Protection Officer

privacy@twilio.com

 • om gebruikers te informeren over aanbiedingen en gerichte marketingcampagnes.

(Vereist)

 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres, naam, gebruikersnaam;
 • IP-adres en/of browser-/apparaatgegevens;
 • Sessiegegevens en online activiteit (zoals bekeken inhoud, hoe u met onze website(s) bent omgegaan, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of bemiddelde of geplaatste reserveringen).

(Optioneel)

 • Contactgegevens, waaronder postadres, telefoonnummer;
 • Locatiegegevens.

 

Gegevensbeveiliging

Wij willen dat u met vertrouwen gebruikmaakt van onze Diensten en wij spannen ons in om de informatie die wij verzamelen te beschermen. Wij hebben de volgende organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens die u heeft verstrekt, te beschermen.

 • Organisatorische beveiligingsprocedures: Slechts een beperkt aantal bevoegde medewerkers heeft toegang tot de persoonsgegevens en is onderworpen aan interne toegangscontroles. Toegang wordt vertrekt wanneer dit op basis van een functie is vereist en uitsluitend voor toegestane zakelijke doeleinden.
 • Technische beveiligingsprocedures: Persoonsgegevens worden versleuteld wanneer zij worden verzonden. Wij gebruiken firewalls en inbraakdetectiesystemen om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang tot persoonsgegevens kunnen verkrijgen. Bepaalde gebruikersgegevens kunnen naargelang hun gevoeligheid worden gehasht.
 • Fysieke beveiligingsprocedures: Gegevens worden beveiligd in vergrendelde, beperkt toegankelijke containers. Deze gegevens worden in beperkt toegankelijke datacentra opgeslagen. Vervangen harde schijven worden fysiek vernietigd. We hebben interne procedures doorgevoerd om de toegang tot beperkt toegankelijke serverruimtes en fysieke assets te beveiligen.
Vernietiging en verwijdering van gegevens

Wij zullen uw gegevens vernietigen of verwijderen wanneer de bewaartermijn is verstreken, wanneer u uw account niet meer gebruikt of zodra het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld is bereikt.

De procedure en methode voor het vernietigen en verwijderen van de gegevens zijn als volgt:

 • Procedure: Met het oog op de bescherming van gegevens worden persoonsgegevens in overeenstemming met ons interne beleid en andere toepasselijke wetgeving vernietigd of verwijderd nadat het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld is bereikt.
 • Methode: Persoonsgegevens op papier kunnen met behulp van een papierversnipperaar worden vernietigd en persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen kunnen worden verwijderd met behulp van technische methoden die ervoor zorgen dat de gegevens onherstelbaar worden verwijderd.
Contactgegevens

U kunt zich op meerdere rechten beroepen via het gedeelte persoonsgegevens in uw account. Als u andere rechten wilt uitoefenen, dan kunt u een verzoek indienen door hier te klikken of u kunt contact opnemen met onze vertegenwoordiger in Korea die in overeenstemming met de geldende Koreaanse wetgeving is aangewezen voor het afhandelen van vragen of verzoeken betreffende de bescherming van persoonsgegevens in Korea.

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger zijn:

LAB Partners (Managing Partner: Youngju Kim)

Tel: 02-6956-6311

Email: tripadvisor@labpartners.co.kr

Address: 8th Floor, VPLEX, 501 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea 06168

De rol van LAB Partner in dezen is beperkt tot uitsluitend die van contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming, afkomstig van Koreaanse burgers en toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming. Ter voorkoming van enige twijfel: LAB Partners kan geen uitspraken doen over andere communicatie of gerechtelijke processen namens Tripadvisor LLC.

15. Brazilië

Verklaring voor de Braziliaanse wet inzake gegevensbescherming (‘LGPD’)

De LGPD-verklaring is van toepassing wanneer u onze website en applicatie bezoekt vanuit Brazilië. Deze LGPD-verklaring vormt een aanvulling op onze Verklaring. Indien de Verklaring echter in strijd is met de LGPD-verklaring, dan prevaleert de LGPD-verklaring voor personen die in Brazilië wonen.

Deze LGPD-verklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens wij verzamelen, waarom we die verzamelen en of we ze delen en met wie. Daarnaast probeert deze LGPD-verklaring u te informeren over uw rechten die betrekking hebben op deze gegevens en hoe u ze kunt uitoefenen.

Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens

Tripadvisor LLC is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verzamelen. In overeenstemming met de toepasselijke Braziliaanse wet inzake gegevensbescherming hebben wij echter een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of ‘DPO’) in Brazilië aangewezen:

Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados Associados

tripadvisor@opiceblum.com.br

Gebruik van gegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit de wet dit toestaat.

Conform de LGPD kunnen wij uw persoonsgegevens in een of meer van de volgende gevallen gebruiken:

 • Om het doeleinde ten tijde van de verzameling te behalen, waaronder om het contract dat wij met u hebben te handhaven.
 • Om te voldoen aan wettelijke of juridische plichten, verordeningen van overheidsinstanties, belastinginstanties, justitiële instanties en/of andere bevoegde autoriteiten.
 • Om onze rechten te kunnen uitoefenen, waaronder als bewijs in juridische, administratieve en arbitrageprocedures.
 • Om de noodzakelijke handelingen mogelijk te maken voor onze activiteiten die nodig zijn voor onze bedrijfscontinuïteit terwijl we uw belangen en verwachtingen afwegen, zodat we uw belangen, rechten en fundamentele vrijheden geen schade berokkenen.
 • Om het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verstrekt te vervullen, of voor andere doeleinden die daarmee compatibel zijn en waarover u bent geïnformeerd op het moment waarop uw gegevens werden verzameld. We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens verwerken wanneer u contact opneemt met onze servicekanalen, waaronder informatie over onze producten of uw feedback.
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als dit in ons legitiem belang is, bijvoorbeeld  om communicatie en marketingactiviteiten mogelijk te maken en om onze producten, Diensten en relaties met onze klanten en partners te verbeteren terwijl we uw belangen en verwachtingen afwegen, zodat we uw fundamentele rechten of vrijheden geen schade berokkenen.
 • Om fraude te voorkomen en uw veiligheid te garanderen bij het opsporen, voorkomen en onderzoeken van frauduleuze activiteiten.
Uw rechten volgens de LGPD en hoe u ze kunt uitoefenen

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Diensten:

 • Het recht om te weten of we persoonlijke gegevens over u verwerken, waaronder de soorten persoonsgegevens. 
 • Het recht om onvolledige, onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens te corrigeren.
 • Het recht om te verzoeken om anonimisering, blokkering of verwijdering van onnodige, excessieve of mogelijk onwettige gegevens.
 • Het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere serviceprovider of een ander product.
 • Het recht om te verzoeken om verwijdering van de met uw toestemming verwerkte gegevens.
 • Als de verwerkingsactiviteiten uw toestemming vereisen, heeft u het recht om dit te weigeren. Dan zullen wij u op de hoogte stellen van de consequenties van uw weigering.
 • Als de verwerkingsactiviteiten uw toestemming vereisen, heeft u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken.

U kunt deze rechten rechtstreeks op onze website en in onze applicatie uitoefenen. U kunt bijvoorbeeld uw registratiegegevens direct in uw ledenprofiel aanpassen. U kunt ook rechtstreeks een verzoek indien in onze privacyportal door hier te klikken.

U kunt ook contact opnemen met onze DPO, waarvan de contactgegevens aan het begin van deze LGPD-verklaring staan.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen die in deze LGPD-verklaring worden genoemd).

Wij hebben specifieke gegevens van u nodig om uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of voor het uitoefenen van uw andere rechten). Dit is een veiligheidsmaatregel om er zeker van te kunnen zijn dat er geen persoonsgegevens worden vrijgegeven aan iemand die daar geen recht op heeft. In een poging om onze reactietijd zo kort mogelijk te houden, kunnen wij ook contact met u opnemen en vragen om meer informatie met betrekking tot uw verzoek.

In bepaalde gevallen kan uw verzoek niet worden ingewilligd. In deze gevallen leggen we u de redenen voor onze afwijzing uit. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat verzoeken waarmee persoonsgegevens en/of persoonlijke documenten van anderen gemoeid zijn, niet worden gedeeld om zo de privacy van de andere betrokkenen te beschermen, tenzij dit wettelijk is toegestaan.

Bij een verzoek tot verwijdering bewaren we uw persoonsgegevens als er rechtsgrond is om dat te doen, zoals bij de verplichting om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren zoals bepaald in de toepasselijke wet.

Delen van gegevens en internationale overdrachten

We kunnen gegevens delen met derden om een aantal van onze Diensten en producten mogelijk te maken. Daarnaast is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten delen. Voor sommige van onze Diensten en producten is het noodzakelijk om gegevens met derden te delen. Daarnaast is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten delen.

Om onze Diensten efficiënt te kunnen aanbieden, hebben wij bepaalde verwerkingsfuncties uitbesteed aan derden. Zie de Sectie ‘Delen van gegevens’ hierboven voor meer informatie.

In het kader van de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen in of doorgegeven naar landen buiten Brazilië. Dergelijke overdrachten worden over het algemeen gedaan om de voor u beschikbare Diensten uit te voeren en zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgevingsvereisten, waaronder relevante voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben de volgende organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 • Administratieve veiligheidsprocedures: slechts een beperkt aantal bevoegde medewerkers heeft toegang tot de persoonsgegevens en is onderworpen aan interne toegangscontroles. Toegang wordt verleend op basis van rollen, en alleen aan goedgekeurde bedrijfsrollen.
 • Technische beveiligingsprocedures: de persoonsgegevens worden versleuteld wanneer ze worden verzonden. Wij gebruiken firewalls en inbraakdetectiesystemen om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang tot persoonsgegevens hebben. Bepaalde gebruikersgegevens kunnen gehasht of versleuteld worden, afhankelijk van de gevoeligheid ervan en de verwerkingsactiviteit.
 • Belangrijke veiligheidsprocedures: de gegevens worden beschermd en opgeslagen in datacenters met beperkte toegang. Vervangen harde schijven worden fysiek vernietigd. We hebben ingebouwde procedures om de toegang tot beperkt toegankelijke serverruimtes en fysieke assets te beveiligen.
Retentie van persoonsgegevens

We kunnen uw gegevens bewaren als dat noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of voor onze legitieme belangen met betrekking tot onze doeleinden zoals beschreven in deze Verklaring. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor zolang dit nodig is ter vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

De procedure en methode voor het vernietigen en uitsluiten van de gegevens zijn als volgt:

 • Procedure: persoonsgegevens wordt verwijderd, vernietigd of verwijderd in overeenstemming met ons interne bedrijfsbeleid en andere toepasselijke wetgeving.
 • Methode: persoonsgegevens op papier worden veilig vernietigd, bijvoorbeeld door middel van een papierversnipperaar. Persoonsgegevens die elektronisch zijn opgeslagen worden vernietigd met behulp van technische methodes waardoor de bestanden niet meer te herstellen zijn.